PROF.DR. AYLA SEVİM EROL    
Adı : AYLA
Soyadı : SEVİM EROL
E-posta : aerol@ankara.edu.tr, ayla_sevim@yahoo.com
Tel : 310 32 80/1516
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ayla-sevim-erol
Kişisel Akademik Bilgiler

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü

Telefon : 0-312-310 32 80 / 1516

E-mail : aerol@ankara.edu.tr

AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi, Fakültesi ve Tarihi)  :
Lisans                                         :1985 A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Yüksek Lisans                           :1988, A.Ü. Soyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Doktora                                      :1993, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Doçentlik                                    :1998 A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Profesörlük                               :2002 A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
Halen                                          :A.Ü. DTCF Antropoloji Bölümü, Ankara, Türkiye

DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI

 1. Z. Füsun Yaşar – Dental Antropoloji Açısından Adli Dental Antropoloji: Dental Antropoloji Açısından Minnetpınarı ve Güllüdere Toplumlarının Dişlerinin Karşılaştırmalı Analizi (DR), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2006.
 2. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu – Van Karagündüz Populasyonunun Dişlerinin ve Çenelerinin Paleopatolojik Açıdan İncelenmesi (DR), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2004.
 3. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu – Klazomenai İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
 4. Hakan Yılmaz – Van Kalesi Eski Van Şehri Toplumunun Diş Varyasyonları ve Biyometrik Ölçümler Açısından Değerlendirilmesi (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
 5. Arif Bozbıyık – Antropometrik Veriler Kullanılarak Fotoğrafların Karşılaştırılması (YL), Ankara Üniversitesi, Tıp Enstitüsü, 2003.
 6. Asuman Çırak – Van Karagündüz ve Mersin Kelenderis Toplumlarında Sexüel Dimorfizm (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
 7. Hilal Yakut – Anadolu’da Miyosen Dönem Suidleri (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2005.
 8. Serkan Şahin – Çorakyerler Probosidleri (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2005.
 9. Elif Özlem Öndoğan – Çorakyerler Omurgalı Fosillerinde Tafonomik Analizi (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2007.
 10. Ata Abaday – Oligosen’den Günümüze Anadolu’daki Felidlerin Değişimi ve Gelişimi (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 11. Muhammed Sever – Adli Antropoloji “ Yeniden Yüzlendirme” Çalışmalarında Mevcut Yumuşak Doku Kalınlık Cetvellerinin Türkiye’de Uygulanabilirliği (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2007.
 12. Serpil Özdemir – Minnetpınarı İskeletlerinin Paleopatolojik Açıdan Analizi (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 13. Harun Kutun – Kol ve Bacak Kemiklerindeki Cinsiyet Kriterleri : “Tepecik Toplumu Üzerinde Bir İnceleme (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2008.
 14. Özlem Durgunlu – Uzun Kemik Büyümesi: Üç Orta Çağ Toplumunda Bir Çalışma (YL), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2008.
 15. Serpil Özdemir –  Anadolu Tunç Çağı İnsan İskeletlerinin Paleodemografik ve Morfometrik Analizi: Kütahya Seyitömer Örneği (DR), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2012.
 16. Özgür Bulut – Adli Kimliklendirmede Yaşa Bağlı Olarak Yüz Bölgesinde Görülen Morfolojik Varyasyonların Analizi (DR), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2012.

BAŞKANLIĞINDA YÜRÜTÜLEN PROJELER

1-       Kültür ve Turizm Bakanlığınca Desteklenen Çankırı Çorakyerler Kazısı, (2001- Halen devam ediyor)
2-       İnsan dişlerindeki mikro aşınmalar ile beslenme arasındaki ilişkiler: Anadolu’nun Eski Toplumlarından Örnekler- MAKÜ BAP /  2010-2012  Projesi Proje Başkanı
3-       Çankırı Çorakyerler Kazısı : 2003-2008 Revealing  Hominid Origins Initiative , Proje Eş Başkanı

GÖREV ALDIĞI PROJELER:

 1.  1. 1987 Yılında “M.Ö.2. ve 1.Binde Doğu Anadolu Projesinde” Araştırmacısı (AÜ BAP)
 2. 2. Dr. Angela Minsoni Deroche Başkanlığında 1987-1988 yıllarında Gaziantep ve Hatay İlleri Prehistorik Yüzey Araştırmasında Paleoantropolog olarak görev aldı
 3. 3. 1989–1991 Elazığ/Tepecik İskeletleri, Eski Anadolu Toplumlarında Yaş ve Cinsiyet Belirleme (AÜ BAP)
 4. 4. 1989–1998 ANKARA- Çandır /Kalecik Kazısı (Prof. Dr. Erksin Güleç) (Paleoantropolog)
 5. 5. 1993–1998 Türkiye Omurgalı Fosil Yatakları Projesi (MTA-Ankara Üniversitesi ortak Proje)
 6. 6. 1993 Atabey, Isparta Kazıları (Prof. Dr. Orhan Bingöl Bşk.)
 7. 7. 1994 İzmir/Menemen Panaztepe Kazısı (Prof. Dr. Armağan Erkanal Bşk.)
 8. 8. 1995 Van Karagündüz, Kazısı (Prof. Dr. Veli Sevin Bşk.)
 9. 9. 1996 İzmir-Urla Klazomenai, Urla kazısı (Prof. Dr. Güven Bakır Bşk.)
 10. 10. 1996–1997 Ethiopia/Middle Awash Kazı ve araştırması (Prof. Dr. Tim White Bşk.)
 11. 11. 1998-Fransa Nis Lazaret Mağarası kazısı (Prof. Dr. Henry De Lumley Bşk.)
 12. 12. 1997–2000 Antakya Üçağızlı mağarası kazısı (Prof. Dr. Erksin Güleç Bşk.)
 13. 13. 2003 Gürcistan-Dmanisi Kazısı (Prof. Dr. David Lordkipanidze Bşk.)
 14. 14. 2004–2005 İzmir Symrna Agorası Kazısı (Dr. Mehmet Taşlıalan Müze Kazısı)
 15. 15. 2006’dan beri İzmir Nif Kazısı (devam ediyor) (Prof. Dr. Elif Tul Tulunay Bşk.)
 16. 16. Doç Dr. Aynur Özfırat Başkanlığındaki “Doğu Anadolu Yüksek Yaylası Orta Tunç-SonTunç/Erken Demir Çağ Kültürleri (M.Ö. 3. Binyıl Sonu-Erken 1. Binyıl)”, TÜBİTAK SOBAG Projesi (SBB-105K063), 2006–2000 Projesinde Paleoantropolog
 17. 17. 2007- Çanakkale -Parion Kazısı (devam ediyor) (Prof. Dr. Cevat Başaran Bşk.)
 18. 18. 2008 Bandırma- Kyzikos Kazısı (devam ediyor) Yrd. Doç. Dr. Nurettin Koçhan Bşk.)
 19. 19. 2008- Antalya- Doğu Garajı Kazısı  (devam ediyor) (Antalya Müzesi Bşk.)
 20. 20. Eski Anadolu Toplumlarında Gömülü Dişler – MAKÜ BAP / Araştırmacı / 2010-2012 (Tamamlandı)

