PROF.DR. AHMET DOĞANAY    
Adı : AHMET
Soyadı : DOĞANAY
E-posta : doganay.ahmet@hotmail.com, adoganay@ankara.edu.tr
Tel : (312) 3170315 / 4388
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr. AHMET DOĞANAY

Kişisel Bilgiler

Doğum yeri: Kızılcahamam / Ankara
Doğum tarihi: 18.03.1954
Medeni hali: Evli (3 çocuk babası)
Tabiyeti: T.C.
Yabancı dil: İngilizce
Kan grubu: B Rh(+)

İletişim Bilgileri

Adres: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı. 06110. Dışkapı-Ankara
Telefon: 0312-3170315/4388
e-posta:
doganay.ahmet@hotmail.com / adoganay@ankara.edu.tr
Web:http://www. ahmetdoganay.net

Eğitim

İlkokul: Otacı Köyü İlkokulu, 1966 
Ortaokul: Abidinpaşa Ortaokulu, 1969 
Lise: Başkent Lisesi, 1973 
Üniversite: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1978 

Kazanılan Akademik Dereceler

Doktora: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1983 
Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1987
Doçent: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988
Profesör: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995 

Akademik-İdari Görevler

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürlüğü: 1995-2010
2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Helmintoloji Bilim Dalı Başkanlığı: 1999-2005
3. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Çiftlik Komisyon Üyeliği: 1995-2009
4. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fakülte Kurulu Profesör Üyeliği: 2000-2009.

Katıldığı Çalışmalar/Akademik Yardımlar

1.   1987 yılında TÜBİTAK bursu ile Edinburgh Moredun Araştırma Enstitüsünde Parazitolojik Çalışmalar.

2.   1990-1991 Eğitim-Öğretim Yılında Atatürk Üniversitesi Kars Veteriner Fakültesinde Helmintoloji ve Protozooloji dersleri.

3.   2012-2013 Eğitim-Öğretim Yıllarında Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Genel Parazitoloji ve Helmintoloji dersleri.

Komisyon Üyelikleri

1.         Veteriner Fakültesi Fazla Mesai Dağıtım İlkeleri Tespit Komisyonu Üyeliği. 1987.

2.         Veteriner Fakültesi İle İlişiği Kesilme Durumuna Gelen Öğrencilerin Dosyalarını Tetkik Komisyonu Üyeliği.1987.

3.         Veteriner Fakültesi, Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirme İlkeleri Tespit Ve Sıralama Komisyon Üyeliği. 1989.

4.         Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Altıncı 5 Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu “Hayvan Sağlığı Ve Hastalıklar Çalışma Grubu” Üyeliği. 1991.

5.         Tarım Orman Ve Köyişleri Bakanlığı. “Arı Sağlığı Yönetmeliği” Komisyon Üyeliği. 1991.

6.         TÜBİTAK Özel İhtisas Komisyonu “Hayvansal Ürünlerde Kalıntı” Üyeliği. 1993.

7.         Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı “Arıcılık Danışma Kurulu Yürütme Komitesi“ Üyeliği. 1994.

8.         Sağlık Bakanlığı, Sağlık Projesi Genel Müdürlüğü “Chart Üst Komisyonu” Üyeliği. 1994.

9.         Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Türkiye’de Paraziter Hastalıklar” Danışma Kurulu Üyeliği. 1995.

10.     Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Teknik Komite (Müfredat Proğramı) Üyeliği. 1995-1996.

11.     Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Müdürlüğü “Türkiye Zoonoz Milli Komitesi Alt çalışma Grubu” Üyeliği. 2000.

12.     Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaçları (Pestisitler) Çalışma Komisyonu Üyeliği. 2001.

13.     Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ”Bir Ulusal Hastalık Kontrol Merkezinde Parazitoloji Ünitesi Nasıl Yapılandırılmalıdır” Çalıştay Üyeliği. 2009.

14.     Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Kuduz ve Ekinokokkozis “ Bilim Danışma Kurulu Üyeliği. 2010.

15.     Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu “Kistik Ekinokokkoz Çalışma Grubu” Üyeliği. 2012.

