PROF.DR. ABDULLAH BARAN    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : BARAN
E-posta : abaran@ankara.edu.tr
Tel : 312-5961756
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 YABANCI DİL

İngilizce

 

 ÇALIŞMA KONULARI

Toprak Bilimi, Toprak Fiziği, Kompost, Organik Topraklar 

 

 EĞİTİM VE AKADEMİK BİLGİLER

2015-Bölüm Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

2003- Profesör, Ankara Üniversitesi

2000 Doçentlik kadrosuna atanma, Ankara Üniversitesi

1996  Doçent Unvanı

1989-1994  Doktora, Ankara Üniversitesi

1986-1988 Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi

1987 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi

 ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Türkiye Toprak Bilimi Derneği

Uluslararası Toprak İlmi Derneği

 PROJELER

ULUSAL

Bira fabrikası atıklarının tarımsal amaçlı kullanım olanaklarının belirlenmesi. Ank.Üniv.Araştırma Fonu, Proje No. 98-11-10-01. 

Bolu-Yeniçağa peat’inin bitki yetiştirme ortamı olarak iyileştirilmesi üzerinde bir araştırma. TÜBİTAK. Proje No: TOGTAG-1700.

Organik bir sahanın 14C yaş tayini ile oluşumunun incelenmesi ve tarımsal potansiyelinin bitki yetiştirme ortamında süs bitkisi kullanılarak belirlenmesi. Tübitak, Tovag. Proje No: 106O459.

ULUSLARARASI

Management of salt affected soils in Koçaş region of the Great Konya Basin ( Central Anatolia). FAO/UNEP, Project No: FP/032-94-25.

 Halitligil, M.B., Munsuz, M., Onaran, H., Akın, A., Çaycı, G., Kütük, C. ve Kışlal, H.,Baran, A., vd.  2000. Drip irrigation and fertigation of potato. International atomic Energy Agency, Vienna, Austria, Project No. TUR/5/020.

 

ESERLER

Yüksek Lisans tez konusu:Toprakların Tuğla ve Kiremit Yapımına Uygunluğunun Rutubet Tansiyonu Ile Belirlenmesi(1988). Danışman:Prof.Dr.Yener Ataman.

Doktora tez konusu:Türkiye’deki Bazı Peat Çeşitlerinin Bitki Yetiştirme Ortamı Olarak Özelliklerinin Ayrışma Dereceleri Ile Ilişkisi(1994). Danışman:Prof.Dr.Yener Ataman.

 

Yurtiçi ve yurtdışı dergilerde yayınlanan eserler

 

 

 

Çaycı, G., Baran, A. ve Özkan, I. 1991. Kieselguhr’un Farklı Tekstüre Sahip Iki Toprağın Rutubet Karakteristik Eğrileri Üzerine Etkisi. Ank.Ü.Z.F. Yıllığı, 42 (1-2-3): 94-104.

Yazgan, M.E., Ataman, Y., Baran, A. ve Ataturay, R. 1992. Ankara ve Yakın Çevresinde Ilkbahar aylarında Tesis Edilen Çim Alanlarda Kavak Tohumu Pamukçukların Bazı Çim Çeşitleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Ank.Ü.Z.F. Yay, 1276, Bil.Araş. ve Incelemeler No: 709.

Çaycı, G., Baran, A. ve Özkan, I. 1994. Tane büyüklüğünün peatin bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi. Ankara Üniv.Zir.Fak. Yıllığı 44 (1-2): 131-139.

Kütük, C., Çaycı, G. ve Baran, A. 1995. Çay atıklarının bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılabilme olanakları. Tarım Bilmleri Dergisi. 1(1): 35-40.

Baran, A. ve Y. Ataman, 1995. Türkiye'deki Bazı Peat Çeşitlerinin Bazı Fiziksel Özellikleri Ile Ayrışma Dereceleri Arasındaki Ilişki. Türkiye Toprak Ilmi Derneği I. Ilhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu. Cilt: I A-132-141, Ankara.

Baran, A., Karaca, A. ve Haktanır, K. 1996. Bakteri (Rhizobium meliloti) ve Mantarın (aspergillus niger) Peat Karıştırılan ve Karıştırılan ve Karıştırılmayan Killi Tınlı Bir Toprağın Agregat Stabilitesi Üzerine Etkileri. Pam.Ü.Müh.Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(2): 143-146.

Baran, A. ve Çaycı, G. 1996. Türkiyedeki bazı peatlerin ayrışma derecesi, katyon değişim kapasitesi ve organik maddesi arasındaki ilişkiler. Pamukkale Ünv., Müh.Fak., Mühendislik Bilimleri Dergisi. 2(2): 139-142.

Baran, A., Bender, D. ve Özkan, I. 1996. Organik Toprakla Karıştırmanın Killi Tınlı Bir Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerinde Sıkışma Ile Oluşan Değişimlere Etkisi. Pam.Ü.Müh.Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi 2 (4): 81-85.

Baran, A. Çaycı, G. 1996 Bazı Tarımsal Atıkların Havalanma Kapasiteleri Üzerine Perlitin Etkisi. Ank.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2): 69-71.

Munsuz, N., Çaycı, G. ve Baran, A., Kocabay, S. 1997. Management of Salt affected Soils in Koçaş Region of the Great Konya Basin (Central Anotolia). Int.Symp. on Salt Affected Soils, Cairo, Egypt, 22-26 Sept. 1997.

