PROF.DR. AYHAN BAŞTAN    
Adı : AYHAN
Soyadı : BAŞTAN
E-posta : abastan@ankara.edu.tr, abastanvet@hotmail.com
Tel : 03123170315/4226
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayhan-bastan
Kişisel Akademik BilgilerİLETİŞİM BİLGİLERİ :

Adres:  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı 06110, Ankara 


KAZANILAN AKADEMİK DERECELER :

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989

2. DOKTORA, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995

3. DOÇENT, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1998

4.PROFESÖR, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2004


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER: 

1. İleri ultrason eğitim kursu. Şubat 1997, Bursa 

2. Erasmus Öğretim Üyesi Programı ile 15 gün süreyle Bologna Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Küçük hayvan Klİniğinde Çalışma Mayıs 2005. 

3. Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı ile Hannover Veteriner Yüksek Okulunda 15 gün süreyle Sığır Kliniğinde Çalışma Mayıs 2006 

4. İstanbul Veteriner Hekimler Odasının Düzenlediği Meslek içi Eğitim Kursunda Ders Verme 2004 

5. İzmir veteriner Hekimler Odasının düzenlediği meslek içi eğitiminde seminer Nisan 2006-06-30

6. Tarım Bakanlığının Düzenlediği TİGEM işletmelerinde çalışan veteriner hekimlere inek infertilite kursu

7. Tarım Bakanlığının Düzenlediği TİGEM işletmelerinde çalışan veteriner hekimlere inek mastitis kursu


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER

1. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğünde İhale Komisyon Üyeliği 2004 

2. Ankara Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğünde Komisyon Üyeliği 2005

3. Ankara Üniversitesi Satın Alma Müdürlüğü Komisyon Üyesi 2006


UZMANLIK ALANLARI 

1.İneklerde İnfertilite

2.İneklerde Meme Sağlığı ve Mastitis

3.Köpeklerde infertilite

4-Kedi ve Köpeklerde Meme Tümörleri

5-Üreme Biyoteknolojisi

6. İneklerde Normal Doğum ve Güç Doğumlar


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. İzgür H., Kılıçoğlu Ç., Küplülü Ş., Salmanoğlu R., Vural R and A. Baştan (1992): B- Mode real time ultrasonic scanning in the diagnosis of pregnancy in sheep. Proceedings, 150. Years of Veterinary Education, Ankara/ TÜRKİYE

A2. Küplülü Ş., Vural R., İzgür H., Kılıçoğlu Ç,. A. Baştan, Kaymaz M. ve Erdeğer J. (1995): Subklinik mastitislerin tanısında Milk Checker' ın kullanılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (3), 281-284.

A3. A. Baştan, ve Küplülü Ş. (1995): Akkaraman ırkı koyunlarda melatonin ve progestagen uygulamalarının reprodüktif performans üzerine etkileri. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42 (3), 263-270.

A4. Aslan S., Erünal N., Kılıçoğlu Ç., Fındık M., A. Baştan, Kaymaz M. ve Topaçlıoğlu S. (1995): Einsatz der Papanicolaoau Farbemethode zur vaginalyzytologischen unterguchung bei der Hündin. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42(4), 431-439.

A5. Kılıçoğlu Ç., İzgür H., Vural R., Aslan S., Küplülü Ş., Salmanoğlu R., Kaymaz M. ve A. Baştan (1996): İneklerde fötüsun intra-uterin gelişmesinin ultrasonik yöntemle incelenmesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (4),369-382.

A6. A. Baştan (1996): Köpeklerde istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasında östradiol benzoat'ın etkinliğinin araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (4), 387-390.

A7. A. Baştan, Taşal İ., Kaymaz M. ve Fındık M. (1996): The effect of exogene GnRH on plasma testosterone concentrations in Anatolian Shepherd Dogs. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (4), 383-386.

A8. A. Baştan, Çelebi M. ve Aslan S. (1996): Peripheral plasma progesterone levels during pregnancy in Anatolian Shepherd Dogs. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (4), 429-432.

A9. A. Baştan, Kaymaz M., Fındık M., Erünal N. ve Özler Ö. (1996): Köpeklerde plazma fibrinojen düzeylerinin gebelik tanısı amacıyla kullanılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (3), 327-330.

A10. A. Baştan, Fındık M., Kaymaz M. ve Duru Ö. (1997): İnek sütlerinde somatik hücre sayısı, serum proteinleri, laktoz ve elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkinin araştırılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 44 (1), 63-67.

A11. A. Baştan, Kaymaz M., Fındık M. ve Erünal N. (1997): İneklerde subklinik mastitislerin elektriksel iletkenlik, somatik hücre sayısı ve California Mastitis Test ile saptanması. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 44 (1), 1-5.

A12. Kaymaz M., A. Baştan (1997): Gebe köpeklerde gözlenen hematolojik değişiklikler. Kafkas Üniv. Derg. 3 (2), 195-200.

A13. Salmanoğlu R., A. Baştan, Salmanoğlu B., Küplülü Ş. ve Vural R. (1997): Çeşitli fertilite problemli Holştayn ırkı ineklerde kan beta-karoten, retinol, glikoz ve kolesterol düzeyleri. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 44 (2),151-157.

A14. Vural R., Erdeğer J., A. Baştan, Çelebi M. ve İzgür H. (1997): Normal ve infertilite sorunlu safkan arap kısraklarda genital organların aerobik ve mikroaerofilik bakteriyel floranın incelenmesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 44 (2), 225-236.

A15. Kaymaz M., A. Baştan ve Başsatan A. (1997): Gebe ratlara uygulanan Vitamin D3' ün tiroid parafollüküler C hücreleri, Ca, iP ve ALP konsantrasyonları üzerine etkisi. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 44 (2), 193-199.

A16. A. Baştan, Fındık M., Erünal N., Aslan S. ve Kılıçoğlu Ç. (1998): The use of cabergoline for treatment of pseudopregnancy in dogs with the purpose of suppressing lactation. Reprod. Dom. Anim. 33, 49-53.

A17. Taşal İ., A. Baştan, Alan M., Gülyüz F. ve Kırmızı E. (1998) : A Retrospective Study on Intervals Between Estrous Periods and Distribution of Estruses to the Months In Anatolian and German Shepherd Dogs. Y.Y. Ü. Sağlık Bilimler Enst. Derg, 4 : 85-89.

A18. A. Baştan, Alaçam E., Güven B., Fındık M. ve Erünal N. (1998): Puerperal Dönemdeki Holstein İneklerinde Ultrasonografi ve Kan Hormon Değerlerinin Yardımıyla Ovarium'lardaki Follikül Dinamiğinin İncelenmesi. A.Ü. Vet. Derg., 45 , 73-81.

A19. Kaymaz M., A. Baştan, Erünal N., Aslan S. ve Fındık M. (1999): The use of laboratory findings in the diagnosis of CEH-Pyometra complex in the bitch. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23 (2), 127-133.

A20. A. Baştan ve Aslan S. (1999): Köpeklerde uzun süreli östrüsun sağatımında megestrol acetate'ın etkisi. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi, 23, 237-241.

A21. Bastan A., Akan M ve Öncel T. (1999): Ineklerde klinik mastitisin tedavisinde amoxycilline-klavonik asit’in etkinliğinin araştırılması. Veteriner Hekimler Mikrobiyoloji Derg. 23, 2, 237-241.

A22. Gülamber, E.G., Kaya, Ü., Aktaş, M., Düzgün, O., A. Baştan, Taşal, İ. (2000): Köpeklerde Medetomidin-Ketamin Anestezisinin Bazı Fizyolojik Fonksiyonlara ve Kan Parametrelerine Etkisi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 6, 5-9.