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ   :   

 1. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı  (2002–2004)
 2. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Antropoloji Bölüm Başkan Yardımcısı (2004 -2006)
 3. A.Ü. Tıp Fakültesi Adli Antropoloji Laboratuar Sorumlusu  (2004 -2008)
 4. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Socrates-Erasmus Programı Bölüm Koordinatörlüğü (2004–2009)
 5. Adli Bilimler Derneği Adli Antropoloji Komisyon Başkanlığı (2006- hala devam ediyor)
 6. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2009-2012)
 7. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Antropoloji Bölüm Başkanlığı (2009-2012)
 8. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2009-2012)
 9. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Antropoloji Bölüm Başkanlığı 2013-devam ediyor
 10. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 2013-devam ediyor

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:  

Adli Bilimler Derneği Bilim Kurulu Üyeliği

Ankara Bilim Platformu Üyeliği 2012

KAF-DAV (Kafkas Araştırma ve Dayanışma Vakfı) Başkan Yardımcısı ve Bilim Kurulu Üyeliği

ÜAK(Üniversitelerarası Kurul) Üyeliği           2013

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Bilim Kurulu Üyeliği

TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) Bilim Kurulu Üyeliği

ÖDÜLLER:

TÜBİTAK’tan teşvik ödülleri aldı.

VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER 

 • İnsan Paleontolojisi
 • İnsan Osteolojisi
 • Paleoantropoloji Semineri
 • Paleoantropolojide Yöntem ve Teknikler
 • Paleodemografi
 • Anadolu Paleodemografisi
 • Adli Odontoloji
 • İnsan Evrimi (A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü )
 • Antropoloji (A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi)
 • Adli Antropoloji ( Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü)

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A1. Katkıcı, U., E. Gümüşburun U., H. Erdil, A. Sevim and E. Güleç, (1995), “ Astudy Of İncidance Of The İnterparietal Bone”, J. Anat. Soc. India, Vol.44 (1) Pp.13–17.

A.2. Gözil, R., S.Keskil, E.Çalgüner, A. Sevim, B. Önal, K. Baykaner, (1996), “Neurocranium Morphology As Determined By Assimetries Across Basis Crania”  Journal Of  Anatomy,189, Sayfa: 673-675.

A.3. Gümüşburun, E.,A. Sevim, U.Katkıcı, E.Adıgüzel, E.Güleç, (1997), “A Study Of Sutural Bones İn Anatolian-Ottoman Skulls”, International Journal Of Athropology, 12, Sayı: 2, Sayfa: 43-48.

A.4. Çalgüner,E., H. B. Turgut, R. Gözil, E. Tunç, A. Sevim, S. Keskil,  (1997),  “Measurements Of The Carotid Canal İn Skulls From Anatolia”, Acta Anatomica, 158, Sayfa: 130-132.

A.5. Turgut, H.B,  A. Anıl, T. Peker, C. Pelin, A. Sevim (1998), “ The Incidence And Lokalisation Of Mastoid Foramen And Superficial Parietomastoid Canal”, Acta Anatomica Nipponica, 73: 223–231.

A.6. Peker  T, Pelin C, Turgut H, Anıl A, Sevim A.  (1998), Various Types Of Suprameatal Spines and Depressions İn The Human Temporal BoneEur Arch Otorhinolaryngol., 255(8):391-5.

A.7. Turgut H, Anil A, Peker T, Pelin C, Sevim A.  (1998), The İncidence And Localization Of Mastoid Foramen And Superficial Parietomastoid Canal and Their Relations With Each Other.  Kaibogaku Zasshi. 73(3):223–31.

A.8. Gümüşburun  E, Katkıcı  U, Erdıl H, Sevim A and Güleç E (2002), Variations of the Supraorbital Traits,  Morphologie, 86: 19-22.

A.9. Cankal F., Uğur F.C., Tekdemir İ., Elhan A., Karahan T. And Sevim A., (2004), “Fossa Navicularis: Anatomic Variation At The Skull Base”, Clinical Anatomy 17:118-122.

A.10. Cankal, F.,H.C.Uğur,I Tekdemir,A.Elhan, T.Karaman And A. Sevim, (2004), “Fossa Navicularis: Anatomic Variation At The Skull Base, Clinical Anatomy, 17:118-122.

A.11. Apaydın N, E. Kızılkanar, N. Boyan, A. Sevim Erol, İ. Tekdemir, (2008), “An Atypical Variational Canal in the Hip Bone”, Anatomy International Journal of Experimental and Clinical Anatomy, Volume 2, pp 60-62, 2008.

