PROF.DR. AYŞEN APAYDIN    
Adı : AYŞEN
Soyadı : APAYDIN
E-posta : aapaydin@ankara.edu.tr
Tel : (312)2159001
Ünvan : PROF.DR.
Birim : UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm : Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

 PROF. DR. AYŞEN APAYDIN

 

 

E-Posta Adresi

:

aapaydin@.ankara.edu.tr

Telefon(İş)

:

03122159001


Adres

:

Ankara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü, Cebeci – ANKARA

1-Öğrenim Durumu

Doktora

Şubat 1987

:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ,

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,  İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

Tez adı: " İki Ürünlü Envanter Sistemine Markov Karar Süreci Modelinin Uygulanması      ve Diğer   Modeller   ile Karşılaştırılması

 

Yüksek Lisans

Eylül 1981

:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ,

 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,  İSTATİSTİK ANABİLİM DALI,

Tez adı: Ardışık Varyans Çözümlemesi ve Bununla   İlgili   Bir Uygulama

 

Lisans

Haziran 1979

:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ,

FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, 

 

2-Araştırma Konuları

OPTİMİZASYON, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI, UYGULAMALI İSTATİSTİK, BULANIK (FUZZY) MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA

 

3-Akademik Görevler

PROFESÖR

2016- halen

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİGORTACILIK ve AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AKTÜERYA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 

PROFESÖR

2002- 2016

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

 

DOÇENT

1996-2002

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

 

YARDIMCI DOÇENT

1988-1996

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, UYGULAMALI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI,

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

1979-1988

 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

 

 

 4-Yönetim Deneyimi

1.   Senatör

2016-

 

 

2.   Bölüm Başkanı

2016-

 

 3.   Anabilim Dalı Başkanı

2016-

 

 

4.   Fakülte Kurulu Üyesi

2015-

 

 

5.   Yönetim Kurulu Üyesi

2015-

 

 

6.   Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü

Ekim 2012- halen

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ,

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

  

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİGORTACILIK ve AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİGORTACILIK ve AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

AKTÜERYA BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ,

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ,

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK

 

 

7.   Yönetim Kurulu  Başkanı

Ekim, 2010- halen

:

TÜRK İSTATİSTİK DERNEĞİ

 

 

8.   Fakülte    Kurulu Profesör Temsilcisi

2009-2012

 

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

FEN FAKÜLTESİ

9.   Yönetim Kurulu  Başkan Vekili

 

2009-2010

:

TÜRK İSTATİSTİK DERNEĞİ

 

10.         Akademik Kurul Üyeliği,

 

2008- halen

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI

11.         Yurt İçi Değişim Programı Koordinatörü 

 

      2007- 2008

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

12.         Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Koordinatörü

 

     2005-  2008

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşlerinin Kurulması; Yapılandırılması;  Fakülte, Enstitüler ile Koordinasyonu ve İnteraktif Kayıt Sürecini de kapsayan Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminden sorumlu

 

13.    Yönetim Kurulu Üyeliği,

 

     2005- 2011

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

FEN FAKÜLTESİ

 

 

14.                 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

 

      2004-2006

:

 

 

İSTATİSTİK MEZUNLAR DERNEĞİ

15. Erasmus Koordinatörü

 

  2004-2009

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

16.Enstitü Kurulu Üyesi

 

2002-2009

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

17. Müdür Yardımcısı

 

        2000- 2002

 

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

18. Genel Sekreter

 

      1993-1994

:

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI DERNEĞİ

19.Anabilim Dalı Başkanı

 

     1989 – 2016

 

 

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ANABİLİM DALI

20. Bölüm Başkan Yardımcılığı,   

 

1989- 2003

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

21. Akademik Danışman

 

      2010- halen

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

DANS TOPLULUĞU

22.Akademik Danışman

 

     1998- 2016

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ,

İSTATİSTİK TOPLULUĞU

 

5-Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1.       Uluslar arası İstatistik Enstitüsü (The International Statistical Institute, ISI) Seçilmiş Üyesi 2004-

2.       Bulanık Sistemler Derneği Kurucu Üyesi 2006-

3.       İstatistikçiler Derneği 1993-

 İstatistik Mezunlar Derneği, 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 2004-2006

4.       Türk İstatistik Derneği, 1990-

Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Vekili 2009-2010

Yönetim Kurulu Başkanı 2010-

5.       Yöneylem Araştırması Derneği, 1990-

 Yöneylem Araştırması Derneği Genel Sekreterliği,1993-1994

6.       Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği.1997

 

6-Komisyon Üyelikleri Ve Temsilcilikler

1.     Yatay Geçiş Komisyonu 2013-

2.     Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonuna Başvuran Adayları Değerlendirme Komisyonu, 28.06.2013

3.     Yurtdışında Hazırlık Eğitimi Komisyonu, 10.06.2013

4.     Üniversitemiz 5i Derslerinin Uzaktan Eğitimi Komisyonu, 04.06.2013-

5.     Bilişim Komisyonu, Komisyon Başkanı, 04.02.2013-

6.     Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği ile ilgili Yaşanan Sorunları Değerlendirme Komisyonu, 07.03.2013-

7.     Eğitim Programlarını İnceleme Komisyonu, 16.10.2012-

8.     Bologna Eşgüdüm Komisyonu, 27.11.2012

9.     Akademik Yapılandırma Komisyonu, 2012-

10.  WEB Düzenleme, Takip ve Geliştirme Komisyonu, 17.09.2012-

11.  Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM )

Genel Kurul Üyeliği Fen Bilimleri Temsilcisi 2002- 2003

12.  SOKRATES ERASMUS Bölüm Temsilcisi 2003-2010

13.  Fen Bilimleri Enstitüsü Erasmus Temsilcisi 2002-2003

14.  Ankara Üniversitesi İhale Komisyonu Üyeliği 2000-2003

 

7-Bilimsel Toplantı Üyelikler

1.     Uluslararası 14. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Bilimsel Danışma Kurulu, 2017

2.     Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (17. EYİ) Bilim Kurulu üyesi, 2016

3.     Uluslararası 13. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Bilimsel Danışma Kurulu ve Onur Kurulu Üyesi, 2016

4.     Uluslararası 12. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Onur Kurulu Üyesi, 2015

5.     Uluslararası 9. İstatistik Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı 2015,

6.     Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Bilim Kurulu üyesi, 2015

7.     Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu Onur Kurulu Üyesi, 2014

8.     Uluslararası 11. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Danışma, Düzenleme Kurulu Üyesi , 2014

9.     3. Uluslararası Avrasya Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Konferansı(2014)

10.  IECMSA-2014 Bilim Kurulu Üyesi, 2014

11.  Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı 2013,

12.  Uluslararası 10. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Danışma, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2013

13.  Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, 2013

14.  Uluslararası 9. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Danışma Kurulu ve Onur Kurulu Üyesi, 2012

15.  Ulusla arası İstatistik Günleri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, 2012

16.  The Second Internatıonal Fuzzy Systems Symposium Fuzzyss’11 Danışma Kurulu Üyesi, 2011

17.  12. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik

18.  Sempozyumu Danışma Kurulu Üyesi, 2011

19.  Uluslararası 8. İstatistik Öğrenci Kolokyumu Danışma Kurulu Üyesi ,2011

20.  Uluslararası 7. İstatistik Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı, 2011

21.  Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi ve

22.  Kamulaştırma Sorunları Sempozyumu Bilim Kurulu Üyesi, 2010

23.  7.İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2010

24.  İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2009

25.  6. İstatistik Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi 2009

26.  5. İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2008

27.  6. İstatistik Günleri Danışma Kurulu Üyesi , 2008

28.  4. İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2007

29.  5. İstatistik Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi 2007

30.  3. İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2006

31.  5. İstatistik Gunlerı Danışma Kurulu Üyesi  , 2006

32.  2. İstatistik  Öğrenci Kolokyumu  Danışma Kurulu Üyesi , 2005

33.  Uluslararası Katılımlı 4. İstatistik Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı, 2005

34.  İstatistik Öğrenci Kolokyumu   Kurucusu ve Yürütme Kurulu Başkanı, 2004

35.  3.İstatistik Kongresi Danışma Kurulu Üyesi , 2003

36.  The International Statistical Institute, Water and Statistics  Uluslararası konferansı

Düzenleme Kurulu Üyesi, 1997

37.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1999

38.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1998

39.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1997

40.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1996

41.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 1995

42.  İstatistik Araştırma Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi,  1994

YAYINLAR

A.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.      Murat Oz, Nilufer Cetinkaya, Aysen Apaydin, Elmas Korkmaz, Sevda Bas, Emre Ozgu, Tayfun Gungor, (2016), Awareness and Knowledge Levels of Turkish College Students about Human Papilloma Virus Infection and Vaccine Acceptance, J Canc Educ . doi:10.1007/s13187-016-1116-0 (SCI-EXP)

2.    Pelivan,N.,Y., and Apaydın, A., 2016, Fuzzy radial basis function network for fuzzy regression with fuzzy input and fuzzy output, Complex Intell. Syst. 2:61–73 DOI 10.1007/s40747-016-0013-9

3.    Baser, F., Apaydin, A. 2015, “Hybrid fuzzy support vector regression analysis”, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 28 (5), 2037–2045. (SCIe)

4.    Dalkılıç, Türkan Erbay, Apaydin, A., 2014,“Parameter Estimation by ANFIS in Cases Where Outputs are Non-Symmetric Fuzzy Numbers” International Journal of Applied Science and Technology (IJAST), 4-5, pp. 92-103,

5.    Dalkılıç, T¸ Kula, Ş, K. and Apaydın A., 2014, Parameter estimation by anfis where dependent variable has outlier, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,Volume 43 (2) (2014), 309 – 322. (SCIe)

6.    Pekin Alakoç N. and Apaydın A. 2013. Sensitizing rules for fuzzy control charts. World Academy of Science, Engineering and Technology, 77, 679 - 683.

