ARŞ.GÖR. AYLA DENİZ    
Adı : AYLA
Soyadı : DENİZ
E-posta : adeniz@ankara.edu.tr, ayladeniz07@gmail.com
Tel : (312) 310 32 80-1207
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Coğrafya
Kişisel Akademik Bilgiler


Ayla DENİZ
Araştırma Görevlisi, Dr.
Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Sıhhiye Kampüsü, 06100, Ankara
0312-310 32 80-1207
adeniz@ankara.edu.tr/ ayladeniz07@gmail.com
 

ÖĞRENİM DURUMU

Doktora
1. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölgesel Coğrafya ABD, 2018
Tez Konusu:Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler
2. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları ABD, Bütünleşik Doktora,  2013- devam ediyor
 
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölgesel Coğrafya ABD, 2012
Tez Konusu: Rusya’dan Antalya’ya Ulusaşırı Göç ve Bu Göçün Sosyo-Mekânsal Sonuçları
 
Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya, 2010
Tez Konusu: Antalya Ruslar için Ulusaşırı Toplumsal Bir Alan mı Oluyor?
 
YURTDIŞI DENEYİMİ
1. University of California Davis, Department of Human Ecology, Amerika Birleşik Devletleri, Araştırmacı, 2017-2018
2. European University Institute, Migration Policy Centre, İtalya, Göç Yaz Okulu, Katılımcı, 2015
3. University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), Birleşik Krallık, Araştırmacı, 2015
4. Pedagogical University of Cracow, Polonya, Erasmus Değişim Programı, Katılımcı, 2011
 
İŞ DURUMU
Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2015- devam ediyor
 
VERDİĞİ DERSLER
COG432-Avrupa 
COG498-Mezuniyet Tezi
 
İLGİ ALANLARI
Nüfus Coğrafyası (Ulusaşırı göçler)
Feminist Coğrafya
Kentsel Coğrafya (Hafıza ve mekân ilişkileri)
 
 
YAYINLAR 

Makaleler

11. Öksüz, M. ve Deniz, A. (2019). Toplumsal Cinsiyetin, Mekânın ve Zamanın Tektipleştirilmesi: Tecavüz İçerikli Karikatürler ve Gerçek Temsiller Üzerine Bir Araştırma, Coğrafi Bilimler Dergisi/Turkish Journal of Geographical Sciences, 17(1), 170-192, doi: 10.33688/aucbd.559283

10. Deniz, A., Özgür, E. M. ve Öksüz, M. (2019). Dini Mekânların Toplumsal Hafızaya Etkileri: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi Örneği.International Journal of Geography and Geography Education 39, 171-188

9. Deniz, A. (2018). Türkiye'ye Filipinli Dadı Göçü: Aracı Firmaların Rolünü Anlamak. Coğrafi Bilimler Dergisi 16 (2), 289-301

8. Deniz, A.ve Öksüz, M. (2017). Ankara'daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi 15 (2), 167-185 

7. Deniz, A.  (2017). Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması: Bir Kadın Araştırmacının Türkiye'de Yaşayan Rus Kadınlarla Karşılaşmasından Notlar. Fe Dergi: Feminist Eleştiri 9 (1), 12-26

6. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2017). The Effects of Russia-Turkey Crisis on Mixed Families in İstanbul: Hearing the Voices of Women. International Journal of Social Sciences and Education Research 3 (2), 406-410 

5. Deniz, A. (2015). Being Highly Skilled Russian Migrant in Turkey. International Journal of Social Sciences and Educational Research 1 (2), 608-615

4. Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M. M. ve Yavuz, S. (2014). The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are They? Why are They Here? Insight Turkey 16 (4), 105-123

3. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2014). A New System Formation Based on Tourism Between Russia and Turkey (Antalya). Ege Coğrafya Dergisi 23 (2), 1-18

2. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Antalya’daki Rus Gelinler: Göçten Evliliğe, Evlilikten Göçe. Sosyoloji Dergisi 3 (27) 2, 151-175

1. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye Ulusaşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi 19 (1), 13-30
 
Kitap Bölümleri

7. Deniz, A. ve Kervankıran, İ. (2019). Labour Force Participation and Violence: A Research about Female Tourism Workers in Turkey. Tourism and Gender-Based Violence: Challenging Inequalities içinde, Paola Vizcaino-Suarez, Heather Jeffrey ve Claudia Eger (ed.), CABI Publication (baskıda)

6. Deniz, A. (2018). Feminist Coğrafya: Cinsiyetin Coğrafyası, Coğrafyanın Cinsiyeti. Sosyal Coğrafya içinde, Nurettin Özgen (ed.), 251-284, PEGEM Akademi

5. Deniz, A. (2017). ‘Kusursuz Güzellik’ İçin Kuaförden Bir Adım Ötesi: Estetik Klinikleri. Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı içinde, Funda Şenol Cantek (ed.), 199-212, İletişim Yayınları 