Bender, D., Baran, A. ve Özkan, I .1998. Farklı Sıkıştırma Sürelerinin Killi Tınlı Bir Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerindeki Değişimlere Etkisi. 4 (2): 27-29.

Çaycı, G., Baran,A. ve Bender D. 1998. The Effects of Peat and Sand Amended Spent Mushroom Compost on Growing of Tomato. Tarım Bilimleri Dergisi, 4 (2): 27-29.

Baran, A., Çaycı, G. ve Sözüdoğru, S. 1998. The effect of Beer Factory Sludge on Some Chemical and Physical Properties of a clay loam Soil. M.Şefik Yeşilsoy Int. Symp. on Arid Region Soil, Menemen-Izmir-Turkey, 21-24 Sept. 1998.

Kaplan,M., Sönmez, S., Çaycı,G. ve Baran,A.,1999. The evaluation of saline soil reclamation processes used in greenhouses of the Kumlucu-Finike Regions, Proc. of the Int. Symp. on Quality in Mild Winter Climates, Acta Horticulturae, No:491.

Karaca,A.,Baran,A. ve Haktanır,K. 2000. The effect of compaction on urease enzyme activity, carbon dioxide evaluation and nitrogen mineralisation, Turk. J. Agric. For. 24:437-441.

Baran, A., Çaycı, G., Kütük, C. and Hartmann, R. 2001. Composted Grape Marc as Growing Medium for Hypostases. Bioresource Technology, 78:103-106.

Baran, A. 2001. Humin Asitlerinin Renk Yoğunluklarına Göre Peatin (Torf) Gruplandırılması Selçuk Üniv.Zir.Fak.Dergisi, 26(15):38-45.

Parlak, M., Baran, A. Başkan, O. Dengiz, O. 2001. Sulama suyu tuzluluğunun taze fasulye bitkisinin bazı veri parametreleri üzerine etkisi Selçuk Üniv.Zir.Fak.Dergisi 27(15):85-92.

Baran, A. 2002. Characterization of Carex Peat Using Extinction Values of Humic Acids  Bioresource Technology, 85: 99-101.

Baran, A., Dengiz, O. Ok, S. 2002. Humik Asitin Farkli Kil Tipine Sahip Topraklarda Potasyum Fiksasyonu Üzerine Etkisi Selçuk Üniv.Zir. Fak.Dergisi 16(29).

Zeytin, S. Baran, A. 2003. Influences of composted hazelnut husk on some physical properties of soils. Bioresource Technology, Volume 88, Issue 3, Pages 241-244

Kütük, C., Çaycı, G. Baran, A., Başkan, O. Hartmann, R. 2003. Effects of Beer Factory Sludge on Soil Properties and Growth of Sugar Beet. Bioresource Technology, Volume 90, Pages 57-80.

Dengiz, O., Özaytekin, H. Çaycı, G. Baran, A. 2004. Genesis and taxonomic classification of Yeniçağa-Bolu organic soils. Int. Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10, 2004 Erzurum-Turkey.

Dengiz,O., Özaytekin,H., Çaycı, G. and Baran, A. 2009. Characteristics, genesis and classification of a basin peat soil under negative human impact in Turkey. Environmental Geology, 56: 1057-1063.

Cayci,G., Baran,A., Özaytekin,H., Kütük,C., Karaca,S., Çiçek,N. 2011.  Morphology, chemical properties, and radiocarbon dating of eutrophic peat in Turkey. Catena, 85 (3): 215-220.

Parlak, M., Baran, A. Başkan, O. Dengiz, O. 2001. Sulama suyu tuzluluğunun taze fasulye bitkisinin bazı veri parametreleri üzerine etkisi Selçuk Üniv.Zir.Fak.Dergisi 27(15):85-92.

Baran, A. 2002. Characterization of Carex Peat Using Extinction Values of Humic Acids Bioresource Technology, 85: 99-101.

Baran, A., Dengiz, O. Ok, S. 2002. Humik Asitin Farkli Kil Tipine Sahip Topraklarda Potasyum Fiksasyonu Üzerine Etkisi Selçuk Üniv.Zir. Fak.Dergisi 16(29).

Zeytin, S. Baran, A. 2003. Influences of composted hazelnut husk on some physical properties of soils. Bioresource Technology, Volume 88, Issue 3, Pages 241-244

Kütük, C., Çaycı, G. Baran, A., Başkan, O. Hartmann, R. 2003. Effects of Beer Factory Sludge on Soil Properties and Growth of Sugar Beet. Bioresource Technology, Volume 90, Pages 57-80.

Dengiz, O., Özaytekin, H. Çaycı, G. Baran, A. 2004. Genesis and taxonomic classification of Yeniçağa-Bolu organic soils. Int. Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10, 2004 Erzurum-Turkey.

Dengiz,O., Özaytekin,H., Çaycı, G. and Baran, A. 2009. Characteristics, genesis and classification of a basin peat soil under negative human impact in Turkey. Environmental Geology, 56: 1057-1063.

Cayci,G., Baran,A., Özaytekin,H., Kütük,C., Karaca,S., Çiçek,N. 2011.  Morphology, chemical properties, and radiocarbon dating of eutrophic peat in Turkey. Catena, 85 (3): 215-220.