Dergi Yayın / Editörlük, Hakem Kurulu

1. Türkiye Parazitoloji Dergisi editörlüğü.

2. Türk Tarım Dergisi yayın kurulu üyeliği

3. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi yazı inceleme kurulu üyeliği

4. Bornova Veteriner kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi yayın danışmanlığı üyeliği

5. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi yazı inceleme kurulu üyeliği

6. Uludağ Arıcılık Dergisi yayın kurulu üyeliği 2001-2003

Diğer Akademik Faaliyetler

1. Doçentliğe Yükseltme ve Atama Jürilerinde jüri üyesi olarak görev alınmaktadır.
2. Profesörlüğe Yükseltme ve Atama Jürilerinde jüri üyesi olarak görev alınmaktadır.
3. Hayvancılık Kongresi, Kıbrıs Lefkoşe Haziran. 1999
4. Hannover Veteriner Yüksekokulunda inceleme. 2004
5. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi açılışı. Lefkoşe-Kıbrıs. Ekim 2009

Uzmanlık Alanları

1. Helmintoloji
2. Genel Parazitoloji
3. Arı hastalıkları
4. Balık hastalıkları

Verdiği Dersler

Lisans:

1. Genel Parazitoloji

2. Helmintoloji

3. Su Hayvanları Hastalıkları

4. Paraziter Zoonozlar

5. Arı hastalıkları

Lisansüstü:

Sağlık Bilimleri Enstitüsü müfredatında belirtilen zorunlu ve/veya seçmeli yüksek lisans ve doktora dersleri yıl, sömestre ve koşullara göre Bilim dalı öğretim üyeleri tarafından değişmeli olarak verilmektedir.

Dernek, Sendika, Oda, Vakıf Üyelikleri

1. Türkiye Parazitoloji Derneği Üyeliği
2. Veteriner Hekimleri Derneği üyeliği
3. TVHB Vakfı üyeliği 
4. TVHB Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeliği 
5. Buiatri Derneği üyeliği
6. Demokrat Öğretim Elemanları Derneği üyeliği.

 TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans:

1. Harun ÇERÇİ.1990: Ankara İli Elmadağ İlçesi Kırsal Yöre Köpeklerinde Görülen Mide-Bağırsak Helmintlerinin Yayılışı Ve İnsan Sağlığı Yönünden Önemi.

2. Sibel (EBRİŞİM) ERKUL. 1997: Ankara Yöresindeki Tatlısu Balıklarında Görülen Helmint Enfeksiyonları

Doktora:

1. Mustafa ÇETİNDAĞ. 1995: Samsun Yöresi Mandalarında Sindirim Sistemi Helmintleri.

2. Gülay BIYIKOĞLU. 1995: Deneysel Olarak Enfekte Kuzularda Coenurus Cerebralis’e Praziquantel Ve Albendazol’un Etkisi.

3. Oğuz SARIMEHMETOĞLU. 1995: Toxocara canis İle Deneysel Enfekte Farelerde Visceral Larva Migransın İndirekt Hemaglutinasyon ve İndirekt Floresan Antikor Testleri ile Teşhisi.

4. Kader YILDIZ. 1998: Deneysel Enfekte Beyaz Farelerde Strobilocercus fasciolaris’e Albendazol Ve Praziquantel’in Etkisi.

5. Murat KARA. 2000 : Taenia hydatigena Enfeksiyonlarında Antijenik Spesifitenin Araştırılması.

6. Ramazan ADANIR. 2004: Ankara Yöresi Sığırlarında Toxocara vitulorum’un Prevalansı.

7. Güzin ŞAHİN. 2006: Ankara’da satılan hamsi, istavrit ve mezgit balıklarında Anisakidae enfeksiyonları.

8. Ali Tümay GÜRLER. 2006: Ankara ve yöresindeki tavşanlarda solunum ve sindirim sistemi helmintlerinin yaygınlığı.

9. Cenk Soner BÖLÜKBAŞ. 2007: Echinococcus granulosus protoskolekslerinin in vitro ve in vivo ortamda gelişim ve protein yapılarının belirlenmesi.

10. Gökben ÖZBAKIŞ. 2015: Toxocara canis ile deneysel enfekte farelerde visceral larva migransın PCR ile teşhisi.

11. Murat ÖZBEN. Ankara Yöresindeki Bal Arılarında (Apis mellifera) Varroa Enfestasyonunun Tespiti Ve Moleküler Genotiplendirilmesi. (Devam Ediyor)

BİLİMSEL YAYINLAR

A. Kitaplar

1.     Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A. (1989). GENEL PARAZİTOLOJİ (Teksir). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. 97 sayfa.

2.     Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A. (1991). Hayvanlarda Ekinokok türleri (Echinococcus sp.). (İNSANLARDA VE HAYVANLARDA KİST HİDATİK (ECHİNOCOCCOSİS). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No.10.

