DOÇ. DR. ARZU ATALAY    
Adı : ARZU
Soyadı : ATALAY
E-posta : aatalay@ankara.edu.tr
Tel : 03125961032 /2560
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/arzu-atalay-30778
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Akademik Özgeçmiş

Derece

Kurum

Yıl

Dr Öğr Üyesi

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü

2010-

Uzman

Ankara Üniversitesi, Biyoteknoloji Enstitüsü

2007-2010

Doktora sonrası araştırmacı

Harvard Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2003-2006

 
 
Eğitim Bilgileri

Derece

Kurum

Yıl

Doktora

Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik B.

1996-2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ABD

1994-1996

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

1989-1994

 

Proje ve güncel yayın bağlantıları
Web sayfası   https://biotek.ankara.edu.tr/akademik/sistem-biyoteknolojisi-ileri-arastirma-merkezi/atalay-lab
ORCID  javascript:nicTemp();
Researcher ID  javascript:nicTemp();
Researchgate  javascript:nicTemp();
Google Scholar javascript:nicTemp();