PROF.DR. İSMAİL AĞIRBAŞ    
Adı : İSMAİL
Soyadı : AĞIRBAŞ
E-posta : agirbas@ankara.edu.tr, agirbasismail@yahoo.com
Tel : +90 (312) 3191450 / 1137
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ismail-agirbas
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı: İsmail AĞIRBAŞ

Doğum Tarihi: 14 Mart 1966

  1. ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Profesör

Sağlık Kurumları Yönetimi

Ankara Üniversitesi

2013

Doçentlik

Yönetim ve Organizasyon

ÜAK

2007

Doktora

Sağlık Kurumları Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Sağlık Kurumları Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

1993

Lisans

İİBF Sağlık Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi

1989

 

  1. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Senatör

Ankara Üniversitesi

2014 - 2017

Kurucu Müdür

Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksek Okulu

2010 - 2013

Başhekim Yard.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

2009 - 2012

Üye

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu

2009 - 2012

Dekan Yard.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2008 - 2009

Doç.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği 

2007 - 2013

Yard. Doç.

 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği     

Yard. Doç.

Müdür Yard.  

 TCDD Ankara Hastanesi

1993–2002

Memur

 Özel Güven Hastanesi

1990–1993

 

 

  1. LİSANS DÜZEYİNDE VERİLEN DERSLER

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim I ve II

Hastane Örgüt ve Yönetimi I ve II

  1. YÜKSEK LİSANSTA VERİLEN DERSLER

Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi

Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Finansal Analiz (Uzaktan Eğitim)

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

  1. DOKTORADA VERİLEN DERSLER

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim

 

  1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

6.1. Devrim İ.,  Yaşar N., İşgüder R., Ceylan C., Bayram N., Özdamar N., Turgut N., Oruç Y., Gülfidan G., Ağırbaş İ., Ağın H., “Clinical impact and cost-effectiveness of a central line bundle including split-septum and single-use prefilled flushing devices on central line–associated bloodstream infection rates in a pediatric intensive care unit”, American Journal of Infection Control 44 (2016) e125-e128

 

6.2. Ağırbaş İ., Gök H., Akbulut  Y., Önder Ö. R., “Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması (Cost Analysis in Hospitals and Calculation of Unit Costs in Medical Rehabilitation Services), Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2012;58:103-8(Turk J Phys Med Rehab 2012;58:103-8),

DO I: 10.4274/tftr.28566

 

6. 3.  Mollahaliloglu S. , Kavuncubasi Ş.,  Gursoz H.,  Agirbas İ., Arı H. O. Öncül H.G., Akdag R., and. Younis M.Z.,(2009) “ Outsourcing Profile in the Turkish Health Care System”, J Health Care Finance 2009; 34(4):74–82

 

6.4. Çelik S.S., Çelik Y., Ağırbaş İ., Uğurluoğlu Ö.,(2007) “Verbal and Physical Abuse Againts Nurses in Turkey” International Nursing Review, December, Volume: 54, Issue 4, 359 - 366

 

6.5.  Esatoğlu E., Ağırbaş İ., Önder Ö. R., Çelik Y., “Addional Cost of Hospital – Acquired Infection To The Patient: A Case Study In Turkey”, Health Services Management Resarch, 2006;19(3):137-143

 

6. 6. Agirbas İ., Tatar M., Kısa A., “Benign Prostatic Hyperplasia: Cost and Efectiveness of Three Alternative Surgical Treatment Methods Used in a Turkish Hospital”, Journal of Medical Systems, 2005 Oct;29(5):487-92.

 

 

7. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

Kuzu M., Ağırbaş İ., Turgut M. " Aile Hekimliği Çalışanlarının İş Doyumu Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara Batıkent Örneği " 1.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 04-06 Mayıs 2018, Şanlı Urfa (Sözlü Bildiri).

 

Çakır S., Ağırbaş İ., Turgut M., Bülüç F., "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarının  Hastanede Yatış Süreleri Açısından İncelenmesi" 1.Uluslararası Gevher Nesibe Sağlık Hizmetleri Kongresi, 04-06 Mayıs 2018, Şanlı Urfa (Sözlü Bildiri).