A23. Aslan S, Erünal, E, Fındık, M, Baştan, A, Handler, J, Arbeiter, K. (2001): Trachtigkeitsabbruch bei der Hündin durch kombinierte Gabe eines PGF2-Analogons (Alfaprostol oder Cloprostenol) und des Ergolinderivates Cabergolin. Kleinpraxis 46, 3, 141-148.

A24. Aslan S., Handler, J., Fındık M., Kalender H., A. Baştan, Kaymaz M., Tomaschek N., Wesenauer G.: Verleichende untersuchungen zur behandlung der bovinen endometritis mit intrauterinen instillaten. (2001): Der Wiederkauer im Alpenraum- Alpbach. 11-13.

A25. A. Baştan ve Zonturlu A.: (2002) Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. A.Ü. Vet. Derg. 49, 3, 203-206.

A26. A. Baştan, Güngör Ö. ve Çetin Y.: (2003) Köpeklerde pyometranın klinik yönden incelenmesi. A.Ü. Vet. Derg. 50, 1, 33-37.

A27. A. Baştan, Örsan G., Çetin Y ve Salmanoğlu B.: (2003): Köpeklerde Ovaryum Üzerindeki Fonksiyonel Yapılar İle -Karoten ve A-vitamini Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Turk J Vet Anim Sci. 27, 923-927.

A28. A. Baştan, Çetin Y., Güngör Ö. ve Başaran D. (2003): Köpeklerde Seksüel Siklus Dönemleri, Gebelik ve Pyometrada Endometrial Sitoloji Bulguları. Turk J Vet Anim Sci. 27, 893-897.

A29. Güngör Ö., A. Baştan ve Erbil K. (2004): The Usefulness of the -glutamyltransferase Activity and Total Serum Protein Levels Detection of the Failure of Passive Transfer in Neonatal Calves. Revue de Med. Vet. 155, 1, 27-30.

A30. Güngör Ö. ve A. Baştan (2004) : Effect of vaccination on colostrum and calf blood serum IgG concentration in pregnant cows. A Ü Vet Derg. 51,1, 7-11.

A31. Aslan S., Handler, J., Fındık M., Kalender H., A. Baştan, Kaymaz M., Tomaschek N., Wesenauer G. (2005): Wirksamkeit der intrauterinen Behandlung von puerperalen und post-puerperalen Endometritiden mit Eucacomp bzw. Lotagen beim Rind. Der Praktische Tierrarzt. 86 (3), 188-195.

A32. Çetin Y and A. Baştan (2006) : Cryopreservation of immature bovine oocytes by vitrification in straws. Anim. Reprod. Sci. 92, 29-36.

A33. Güngör, Ö., A. Baştan, Sarıözkan, S., Erol, H., Kaya, M., Oral H., Kaçar, C. (2007): The effect of Deslorelin on estrus cycle in ewes. Indian Vet. J., 84:821-823.

A34. Anadol E, Baştan A (2007): Dişi Köpeklere uygulanan eksojen GnRH’ın serum östradiol 17 beta düzeyi ve vagina epitelyuminde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi. Ankara Üniv. Vet Fak Derg, 54, 17-21.

A35. Bastan A, E. Özenç, H.C. Macun, D.B. Acar (2007). Use Of Early Conception Factor Test (ECF) For Determınıng Pregnancy And Embryonıc Mortalıty Status Of Daıry Cows. Medycyna Wet. 63, 670-673.

A36. A. Baştan, Kaçar C., Acar D.B., Şahin M., Cengiz M. (2008). Investigation of the incidence and diagnosis of subclinical mastitis in early lactation period cows. Turk. J. Vet. Anim. Sci. ; 32(1): 1-3.

A37. A. Baştan, Özenç E., Pir Yağcı İ., Acar D.B. (2009). Ultrasonographic Evaluation of Mammary Tumors in Bitches. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 15 (1): 81-86.

A38. Bastan A., Cengiz, M., Sel, T., Çetin, S., Akan, M., Acar, D., Darbaz, I and Fidanci, U.R (2009): Is it possible to use nitric oxide level as a new detection method in prepartum heifer mastitis. FOLIA VETERINARIA, 53, 1:Suppl, 177-185.

A39. Polat B., Acar D.B., Macun H.C., Korkmaz Ö., Çolak A., A. Baştan, Akçay A. (2009):Effect of Epidermal Growth Factor on In Vitro Maturation of Cat Oocytes Recovered from Ovaries at follicular And Luteal Stages.Kafkas Univ Vet Fak Derg 15 (4):623-627.

A40. A. Baştan, Polat B., Acar D.B., Korkmaz Ö., Çolak A. (2010). Determination of Optimal Dose of EGF for Bovine Oocyte Maturation and Subsequent In Vitro Fertilization and Culture in Two Media. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 34(1):33-38.

A41. A. Baştan, Cengiz M., Cengiz S., Polat B., Çolak A., Akan M., Darbaz İ., Acar D.B. (2010). Effects of Precalving antiobiotic treatment on Mastitis and Individual Somatic Cell Count in Heifer. JAVA (8):1245-1249.

A42. Polat B., Çolak A., Cengiz M., Yanmaz L.E., Oral H., A. Baştan, Kaya S., Hayırlı A. (2010). Sensitivity and specifity of infrared thermography in detection of subclinical mastitis in dairy cows. J. Dairy Sci. 93: 3525-3532.

A43. Bakı Acar D., Bastan, A. (2011). Activation of Bovine Oocytes Following ICSI and Effect of Activation on Embryo According to Developmental Stages. Kafkas Vet. Fak. Der., 631-634.

A44. A. Baştan, Cengiz, M., Sel, T., Cengiz, S., Akan, M., Akçay, A., Darbaz, İ, Fidancı, U.R. (2011). Prepartum dönemde mastitis şekillenen düvelerde nitrik oksit düzeylerinin değerlendirilmesi. Ankara Vet. Fak. Derg., 58: 181-184.

A45. Özalp G.R., Zik B., Bastan A., Peker S., Özdemir-Salcı E.S., Bastan İ, Darbaz İ, Salar S., Karakas K. (2013). Vincristine modulates the expression of Ki67 and apoptosis in naturally occurred Canine Transmissible Venereal Tumor (TVT). Biotechnic and Histochemistry, 87(5): 325-330.

A46. Baştan A, Cengiz M, Cengiz S, Sel T, Polat B, Çolak A, Akan M, Darbaz İ (2013): Nitric oxide concentrations in mammary quarters during heifer mastitis. Animal, 7(3), 499-504.

A47. Duralıoğlu, A., A. Baştan, Salar, S., Cengiz, M., Akan, M. (2014). The effects of pre-milking and post-milking teat disinfection in goats on udder health and milk quality. Ankara Univ Vet Fak Derg, 61(2): 107-110.

A48. Cengiz, M., Kanca, H., Salar, S., A. Baştan, Küçükaslan, İ., Alkan, H., Karakaş, K., Yüksel, O., Hayırlı, A. (2014). Endometrial echotexture parameters in Turkish Saanen Goats (Akkeci) during oestrus and early pregnancy. Anim Reprod Sci, 146(1-2): 27-33.

A49. Alkan, H., A. Baştan, Salar, S., Özdal, M., Kaymaz, M. (2014). Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı meme loblarında California Mastitis Test ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 61(3): 179-183.

A50. Polat, B., Cengiz, M., Cannazik, O., Colak, A., Oruc, E., Altun, S., Salar, S., Bastan, A. (2015). Endometrial echotexture variables in postpartum cows with subclinical endometritis. Anim Reprod Sci, 155: 50-55.

