PROF.DR. ALİ İHSAN ACAR    
Adı : ALİ İHSAN
Soyadı : ACAR
E-posta : acar@agri.ankara.edu.tr, aliihsanacar@gmail.com
Tel : 90 312 596 1662
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-ihsan-acar
Kişisel Akademik Bilgiler
Ergonomi Sunum Dosyası

Telefon :

(312) 596 1662

Faks :

(312) 318 3888

E-posta :

acar@agri.ankara.edu.tr

Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

 

Doğum Tarihi ve Yeri : 08/02/1960 - Ankara

Bilimdalı :Tarım Makinaları

Yabancı Dil :İngilizce

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

2002

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Doç. Dr.

1995

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Dr.

1988

Ankara Üniv. Fen Bil.Enst. Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı
Enerji Optimizasyonu Sağlayan Kesif Yem Hazırlamaya İlişkin Makine Modellerinin Geliştirilmesi

Yüksek Lisans

1985

Ankara Üniversitesi Fen Bil. Enst. Tarım Makinaları Anabilim Dalı
Yerli Yapım Traktör Kültüvatörleri Yayları Üzerinde Bir Araştırma

Aras. Gör.

12.02.1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü

Lisans

1981

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları Bölümü

 

 

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği

TZOB Ziraat Dünyası Dergisi Bilim Kurulu Üyeliği

 

Faaliyetleri ve Yurtdışı Görevleri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Temsilcisi, 1994-1995

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Temsilcisi, 2004-2007

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Başkan Yardımcılığı, 1995-1997

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Programı Hazırlama Komisyonu Başkan ve Üyeliği, 1988-2001

 

Ödüller ve Burslar

JICA Bursu, 1995, 7 ay, Japonya, Farm Machinery Design Course

Verdiği Lisans Dersleri

Tarım Makinaları Tasarımı,

Ergonomi

 

Verdiği Lisansüstü Dersleri

Bilgisayar Destekli Çizim Tekniği,

Yem Mekanizasyonu ve Fabrikasyonu,

Fabrika Yönetimi,

 

 

 

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

 • Hakan Eskioğlu, 2002. Tarım Makinaları Alanında Internet Kullanımı,
 • Serhat Taşkıran, 2004. Traktörlerde devrilmeye karşı uyarı düzeneği geliştirilmesi,
 • M.Yağmur Polat, 2004. Coğrafi bilgi sistemleri ve tarımda uygulama alanları
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

 • Suphi A.Yalçınkaya, 1997. Sapdöver harman makinası üretiminde iş akış diyagramına göre iş etüdü,
 • Nihat Gerdan, 1998. Çay işleme fabrikalarında zaman etüdü,
 • Hatice Ünal, 1998. Yem fabrikalarında zaman etüdü,
 • Macit Zoraki, 2000. Tam otomatik patates dikim makinalarında dikici düzen kepçesinin optimum tasarımı,
 • Şevki Buzluk, 2001. Şeker pancarında değişik yabancı ot mücadele yöntemlerinin verim ve kalite üzerinde etkileri,
 • Bahu Gündoğdu Tümer, 2004. Tarım makinaları imalat sanayiinde üretim ve dışsatıma yönelik talep projeksiyonunun belirlenmesi,
 • Alp Ünlü, 2005. Traktörlerin hidrolik pompa karakteristiklerinin incelenmesi,
 • Hüseyin Bülbül, 2006. Ankara'nın bazı ilçelerinde tarım alet ve makinaları ile çalışmada gerçekleşen iş kazalarının incelenmesi üzerine bir araştırma
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

 • Suphi A.Yalçınkaya, 2000. New Holland Trakmak A.Ş.'de traktör iletim ve dağıtım sistemlerinin analizi
 • Nihat Sönmez, 2011. Elma hasadının ergonomik analizi.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri

 • Yerli yapım hububat ekim makinalarının nohut ekimine uygunluğunun araştırılması
  Destekleyen : Diger (1999-2001)
 • Bir gaz jeneratörü geliştirilmesi ve üretilen gazın içten patlamalı motorlarda kullanılabilme olanakları
  Destekleyen : BAP (1989-1990)
 • Yayınlar

