DR. ÖĞR. ÜYESİ AYLA DENİZ    
Adı : AYLA
Soyadı : DENİZ
E-posta : adeniz@ankara.edu.tr, ayladeniz07@gmail.com
Tel : (312) 310 32 80-1207
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Coğrafya
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayla-deniz
Kişisel Akademik Bilgiler

Ayla DENİZ

Dr. Öğr. Üyesi

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Sıhhiye Kampüsü, 06100, Ankara

0312-310 32 80-1207

adeniz@ankara.edu.tr/ ayladeniz07@gmail.com

 

EĞİTİM

Doktora

1. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölgesel Coğrafya ABD, 2018

Tez Konusu: Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler

2. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları ABD, Bütünleşik Doktora,  2013- devam ediyor

 

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bölgesel Coğrafya ABD, 2012
Tez Konusu: Rusya’dan Antalya’ya Ulusaşırı Göç ve Bu Göçün Sosyo-Mekânsal Sonuçları

 

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya, 2010

Tez Konusu: Antalya Ruslar için Ulusaşırı Toplumsal Bir Alan mı Oluyor?

 

YURTDIŞI DENEYİMİ

1. University of California Davis, Department of Human Ecology, Amerika Birleşik Devletleri, Araştırmacı, 2017-2018

2. European University Institute, Migration Policy Centre, İtalya, Göç Yaz Okulu, Katılımcı, 2015

3. University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), Birleşik Krallık, Araştırmacı, 2015

4. Pedagogical University of Cracow, Polonya, Erasmus Değişim Programı, Katılımcı, 2011

 

İŞ DURUMU

Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2020-devam ediyor

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 2015-2020

 

VERDİĞİ DERSLER

COG432-Avrupa (Lisans_Türkçe)

COG498-Mezuniyet Tezi (Lisans_Türkçe)

Nüfus Coğrafyası (Lisans_İngilizce)

Kentsel Coğrafya (Lisans_İngilizce)

Toplumsal Cinsiyet ve Coğrafya (Lisans_İngilizce)

Toplumsal Cinsiyet ve Göç (Yüksek Lisans_Türkçe)

Göç Araştırmalarında Yöntem ve Etik (Yüksek Lisans_Türkçe)

 

İLGİ ALANLARI

Nüfus Coğrafyası (Ulusaşırı göçler)

Feminist Coğrafya (Toplumsal cinsiyet ve mekân ilişkileri) 

Kentsel Coğrafya (Hafıza ve mekân ilişkileri)

Nitel Araştırma Yöntemleri

 

YAYINLAR

Makaleler

18. Deniz, A. ‘Clients Don’t Come to Me, I Have to Find Them’: Geographic Mobilities of Moroccon Sex-Workers (Değerlendirme aşamasında)

 

17.  Deniz, A. and Özgür, E. M. Local, Institutional or Transnational? Gendered Social Networks of Russian Brides in Turkey(Değerlendirme aşamasında)

 

16. Deniz, A. (2020). Who Cares Whom? Gendered Care Circuits and Transnational Migration of Ukrainians in Turkey. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 60 (1), 312-334

 

15. Öksüz, M. and Deniz, A. (2020). Capital, Power and the City: Understanding the Political-Economy and Spatiality of Usury in Siirt. International Journal of Geography and Geography Education, 42, (Yayına kabul edildi/ Temmuz 2020’de yayınlanacak)

 

14. Deniz, A. (2020). 'Turkey is a Paradise for Foreign Academics Who Have no Better Place to Go': The Structure of Transnational Academic Mobility in Turkey. Turkish Geographical Review, 74, 143-156

 

13.  Deniz, A. (2020). Changing Geographies of Intimacy: A Research about Female Tinder Users in İstanbul. Fe Dergi: Feminist Eleştiri, 12 (1), 113-124

 

12. Deniz, A. and Özgür, E. M. (2020). Mixed Marriage and Transnational Marriage Migration in the Grip of Political Economy: Russian-Turkish Case. Turkish Studies. 21 (3) (SSCI)