A.12. Gözlük Kırmızıoğlu, P., A. Yiğit, A. Sevim Erol ve Z. F. Yaşar, (2009) “Kyzikos İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, International Journal of  Human Sciences (Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi), 6 (2), 451-466.

B. ULUSLAR ARASI KİTAPLARDA BASILI YAYINLAR:

B1.Sevim, A. (2006) “Paleoanthropologic Analysis of the human Skeletal Remains From The Yüceören Necropololis”, YÜCEÖREN (ed. Yücel Şenyurt-Atakan Akçay-Yalçın Kamış), Gazi Üniversitesi ARÇED, Mert Basın yayın Sn. Tic. Ltd.Şti. ANKARA.

B.2. Gözlük,P.K., A.Sevim, M. Taşlıalan  (2006) “Paleodemographical and Paleopathological Evaluation of The Byzantine Population in the Agora”, ss. 338-350, Anatolia Antiqua (Eski Anadolu XIV),  Instıtut Françaıs D’etudes Anatoliennes Georges_Dumenzil De Boccard.

B3. Yiğit, A., N. Yılmazer Salihoğlu, P. Gözlük KırmızıoğluZ. F. Yaşar, B. Kesikçiler ve A. Sevim Erol, (2010), “Trabzon Kızlar Manastırı İnsan İskeletlerinin Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, 105-126,  Merkez Repro İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ankara,.

B4. Gözlük Kırmızıoğlu, P., Z. F. Yaşar, A. Yiğit, F. Suata Alpaslan, A. Sevim Erol ve B. Kesikçiler, (2010), “Trabzon Kızlar Manastırı İskeletlerinde Ağız ve Diş Sağlığı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Denizli, 127-150, Merkez Repro İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Ankara,.

B5. Sevim, A., C. Pehlevan, A. Yiğit ve P. Gözlük, (2006), “2004 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 27. Kazı Sonuçları Toplantısı, Antalya, Cilt 2, 9-18, DÖSİMM Basımevi, Ankara,.

B6. Sevim, A., C. Pehlevan, A. Yiğit ve P. Gözlük, (2005), “2003 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 26. Kazı Sonuçları Toplantısı, Konya, Cilt 2, 225-236, DÖSİMM Basımevi, Ankara.

B7. Sevim A., Yaşar Z. F., A.Tuğ, (2006), ‘ Nevşehir İli/ Eskil Yeraltı Yaşam Alanı’28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale,  Sayfa 161-176.

B8. Yaşar Z. F., Kırmızıoğlu Gözlük P., Yiğit A., Sevim Erol A., (2007) ‘Smyrna Agorası İnsanlarının Ağız Ve Diş Sağlığı’ 29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli,  Sayfa: 127-140.

C. ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER, YAYIMLANMIŞ-ÖZETİ YAY.

C.1.Duyar, I., A.Sevim, (1992) “Eski Anadolu Toplumlarında Büyüme (I): Topaklı Populasyonunda Kalça Kemiği” VII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (27-31 Mayıs 1991 Çanakkale) S:1-17.

C.2.Güleç, E., I. Duyar, A. Sevim, (1993) “Van Kalesi İskeletlerinin Demografik Yapısı”, Uluslararası X.Arkeometri  Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs, Ankara (Milli Kütüphane).

C.3. Karabıyıkoğlu, M., A. Sevim, O. Arman, (1993) “Çandır Miyosen Çökelleri:  Fasiyesleri, Çökelme İstifleri ve Ortamları”, Uluslararası IX.Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 24-28 Mayıs, Ankara (Milli Kütüphane).

C.4. Güleç, E., I. Duyar, A. Sevim, 1993 “Eski Anadolu Toplumlarında Büyüme: II. Dilkaya Popülasyonunda Uzun Kemik Büyümesi”, Uluslararası VIII.Arkeometri Sonuçları Toplantısı,  ( 25-29 Mayıs 1992 Ankara ), Sayfa: 227-241.

C.5. Sevim A., E. Güleç (1994) “Congenital Hip Dysplasia in Ancient Anatolia “,   American Journal of Physical Anthropology , Supplement 18 To  the American Journal  of Physical Anthropology Annual Meeting issue (abstract)  ,USA.

C.6. Sevim, A. (1996) “Dental Pathology of the Middle Age Tepecik Population”,  Winkler’s Memorial Symposium,Perspectives ın Anthropology of Past and Present Populations (29 Ekim-5 Kasım 1995 Xanthi) Yunanistan (abstract).

C.7. Sevim, A. (1996), “Datça/Burgaz iskeletlerinin Paleoantropolojik Değerlendirilmesi”,  Uluslararası XI. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (29 Mayıs–2 Haziran 1995 Ankara) T. C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ss. 1–17.

C.8. Güleç, E., Korkmaz, D., SevimA., Duyar, İ. (1996) “Biometrical Analysis of the Ancient Anatolians:  Metric Trends in Dentition of the Topaklı (Early Byzantine) Population”, Winkler’s Memorial Symposium,Perspectives ın Anthropology of Past and Present Populations (29 Ekim-5 Kasım 1995 Xanthi) Yunanistan (abstract).

C.9. Güleç, E., Clark, D., Curtis, G., Gilbert, A., Gilbert, H., Hawell, F.C., Karabıyıkoğlu, M., Saraç, G., Sevim, A., Ünay, E., ve White, T.D. (1997) “ The Early Pleistocene Lacustrine Deposits of Dursunlu Preliminary Results”, INTER-INQUA colloquium(29-March-1 April 1997), Ankara, Turkey

C.10. Turgut, H.B., Anıl, A., Peker, T., Pelin, C., Sevim, A. (1997) “The incidence and localisation of mastoid foramen and superficial parietomastoid channel and their relation vith eachother”, 4th European Congress of the European Association Of Clinical Anatomy  (September 10-13),  Lille, France. (IN: Surgical and Radiologic Anatomy, Journal of Clinical Anatomy, Springer- Verlag 1997)

C.11. Güleç, E., S. L.Kuhn, A. Sevim, C.Pehlevan (1997) “1996 Yılı Antalya-Antakya Yüzey Araştırması”, XV. Araştırma Sonuçları Toplantısı (26-30 Mayıs 1997Ankara) II.Cilt; sayfa. 247–254.

