PROF.DR. MEHMET SAİT ADAK    
Adı : MEHMET SAİT
Soyadı : ADAK
E-posta : adak@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5961472
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. M. Sait ADAK’ın Özgeçmişi

                       

                        Adı  Soyadı      :  Mehmet Sait ADAK

                        Doğum Yeri     :  Kahta

                        Doğum Tarihi  :  01.01.1962

                        Medeni Hali     :  Evli ve bir çocuklu

                        Yabancı Dili     :  İngilizce

                        Adres               :  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi,

                                                   Tarla Bitkileri Bölümü, 06110, Dışkapı, Ankara.

                        E-mail              : adak@agri.ankara.edu.tr.

                        Tel                   :  ( 312) 596 14 72

                      

                        Eğitim

                        Eylül 1970 - Mayıs 1975    : İlkokul, Hilvan-Şanlıurfa

                        Eylül 1975 - Mayıs 1978    : Ortaokul, Ceyhan-Adana

                        Eylül 1978 - Mayıs 1981    : Lise, Burdur

                        Ekim 1981 - Haziran 1985 : Lisans, Ankara Üniversitesi

                                                                    Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

                     

                        Akademik Süreç                      

              Ekim 1985 - Eylül 1987 :  Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri

                                                        Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

           

              Ekim 1987 - Eylül 1991: Doktora Ankara Üni. Fen  Bilimleri              

                                                       Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim  Dalı

            

              10 Ekim 1995                 :  Doçentlik Ünvan ve Yetkisi.  

              10 Nisan 2001                 : Profesörlüğe atanma.

 

                        Yurt Dışı Görevlendirmeleri                                  

 

           1 Mart - 30 Haziran 1990   : Yemeklik Tane Baklagillerin Islahı Kursu,   

                                                        ICARDA, Suriye.

    

           15 Eylül - 3 Ekim 1993      :  Bitkisel Gen Kaynaklarının Korunması ve 

                                                       Kullanımı Kursu, Pontevedra-İspanya.

          

           26 Eylül – 2 Ekim 1999     : Simpoziyum, Justus-Liebig Üniversitesi Gissen- 

                                                      Almanya

           04-08 Ekim 2005               : Simpozyum, Braunschweig (FAL) Almanya 

                                                 

        

                         Devlet Hizmetleri

 

   6 Ekim 1987-1995 : Araştırma Görevliliği, A.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri              

                                                      Bölümü.

           

    15 Ocak - 15 Mart 1993      :  Kısa Dönem Askerlik Görevi.

    10 Ekim 1995-Devam: Öğretim Üyeliği, A.Ü. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bl.             

 

Prof. Dr. M. Sait ADAK’ın Yayınları

 

 

 

 

1. GEÇİT, H. H. ve ADAK, M. S., 1988. Osman Tosun Gen Bankası’ndaki 1-96 Sıra Numaralı 

                   Arpa Materyalinde Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi. A.Ü. 

                   Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt 39(1-2):325-335.

 

2. ADAK, M. S. ve AKBABA, G., 1989. Osman Tosun Gen Bankası. TÜBİTAK Bilim ve 

                  Teknik Dergisi, Cilt 22 sayı : 262, s. 28-29.

 

3. KÜN, E., ADAK, M. S., ULUKAN, H., EMEKLİER, Y., DURUTAN, N., GÜLER, M., 

                  KARACA, M . ve YILMAZ, B., 1990. Türkiye’nin Tahıl Üretim Potansiyeli ve 

                  Stratejisi. Türkiye Zir. Müh. 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak Ankara, s. 255-271.

 

4. KÜN, E., ALTAY, F., KALAYCI, M., ADAK, M. S., TÜSÜZ, M. A., AÇIKGÖZ, N., 

                 TUGAY, M. E., SENCAR, Ö., MEYVECİ, K., TAN, A., KURT, Ö. ve  

                 KARAGÖZ,  A., 1990. Türkiya’de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinci Ürün  

                  Projesi. Türkiye Zir. Müh. 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak Ankara, s. 62-85.

