PROF.DR. ALİ BİLGİLİ    
Adı : ALİ
Soyadı : BİLGİLİ
E-posta : abilgili61@gmail.com, abilgilli@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 317 03 15 - 4436
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-bilgili
Kişisel Akademik Bilgiler

  Prof. Dr. Ali BİLGİLİ

  Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve                          Toksikoloji Anabilim Dalı Ziraat Mah. Şehit Ömer Halisdemir                Bulvarı 06110 Dışkapı, Altındağ, Ankara.

Tel iş   

: (0312) 317 03 15 -4436

E- posta

abilgili61@gmail.com 

  abilgili@ankara.edu.tr    

Belgegeçer

: (0312) 316 44 72 (Dekanlık).

          

        KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Tarihi

: 08.10.1961.

Nüfusa Kayıtlı olduğu yer

: Artvin/Yusufeli.

Medeni Hali

: Evli ve 2 çocuk babası.

Tabiyeti

: Türkiye Cumhuriyeti.

Yabancı Dil

: İngilizce.

Kan Grubu

: 0 Rh (+).

    KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

 

1- YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 11.07.1986.

2- DOKTORA, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 18.06.1991.

3- DOÇENT, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 06.10.1994.

4- PROFESÖR, Ankara Üniversitesi

    Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, 22.05.2001.

  

   KATILDIĞI ÇALIŞMALAR/AKADEMİK YARDIMLAR

 

 YURT DIŞI:

1-

Hannover Veteriner Yüksek Okulu’nda Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hans Jurgen Hapke’nin yanında 01 Mayıs 1993- 01 Temmuz 1993 tarihleri arasında “Yem, Yem Hammaddeleri Gıdalarda Kimyasal Kirleticiler ve Kalıntılarının Analizleri" konusunda yapılan bilimsel çalışmaları izledim ve uygulamalara katıldım.

2-

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Lefkoşa, Kıbrıs, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında.

  YURT İÇİ:

1-

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Diyarbakır, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad.)

2-

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

3-

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Kırıkkale, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji derslerini vermek üzere 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında (2547 Sayılı Kanun’un 40/a mad).

    DERNEK, VAKIF, MESLEKİ KURULUŞ ÜYELİKLERİ

   1- Veteriner Hekimler Derneği

   2- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

   3- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı

   4- Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

   5- Türk Toksikoloji Derneği

   6- Veteriner Tavukçuluk Derneği.

   7- Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği

   8- Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology     (Eurotox)

   9- Tarımsal Kalkınma Vakfı

   10- Sağlıklı Gıda Vakfı

   11- Probiyotik- Prebiyotik Derneği

  12- Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği

   13- Artvin Bilim Derneği

 

    DERNEK, VAKIF, MESLEKİ KURULUŞ YÖNETİCİLİKLERİ

1-

Türk Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Saymanlığı, 20.09.1993’den itibaren 2 dönem ve 31.07.1997’den itibaren 1 dönem.

2-

Sağlıklı Gıda Vakfı Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1993’den itibaren 4 dönem.

3-

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu üyeliği 31.07.1997’den itibaren 1 dönem.

4-

Veteriner Tavukçuluk Derneği Kurucu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1997’den itibaren 2 dönem.

5-

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve II. Başkanlığı, 21.04.1998’den itibaren 1 dönem.

6-

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği 1 dönem.

7-

Tarımsal Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve II. Başkanlığı, 2005’den itibaren Temmuz 2012’ye kadar 3 dönem.

8-

Probiyotik-Prebiyotik Derneği Kurucu Üyeliği, 2009- 2010. (23.12.2009’da kuruldu).

9-

Ankara Yusufeli Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Üyeliği, 25 Nisan 2010’dan itibaren 1 dönem.

 

    KOMİSYON, KURUL, KOMİTE ÜYELİKLERİ

1-

T.C. Başbakanlık DPT ve Dünya Bankası işbirliği ile hazırlanan Ulusal Çevre Eylem Planı kapsamında hazırlanan taslağa son şekil verilmesi için oluşturulan Komisyon’a Türk Toksikoloji Derneği adına katılarak katkıda bulundum. 2-3 Temmuz 1997 Ankara.