C.12. Özer, İ., M. Sağır, A. Sevim, ve E.Güleç (1998), “Klazomenai’de Yaşamış İnsanların Sağlık Sorunları”, TC. Kültür Bakanlığı XIII. Arkeometri Sonuçları Toplantısı , (26–30 Mayıs 1997, Ankara), sayfa: 133–159).

C.13. Özer, İ., A. Sevim, O. Arman, C.Pehlevan, P.Gözlük, E.Güleç, (1999), “Karagündüz Kazısından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi”, XIV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998 Tarsus), TC. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ss.75-96.

C.14. Sevim, A., İ.Özer, C.Pehlevan, O. Arman, A.Yiğit, E. Güleç, (1999), “Birecik Barajı Eski Tunç Mezarlığından Çıkarılan İskeletlerin Paleoantropolojik Analizi”, XIV. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (25-29 Mayıs 1998 Tarsus), TC. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ss.65-72.

C.15. Gümüşburun E, Katkici U, Erdil H, Sevim A, Güleç E. (2000), Variations of supraorbital traits. Symposium Internationale Quartum Anatomiae Clinicae, 6-8 October, Varna-Bulgaria.

C.16. Sevim, A. ve Kiper, Y. (2000), “1998 Yılı Çankırı/ Çorakyerler (Elekçiardı) Kazısı,  21. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt (24-28 Mayıs 1999 Ankara), TC. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ss. 51-54.

C.17. Güleç, E., Sevim, A., Saraç, G. ve Özer, İ. (2000), “1998 Yılı Manisa İli Yüzey Araştırması”, 17. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt (24-28 Mayıs 1999 Ankara), sayfa: 133-135, Ankara.

C.18. Özer, İ, Sugihara, K., Pehlevan, C., Sevim, A. ve Güleç, E. (2000), “Karagündüz Toplumunda Epigenetik Karakterler”, Uluslararası 15. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (24-28 Mayıs 1999 Ankara), TC. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ss.101-108.

C.19. Sevim, A. Y. Kiper (2001), “2000 Yılı Çankırı/ Çorakyerler Kazısı, Uluslararası 23. Kazı Sonuçları Toplantısı (22-26 Mayıs, Ankara),  TC. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

C.20. Sevim, A, Begun, D.R. Güleç, E., Geraads, D. & Pehlevan, C.  (2001) A new late  Miocene hominid from Turkey. Am. J. Phys. Anthropol. (Supplement 32, Annual Meeting İssue) (abstract).

C.21. Sevim, A., C. Pehlevan, A. Açıkkol, H. Yılmaz, E. Güleç (2002), “ Karagündüz Erken Demir Çağı İskeletleri”, Uluslararası 17. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (28 Mayıs 01 Haziran 2001, Ankara), T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sayfa 37-49.

C.22. Gözlük, P., H.Yılmaz, A. Yiğit, A. Açıkkol, A. Sevim (2003), “Hakkari Erken Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Uluslar arası 18. Arkeometri Sonuçları Toplantısı 27-31 Mayıs 2002, Ankara, T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sayfa 31-40.

C.23. Sevim, A ve C.Pehlevan, (2003), “2002 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, Uluslararası 25. Kazı Sonuçları Toplantısı 2.Cilt (26–31 Mayıs 2003 ANKARA), Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM Basımevi.

C.24. Güleç, E., H.Yılmaz, A.Sevim, N.Şimşek, A. Açıkkol, (2004), “Çavlum Toplumunda Bir Trepenasyon Olgusu”, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM Basımevi, ss 41-50.

C.25. Güleç E., Sevim A., Pehlevan C., Karabıyıkoğlu M., (2004), Hominoid Bearing Mammalian Fosil Beds from Middle Miocene Deposits ın the Cankırı Basın, Central Anatolia, Turkey, 32nd International Geological Congress 2004 (Florance-Italy) (abstract).

C.26. Sevim, A., A. Açıkkol, H. Yılmaz (2004), “Çavlum İskeletlerinin Plaoeantropolojik Analizi”,  I. Uluslararası Dünden Bugüne Eskişehir Sempozyumu, 12–15 Mayıs, Anadolu Üniversitesi.

C.27. Sevim A., C. Pehlevan, A. Yiğit, P. Gözlük Kırmızıoğlu, (2006), “2005 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, Uluslararası 28.Kazı Sonuçları toplantısı, Sf : 419-437, Cilt No: 2, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Çanakkale, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi, Ankara-2006

C.28. Sevim A., P. Gözlük Kırmızıoğlu, A. Yiğit, S. Özdemir, Ö. Durgunlu, (2007), “ Erzurum/Güllüdere İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Uluslararası 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Sf: 141-160, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Çanakkale, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi Ankara-.

C.29. Sevim A., A. Yiğit, P. Gözlük Kırmızıoğlu, S. Özdemir, Ö. Durgunlu, (2007) “Erzurum / Tetikom Demir Çağı İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Uluslararası 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Sf: 177-192, 29 Mayıs – 2 Haziran 2006, Çanakkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi Ankara-.

C.30. Sevim A., P. Gözlük Kırmızıoğlu, A. Yiğit, Ö. Durgunlu, S. Özdemir, (2007) “Kahramanmaraş / Minnetpınarı  İskeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Uluslararası 23. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs İle 01 Haziran 2007, Kocaeli, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi Ankara.

