ÖĞR. GÖR. DR. İNCİ AÇIKGÖZ    
Adı : İNCİ
Soyadı : AÇIKGÖZ
E-posta : acikgoz@science.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 3195018/1163
Ünvan : ÖĞR. GÖR. DR.
Birim : HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Bölüm : HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/inci-acikgoz
Kişisel Akademik Bilgiler

 

                                                               ÖZGEÇMİŞ  

 

1.    Adı Soyadı: İnci AÇIKGÖZ

2.      Unvanı: Öğr. Gör. Dr.

3.      Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Lisans

İstatistik

Gazi Üniversitesi

Y. Lisans

İstatistik

Ankara Üniversitesi

Doktora

İstatistik

Ankara Üniversitesi

 

4. Verdiği Dersler:

          AHE 306 Biyoistatistik

          AHE 406 Araştırma Yöntemleri          

          

          EBE 310 Biyoistatistik

          EBE 305 Araştırma Yöntemleri

          SKY 203 İstatistik I

          SKY 214 İstatistik II

           BES  346 Biyoistatistik

          ÇGL 203 Biyoistatistik

          SHB 208 İstatistik

          

 5. İlgi Alanları:

       Sonlu Karma Dağılımlar

          EM algoritması

          Biyoistatistik

          Uygulamalı İstatistik

 

6. ESERLER

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1-Yalçın , S.,  Açıkgöz İ., The Effect of Study Skills on Academic Success, Education and Science , 2009 , vol.34, no 151, 156-164.  (SSCI)

2-Demirtaş, B., Açıkgöz İ., Promoting Attendance at Cervical Cancer Screening: Understanding the Relationship with Turkish Womens’ Health Beliefs, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013,  14(1), 333-340. (SCI-Exp.)

3- Yalçın, S., Açıkgöz İ., Assessment of the Relationship between Personal Motivations and General Successes of the Students, The Online Journal of  Counseling and Education, 2014, 3(4), 35-51. 

4- Ançel, G., Açıkgöz, İ. & Ayhan, A. G. Y., The relationship between problematic internet using emotional intelligence and some sociodemographic variables. Anatolian Journal of Psychiatry, 2015, 16 (4), 255-263. (SCI-Exp.)  

5-Demirtaş Hiçyılmaz  , B.,  Açıkgöz, İ., The Association Between Breastfeeding Self-efficacy, Breastfeeding Attitude, Social-professional Support and Breastfeeding Control. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci., 2017, 9(2), 133-43.

6-Sancar, B., Yalçın A.S., Açıkgöz, İ. An examination of anxiety levels of nursing students caring for patients in terminal period. Pak J Med Sc., 2018, 34(1), 94-99. (SCI-Exp.)

 7- Yardımcı, H., Başpınar, B.,Açıkgöz, İ. , Özçelik, A.Ö., The Effect of Consumption Frequency of Foods Containing Iron, Folate, B12 Vitamins on the Anemia in the Elderly International Journal of Contemporary Research and Review, 2018,  9(1), 20417-20425.

8-Açıkgöz, İ. Parameter estimation with profile likelihood method and penalized EM algorithm in normal mixture distributions. Journal of Statistics & Management Systems, 2018, 21 (7), 1211–1228. 


2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1- Açıkgöz, İ., Apaydın A., Karma Dağılımlarda Optimizasyon Yöntemleriyle Parametre Tahmini ve Kümeleme Çözümlemesi. II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi, 20–22 Mayıs 1998, Kırıkkale, Bildiri Kitabı, s.371.

2- Yazıcı, G.,  Açıkgöz, İ., Sağlık Yüksekokulunda Üreme Sağlığı Dersinin Değerlendirilmesi.  5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19–22 Nisan 2007, Ankara. Sözlü Bildiri, Kongre Kitabı, s. 268–269.

