ARŞ.GÖR. ARZU ÇELİK OĞUZ    
Adı : ARZU
Soyadı : ÇELİK OĞUZ
E-posta :
Tel : 596 11 39
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim ve Akademik Deneyim

Dr.  2010-2015   A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Türkiye’ de Pyrenophora teres’ in Patotiplerinin Belirlenmesi ve Bazı Yerel Arpa Çeşitleri ile Yabani Arpa (Hordeum spontaneum) Populasyonlarına Karşı Tepkilerinin Değerlendirilmesi.

Yüksek Lisans 2007-2010 A.Ü.Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
Ankara koşullarında bazı korunga türlerinde görülen külleme hastalığı etmenlerinin belirlenmesi.

Aras. Gör.  2009  A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı

Lisans    2007    A.Ü. Z.F. Bitki Koruma Bölümü 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

Şerbetçi otu ( Humulus lupulus L (Cannabinaceae) nun kapsüllenmiş ekstraktının bazı böceklerde antifeedant ve toksik etkileri  Destekleyen : TÜBİTAK (2008-2010).

Rize ilinde kivilerde görülen önemli fungal hastalıkların belirlenmesi Destekleyen : BAP (2010- 2012)

Arpa Köy Çeşitleri ve Yabani Arpa  (Hordeum spontaneum) Populasyonlarının Arpa Yaprak Lekesi ve Ağbenek Hastalıklarına Karşı Reaksiyonları ve Hastalık Etmenlerinin Patotiplerinin Belirlenmesi Destekleyen : TÜBİTAK (2012-2016)

Yayınlar 

SCI, SCI-Expanded indekslerinde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

• Çelik Oğuz A., F. Ölmez and A. Karakaya, 2018. Mating type idiomorphs of Pyrenophora teres in Turkey. Zemdirbyste-Agriculture, 105:3:271-278.
• Dikilitaş, M.,  Çelik Oğuz, A., Karakaya, A. 2018. Extracellular protease activity and glucose production in isolates of net blotch pathogens differing in virulence. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 105, No. 1, p. 89–94.
• Çelik Oğuz, A., Karakaya, A. 2017.Seedling Response of Commonly Grown Barley Cultivars in Turkey to Spot Blotch Disease.   Fresenius Environmental Bulletin, 26 (11): 6734-6738.
• Çelik Oğuz, A., Karakaya, A., Ergün, N., Sayim, İ. 2017. Turkish barley landraces resistant to net and spot forms of Pyrenophora teres. Phytopathologia Mediterranea, 56 (2): 217−223
• Çelik Oğuz, A., Karakaya, A. 2017. Pathotypes of Pyrenophora teres on barley in Turkey. Phytopathologia Mediterranea, 56 (2): 224−234.

