DOÇ. DR. NURCAN ACAR    
Adı : NURCAN
Soyadı : ACAR
E-posta : acar@science.ankara.edu.tr, nurcanacar97@gmail.com
Tel : 1287
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nurcan-acar
Kişisel Akademik Bilgiler
Doç. Dr. Nurcan ACAR

ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA 1992-1999
ANKARA ÜNIVERSITESİ
FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/KIMYA (DR)
Tez adı: Sübstitüe fosfonik asitlerin sentezi, kompleksleri ve yapılarının aydınlatılması (1999)   Tez Danısmanı:Prof.Dr. HAMZA YILMAZ.
YÜKSEK LİSANS 1989-1992
ANKARA ÜNIVERSITESİ
FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/KIMYA (YL) (TEZLI)
Tez adı: Halofosfazenlerin diollerle verdigi sübstitüsyon reaksiyonlarının incelenmesi (1992)  Tez Danısmanı: Prof.Dr. HAMZA YILMAZ.
 LİSANS      1984-1988
 ANKARA ÜNIVERSITESI
 FEN FAKÜLTESI  / KIMYA BÖLÜMÜ
LİSE 1972-1975
ZONGULDAK FENER LİSESİ
GÖREVLER :
Ünvan Doçent Dr. 17.10. 2017 -
Araş. Gör. Dr. 1989 - 2017
Kadro Ünvanı: Araştırma Görevlisi  1989-2019
ANKARA ÜNIVERSITES I/ FEN FAKÜLTESI / KIMYA BÖLÜMÜ/ ANORGANIK KIMYA ANABILIM DALI

Uzmanlık Alanı:     Anorganik Kimya; Organofosfor Kimyası (Trimerik fosfazen, fosfonik asitler) Koordinasyon Kimyası,  İnorganik Sentez ve yapı aydınlatma

Bildiği Yabancı Diller:      İngilizce ÜDS 75

H indeks :                          5

ORCID ID                          orcid.org/0000-0003-3531-9073 

ResearcherID:                  V-9014-2017                                     

Yayın Listesi

Uluslararası Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler  (Web of Science,Scopus, SCIE) :

1 N. Şen, H. Nazır, N. Atçeken, Karl S. Hope, N. Acar, O. Atakol, “Synthesis, characterisation and energetic performance of insensitive energetic salts formed between picric acid and 2,3-diaminotoluene, 2,4-diaminotoluene. J. Mol. Structure 2020 Accepted manuscript  DOI:10.1016/j.molstruc.2019.127580

2 Acar Nurcan, Atakol Orhan, Sopacı Şaziye Betül,Cansaran Duman Demet, Svoboda Ingrid,Öz Sevi (2017).  The investigations of thermal behavior, kinetic analysis, and biological activity of trinuclear complexes prepared ONNO-type Schiff bases with nitrito and nitrato μ-bridges.  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 127(2), 1319-1337., Doi: 10.1007/s10973-016-6004-7

3 Acar Nurcan, Atakol Orhan, Dinçer Kaya F Nazlı, Svoboda İngrid, Yazıcıoğlu Metehan, Öz Sevi (2017).  Synthesis, crystal structure, thermal decomposition, and XPS studies of homo and heterotrinuclear Cu(II)–Cu(II)–Cu(II) and Cu(II)–Ni(II)–Cu(II) complexes obtained from salpn type ligands.  Russian Journal of Coordination Chemistry, 43(7), 463-472., Doi: 10.1134/S1070328417070028

4 Sağlam Ertuğrul Gazi, Acar Nurcan, Berlıne Mougang Soume, Dal Hakan, Hökelek Tuncer (2016).  Syntheses and structural characterizations of a new benzyl 4 methoxyphenyl dithiophosphinic acid and its Ni II   Co II   Zn II   Cd II   and Ni pyridine complexes.  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 191(1), 22-29., Doi: 10.1080/10426507.2015.1067206

5 Sağlam Ertuğrul Gazi, Acar Nurcan, Süzen Yasemin, Berline Mougang Soume, Hökelek Tuncer (2015).  Syntheses and structural characterization of new dithiophosphinato cadmium complexes.  Journal of Chemical Sciences, 127(9), 1653-1663., Doi: 10.1007/s12039-015-0930-y

6 Öz Sevi, Acar Nurcan, Svoboda Ingrid, Ján Titiš, Roman Boča, Atakol Orhan (2014).  Synthesis  structure and magnetic properties of homotrinuclear Ni II  complexes with asymmetric Schiff base ligands.  Inorganica Chimica Acta, 421, 531-537., Doi: 10.1016/j.ica.2014.07.020

7 Sağlam Ertuğrul Gazi,Çelik Ömer,Yılmaz Hamza,Acar Nurcan (2012).  Synthesis and Spectroscopic Characterization of Novel Aryl Dithiofluorophosphonate Derivatives and X Ray Studies of   4 CH3 OCH6H4  F P S S   pH4P4.  Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 187(11), 1339-1346., Doi: 10.1080/10426507.2012.685667

8 Mehmet Karakus, Hamza Alpoguz, Kaya Ahmet, Acar Nurcan, Görgülü Ahmet Orhan, Arslan Mustafa (2011).  A kinetic study of mercury II  transport through a membrane assisted by new transport reagent.  Chemistry Central Journal, 5(1), 43, Doi: 10.1186/1752-153X-5-43 (Yayın No: 1369431)