 

11. Öksüz, M. and Deniz, A. (2019). Toplumsal Cinsiyetin, Mekânın ve Zamanın Tektipleştirilmesi: Tecavüz İçerikli Karikatürler ve Gerçek Temsiller Üzerine Bir AraştırmaCoğrafi Bilimler Dergisi/ Turkish Journal of Geographical Sciences, 17(1), 170-192 

 

10. Deniz, A., Özgür, E. M. ve Öksüz, M. (2019). Dini Mekânların Toplumsal Hafızaya Etkileri: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi Örneği. International Journal of Geography and Geography Education 39, 171-188

 

9. Deniz, A. (2018). Türkiye'ye Filipinli Dadı Göçü: Aracı Firmaların Rolünü Anlamak.  Coğrafi Bilimler Dergisi16 (2), 289-301


8. Deniz, A. ve Öksüz, M. (2017). Ankara'daki İran Restoranları: Kültürel Kimlik Üzerine Etnografik Bir Araştırma. Coğrafi Bilimler Dergisi15 (2), 167-185 


7. Deniz, A.  (2017). Kesişen Kimlikler Ekseninde Bir Konum Tartışması: Bir Kadın Araştırmacının Türkiye'de Yaşayan Rus Kadınlarla Karşılaşmasından Notlar. Fe Dergi: Feminist Eleştiri 9 (1), 12-26


6. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2017). The Effects of Russia-Turkey Crisis on Mixed Families in İstanbul: Hearing the Voices of Women. International Journal of Social Sciences and Education Research3 (2), 406-410 


5. Deniz, A. (2015). Being Highly Skilled Russian Migrant in Turkey. International Journal of Social Sciences and Educational Research 1 (2), 608-615


4. Özgür, E. M., Deniz, A. Hasta, D., Yüceşahin, M. M. ve Yavuz, S. (2014). The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are They? Why are They Here? Insight Turkey 16(4), 105-123


3. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2014). A New System Formation Based on Tourism Between Russia and Turkey (Antalya). Ege Coğrafya Dergisi 23 (2), 1-18


2. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Antalya’daki Rus Gelinler: Göçten Evliliğe, Evlilikten Göçe. Sosyoloji Dergisi 3 (27) 2, 151-175


1. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye Ulusaşırı Göç: Antalya’daki Rus Göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi 19 (1), 13-30

 

Kitap Bölümleri

12. Deniz, A. Ev Sahibine en Yakın Yabancı: Türkiye’deki Ukraynalı Gelinlerin Uyum ve Dışlanma Süreçleri.Türkiye'de Göç, Göçmenlik ve Sosyal Uyum içinde, Songül Sallan Gül, Saniye Dedeoğlu ve Özlem Kahya Nizam (ed). (Kabul edildi)

 

11. Deniz, A. Bilişsel ve Davranışsal Coğrafyada Cinsiyetçi Bağlamlar.  Davranışsal Coğrafya içinde Nurettin Özgen (ed.), PEGEM, (Kabul edildi)

 

10. Kervankıran, I. Deniz, A. ve İlban, K. Women Travellers from Turkey: Changing Travel Culture and Diversification of Experiences. Hall, M. C., Seyfi, S. and Rasoolimanesh, S. M. (ed). In Contemporary Muslim Travel Cultures: Practices, Complexities and Emerging Issues, Routledge (Değerlendirme aşamasında)

 

9. Deniz, A. German Chocolate near the Turkish Coffee: Transnational Economic Lives of Middling German Brides in Turkey. Mobile Lives in-between: Rethinking Middling Transnationalism içinde. Shanti Robertson ve Rosie Roberts (ed). Routledge (Değerlendirme aşamasında)

 

8. Deniz, A. (2020) Bedenden Mekâna Taşan İktidara Özdüşünümsel Bir Bakış: Heteroseksüel Bir Kadının LGBTİ Bireylerin Ankarasına Yolculuğundan Notlar. Türkiye’de Feminist Yöntem içinde, Emine Erdoğan ve Nehir Gündoğdu (ed.) METİS