C.31. Sevim A., Ayhan Yiğit, (2007) “ 2006 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, Uluslararası 29. Kazı Araştırma Ve Arkeometri Sempozyumu, TC Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 28 Mayıs-1 Haziran 2007, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi Ankara.

C.32. Sevim A., A.Y. Yavuz (2007), “Tarihsel Süreçte İnsanlarda Süslenme”,Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, , 04-05 Nisan, İstanbul.

C.33. Sevim A. (2007), “Antropolojinin Adli Bilimlerde Yeri ve Önemi”,Uluslararası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi) , Aralık, Avanos/Nevşehir.

C.34.  Sevim A., Ayhan Yiğit, (2009) “ 2007 Yılı Çankırı Çorakyerler Kazısı”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26 – 30 Mayıs 2008), Ankara.

C.35. Sevim Erol A., S. Özdemir, (2008), “Bir Eklem Hastalığı Olan Osteoartrit ve Anadolu Eski Toplumlarında Osteoartritin Yeri ve Önemi”, 1.Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi – 10.Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, 20 – 24 Mayıs 2008, Konya.

C.36. Sevim A, F. Yaşar, P. Gözlük Kırmızıoğlu, A.Yiğit, (2008) “Smyrna Agorası İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı” 29. uluslararası kazı araştırma ve arkeometri sempozyumu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 28 Mayıs–1 Haziran 2007, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Dösimm Basımevi Ankara.

C.37. Gözlük Kırmızıoğlu, P., F. Yaşar, A. Yiğit, A. Sevim Erol, (2009), “Kyzikos İskeletlerinin Dental Analizi”, 30. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26 – 30 Mayıs 2008), Ankara.

C.38. Yiğit, A., F. Yaşar, P. Gözlük Kırmızıoğlu, A. Sevim Erol, ( 2009), “Bandırma / Kyzikos İnsan İskeletlerin Antropolojik Analizi”, 30. Uluslar arası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (26 – 30 Mayıs 2008), Ankara.

C.39. Sevim Erol A., Z. F.Yaşar, S.Özdemir, A. Y. Yavuz, (2011), “Hasankeyf insanlarının antropolojik yapısı”, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, İstanbul,219-234, 24-28 Mayıs 2010.

C.40. Yavuz A. Y., Z.F. Yaşar, S. Özdemir, A. Sevim Erol, T.Devrent, (2012), “ Hasankeyf Neolitik Dönem İnsanlarında Çene Kırığı”, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 381-391, T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, (2012) ISSN: 1017-7671.

C.41. Yaşar Z.F., S. Özdemir, A.Y. Yavuz, A.Sevim Erol, (2012), “Eski Anadolu Toplumlarında Gömülü Dişler” 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 363-380,T.C. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. (2012) [ MAKÜ BAP Projesi 0094-NAP-10] ISSN: 1017-7671.

D. ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN POSTER TEBLİĞLER,

D.1. Sevim, A. and Pelin, C. (1998) “Trauma Cases in a Medieval poulation From Tepecik in Anatolia (ABSTRACT)”, (Compiled and Edited by MA Rath, H Soodyall, D Barkhan, KL Kuykendall and PV Tobias), International Association For the Study of Human Paleontology/ International Association of Human Biologists, Dual Congress 1998 (29-June 4 July 1998, Sun City, South Africa), Johannesburrg (Poster).

D.2. Yaşar Z.F., A. Sevim Erol, (2008), “Sex Determination Using Tooth Dimensions”, 1st International Eurasian Congress of Forensic Sciences, Poster Presentations, October 11 th, 2008.

D.3. Yaşar Z. F., Erol A.S. ,Adli Dental Antropoloji, Poster Sunumu, Uluslararası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, Aralık 2007, Avanos/Nevşehir.

D.4. Yaşar Z. F., Erol A.S. ,Diş Mutilasyonları, Poster Sunumu, Uluslararası IV. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi (I. Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongresi, Aralık 2007, Avanos/Nevşehir.

D.5.Yaşar Z.F., Erol A. S., Minnetpınarı İnsanlarının Ağız ve Diş Sağlığı, Sözel Bildiri, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 26-30 Mayıs 2008, Ankara.

E. ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR,

E.1. Sevim A., (1991) “Tepecik Ortaçağ Populasyonunda Konjenital Bir Hastalık: Kalça Çıkığı”  V. Araştırma Sonuçları Toplantısı (21 Mart 1991 Ankara),  DTCF Dergisi ,35;  S: 289–299.

E.2. Sevim, A., (1993) “Paleoantropolojik Çalışmalarda Pelvis’in Önemi ve Topaklı Populasyonunda Pelvis Yapısı” , VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (13 Nisan 1992 Ankara)  DTCF Dergisi, C.35 (1): 169-179.

E.3. Sevim, A., I. Duyar, (1993), “Kazılardan Insan Iskeletlerinin Çıkartılması Sırasında Uygulanacak İşlemler” Arkeoloji Dergisi,  Sayı 30, Sayfa 123-135.

E.4. Sevim, A. (1994), “İskeletlerden Yaş ve Cinsiyet Tayini”, Bilim ve Teknik, TÜBITAK,  Temmuz 1994.

E.5. Katkıcı, U., E.Gümüşburun, A. Sevim, E.Adıgüzel, E.Güleç (1997), “ Metatarsal Kemiklerin (2,3,4) Lateral Yüzeylerindeki Sulcus Açı Değerlerinin Kemiklerin belirlenmesindeki Önemi (The Angle Degrees Grooves on the Lateral Sides of the Metatarsal Bones (2,3,4) for Identifying Them), Adli Tıp Bülteni, Cilt 2, Sayı 2, sayfa 56-57, Istanbul.