3- Erdem Y., Açıkgöz İ., Erdoğan N.N., Polat F., Demir D., Bir Sağlık Ocağı Bölgesindeki Kadınların Meme Kanseri Risk Durumları ve Erken Tanıya Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi 19–22 Nisan 2007, Ankara. Sözlü Bildiri, Kongre Kitabı, s.283.

4-Ançel G., Açıkgöz İ. Ayhan A. Y., The Relationship Between Problematic Internet Use And Emotional Intelligence in University Students, Horatio European Psychiatric Nursing Congress, October 31-November 2, 2013, İstanbul, Oral Presentations, Abstract Book, p.69.

5- Sançar B., Yalçın A. S., Açıkgöz İ., Terminal Dönemdeki Hastaya Bakim Veren Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygi Düzeylerinin Incelenmesi. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran-1 Temmuz 2017, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, sözlü bildiri, s.185.

6- Öztaş D., Yalçın S., Açıkgöz İ., Arslan G., Yücel Y.,Determination of Views of University Students about Violence against Women. International Symposium On Human And Social Sciences, 7-9 Nisan 2018, Antalya, sözlü bildiri, Bildiri Kitabı,s.178.

7- Yalçın S., Açıkgöz İ., Assessment of Relation between Study Habits and Success of Students. International Symposium On Human And Social Sciences, (Antalya Uluslararası İnsan Bilimleri Sempozyumu). 7-9 Nisan 2018, Antalya, sözlü bildiri,Bildiri Kitabı, s.179.

8- Açıkgöz İ., Ankara’da kükürtdioksit ve azotoksit kirleticilerinin karma dağılım modeli kullanılarak belirlenmesi. 1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology , 22-23 Kasım 2018, Ankara, sözlü bildiri. 


3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1- Erdem Y., Açıkgöz İ., Erdoğan N.N., Polat F., Demir D., Ankara’da Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Oturan Kadınların Meme Kanseri Risk Durumları ve Erken Tanıya Yönelik  Uygulamaları, Sağlık ve Toplum Dergisi,2008, yıl.18, sayı.1, 32-40. (Ulakbim)

2- Sançar, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S., İlk Yardım Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Başarı Üzerine Etkisi, Yaratıcı Drama Dergisi, 2009, Cilt 4, Sayı 8, s.81-97.

3- Aydın M., Açıkgöz İ., Şimşek B., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketimlerinin ve Probiyotik Kavramının Bilinme Düzeyinin Belirlenmesi,    Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi , 2010 , Cilt: 5, No: 2, (1-6).

4- Şimşek B., Açıkgöz İ., Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi , Yyü Tar Bil Derg , 2011, 21(1):12-18 . (Ulakbim)

5- Şimşek B., Açıkgöz İ., Üniversite Öğrencilerinin Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi, Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der, 2011. 1(2): 57-62.

6- Yalçın, S., Açıkgöz İ., Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması/Comparison of the Hopelessness Levels Among the Fourth Grade Students at Faculty of Health Science Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2014, 11( 26), 259-270. (Ulakbim).


4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1-Yalçın, S., Açıkgöz, İ., Öğrenci Çalışma Becerilerinin Başarı Üzerine Etkisi.1.Ulusal Sağlığı Geliştirme Sağlık Eğitimi Sempozyumu  (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık,s.17.

2-Yalçın, S., Açıkgöz, İ., Programlandırılmış ve Geleneksel Eğitimin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24–26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık, s.18.

3-Yazıcı, G., Açıkgöz, İ., Gebelikte alınan kilonun Fetal Ağırlığa Etkisi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24–26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık, s.179.

4- Yazıcı, G., Açıkgöz, İ., Antenatal Bakım Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 24–26 Kasım 2004, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, Palme Yayıncılık, s.180.

5-Keskin A.,Teke Z.,Dayı Yay H., Karakuzu C., Çakır S., Özdemir E., Yılmaz S., Erkal S., Açıkgöz İ., Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Ebelik Programı Öğrencilerinin Kendilerini Çalışmaya Hazır Hissetme Durumları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Sağlık Yüksekokulu, IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu, Kök Yayıncılık s.367.