 

5. ESER, D., AYDIN, N. ve ADAK, M. S., 1991. Effect of Sowing Time and plant Density on 

          the Yield, and Ascochyta blight in Chickpea under Ankara Conditions, Turkey. Int.     

                  Chickpea Newsletter (ICRISAT), No. 24:34-36.

 

6. ESER, D., UKUR, A. ve ADAK, M. S., 1991. Effect of Seed size on Yield and Yield 

            Components in Chickpea (Cicer arietinum). Int. Chickpea Newsletter (ICRISAT), No. 

                 25:13-15.

 

7. ESER, D., SAĞEL, Z., TUTLUER, M. İ., PEŞKİRCİOĞLU, H., ATİLA, A. S. ve ADAK, 

                M. S., 1991. The Effect of Gamma Radiation Doses on Some Characters in M1   

                 Generation of Large Seeded Type Green Lentil Pul-11 Cultivar. Turkish Journal of   

                Nuclear  Science, Vol. 18 (2):5-15.

 

8. ADAK, M. S. ve GEÇİT, H. H., 1992.  İki Sıralı Arpalarda Gelişme ve Olum Süreleri ile 

               Tane Verimi Üzerinde Araştırmalar. Ank. Ü. Zir. Fak. Yıllığı, Cilt 41 (1-2):159-165.

 

9. GEÇİT, H. H., ve ADAK, M. S., 1992. Altı Sıralı Arpalarda Gelişme ve Olum Süreleri ile

               Tane Verimi Üzerinde Araştırmalar. Ank. Ü. Zir. Fak. Yıllığı, Cilt 41 (1-2):151-157.

 

10. ADAK, M. S. veESER, D., 1992. Kış Öncesi Belirlenen Bazı Morfolojik ve Fizyolojik 

Özelliklerin Arpada Kışa Dayanıklılıkla İlişkileri. 2. Arpa Malt Semineri, 25-27 Mayıs, Konya, s. 237-253.

 

 

11. ESER, D. ve ADAK, M. S., 1992. Die Erhöhung der Ertragsfahigkeit der Böden in der 

                Mittelanatololischen Trockenzone Durch Biologischen Bodenaufschluss. Deutsch- 

                Türkische Agrarforschungen (Türk-Alman Tarımsal Araştırmaları). Deutsch-

                Türkisches Symposium in Stutgart vom 30. Mörz bis 2. April, an der Universitat

                Hohenheim. Redaktion Prof.Dr.U.Planck, 83-87.

 

12. SAĞEL, Z., ESER, D., TUTLUER, M. İ., PEŞKİRCİOĞLU, H., ATİLA, A.S., ve ADAK, M. S., 1992. The Effect of Gamma Radiation Doses on Some Characters in M1 Generation of Green Lentil (Pul-11) Variety. Journal of Food Physics, Vol. (LVI):144.

 

13. ADAK, M. S. ve ESER, D., 1993. Effect of Fall Growth and Development on Winter Hardiness of Barley. RACHIS Barley and Wheat Newsletter (ICARDA), Vol. 12 No. 1/2:11-12.

 

14. SAĞEL, Z., ESER, D., TUTLUER, M. İ., PEŞKİRCİOĞLU, H., ŞENAY, A., ve ADAK, M. S., 1994. Gamma Radyasyonun Mercimek Çeşitleri Üzerine M1 Generasyonundaki Etkileri. Tarla Bitkileri Kongresi, E. Ü. Zir. Fak. 25-29 Nisan İzmir, Bitki Islahı Bildirileri, Cilt 2:284-288.

 

15. ADAK, M. S., 1994. Haymana Koşullarında Farklı Önbitkiler ve Nadastan Sonra Ekilen Buğdayın Verim, Verim Ögeleri ile Protein Oranının Saptanması. Ank. Ü. Zir. Fak., Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 762, Yayın No. 1373.

 

16. ADAK, M. S., ve BIESANTZ, A., 1994.  Dört Farklı Sıklıkta Ekilen Mercimekten Sonraki Buğdayın Kök Derinliği Yoğunluğu ile Veriminin Araştırılması. Ank. Ü. Zir. F. Yıllığı, Cilt: 44, 1-2,  33-38.