4. Deniz, A. (2017). Kadın Kuaförlerinde Cinsiyetin İzini Sürmek: Antalya Örneği. Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı içinde, Funda Şenol Cantek (ed.), 265-282, İletişim Yayınları 

3. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2015). Rus Kadınların Emek Göçü: Antalya Örneği. Göçler Ülkesi içinde, Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş (ed.), 115-134, Ayrıntı Yayınları

2. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2015). Rusya ve Türkiye (Antalya) Arasında Turizme Dayalı Bir Göç Sistemi OluşumuGöçler Ülkesi içinde, Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş (ed.), 69-94, Ayrıntı Yayınları

1Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. Gender and Migration: Critical Issues And Policy Implications içinde, Sibel Safi ve Şeref Kavak (ed.), 632-642. Londra: London Centre For Social Studies

Röportaj

Deniz, A. (2014). İlhan Tekeli ile Söyleşi, Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler içinde. Erdem Bekaroğlu ve Ali Rıza Özdemir (ed.), İdil Yayıncılık

 
BİLDİRİLER

Bildiri, Konferans, Panel ve Seminerler

26. Deniz, A. ve Öksüz, M. (2019). ‘Ayaklı Banka Sistemi olan Tefeciliğin Politik Ekonomisine ve Mekânsallığına Bir Bakış: Siirt Örneği'. 2nd International Congress of Geography Education, 2-4 Ekim, Eskişehir, Türkiye.

25. Deniz, A. (2019). ‘Ulusaşırı Akademik Hareketlilik: Türkiye'deki Yabancı Akademisyenler Örneği. İstanbul International Geography Symposium, 20-22 Haziran, İstanbul, Türkiye

24. Deniz, A. (2018). Expert Meeting. ‘Assessing the Impacts of Climate Change on Migration’. Regional Program on Energy Security and Climate Change Middle East and North Africa, KAS-REMENA. 30 Kasım-2 Aralık 2018, Rabat, Fas

23. Deniz, A. (2018). Wait on the Doorsill: The Effects of Requirements for Naturalization on Marriage Migrants in Turkey. A Citizenship Lens On the Links Between Migrant Transnationalism and Integration Research Symposium & PhD Course Peace Research Institute Oslo (PRIO), 21-23 Kasım 2018, Norveç

22. Deniz, A. (2018). ‘This Issue is the War of Ideologies’: The Conflict between UBER and Taxi Drivers in İstanbul (Turkey). ‘The Marshrutka Project’s Final Conference: Spatial Dynamics of Informal and Shared Mobilities, 7-11 Kasım, Technische Universitat Berlin, Almanya 

21. Deniz, A. ve Whitney, E. (2018). Away from Home, Close to Home: Transnational Academic Spaces of Turkish Academics in USA'.  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 Ekim 2018, Ankara
 
20. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2018). 'Bu Duvarlar Bizim Hatırlama Defterimiz: Bir Hafıza Mekânı Olarak İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi.  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 Ekim 2018, Ankara

19. Deniz, A. (2018). Expert Meeting.Evidence and Policy Summer School, Science, Policy and Demography: The Role of Population and Migration for Sustainable Development in the European Neighbourhood. European Commisson Joint Research Centre, Knowledge Management on Geographic Coordination. 5-7 Eylül 2018, Laxenburg, Avusturya 

18. Deniz, A. (2017). Mahalle Kimden Sorulur? Ankara'da Kadın Mahalle Muhtarları. International Congress on the 75th Anniversary of the Turkish Geographical Society, 8-10 Kasım, Ankara Üniversitesi

17. Deniz A. (2017). ‘Yabancı Gelinlerin’ Sosyal Hizmetlere Erişimleri: İstanbul’daki Rus ve Ukraynalı Kadınlar Örneği. International Social Works Congress, 29-31 Mayıs, Ankara: Hacettepe Üniversitesi

16. Deniz A. (2017). Coğrafyacının Göreceli Konumu: Saha Deneyiminden Kesitler. Diğer Panelistler: Pervin Aksak, Bahar Kaba, Volkan Zoğal. Kolaylaştırıcı: Dr. İlkay Südaş. 16 Mayıs, İzmir: Ege Üniversitesi

15. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Mixed Marriage and Migration: Russian Brides in İstanbul. European Population Conference, 31 Ağustos-3 Eylül, Mainz: Johannes Gutenberg Universitat
 
14. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Mixed Marriage and Transnational Practices: A Case of Russian Brides in İstanbul. International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges, 14-16 Temmuz, Barselona: Universitat Autonoma de Barcelona

13. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Between Two Countries: The Reflections of Russia-Turkey Crises on Russian-Turkish Families in Turkey. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, 11-14 Mayıs, İzmir: Gediz Üniversitesi

12. Deniz, A. (2016). İstanbul’da Rus Gelinler: Ulusaşırı Pratikler, Hareketler, Motivasyonlar. TASAM Sivil Global 2016, Türkiye’de Göç Konferansı: ‘Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü’. 20-22 Nisan, İstanbul: Pullman Otel
 