6-Yalçın S., Açıkgöz, İ., Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresleriyle Başetme Yaklaşımları ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin Sınıflara Göre Değerlendirilmesi. 2.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi(Uluslararası Katılımlı), 28–30 Eylül 2005, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.593.

7- Erdem Y, Açıkgöz İ., Polat F., Erdoğan N.N., Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik / Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumları ve Bunu Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi. IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 13–14 Nisan 2006, Manisa, Bildiriler Kitabı, s.136.

8- Yalçın S., Açıkgöz İ., Erdoğan N.N.,  Sağlık Yüksekokulu 1. ve 4. Sınıf  Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Strese Karşı Gösterdikleri Tepkiler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. IV. Temel Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 13–14 Nisan 2006, Manisa, Bildiriler Kitabı, s.135.

9-Küçük S., Erdoğan H., Açıkgöz İ., Yazıcı G., Erdem Y., Sağlık Yüksekokulu Ebelik/Hemşirelik Programı Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Bilinç Durumlarının İncelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20–21 Nisan 2006, Şanlıurfa, Kongre kitabı Sözlü Bildiri s.22.

10-Topal E., Güler G., Kaygusuz Ö., Çelik Ş., Yalçın S., Açıkgöz İ., Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının İncelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20–21 Nisan 2006, Şanlıurfa, Kongre kitabı Sözlü Bildiri s.60.

11-Erden K., Korkmaz K., Gül G., Açıkgöz İ., Yalçın S., Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Nedenleri ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. . 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 20–21 Nisan 2006, Şanlıurfa, Kongre kitabı Poster Bildiri s.94.

12- Yalçın, S., Açıkgöz , İ., Erdoğan H., Sağlık Yüksekokulu  1. ve 4. Sınıf Ebelik Bölümü Öğrencilerine Kaygı veren Konular  ile Depresif Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. I.Ulusal Ebelik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı),  3–4 Mayıs 2007 İzmir. Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, s.25.

13- Açıkgöz, İ , Yalçın, S., Erdoğan H ., Sağlık Yüksekokulu Birinci ve Dördüncü Sınıf Ebelik  Bölümü  Öğrencilerinin Demografik Özellikleri  ile Stresle Başetme Yaklaşımları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. I.Ulusal Ebelik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı),  3–4 Mayıs 2007 İzmir. Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, s.21.

14- Yazıcı, G., Açıkgöz, İ., Sarıgül, S., Tekeli, N., Dinlemez, E., Gümüş, F., Temel Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Ebelerin Görevlerini Bilme Durumlarının Değerlendirilmesi. . I.Ulusal Ebelik Sempozyumu, (Uluslararası Katılımlı),  3–4 Mayıs 2007 İzmir. Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, s.23.

15- Açıkgöz, İ., Biçer, C., Öztürk, F., Gamma Dağılımlarının Karmalarında Parametre Tahmini . 5.İstatistik Kongresi, 20–24 Mayıs 2007, Antalya. Sözlü Bildiri, Bildiriler Kitabı, s.234.

16-Belen, A., Günay, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S., Ankara Üniversitesi Cebeci Sağlık Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleği Tercih Etme Durumları ile Demografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26–29 Haziran 2007, İstanbul. Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, (P–395).

17- Küçük, S., Erdoğan, H., Günay, B., Açıkgöz, İ., Yalçın, S., Yüksekokul  Öğrencilerinin Olayları Algılama Tarzları Arasındaki Farklılıkların Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26–29 Haziran 2007, İstanbul. Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, (P–260).

18-Açıkgöz, İ, Erdem Y, Bedük T., Bir Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara, Alkol ve İlaç Kullanım Durumları ve Bu Durumu Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi, Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 08 Nisan 2008 , Ankara, Bildiriler  Kitabı, Araştırma Makaleleri, s.66-76.