3.     Doğanay, A., Burgu, A., Tiğin, Y. (1993). Güneydoğu Anadolu Projesinin Veteriner Hekimlikte Helmint Hastalıkları Yönünden Önemi. (GAP VE PARAZİT HASTALIKLARI. Editör: M.A. Özcel) Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını No.11.

4.     Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, O. (2003). Patojenite. (FASCİOLOSİS. Editörler: R. Tınar, M. Korkmaz ) Türkiye Parazitoloji Derneği, Yayın No 18.

5.     Gönenç B, Doğanay, A., Öge, H. (2004). Echinococcosisin Patojentesi ve Kliniği (ECHİNOCOCCOSİS. Editörler:. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker). Hidatidoloji Derneği Yayın No 1.

6.     Doğanay, A (2005). Helmint Hastalıklarında Tedavi. (VETERİNER HEKİMLİĞİNDE PARAZİT HASTALIKLARINDA TEDAVİ. Editörler: A. Burgu, Z. Karaer). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:19.

7.     Doğanay, A (2007). Parazit ve parazitizm. (TIBBİ VE VETERİNER İMMUNOPARAZİTOLOJİ. Editörler: M.A. Özcel, N. Turgay, A. İnci, E. Köroğlu). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:21. Meta Basım Bornova İzmir.

·         Burgu, A., Doğanay, A, Öğe, H., Öğe, S., Sarımehmetoğlu, O,. Gönenç, B.,Bölükbaş, C.S (2007). Cestod enfeksiyonlarında bağışıklık. I. Genel bakış ve değişik konaklarda erişkin cestodlar için bağışıklık yanıtının incelenmesi. (Tıbbi Ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Editörler: M.A. Özcel, N. Turgay, A. İnci, E. Köroğlu). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:21. Meta Basım Bornova İzmir.

·         Öğe, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Burgu, A., Doğanay, A, Öğe, H., Bölükbaş, CS. (2007). Cestod enfeksiyonlarında bağışıklık II. Bazı metacestod enfeksiyonları için bağışıklık yanıtının incelenmesi. (Tıbbi Ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Editörler: M.A. Özcel, N. Turgay, A. İnci, E. Köroğlu). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No:21. Meta Basım Bornova İzmir.

8.     Doğanay, A., Altıntaş, N. (2009). Alveolar ekinokokkozis. (ZOONOZLAR. HAYVANLARDAN İNSANLARA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR. Editörler: M. Doğanay, N. Altıntaş) Bilimsel Tıp Yayınevi.

·         Altıntaş, N., Doğanay, A.(2009). Kistik ekinokokkozis. (Zoonozlar. Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Editörler: M. Doğanay, N. Altıntaş) Bilimsel Tıp Yayınevi.

·         Altıntaş,N.,Doğanay,A.(2009). Hymenolepiasis. (Zoonozlar. Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Editörler: M. Doğanay, N. Altıntaş) Bilimsel Tıp Yayınevi.

·         Altıntaş, N., Doğanay, A.(2009). Taeniasis saginata. (Zoonozlar. Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Editörler: M. Doğanay, N. Altıntaş) Bilimsel Tıp Yayınevi.

·         Doğanay, A., Altıntaş, N. (2009). Taeniasis solium ve cysticercosis. (Zoonozlar. Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar. Editörler: M. Doğanay, N. Altıntaş) Bilimsel Tıp Yayınevi.

9.     Doğanay, A. (2016). Kızılcahamam yöresinde arıcılık. (YABANABAD’DAN KIZILCAHAMAM’A KIZILCAHAMAM 100 YAŞINDA. Editörler: S. Erşahin, H. Çınar, İ.E. Arıoğlu). Semih Ofset Matbaacılık. Ankara.

10.   Doğanay, A. (2017). Paraziter Hastalıklar. (KOYUN VE KEÇİ HEKİMLİĞİ. Editör: E. Yarsan) Güneş Tıp Kitabevlerİ. Ankara.

11.   BAL ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI (2017). Editörler: A. Doğanay, L. Aydın). Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Bursa.

12.   HELMİNTOLOJİ (2018). Editör: A. Doğanay. Ankara Nobel Tıp Kitabevi. Ankara

B. Bilimsel Makaleler

1. Doğanay, A. (1983). Ankara köpeklerinde görülen helmint türleri, bunların yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 30(4): 550-561.