 

17. ÖZGEN, M., ADAK, M. S., KARAGÖZ, A. ve ULUKAN, H., 1995. Bitkisel Gen Kaynaklarının Korunması ve Kullanımı. Türkiye Zir. Müh. 4. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları, Yayın No. 26, Cilt 1:309-343.

 

18. BIESANTZ, A., ADAK, M. S., LIMBERG, P. und ESER, D., 1995. Kann die Produktivitat der Fruchtfolge Brache/weizen in Trockengebeieten Zentralanatoliens Durch Leguminosen und Reduzierte Bodenbearbeitung Gesteigert warden ? Deutsch-Türkishches Symposium, 12-17 September, Ankara, 47-54.

 

19. ESER, D., ADAK, M. S., AKBAY, G., BIESANTZ, A., ATALAY, A. ve LIMBERG, L., 1996. Ankara Koşullarında Farklı Önbitkiler-Buğday Ekim Nöbeti Sisteminde Toprakta Nem Durumu ve Ortaya Çıkan Değişikliklerin İncelenmesi. DOĞA, Türk Tar. ve Or. Der., 20(6):561-566.

 

20.  ESER, D., ADAK, M. S., AKBAY, G., BIESANTZ, A., ATALAY, A. ve LIMBERG, L., 1997. Ankara Koşullarında İkili Ekim Nöbeti Sisteminde Önbitkiler ve Buğdayda Kök Gelişimi ile Buğday Veriminin Araştırılması. DOĞA, Türk Tar. ve Or. Der., 21 (5):445-450.

 

21. ESER, D., ADAK, M. S., ve BIESANTZ, A., 1997. Kuru Tarım Alanlarında Farklı Toprak İşleme, Nadas-Buğday ve Mercimek-Buğday Ekim Nöbeti Sisteminde Toprakta Nem Durumu. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi. O.M.Ü. Ziraat Fak. 22-25 Eylül 1997, Samsun, s. 192-196.

 

22. ADAK, M. S., and BIESANTZ, A., 1997. Comparision of Root-length Densities in Winter and Spring Sown Lentil, LENS Newsletter pp. 35-37, ICARDA.

 

 

23. ADAK, M. S., BEISANTZ, A. ve GÜRGÜN, V., 1998. Orta Anadolu koşullarında farklı toprak işleme, nadas-buğday ve mercimek-buğday ekim nöbeti sistemlerinde mikrobiyolojik aktivite, organik madde ve azot formlarının saptanması. DOĞA, Türk Tar. ve Ormancılık Dergisi 22:305-312

 

24. ESER, D., ADAK, M. S., ve BIESANTZ, A.,1998. Orta Anadolu Koşullarında Farklı Toprak İşleme, Mercimek-Buğday ve Nadas-Buğday Ekim Nöbeti Sistemlerinde Mercimek ve Buğdayda Kök Uzunluğu Yoğunluğu ile Toprakta İnfiltrasyon Ölçümleri. DOĞA, Türk Tar. ve Ormancılık Dergisi  22:483-489.

 

25. ADAK, M. S., 1998. Comparision of Winter Lentil and Fallow as previous crop for wheat in Long-term Rotation System under Central Anatolia Conditions. Deutsch-Türkische Agrarforschung, Deutsch-Türkishches Symposium Antalya 29 September-4 Oktober, 69-77.

 

26. ADAK, M. S., 1998. Toplumsal Büyüme ve Gelişmenin Biyolojik Çeşitlilik Üzerine Etkileri, Ziraat Dünyası, Sayı 442, s. 27-28.

 

27. ESER, D., ADAK, M. S. ve BIESANTZ, A., 1999 Orta Anadolu’nun Kuru Tarım Bölgelerinde Nadas, Kışlık Mercimek, Azotlu Gübreleme ve Farklı Toprak İşlemenin Buğday Verimine Etkileri, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23 (Ek sayı 3):567-576.