A51. A. Baştan, Kanca, H., Baştan, İ., Salar, S., Karakaş, K., Alkan, H., Sel, T. (2015). Serum ceruloplasmin and paraoxonase-1 levels in ovariectomized and ovariohysterectomized dogs. Ankara Univ Vet Fak Derg, 62(3): 211-215.

A52. Topuzoglu, B., A. Baştan, Salar, S. (2015). Laktasyon dönemindeki sütçü ineklerde Staphylococcus aureus’a bağlı subklinik mastitislerde uzun süreli antibiyotik tedavisinin bakteriyolojik iyileşme ve somatik hücre sayısı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg, 62(4): 289-294.

A53. Bastan, A., Salar, S., Acar, D.B., Demirel, A., Cengiz, M., Darbaz, İ., Bulut, G. (2015). Effect of dry-off therapy on milk somatic cell count in Saanen goats. Turk J Vet Anim Sci., 39(5): 550-555.

A54. Bastan, A., Salar, S., Cengiz, M., Darbaz, İ., Demirel, A., Özen, D. (2015). Risk factors for subclinical heifer mastitis and the prediction of incidence of subclinical mastitis. Turk J Vet Anim Sci, 39(6): 682-687.

A55. Cengiz, M., A. Baştan (2015). Effectiveness of dry cow therapy comprising antibiotic treatment, internal teat sealent, and α-tocopherol against new intramammary infections in cows. Bull Vet Pulawy., 59:71-78.

A56. Sorge, U., Bastan, A., and Karreman, H. (2015). Interest of bovine practitioners in complementary and alternative veterinary medicine in 2006 and 2010. Advance Research in Agriculture and Veterinary Science (ARAVS) Vol 2.

A57. U, S., Sorge, U., M. Henriksen, A. Bastan, N. Cremers, K. Olsen, and B. A. Crooker. (2016). Iodine concentrations in serum, milk, and tears after feeding Ascophyllum nodosum to dairy cows-A pilot study. J Dairy Sci., 99(10):8472-6.

A58. Bilge Dağalp, S., Doğan, F., Farzani, T.A., Salar, S., A. Baştan (2017).  The genetic diversity of bovine papillomaviruses (BPV) from different papillomatosis cases in dairy cows in Turkey. Archives of Virology, 162(6): 1507-1518.

A59. Salar, S., Baştan, A. (2017). Effects of blood β-hydroxybutyric acid levels on the response to Ovsynch protocol in primiparous cows. Anim Reprod, 14(4): 1087-1094.

A60. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Baştan, İ., Baştan, A. (2017). Effect of utilization of a controlled-release intraruminal monensin device on dry matter intake, milk yield and some reproductive parameters in dairy cows. Turk J Vet Anim Sci, 41(5): 621-626.

A61. Salar, S., Bastan, I., Bastan, A., Pekcan, M., Sel, T. (2018). Investigation of changes in metabolic parameters and PON-1 during the transition period in Turkish Saanen goats. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24(1): 117-122.

A62. Darbaz, İ., Baştan A., Salar, S. (2018). Investigation of udder health and milk quality parameters of dairy farms in Northern Cyprus. Part I: SCC and bacteriologic examination. Ankara Univ Vet Fak Derg, 65(2): 145-154.

A63. Darbaz, İ., Baştan A., Salar, S. (2018). Investigation of udder health and milk quality parameters of dairy farms in Northern Cyprus. Part II: Milk quality. Ankara Univ Vet Fak Derg, 65(2): 155-161.

A64. Demirel, M.A., Baki Acar, D., Ekim, B., Topal Çelikkan, F., Karakaş Alkan, K., Salar, S., Atabenli Erdemli, E., Özkavukçu, S., Sağlam Yar, S., Kanca, H., Baştan, A. (2018). The evaluation of xenotransplantation of feline ovarian tissue vitrified by needle immersed vitrification technique into male immundeficient mice. Cell Tissue Bank, 19: 133-147.

A65. Yigit, A.A., Cinar, M., Macun, H.C., Ozenc, E., Kabakci, R., Yazici, E., Kalender, H., Bastan, A., Salar S. (2018). Total oxidant and antioxidant activities in milk with various somatic cell count intervals during discrete cow and buffalo lactation periods. Indian J Dairy Sci, 71(1): 72-77.

A66. Darbaz, İ., Salar, S., Sayıner, S., Baştan, İ., Ergene, O., Baştan, A.(2019). Comparison of milk glutathione peroxidase and superoxide dismutase levels in subclinical mastitis in Damascus goats. Turk J Vet Anim Sci, 43(2): 259-263.

A67. Salar, S., Kurt, S., Baştan, A. (2019). The rarely seen congenital anomaly in a queen: Unilateral ovarian agenesis. Ankara Univ Vet Fak Derg, 66(3): 321-323.

A68. Peker Akalın, P., Ergün, Y., Başpınar, N., Doğruer, G., Küçükgül, A., Cantekin, Z., İşgör, M., Sarıbay, M., Koldaş, E., Baştan, A., Salar, S., Pehlivanlar Önen, S. (2019). Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphate in milk cells of subclinical mastitic cows. Polish Journal of Veterinary Sciences, 22(2): 271-278.

A69. Ozenc, E., Seker, E., Baki Acar, D., Koca, H.B., Yazici, E., Celik, H.A., Dogan, N., Avci, G., Yilmaz, O., Kucukkebapci, M., Ucar, M., Bastan, A. (2019). Milk lactoferrin concentrations in Anatolian Buffaloes with and without subclinical mastitis. Buffalo Bulletin, 38(2): 291-298.

A70. Salar, S., Kanca, H., Bakar Ateş, F., Baştan, A. (2019). Repeated low doses of dexamethasone as a pretreatment for induction of parturition in Simmental cows. Turk J Vet Anim Sci, 43(4): 507-515.

A71. Oguzoglu, T.C., Koç, B.T., Akkutay-Yoldar, Z., Salar, S., Baştan, A. (2019). Detection and whole genomic characterization of bovine papillomavirus type 1 associated with severe cutaneous warts from mammary gland, Turkey. Veterinaria México OA, 6(3): 1-11.

A72. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Özen, D., Baştan, A. (2019). Negative effects of occurrence of clinical mastitis from calving to end of the voluntary waiting period on reproduction in Holstein cows. Turk J Vet Anim Sci, 43(5): 670-675.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Aslan S., Erunal-Maral N., Findik, M., Bastan, A., Handler, J., Aurich, JE and Arbeiter, K. (2000): Termination of unwanted pregnancies in the bitch by PGF2 alfa cabergolin-treatment. 33. Conference on Physiology and Pathology of Reproduction. 17-18 February 2000 BERLIN.

B2. Vural R., Erdeğer J., A. Baştan, Çelebi M. ve İzgür H. (1997): Normal ve infertilite sorunlu safkan arap kısraklarda genital organların aerobik ve mikroaerofilik bakteriyel floranın incelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 26-28 EYLÜL 2000 A.Ü. Veteriner Fakültesi Ankara/TÜRKİYE

B3. A. Bastan, E. Özenç, H.C. Macun, D.B. Acar: Use Of Early Conception Factor Test (ECF) For Determınıng Pregnancy And Embryonıc Mortalıty Status Of Daıry Cows. XXIV. Dünya Buaitri Kongresi 15-19 Ekim 2006 Nice/FRANSA.

B4. A. Bastan. Köpeklerde ultrasonografinin genital organların muayenesi amacıyla kullanılması. 1. KHVHD Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, 10-11 Kasım 2006 Dedemen Otel, İstanbul, TÜRKİYE.

