PROF.DR. AHMET OĞUZ ADA    
Adı : AHMET OĞUZ
Soyadı : ADA
E-posta : ada@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : +90 203 31 16
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Şimdiki Pozisyon

Profesör, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.

Profesyonel pozisyonlar (tarihleri ​​ile)

·    Eczacı (1997-1998)

· Eğitim ve Araştırma Görevlisi (1998-2005) Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

· Toksikolog (2005-2011) Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

·  Toksikoloji Doçenti (2011) Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

·  Profesör (2017) Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Araştırma Alanları

Biyokimyasal ve Moleküler Toksikoloji

Eğitim

·  Lisans: Eczacı. Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1997.

·   Yüksek Lisans: Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2000.

· Doktora: Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 2005. (Tez başlığı: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlara Maruziyette Metabolik Polimorfizmin Bireysel Duyarlılıktaki Rolünün İncelenmesi)

SCI Yayınları için tıklayınız (Web of Knowledge erişiminizin olduğundan emin olunuz)