 

28. ESER, D., ADAK, M. S. und PLARRE, W., 1999. Linsen. Knollen- und Wurzelfrücht, Körner-und Futterleguminosen, Handbuch des Pflanzenbaus 3, Schriftleitung: .Keller/ Hanus/Heyland,Verlag Eungen Ulmer, GmbH und co Stutgart, 729-743.

 

29. ESER, D., ADAK, M. S. und PLARRE, W., 1999. Kichererbse. Knollen- und Wurzelfrücht, Körner-und Futterleguminosen, Handbuch des Pflanzenbaus 3, Schriftleitung: .Keller/ Hanus/Heyland,Verlag Eungen Ulmer, GmbH und co Stutgart,  745-755

 

30. BIESANTZ, A., ADAK, M.S. und  ESER, D., 1999.  Produktivitat einer Leguminosen / Weizen-Fruchtfolge mit konservierender Bodenbearbeitung gegenüber traditionellen Brache/Weizen-Anbausystemen mit Plugeinsatz auf zentralanatolischen Trockenstandorten. Pflanzenbauwissenchhaften,  Verlag Eugen Ulmer GmbH und co Stutgart, 3 (2):64-72.

 

31. SARI, M. ve ADAK, M. S.,1998. Nohut ( Cicer Arietinum L.)’Ta Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Bitki Özellikleri ve Verime Etkileri. Tarla Bitk. Merkez Arş. Ens. Dergisi, 7(2):57-64.

 

32.  ADAK,M.S.,ULUKAN,H.and GÜLER,M.,1999. Determination of Some Agronomical   

             Traits in Turkish Faba Bean (Vicia faba L.) Lines,FABIS, 42:29-31 ICARDA.

 

33. ADAK,M.S., ÖZKAN, M. and GÜLER,M.,1999. Research on Relations Among the Characters and Path Coefficents Analysis in Barley (Hordeum vulgare L.)  Tarla Bitk. Merkez Arş. Ens. Dergisi, 8(1-2):75-81 (2001 yılında yayınlamış).

34. ADAK, M. S.,1999. Orta Anadolu Bölgesi’nde Alışagelmiş ve Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemleri ile Nadaslı ve Nadassız Yetiştirilen Buğdayın Bazı Verim Öğelerinin Belirlenmesi. Tarla Bitk. Merkez Arş. Ens. Dergisi, 8(1-2):93-99. (2001 yılında yayınlamış).

35. BEŞER, E. ve ADAK, M. S., 1999. Bakla (Vicia faba L. )’da Değişik Miktar ve Zamanlarda Verilen Cycocel’in Verim ve Verim Öğelerine Etkileri. Tarla Bitk. Merkez Arş. Ens. Dergisi, 8(1-2):100-109 (2001 yılında yayınlamış).

36. ÖZGEN, M., ADAK, M.S., SÖYLEMEZOĞLU, G. ve ULUKAN, H., 2000. Bitkisel  

          GenKaynaklarının Korunma ve Kullanımında Yeni Yaklaşımlar. Türkiye Zir. Müh. V. 

             Teknik Kongresi, 17-21 Ocak, Ankara, Cilt (1): 259-284.

 

37. BIESANTZ,A., ADAK,M.S. und ROGASIK,2000.  Untersuchung ven bioporen an              bodenmonolithen in Haymana/Ankara mit hilfe der röntgen-             computertomograhie. Deutsch-türkische Agrarforschung vom 27.09-             2.10.1999,Gissen, 79-84.

 

38.  ADAK, M. S. ve BİRSİN, M., 2000.  Farklı Toprak işleme Yöntemleri ve Ekim Nöbeti Sistemleri ile Yetiştirilen Gerek-79 Buğday Çeşidinin Bazı Kalite Öğeleri ve Veriminin Saptanması. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(4): 29-34.

39. ADAK, M. S., 2000. Şehir Atık su Arıtma Çamurlarının Tarım Alanlarında Kullanılma Olanakları. Ziraat Dünyası, Sayı: 456:16-17.