E.6. Sevim, A. (1998), “Eski Anadolu Toplumlarında Gözlenen Bir Paleopatolojik Doku Bozukluğu: Porotic Hyperostosis”, Antropoloji Dergisi,  Sayı: 13, sayfa: 229–244, Ankara

E.7. Sevim, A., M. Sağır, ve İ. Özer (1998), “Van / Dilkaya İskeletlerinde Metacarpallerden Boy Hesaplanması”, Antropoloji Dergisi,  Sayı: 13, sayfa: 245-255, Ankara.

E.8. Gümüşburun, E., A.Sevim, U.Katkıcı, E.Adıgüzel, E. Güleç (1998), “Kafa İskeletinin Üç Değişik Tipinde Sutura Metopica ile İlgili bir Çalışma”, Antropoloji Dergisi,  Sayı: 13, sayfa:207-211 Ankara.

E.9. Gümüşburun,E., U.Katkıcı, H.Erdil, A.Sevim, E.Güleç (1998), “ Foramen Infra Orbitale ile Ilgili Bir Çalışma (A Study of Infraorbital Foramen)”, Ç.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 20 (1): sayfa: 7-9,  Adana.

E.10. Özer, İ., M. Sağır, A.Sevim, ve E. Güleç, (2001), “İki Ortaçağ Toplumunda Cinsiyet Kriterlerinin İstatistiksel ve Morfolojik Açıdan İncelenmesi”, Adli Tıp Bülteni, Cilt: 6, Sayı: 1. sayfa 34-52.

E.11. Sevim, A. (2001), “Çorakyerler kazısı Anadolu’daki hominoid evrimine ışık tutuyor”, Bilim ve Ütopya, Aralık 2001, Sayı: 90, ss.78-81.

E.12. SevimA.,  M. Sağır, İ. Özer ve E. Güleç, (2001), “İskelette Kimliklendirme”,  Adli Tıp Bülteni, Cilt: 6, Sayı: 1, sayfa 53-58.

E.13. Sevim, A. (2002), “Geç Miyosen’e Ait Bir Omurgalı Fosil Yatağı: Çorakyerler”, Mavi Gezegen, Jeoloji Mühendisleri Odası, sayı 6, sayfa 68-71.              

E.14. Sevim A., (2005), “ Tepecik Ortaçağ Toplumunda Makroskobik Diş Patolojileri”, Ankara Diş Hekimleri Odası Dergisi, 68-71.

E.15. Sevim, A. ve F. Kaya, (2005 Ocak) “Son Buluntular Işığında İnsanlık Serüveni, Keçi, 66–67.

E.16. Sevim. A. ve Ayşim Tuğ, (2006), “Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi Çalışmalarında Bio-Arkeolojinin Önemi”, sf: 35–40, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

E.17. Sevim, A., (2007), “Çankırı ‘da 8 milyon yıl önceki Yaşam : Çorakyerler Kazısı”, Çankırı Araştırmaları, yıl : 2, sayı : 2, Ağustos 2007

E.18. Sevim. A., F. Yaşar., H. Hancı., (2007), “Bebek ve Çocuk İskeletlerinde Yaş Tayin Metotları”, Adli Bilimler Dergisi, Haziran 2007, Cilt 6, sayı  2, sf: 6-12

E.19. Yaşar, F., S. Duran,H. Yaşar :Teke, H. Hancı, A. Sevim., (2007), “Kafatasında Travma Tespiti”, Adli Bilimler Dergisi, Haziran 2007, Cilt 6, sayı  2, sf: 84-88

E.20. Özdemir S. ve A. Sevim Erol, (2012), “Orta Tunç Dönem Seyitömer İnsanlarının Sağlık Sorunları”, Adli Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, Mart 2012, Sf: 23-30.

E.21. Özdemir  S., A. Y. Yavuz, Z.F.Yaşar ve A. Sevim Erol, (2011), “Antalya Doğu Garajı İskeletlerinde Bir Kafatası Travması Örneği”,  Adli Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 12-16.

E.22. Özdemir S. ve A.Sevim Erol, (2010), “ Minnetpınarı İskeletlerinin Paleopatolojik Açıdan Analizi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi, 23, 95-127 (2010).

F. ULUSAL KONFERANSLAR, kongre ve sempozyumlarda SUNULAN TEBLİĞLER,

F.1. Sevim, A. (1994), Eski Anadolu Toplumlarının Paleodemografik Açıdan İrdelenmesi, XII. Türk Tarih Kongresi, (12-16 Eylül 1994 Ankara T.T.K. Salonu).

F.2. Sevim, A. ve I. Özer (1995) “İskeletten Yaş Belirleme Yöntemleri”,  III. Ulusal Anatomi Kongresi (6-9 Eylül 1995 İzmir).

F.3. Güleç, E. ve A.Sevim,  (1995) “İskeletten Cinsiyet Belirleme Yöntemleri”,  III. Ulusal Anatomi Kongresi (6-9 Eylül 1995 İzmir).

F.4. Gümüşburun, E., A. Sevim, U. Katkıcı, E. Adıgüzel, E. Güleç (1995) “Anadolu Osmanlı Dönemi Kafataslarında Sütural Kemik ile İlgili Bir Çalışma”,  III. Ulusal Anatomi        Kongresi (6-9 Eylül 1995 İzmir).

F.5. Katkıcı, U., E.Gümüşburun, H. Erdil, A. Sevim, E. Güleç (1995) ” Interparietal  Kemiğin Insidansı ile ilgili Bir Çalışma”, III. Ulusal Anatomi Kongresi (6-9 Eylül 1995 İzmir).

F.6.Gümüşburun  E, Katkıcı U, Sevim A, Erdil H, Adıgüzel E, Güleç E. (1996), Kafa iskeletinin üç değişik tipinde sutura metopica ile ilgili bir çalışma. V. Karadeniz Tıp Günleri, 27–30 Mayıs 1996, Trabzon.

