PROF.DR. ABDULREZAK ALTUN    
Adı : ABDULREZAK
Soyadı : ALTUN
E-posta : aaltun@ankara.edu.tr, abdulrezakaltun@gmail.com
Tel : (0312) 319 77 14 / 5200
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : Gazetecilik
Kişisel Akademik Bilgiler

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. 1985 yılında Anadolu Ajansı’nda muhabir olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında, mezun olduğu okula, ismi sonradan iletişim Fakültesi olarak dönüştürülen Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümüne araştırma görevlisi olarak kabul edildi. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.  2003 yılında yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2009 yılında uygulamalı iletişim alanında doçent unvanını aldı. 2010-13 yılları arasında Muğla Üniversitesi’nde görev yaptı. Üniversitelerde rektör danışmanlıkları,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Basın Müşaviri, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünde Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2013 yılında tekrar Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. Aynı yıl dekan yardımcısı olarak görevlendirildi.  2014 yılında profesörlüğe yükseltildi.  15 Ekim 2015 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. 

Haber üretim süreçleri ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra, iletişim tarihi, medya ilişkileri, medya ekonomisi, süreli yayın işletmeciliği ile kişisel ve kurumsal iletişim becerilerinin geliştirilmesi konularında lisansüstü ve lisans düzeyinde dersler ve seminerler vermektedir. Toplumsal yaşamda kadınların önündeki engellerin kaldırılmasını hedefleyen toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında araştırmalar ve projeler yürütmüştür.