 

7.1. Yerligök F. D., Ağırbaş İ, BÜLÜÇ F.,, “Sağlık Çalışanlarına Şiddet: Çankırı Devlet Hastanesinde Bir Araştırma”. Innovation and Global Issues in Social Science III, 26- 29 Nisan 2018, Patara, Antalya (Sözlü Bildiri).

7.2. Ağırbaş İ., “Yönetici Performansının Değerlendirilmesinde Kalite ve Hasta Güvenliğinin Yeri ve Etkisi”, 4. Uluslararası Sağlık Yönetimi Kongresi,14 – 18 Şubat 2018(Çağrılı Konuşmacı)

7.3. Ağırbaş İ., “Performans Yönetiminin Sağlık Politikasına Etkisi”, VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 10 – 13 Ocak 2018 Antalya

7.4. Çayırtepe Z., Ağırbaş İ., Gökmen Kavak D.,(2017). “Hastanelerde Poliklinik Birim Maliyet Analizi: Bir Uygulama Örneği”, 1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi” 22 -26 Kasım, Antalya(Çağrılı Konuşöacı)

7.5. Çayırtepe Z., Ağırbaş İ., Gökmen Kavak D.,(2017). “Maliyet Analizi ve Veri Zarflama Analizi ile Performans Değerlendirmesi: Bir Hastane Örneği”, 1. Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi” 22 -26 Kasım, Antalya

7.6. Bülüç, F., Özkan, O., Şahan Öztürk, N., Ağırbaş, İ. (2017). Hastane Finansal Durumunun Trend Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası & 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 – 15 Ekim Trabzon (Sözlü Bildiri - Özet Metin).

7.7. Gökmen Kavak D., Ağırbaş, İ., Balbay Y., Avcı K., (2017) Transradial ve Transfemoral Yaklaşım ile Yapılan Koroner Anjiyografi İşlemlerinin Maliyet Minimizasyon Analizi, 1. Uluslararası & 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 – 15 Ekim Trabzon (Sözlü Bildiri - Özet Metin).

 

7.8. Özkan, O., Ağırbaş, İ. (2017). Diagnosis Related Gorups and Case Mix Index as a Reimbursement Method in Health. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, The Proceedings & Abstracts of ICCSER, p.102, Roma/Italy (Sözlü Bildiri - Özet Metin).

 

7.9. Özkan, O., Bülüç, F., Ağırbaş, İ. (2017). Financial Analysis in Hospital Businesses and a Sample Practice. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, The Proceedings & Abstracts of ICCSER, p.100, Roma/Italy (Sözlü Bildiri - Özet Metin).

 

7.10. Çetin E., Ağırbaş İ.,(2017). “Hastane Tekrar Yatışlarının Toplum ve Sağlık Sistemi Açısından Önemi”, 2.  Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu18-20 Mayıs 2017 Alanya(Sözlü Bildiri - Özet Metin).

7.11. Sonsuz A.A., Ağrbaş İ., “A Private Hospital Example for the Analysis of Unit Costs in Hospital Enterprises” ,  Health Economics, Management & Policy, Eleventh Annual International Conference on Health Economics, Management & Policy, 25-28 June 2012, Athens, Greece

 

7.12. Yoluk M., Ağırbaş İ., “The Evaluation Of The Hospital Performance With The Method Of Data Envelopment Analysis (DEA)”, Sixth International Conference on Health Care Systems , October 20 – 22, 2010 Gaziantep, Turkey(Sözlü Bildiri)

 

 

7.13. Öksüz A.S., Ağırbaş İ.,” Effect Of Servıce Qualıty On Patıent Satısfactıon And An Implementatıon Research”, Sixth International Conference on Health Care Systems , October 20 – 22, 2010 Gaziantep, Turkey(Sözlü Bildiri)

 

7.14. Yiğit V., Dikmetaş E., Ağırbaş İ., Tengilimoğlu D.,  “ABC And Ved Analysıs In Hospıtal Materıal Management Systems”, Sixth International Conference on Health Care Systems , October 20 – 22, 2010 Gaziantep, Turkey(Sözlü Bildiri)

 

7.15. Esatoğlu, A.E., Ağirbaş, İ., Doğanay, P., Akbulut, Y., Özatkan Y., Toruner M., Gok H., Atasoy KC., Uğurluoğlu, E., Çakır SU., Okten İ. “Cost Analysis of Ankara University School of Medicine Hospitals” International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 13th Annual European Congress 6-9 November 2010, Prague. Czech Republic. (Value in Health Vol.13 (7): A414.