11. Deniz, A. (2015). Rebuilding Home: Russian Marriage Migrants in İstanbul. Turkish Migration Studies Network (TurkMiS) 11th Workshop ‘Migrants and Refugees in Turkey’, 29 Mayıs, Oxford: Oxford University

10. Deniz A. (2015). Being Highly-Skilled Russian Migrant in İstanbul. International Conference on Social Sciences and Educational Research, 29-31 Ekim, Antalya: Rixos Downtown 

9. Deniz A. (2015). İstanbul Rus Kadınlar İçin Ulusaşırı Bir Alan Mı? Ulusaşırı Kimlik ve Mekânsal Aidiyet Açısından Bir Değerlendirme. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri, 16 Ocak, İstanbul: Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA)

8. Deniz A. 2014. ‘Görünmez Ol'dan 'Her Yerdeyiz Ayol'a: LGBTT Bireylerin Ankarası. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Seminerleri. Sözlü Sunum. Ankara: Ankara Üniversitesi
 
7. Hasta, D., Deniz, A., Özgür, E. M ve Yüceşahin, M. M. (2014). Integration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey). Annual Oxford Migration Conference: ‘Changing Global Realities: Migration, Movements and Social Transformation’. 16-17 Mayıs, Oxford: Oxford University

6. Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M. M., Yavuz, S. (2014). The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are They? Why are They Here? 10th Turkish Migration Studies (TurkMIS) Workshop, 28 Mart, Ankara: Hacettepe Üniversitesi

5. Deniz, A.ve Özgür, E. M. (2013). Rus Kadınların Emek Göçü: Antalya Örneği. Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu: ‘Türkiye’ye, Türkiye’de, Türkiye’den Göç’. 18-19 Nisan 2013, İzmir

4. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. ICGM 2013 – International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications. 11-13 Mayıs 2013, İstanbul: Marmara Üniversitesi

3. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2012). A New Migration System: Women Migration from Russia to Antalya (Turkey). World Conference on Psychology and Sociology. 28 Kasım-01 Aralık 2012, Antalya

2. Deniz, A. (2011). Uluslararası Evlilik Göçünün Paternleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Seminerleri. Sözlü Sunum. Ankara

1. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Antalya Ruslar İçin Ulusaşırı Toplumsal Bir Alan mı oluyor? Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, II. Seksiyon: Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri. 3-5 Kasım 2010, Ankara

MEDYA ÇALIŞMALARI

3. Gazete Duvar, 'Makbul Olanın Yemeğinin Hazmı Kolaydır',
https://www.gazeteduvar.com.tr/forum/2019/08/09/makbul-olanin-yemeginin-hazmi-kolaydir/, 09.08.2019

2. SANATATAK, Funda Şenol Cantek ve Turan Tanyer ile ‘Ulus Turu: Kenti Okumak’ Değerlendirme Yazısı 
http://sanatatak.com/view/Funda-Senol-Cantek-ve-Turan-Tanyer-ile-Ulus-Turu-Kenti-Okumak/2964, 13.06.2016

1. TRT AVAZ,Türkistan Gündemi Programında Konuşmacı: “Türkiye’ye Kadın Göçü ve Yabancı Gelinler” 
https://www.youtube.com/watch?v=L2F5GOa5I80, 14.02.2015

PROJELER

Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu, TÜBİTAK-SOBAG, 112K480, Yürütücü: Prof. Dr. E.M. Özgür, 2013 Nisan-2014 Aralık (20 Ay), Bursiyer
 
DİĞER GÖREVLER

Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü, DTCF Çalışma Grubu Üyeliği, 2016-devam ediyor
 
BURSLAR, ÖDÜLLER, DESTEKLER, BAŞARILAR

11. Konrad Adenauer Vakfı, Tam Burslu Uzman Daveti, Rabat, Fas, 2018

10. Peace Research Institute, Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Desteği, Norveç, Oslo, 2018

9. Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Norveç, Oslo, 2018

8. Technische Universitat Berlin, Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Desteği, Almanya, Berlin, 2018

7. TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu, University of California Davis, Department of Human Ecology, Misafir Araştırmacı, 2017-2018

6. Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Almanya (Mainz: European Population Conference), 2016

5. European University Institute, Migration Policy Centre, 11th Migration Summer School Multiple Approaches to Migration: Challenges at Origin and Destination, Göç Yaz Okulu-Tam Burslu Kabul, 2015

4.  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Yurtiçi Araştırma Desteği, 2014

3. Türk Eğitim Vakfı Yüksek Lisans Onur Ödülü, 2013

2. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Başarı Bursu, 2011

1. Coğrafya Bölümü Birinciliği, Ankara Üniversitesi, 2010
 
 HAKEMLİK/EDİTÖRLÜK

1. Coğrafi Bilimler Dergisi 

2. ViraVerita-E Journal

3. International Journal of Geography and Geography Education (2)

4. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi