PROF.DR. AHMET OĞUZ ADA    
Adı : AHMET OĞUZ
Soyadı : ADA
E-posta : ada@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +90 203 31 16
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