ARŞ.GÖR. ALİ DEVECİLER    
Adı : ALİ
Soyadı : DEVECİLER
E-posta : adeveci@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 203 3379
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi : Mayıs 14, 1982

Doğum Yeri     : Ankara, Türkiye

Yazışma Adresi: Mesa Batısitesi Mah. 12. Cad 270. Sok. 10/6 Horonkent Batıkent/ANKARA

E-mail : adeveci@eng.ankara.edu.tr   

Ev Telefonu      : (90) ­­- 312 – 2565167

İş Telefonu       : (90) - 312 –  2033379

                                     

II. Eğitim

Doktora           : Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2008-Devam ediyor. 


Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2005-2008.


Lisans              : Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1999-2004. 


Lise                 : Cumhurriyet Lisesi 1996-1999, Bahçelievler, Ankara.

Yabancı diller   : İngilizce (iyi derecede), Almanca (başlangıç seviyesi)

III. İş Deneyimi

Çalıştığı kurum: Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü;

Görevi               : Araştırma Görevlisi

Başladığı tarih    : Aralık 2005

 

IV. Uzmanlık Alanı

Mikro Paleontoloji.

V. Yayınlar

 

Bitirdiği Tezler

Deveciler, A. 2008. Haymana çevresindeki Eosen yaşlı Çayraz formasyonu Pelecypoda ve Gastropoda faunalarının paleontolojisi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Tezi, 69s. (Yayınlanmamış).

 

Verdiği Seminerler

Deveciler, A. 2006. Karasal memeli faunasının Neojen Devri’ nde Akdeniz ülkelerinde yayılımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Yük. Lis. Semineri, 17s., (Yayınlanmamış).

Deveciler, A. 2009. Nummulites türlerinin tayin anahtarı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Doktora Semineri, 16s., (Yayınlanmamış).

 

Makaleler

 

Deveciler, A. 2010. The first appearance of the Bartonian benthic foraminifera at the Çayraz Section (north of Haymana, south of Ankara, central Turkey). Yerbilimleri, 31 (3), 191-203.