19- Atak, N.,  Açıkgöz, İ., Yalçın, S. Önder, Ö., Erdem Y., Tekşen, F., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı ve Sigara ile İlgili Tutumları, Sigara veya Sağlık Sempozyumu, 08 Nisan 2008 , Ankara, Bildiriler  Kitabı, Araştırma Makaleleri, s.77-80.    

20- Yalçın , S.,  Açıkgöz İ.,  Depremin Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri Öğrencileri Üzerindeki  Duygusal, Zihinsel, Fiziksel ve Sosyal  Etkilerinin Karşılaştırılması,  VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22-24 Ekim 2008,  Kapadokya-Nevşehir, Bildiri Özet Kitabı, s.126.

21- Yazıcı G.,  Açıkgöz İ., Alaca C., Bağ S.,  Doğum Şeklinin Emzirmeye Etkisi, VI. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 29 Ekim-02 Kasım 2008, Antalya.

22- Aydın M., Açıkgöz İ., Şimşek B., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2009, Denizli, Bildiriler Özet Kitabı s.75-76.

23- Demirtaş, B., Açıkgöz İ., Gebelere ilişkin Bazı Değişkenler ile Prenatal Emzirme Tutumu ve Özyeterliliği Arasındaki İlişki, 1.Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı),  21-23 Eylül 2012, Çeşme, İzmir.  Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.20-21.

24- Yalçın, S., Açıkgöz İ., Öğrencilerin Kişisel Motivasyonları ile Genel Başarıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu. Sözlü Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s. 185-187.

25- Yalçın, S., Açıkgöz İ., Ebelik ve Hemşirelik Öğretimi Alan 4.Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması, II. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bolu. Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, s.179-181.

26- Demirtaş, B., Açıkgöz İ., Sosyo-Demografik/Tanıtıcı Özellikler ile Rahim Ağzı Kanseri ve Pap-Smear Testine Yönelik Sağlık İnanışları Arasındaki İlişki. I. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, (Uluslararası Katılımlı),  11-13 Ekim 2012, Ankara. Poster Bildiri, Bildiri Özet Kitabı, P-32, s. 65-66.


 7.   ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMÜ:

1- Açıkgöz İ., "Reliability and Validity", Chapter 14, 135-143. Developments in Health Sciences, ISBN 978-954-07-4344-8 , st. Kliment Ohridskı University Press, Sofıa, 2017. Editors: Bulent OZDEMİR, Nelya L. SHAPEKOVA, Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA. Managing Editor: Recep EFE

2-Açıkgöz İ., "STATISTICAL METHODS USED IN HEALTH SCIENCES", Chapter 39, 496-506. Recent Developments in Nursing and Midwifery,  Cambridge Scholars Publishing, 2018. Managing Editor: Recep Efe, Editors :Fügen Ozcanarslan,Nelya Lukpanovna Shapekova,Behire Sancar and Aysel Özdemir.

3-Açıkgöz İ., "META ANALYSIS IN HEALTH SCIENCES", Chapter 38, 484-495. Recent Developments in Nursing and Midwifery,  Cambridge Scholars Publishing, 2018. Managing Editor: Recep Efe, Editors :Fügen Ozcanarslan,Nelya Lukpanovna Shapekova,Behire Sancar and Aysel Özdemir. 

4-Açıkgöz İ., "Errors Made in Scientific Research in the Health Sciences", Chapter 12, 105-112, Health Sciences Research in the Globalizing World, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2018. Managing Editor: Recep EFE,  Editors: Elena ALEXANDROVA , Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Fügen ÖZCANASLAN,  ISBN 978-954-07-4525-1.

 5-Açıkgöz İ., Yalçın A.S. and Öztaş D., "Effects of the Use of the Internet on the Development Process of Children and Adolescents", Chapter 16, 141-154, Health Sciences Research in the Globalizing World, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2018. Managing Editor: Recep EFE,  Editors: Elena ALEXANDROVA , Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Fügen ÖZCANASLAN,  ISBN 978-954-07-4525-1.