 • Acar, A.İ. ve H.A. Alizadeh, 2002. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Ayçiçeği Tohumlarının Tutulmasına Delik Şeklinin Etkisinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, S: 36-44, Ankara.
 • Buzluk, Ş. ve A.İ.Acar, 2002. Şeker pancarında değişik yabancı ot mücadele yöntemlerinin verim ve kalite üzerindeki etkileri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Sayfa: 171-179, Ankara.
 • Yalçınkaya, S. ve A.İ.Acar, 2001. Sapdöver Harman Makinası Üretiminde İş Akış Diyagramına Göre İş Etüdü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, S: 78-83, Ankara.
 • Çolak,A. ve A.İ.Acar, 2001. Şekerpancarının Bazı Agroteknik Özelliklerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Sensör Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Sayfa: 118-121, Ankara.
 • Acar, A.İ., 2001. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Tohumların Tutulmasına Bazı Parametrelerin Etki Derecelerinin Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, Sayfa: 142-148, Ankara.
 • Acar, A.İ. ve A. Çolak. Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi, 2001. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, S: 83-90, Ankara.
 • OKURSOY, R. ve A.İ.ACAR, 2001. Toprak Sıkışıklığının Koni İndeksi Olarak Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Yöntem: Durgunoğlu-Mitvhell Koni İndeks Modeli. Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül 2001, S: 140-144, Şanlıurfa.
 • OKURSOY, R. ve A.İ.ACAR, 2001. Vidalı Güç Preslerinin İşletim Performanslarının Bilgisayar Destekli Tasarımlarla Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül 2001, S: 145-150, Şanlıurfa.
 • EKER, B., TUNALIGİL, B.G. ve A.İ.ACAR, 2001. Tarım Makinaları İmalatında Kalite Geliştirmede İstatistiksel Proses Kontrol Tekniğinin Uygulanması. Tarımsal Mekanizasyon 20.Ulusal Kongresi, 13-15 Eylül 2001, S: 13-18, Şanlıurfa.
 • ERDOĞAN, D., ACAR, A.İ. ve A. ÇOLAK, 2001. Meliorasyon Makinaları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1519, Ders Kitabı: 472, 236 s., Ankara.
 • Zoraki,M. ve A.İ.Acar, 2000. Tam Otomatik Patates Dikim Makinalarında Dikici Düzen Kepçesinin Optimum Tasarımı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 4, S: 135-140, Ankara.
 • ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R. and A.ÇOLAK, 1999. Developing a Measurement System to Determine Soil Surface Roughness. Trends in Agricultural Engineering, TAE'99, September 15-17, 1999, Czech University of Agriculture, pp: 115-120, Prague, Czech Republic.
 • ACAR, A.İ. 1999. Çizim Tekniği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 1510, Uygulama Kılavuzu No: 248, 60.s., Ankara.
 • TUNALIGİL, B.G., EKER, B., ACAR, A.İ. ve E.V. Volkan, 1997. Fabrika Yönetimi. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat FakültesiYayın No: 250, Yardımcı Ders Kitabı No: 16, 260 s., Tekirdağ.
 • ACAR,A.İ., 1995. Agricultural Mechanization in Turkey. Presentation of Country and Technical Report on Farm Machinery in Developing Countries. April 14, 1995, Tsukuba International Agricultural Training Center, pp: 187-198, Japan.
 • Çolak. A., Öztürk, R., Acar, A.İ. ve İ. Çilingir, 1995. Ultrasonik Tohum Sayıcının Ekim Makinası Deneylerinde Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 157-163, Bursa.
 • ÇOLAK,A., ÖZTÜRK, R. ve A.İ. ACAR, 1995. Paralelogram Bağlantılı Bıçakla Pancar Baş Kesimindeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül 1995, S: 213-222, Bursa.
 • ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A ve A.İ.ACAR, 1994. Koruyucu Siperler Altında İnsan İçin Güvenli Uzanma Sınırlarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 30-36, Ankara.