9. Acar Nurcan, M Nawaz Tahir,Yılmaz Hamza, Muhammad Saeed Chishti, Muhammad Ali Malik (2009).  Dimethyl  1 hydroxy 1 2 diphenylethyl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(3), 481-481., Doi: 10.1107/S1600536809004036

10 M Nawaz Tahir,Acar Nurcan,Hamza Yılmaz, Muhammad Ilyas Tariq, Dinçer Ülkü (2009).  Dimethyl  hydroxy 2 nitrophenyl methyl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(3), 562-562., Doi: 10.1107/S1600536809005467

11 Acar Nurcan, M Nawaz Tahir,Hamza Yılmaz, Muhammad Ilyas Tariq,Ghulam Hussain (2009).  Diethyl  1 hydroxy 1 phenylethyl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(4), 939-939., Doi: 10.1107/S1600536809011428

12 M Nawaz Tahir, Acar Nurcan,Hamza Yilmaz, Riaz H Tariq (2009).  Dimethyl  2 hydroxy 4 phenylbut 3 en 2 yl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(11), 2922-2922., Doi: 10.1107/S1600536809044067

13 M Nawaz Tahir, Acar Nurcan, Hamza Yılmaz, Riaz H Tariq (2009).  Dimethyl  1-hydroxy-1,2-diphenylethyl) phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(11), o2051-2051., Doi: 10.1107/S1600536809029808

14 Acar Nurcan, M Nawaz Tahir, Riaz H Tariq, Hamza Yılmaz (2009).  Diethyl  1 hydroxy 1 2 diphenylethyl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 65(6), 1203-1203., Doi: 10.1107/S160053680901602X

15 M Nawaz Tahir, Acar Nurcan, Hamza Yilmaz, Riaz H Tariq (2007).  R  Dimethyl   2 chloro phen yl hydroxy meth yl phosphonate.  Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 63(9), 3817-3818., Doi: 10.1107/S1600536807039499

16 Aras Erdal, Acar Nurcan, Birey Mehmet (2003).  EPR of Gamma Irradiation Damage Centres in Single Crystals of Some Phosphonates and Derivatives.  Zeitschrift für Naturforschung A, 58(5-6), 299-302., Doi: 10.1515/zna-2003-5-608 (Yayın No: 1360343)

Scopus da taranan dergilerde makale (AÜ Senatosunca kabul edilen uluslararası indeks)

17 S. E. Dağ, P. Acar Bozkurt, N. Acar, L.  Açık, M. Çelik, “Preparation and Antibacterial Properties of Poly (N-hydroxymethyl Acrylamide)/Na-montmorillonite Composites via in situ Polymerization”, Malaysian Journal of Chemistry (MJChem) 20 (2), 138-147.

MatSciNet te taranan dergide makale (AÜ senatosunca kabul edilen uluslararası indeks)

18) A. Aydın N. Acar, H. Yılmaz “Bazı Ditiyofosfonat-O-alkil Esterlerinin Paramagnetik Praseodimyum (III) Komplekslerinin Spektroskopik İncelenmesi”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E dergi), 2008, 3(2), 205-210.                                                            

Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (TR DİZİN)

19 E. G. Sağlam, E. Bulat, N. Acar and İ. Demirel. “New Homodinuclear Alkyl- and Aryl- Dithiophosphonato Cd(II) and Hg(II) complexes: Syntheses and Characterizations”, Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry JOTCSA. 2020; 7(1): 49-64. Doi:10.18596/jotcsa.565642.               

20 Sağlam Ertuğrul Gazi, Acar Nurcan (2018).  Syntheses and characterization of new dithiophosphinato zinc complexes.  Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 931-940., Doi: 10.18596/jotcsa.427192

21   Nazır Hasan, Atakol Arda, İnal Emine Kübra, Acar Nurcan, Emir Erdal, Atakol Orhan (2018).  Synthesis, Thermal Kinetic Analysis and DFT Calculations of Pyrazine and Pyridine Complexes of Copper(II) Thiocyanate.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(2), 499, Doi: 10.19113/sdufbed.55586)

22    İnal Emine Kübra, Acar Nurcan, Sopacı Şaziye Betül, Yıldız Ceren, Nazır Hasan, Atakol Orhan, Öz Sevi (2018).  Nitro Piridin Halkasının Nükleofilik Sübstitüsyonundan Elde Edilen İki Yeni Enerjik Malzemenin Termal İncelenmesi, Termokinetik Analizi ve Antimikrobiyal Aktivitesi.  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1262-1275., Doi: 10.19113/SDUFENBED.431116

DERS kodu
Dersin Adı  ve niteliği

801300805060 Grup Teorisi ve Kimyada Moleküler Simetri (Lisansüstü zorunlu seçmeli)
KİM348
İnorganik Bileşiklerin
Tıp alanında kullanımı  (Lisans seçmeli)

KİM 113
Temel Kimya Ziraat F. Tarım Ekonomisi (Lisans)

KİM 101 
Temel Kimya, Müh. Fak Jeoloji Müh       (Lisans)

KİM 102
Temel Kimya, Müh. Fak Jeoloji Müh       (Lisans)
KİM 453 
Özel Konu                                                  (Lisans)2019-20 Güz