B5. Bastan A., Cengiz, M., Sel, T., Çetin, S., Akan, M., Acar, D., Darbaz, I and Fidanci, U.R: Is it possible to use nitric oxide level as a new detection method in prepartum heifer mastitis. X. Middle-Euopean Buiatrics Congress 3-6 June 2009 Kosice/SLOVACIA.

B6. A. Baştan, Anadol, E., Özenç, E., Yardımcı, B. A case of mammary neoplasm in a male cat 42nd European Veterinary Conference Voorjaarsdagen, 23-25 April 2009 Amsterdam, The Netherlands.

B7. B. Polat, A. Çolak, M. Cengiz, LE Yanmaz, H. Oral, A. Baştan, S Kaya and A. Hayırlı. Interrelationships among subclinic mastitis incides and their relevance to udder skin temperature. ESDAR 13th Annual Conference 9-12 September 2009 Ghent-BELGIUM.

B8. Ulvi Reha Fidancı, Tevhide Sel, Deniz Demirkıran, Mehmet Cengiz, Ayhan Baştan, Seyda Cengiz, Mehmet Akan. Subklinik Mastitli Düvelerde Lakteal ve Süt Seruloplazmin Düzeyleri. Biyokimyası Kongresi 2009.

B9. A. Baştan, M Cengiz, T Sel, S Cengiz, M Akan, İ Darbaz, Evaluation of Nitric oxide concentration in heifer mastitis before and after calving. ESDAR 14th Annual Conference 15-18 September 2010 Eger-HUNGARY.

B10. A. Baştan, M Cengiz, S Cengiz, B Polat, A Colak, M Akan, İ Darbaz, DB Acar. Effects of precalving antiobiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers. ESDAR 14th Annual Conference 15-18 September 2010 Eger-HUNGARY.

B11. Cengiz, M., Kanca, H., Salar, S., A. Baştan, Küçükaslan, İ., Alkan, H., Karakaş, K., Yüksel, O. (2013). "Endometrial echotexture parameters in Saanen goats during estrus and early pregnancy". 38th Joint Conferance On Veterinary and Human Reproductive Medicine, Gdansk-Poland. Reproductive Biology, 13(Supp. 2), p.36.

B12. A. Baştan, Salar, S., Cengiz, M., Darbaz, İ. (2014). Gebe düvelerde subklinik mastitis prevalansı, mastitise neden olan patojenler ve mastitis için risk faktörleri. Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Kuzey Kıbrıs.

B13. A. Baştan, Salar, S., Özen, D. (2014). Primipar ve multipar ineklerde laktasyonun farklı dönemlerinde uygulanan mastitis aşının bireysel ve tank sütü somatik hücre sayısı üzerine etkisi. Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Kuzey Kıbrıs.

B14. Kanca, H., Salar, S., A. Baştan, Bakar, F. (2014). Simental ırkı ineklerde doğumun uzatmalı uyarılması. Süt Sığırı İşletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 22-25 Mayıs 2014, Kuzey Kıbrıs.

B15. Salar, S., A. Baştan (2016). Effects of blood β-hydroxybutyric acid (BHBA) levels on the response to Ovsynch protocol in primiparous cows. 18th International Conference on Animal Reproduction (ICAR). 26-30 June 2016, Tours, France.

B16. Bastan, A., Salar, S., Bastan, I., Pekcan, M., Sel, T. (2016). Investigation of changes in metabolic parameters and PON-1 during the transition period in Turkish Saanen goats (Akkeci). 12th International Conference on Goats. 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

B17. Peker Akalın, P., Ergün, Y., Başpınar, N., Doğruer, G., Küçükgül, A., Cantekin, Z., İşgör, M., Sarıbay, M., A. Baştan, Koldaş, E., Salar, S., Gökçek, İ. (2016). Milk and milk cell vitamin C levels in subclinical mastitic cow. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST). 25th- 29th August 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

B18. Peker Akalın, P., Ergün, Y., Başpınar, N., Doğruer, G., Küçükgül, A., Cantekin, Z., İşgör, M., Sarıbay, M., Koldaş, E., A. Baştan, Salar, S., Gökçek, İ. (2016). Glucose-6-phosphate dehydrogenase, glutathione peroxidase, total glutathione and reduced nicotinamide dinucleotide phosphatein milk cells of subclinical mastitic cows. 15th International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. 29th September-1st October 2016, Cluj-Napoca, Romania.

B19. Bilge Dağalp, S., Doğan, F., Farzani, T.A., Salar, S., A. Baştan (2016). The genetic diversity of bovine papillomaviruses (BPV) from different papillomatosis cases in Turkish cattle. 6th European Congress of Virology (ECV), October 19-22, 2016, Hamburg, Germany.

B20. Topal Çelikkan, F., Demirel, M.A., Baki Acar, D., Özkavukçu, S., Salar, S., Atabenli Erdemli, E., A. Baştan (2017). The effect of different vitrification solutions and devices on cat ovarian tissue. 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, May 18-21, 2017, Antalya, Turkey.

B21. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Özen, D., A. Baştan (2017). Effect of clinical mastitis from calving to end of the voluntary waiting period on reproductive performance in Holstein cows. VII. National & I. International Congress of Turkish Veterinary Gynecology Association. October 12-15, 2017, Muğla, Turkey.

B22. Salar, S., Özdal Salar, M., Bastan, A., Sareyyüpoğlu, B. (2017). Investigation of detection of abortive agents in goat milks by direct multiplex PCR from vicinity of Ankara. VII. National & I. International Congress of Turkish Veterinary Gynecology Association. October 12-15, 2017, Muğla, Turkey.

B23. Darbaz, İ., Salar, S., Özen, D., Baştan, A. (2018). Evaluation of risk factors for bulk tank milk somatic cell counts in Northern Cyprus. II. International Congress of Fertility and Udder Health in Farm Animals. April 26-29, 2018, Northern Cyprus.

B24. Baştan, A.Darbaz, İ., Sayıner, S., Ergene, O., Baştan, İ., Salar, S. (2018). Comparison of milk glutathione peroxidase and superoxide dismutase levels in subclinical mastitis in Damascus goats. II. International Congress of Fertility and Udder Health in Farm Animals. April 26-29, 2018, Northern Cyprus.

B25. Oguzoglu, T.C., Koç, B.T., Akkutay-Yoldar, Z., Salar, S., Baştan, A. (2018). Detection and characterization of BPV type from an infected cattle with papillomas on mammary gland. 2nd International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology (ICABB). June 26-30, 2018. Podgorica, Montenegro.

B26. Demirel, M.A., Topal Çelikkan, F., Baki Acar, D., Salar, S., Özkavukçu, S., Erdemli, E., Baştan, A. (2018). The cryopreservation of dog ovarian tissue with needle immersed vitrification technique. The 55th Annual Meeting of The Society for Cryobiology (CRYO2018). July 10-13, 2018. Madrid, Spain.

B27. Baki Acar, D., Topal Çelikkan, F., Demirel, M.A.Salar, S., Özkavukçu, S., Erdemli, E., Baştan, A. (2018). Investigation of effects of cryoprotectant agents' temperature on dog ovarian tissue vitrification. The 55th Annual Meeting of The Society for Cryobiology (CRYO2018). July 10-13, 2018. Madrid, Spain.

B28. Salar S., Baştan, A. (2018). Evaluation of bacterial pathogens and risk factors for heifer mastitis in Turkish dairy farms. 3rd International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST). September 5-9, 2018. Belgrade, Serbia.

B29. Salar S., Baştan, İ., Darbaz, İ., Sayıner, S., Ergene, O., Baştan, A. (2018). Evaluation of relationship between two antioxidants and some individual parameters in subclinical mastitis in Damascus goats. 3rd International Congress on Advances in Veterinary Sciences and Technics (ICAVST). September 5-9, 2018. Belgrade, Serbia.