2-

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığının korunması amacı ile yapılacak haşere ve vektör mücadelesinde kullanılan insektisit, rodentisit ve mollusisitlerin üretim ve ithal işlemlerini değerlendiren Pestisit Çalışma Komisyonu Üyeliği, 31.07.1997 tarihinden itibaren 2 yıl.

3-

 

T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 7’nci 5 yıllık kalkınma planı, İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 03.12.1998.

4-

Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı Çevre Komisyonu Üyeliği, 1999-2001.

5-

T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 8’nci 5 yıllık kalkınma planı (2001-2005), İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 23.01.2000.

6-

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Birliği Ulusal Toksisite, Ekotoksisite ve Çevre Bilimsel Komitesi Üyeliği, 2001-2003.

7-

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Jokey Klübü Komiserler Kurulu Yarış Komiser Yardımcılığı ve Yarış Komiserliği, 2003-2004 yılları.

8-

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırıcı Bilgi Sistemi Üyeliği, 2004’den itibaren devam ediyor.

9-

T.C. Başbakanlık DPT Müsteşarlığı 9’uncu kalkınma planı (2007-2013), İlaç Sanayii Komisyonu Veteriner İlaçları Alt-Komisyonu Üyeliği, 22.09.2005.

10-

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Sağlık Komisyonu Üyeliği,    27.04.2006 tarihinden itibaren 2 yıl.

11-

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programı Yardımcı Öğretim Üyeliği,  Eylül 2006’dan 2 yıl.

12-

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Üyeliği,    29.12.2006 tarihinden itibaren 1 yıl.

13-

Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu Üyeliği, 05 Mayıs 2017’den itibaren devam ediyor.

14-

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Toksikoloji Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 16.11.2021’den itibaren devam ediyor.

VERDİĞİ DERSLER:
Lisans

Veteriner Farmakoloji-I ve –II.
Veteriner Toksikoloji (Çevre Bilimi, Toksikolojisi ve Çevre Koruma da dahil) .


Lisansüstü

Farmakolojiye giriş ve farmakokinetik.

Bitkisel zehirler ve analizleri.
Pestisitler, halk sağlığı ilaçları ve analizleri.
Mikotoksinler ve analizleri.
Yemlerde bulunan olumsuzluk faktörleri.
Metaller ve diğer inorganik zehirler.
Doping.

Gıdalarda ilaç kalıntıları.
Başıboş hayvanların yakalanması ve ağrısız olarak uyutulması.

Kemoterapötikler (Kemoterapi I ve Kemoterapi II).

Solunum sistemi ilaçları.
Merkezi sinir sistemi ve Otonom sinir sistemi ilaçları.
Kalp damar sistemi ilaçları.
Beslenme farmakolojisi ve gelişmeyi hızlandırıcı ilaçlar.
İlaçların etkileri ve etki şekilleri.
Kromatografik yöntemler ve farmakolojik-toksikolojik analizlere uygulanması.

 

  UZMANLIK ALANLARI

1-

Veteriner Farmakoloji.

2-

Veteriner Toksikoloji.

3-

Antibiyotikler, Antelmentikler, İç ve Dış Parazit İlaçları, Kemoterapötikler.

4-

İlaç Etkin Maddesi ve İlaç Üretimi.

5-

Farmakokinetik ve Toksikokinetik.

6-

Çevre Bilimi, Çevre Kirleticileri ve Çevre Toksikolojisi.

7-

Pestisitler, Halk Sağlığı İlaçları ve Analizleri.

8-

Arılarda İlaç Kullanımı, Ballarda Kalıntı Analizleri.

9-

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik.

10-

Doping.

11-

Yemlerde Bulunan Olumsuzluk Faktörleri.

12-

Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler.

13-

Besin, Su, Toprak ve Hava Kirliliği.

14-

Başıboş Hayvanların Yakalanması ve Ağrısız Olarak Uyutulması.

15-

Beslenme Farmakolojisi ve Gelişmeyi Hızlandırıcı İlaçlar.

16-

İlaçların Etkileri ve Etki Şekilleri.

17-

Mikotoksinler ve Analizleri.

18-

Kromatografik Yöntemler ve Farmakolojik-Toksikolojik Analizlere Uygulanması.

19-

Gıdalarda İlaç ve Diğer Kimyasalların Kalıntıları.

20-

Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı.

21-

Yılan, Akrep, Kertenkele, Arı, Örümcek Zehirlenmeleri.