 • ŞİPAL, C.A., OKURSOY, R. ve A.İ.ACAR, 1994. Makine İle Yapılan Çalışmalarda İnsan Güvenilirliği Modeli. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi. Cilt: 3, Sayı: 1, Sayfa: 41-44, Ankara.
 • ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., ÇOLAK, A. ve K. SAÇILIK, 1994. Küçük Taneli Tohumlar İçin Bir Ekim Makinası Vantilatörünün Temel Tasarım Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 129-137, Antalya.
 • ÖZTÜRK, R., ACAR, A.İ., ÇOLAK, A. ve H.H.SİLLELİ, 1994. Küresellik Değerlerine Bağlı Olarak Bantlı-Pervazlı Boylama Makinasının Boylama Yeteneğinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, S: 513-522, Antalya.
 • ÇOLAK. A., ÖZTÜRK, R. ve A. İ. ACAR, 1994. Yerli Yapım Kombine Pancar Hasat Makinalarında Optimum Başkesme Ayarı ve Başkesmedeki Kayıpların Tahminine İlişkin Simülasyon Modeli Geliştirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Sayfa: 296-305, Antalya.
 • ACAR, A.İ., ÇİLİNGİR, İ., ÇOLAK, A. and R. ÖZTÜRK, 1993. Küçük Tohumlar İçin Tamburlu Tip Pnömatik Ekici Düzen Tasarımı. Proceedings of the 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October 12-14, 1993, Ege University Faculty of Agriculture Department of Agricultural Machinery, pp: 267-276, Kuşadası.
 • KADAYIFÇILAR, S., ACAR, A. İ. ve R. ÖZTÜRK, 1992. Bir Gaz Jeneratörü Geliştirilmesi ve Üretilen Gazın İçten Patlamalı Motorlarda Kullanılabilme Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 14.Ulusal Kongresi, 14-16 Ekim 1992, S: 510-521, Samsun.
 • KADAYIFÇILAR, S. ve A.İ.ACAR, 1992. Yakıtlar ve Yanma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1260, Ders Kitabı: 362, 146 s., Ankara.
 • ÖZTÜRK, R. ve A.İ.ACAR, 1991. Jeneratör Gazı Üretimi ve Özellikleri. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 282, S: 25-27, Ankara.
 • ACAR, A.İ., 1990. Enerji Optimizasyonu Sağlayan Karma Yem Hazırlamaya İlişkin Makina Modellerinin Geliştirilmesi. Proceedings of the 4th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October 1-4, 1990, pp: 594-604, Adana.
 • KADAYIFÇILAR, S., ÖZTÜRK, R. ve A.İ.ACAR, 1990. Tarımsal Mekanizasyon Derecesinin Değerlendirilmesi. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, S: 1-4, Ankara.
 • ACAR, A.İ., 1990. Köy Yollarının İnşasında Makina Kullanımı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 47, S:10-12, Ankara. 
 • ACAR, A.İ. ve A.ÇELİK, 1988. Enerji Tüketiminin Optimizasyonu Sağlanırken Gözönünde Tutulan Makina Kullanım Enerji Girdileri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 2, s: 41-42, Ankara. 
 • ACAR, A.İ., 1988. Karma Yem Hazırlamada Öğütme Amacıyla Kullanılan Değirmenlerin Güç ve Enerji Tüketimlerine İlişkin Bazı Özellikler. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi, Sayı: 1, S:55-56, Ankara. 
 • YAVUZCAN, G., ACAR, A.İ. ve A.ÇOLAK, 1987. İnsanın İş Yapabilme Yeteneğinin Bisiklet Ergometresi Yöntemiyle Belirlenmesi. MPM Verimlilik Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 4, S: 57-63, Ankara. 
 • YAVUZCAN, G. KESKİN, R., AYIK, M., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., ÇELİK, A. ve M. VATANDAŞ, 1986. Tarımsal Mekanizasyon Sorunları ve Çözüm Yolları. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simpozyumu. 18-21 Kasım 1986 (Ayrı Basım), S: 453-467, Ankara. 
 • YAVUZCAN, G., ÇİLİNGİR, İ., ACAR, A.İ., ÖZTÜRK, R., GÜRHAN, R., BEYHAN, M.A. ve A.ÇOLAK, 1986. Tarım Makinaları Deneyleri ve Bazı Deney Tesisleri. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Mesleki Yayınları No: 45, 55 s., Ankara.
 •