B30. Çalışıcı, O., Salar, S., Çalışıcı, D., Özen, D., Baştan, A. (2018). Effect of clinical mastitis from calving to end of the voluntary waiting period on reproductive performance in Holstein cows. ESDAR 22nd Annual Conference. September 27-29, 2018. Cordoba-Spain. Reprod Dom Anim, 53(Suppl. 2), 116-117.

B31. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Baştan, A. (2018). Effects of epidural versus intramuscular administration of GnRH analogue on the Ovsynch-56 protocol. ESDAR 22nd Annual Conference. September 27-29, 2018. Cordoba-Spain. Reprod Dom Anim, 53(Suppl. 2), 191.

B32. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Baştan, A. (2018). Comparison of epidural and intramuscular administration of two different GnRH analogues on the Ovsynch protocol. 5th National Herd Health and Management Congress and 1st International Herd Health and Management Congress. October 14-17, 2018. Antalya, Turkey.

B33. Kurt, S., Salar, S., Baştan, A. (2018). Effect of calf gender on dystocia in multiparous Holstein dairy cows. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology. November 22-23, 2018. Ankara, Turkey.

B34. Kurt, S., Salar, S., Küplülü, Ş., Baştan, A. (2019). Effects of prepartally supplements of vitamins and trace elements on total antioxidant status, total oxidant status and udder health parameters at day 14 postpartum in Holstein-Friesian cows. 1st International Farm Animal Medicine Congress. April 14-17, 2019. Fethiye, Turkey.

B35. Yigit, A.A., Cinar, M., Macun, H.C., Ozenc, E., Kabakci, R., Yazici, E., Kalender, H., Bastan, A.Salar S. (2018). Total oxidant and antioxidant activities in milk with various somatic cell count intervals during discrete cow and buffalo lactation periods. Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Italian Physiological Society. September 10-13, 2019. Bologna, Italy. Acta Physiologica, 227(S719), 114.

B36. Salar, S., Dikmeoglu, E., Palavan Ozkan, D., Uzun, A., Simsek, S., Bastan, A. (2019). Evaluation of thermal imaging for detection of subclinical mastitis at the quarter level in cows. European Bovine Congress. September 11-13, 2019. 's-Hertogenbosch, Netherlands.

B37. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., Baştan, A. (2019). Investigation of antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from subclinical mastitis in a dairy farm. VIII. National & II. International Congress of Turkish Veterinary Gynecology Association. October 10-13, 2019, Antalya, Turkey.


C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. A. Baştan İneklerde Meme Hastalıkları (2002): Hatipoğlu Yayınları. ISBN 975-8322-15-X (1. Baskı)

C2. A. Baştan İneklerde Meme Hastalıkları (2006): Hatipoğlu Yayınları. ISBN 975-8322-15-X (2. Baskı)

C3. A. Baştan İneklerde Meme Hastalıkları (2009): Hatipoğlu Yayınları. ISBN 975-8322-15-X (3. Baskı)

C4. A. Baştan İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları (2010): Kardelen ofset. ISBN 978-605-61595-0-3 (1. Baskı)

C5. A. Baştan İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları (2013): Kardelen ofset. ISBN 978-605-61595-0-3 (2. Baskı)

C6. A. Baştan Metabolik Bozukluklar (2012): In: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 373-408. Medipres Yayıncılık. ISBN 978-975-6676-65-3 (1. Baskı)

C7. A. Baştan Doğum (2013): In: Köpek ve Kedilerde Doğum ve Jinekoloji. 153-162. Medipres Yayıncılık. ISBN 978-975-6676-80-6 (1. Baskı)

C8. A. Baştan Metabolik Bozukluklar (2015): In: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji. 331-364. Medipres Yayıncılık. ISBN 978-975-6676-96-7 (2. Baskı)

C9. A. Baştan Prolapsus Vagina (2015): In: Evcil Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji. 143-150. Medisan Yayınevi. ISBN 978-975-7774-77-8 (8. Baskı)

C10. A. Baştan Laktasyon (2015): In: Evcil Hayvanlarda Doğum ve Jinekoloji. 173-178. Medisan Yayınevi. ISBN 978-975-7774-77-8 (8. Baskı)

C11. Baştan, A.Salar, S. (2018). Süt ineklerinde mastitisin dölverimi üzerine etkisi. Şendağ S, editör. Mastitis. Ankara: Türkiye Klinikleri, p.66-71.

C12. Baştan, A.Salar, S., Kurt, S. (2018). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniği'ne 2011-2017 yılları arasında getirilen hastaların analizi. Çetin H, editör. Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Kliniklerine getirilen vakaların analizi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, p.7-11.

C13. A. Baştan İneklerde Meme Sağlığı ve Sorunları (2019): Neyir Matbaacılık. ISBN 978-605-245-563-0 (3. Baskı)

C14. Baştan, A.Salar, S. (2019). Etçi ineklerde mastitis. Küplülü Ş, editör. Etçi İnek Irklarında Fertilite ve Verim İçin Buzağıdan İneğe Yönetimsel ve Reprodüktif Stratejiler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; p. 14-17.


D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Kaymaz M., A. Baştan, Karademir N., Erünal N. ve Kılıçoğlu Ç. (1996): Bir köpekte pyometra ve disgerminom olgusu. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 43 (2), 135-138.

D2. A. Baştan (1996): Köpeklerde transmissible venereal tümörler. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Derg. Temmuz, 53-56.

D3. Bastan A ve Kaymaz M (1999): Kopeklerde meme tumorleri. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Derg. 70 (3-4), 40.

D4. Güngör Ö ve A. Baştan (2000): Buzağılarda neonatal dönem ve bu dönemde karşılaşılan sorunlar. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Derg. 71: 3-4, 23-26.

D5. A. Baştan (2001): İneklerde postpartum uterus enfeksiyonları. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Derg. 72: 1-2-3-4, 38-41.

D6. Çetin, Y ve A. Baştan (2001): Sığır embriyolarının klasik ve vitrifikasyon tekniği ile dondurulması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitisü Dergisi 7(1-2): 160-165.

D7. Örsan G., A. Baştan (2002): Buzağılarda enfeksiyöz hastalıklardan korunmak amacıyla aşı uygulamaları. Mart-Haziran, 26-29.

D8. A. Baştan, Güngör Ö., Çetin Y. (2003) :Bir köpekte yalancı erkek hermafrodizm olgusu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 50, 245.

D9. Baştan A, Özenç E, Pir Yağcı İ, Beceriklisoy H (2004): Bir kedide meme hipertrofisi olgusu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 51, 159-160.

D10. Baştan A, Anadol E, Özenç E, Yardımcı B (2007): A case of mammary neoplasm in a male cat. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg, 54, 139-140.

D11. A. Baştan, Acar D.B., Cengiz M. (2008):Uterine and Ovarian Metastasis of Transmissible Venereal Tumor in a Bitch. Turk. J. Vet. Anim. Sci. ; 32: 65-66.

D12. A. Baştan. Mastitis tedavisinde başarısızlık nedenleri (2010): Türkiye Klinikleri Dergisi, 1, (1), 26-33.

D13. A. Baştan, M. Cengiz (2010). Kuru Dönemin Meme Sağlığı Açısından Önemi ve Kuru Dönem Tedavisi. Türkiye Klinikleri Dergisi, 1: 14-21.

D14. B. Topuzoğlu, A. Baştan. Süt verim yönlü ineklerde sıcaklık stresinin etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalar (2011): Hasad, 26: 38-44.