40. ÖZGEN, M. ve ADAK, M. S. 2001. Buğdaya Yabani Akrabalarından Gen Aktarma Olanakları ve Yeni Gelişmeler  II. Transformasyonlar. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25 (1): 15-26

41. ÖZGEN, M. ve ADAK, M. S. 2001. Buğdaya Yabani Akrabalarından Gen Aktarma Olanakları ve Yeni Gelişmeler  I. Translokasyonlar. Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, 25 (1): 27-35

 

42. GÜLER, M., ADAK, M.S. and ULUKAN, H.2001.  Determining relationships among yield     

               and  some yield components   using path coefficient analysis in chickpea (Cicer   

               arietinum L.) Europen Journal of Agronomy ,14:161-166.

 

43. ADAK, M. S., 2001. Kuru Tarım Alanlarında Nadas, Kışlık ve Yazlık Mercimekten Sonra

             Toprakta Nem Değerlerinin Belirlenmesi. Turkish J. of Agric. and Forestry, 25(4):257-263. 

44. ULUKAN, H., GÜLER, M. ve ADAK, M. S. 2002 Effect of zinc fertilization on yield and quality of faba bean (Vicia faba) Indian Journal of Agricultural Sciences, 72 (12): 742-744 

45.  ADAK, M. S., KAYAN, N. ve ŞAHİN, N., 2003. Kuru Tarım Koşullarında Uygulanan Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Toprak Nemine Etkileri. Türkiye 5. Tarla Bitkileri  Kongresi (Bitki Yetiştirme Teknikleri) , 13-17 Ekim, Diyarbakır,  s.121-125  

 

46.  GÜNEŞ, A., ALPASLAN, M., INAL, A., ADAK, M.S., ERASLAN, F., ÇİCEK, N., 2003. Effect of boron fertilization on the yield and some yield components of bread and durum wheat. Turk. J. Agric. For., 27:329-335.

  

47. INAL, A., GUNES, A., ALPASLAN, M., ADAK, M. S., TABAN, S., ÖZCAN, S., CIKILI, Y., ERASLAN, F., 2003. The Diagnosis of Sulphur Deficiency by a Survey Study and Effects of  Sulphur Fertilization on Yield and Yield Parameters of Bread and Durum Wheat Grown Under Greenhouse and Field Conditions in Central Anatolia, Turkey.  Journal of Plant Nutrition, 26(7):1483-1498.

 

48.  ADAK, M. S., BIESANTZ, A., ŞAHİN, N. und KAYAN, N. 2004. Der Einfluss von Vorfrucht gegenüber Brache sowie der Boden-bearbeitung auf den Bodenwassergehalt und die Wasserverwertungs-effizienz des Weizens im Trockenfeldbau Zentralanatoliens. Ergebnisse Deutsch-Türkischer Agrarforschung vom 24 - 30.03.2003, Ankara, 49-55

 

49. ŞEHİRALİ, S., ÖZGEN, M., KARAGÖZ, A., SÜREK, M., ADAK, M. S., GÜVENÇ, İ., TAN, A., BURAK, M., KAYMAK, H. Ç. ve KENAR, D. 2005. Bitki Genetik Kaynakların Korunma ve Kullanımı. Türkiye Zir. Müh. VI. Teknik Kongresi. 3-7. Ocak, Ankara,  s. 253-273.

50. EKİZCE, M. ve ADAK, M. S., 2005. Nohutta Normal ve Geciktirilmiş Ekimlerde Tohumlara Uygulanan İşlemlerin Çimlenme, Çıkış  ve Verime  Etkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 5-9 Eylül, Antalya. Cilt I, s:285-289

 

51. ADAK, M. S. and BİÇER, M., 2006. Effect of Nitrogen Fertilizatıon at the Different Growth Stages on Yield and Qualıty Components in Some Durum Wheat Varieties. Deutsch-Türkischer Agrarforschung vom 04 – 08. 10.2005, Braunschweig , 359-364

52. KAYAN, N. and ADAK, M. S., 2005. Effect of Different Soil Tillage Methods, Weed Control and Phosphorus Fertilizer Doses on Yield Components in Chickpea under Central Anatolian Conditions. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(11): 1503-1506

53. KAYAN, N. and ADAK, M. S., 2006. Effect of Different Soil Tillage Methods, Weed Control and Phosphorus Fertilization  on Weed Biomas, Protein  and Phosphorus Content of Chickpea (Cicer arietinum L.). Asian Journal of Plant Science 5(2): 300-303.