7.    Türkşen, Ö. and Apaydın, A., 2013 “Estimating The Earthquake Source Parameters: Simulated Annealing Versus Nelder-Mead Simplex Algorithm”, Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series A1: Mathematics and Statistics, 62(2), 53-66. 27 (MathSci – ZentralBlatt)

8.    Gultac Eroglu Inan, Apaydın A., 2013, Watadaís Fuzzy Portfolıo Selectıon Model And Its Applıcatıon, Commun.Fac.Sci.Univ.Ank.Series A1, Volume 62, Number 2, Pages 17-27 (MathSci – ZentralBlatt)

9.    Atalay K. D. And Apaydın A., 2011 Gamma distribution approach in chance-constrained stochastic programming model, Journal of Inequalities and Applications:108 doi:10.1186/1029-242X-2011-108 8 (SCIe)

10. Kula, Ş, K.and Apaydın A., 2011, Estımatıon Of The Randomızed Complete Block Desıgn Parameters Wıth Fuzzy Goal Programmıng , Mathematical and Computational Applications, Vol. 16, No. 3, pp. 721-727. (ZentralBlatt - Scopus – EBSCO)

11. Dalkılıç, E,T., Hancı, Y, B and Apaydın A.., 2010,  Fuzzy adaptive neural network approach to path loss  prediction in urban areas at GSM-900 band, Turk J Elec Eng & Comp Sci, Vol.18, No.6, 2010,TUBITAK doi:10.3906/elk-0904-18. , pp. 1077-1094, (SCIe)

12. Apaydın A.and Baser F  2010 Hybrid fuzzy least-squares regression analysis in claims reserving with geometric separation method, Insurance Mathematics and Economics   47 (2010) 113_122. (SSCI - SCIe)

13. Başer, F., Apaydın, A.,2010, "Calculating insurance claim reserves with hybrid fuzzy least squares regression analysis", G. U. Journal of Science, 23 (2), 163–170. (Scopus – EBSCO)

14. Kula, Ş, K.and Apaydın A., 2009, Hypotheses testing for fuzzy robust regression parameters, Chaos, Solitons and Fractals Volume:42 Issue:4 , pp. 2129-2134. (SCI)

15. Erbay, T., Apaydın A.., 2009, A Fuzzy Adaptive Network Approach to Parameter Estimation in Cases Where Independent Variables Come From an Exponential Distribution, Journal of Computational and Applied  Mathematics (JCAM), 233, 36-45. (SCI)

16. Şanlı, K, K.and Apaydın A., 2008, Fuzzy Robust Regression Analysis Based on The Ranking of Fuzzy Sets, International Journal of Uncertainty Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), Volume 16(5), 663-681. (SCIe)

17. Aydın Ö. and Apaydın A., 2008, Multi-Channel Fuzzy Queuing Systems And Membership Functions of Related Fuzzy Services And Fuzzy Inter-arrival Times,  Asia-Pacific Journal of Operational Research Vol:25 No:5 (2008) 697-713. (SCIe)

18. G. Yazgı Tütüncü, Onur Aköz, Ayşen Apaydın, Dobrila Petrovic. 2008, Continuous review inventory control in the presence of fuzzy costs, International Journal of Production Economics Volume 113, Issue 2Pages 775-784. (SCIe)

19. Pehlivan Y. N. ve Apaydın A., 2008, On the comparison of Fuzzy kernel regression estimator and fuzzy radial basis function Networks,  G.U. Journal of Science, 21(3): 87-95. (Scopus – EBSCO)

20. Tank F. , Gebizlioğlu Ö. L. and Apaydın A., 2006, Determination of dependency parameter in joint distribution of dependent risks by fuzzy approach, Insurance Mathematics and Economics 38, 189-194. (SSCI-SCIe).

21. Pehlivan Y. N. and Apaydın A., 2005, Artificial neural networks approach to fuzzy linear programming. Selçuk J. Appl. Math. 6 (2005), no. 2, 9--26. (MathSci – ZentralBlatt)

22. Erbay T. ,Apaydın A., 2001, Neural Network Approach to the Problem of MINMAD Regression ,Hacettepe Bulletin of Sciences and Engineering  Vol:30/Seri B/s: 85-95. (MathSci – ZentralBlatt)

23. Bayramov İ., Apaydın A., 2000, Characterization of Continous Distributions by Property of Conditional Expectation, South African Statistcal Journal, Vol 34, p: 39-50. (ZentralBlatt)

24. Apaydın A., 1997, An Application of the Branch-Bound Algorıthm for the Determination of the Best Subset in Multiple Linear Regression, Hacettepe Bulletin of Sciences and Engineering Vol:26/Cilt 18/Seri B/s: 175-192. (MathSci – ZentralBlatt)

 

B.  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri

Kitaplarında   Basılan Bildiriler

1.     Apaydin, A., Baser, F., Ture, H. 2017. Analysis of Automobile Insurance Claim Ocurrence with Logistic Regression and Artificial Neural Network. 2nd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences, May 10–14, Belgrade, Serbia.

2.     Başer, F., Selçuk-Kestel, S., Apaydın, A., 2015, “Bulanık Kümeleme ile Deprem Sigortası Risk Değerlendirmesi”, 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Ekim 28–Kasım 01, Antalya

3.     Başer, F., Apaydın, A., 2015 “Ağırlıklı Bulanık Destek Vektör Sınıflandırması”, 9. Uluslararası İstatistik Kongresi, Ekim 28–Kasım 01, Antalya.

4.     Kemaloglu Acik, S., Inan Eroglu, G., Apaydin, A.,2015,“ Robust Portfolio Selection using Risk Aversion Formula ” 9nd.International Statistics Congress, 28 Ekim -01 Kasım 2015 Antalya, Abstracts Book, pages  60-61.

5.   Pekin Alakoç N. and Apaydın A. 2013,  Sensitizing rules for fuzzy control charts. International Conference on Fuzzy Systems and Neural Computing, ICFSNC, Berlin, Germany.

6.   Pekin Alakoç N. and Apaydın A. 2013. The effect of variance on fuzzy quality control charts. European Network for Business and Industrial Statistics, ENBIS-13, Ankara, Turkey. 

7.   Pekin Alakoç N. and Apaydın A. 2013,  A survey on testing nonrandom patterns of fuzzy control charts. 8th International Statistics Congress, ISTKON8, Antalya, Turkey.

8.   Pekin Alakoc, N., Inan Eroglu, G., Apaydın, A.2013, “Fuzzy Linear Programming:An Application” 8nd.International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013 Kemer-Antalya, Abstracts Book, pages  56-57.

9.   Apaydın, A., Baser F., Inan Eroglu, G. 2013, “A Clustering Method For Risk Classification in Insurance” 2nd.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 26-29 August 2013 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceeding Abstracts Book, page 324.

10. Inan Eroglu, G., Apaydın, A. 2013,“Robust Quadratic Hedging Problem in Incomplete Market Under Parameter Uncertainty: For One Period and Exponential Asset Price Model” 2nd.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 26-29 August 2013 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Proceeding Abstracts Book, page 329.

11. Inan Eroglu, G., Apaydın, A., 2013, “Robust Quadratic Hedging Problem: in Incomplete Markets” 8nd.International Statistics Congress, 27-30 Ekim 2013 Kemer-Antalya, Abstracts Book, pages  167-168.