 

7. Deniz, A. ve Kervankıran, İ. (2020). Labour Force Participation and Violence: A Research about Female Tourism Workers in Turkey. Tourism and Gender-based Violence: Challenging and Inequalities içinde, Paula Vizcaino-Suarez, Heather Jeffrey and Claudia Eger (ed), CABI (Basım aşamasında)

 

6. Deniz, A. (2018). Feminist Coğrafya: Cinsiyetin Coğrafyası, Coğrafyanın Cinsiyeti. Sosyal Coğrafya içinde, Nurettin Özgen (ed.), 251-284, PEGEM Akademi


5. Deniz, A. (2017). ‘Kusursuz Güzellik’ İçin Kuaförden Bir Adım Ötesi: Estetik Klinikleri. Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı içinde, Funda Şenol Cantek (ed.), 199-212, İletişim Yayınları 


4. Deniz, A. (2017). Kadın Kuaförlerinde Cinsiyetin İzini Sürmek: Antalya Örneği. Aynanın Önünde Cımbızın Ucunda: Kuaför Kitabı içinde, Funda Şenol Cantek (ed.), 265-282, İletişim Yayınları 


3. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2015). Rus Kadınların Emek Göçü: Antalya Örneği. Göçler Ülkesi içinde, Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş (ed.). Ayrıntı Yayınları


2. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2015). Rusya ve Türkiye (Antalya) Arasında Turizme Dayalı Bir Göç Sistemi OluşumuGöçler Ülkesi içinde, Lülüfer Körükmez ve İlkay Südaş (ed.). Ayrıntı Yayınları


1. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. Gender and Migration: Critical Issues And Policy Implications içinde, Sibel Safi ve Şeref Kavak (ed.), 632-642. Londra: London Centre For Social Studies

 

 

Röportaj

Deniz, A. (2014). İlhan Tekeli İle Söyleşi, Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler içinde. Erdem Bekaroğlu ve Ali Rıza Özdemir (ed.), İdil Yayıncılık

 

 

BİLDİRİLER

Bildiri, Konferans, Panel ve Seminerler

26. Deniz, A. ve Öksüz, M. (2019). Tefeciliğin Politik-Ekonomisine ve Mekânsallığına Bir Bakış: Siirt Örneği. UCEK. 2-4 Ekim, Eskişehir.

25. Deniz, A. (2019). Transnational Academic Mobility: The Case of Foreign Academics in Turkey, International Geography Symposium, 20-22 Haziran, İstanbul

 

24. Deniz, A. (2018). Expert Meeting. ‘Assessing the Impacts of Climate Change on Migration’. Regional Program on Energy Security and Climate Change Middle East and North Africa, KAS-REMENA. 30 Kasım-2 Aralık 2018, Rabat, Fas


23. Deniz, A. (2018). Wait on the Doorsill: The Effects of Requirements for Naturalization on Marriage Migrants in Turkey. A Citizenship Lens On the Links Between Migrant Transnationalism and Integration Research Symposium & PhD Course Peace Research Institute Oslo (PRIO), 21-23 Kasım 2018, Norveç


22. Deniz, A. (2018). ‘This Issue is the War of Ideologies’: The Conflict between UBER and Taxi Drivers in İstanbul (Turkey). ‘The Marshrutka Project’s Final Conference: Spatial Dynamics of Informal and Shared Mobilities, 7-11 Kasım, Technische Universitat Berlin, Almanya 


21. Deniz, A. ve Whitney, E. (2018). Away from Home, Close to Home: Transnational Academic Spaces of Turkish Academics in USA'.  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 Ekim 2018, Ankara

 

20. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2018). 'Bu Duvarlar Bizim Hatırlama Defterimiz: Bir Hafıza Mekânı Olarak İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi.  International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 Ekim 2018, Ankara