D15. Berkant Topuzoğlu, Ayhan Baştan (2010). Sütçü ineklerde ısı stresinin döl verimi üzerine etkisi. Vet Hekim Derg 81 (2): 29-32.

D16. A. Baştan, Salar, S. (2012). Sütçü İneklerde Meme Dezenfeksiyonunun Önemi. Hasad Hayvancılık, 323: 40-44.

D17. A. Baştan, Salar, S. (2013). Süt İneklerinde Kuru Dönemin Önemi ve Kuru Dönem Tedavisi. Hasad Hayvancılık, 340: 46-50.

D18. Salar, S., Vural, R., A. Baştan (2013). Bir Türk Kangal köpeğinde sekonder anöstrus sorunu ve cabergolin kullanımı ile sağaltımı. Vet Hekim Der Derg, 84(2): 26-30.

D19. Salar, S., A. Baştan, Duralıoğlu, A. (2013). Primipar ineklerde postpartum PGF2α uygulamasının serviks involüsyonu üzerine etkisi. Vet Hekim Der Derg, 84(2): 31-35.

D20. Hasan Oral, Armağan Çolak, Bülent Polat, Mehmet Cengiz, Seyda Cengiz, Ayhan Baştan, Semra Kaya(2014). Sütçü ineklerde subklinik mastitisin tedavisinde Aloe vera kullanımının etkinliği. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(3):157-161.  

D21. A. Baştan, Salar, S. (2015). Dişi köpeklerde östrusun baskılanması. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 1(3): 19-23.

D22. A. Baştan, Salar, S. (2016). Koyun ve keçilerde mastitis. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 2(1): 9-17.

D23. Şeker, D., A. Baştan, Salar, S. (2016). Köpeklerde atropin uygulamasının fötal stres ve yavru yaşama şansı üzerine etkisi. Vet Hekim Der Derg, 87(2): 13-19.

D24. Peker Akalın, P., Ergün, Y., Başpınar, N., Doğruer, G., Küçükgül, A., Cantekin, Z., İşgör, M., Sarıbay, M., A. Baştan, Koldaş, E., Salar, S., Gökçek, İ. (2016). Subklinik mastitisli ineklerde süt ve süt hücrelerinde vitamin C düzeyleri. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 27(1): 21-26.

D25. A. Baştan, Salar, S. (2017). Koyun ve keçilerde fotoperiyot ve melatonin. Türkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, 3(2): 72-77.

D26. Baştan, A.Salar, S., Özen, D. (2017). The effects of commercial mastitis vaccine applied at different stages of lactation on the somatic cell count in individual and bulk tank milk in primiparous and multiparous cows in Turkey. Eurasian J Vet Sci, 33(4): 202-207.

D27. Gürler, H., Çiftçi, G., Salar, S., Baştan, A. (2018). Subklinik mastitisin Anadolu mandalarında süt kompozisyonundaki bazı biyokimyasal parametrelere etkisi. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 29(2): 151-156.

D28. Kurt, S., Salar, S., Baştan, A. (2019). Effect of vaginal fold prolapse occurrence in a pregnant bitch on parturition process. Vet Hekim Der Derg, 90(1): 50-54.

D29. Gürler, H., Yarım, G.F., Salar, S., Fındık, A., Gökçeoğlu, A., Akçay, A., Baştan, A. (2019). Investigation of epidermal growth factor level in milk of Anatolian Buffalo with subclinical mastitis. Kocatepe Vet J, 12(3): 254-257.

D30. Kurt, S., Salar, S., Küplülü, Ş., Baştan, A. (2019). Effects of prepartally supplements of vitamin and trace elements on total antioxidant and oxidant status and udder health parameters on day 14 postpartum in Holstein-Friesian cows. Kocatepe Vet J, 12(3): 322-328.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. İzgür H., Kılıçoğlu Ç., Küplülü Ş., Salmanoğlu R., Vural R and A. Baştan : B- Mode real time ultrasonic scanning in the diagnosis of pregnancy in sheep. 150. Years of Veterinary Education, 24-31 May 1992 Ankara/ TÜRKİYE.

E2. Küplülü Ş., Vural R., İzgür H., Kılıçoğlu Ç,. A. Baştan, Kaymaz M. ve Erdeğer J. (1994): Subklinik mastitislerin tanısında Milk Checker' ın kullanılması. I. Ulusal Mikrobiyoloji Kogresi ANKARA.

E3. A. Baştan Köpeklerde duyu sistem özellikleri. I. Ulusal Köpek Eğitimi Sempozyumu 24-25 Eylül 1996 Gemlik/ BURSA.

E4. A. Baştan, İzgür H. Köpeklerde doğum ve yeni doğan yavrular. Köpek Eğitimi ve Hastalıkları Semineri 8 Mayıs 1997, A.Ü. Veteriner Fakültesi ANKARA.

E5. Aslan S., Erünal N., Kılıçoğlu Ç., Fındık M., A. Baştan, Kaymaz M.: Dişi köpeklerde değişik siklus evrelerinde Papanicolaou boyama yöntemi ile saptanan vaginal sitoloji bulguları. I.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, İ.Ü. Veteriner Fakültesi 18-19 Eylül 1997 Avcılar/ İSTANBUL.

E6. A. Baştan, Taşal İ., Kaymaz M. ve Fındık M. Safkan Erkek Anadolu Çoban köpeklerinde eksojen GnRH uygulamalarının plazma testosteron konsantrasyonları üzerine etkisi. I.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, İ.Ü. Veteriner Fakültesi 18-19 Eylül 1997 Avcılar/ İSTANBUL.

E7. Taşal İ., A. Baştan, Alan M., Gülyüz F. ve Kırmızı E.: Türk ve Alman Çoban Köpeklerinde östrüslerin görülme zamanları ve sikluslar arası süreler. I.Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, İ.Ü. Veteriner Fakültesi 18-19 Eylül 1997 Avcılar/ İSTANBUL.

E8. Kaymaz M., A. Baştan, Erünal N., Aslan S. ve Fındık M. Kistik endometriyal hiperplazi (CEH)-pyometra kompleksinin tanısında laboratuvar bulgularının kullanılması. İ.Ü. Veteriner Fakültesi 18-19 Eylül 1997 Avcılar/ İSTANBUL.

E9. A. Baştan Koyunlarda melatonin hormonunun reprodüktif amaçlı kullanımı. Utabim Seri Konferansları-8 15 Nisan 1998 A.Ü. Veteriner Fakültesi ANKARA

E10. Salmanoğlu R., A. Baştan, Salmanoğlu B., Küplülü Ş. ve Vural R. : Çeşitli fertilite problemli Holştayn ırkı ineklerde kan beta-karoten, retinol, glukoz ve kolesterol düzeylerinin araştırılması. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvan Kongresi, 20-22 Ekim 1998 KONYA

E11. A. Baştan, Erünal N., Fındık M., Aslan S. ve Kılıçoğlu Ç. : Köpeklerde yalancı gebelik ve istenmeyen laktasyonun durdurulması amacıyla cabergolinin kullanılması. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvan Kongresi, 20-22 Ekim 1998 KONYA

E12. Kaymaz M. ve A. Baştan : Ratlarda Bromocriptin ve GnRH' ın emzirme sırasında serum PRL, LH ve FSH üzerine etkileri. V. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvan Kongresi, 20-22 Ekim 1998 KONYA

E13. A. Baştan, Alaçam E., Güven B., Fındık M. ve Erünal N. : Sütçü İneklerde Puerperal Dönemde Ovarium'lardaki Follikül Dinamiğinin Ultrasonografi ve bazı Kan Hormon Düzeylerinin Ölçülmesi İle İncelenmesi. 1. Ulusal Buatri Kongresi 22-23 Ekim 1999 ANKARA.