2. Doğanay, A. (1983). Ankara sokak köpeklerinde Linguatula serrata Frohlich 1879’un yayılışı ve halk sağlığı yönünden önemi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 30(4): 652-656.

3. Burgu,A., Tınar,R., Doğanay, A., Toparlak, M. (1985). Ankara sokak kedilerinin ekto-ve endoparazitleri üzerine bir araştırma. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 32(2): 288-300.

4. Güralp, N., Tınar, R., Doğanay, A., Coşkun, Ş.(1985). Türkiye sığırlarında Toxocara vitulorum’un yayılışı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 32(2): 280-287.

5. Burgu, A., Doğanay, A. (1986). Kedilerde üriner Capillariose etkenlerinin identifikasyonunda bazı güçlükler. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 33(1): 38-51.

6. Burgu, A., Doğanay, A., Yılmaz, H. (1986). Laboratuvar beyaz fare ve ratlarında Syphacia obvelata ve S.muris enfeksiyonları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 33(3): 434-451.

7. Güralp, N., Oğuz, T., Burgu, A., Doğanay, A., Bürger, H.J., Tınar, R. (1986). Ankara yöresinde (Çubuk, Polatlı) koyunlardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel aktivitesi. Doğa. Tr. Vet. ve Hay. Derg., 10(3): 259-274.

8. Şahal, M., Doğanay, A., İmren, H.Y. (1986). Untersuchungen auf die wirksamkeit der praperate Citarin L und Aricyl gegen mikrofilarien und adulte vürmer von Dirofilaria immitis und Dirofilaria repens bei naturlich infizierten Hunden. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 33(3): 297-308.

9. Doğanay, A. (1988). Koyunların bazı iç ve dış parazitlerine ivermectin’in etkisi. Doğa. Tr. Vet. ve Hay. Derg., 12(3): 170-184.

10. Doğanay, A., Burgu, A., Toparlak, M. (1989). Ankara yöresinde koyunlarda metastrogylose. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg., 6(5): 99-114.

11. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Bozan, H., Güçlü, F. (1989). Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 36(3): 614-627.

12. Doğanay, A., Bozan, H., Öge, S. (1989). Ankara’da bazı akvaryum balıklarında görülen parazitler. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 36(3):795-806.

13. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, S., Umur, Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 36(3): 646-664.

14. Burgu, A., Doğanay, A., Umur, Ş. (1990). Ratlarda Trichosomoides crassicauda’ya bazı antelmentiklerin etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 37(1): 192-203.

15. Doğanay, A., Köküuslu, C., Kutsal, O. (1990). Bir suaygırında atipik hidatik kist olgusu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 37(3): 589-598.

16. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1993). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. Doğa Tr. J. Vet. Anim. Sci. 17:341-349.

17. Doğanay, A., Öge, S. (1993). The prevalence of ascariasis in stray dogs in Ankara. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 40(4): 552-562.

18. Doğanay, A. (1994). Karadeniz’den avlanan mezgit balıklarında Hysterothylacium aduncum (Rudolphi 1802) olgusu. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 41(2): 208-217.

19. Doğanay, A. (1994). Farelerde sekonder hidatidoza karşı albendazol ve oxfendazol’un etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 41(3-4): 497-508.

20. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 42(2): 193-205.

21. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Sarımehmetoğlu, O., Ayaz, E. (1995). Eşeklerde bulunan helmint türleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 42(2): 207-215.

22. Çetindağ, M., Doğanay, A. (1996). Samsun yöresi mandalarında sindirim sistemi helmintleri. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg. 8: 46-57.

23. Doğanay, A., Öge, H., Kalınbacak, F. (1997). Doğal enfekte koyunların mide-bağırsak nematodlarına karşı Doramectin’in etkisi. T. Parazitol. Derg. 21(4): 426-428.

24. Doğanay, A., Gıcık, Y., Bilgili, A. (1997) Farelerde Aspicularis tetraptera ve Hymenolepis nana’ya karşı Drontal Plus ve Paratak Plus’ın etkisi . Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 3(2):187-190.

25. Doğanay, A., Ayaz, E., Yarsan, E. (1998). Farelerde Aspicularis tetroptera’ya Netobiminin etkisi. T. Parazitol. Derg., 22(2): 185-187.

26. Bıyıkoğlu, G., Doğanay, A. (1998). Deneysel olarak enfekte kuzularda Coenurus cerebralis’e Praziquantel ve Albendazol’ün etkisi. Tr.J.of Veterinary and Animal Sciences. 22(1): 43-48.

27. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G., Öge, H. (1999). Serodiagnosis of coenurosis by ELİSA in experimentally infected lambs. Türk. Parazitol. Derg., 23. 185-189.

28. Doğanay, A., Gönenç, B., Yarsan, E. (1999). The effect of Albendazole on secondary hydatidosis in mice (1994). Acta Parasitologica Turcica.. 23(2):190-193.

29. Yıldız, K., Bıyıkoğlu, G., Doğanay, A. (1999). Beyaz farelerde Strobilocercus fasciolaris’in ELİSA ile teşhisi. T. Parasitol. Derg., 23(3):323-326.

30. Burgu, A., Doğanay, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, O., Kalınbacak, F. (2000 ). Analysis of the fluids of hydatid cysts from sheep by using SDS-PAGE method and the determination of spesific antigens in protein structure by using Western blot. Tr J Vet Anim Sci., 24(5): 493-500.

31. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, O. (2000). Koyun kist hidatik protoscolekslerinin protein yapısının analizi ve spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 47(1):63-71.

32. Yıldız, K., Doğanay, A. (2001). Deneysel Enfekte Beyaz Farelerde Strobilocercus fasciolaris’e Albendazol Ve Praziquantel’in Etkisi. Turk J. Vet. Anim. Sci., 25 (287-294).

33. Doğanay, A., Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Tanyüksel, M., Gönenç, B., Kozan, E., Yıldırım, A. (2003). Diagnosis of hydatidosis in human beings and sheep by indirect flourescence antibody tecnique. Indian Vet. J., 80:1230-1233.

34. Kara, M., Doğanay, A. (2003). Köpeklerde erişkin Taenia hydatigena antijenine karşı antijenik spesifitenin SDS-PAGE ve Western Blot yöntemiyle araştırılması. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 9(2):141-145.

35. Öge, H, Doğanay A., Öge, S., Yıldırım, A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. Dtsch. Tierarztl. Wschr., 110 (2): 69-72 Feb.

36. Özkanlar, Y., Borku, M.K., Doğanay, A., Adanır, R., Hanedan, B. (2004). Efficacy of Selamectin against ascarid infection in puppies. Indian Vet. J., 81: 927-929.

37. Kara, M., Doğanay, A. (2005). İnvestigation of antigenic specificity against Cysticercus tenuicollis cyst fluid antigen in dogs experimentally infected with Taenia hydatigena. Turk J. Vet. Anim. Sci., 29(835-840).

38. Gürler, AT.,  Doğanay, A. (2007). Ankara ve civarında bulunan tavşanlarda solunum ve sindirim sistemi helmintlerinin yaygınlığı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 54, 105-109.

39. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Bölükbaş, C., Araz, E. (2010). Purification of specific proteins from hydatid cyst fluids of sheep liver and application to ELISA. Revue. Med. Vet. 161(1):10-15.

40. Doǧanay, A., Gönenç, B., Sarimehmetoǧlu, H.O., Öge, H., Öge, S., Adanir, R., Avcioǧlu, H., Tanyüksel, M. (2012). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 60 (1): 33-37.

C. Derlemeler

1. Doğanay, A. (1984). Sevimli dostlarımız ve sağlığımız. Bilim ve Teknik Derg., 17(196):21-22.

2. Doğanay, A. (1986). Gevişenlerin önemli helmint hastalıkları. Hayvancılık Sempozyumu, Tokat. 401-405.

3. Doğanay, A. (1986). Zoonoz olarak ekinokokozun halk sağlığı yönünden önemi. Hayvancılık Sempozyumu, Tokat. 407-409.

4. Doğanay, A. (1988). Koyunlarda mide bağırsak kıl kurdu. Pankobirlik Bült., 11:16-17.

5. Doğanay, A., Şahal, M. (1988). Türkiye’de köpeklerdeki dirofilariasis sorunu ve insan sağlığı açısından önemi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 34(2): 277-287.

6. Doğanay, A. (1990). Sığırlarımızda görülen başlıca helmint hastalıkları. T.O.K. Derg., 54:17.

7. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A. (1991). Hayvanlarda ekinokok türleri (Echinococcus sp.). Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, No;10: 129-155.

8. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G. (1992). Köpeklerde görülen filarial nematodlar. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg., 7(3):127-137.

9. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık parazitleri. T. Parazitol. Derg., 16(1):103-119.

10. Doğanay, A. (1993). Paraziter hastalıklardan ileri gelen ekonomik kayıplar. Türk. Vet. Hek. Dern. Derg., 64(2):52-59.

11. Doğanay, A. (1993). Arı hastalıkları. 1-Bal arısı hakkında genel bilgi. Türk. Vet. Hek. Dern. Derg., 5(2):29-35.

12. Doğanay, A. (1993). Varroatosis. Türk. Vet. Hek. Dern. Derg., 5(3):34-35,58-61.

13. Doğanay, A. (1993). Türkiye’de kedi ve köpeklerde görülen parazitler. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 39 (1-2):336-348.

14. Doğanay, A., Çetindağ, M. (1993). Helmintolojide radyasyon uygulamaları.T. Parasitol. Derg., 17(2):64-73.

15. Doğanay, A., Burgu,A., Tiğin, Y. (1993). Güneydoğu Anadolu Projesi’nin veteriner hekimlikte helmint hastalıkları yönünden önemi. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını, No;11: 169-180.

16. Doğanay, A. (1994). Varroa hastalığı. T. Parasitol. Derg., 18(2):229-239.

17. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G. (1994). Zoonoz özelliği gösteren trematodlar. Etlik Vet. Mikrobiol. Derg., 7(5):163-181.

18. Doğanay, A. (1995). Türkiye’de arılarda görülen bazı önemli hastalıklar. Türk Veteriner Hekimliği Dergisi. 9(1):49-54.

19. Doğanay, A., Öge, S. (1997). Türkiye’de koyun ve keçilerde görülen helmintler. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg.,3: 97-114.

20. Öge, S., Doğanay, A. (1997). Türkiye’de sığır ve mandalarda görülen helmintler. T. Parazitol. Derg., 21(4): 435-441.

21. Doğanay, A., Kara, M. (1998). Hayvan sağlığı yönünden Ekinokokozun Türkiye’de ve dünyadaki epidemiyolojisi ve profilaksisi. Türkiye Klinikleri, Cerrahi. 3(3): 171-181.

22. Sarımehmetoğlu, H.O., Doğanay, A. (1999). Zoonoz özelliği gösteren nematodlar. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 5(2): 233-241.

23. Doğanay, A., Kara, M. (2001) Nematodların mantarlar ile biyolojik kontrolü. T. Parasitol. Derg., 25(4):384-387.

24. Köktürk O., Gürüz Y., Akay, H., Akhan, O., Biber, Ç., Çağırıcı, U., Çetin, G., Çöplü, L., Doğan, R., 25. Doğanay,A., ve ark. (2002). Paraziter Akciğer hastalıkları tanı ve tedavi rehberi. Toraks Derg. Cilt: 3 Ek: 5.

25. Kara, M., Doğanay A, (2005). Cestodlar ve bağışıklık. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 11(1):83-88.

26. Bölükbaş CS, Doğanay A. (2007). Helmint enfeksiyonlarında alternatif kontrol yaklaşımları. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31, 4, 322-326.

27. Bölükbaş CS, Doğanay A. (2008). Echinococcus granulosus'un in vitro kültürü, Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32, 4-12.

28. Doğanay, A. (2012). Sığırlarda görülen başlıca parazit hastalıkları. Tarım Türk Derg., 34:176-179.

29. Doğanay, A., Vural., G. (2012). Coenurosis. Türkiye Klinikleri, Veteriner Bilimleri, Sığır Ve Koyunlarda Parazit Hastalıklar Özel Sayısı. 3(2):83-87.

30. Doğanay, A. (2015). Geçmişten günümüze arıcılık. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi.15(3-4) 116-125.

31. Doğanay, A. (2016). Arıcılığın önemi. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi.16(1-2) 82-87.

32. Yücesan, B., Doğanay, A. (2017). Gıda ile bulaşan helmint enfeksiyonları. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi.17(1-2) 60-75.

33. Doğanay, A. (2018). Bal Arısı Hastalıkları. Türkiye Klinikleri, Veteriner Bilimleri, Arıcılık Arı Ürünleri ve Apiterapi Özel Sayısı.  

D. Tebliğler

1. Burgu,A., Tınar,R., Doğanay,A., Toparlak, M. (1985). Ankara sokak kedilerinin ekto-ve endoparazitleri üzerinde bir araştırma. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül 1985, Bursa.