54. ADAK, M. S., AVCI BİRSİN, M. ve ÖZGEN, M. 2006. Bitkisel Gen kaynakları Bakımından Kazdağları ve Yöresinin Önemi. 22-25 Haziran , Çanakkale s: 277-287 .

55. KAYAN, N. and ADAK, M. S. 2006. Effect of Soil Tillage and Weed control Methods on Weed biomass and Yield of Lentil (Lens culinaris Medic.) Archives Agronomy and Soil Science, 52(6): 697-704

56. BİRSİN AVCI, M., YILDIZ, M. ve ADAK, M. S. 2006. Gıda Güvencesi Sektörel Analiz.  

              Bitkisel Üretim.  Dünya Gıda Günü Simpozyomu,13-14 Ekim  2006 Ankara, s. 47-63

 

57. GÜNEŞ, A., İNAL, A., ADAK, M. S., ALPASLAN, M., BAĞCI, E.G., EROL, T. and DAVID, J. P. 2007. Mineral nutrition of wheat, chickpea and lentil as affected by mixed cropping and soil moisture. Nutrient Cycling in Agroecosystem 78:83-96

58. ADAK, M. S., KAYAN, N., GÜNEŞ, A., İNAL, A., ALPASLAN, M.,  CİCEK, N. and   

            GUZELORDU, T. 2007. Effect of harvest timing on yield and mineral nutritional value  

            of  kabuli type chickpea seeds. Journal of Plant Nutrition, 30: 1397-1407

 

59. AHMET, H. ve ADAK, M. S. 2007. Irak’ta yetiştirilen bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde kallus oluşumu ve bitki rejenerasyonu. Ank. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 13(3): 285-292

60. GÜNEŞ, A., İNAL, A., ADAK, M. S.,  BAĞCI, ÇİÇEK, N and ERASLAN, F. 2008 Effect of Drought Stress Implemented at Pre- and Post-anthesis Stage on Some Physiological Parameters as Screening Criteria in Chickpea Cultivars, Russian Journal of Plant Phy. , Vol: 55, No. 1.: 59-67

 

61. ÖZKAN, M., ADAK, M. S. and KOCABAŞ, Z., 2008.  An Investigation on the Relationship Between Yield and Canopy Components in Wheat (T. aestivum) . Ank. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (2): 148-153

62.  KARAKULLUKÇU, E. ve ADAK, M. S., 2008.  Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Tuza Toleranslarının Belirlenmesi. Ank. Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 14 (4): 313-319

63.  …..ADAK, M. S., 2009. Tarla Bitkileri (Yemeklik Baklagiller Bölümü), Ankara Ü. Ziraat

              Fakültesi , Yayın No: 1569, Ders Kitabı: 521, 540s.                     

            

64.  BİRSİN AVCI, M. ve ADAK, M. S., 2009. Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Kaolin Uygulamasının Verim ve Bazı Verim Ögelerine Etkisi . Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim , Hatay, Cilt I:332-335

65. BİRSİN AVCI, M., ADAK, M. S., İNAL, A.  AKSU, A. ve GÜNEŞ, A., 2010. Mineral

               Element Distribution and Accumulation pattern Within Two Barley Cultivars. Journal of Plant Nutrition, 33(2): 267-284.