E14. A. Baştan, Kaymaz M., Fındık M. ve Erünal N. : İneklerde subklinik mastitislerin elektriksel iletkenlik, somatik hücre sayısı ve California Mastitis Test ile saptanması. 1. Ulusal Buatri Kongresi 22-23 Ekim 1999 ANKARA

E15. A. Baştan, Fındık M., Kaymaz M. ve Duru Ö. (1997): İnek sütlerinde somatik hücre sayısı, serum proteinleri, laktoz ve elektriksel iletkenlik arasındaki ilişkinin araştırılması. 1. Ulusal Buatri Kongresi 22-23 Ekim 1999 ANKARA

E16. Bastan A., Akan M ve Öncel T. (1999): Ineklerde klinik mastitisin tedavisinde amoxycilline-klavonik asit kombinasyonunun kullanilmasi. 1. Ulusal Buatri Kongresi 22-23 Ekim 1999 ANKARA

E17. Aslan S., Erunal-Maral N., Findik, M., Bastan, A., Handler, J., Aurich, JE and Arbeiter, K. (2000): Termination of unwanted pregnancies in the bitch by PGF2 alfa cabergolin-treatment. 33. Conference on Physiology and Pathology of Reproduction. 17-18 February 2000 BERLIN.

E18. Vural R., Erdeğer J., A. Baştan, Çelebi M. ve İzgür H. (1997): Normal ve infertilite sorunlu safkan arap kısraklarda genital organların aerobik ve mikroaerofilik bakteriyel floranın incelenmesi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 26-28 EYLÜL 2000 A.Ü. Veteriner Fakültesi Ankara/TÜRKİYE

E19. A. Baştan : İneklerde Kuru Dönem ve Mastitis Açısından Önemi (2001). Süt İnekçiliğinde Mastitis Sempozyumu, 4-5 Mayıs Burdur-TÜRKİYE.

E20. A. Baştan, Çetin, Y., Güngör, Ö ve Başaran, D.: Köpeklerde Endometrial Sitoloji (2003). II. Ulusal Küçük Hayvan Kongresi 10-13 Nisan BURSA.

E21. A. Baştan, Çetin, Y., Güngör, Ö ve Başaran, D.: Köpeklerde Pyometranın Klinik Yönden İncelenmesi (2003). II. Ulusal Küçük Hayvan Kongresi 10-13 Nisan BURSA.

E22. Baştan A, Zonturlu A: Köpeklerde Meme Tümörlerinin Klinik Yönden İncelenmesi I. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Kongresi 4,5,6 Eylül (2003), Konya

E23. Bastan A, Özenç E., Macun H.C., Acar D.B.: Use Of Early Conceptıon Factor Test (ECF) For Determınıng Pregnancy And Embryonıc Mortalıty Status Of Daıry Cows. II. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Kongresi 2-5 Kasım 2006 Belek/ANTALYA

E24. Baştan A, Güngör Ö, Acar DB, Özenç E, Cengiz M, Çelik HA. (2006): Systemic antibiotic (exenel) treatment of puerperal acute metritis in dairy cows. II. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği Kongresi 2-5 Kasım 2006 Belek/ANTALYA.

E25. Ulvi Reha Fidancı, Tevhide Sel, Deniz Demirkıran, Mehmet Cengiz, Ayhan Baştan, Seyda Cengiz, Mehmet Akan. Subklinik Mastitli Düvelerde Lakteal ve Süt Seruloplazmin Düzeyleri. Biyokimyası Kongresi 2009.

E26. Mehmet Cengiz, Ayhan Baştan, Seyda Cengiz, Mert Pekcan. Çeşitli kuru dönem tedavilerinin ve süt Alfa- tokoferol konsantrasyonunun ineklerde yeni meme içi enfeksiyonlar üzerine etkisi. I. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi,133, İstanbul, 2010.

E27. A. Baştan, D. Baki Acar, M. Cengiz, İ. Darbaz, G. Serin, Ö. Güngör, Y. Çetin (2010). Farklı tip süt işletmelerinde somatik hücre sayılarının araştırılması. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/ANTALYA.

E28. İ. Darbaz, A. Baştan, M. Cengiz, G. Bulut, O. Tekin, D. Özen (2010). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sütçü inek işletmelerinde sürü meme sağlığı ve süt kalitesinin değerlendirilmesi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/ANTALYA.

E29. M. Cengiz, İ. Darbaz, A. Baştan (2010). İneklerde kuru dönem yeni enfeksiyonlara karşı meme başı kanalı kaplayıcıları ve vitamin E’nin koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 4-7 Kasım 2010, Belek/ANTALYA.

E30. Canatan, H.E., Sarı, G., Polat, M., Kanca, H., Salar, S., Karakaş, K., A. Baştan, Çolakoğlu, E.Ç. (2012). Bir köpekte fötal maserasyon ve fötal kemiklerin vaginal retensiyonu olgusu. 7. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) Kongresi, 9-10 Kasım 2012, İstanbul-Türkiye.

E31. Duralıoğlu, A., A. Baştan, Salar, S., Cengiz, M., Akan, M. (2013). Keçilerde sağım öncesi ve sonrası meme başı dezenfeksiyonunun meme sağlığı ve süt kalitesi üzerine etkisi. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya-TÜRKİYE.

E32. A. Baştan, Sel, T., Karakaş, K., Salar, S., Baştan, İ., Alkan, H., Efedayı, S., Şeker, D., Kanca, H. (2013). Ovarektomi ve ovaryohisterektomi yapılan köpeklerde serum seruloplazmin ve paraoksonaz düzeylerinin karşılaştırılması. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya-TÜRKİYE.

E33. A. Baştan, Cengiz, M., Darbaz, İ., Bulut, G., Salar, S., Acar, D.B. (2013). Saanen keçilerde kuru dönem antibiyotik ve meme başı kanalı kaplayıcılarının süt somatik hücre sayısı üzerine etkisi. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya-TÜRKİYE.

E34. Salar, S., A. Baştan, Duralıoğlu, A. (2013). Primipar düvelerde postpartum PGF2α uygulamasının serviks involüsyon üzerine etkisi. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya-TÜRKİYE.

E35. Alkan, H., A. Baştan, Salar, S., Özdal, M., Kaymaz, M. (2013). Kuruya çıkarma sırasında California Mastitis Test’in enfekte meme loblarının belirlenmesinde kullanılabilirliği. V. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 31 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya-TÜRKİYE.

E36. Özen, D., Salar, S., A. Baştan, Cengiz, M., Akan, M., Kaya, U. (2014). Süt sığırı işletmelerindeki gebe düvelerde görülen subklinik mastitis oranının tahmin edilmesi. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 29 Mayıs-1 Haziran 2014, Burdur-TÜRKİYE.

E37. Demirel, M.A, Baki Acar, D., Topal Çelikkan, F., Ekim, B., A. Baştan, Erdemli, E., Karakaş, K., Salar, S., Kanca, H., Özkavukçu, S. (2015). Kedilerde ovaryumun “Needle İmmersed Vitrification” tekniği ile dondurulması. VI. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 15-18 Ekim 2015, Muğla-TÜRKİYE.

E38. Cannazik, O., Polat, B., Cengiz, M., Çolak, A., Oruç, E., Altun, S., Salar, S., A. Baştan, Şaki, L. (2015). Postpartum subklinik endometritisli ineklerde endometrial ekotekstür değişiklikleri. VI. Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 15-18 Ekim 2015, Muğla-TÜRKİYE.