F.7. Sevim, A. (1996)  “Burgaz/Datça Roma Dönemi Insanlarının Çene ve Diş Patolojisi”, I.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (30–31 Ekim, Ankara).

F.8. Gümüşburun,E., U.Katkıcı, H. Erdil, A.Sevim, E. Güleç, (1996) “Margo Supraorbitalis ve Infraobitalis’te yer alan Çentik ve Deliklerin Sayı ve Pozisyonları ile ilgili Bir Çalışma”, I.Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu (30-31 Ekim, Ankara).

F.9. Katkıcı U, Gümüşburun E, Sevim A, Adıgüzel E, Güleç E. (1996), Metatarsal kemiklerin (2,3,4) lateral yüzlerindeki sulcusların kemiklerin belirlenmesindeki önemi, I. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 30-31 Ekim 1996, Ankara.

F.10. Peker, T., C. Pelin, H. B. Turgut, A. Anıl ve A. Sevim (1997) “Trigonum ve Spina Suprameatica Tiplerinin İncelenmesi”, IV. Ulusal Anatomi Kongresi (1-5 Eylül 1997 Hotel Princess Kumburgaz, İstanbul).

F.11. Turgut, H.B., A. Anıl, T. Peker, C. Pelin ve A. Sevim (1997) “ Foramen Mastoideum ve Canalis Parietomastoideus Superficialis’in Yerleşimi ve Bulunma Sıklığının İncelenmesi”, IV. Ulusal Anatomi Kongresi (1-5 Eylül 1997 Hotel Princess Kumburgaz, İstanbul).

F.12. Pelin, C., H.B. Turgut, A. Anıl, T. Peker ve A. Sevim (1997) “Foramen Ethimoidale Anterior, Posterior’un Bulunma Olasılığı ve Yerleşim Şekilleri”, IV. Ulusal Anatomi Kongresi, (1-5 Eylül 1997 Hotel Princess Kumburgaz, İstanbul).

F.13. Anıl, A., T. Peker, C. Pelin, H.B. Turgut ve A. Sevim (1997) “ Spina Recti Lateralis’in Bulunma Sıklığı ve Klinik Önemi”, IV. Ulusal Anatomi Kongresi (1-5 Eylül 1997 Hotel Princess Kumburgaz, İstanbul).

F.14. Güleç, E., A. Sevim, İ. Özer, C. Pehlevan (1999) “M. Ö. 7-4.Y.Y. Klazomenai Toplumunda Büyüme”, V. Ulusal Anatomi Kongresi (25-30 Ekim, Beldibi-Antalya).

F.15. Sevim, A. (2000) “ Eski Anadolu Toplumlarında Büyüme: Tepecik Populasyonunda Kemik Büyümesi”, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Ankara.

F.16. Yılmaz, H., B. Koca, A. Açıkkol, A. Sevim (2000) “ Klazomenai Toplumunda Görülen Diş Varyasyonları”, II. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Ankara.

F.17. Sevim, A., (2004), “Toplu Mezarlarda Kimliklendirme”,I. Ulusal Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi (DVI) Kongresi , 5–6 Mayıs ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi

F.18.  Sevim, A., (2004), “Toplu Mezarlar”, III. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, , Ekim, Eskişehir.

F.19.  Sevim, A., (2005), “Diş Evrimi”, II. Kapadokya Adli Bilimler SempozyumuKasım, 12-13 Kasım, Avanos, Nevşehir.

F.20.  Sevim, A. (2006), “Diş Evrimi”, Gata Adli Dişhekimliği Sempozyumu,Nisan , Ankara.

F.21. Sevim, A. (2006), 5. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, “Toplu Mezarlar”, 08-10 Eylül, Samsun

F.22. Sevim, A. (2006), “Antropoloji Ve İlgili Olduğu Bilim Dalları”,III. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu, 17–19 Kasım, Avanos, Nevşehir.

F.23. Sevim, A., S. Özdemir, Ö. Durgunlu (2006), “Anadolu’da Eski Dönemlerde Yaşamış Olan Toplumların Demografik Yapısı”,XV. Türk Tarih Kongresi, 11–15 Eylül , Ankara

F.25. Sevim A., S. Özdemir, Ö. Durgunlu, (2006), “Tıp Tarihi Açısından Anemi: Eski Dönemlerde Yaşamış İnsan Toplumlarında  Aneminin Yeri ve Önemi”, IX. Türk Tıp Tarih Kongresi.

F.26. Sevim Erol, A. (2007), “Türkiye’de Adli Antropoloji” Adli Bilimler Kongresi, 06-09 Eylül, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

F.27. Sevim Erol, A., T. Şener, (2008), “Spor Antropolojisi”, 1. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi Kongre Kitabı, 28 Kasım-30 Kasım 2008.

F.28. Sevim Erol A.S. Özdemir, (2008), “Türkiye’de Adli Antropoloji”, Türkiye’de ve Dünya’da Antropoloji Eğitimi Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi, 10 -12 Nisan 2008 (Baskıda).

F.29. Unat, Y, A. Sevim Erol (2009),Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi, “Armağan Saatçioğlu”, 27-29 Nisan,  Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir.

F.30. Sevim A, B. Kesikçiler (2009), “Kütahya ve Çevresinde Tunç Çağı’nda Yaşamış Olan Toplumların Antropolojik Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi 2.Arkeoloji Sempozyumu, 28–29 Nisan, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

F.31. Sevim, A. (2009),” Türkiye’de Adli Antropoloji” Uluslararası Ağrı Dağı Eteklerinde Adli Bilimler Günleri Sempozyumu,  20–21 Mayıs, Iğdır.

F32. Yiğit, A., P. Gözlük Kırmızıoğlu, A. Sevim Erol ve R. İbiş, “Çankırı / Salur Erken Tunç Dönemi İnsanları”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (24 – 28 Mayıs 2010), İstanbul, 2010.  

F33. Sevim, A., S. Özdemir, Ö. Durgunlu ve P. Gözlük, “Yüceören Toplumunun Dişlerindeki Varyasyonların Değerlendirilmesi”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 27. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu (30 Mayıs- 03 Haziran, 2005), Antalya, 2005.

G. KİTAPLAR (Telif, Derleme, Çeviri)                                                                                             

G.1.  Sevim A., Özer, I.,  M. Sağır,  (2003), “Paleodemografi Tarihsel Gelişimi ve Sorunları”, Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü.

G.2. Sevim, A. (2003), “Paleodemografik Çalşmalara Bir Örnek: Tepecik Ortaçağ Toplumunun Paleodemografik Analizi”,Nüfusbilim Konferansı Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

G.3. Sevim, A. C.Pehlevan, I.Günay (2006), “Arkeolojide Paleoantropoloji” Hayat Erkanal’a Armağan-Kültürlerin Yansıması, s: 660–666. Basımevi Homer Kitabevi ve Yayıncılık-İSTANBUL.

G.4. Unat Y. Ve A. Sevim Erol, “ Doç. Dr. Armağan Saatçioğlu (1944-1990) Unutulmuş Bir Antropolog”, Eskişehir Orhangazi Üniversitesi Yayınları Yayın No:165 (Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi Bildiri Kitabı, Yayına Hazırlayan: Dr. Günseli Naymansoy)

G.5. Sevim Erol A. ve S. Özdemir, (2011-2) “7. BÖLÜM: Adli Antropoloji”, (Ed. Oğuz KARAKUŞ-ADLİ BİLİMLER KİTABI içinde), Adalet Yayınları, ANKARA sf:185-199.

G.6. Sevim A., Pehlevan C., Günay I. “Arkeolojide Paleoantropoloji” Hayat Erkanal’a Armağan Kültürlerin Yansıması, Homer Kitabevi, 2006

HAKEMLİĞİ YAPILAN DERGİLER

 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi – Editörü
 • Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem
 • Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakem
 • Adli Bilimler Dergisi Bilimsel Danışma ve Yayın Kurulu Üyesi
 • Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Hakem
 • Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi Bilim Heyeti Üyesi
 • Olba Dergisi Hakem

KATILDIĞI KAZI, PROJE VE ARAŞTIRMALAR

TarihYerGöreviKazı-Araştırma
2008- …AntalyaAntropolog
 • Doğu Garajı Kazısı  (devam ediyor)
2008BandırmaAntropolog
 • Kyzikos Kazısı (devam ediyor)
2007-…ÇanakkaleAntropolog
 • Parion Kazısı (devam ediyor)
2006-…İzmirAntropolog
 • Nif Kazısı (devam ediyor)
2004–2005İzmirAntropolog
 • Symrna Agorası
2007KKTCEğitmen
 • Kayıp Şahıslar Komitesi Tarafından Düzenlenen Kurs
2003GeorgiaPaleoantropolog
 • Dmanisi Kazısı
1997–2000AntakyaPaleoantropolog
 • Üçağızlı mağarası kazısı
1998FransaPaleoantropolog
 • Lazaret Mağarası kazısı
1996–1997EthiopiaPaleoantropologEthiopia/Middle Awash Kazı ve araştırması
1996UrlaAnthropolog
 • Klazomenai, Urla kazısı
1995VanAnthropolog
 • Van Karagündüz, Kazısı
1994İzmir/MenemenAnthropolog
 • Panaztepe Kazısı
1993IspartaAnthropolog
 • Atabey, Isparta kazıları
1993–1998TürkiyePaleoantropologOrtak proje
 • Omurgalı Fosil Yatakları Projesi
1989–1998AnkaraPaleoantropolog
 • Çandır /Kalecik Kazısı
1989–1991Elazığ/ Tepecik İskeletleriProje araştırmacısı
 • Eski Anadolu Toplumlarında Yaş ve Cinsiyet Belirleme
1988Hatay
 • Prehistorik Yüzey Araştırması
1987Proje Araştırmacısı
 • M.Ö.2. ve 1. Binde Doğu Anadolu
1987GaziantepPaleoantropologPrehistorik Yüzey Araştırması

 

Diğer faaliyetler

 • Workshop; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Adli Bilimler Kongresi’nde(12–15 Nisan 1994) Prof.Dr. Yaşar Işcan ve Prof Dr.Erksin Güleç ile birlikte düzenlenen “Eğitim Kursu” nda eğitmen olarak görev almıştır.
 • III. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Antropoloji) – Düzenleme Komitesi Üyesi – 17–19 Kasım 2006
 • II. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumu (Adli Adli Diş Hekimliği) – Düzenleme Komitesi Üyesi – 12 -13 Kasım 2005
 • I. Adli Antropoloji Kursu Düzenleyicisi – 7–12 Şubat 2005
 • II. Adli Antropoloji Kursu Düzenleyicisi – 13–18 Şubat 2006
 • III. Adli Antropoloji Kursu Düzenleyicisi – 05–10 Şubat 2007
 • IV. Adli Antropoloji Kursu Düzenleyicisi – 7–12 Ocak 2008
 • III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni-Geçmişten Geleceğe Çankırı, “Dünden Bugüne Çankırı: Çankırı’nın Tarih Öncesi”, 28-29 Eylül 2005, Çankırı.
 • Dr. Rıfkı Kamil Urga Çankırı Araştırmaları Merkezi, Yerel Araştırmalar Üzerine Yeni Yaklaşımlar Akademik Platformu, “Çankırı ‘da 8 Milyon Yıl Önceki Yaşam: Çorakyerler Kazısı”, 2007, Çankırı.
 • Cumhuriyet üniversitesi Adli Antropoloji Günü, “Adli Antropoloji”, 27 Nisan 2007.