66. ADAK, M. S., GÜLER, M. ve KAYAN, N., 2010. Yemeklik Baklagillerin Üretimini Artırma Olanakları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010 Ankara, Bildiriler Kitabı I s: 329-341 

67. ADAK, M. S. ve AKALIN KOCA, M. 2011. Çeşit Geliştirmede Nohut Gen Kaynaklarından Yararlanma. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, Bildiriler Kitabı-2 : 162-167

68. ÇIFTÇI, C. Y. ve  ADAK, M. S. 2011. Yemeklik Tane Baklagiller-I (Ünite 7) Tarla Bitkileri-I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2256 , Acıkoğretim Fakültesi Yayını No: 1253 (Editör K. Yağdı) s: 130-153 

69. ÇIFTÇI, C. Y. ve  ADAK, M. S. 2011. Yemeklik Tane Baklagiller-II (Ünite 8) Tarla Bitkileri-I, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2256 , Acıkoğretim Fakültesi Yayını No: 1253 (Editör K. Yağdı) s: 153-179

70.  ..ÇİFTÇİ, C. Y. ve ADAK, M. S., 2011. Tarla Bitkileri (Yemeklik Baklagiller Bölümü), 

             Ankara Ü. Ziraat Fakültesi , Yayın No: 1588, Ders Kitabı: 540, 540s.                     

71. KAYAN, N. AND ADAK, M. S. 2012. Assocİatıons of Some Characters With Grain   

              Yield in Chickpea (Cicer arietinum L.). Pak. J. Bot., 44(1): 267-272.

72. KEŞLİ, Y. and ADAK, M. S. 2012.   Effects of Different Harvest Time and Sulphur Fertilization on Amino Acid Composition of Lentil (Lens culinaris Medik.)

              Journal of Plant Nutrition, 35 (11): 1693-1704

73. ADAK, M. S. 2014. Türkiye’de Yemeklik Baklagillerin Önemi, Üretimi ve İzlenen Politikalar. Tarım ve Mühendislik, Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı. Sayı:104-105: 26-30

74. ADAK, M. S. 2014. Türkiye’de Yemeklik Baklagiller. Gıda Teknolojisi,  8: 48-50

 75. ADAK, M. S., KAYAN, N. ve BENLİOĞLU, B. 2015. Yemeklik Tane Baklagiller Üretimininde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015 Ankara, Bildiriler Kitabı I s: 387-400

 76. ÖZGEN, A. M., ADAK, M. S., ULUKAN, H., BENLİOĞLU, B., PEŞKİRCİOĞLU, M., KOYUNCU, N., YILDIZ, A. ve TUNA, D. E. 2015. İklim Değişikliği ve Bitkisel Gen Kaynakları.  Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16 Ocak 2015 Ankara, Bildiriler Kitabı I s: 184-211

77. ADAK, M. S. and A. BİRSİN, M. 2016. Mineral Element Distribution and Accumulation                Patterns Within Three Wheat (Triticum  aestivum L.) Varieties. Ponte Journal, 72 (4): 198- 211

78. ADAK, M. S. and YİGİTARSLAN, U. 2016. 'Effect of Kaolin Applıcation on Yield, Yield Components and Grain Quality in Common Bean (Phaseolus vulgaris L.). Ciencia e

              Tecnica Vitivinicola Journal 30(7):126-136

 79. ADAK, M. S. and KİBRİTÇİ, M. 2016. Effect of nitrogen and phosphorus levels on nodulation and yield components in faba bean (vicia faba L.)"  Legume Research 9(6): 991-994

80. GÜNERİ, E., GÜNEŞ, A., ADAK, M. S., İNAL, A. and ŞAHİN, Ö. 2016.  Investigation of Chickpea Cultivars in Responsed to Drought Stress with the Physiogical and Biochemical Parameters. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyomu.31 Ağustos-3 Eylül. S-007, Abstract.

81. ADAK, M. S. and AVCI BİRSİN, M. 2017. 'The Effect of Fallowıng, Cropping and Tillage Systems on the Soil Profıle Water Content and Wheat Yıeld in Dry Farming Areas Of Central Anatolıa (Turkey). Jökull Journal 67(3): 98-111.

 82. KAYAN, N., KUTLU, İ., AYTER, N. G. and ADAK, M. S. 2017.  Effects of Different Tillage Systems and Soil Residual Nitrogen on Chickpea Yield and Yield Components in Rotation with Wheat under Dry Farming Areas.  International Journal of Agriculture & Biology,  19: 517‒522


 

 

DANIŞMANLIĞIMDA TAMAMLANAN TEZLER

 

TEZSİZ

1.    “Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Tarla Bitkilerinin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Karşılaştırılması”, Özlem GÜNGÖR, Şubat 2001.