19. Deniz, A. (2018). Expert Meeting. Evidence and Policy Summer School, Science, Policy and Demography: The Role of Population and Migration for Sustainable Development in the European Neighbourhood. European Commisson Joint Research Centre, Knowledge Management on Geographic Coordination. 5-7 Eylül 2018, Laxenburg, Avusturya 


18. Deniz, A. (2017). Mahalle Kimden Sorulur? Ankara'da Kadın Mahalle Muhtarları. International Congress on the 75th Anniversary of the Turkish Geographical Society, 8-10 Kasım, Ankara Üniversitesi


17. Deniz A. (2017). ‘Yabancı Gelinlerin’ Sosyal Hizmetlere Erişimleri: İstanbul’daki Rus ve Ukraynalı Kadınlar Örneği. International Social Works Congress, 29-31 Mayıs, Ankara: Hacettepe Üniversitesi


16. Deniz A. (2017). Coğrafyacının Göreceli Konumu: Saha Deneyiminden Kesitler. Diğer Panelistler: Pervin Aksak, Bahar Kaba, Volkan Zoğal. Kolaylaştırıcı: Dr. İlkay Südaş. 16 Mayıs, İzmir: Ege Üniversitesi


15. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Mixed Marriage and Migration: Russian Brides in İstanbul. European Population Conference, 31 Ağustos-3 Eylül, Mainz: Johannes Gutenberg Universitat

 

14. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Mixed Marriage and Transnational Practices: A Case of Russian Brides in İstanbul. International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges, 14-16 Temmuz, Barselona: Universitat Autonoma de Barcelona


13. Deniz A. ve Özgür E. M. (2016). Between Two Countries: The Reflections of Russia-Turkey Crises on Russian-Turkish Families in Turkey. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, 11-14 Mayıs, İzmir: Gediz Üniversitesi


12. Deniz, A.  (2016). İstanbul’da Rus Gelinler: Ulusaşırı Pratikler, Hareketler, Motivasyonlar. TASAM Sivil Global 2016, Türkiye’de Göç Konferansı: ‘Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü’. 20-22 Nisan, İstanbul: Pullman Otel

 

11. Deniz, A. (2015). Rebuilding Home: Russian Marriage Migrants in İstanbul. Turkish Migration Studies Network (TurkMiS) 11th Workshop ‘Migrants and Refugees in Turkey’, 29 Mayıs, Oxford: Oxford University


10. Deniz A. (2015). Being Highly-Skilled Russian Migrant in İstanbul. International Conference on Social Sciences and Educational Research, 29-31 Ekim, Antalya: Rixos Downtown 


9. Deniz A. (2015). İstanbul Rus Kadınlar İçin Ulusaşırı Bir Alan Mı? Ulusaşırı Kimlik ve Mekânsal Aidiyet Açısından Bir Değerlendirme. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri, 16 Ocak, İstanbul: Institut Français d'Etudes Anatoliennes (IFEA)

 

8. Deniz A. 2014. ‘Görünmez Ol'dan 'Her Yerdeyiz Ayol'a: LGBTT Bireylerin Ankarası. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Seminerleri. Sözlü Sunum. Ankara: Ankara Üniversitesi

 

7. Hasta, D., Deniz, A., Özgür, E. M ve Yüceşahin, M. M. (2014). Integration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey). Annual Oxford Migration Conference: ‘Changing Global Realities: Migration, Movements and Social Transformation’. 16-17 Mayıs, Oxford: Oxford University


6. Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M. M., Yavuz, S. (2014). The Immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are They? Why are They Here? 10th Turkish Migration Studies (TurkMIS) Workshop, 28 Mart, Ankara: Hacettepe Universitesi


5. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Rus Kadınların Emek Göçü: Antalya Örneği. Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu: ‘Türkiye’ye, Türkiye’de, Türkiye’den Göç’. 18-19 Nisan 2013, İzmir


4. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. ICGM 2013 – International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications. 11-13 Mayıs 2013, İstanbul: Marmara Üniversitesi


3. Özgür, E. M. ve Deniz, A. (2012). A New Migration System: Women Migration from Russia to Antalya (Turkey). World Conference on Psychology and Sociology. 28 Kasım-01 Aralık 2012, Antalya