E39. Salar, S., Çalışıcı, O., Çalışıcı, D., A. Baştan (2016). Yüksek süt verimli ineklerde monensin salan kapsül uygulamasının kuru madde tüketimi, süt verimi ve bazı reprodüktif parametreler üzerine etkisi. 4. Sürü Sağlığı & Yönetimi Sempozyumu, 25-28 Mayıs 2016, Antalya-TÜRKİYE.

E40. Peker Akalın, P., Ergün, Y., Başpınar, N., Doğruer, G., Küçükgül, A., Cantekin, Z., İşgör, M., Sarıbay, M., A. Baştan, Koldaş, E., Salar, S., Pehlivanlar, S. (2016). Subklinik mastitisli ineklerde süt total glutatyon, glutatyon peroksidaz ve aerob mezofil genel canlı sayısı ile somatik hücre sayısı arasındaki ilişkiler. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 22-24 Eylül 2016, Bursa, Türkiye.

E41. Bastan, A., Salar, S., Bastan, I., Pekcan, M., Sel, T. (2017). Türk Saanen keçilerinde geçiş dönemi boyunca metabolik parametreler ve paraoksonaz-1 değişiminin incelenmesi. 3. Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 27-29 Nisan 2017, Bursa, Türkiye.

E42. Salar, S., Özdal Salar, M., Baştan, A. (2017). Türk Saanen keçilerinde bakteri türleri ve somatik hücre sayısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3. Koyun Keçi Sağlığı ve Yönetimi Kongresi. 27-29 Nisan 2017, Bursa, Türkiye.


F. Diğer yayınlar :

F1. A. Baştan. İneklerde fotosensitizasyon (2010). Tarım Türk Dergisi, 23:142-143.

F2. A. Baştan (2011). Mastitis tedavisinde yapılan hatalar. İnfovet, 86: 36-45.

F3. A. Baştan (2011). İneklerde süt üretim miktarının etkileyen faktörler. İnfovet, 88: 66-75.

F4. A. Baştan (2012). Meme başının dezenfeksiyonu. Balıkesir Birlik Dergisi, 14: 24-25.

F5. A. Baştan (2017). Sağım öncesi hazırlıklar nasıl olmalıdır?. Köyüm, Eylül: 84-87.

F6. A. Baştan (2017). İşletmelerde önemli meme sağlığı sorunları ve çözüm önerileri. Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 62:38-48.

F7. A. Baştan (2017). Sürüde ayda bir somatik hücre sayımı neden yapılmalı ve sonuçlar nasıl yorumlanmalıdır?. Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 63:44-50.

F8. A. Baştan (2017). Bireysel somatik hücre sayımının önemi. Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 64:

F9. A. Baştan (2017). Mastitis tanısında bireysel bakteriyolojik muayene zorunluluk mu?. Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 65:22-32.

F10. A. Baştan (2017). Sütçü inek işletmelerinde tank sütü bakteriyolojik muayenesinin önemi Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 66:48-58.

F11. A. Baştan (2017). Meme başında sağım makinalarının neden olduğu değişklikler. Performans Ruminant Hekimliği Dergisi, 67:


Projeler

1. Görüntü işleme yapabilecek modifiye tarayıcı ile süt ineklerinde subklinik mastitisin erken teşhisi, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2014-2016

2. Erken postpartum dönemde subklinik ketozisli ineklerin Ov-synch protokolüne yanıtlarının incelenmesi, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2014-2016

3. Kedilerde ovaryumun dondurulması üzerine çalışmalar, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2013-2015

4. Meme Başı Kaplayıcıları ve Vitamin E’nin Kuru Dönem Yeni Meme İçi Enfeksiyonlara Karşı Koruyucu Etkinliğinin Araştırılması, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2008-2010

5. Düvelerde subklinik enfekte ve sağlıklı meme lobu sekresyonlarında nitrik oksit düzeyinin belirlenmesi ve nitrik oksitin mastitis için yeni bir teşhis metodu olarak kullanılabilirliğinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, 2009-2009

6. Farklı tip işletmelerde somatik hücre sayılarının araştırılması, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2006-2008

7. Folliküler sığır oositlerinden IVM, IVF ve IVC ile elde edilen embriyolarda cinsiyet tayini ve dondurma tekniklerinin kullanılması, Proje Koordinatörü, 2002-2005

8. Sütçü ineklerde early conception factor testinin gebelik ve erken embriyonik ölüm tanısında kullanılabilirliğinin araştırılması, DİĞER, Proje Koordinatörü, 2003-2005

9. Koyunlarda Uqibin benzeri proteinlerin izolasyonu, Uzman, 2001-2004

10. Akkaraman ırkı koyunlarda melatonin ve progestagen Uygulamalarının Fertilite Üzerine Etkisi, DİĞER, Uzman, 1992-1995


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1. FUNDA MERAL, TİGEM'e bağlı sütçü inek işletmelerinde uygulanan reprodüktif kayıt sistemlerinin incelenmesi, 2002.

2. ATALAY YILDIZ, Köpeklerde genital organ hastalıklarının tanısında kullanılan muayene yöntemleri, 2003.

3. HÜSEYİN ÜLKER, Alman çoban köpeklerinde klasik östrus takibi ile vaginal sitolojik muayenenin fertilite üzerine etkisi, 2006.

4. ALİ DURALIOĞLU, Keçilerde sağım hijyeninin meme sağlığına ve süt kalitesine olan etkisi, 2012.

5. HASAN ALKAN, Kuru döneme çıkarken enfekte ve sağlıklı meme loblarında california mastitis test (CMT) ve somatik hücre sayısı ile bakteriyolojik muayene sonuçlarının karşılaştırılması, 2013.

6. SEMİH EFEDAYI, Ovarektomi ve ovariohisterektomi yapılan köpeklerde serum seruloplazmin düzeylerinin incelenmesi, 2014.

7. DİLAN ŞEKER, Köpek ve kedilerde fötal stres üzerine üzerine atropin’in etkisi, 2015.

8. YURDAER YAMAN, İneklerde östrus belirmede kullanılan yöntemler, 2016.


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

1. ÖRSAN GÜNGÖR, Gebe ineklerde uygulanan aşıların kolostrum ve buzağıda IgG konsantrasyonu üzerine etkileri, 2003.

2. YUNUS ÇETİN, İmmatür sığır oositlerinin vitrifikasyon tekniği ile etilen glikol ve DMSO kullanarak payetlerde dondurulması, 2004.

3. ELVAN ANADOL, Dişi köpeklere uygulanan eksojen GnRH'nın serum östradiol 17 beta düzeyi ve vagina epitelinde yaptığı sitolojik değişikliklerin incelenmesi, 2006.

4. DUYGU BAKİ ACAR, Sığır oositlerinde intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI), ICSI sonrası oositlerin aktivasyonu ve gelişim aşamalarının değerlendirilmesi, 2008.

5. MEHMET CENGİZ, Meme başı kanalı kaplayıcıları ve vitamin E' nin kuru dönem yeni enfeksiyonlara karşı koruyucu etkinliğinin araştırılması, 2010.

6. İSFENDİYAR DARBAZ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sütçü inek işletmelerinde meme sağlığı ve süt kalitesi parametrelerinin araştırılması, 2011.

7. BERKANT TOPUZOĞLU, Sütçü İneklerde Staphylococcus Aureus'a bağlı subklinik mastitislerde uzun süreli antibiyotik tedavisinin bakteriyolojik iyileşme ve somatik hücre sayısı üzerine etkisi, 2011.

8. ZEHRA AKINTUĞ, Sağım makinesi fonksiyon hatalarının bireysel ve tank sütü somatik hücre sayısı ile sürü mastitis prevalansı üzerine etkisi. 2013.

9. SEÇKİN SALAR, Primipar ineklerde kan BHBA düzeyi ovsynch protokolüne yanıtı etkiler mi?, 2015.