2.    “Tarla Tarımında Baklagiller”, Eylem KARAKOÇ, Ocak 2004.

3.    “Kırşehir’de Tahıl ve Yemeklik Baklagiller Tarımı”, Ferdi ÇELEBİ, Ocak 2004.

4.    “Türkiye’de Yemeklik Baklagiller Tohumculuğu”, Ümit MİRZA, Mayıs 2013

 

TEZLİ

1.    “Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Bitki Özellikleri ve Verime Etkileri”, Müsemma SARI, Ekim 1999.

2.    “Bakla (Vicia faba L.)’da Değişik Miktar ve Zamanlarda Verilen Cycocelin Verim ve Verim Ögelerine Etkileri”, Ercan BEŞER, Aralık 2000.

3.    “Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgara L.) Hatlarında Azot Dozlarının Verime ve Kalite Ögelerine Etkisi”, Mehtap GÜRSOY, Temmuz 2001 

4.    “Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinde Farklı Gelişme Dönemlerinde Verilen Azotlu Gübrelerin Verim ve Kalite Ögelerine Etkisi”, Muhsin BİÇER, Eylül 2001.

5.    “Bakla (Vicia faba L.)’da Farklı Azot ve Fosfor Uygulamalarının Nodülasyona ve Verim Ögelerine Etkileri”, Mehmet KİBRİTÇİ, Mayıs 2004.

6.    “Nohutta Normal ve Geciktirilmiş Ekimlerde Tohumlara Uygulanan İşlemlerin Çimlenme, Çıkış ve Verime Etkileri”, Mehtap EKİZCE, Eylül 2004.

7.    “Irak’ta Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Kalus Oluşumu ve Bitki Rejenerasyonu”, Hüseyin AHMET, Ocak 2007

8.    “Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Tuza Toleranslarının Belirlenmesi”, Esra KARAKULLUKÇU, Eylül 2007.

  1. “Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Kaolin Uygulamasının Verim,     Verim Ögeleri ve Tane Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi”, Uğurhan YİĞİTARSLAN; Haziran 2010

 

DOKTORA

1.    “Orta Anadolu Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri, Yabancı Ot Kontrolü ve Fosforlu Gübre Dozlarının Nohutta Verim ve Verim Ögelerine Etkileri”, Nihal KAYAN, Ocak 2005.

2.    “Farklı Hasat Zamanları ve Kükürt Gübrelemesinin Mercimeğin (Lens culinaris Medik.) Verim, Verim Ögeleri ve Aminoasit Bileşimine Etkisi”, Yücel KEŞLİ, Eylül 2009 

 

   Projeler

1. Ankara Koşullarında Arpa (Hordeum vulgarae L.)’da Kış Öncesi Büyüme ve Gelişmenin Verim ve Bazı Bitki Karakterlerine Etkisi (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu)

2. Toprağın Biyololojik Olarak İşlenmesiyle Orta Anadolu’nun Kurak Bölgelerinde Verimliliğin Artırılması (TÜBİTAK ve DFG (Almanya))

3. Ankara Koşullarında Değişik Önbitkilerden Sonra Ekilen Buğdayda Kök Gelişimi ve Toprakta  Ortaya Çıkan Değişiklikleri, (TÜBİTAK ve DFG (Almanya))

4. Bitkilerde Kuraklığa Bağlı Oksidatif  Stres ve Fizyolojik Tolerans MekanizmalarınınBelirlenmesi” (Ankara Üniversitesi)                                                         

5. Ankara Temeli’de Düşük Girdili Üretim Seçeneklerinin Geliştirilmesi, (TÜBİTAK)

6. Türkiyede Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Kuraklığa Bağlı Oksidatif Stres ve Fizyolojik Tolerans  Mekanizmalarının Belirlenmesi  (TÜBİTAK,)

7. Farklı Hasat Zamanları ve Kükürt Gübrelemesinin Mercimeğin (Lens culinaris Medik.) Aminoasit Bileşimine Etkisi, (Ankara Üniversitesi,)