Uluslararası alan indekslerinde yapılan yayınlar

• Ertürk, H., A. Karakaya, A. Çelik Oğuz. 2018. Leaf diseases occurring on barley plants in Bala district of Ankara province, Turkey. Ecological Life Sciences 13(4):204-207.
• Rahimi,  A ., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A., Ergün, N., Aydoğan, S. 2018.  Evaluation of Some Agronomic Properties of Iranian Barley Landraces under Greenhouse Conditions.  Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciencies, University of Sarajevo, Vol. LXIII, No. 68/1. 9-19pp.
• Özdemir, H. Y., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2017. Kırıkkale ilinde buğday ve arpa ekim alanlarında görülen fungal yaprak hastalıklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni. 57 (2): 89-112.
• Çelik Oğuz, A., Karakaya, A., Ergün, N. 2017.  Determination of the reactions of some Turkish hulless barley lines to Drechslera graminea.  Works of the Faculty of Agriculture  and Food Sciences University of Sarajevo, LXII (62), 67:2, p 196-202.
• İlgen M.Z.  Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2017.  Leaf diseases occurring on barley and wheat fields in Cubuk district of Ankara, Turkey.  Works of the Faculty of Agriculture  and Food Sciences University of Sarajevo, LXII (62), 67:2, p 210-215.
• Karakaya, A., Çelik Oğuz, A., Aydoğan, S. Rahimi, A. 2017.   Determination of the reactions of Iranian barley landrace populations to foliar diseases under field conditions.  Works of the Faculty of Agriculture  and Food Sciences University of Sarajevo, LXII (62), 67:2, p 216-224.
• Karakaya, A., Çelik Oğuz, A., Rahimi, A. 2017. Response of Iranian barley landraces to Drechslera graminea.  Works of the Faculty of Agriculture  and Food Sciences University of Sarajevo, LXII (62), 67:2, p 225-230.
• Çelik Oğuz, A., Karakaya, A., Sayim, İ. 2017.   Evaluation of the reactions of some hulless barley populations to foliar diseases under field conditions. Works of the Faculty of Agriculture  and Food Sciences University of Sarajevo, LXII (62), 67:2, p 203-209.
• Çelik, Y., A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, Z. Mert, K. Akan, N. Ergün, İ. Sayim. 2016. Determination of the reactions of some barley landraces and cultivars to Drechslera graminea. Mediterranean Agricultural Sciences, 29(2): 43-47.
• Karakaya, A., Z. Mert, A. Ç. Oğuz, M. N. Ertaş, A. Karagöz. 2016. Determination of the diseases occurring on naturally growing wild barley (Hordeum spontaneum) field populations. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo Vol. LXI, No. 66/1, 291-295.
• Ertaş, M. N., A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, K. K. Baştaş. 2016. Pestalotiopsis species isolated from tea and kiwifruit plants in Turkey. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo Vol. LXI, No. 66/1, 264-268.
• Çelik Oğuz, A., A. Karakaya, Z. Mert, N. Ergün,, İ. Sayim, S. Aydoğan, S. 2016. Determination of the seedling reactions of advanced barley lines to spot blotch disease caused by Cochliobolus sativus. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo Vol. LXI, No. 66/1, 244-246.
• Çelik Oğuz, A., A. Karakaya, Z. Mert, G. Aydın, H. Peşkircioğlu, İ. Tutluer, Z. Sağel. 2016. Seedling response of gamma ray-induced advanced barley lines to three isolates of Drechslera teres f. teres. Works of the Faculty of Agriculture and Food Sciences, University of Sarajevo Vol. LXI, No. 66/1, 240-243.
• Yazıcı, B.,  A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, Z. Mert  .2015. Determination of the seedling reactions of some barley cultivars to Drechslera teres f. teres. Bitki Koruma Bülteni 55(3): 239-245.
• Aktaş Doğan, D., A. Karakaya,  A. Çelik Oğuz, Z. Mert,  İ. Sayim,  N. Ergün, S. Aydoğan. 2013. Bazı arpa genotiplerinin Drechslera teres f. maculata (Smed.-Pet., 1971)'ya karşı fide dönemi reaksiyonlarının belirlenmesi. Bitki koruma bülteni, 53(3):175-183.
• Çelik, A., A. Karakaya, S. Avcı, C. Sancak, S. Özcan. 2012. Korungada külleme hastalığına potansiyel dayanıklılık kaynakları (Potential resistance sources for powdery mildew disease of sainfoin). Bitki Koruma Bülteni 52 (2): 153-162. 
• Karakaya, A., A. Çelik. 2012. First report of Alternaria alternata infection of kiwifruit in Turkey. Australasian Plant Disease Notes 7: 181-182. 
• Çelik, A., A. Karakaya, S. Avcı, C. Sancak, S. Özcan. 2011. Powdery mildews observed on Onobrychis spp. in Turkey. Australasian Plant Disease Notes 6: 49-53.

Ulusal (Tübitak Ulakbim) alan indekslerinde yapılan yayınlar

• Ergün, N., Aydoğan S., Sayim İ., Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2017. Arpa (Hordeum vulgare L.) Köy çeşitlerinde Tane verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklerin İncelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 26(2):180-189.
• Karakaya, A., Mert, Z., Çelik Oğuz, A., Çetin, L. 2016. Distribution of Barley Stripe Disease in Central Anatolia, Turkey. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences, 30(2):59-61 
• Gerlegiz, E. T., A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, Z. Mert, İ. Sayim, N. Ergün, S. Aydoğan. 2014. Assessment of the seedling reactions of  some hulless barley genotypes to Drechslera teres f.maculata. Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences  28(2):63-68
• Usta, P., A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, Z. Mert, K. Akan, L. Çetin. 2014. Determination of the seedling reactions of twenty barley cultivars to six isolates of Drechslera teres f. maculata. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (Anadolu Journal of Agricultural Sciences) 29 (1): 20-25

Derleme

• Oğuz, A. Ç., A. Karakaya. 2015. Pyrenophora teres'de patojenik varyasyon. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 20(2): 83-102.

