DOÇ. DR. ABDULLAH BEYAZ    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : BEYAZ
E-posta : abeyaz@ankara.edu.tr, abdullahbeyaz@gmail.com
Tel : (312) 596 16 04
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/abdullah-beyaz
Kişisel Akademik Bilgiler

 

  


Kişisel Akademik Bilgi

Doç. Dr. Abdullah BEYAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doğum Tarihi ve Yeri: 09/03/1982 - Yozgat

Anabilim Dalı: Tarım Makinaları

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanları: Görüntü Analizi, UAV, Tarımda Robotik, Tarım Makinaları, Tarımda Veri Bilimi.

Adres: Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, 06110, Dışkapı/ANKARA/ TÜRKİYE

 

 


 

Kısa Özgeçmiş

Abdullah Beyaz, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü'nde tam zamanlı Doçent olarak görev yapmaktadır. Görüntü analizi, insansız hava araçları, tarımda robotik, tarım makinaları ve tarımda veri madenciliği üzerine çalışmaktadır. Doktora tez çalışması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından en yüksek yayın puanı alan tez ödülüne uygun görülmüştür. 22 uluslararası hakemli, 6 ulusal hakemli makale ile 19 uluslararası konferans bildirisi, 13 ulusal konferans bildirisi bulunmaktadır, ayrıca 1 proje yürütücülüğü tamamlamış, 4 projede ise araştırmacı görevinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi görevlendirmesi ile İspanya Jaen Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektronik Mühendisliği ve Otomasyon Bölümü, Robotik ve Bilgisayarlı Görme Laboratuvarında 2018 yılı içerisinde 5 ay süresince yurt dışı araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yüksek lisans düzeyinde Tarımsal Amaçlı Görüntü Analizi ve Tarımda Havadan Özel Algılama, lisans düzeyinde ise Teknik Resim, Malzeme Bilgisi ve Tarım Makinaları derslerini vermektedir. 2020 yılndan Bölüm Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve göreve devam etmektedir.

 

 

 

 

 

Kişisel Akademik Linkler

Web of Science ResearcherID: AAH-2590-2020

https://publons.com/researcher/3022179/abdullah-beyaz/metrics/

 

Scopus ID: 36815739500

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36815739500

 

Orc ID: 0000-0002-7329-1318

https://orcid.org/0000-0002-7329-1318

 

YÖK Araştırmacı ID: 105142

https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/


Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Abdullah_Beyaz


Academia

https://ankarauniversitesi.academia.edu/AbdullahBeyaz


Google Akademik

https://scholar.google.com/citations?user=4ZuBZjwAAAAJ&hl=tr

(Düzenleme tarihi: 19.05.2020)