 1. Başer, F., Apaydın, A., 2013,"Sınıflandırma Amaçlı Destek Vektör Makinelerinin Lojistik Regresyon ile Karşılaştırılması", 8. Uluslararası İstatistik Kongresi, Ekim 27–30, Antalya.
 2. Türkşen, Ö., Güler, N. and Apaydın, A. , 2013, “Modeling of Response Surfaces with Replicated Measures by Using Fuzzy Least Squares Regression and Switching Fuzzy C-Regression”, 13th Annual ENBIS Conference, pp.44, Ankara, Turkey.
 3. Türkşen, Ö., Kemaloğlu, S. and Apaydın, A.,2012, “Multi-objective portfolio optimization with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II”, 8th International Symposium of Statistics, pp. 377-378, Eskişehir, Türkiye.
 4. Türkşen, Ö. and Apaydın, A.,2012, “A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures”, International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, Ankara, Turkey.
 5. Türkşen, Ö. and Apaydın, A.,2012,  “Performance metrics for the fuzzy modified multi-objective algorithms”, 8th International Symposium of Statistics, pp. 374-376, Eskişehir, Türkiye. (Bildiri özeti basıldı)
 6. Tosunoğlu, N., Başer, F., Apaydın, A.,2012,  “An Evaluation Model for Health Insurance Rating Based on the Fuzzy Analytic Hierarchy Process”, 8th International Symposium of Statistics, Octaber 11–13, Eskişehir.

18.  Pekin Alakoç N. and Apaydın A. 2011. A new approach on quality control charts. 7th International Statistics Congress, ISTKON7, Antalya, Turkey.

 1. Apaydın, A., Tank, F. and Turksen, O. 2011 “Assessment of an insurance problem as a multiobjective optimization problem.” 15th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, IME 14-17 june, Trieste, Italy
 2.  Apaydın, A. and Turksen, O. ,2011, “Obtaining Fuzzy Pareto Solutions of Fuzzy Multiresponse Surface Problems with Nondominated Sorting Genetic Algorithm-II”, 7. Uluslararası İstatistik Kongresi, İSTKON 7, pp. 200-201, Antalya, Türkiye.
 3.  Apaydın, A. ve Türkşen, Ö.,2011, “Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinde Bulanık Pareto Çözümlerin Bulanık Karar Verme Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi”, 12.EYİ, Proceedings of the 12th International Symposium on Econometrics Statistics and Operational Research, pp. 70-81, Denizli, Türkiye. (Tam metin basıldı)

22.  İnan Eroğlu, G., Apaydın, A., Pınar M.Ç., 2011Tek Periyot için Karesel Opsyion Koruma Probleminde Paremetrelerin Belirsziliği Altında Dayanıklı Optimizasyon Yaklaşımı” 7. Uluslararası İstatistik Kongresi 28 Nisan-01 Mayıs 2011, Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa 134

 1. Başer, F., Dalkılıç, Türkan Erbay, Şanlı Kula, K., and Apaydın, A., 2010. “An Approach of Adaptive Network Based Fuzzy Inference System to Risk Classification in Life Insurance”, International Conference Operational Research, (OR 2010), pp 39,
 2. Turksen O., Vieira S.M., Sousa J.M.C., Apaydin  A. 2010,  Multi-objective Optimization of Feature Selection Problems using Fuzzy Models" 24th European Conference on Operational Research, July 11-14 2010, EURO XXIV Lisbon.
 3. Erbay, T., Apaydın A.., 2009. Parameter Estimation by ANFIS in Cases Where  Outputs are Non-Symmetric Fuzzy Number, ICCAM2009: 14th International Congress on Computational and Applied Mathematics September 29 and October 2, 2009. pp 76, Antalya -TURKEY
 4. Dalkılıç, Türkan Erbay, Şanlı Kula, K., Apaydın, A. and Hancı, B.Y. “Path Loss Prediction by ANFIS and Compare with Robust Regression Methods”, 1st. International Fuzzy Systems Symposium, FUZZY SS’ 09, pp. 471-478, 2009.
 5. Baser F  and Apaydın, A. 2008  Hybrid fuzzy least-squares regression analysis in claim reserving with geometric separation method 12th Internatıonal Congress On Insurance: Mathematics And Economics  Dalian/Chına, July 16-18.
 6. Baser F  and Apaydın, A. 2007, Hybrid Fuzzy Regression Approach to Claim Reserving”ICSCTE2007 First International Conference on Soft Computing Technologies in Economy,  19 – 21 November Bakü/Azarbeycan

29.  Apaydin, A., Eroglu G., Tank F., 2007Fuzzy Programming in Risk Analysis” International  Actuarıal Meeting on Risk Measures and Solvency 20-24 may 2007 Belek/Antalya  p:273

30.  Tank, F., Gebizlioğlu Ö.L. and Apaydın A., 2007, A Study on Joint Distribution of Fuzzy Dependent Risks, International  Actuarıal Meeting Fon Risk Measures and Solvency 20-24 may 2007 Belek/Antalya p:286

31.  N.Yapıcı Pehlivan, A.Apaydın, 2006, “Fuzzy Multilayer Perceptron for Fuzzy Regression”, Proceedings of The International Conference on Modelling and Simulation (AMSE’2006), General Applications&Embedded Systems Engineering Vol II, pp. 783-787, 28-30 Ağustos, Konya, Türkiye.

32.  N.Yapıcı Pehlivan, A.Apaydın, 2006, “On the Comparison of Median Smoothing nd Radial Basis Function Networks”, Proceedings of The International Conference on Modelling and Simulation (AMSE’2006), General Applications&Embedded Systems Engineering Vol II, pp. 789-793, 28-30 Ağustos, Konya, Türkiye.

 1. Aydın Ö. And Apaydın A.,2005, Multichanel fuzzy queing system, Bulletin of the International Statistical  Instute April 5-12, in Sydney, Australia.
 2. Tütüncü Y. and Apaydın A., 2001, Continuous Review Inventory Model Based on Fuzzy Numbers, Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No.2, s.25-26, Seoul, Korea
 3. Apaydın A. and Koyuncugil A.S., 2001, Fuzzy Goal Programming Modelling of Intelligent Character Recognition(ICR) System Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 2, s.273-274, Seoul, Korea
 4. Apaydın A., Yapıcı N., Aydın Ö.M., 2001, Minmad Logistic Regression in Multi-Objective Programming, Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 1, s.209-210, Seoul, Korea
 5. Apaydın A., Atalay K., Aydın Ö.M., 2001, Chance Constrained Fuzzy Goal Programming in Regression Model Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 1, s.205-206, Seoul, Korea
 6. Apaydın A., Erbay T. ,Aydın Ö.M., 2001, Neural Networks Approach to Fuzzy Minmad Regression , Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 1, s.211-212, Seoul, Korea
 7. Apaydın A., Şanlı K., Aydın Ö.M., 2001, Estimation of Parameters in Random Blocks Model with Minmad Method Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 1, s.49-50, Seoul, Korea
 8. Apaydın A., Aydın Ö.M., 2001, Comparison of Trapezoidal and Triangular Membership Functions of Two Servers Queueing Models with Fuzzy Service Times, Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.53 No. 1, s.39-40, Seoul, Korea
 9. Gebizlioğlu Ö.L., Apaydın A. and Koyuncugil A.S.,1999, Simulation of a Macro Optimization Model for Cencus of Population” ”, Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.52 No. 2, s.377-378, Helsinki,Finland.
 10. Apaydın A. ve Aydın Ö.M., 1999, Genetic Algorithm Approach to Fuzzy MINMAD Regression Problem Modelled as a Goal Programming Model”, Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.52,No. 2, s.51-52, Helsinki,Finland.
 11. Apaydın A. ve Erbay T.,1999, A Neural Network Approach to MINMAD Regression Problem Can Be Formulated a Goal Programming Model” Bulletin of the International Statistical  Instute ,Vol.52, No. 1, s.43-44, Helsinki,Finland.
 12. Eminkahyagil, G.; Apaydın A., 1997, The Goal Programming in Regression Analysis Bulletin of the Inter.l Stat.l    Instute ,Vol.51 No. 2, s.137-139.
 13. Apaydın, A.ve Ener E., 1993, The Use of  Asymtotic Growth Models In Traffic    Projection,  United Nations Development Programme       Economic Commission For Europe,15-16 Athens,Greece.
 14. Apaydın, A., 1988. The Comparison of Markov Decision Process Model By Silver Model and Vanchai Model in Two Product Inventory Model, In Porceeding of First Balkan Conf . on Oper. Res, s.188-200,Thessaloniki ,Greece

 

C. Uluslararası Yayınevlerince Alanıyla İlgili Yayımlanmış Bilimsel

 Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

1.   Türkşen, Ö. and Apaydın, A. ,2014, “A Modeling Approach Based on Fuzzy Least Squares Method for Multi-Response Experiments with Replicated Measures”, Chaos, Complexity and Leadership 2012 Springer Proceedings in Complexity, pp. 153-158, Springer Netherlands.