Diğer Yayınlar

• Karakaya, A., Çelik Oğuz, A. 2017. Rize ilinde çay bitkilerinde görülen hastalıklar. Harmantime Nisan 2017 sayısı 50: 76-79.
• Gürbüz, B., A. Karakaya, K. A. P. Rezaeieh., A. Çelik, M. Uyanık. 2012. Türkiye'de kimyon tarımı ve ekonomik önemi. Türktarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı 203.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

• Karakaya, A., Çelik Oğuz, A., Akdoğan, G. 2018. Assessment of the seedling reactions of some six-rowed barley landraces to Pyrenophora  teres f. teres. International Conferance on Advances in Plant Sciences in Plant Sciences. Sarajevo-April, 25-27, 
• Çelik Oğuz, A., A. Karakaya, Z., Murat Duran, R., Özbek, K. 2017. Net Blotch Resistant Hordeum Spontaneum Genotypes Identified. International Workshop Plant Health:  Challanges and Solutions. 23-28 April, 2017 Antalya, Turkey. DOI: 10.3389/978-2-88945-218-7.
• Çelik Oğuz, A., Ölmez, F., A. Karakaya. 2017. A Preliminary Study of Pyrenophora teres Mating Type Distribution in Turkey. International Workshop Plant Health:  Challanges and Solutions. 23-28 April, 2017 Antalya, Turkey. DOI: 10.3389/978-2-88945-218-7.
• Çelik Oğuz, A., Rahimi, A., Karakaya, A. 2017. Seedling response of Iranian barley landraces to Pyrenophora teres f. teres and Pyrenophora teres f. maculata. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey). 15-17 May 2017. Nevşehir, Turkey.
• Balcı, S., Karakaya, A. Çelik Oğuz, A., Ergün, N., Sayim, İ., Aydoğan, S. 2017. Assessment of the Seedling Reactions of Some Hulless Barley Cultivars and Genotypes to Cochliobolus Leaf Spot Disease. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey). 15-17 May 2017. Nevşehir, Turkey.
• Karakaya, A., Z. Mert, A. Ç. Oğuz, M. N. Ertaş, A. Karagöz. 2015. Determination of the diseases occurring on naturally growing wild barley (Hordeum spontaneum) field populations. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo-September 27-30, 2015.
• Ertaş, M. N., A. Karakaya, A. Ç. Oğuz, K. K. Baştaş. 2015. Pestalotiopsis species isolated from tea and kiwifruit plants in Turkey. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo-September 27-30, 2015.
• Çelik Oğuz, A., A. Karakaya, Z. Mert, N. Ergün,, İ. Sayim, S. Aydoğan, S. 2015. Determination of the seedling reactions of advanced barley lines to spot blotch disease caused by Cochliobolus sativus. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo-September 27-30, 2015. 
• Çelik Oğuz, A., A. Karakaya, Z. Mert, G. Aydın, H. Peşkircioğlu, İ. Tutluer, Z. Sağel. 2015. Seedling response of gamma ray-induced advanced barley lines to three isolates of Drechslera teres f. teres. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. Sarajevo-September 27-30, 2015.
• Figueroa M., Steffenson B., Mert Z., Castell-mıller C., Karakaya A., Celik Oǧuz A., Dil T. Identification of fungal pathogens isolated from blueberry gardens in Turkey. 2014 APS-CPS Joint Meeting. August 9-13, Minneapolis, Minnesota.
• Çelik Oğuz A,  Karakaya A, Mert Z.  2014. Morphological and pathological variation detected among Turkish isolates of Drechslera teres.1.International workshop on barley leaf disease. Salsomaggiore Terme, Italy, 03-06 June 2014.
• Karakaya A, Mert Z, Çelik Oğuz A, Azamparsa M.R, Çelik E, Akan K, Çetin L. 2014. Current status of scald and net blotch diseases of barley in Turkey. 1.International workshop on barley leaf disease. Salsomaggiore Terme, Italy, 03-06 June 2014.
• Karakaya A, Mert Z, Çelik Oğuz A, Çetin L. 2014. Distribution of barley stripe disease in Central Anatolia, Turkey. 1.International workshop on barley leaf disease. Salsomaggiore Terme, Italy, 03-06 June 2014.
• Mert Z, Karakaya A, Çelik Oğuz A, Azamparsa M.R, Ergün N, Sayim İ. 2014. Field evaluation of some Turkish barley landraces to scald and net blotch of barley.1.International workshop on barley leaf disease. Salsomaggiore Terme, Italy, 03-06 June 2014.
• Çelik Y, Karakaya A, Çelik Oğuz A, Mert Z, Akan K, Ergün N, Sayim İ. 2014. Evaluation of leaf stripe disease severity and reaction type in landraces and cultivars of barley (Hordeum vulgare L.) from Turkey. 1.International workshop on barley leaf disease. Salsomaggiore Terme, Italy, 03-06 June 2014.
• Dil, T., Karakaya, A., A. Çelik Oğuz. 2013. Blueberry disease in Rize, Turkey. 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry. 25-28 September 2013. Ilidza, Sarajevo.
• Karakaya, A., A. Çelik, J. Moriwaki, T. Sato. 2011. Fungal diseases of kiwifruit observed in Rize province of Turkey. Asian Mycological Congress. August 7-11, 2011 / Incheon, Korea.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