2. Güralp,N., Oğuz,T., Bürger,H.J., Tınar, R., Burgu,A., Doğanay,A. (1986). Ankara yöresinde (Çubuk, Polatlı) koyunlardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel aktivitesi. 4. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-26 Eylül 1985, Bursa. 

3. Doğanay, A. (1986). Gevişenlerin önemli helmint hastalıkları. Hayvancılık Sempozyumu, Tokat.

4. Doğanay, A. (1986). Zoonoz olarak ekinokokozun halk sağlığı yönünden önemi. Hayvancılık Sempozyumu, Tokat.

5. Burgu,A., Doğanay,A., Yılmaz,H. (1987). Laboratuvar beyaz fare ve ratlarında helmint enfeksiyonlarının genel durumu ve Syphacia türleri. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 15-17 Eylül 1987, Adana.

6. Burgu,A., Doğanay,A. (1987). Kedilerde üriner Capillariose etkenlerinin identifikasyonundaki bazı güçlükler. 5. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 15-17 Eylül 1987, Adana.

7. Doğanay,A., Burgu,A. (1988). Ankara sokak köpek ve kedilerinde bulunan helmintlerin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi. Konya Bölgesi V. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu. Zoonozlar. 24 Mayıs 1988, Konya.

8. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Bozan,H., Güçlü,F. (1989). Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul.

9 Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S.,Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul.

10. Burgu,A., Doğanay,A., Umur,Ş. (1989). Ratlarda Trichosomoides crassicauda’ya bazı antelmintiklerin etkisi. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 26-29 Eylül 1989, İstanbul.

11. Doğanay, A., Bozan, H, Öge, S. (1989). Akvaryum balıklarının parazitleri. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 26-29 Eylül, İstanbul.

12. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., (1991). İç Anadolu Bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 22-25 Ekim 1991, Girne/KIBRIS.

13. Doğanay,A., Burgu, A., Toparlak,M. (1991): Ankara yöresinde koyunlarda metastrongylose. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 22-25 Ekim 1991, Girne/KIBRIS.

14. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık Parazitleri 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne KIBRIS.

15. Doğanay,A., Öge,S., (1993): Ankara sokak köpeklerinde askarit türlerinin yayılışı. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 7 – 10 Eylül, Trabzon.

16. Doğanay,A. (1993): Arı hastalıkları. Sivas İli Hayvancılığının Sorunları. 9-22/05/ 1993. Sivas.

17. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Sarımehmetoğlu, H.O., Ayaz, E. (1995). Eşeklerde bulunan helmint türleri. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.

18. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge S., Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi. 24-27 Ekim 1995, Antalya.

19. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G., Öge, H. (1995). Koyunlarda Coenuriosisin Elisa ile tanısı. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.

20. Doğanay, A., Gönenç, B., Yarsan, E. (1997). Farelerde sekonder hidatidozun oluşumuna karşı albendazolün koruyucu etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül 1997, Ankara.

21. Doğanay,A., Öge,H.,Kalınbacak,F. (1997) Doğal enfekte koyunların mide-bağırsak nematodlarına karşı Doramectin’in etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi 8-12 Eylül 1997 Ankara.

22. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, H.O. (1999). Toxocara canis ile deneysel enfekte farelerde visceral larva migransın indirekt hemaglutinasyon ve indirekt floresan antikor testleri ile teşhisi. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.

23. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (1999). Koyun kist hidatik protoskolekslerinin protein yapısının analizi ve spesifik antijenlerin saptanması. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül 1999, Sivas.

24. Burgu, A., Doğanay, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O., Kalınbacak, F. (1999). Koyun kökenli kist hidatik sıvılarının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.

25. Öge, H., Doğanay A., Öge, S., Yıldırım, A. (2001). Ankara ve çevresindeki köpeklerde Asit Fosfataz ve ELISA yöntemleriyle Dirofilaria immitis enfeksiyonunun yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

26. Doğanay, A., Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Tanyüksel M., Gönenç, B., Kozan, E., Yıldırım, A. (2003). İnsan ve koyunlarda Hidatidozun İndirekt Floresan Antikor Tekniği ile teşhisi. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 8-12 Eylül, Konya.

27. Doğanay A, Gönenç B, Sarımehmetoğlu O, Öge S, Tanyüksel M, Avcıoğlu H (2005). Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDS-PAGE ve western blotting yöntemleri ile karşılaştırılması. 14. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir.

28. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C.S. (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Echinococcosis Çalışmaları. 3. Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-7 Eylül, Samsun.

29. Bölükbaş CS, Doğanay A. (2008). Echinococcus granulosus protoskolekslerinin in vitro ortamda gelisimi ve protein yapılarının SDS-PAGE yöntemiyle belirlenmesi. 4. Ulusal Hidatidoloji Kongresi), 6 / 2008, Malatya.

30. Burgu, A.; Sarmehmetoglu, O.; Gonenc, B.; Doganay, A.; Öge, H.; Öge, S.; Sahin, G.; Aypak, S.; Avcoglu, H.; Bolukbas, C. S.; Araz, E. (2011). Purification of specific proteins from Hydatid Cyst fluids of sheep liver and application to ELISAs. Revue de Médecine Vétérinaire; 161:10-15 BSP Spring Meeting, Nottingham, Monday 11th April to Thursday 14th April 2011.

31. Doğanay A., Gönenç,B., Sarımehmetoğlu,OH, Öge H., Öge,S., Adanır,R., Avcıoğlu,H., Tanyüksel,M . (2015). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. International Congress. 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina “One World-One Health-One Vision” Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 1-16 th, 2015.

32. Özbakış G, Doğanay A. (2016). PCR Detection of Visceral Larva Migrans in Mice Experimentally Infected with Toxocara canis. 12th European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XII), Sözlü sunum, 20-25 Temmuz 2016, Turku/Finlandia.

33. “45. Apimondia Dünya arıcılık Kongresi”. Oturum başkanlığı. 29.09-04.10/ 2017.

E. Projeler:

1. Güralp,N., Oğuz,T., Burgu,A., Doğanay,A., Bürger,H.J., Tınar,R. (1986). Ankara yöresinde (Çubuk, Polatlı) koyunlardaki mide-bağırsak nematod larvalarının mevsimsel aktivitesi. Hannover(GT 2 Proje no: 852170-03 ve Tübitak (VHAG-608)

2. Tiğin,Y., Burgu,A., Doğanay,A., Öge,S., Umur,Ş. (1989). Ankara Hayvanat Bahçesindeki bazı memeli ve kanatlı dışkılarının helmint yönünden incelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.

3. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1993). İç Anadolu bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri TÜBİTAK VHAG-755

4. Doğanay, A., Burgu, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O. (1998). Koyun kökenli kist hidatik protoskolekslerinin antijenik yapısının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western Blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 98-10-00-07.

5. Burgu, A., Doğanay, A., Gönenç, B., Sarımehmetoğlu, H.O., Kalınbacak, F. (1999). Koyun kökenli kist hidatik sıvılarının SDS-PAGE metoduyla analizi ve Western Blot metoduyla protein yapısındaki spesifik antijenlerin saptanması. TÜBİTAK, Proje no: VHAG-1343 ve Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 97-10-00-10.

6. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G., Öge, H. (1999) Serodiagnosis of coenurosis by ELİSA in experimentally infected lambs. TKIB Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü TAGEM HSA – 04-P-38

7. Doğanay, A., Burgu, A., Tanyüksel, M., Sarımehmetoğlu, H.O., Gönenç, B., Kozan, E., Yıldırım, A. (2000). Kist hidatik protoskoleks kesit antijenleri kullanılarak insan ve koyunlarda hidatidozun IFAT ile teşhisi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. Proje no: 2000-08-10-023.

8. Öge, H., Doganay A, Öge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. ARFO 2001- 08-10-035

9. Doğanay, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, S., Tanyüksel, M., Adanır, R. (2003). Hydatidosisin serodiagnosisinde kist sıvısı antijenlerinin SDPAGE ve Western Blotting yöntemleri ile karşılaştırmalı analizi.

Konferanslar/Radyo-TV Programları

“Arı hastalıkları.” 22/03/ 1988. Muğla.

“ Arıcılık.” 15/ 03/1990. Bursa.

“Arı Sağlığı.” 18 /01/1991. Ankara.

 “Antihelmintikler” 12/03/1995. Nevşehir.

”Çevremizdeki Yakın Tehlike Echinococcosis.” 08/05/2014. Kayseri. 

“Hidatik Kist hastalığı”. TRT1

“Hidatik Kist hastalığı”. GAP TV. 1991.

“Arı hastalıkları”. TRT2

“Ekinokokkozis”. TRT2.

“Hayvanlardan bulaşan Parazitler”. Bereket TV.