2.   Türkşen, Ö., Vieira, S.M., Madeira, J.F.A., Apaydın, A. and Sousa, J.M.C., 2013, “Comparison of Multi-objective Algorithms Applied to Feature Selection”, Towards Advanced Data Analysis by Combining Soft Computing and Statistics, pp. 359-383, Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

3.    Başer, F., Dalkılıç, T. E., Kula, K. Ş., Apaydın, A. 2011, “An Approach of Adaptive Network Based Fuzzy Inference System to Risk Classification in Life Insurance”, In: Operations Research Proceedings 2010: Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society. Hu, B., Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (eds.), Springer, pp 27-32, Heidelberg

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.     Apaydın, A., Kazancık, B., L., 2017, Robust Optimizasyon İle Türkiye Elektrik Enerjisi Modeli, Tisk Akademi, cilt: 12 sayı: 23 sayfa: 76

2.     Başer, F., Apaydın, A., 2015,  “Sınıflandırma Amaçlı Destek Vektör Makinelerinin Lojistik Regresyon ile Karşılaştırılması”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi -B Teorik Bilimler, 3 (2), 53–65.

3.     Türkşen, Ö., Apaydın A., 2013, “Bulanık Çok Amaçlı Problemlerin Çözüm Kümesi İçin Bulanık TOPSIS Yöntemi İle Bir Karar Analizi Uygulaması: Binh-Kern Problemi”, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp. 137-146.

4.      Türkşen, Ö., Apaydın A., 2013, “Evaluation of Fuzzy Pareto Solution Set by Using Fuzzy Relation Based Clustering Approach For Fuzzy Multi-Response Experiments”, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.1, pp. 75-84.

5.     Inan Eroglu, G., Apaydin, A. and Pınar, M.C. 2012, Robust Optimization Approach for One Period Quadratic Option Hedging Problem Under The Uncertainty of Parameters in Incomplete Market. Journal of Statistical Research Special Issue 2012, Vol 9, Number 2, page 65-75, INDEX: Asos

6.     Türkşen, Ö. ve Apaydın, A., 2012, “Bulanık Yaklaşım İle Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Modellenmesi ve Optimizasyonu”, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.13, no.1, pp. 65-79.

7.     Atalay K. D. And Apaydın A., 2011 Determınıstıc Equıvalents Of Chance Constraıned Stochastıc Programmıng Problems. Anadolu University Journal of Science and Technology-B, Theoretical Science, 1(1): 1-13, 2010.

8.     K. Şanlı Kula, T. Erbay Dalkılıç, A. Apaydın, 2010, Bağımlı Değişkenin Simetrik Bulanık Sayı Olması Durumunda Parametre Tahmini Bağımlı Değişkenin Simetrik Bulanık Sayı Olması Durumunda Parametre Tahmini, İstatistikçiler Dergisi Cilt: 3 Sayi: 2 Sayfa: 54-62.

9.     Apaydın, A., Baser F ve Tosunoğlu, N. G. 2009, Hayat Sigortalarında Bulanık Risk  Sınıflandırma Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, Sayı 34 ,  s: 79-91

10.  Tosunoğlu, N. G.ve Apaydın, A. 2009,  Ege Bölgesindeki Yerkabuğu Hareket Hızlarının Bulanık Uyarlamalı Ağ Yaklaşımı İle Kestirimi, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Sayı:1, Sayfa 69-82.No:10

11.  Apaydın, A. and Türkşen, Ö., 2007, ”Doğrusal Olmayan Kısıtsız Fonksiyonların Tümel Minimum Değerlerinin Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Elde Edilmesi”, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, no. 30, pp. 1-15.

12.  Şanlı, K. and Apaydın A., 2006, Mathematical Programming for Estimation of Parameters in Random Blocks Model, G.U. Journal of Science,19(1),41-48.

13.  Şanlı, K. ve Apaydın A., 2006, Robust Kümeleme Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 33-39.

14.  Pehlivan Y. N. ve Apaydın A., 2005, Bulanık k-En Yakın Komşuluk Tahmin Edicisi ve Bulanık Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları , Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi Sayı 26 ,  s: 19-32

15.  Şanlı, K. ve Apaydın A., 2005, Verilerin Bulanık ve Veri Kümesinde Aykırı Değer Olması Durumunda Bulanık Robust Regresyon Çözümlemesi, Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:6 , Sayı:1, 37-44.

16.  Güneri, N. ve Apaydın A., 2004, Öğrenci Başarılarının Sınıflandırılmasında Lojistik Regresyon Analizi ve Sinir Ağları,  Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (1),170-188

17.  Şanlı, K. ve Apaydın A., 2004, The Fuzzy Robust Regression Analysis, The Case of Fuzzy Data Set Has Outlier, G.U. Journal of Science,17(3),71-84.

18.  Dalkılıç, Türkan Erbay, ve Apaydın A., “Regresyon Analizinde Girdilerin Bulanık Olması Durumunda Uyarlamalı Ağ Yaklaşımı ile Parametre Tahmini”, İstatistik Araştırma Dergisi , 3(2), sf. 13-21, 2004.

19.  Pehlivan Y. N. ve Apaydın A., 2003, Global Criterion  Method for Solving Multivariate Multiple Regression Model Modelled as MINMAD Problem, Journal of Statistical Research, 2(2), 115-124.

20.  Apaydın A.,1996, Rassal Zamanlı Ulaştırma Problemi , Gazi Üniversitesi ,Fen-Edebiyat Fakültesi  Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 6-Vol 6 s:103-122.

21.  Ener (Apaydın) A ve Kutsal , A., 1983, Ardışık Varyans Çözümlemesi ve Bununla       İlgili Bir Uygulama, E:Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi,Seri-E Uygulamalı İstatistik,Cilt.1,Sayı:1-2,19-31,

22.  Kutsal, A.ve Ener (Apaydın), A.,1981, Çok Alel'li Karekterlerde Rasgele Genetik Kayma, Ondokuzmayıs Üniversitesi İlk Adım, Atatürk'ün 100. Doğum Yılı Özel Bülteni, 27-33.

E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.       Baser F. ve Apaydın, A., 2013 “Toplam Hasar Miktarının Belirlenmesinde destek Vektör Regresyon Çözümlemesi”  1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6-7 Haziran 2013, Ankara,

2.       Eroğlu İnan, G., Apaydın, A. 2013. “Natamam Piyasada Tek  Periyotlu Durumda  Oynaklık ve Sapmanın  Birlikte Belirsizliği Altında Dayanıklı Karesel Riskten Korunma Problemi ve Bir Uygulaması 1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi, 6-7 Haziran 2013–Ankara, Tam Metinli Bildiriler Kitabı sayfa 250-256.

3.       Kula Ş. K. , Dalkılıç E. T. ve Apaydın A., 2010,  "Bağımlı Değişkenin Simetrik Bulanık Sayı Olması Durumunda Parametre Tahmini" 7.  İstatistik Günleri Sempozyumu  pp.126-127, 28-30 Haziran ODTÜ-Ankara

4.       Apaydın, A.,  Baser F., ve   Tosunoğlu N., 2009, Bulanık Risk Sınıflandırma, 6. İstatistik Kongresi 27 Nisan-03 Mayıs Lara/Antalya

5.       Apaydın, A., ve Alakoç, P. N.,2009 Kalite Kontrol Grafiklerine Bulanık Yaklaşım, , 6. İstatistik Kongresi 27 Nisan-03 Mayıs Lara/Antalya

6.       Kula Ş. K. , Dalkılıç E. T. ve Apaydın A., 2009,  Sinyal Seviye Ölçümleri İçin Katı Ve Bulanık Kümeleme, 6. İstatistik Kongresi  sf. 509-51527 Nisan-03 Mayıs Lara/Antalya

7.       Dalkılıç E. T,  Kula Ş. K.  ve Apaydın A., 2009, Bağımlı Değişkende Aykırı Değer Olması Durumunda ANFIS İle Parametre Tahmini, 6. İstatistik Kongresi  pp: 422-43227 Nisan-03 Mayıs Lara/Antalya

8.       Apaydın, A. ve Türkşen, Ö., 2009, “Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Çok Yanıtlı Problemlerin Optimizasyonu”, 6. İstatistik Kongresi, pp. 531-535, Antalya, Türkiye. (Tam metin basıldı)

9.       Apaydın A. ve Eroğlu İnan G. 2009, Finans Analizinde Robust Optimizasyon , 6. İstatistik Kongresi 27 Nisan-03 Mayıs Lara/Antalya, Tam Metinli Bildiriler Kitabı sayfa 536-546.

10.    Dalkılıç E. T. ve Apaydın A., 2008, Girdi Değişkenlerinin Farklı Dağılımlara Sahip Olması Durumunda  Bulanık Uyarlamalı Sinir Ağları İle Parametre Tahmini, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, sf. 11728-30 Mayis Kuşadası.

11.    Kula Ş. K. ve Apaydın A., 2008, Rasgele Blok Tasarımı Parametrelerin Bulanık Hedef Programlama ile Tahmini, 9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayis Kuşadası

12.    Türkşen Ö., Köksoy, O. ve Apaydın, A., 2008, “Kalite Gelistirme: Dual Yanıt Yüzey Analizine Tavlama Benzetimi Yaklaşımı”, 6. İstatistik Günleri Sempozyumu, pp. 214-220, Samsun, Türkiye.

13.    Baser F., Apaydın, A. 2008,  Sigortada Bulanık Mantık Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu Bmys'200815-17 Ekim Eskişehir

14.    Başer F. ve Apaydın A., 2007, Sigorta Hasar Karşılıkları Hesaplamalarına Bulanık Regresyon Yaklaşımı , 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.  28

15.    Erbay, T., Şanlı K. ve Apaydın A., 2007, Bulanık Uyarlamalı Ağ ile Parametre Tahmini ve Robust Regresyon Yöntemleri ile Karşılaştırılması,  5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı sf. 265-272

16.    Apaydın A. ve Türkşen, Ö., 2007, “Uyarlanmış Tavlama Benzetimi Yöntemi İle Doğrusal Olmayan Fonksiyonların Çözümüne Sezgisel Yaklaşım”, 5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçüleri ve Yükümlülük Toplantısı, pp. 122-123, Antalya, Türkiye.

17.    Güneri, N ve Apaydın A., 2007, Uyarlamalı Ağlara Dayanan Bulanık Çıkarım Sistemi ile Yerkabuğu Hareket Hızlarının Kestirimi, 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 130

18.    Apaydın A.  ve Güneş, T., 2007, Bulanık Veri Zarflama Analizi Tekniği İle Türkiye’de Birinci Derece Kalkınma Öncelikli Yörelerin Etkinliklerinin Ölçülmesi, 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 134

19.    Atalay, K.D. ve Apaydın A., 2007, Gamma Dağılımı İçin Optimal Üyelik Fonksiyonunun Oluşturulması, 5. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 268

20.    Erbay T. ve Apaydın A., 2005, Bağımsız Değişkenlerin Üstel Dağılıma Sahip Olmaları Durumunda Switching Regresyon Modeline Ait Parametre Tahmini, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.35-40.

21.    Şanlı, K. ve Apaydın A., 2005, Bulanık Sayıların Karşılaştırılmasına Dayanan Bulanık Robust Regresyon Çözümlemesi için Algoritma, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 41-46.

22.    Pehlivanlı, Y.,N. ve Apaydın A. 2005, Parametrik Olmayan Regresyonda Alternatif Tahmin Ediciler: Bulanık Kernel Regresyon Tahmin Edicisi ve Bulanık k. En Yakın Komşuluk Tahmin Edicisi, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s.  47-52.

23.    Atalay K. D. ve Apaydın A. 2005, Katsayıların Ki-Kare Dağılımına Sahip Olduğu Stokastik Programlama Problemlerine Bulanık Programlama Yaklaşımı, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 149-154

24.    Güneri N. ve Apaydın A., 2005, Mekansal İstatistikte Bulanık Sinir Ağları, 4. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 329-33.4

25.    Apaydın A. ve Eroğlu G., 2005,  Bulanık Portföy Analizi, 4. İstatistik Kongresi 08-12 Mayıs   Belek/Antalya

26.    Apaydın A. ve Güneş T., 2005. Bulanık Veri Zarflama Analizi, 4. İstatistik Kongresi 08-12 Mayıs Belek/Antalya

27.    Apaydın, A. ve Türksen, Ö., 2005,“Yüzey Ölçümleri İle Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Doğrusal Olmayan Optimizasyon Yöntemlerinin Etkinliği”, 4. İstatistik Kongresi, pp. 334-335, Belek, Antalya. (Poster özeti basıldı)

28.    Erbay T. ve Apaydın A., 2004,  Bulanık Kümelemeye Dayalı Swiching Regresyon Analizi, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İGS 2004,Bildiriler Kitabı, s. 263-270

29.    Şanlı K. ve Apaydın A., 2004, Çoklu regresyonda Girdilerin  Bulanık Olması Durumunda Robust  Regresyon Çözümlemesi, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İGS 2004,Bildiriler Kitabı, s 271-276

30.    Güneri N. ve Apaydın A., 2004, Deprem Tahmininde Kullanılan Optimizasyon Teknikleri, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İGS 2004,Bildiriler Kitabı, s 215-220

31.    Tank F, Apaydın A. ve. Gebizlioğlu Ö.L.2004, Bağımlı Risklerin Ortak Dağılımındaki Bağımlılık Parametresinin Bulanık Yaklaşımla Belirlenmesi, 44. İstatistik Günleri Sempozyumu, İGS 2004,Bildiriler Kitabı, s 335-340

32.    Apaydın A. ve Pehlivanlı, Y.,N., 2004, Parametrik Olmayan Regresyona Bulanık Yaklaşım, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu, İGS 2004,Bildiriler Kitabı, s 255-262

33.    Erbay T. ve Apaydın A., 2003,  Switching Regresyonda Bulanık Sinir Ağları Yaklaşımı ile Parametre Tahmini, 3. İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı sf. 117-121,, 16-20 Nisan, Belek/Antalya

34.    Şanlı K. ve Apaydın A., 2003,  Bulanık Robust Regresyon, 3. İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı  S.112-116, 16-20 Nisan, Belek/Antalya.

35.    Güneri N. ve Apaydın A., 2003, Öğrenci Başarısızlıklarının Analizinde Sinir Ağları Yaklaşımının Lojistik Regresyon Analizi ile Karşılaştırılması, 3.İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı S. 122-126, 16-20 Nisan, Belek/Antalya.

36.    Koyuncugil A. S. ve Apaydın A., 2003, Büyük Ölçekli İstatistiki Çalışmalarda Kaynak ve Maliyet Planlaması ve Nüfus Sayım Örneği, 3. İstatistik Kongresi, Bildiriler Kitabı S.127-131, 16-20 Nisan, Belek/Antalya.

37.    Erbay T. ve Apaydın A., 2003, Regresyon Analizinde Girdilerin Bulanık Olması Durumunda Uyarlamalı Ağ Yaklaşımı ile Parametre Tahmini İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiri Özetleri  Kitabı S. 5-7, 10-12 Aralık, DİE/Ankara.

38.    Pehlivan Y. N. ve Apaydın A., 2002, Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Modelinin Minmad Problemi Olarak Modellenmesi ve Global Kriter Yöntemi ile Çözümü, İstatistik Araştırma Sempozyumu Bildiriler Kitabı S. 41-42, 09-11 Aralık, DİE/Ankara.

39.    Apaydın A.ve Koyuncugil A.S., 2001, Ekonomi Federasyonları ve Türkiye İçin Modellemesi, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 35-39 , Belek/Antalya.

40.    Apaydın A.ve Şanlı K., 2001, Diskriminant Analizine MİNMAD Yaklaşımı, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 56-60 , Belek/Antalya.

41.    Apaydın A., Atalay K. ve Erbay T.,2001, Sezgisel Diskriminant Analizine Bulanık Doğrusal Programlama Yaklaşımı, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 61-65 , Belek/Antalya.

42.    Apaydın A.ve Yapıcı N., 2001, Minmad Problemi olarak Modellenen Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Modelinin Çözümü İçin Çok Amaçlı Doğrusal Programlama Yaklaşımı 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 66-69 , Belek/Antalya.

43.    Apaydın A.ve Aydın Ö.M., 2001, Tek Kanallı Bulanık Servis Oranlı Kuyruk Sistemleri,2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 42-45 , Belek/Antalya.

44.    Apaydın A. ve Erbay T., 2001, Hedef Programlama Olarak Modellenmiş Minmad Regresyon Problemine Sinir Ağları Yaklaşımı, 2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı,s. 74-78 , Belek/Antalya.

45.    Apaydın A.ve Dalkılıç F., 2001, Girdi Çıktı Analizi ve Hedef Programlama,  2. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 70-73 , Belek/Antalya.

46.    Apaydın A.ve Tütüncü Y., 2001, Envanter Kontrol Sistemlerinin Bulanık Küme Teorisi Kullanılarak Modellenmesi, YA/EM XXII. Ulusal Kongresi,  4-6 Temmuz, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maltepe/ Ankara.

47.    Apaydın A., Şanlı K. ve Erbay T., 2000, Ardışık Varyans Analizi, 5. Ulusal Biyoistatistik Kongresi , sf. 96-104, Osmangazi Üniv. Eskişehir.

48.    Apaydın A., ve Şanlı K., 1999, MİNMAD Yöntemi ile Eksik Gözlemin Olması Durumunda Rasgele Bloklar Model Denklemindeki Parametrelerin    Kestirimi, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 252-255 , Belek/Antalya.

49.    Apaydın A.ve Yapıcı N., 1999, Bulanık Doğrusal Programlamaya Sinir Ağları Yaklaşımı, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 273-276 , Belek/Antalya.

50.    Apaydın A. ve Erbay T., 1999, MİNMAD Regresyon Problemine Sinir Ağları Yaklaşımı, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 150-153 , Belek/Antalya.

51.    Apaydın A.ve Koyuncugil A.S., 1999, Stokastik Hedef Programlamaya Bulanık Algoritma Yaklaşımıyla Bir Yatırım Probleminin  Modellenmesi, 1. İstatistik Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 265-268 , Belek/Antalya.

52.    Apaydın A.ve Koyuncugil A.S.,1999, Nüfus Sayımı İçin Bir Mikro Optimizasyon  Modeli”, YA/EM’99 XX. Ulusal Kongresi, 8-9 Haziran, Ankara.

53.    Açıkgöz İ ve Apaydın A.,1998, Karma dağılımlarda Optimizasyon Yöntemleriyle Parametre Tahmini ve Kümeleme Çözümlemesi, K.K.Ü.II. Kızılırmak Uluslararası  Fen Bilimleri Kongresi, 20-22 Mayıs, Kırıkkale.

54.    Apaydın A., 1998, Fuzzy Programming Approach to Stochastic Botteleneck Transportation   Problem, YA/EM XIX. Ulusal Kongresi, 25-26 Haziran, Ankara.

55.    Apaydın A., ve Şanlı K.,1998, MİNMAD Yöntemi ile Rasgele Bloklar Model Denklemindeki Parametrelerin Kestirimi, G.Ü İstatistik Konferansı Bildiriler Kitabı, s. 251-260.

56.    Aydın Ö.M., Apaydın A., 1998, Regresyon Modelindeki  Parametrelerinin Hedef Programlama ile Tahminine Genetik Algoritma Yaklaşımı, Araştırma Semp’98 Bildiriler Kitabı..

57.    Apaydın A. ve Gebizlioğlu Ö.L.,1997, Nüfus Sayımı ve Benzeri Büyük Çalışmalar için Makro bir Optimizasyon Modeli, Araştırma Semp’97 Bildiriler Kitabı  s:161-166.

58.    Bayramov İ., Özkaya N ve Apaydın A., 1997, İki Örneklem Problemi için Küçük Örneklemlerde Sıra İstatistiklere Dayalı Parametrik Olmayan Hipotez Testi, .Araştırma Semp’97 Bildiriler Kitabı ,s:110-115.

59.    Aliyev A. ve Apaydın A., 1994, Kaynakların Optimal Paylaşılmasının Bazı Matematiksel Modelleri, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XVI. Ulusal Kongresi, 13-15 Temmuz, ,Ankara.

60.    Apaydın, A. ve Mert V., 1993, Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi Çalışması, Araştıma Sempozyumu' 93, Devlet İstatistik Enstitüsü, Kasım .

61.    Kutsal , A. ve Apaydın, A., 1987, İki Ürünlü Markov Karar Süreci Modelinin Uygulanması, XI. Ulusal Yöneylem Araştırması Kongresi, İstanbul.

62.    Kutsal , A.,Oral G ve Apaydın, A., 1985, İki Ürünlü Envanter Sistemi, Yöneylem  Araştırması X. Ulusal Kongresi ,İzmir.

F. Türkçe Basılmış Kitaplar

1.   Apaydın A., Kutsal A. ve Atakan C., 1994, 1996, Uygulamalı İstatistik, Baran Ofset,Ankara

           Apaydın A., Kutsal A. ve Atakan C., 2001, 2003, 2005 Uygulamalı İstatistik, Kilavuz Kitabevi,Ankara

2.   Apaydın A., 1996 .Optimizasyon , A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 41,      Ankara.

           Apaydın A., 2005 .Optimizasyon , Kilavuz Kitabevi ,Ankara

 

G.   Uluslararası  Atıflar

1.      B Galbadrakh - 2015 , Comparısons Of Portfolıo Selectıon Models In Mongolıan Stock Market By Bilguun Galbadrakh  Handong Global Instıtute Of Unıversıty Fınance And Economıcs, A Thesis Of Master Of Business Administration, (A6, Çalışmasına)

2.      RK Jana, DK Sharma, B Chakraborty, March 2016,A Hybrid Probabilistic Fuzzy Goal Programming Approach for Agricultural Decision-Making,International Journal of Production Economics Volume 173, March 2016, Pages 134–141- Elsevier (A7 Çalışmasına)

3.      MS Rath - 2012 Estimation of Parameters of Some Distribution Functions and its Application to Optimization Problem, Thesis of Master,Department of Mathematics National Institute of Technology Rourkela-769008 India- (A7 Çalışmasına)

4.      A MousaY Dama, M Najjar 2012,Optimizing Outdoor Propagation Model based on Measurements for Multiple RF Cell International Journal of Computer Applications (0975 – 8887) Volume 60– No.5, December (A9 Çalışmasına)

5.      PR Ogungbayi, AJ Falade 2012,Propagation Path Loss Characteristics at 900 MHz in Ilorin, Nigeria, Epistemics in Science, Engineering and Technology, Vol.2 , No.2 , 84-93(A9 Çalışmasına)

6.      M Alakhras, MZB Hussein, 2013, Multivariable fuzzy inference with multi nearest neighbour for  indoor WLAN localization based on RSS fingerprint, Computer Modelling and Simulation , UKSim 15th Int. Conference   (A9 Çalışmasına)

7.      M Subhi Al-batah, NA Mat Isa, MF Klaib 2014, Multiple Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System with Automatic Features Extraction Algorithm for Cervical Cancer Recognition… - Computational and Mathematical Methods in Medicine,Volume 2014 (2014), Article ID 181245, 12 pages (A9 Çalışmasına)
M Önder, A AkanH Doğan,Advanced Neural Network receiver design to combat multiple channel impairments 2, - online.journals.tubitak.gov.tr (A9 Çalışmasına)

8.      A Sarıkaş, E Ziya, C Yücelbaş 2014,A novel SMS application with GSM control on numerator systemsTurkish J. of Electrical Engineering and Comp. Science, 22, pp. 97-105, (A9 Çalışmasına)

9.      CM Chukwuma 2012, Path-loss Model Prediction for Urban and/or Rural Areas in Nigeria using ANFIS A case study of 3G/4G Network in Abuja.. (University of Bradford), my.unizik.edu.ng (A9 Çalışmasına)

10.    R Alonso Quintana, R Bordón López 2013,Estudio comparativo de los modelos de propagación de canal inalámbrico Ingeniería Electrónica, Automática comunicaciones versión ISSN 1815-5928,EAC vol.34 no.1 La Habana ene.-abr. (A9 Çalışmasına)

11.    AU Usman, OU Okereke ,2014,Macrocell path loss prediction using artificial intelligence techniques International Journal of Electronics Volume 101, Issue 4, 2014

12.    RIELAC, Vol XXXIV 1, pp. 12-16, 2013. (A9 Çalışmasına)

13.    Jochen Heberle and Anne Thomas     2014, Combining chain-ladder claims reserving with fuzzy numbers , Insurance: Mathematics and Economics Volume 55, March 2014, Pages 96–104   doi:10.1016/j.insmatheco.2014.01.002 (A10  Çalışmasına)  

14.     WANG Hua-dong1 , GUO Si-cong1 , YUE Li-zhu 2014, An approach to fuzzy multiple linear regression model based on the structured element theory,  Systems Engineering—Theory & Practice, 2014 - Vol.34, No.10 2014  10 Oct., 2014 (A10 Çalışmasına)

15.    Onoghojobi, NP Olewuezi. 2015, Addressıng The Issue of Chaın Ladder Forecastıng Usıng Fuzzy Regressıon ModelB - Advances in Fuzzy Sets and ..., 2015 - (A11 Çalışmasına)   

16.    J Chen, X Xia 2011, Fuzzy hypothesis testing and time series analysis of rolling bearing quality Journal of Testing and Evaluation Volume 39, Issue (A12 Çalışmasına)  

17.    X Xia, Y Jin, Y Xu, Y Shang, L Chen , 2013,Hypothesis testing for reliability with a three-parameter Weibull distribution using minimum weighted relative entropy norm and bootstrapJ Zhejiang Univ-Sci C (Comput & Electron) 14(2):143-154 (A12 Çalışmasına

18.    AJ Fernández  2014,Computing tolerance limits for the lifetime of a k-out-of-n: F system based on prior information and censored data  Applied Mathematical Modeling, 38, pp. 548-561, (A13 Çalışmasına)

19.    AJ Fernández, CJ Pérez-González 2012,Generalized beta prior models on fraction defective in reliability test planning- Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 236, Issue 13, July 2012, Pages 3147–3159,. (A13 Çalışmasına)

20.    Tsaur RC, Wang HF,2009, “Necessity Analysis of Fuzzy Regression Equations Using a Fuzzy Goal Programming Model”,  Internatıonal Journal Of Fuzzy Systems, 11(2)pp. 107-115, (A14 Çalışmasına)  

21.    2.D'Urso, Pierpaolo; Massari, Riccardo; Santoro, Adriana  2011 “Robust fuzzy regression analysis” INFORMATION SCIENCES  181(19)   pp.: 4154-4174, (A14 Çalışmasına)

22.    J Chachi, M Roozbeh 2015,A Fuzzy Robust Regression Approach Applied to Bedload Transport Data, Communications in Statistics - Simulation and Computation DOI:10.1080/03610918.2015.1010002(A14 Çalışmasına

23.    F Zhao, YP Li, GH Huang 2013, A queue-based interval-fuzzy programming approach for electric-power systems planning,International Journal of Electrical Power & Energy Systems,Volume 47, May 2013, Pages 337–350,Elsevier (A15 çalışmasına)

24.    TY Wang, DY Yang, MJ Li -2010 Fuzzy analysis for the N-policy queues with infinite capacity

          International Journal of Information and  Management Sciences 211 (2010 / 03 / 01) P41 - 562010 - airitilibrary.com (A15 çalışmasına)

25.    B Sreelekha - 2014 Queuing problems with fuzzy environment,- ietd.inflibnet.ac.in (A15 çalışmasına)

26.    FG Zanjanbar, İ Şentarlı, 2014, A New Clustering Method with Fuzzy Approach Based on Takagi-Sugeno Model in Queuing Systems,- Computational Linguistics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications  - books.google.com(A15 çalışmasına)

27.    SA Loan, AM Murshid, SA Abbasi, A Novel 2014, Multi Membership Function Based VLSI Architecture of a Fuzzy Inference Processor- International Journal of Fuzzy Systems, Vol. 16, No. 4, December 2014 - ijfs.org.tw (A15 çalışmasına)

28.    HK Chan, FTS Chan 2010, A review of coordination studies in the context of supply chain dynamics- International Journal of Production Research,Volume 48, Issue 10, 2010 (A16 Çalışmasına)

29.     Chengzhi Jiang,Zhaohan Sheng 2009,Case-based reinforcement learning for dynamic inventory control in a multi-agent supply-chain system Expert Systems with Applications, Volume 36, Issue 3, Part 2, April 2009, Pages 6520–65 (A16 Çalışmasına)

30.    L Wang, QL Fu, YR Zeng, 2012, Continuous review inventory models with a mixture of backorders and lost sales under fuzzy demand and different decision situations, Expert Systems with Applications,Volume 39, Issue 4, March 2012, Pages 4181–4189 (A16 Çalışmasına)

31.    AA Taleizadeh, STA Niaki,2010 Optimising multi-product multi-chance-constraint inventory control system with stochastic period lengths and total discount under fuzzy purchasing price and holding …,International Journal of Systems Science Volume 41, Issue 10, (A16 Çalışmasına)

32.    Dey, D Chakraborty 2011, A fuzzy random continuous review inventory system, , Int. J. Production Economics 132 (2011) 101–106- ElsevierS Sadi-Nezhad, S Nahavandi 2011,Periodic and continuous inventory models in the presence of fuzzy costs(A16 Çalışmasına)

33.    International Journal of Industrial Engineering Computations,ISSN 1923-2934 (Online) - ISSN 1923-2926 (Print) Quarterly Publication,Volume 2 Issue 1 pp. 179-192 , (A16 Çalışmasına)

34.    A Roy, GP Samanta ,2009, Fuzzy continuous review inventory model without backorder for deteriorating items,Electronic Journal of Applied Statistical Analysis EJASA, Electron. J. App. Stat. Anal. Vol. 2, Issue 1 (2009), 58 – 66 ISSN 2070-5948, DOI 10.1285/i20705948v2n1p58(A16 Çalışmasına)

35.    E Shekarian, CH Glock,2014, Optimal manufacturing lot size for a single-stage production system with rework in a fuzzy environment,Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 27 3067–3080 DOI:10.3233(A16 Çalışmasına)

36.    Gebizlioglu, O.L., Yagci, B, 2008. Tolerance intervals for quantiles of bivariate risks and risk measurement Insurance: Mathematics and Economics, 42 (3), pp. 1022-1027. (A18 Çalışmasına)

37.    De Andrés-Sánchez, J.2012,, Claim reserving with fuzzy regression and the two ways of ANOVA (2012) Applied Soft Computing Journal, 12 (8), pp. 2435-2441. (A18 Çalışmasına)

38.    Bayramoglu, I., Kemalbay, G., 2013,  Some novel discrete distributions under fourfold sampling schemes and conditional bivariate order statistics Journal of Computational and Applied Mathematics, 248 (1), pp. 1-14. (A18 Çalışmasına)

39.    Kara, E.K., Gebizlioglu, O.L., 2014, Measurement of bivariate risks by the north-south quantile points approach Journal of Computational and Applied Mathematics, 255, pp. 208-215. (A18 Çalışmasına)

40.    Ö Türkşen, N Güler, 2015Comparison of fuzzy logic based models for the multi-response surface problems with replicated response measures   Applied Soft Computing, Volume 37, Pages 887–896 Elsevier (C1 Çalışmasına)

41.    JFA Madeira, AL Araújo, CMM Soares 2015, Multiobjective optimization of viscoelastic laminated sandwich structures using the Direct MultiSearch method,Computers & Structures,Volume 147, 15 January, Pages 229–235.  (C2 Çalışmasına)

42.    Z Wang, M Li, J Li ,2015, A multi-objective evolutionary algorithm for feature selection based on mutual information with a new redundancy measure, - Information Sciences, 2015 - Elsevier.  (C2 Çalışmasına)

43.    G Karakaya, S Galelli, SD Ahipasaoglu, R Taormina , 2015,Identifying (Quasi) Equally Informative Subsets in Feature Selection Problems for Classification: A Max-Relevance Min-Redundancy Approach, Cybernetics, IEEE Transaction ,  Volume:PP Issue:99, (C2 Çalışmasına)

44.    Prentzas, I Hatzilygeroudis,2015,Assessment of life insurance applications: an approach integrating neurosymbolic rulebased with casebased reasoning - - Wiley Online Library Expert Systems, DOI: 10.1111/exsy.12137.  (C3 Çalışmasına)

45.    M Yüksel, Ö Geban 2014, A Study of the Prediction of Academic Achievement in the Chemistry Course Education and Science, Vol. 39, No 173 , (D15  Çalışmasına)

46.    KŞ Kula, F Tank, TE Dalkılıç 2012, A Study on Fuzzy Robust Regression and Its Application to Insurance- Mathematical and Computational Applications, Vol. 17, No. 3, pp. 223-234, (D16 Çalışmasına)

47.    ВИ Грицюк 2015, Fuzzy robust regression analysis for fuzzy input-output data, Technology audit and production reserves,МатеМатическое Моделирование, УДК 519.6 DOI: 10.15587/2312-8372.2015.54189 (D16 Çalışmasına)

 

H. Projeler

A-Uluslarası

1.TÜBİTAK_  COST Action IC0702:

 Combining Soft Computing Techniques and    Statistical Methods to Improve Data      Analysis  Solutions 2010-2012 (Araştırmacı)

B-Ulusal

1.         Sincan Belediyesi TC Ankara - Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, “Ankara İli Sincan İlçesi Saraycık ve Ulubatlı Hasan Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mevcut Durum ve Etki Değerlendirme Araştırması” 2015, (Araştırmacı) Devam ediyor

2.         TC Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı, Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK-Kamu Araştırmaları Grubu, No: 110G020, 2011-2013, (Araştırmacı)

3.         Türk İstatistik Derneği ve Ankara Üniversitesi ATAUM, “Ankara kenti Yabancı Öğrencilerle Zenginleşiyor” ortaklığında Ankara Kalkınma Ajansı Destekli Proje Şubat 2012-Mayıs 2012 , (Proje Yürütücüsü)

4.         Apaydın A , Karabulut İ ve Topçu N ”Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu’nun Kuruluşundan Günümüze  Proje Desteğinin İstatististiksel Değerlendirilmesi” AÜ, BAP 2000, (Proje Yürütücüsü)

5.         Apaydın A ve Sakıncı  M “Doğrusal Olmayan Programlamada Algoritmaların Tanımlanması ve Bilgisayar Programlarının Derlenmesi, AÜ, BAP 1989, (Proje Yürütücüsü)Apaydın A ve Genç A.” Bütünleşik Doğrusal Programlama” AÜ, BAP 1988, (Proje Yürütücüsü)

I.           Lisansüstü Faaliyetler

1-Doktora Devam Eden

1.         Tuğba Güneş  A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı,           Tez Konusu: Yapılandırılmış Finansal Varlıkların Değerlemesi ve Otomatik Değerleme Modelleri

2.         Bengül SÜTAY , A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı,

3.         Toygun ATASOY , A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı,

2-Doktora Tamamlanan

1.     Leyla Bilen, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı,
Tez Konusu:Türkiye Enerji Sektöründe Robust Optimizasyon Modeli,2016

2.     Furkan BAŞER  Aktüeryal Modellemede Bulanık Destek Vektör Makineleri 2013

3.     Gültaç EROĞLU Portföy Analizinde Robust Optimizasyon 2013

4.     Nilüfer PEKİN ALAKOÇ  Çok Ölçütlü Kalite Kontrol Grafiklerine Bulanık Yaklaşım 2012

5.     Özlem TÜRKŞEN, Çok Yanıtlı Yüzey Problemlerinin Çözümüne Bulanık Ve Sezgisel Yaklaşım , A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Kasım 2011

6.     Nuray GÜNERİ, Bulanık Modelleme ve Sinir Ağları Yaklaşımı ile Depremi Oluştıran Düzenli Yerkabuğu Hareketlerinin    Kestirimi A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Kasım 2007

7.     Kumru Didem ATALAY, Şans Kısıtları İle Tahmin Edilmiş Stokastik  Programlama Modellerinde Dağılımlar A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Ekim 2007

8.     Nimet Yapıcı PEHLİVANLI Parametrik Olmayan Regresyonda Alternatif Tahmin Ediciler: Bulanık Kernel Regresyon Tahmin Edicisi ve Bulanık k. En Yakın Komşuluk Tahmin Edicisi Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü, Nisan 2005

9.     Kamile ŞANLI, “Bulanık Robust Regresyon Çözümlemesi” A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Ocak 2005

10.  Türkan ERBAY, “Switching Regresyon’da Bulanık Sinir Ağları Yaklaşımı İle Parametre Tahmini “ A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Ocak 2005

11.  Özlem Müge  AYDIN, “Çok Kanallı Kuyruk Sistemlerine Bulanık Yaklaşım”A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, 2003

3-Yüksek Lisans Devam Eden

Adı Soyadı

Bölümü

Seviyesi

1

   Emre ÇİMEN 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(T.Y.L.)

2

   Özge YANIK 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(T.Y.L.)

3

   Adnan Coşkun DOĞAN 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Dok.)

4

   Nüket ERBİL 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Dok.)

5

   Raif Uğur UYAR 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Dok.)

6

  Ali DEMİRHAN 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Y.L.)

7

   Emir SUNGUROĞLU 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Y.L.)

8

   Kurtuluş HÖBEK 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Y.L.)

9

   Olgun KARADENİZ 

Taşınmaz Geliştirme

Bil.Haz.(Y.L.)

10

   Duygu SAĞBAŞ 

Taşınmaz Geliştirme

T.Y.Lisans

11

   Fatih Cüneyt ALACAPINAR 

Taşınmaz Geliştirme

T.Y.Lisans

12

   Onur TAŞ 

Taşınmaz Geliştirme

T.Y.Lisans

16

   Gökçen AKÇAY 

İstatistik

Y.Lisans

18

   Sevim ŞAYLAN 

İstatistik

Y.Lisans

 

 

 

4-Yüksek Lisans Tamamlanan

1.      Toygun ATASOY,  Türkiye’de Yabancı gerçek Kişilerin taşınmaz Ediniminin Sınırlandırılması: Antalya İli Alanya İlçesi Örneği, 2015

2.      Gökalp Kadri YENTÜR, Hedonik Regresyon, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı, Başlama Tarihi:2006-2007, Bitirme Tarihi Ekim 2010

3.      Demet BAKIN, Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Modelinin Bulanık MINMAD Problemi Olarak Modellenmesi, Global Kriter  Yöntemi ile Çözümü A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Başlama Tarihi:2003-2004, Güz. , Bitirme Tarihi Ekim 2007

4.      Furkan BAŞER, Sigorta Hasar Karşılıkları Hesaplamalarına Bulanık Regresyon Yaklaşımı A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Başlama Tarihi:2004-2005, Güz. , Bitirme Tarihi Eylül 2007

5.      Tuğba GÜNEŞ,  Bulanık Veri Zarflama Analizi A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Başlama Tarihi:2003-2004, Güz Bitirme Tarihi Eylül 2007

6.      Gültaç EROĞLU Portföy Analizinde Bulanık Programlama, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Başlama Tarihi:2003-2004, Güz. , Bitirme Tarihi Ekim 2006

7.      Özlem TÜRKŞEN,   Yüzey Ölçümleri ile Deprem Kaynak Parametrelerinin Tahmininde Uyarlanmış Tavlama  Benzetimi Yöntemi A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Başlama Tarihi:2002-2003, Güz Bitirme Tarihi, 12 09 2005

8.      Betül  ÇUKUROVA,  Çok  Ürünlü  Envanter  Sistemlerinde  Markov  Karar  Süreci, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1999 -2000 Güz,  Bitirme Tarihi, 2002

9.      G.NazlıTOPÇU, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu’nun Kuruluşundan Günümüze Proje Desteğinin İstatististiksel Değerlendirilmesi, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,Başlama  Tarihi; 1999 -2000 Güz, Bitirme  Tarihi;   2002 Ağustos 

10.    Yıldız YILDIRIM (Özdemir) A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,  Başlama  Tarihi:2000-2001 Güz Tezsiz Yüksek Lisans

11.    Gözde Yazgı TÜTÜNCÜ, Bulanık Küme Teorisinin Envanter Kontrol Sistemlerinde Uygulanması, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1999 -2000 Güz     Bitirme  Tarihi;   2001 Eylül.

12.    Nuray GÜNERİ, Öğrenci Başarısızlıklarının Analizinde Sinir Ağları Yaklaşımının Lojistik Regresyon Analizi ile Karşılaştırılması, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1998 -1999 Güz. Bitirme  Tarihi;   2001 Ağustos 

13.    Kumru Didem ATALAY, Entropi Maksimizasyonu ve bir Uygulama, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1998 -1999 Güz. Bitirme  Tarihi;   2000 Eylül.

14.    Songül Hacısalihoğlu ÇELİK, Bulanık Rasgele Doğrusal Programlama, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1996 -1997 Güz. Bitirme  Tarihi;   2000 Haziran

15.    Hande Gül ERSOYU,Genetİk Algoritmalar, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1996 -1997 Güz. Bitirme  Tarihi;   2000 Ocak,

16.    Nimet YAPICI, Bulanik  Doğrusal Programlamaya Sinir Ağları Yaklaşımı, Başlama  Tarihi; 1997 -1998 Güz. A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,Bitirme  Tarihi;   2000 Ocak. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Ensitüsü,

17.     Hakan YALÇIN, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Lisansüstü Programlara Kayıtlı Öğrencilerin İstatistiksel Değerlendirilmesi, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1998 -1999 Güz.

18.    Kamile ŞANLI, MİNMAD Yöntemi ile Rasgele Bloklar Model Denklemindeki Parametrelerin Kestirimi, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1998 -1999 Güz.  Bitirme  Tarihi;   1999 Eylül.

19.    Türkan ERBAY, MİNMAD Regresyon Problemine Sinir Ağları Yaklaşımı, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1997 -1998 Güz.  Bitirme  Tarihi;   1999 Eylül.

20.    Ali Serhan KOYUNCUGİL, Stokastik Hedef Programlamaya Bulanık Algoritma Yaklaşımı ve Yatırım Problemine Uygulanması, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü, Başlama  Tarihi; 1996 -1997 Bahar. Bitirme  Tarihi;   1999 Eylül

21.    Özlem Müge  AYDIN, Hedef Programlama Olarak Modellenmiş MİNMAD Regresyon problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1997-1998.

22.    Gülhan EMİNKAHYAGİL, Hedef Programlama ve Bir Uygulama, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1994-1997.

23.    İnci AÇIKGÖZ, Istatistik’te Optimizasyon, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1993-1995

24.    Jak Gabriel GRUNBERG, Uzman Sistemler, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1990-1993.

25.    Vedat MERT, Çiftçinin Ödediği Fiyatlar İndeksi, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1991-1993

26.    Muharrem SAKINCI, Doğrusal Olmayan Programlamada Algoritmaların Tanımlanması ve Bilgisayar Programlarının Derlenmesi, A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1989-1991.

27.    Aşır GENÇ, Bütünleşik Doğrusal Programlama,A.Ü Fen Bilimleri Ensitüsü,1988-1990.

 J.  Verilen Dersler

Lisans

Fen ve Mühendislik Bilimlerinde İstatistiksel Yöntemler, Doğrusal Programlama, Optimizasyon, Regresyon Analizi, Yöneylem Araştırması, Biyoistatistik, Ekonometri, Parametrik Olmayan Yöntemler, Sayısal Çözümleme

Lisans Üstü

Optimizasyon, Yöneylem Araştırması Yöntemleri, Stokastik Optimizasyon, Çok Ölçütlü Karar Verme Teknikleri, İstatistikte İleri Optimizasyon, İstatistik ve Optimizasyonda Bulanık Teori ,  Çok Amaçlı Doğrusal Programlama