• Çelik Oğuz A,  Karakaya A, Mert Z. 2016. Türkiye’de Pyrenophora teres’in patotiplerinin belirlenmesi. Uluslararası katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma kongresi. 5-8 Eylül Konya, Türkiye. 
• Toktay, S., Karakaya A, Çelik Oğuz A. 2016. Sakarya ve Düzce illerinde kivi bitkilerinde görülen hastalıklar üzerine ön çalışma. Uluslararası katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma kongresi. 5-8 Eylül Konya, Türkiye. 
• Özdemir, H. Y., Karakaya A, Çelik Oğuz A. 2016. Kırıkkale ilinde buğday ve arpa bitkilerinde görülen yaprak hastalıkları. Uluslararası katılımlı Türkiye 6. Bitki Koruma kongresi. 5-8 Eylül Konya, Türkiye. 
• Aydın, G., Peşkircioğlu, H.,  Karakaya A, Çelik Oğuz A., Mert, Z. 2016. Yirmibeş ileri mutant arpa hattının Drechslera teres f. maculata’nın üç izolatına karşı fide dönemi tepkilerinin belirlenmesi.  11. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 12-14 Ekim 2016. Kuşadası, Türkiye. 
• Emir, M., M. Geçerer, Ş. Meral, A. Ç. Oğuz, C. Rampitsch, A. Karakaya, A. Günel. 2015. Pyrenophora teres f. maculata fungus misel proteom haritalaması. 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale.
• Karakaya, A., A. Ç. Oğuz. 2013. Rize ilinde kivi bitkilerinde görülen hastalıklar (Kiwifruit diseases occurring in Rize province of Turkey). II. Rize Kalkınma Sempozyumu. 3-4 Mayıs 2013. ,
• Karakaya, A., A. Ç. Oğuz. 2013. Rize ilinde ve Doğu Karadeniz Bölgesinde çay bitkilerinde görülen hastalıklar (Tea diseases occurring in Eastern Black Sea region and Rize province of Turkey). II. Rize Kalkınma Sempozyumu. 3-4 Mayıs 2013. 
• Karakaya, A., A. Çelik Oğuz. 2013. Ankara şartlarında Shoshone korunga çeşidinde görülen hastalıklar. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda kongresi. 2-4 Ekim 2013. Niğde.
• Çelik, A., A. Karakaya, S. Avcı, C. Sancak, S. Özcan. 2011. Farklı korunga türlerinde görülen külleme etmenleri ve potansiyel dayanıklılık kaynakları ( The causal agents of powdery mildew disease observed on different sainfoin species and potential resistance sources). Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi. 28-30 Haziran 2011. Kahramanmaraş.