2. Deniz, A. (2011). Uluslararası Evlilik Göçünün Paternleri. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Seminerleri. Sözlü Sunum. Ankara


1. Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Antalya Ruslar İçin Ulusaşırı Toplumsal Bir Alan mı oluyor? Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, II. Seksiyon: Mekânsal ve Yaşamsal Nüfus Süreçleri. 3-5 Kasım 2010, Ankara

 

MEDYA ÇALIŞMALARI

5. BluTV, ‘Dijital Flörtleşme’, 21.05.2020

4. GAZETE DUVAR, 'Havuz Başında İktidar', 08.02.2020

 3. GAZETE DUVAR, 'Makbul Olanın Yemeğinin Hazmı Kolaydır', 09.08.2019

2. SANATATAK, Funda Şenol Cantek ve Turan Tanyer ile ‘Ulus Turu: Kenti Okumak’ Değerlendirme Yazısı (http://sanatatak.com/view/Funda-Senol-Cantek-ve-Turan-Tanyer-ile-Ulus-Turu-Kenti-Okumak/2964), 13.06.2016


1. TRT AVAZ, Türkistan Gündemi Programında Konuşmacı: “Türkiye’ye Kadın Göçü ve Yabancı Gelinler” (https://www.youtube.com/watch?v=L2F5GOa5I80), 14.02.2015

 

 

PROJELER

2. Conceptualizing Utopia: The Gendered Politics of Public Space. New York Üniversitesi tarafından finanse edilmektedir. İlk toplantı ve saha çalışması: Abu Dhabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri) 21-29 Ocak 2020 

 

1. Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu, TÜBİTAK-SOBAG, 112K480, Yürütücü: Prof. Dr. E.M. Özgür, 2013 Nisan-2014 Aralık (20 Ay), Bursiyer

 

DİĞER GÖREVLER

2. Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Koordinatörlüğü, DTCF Çalışma Grubu Üyeliği, 2016-devam ediyor

1. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Gençlik Danışma Kurulu Üyeliği (UNFPA-GDK), 2010-2012

 

BURSLAR, ÖDÜLLER, DESTEKLER, BAŞARILAR

13. New York Üniversitesi Uluslararası Proje Ortaklığı Desteği, Abu Dhabi, 2020

12. Joint Research Centre, Fully Funded Scholarship (Science, Policy and Demography: The Role of Population and Migration for Sustainable Development in the European Neighborhood), Laxenburg, Austria, 2018

11. Konrad Adenauer Vakfı, Tam Burslu Uzman Daveti, Rabat, Fas, 2018

10. Peace Research Institute, Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Desteği, Norveç, Oslo, 2018

9. Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Norveç, Oslo, 2018

8. Technische Universitat Berlin, Uluslararası Bilimsel Toplantı Katılım Desteği, Almanya, Berlin, 2018

 7. TÜBİTAK Doktora Sırası Araştırma Bursu, University of California Davis, Department of Human Ecology, Misafir Araştırmacı, 2017-2018

6. Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği, Almanya (Mainz: European Population Conference), 2016

5. European University Institute, Migration Policy Centre, 11th Migration Summer School Multiple Approaches to Migration: Challenges at Origin and Destination, Göç Yaz Okulu-Tam Burslu Kabul, 2015

4. Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA), Yurtiçi Araştırma Desteği, 2014

3. Türk Eğitim Vakfı Yüksek Lisans Onur Ödülü, 2013

2. Türk Eğitim Vakfı (TEV) Başarı Bursu, 2011

1. Coğrafya Bölümü Birinciliği, Ankara Üniversitesi, 2010

 

 

EDİTÖRLÜK/ HAKEMLİK

1. Coğrafi Bilimler Dergisi

2. Vira Verita E-Dergi

3. Marmara Coğrafya Dergisi (2)

4. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

5. Türk Coğrafya Dergisi

6. İstanbul Coğrafya Dergisi

7. Women/Kadın 2000