7. 16. Esatoglu A.E., Agirbas İ., Celik Y., Kavuncubasi Ş., Additional Cost of Nosocomial Infection to the Patient : A Case Study in Turkey”, The Third International Conference on Health Systems, West Virginia; USA, October 14-17, 2004 (sözlü bildiri)  

 

8. YAZILAN ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

8.1. Sonsuz A.A., Ağrbaş İ.,  “A Private Hospital Example for the Analysis of Unit Costs in Hospital Enterprises” ,(İçinde,  Intercultural Dialogue on Health Economics, Management and Policy: Challenges and Chances, Edited by Sabine Bohnet-Joschko

Zoe Boutsioli, Athens Institute for Education and Research 2014, pp. 141- 153

 

8.2. Esatoğlu, A. E., Karagöz, S., Ağırbaş, İ., Yenimahalleli-Yaşar, G., (2009), “Determining Conflict Management Strategies of Managers at Ministry of Health Hospitals in Ankara”, Themes on Health Care: Challenges and Future Actions, Zoe Boutsioli (Editor), ATINER pp. 243-262.

 

9. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

9.1. Gökmen Kavak D., Ağırbaş, İ., Balbay Y., Avcı K., (2017) Cost Analysis Of Coronary Interventions: Transradial Or Transfemoral?, BMIJ (2017) Vol.:5 Issue:3 Year:2017, pp. 640-653

9.2. Kutlu G., Ağırbaş İ. “Türkiye ve OECD Ülkelerinde Sağlık Hizmetleri Arzı ve Talebinin İncelenmesi”, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), Vol: 3, Issue: 16, pp. 454-464 (ISSN:2149-8598), 2017

 

9.3. Bülüç F., Özkan O., Ağırbaş İ., “Üniversite Hastanelerinin Finansal Performansının Oran Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Business & Management Studies: An International Journal Vol.:5 Issue:2 Year:2017

 

9.4. Turgut M., Ağırbaş İ., Uğurluoğlu Aldoğan E. “Relatıonshıp Between Health Expendıture And Inflatıon In Turkey”, The Journal of Academic Social Science Yıl: 5, Sayı: 50, Temmuz 2017, s. 34-42

 

9.5. Bülüç F., Özkan O., Ağırbaş İ., “Oran Analizi Yöntemiyle Özel Hastane Finansal Performansının Değerlendirilmesi”, International Journal of Academic Value Studies, Vol:3, Issue:11; pp:64-72 (ISSN:2149-8598). 2017

 

9.6. Aydemir İ., Ağırbaş İ., “Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İlişkili Gruplar”  Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2017; 20(1): 49-67

 

9.7. Mut S., Ağırbaş İ., “Hastanelerde Maliyet Analizi: Ankara’da Hizmet Sunan İkinci Basamak Bir Kamu Hastanesi’nde Uygulama” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.9 Sayı.18 2017-Mart (s.202-217)

 

9.8. Bozer A., Ağırbaş İ., “Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının Sayısal Durumu ve Kullanımlarının Değerlendirilmesi” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası[1] 2016, 69 (3)[1]

 

9.9. Soylular B., Ağırbaş İ.,” Hastanelerde Maliyet Analizi ve İkinci Basamak Bir

Hastanede Birim Maliyet Hesaplanması”, Gülhane Tıp Derg 2016;58: 266-271

 

9.10. Özkan O., Ağırbaş İ.,” Sağlık[1] Hizmetlerinde Geri Ödeme Modelleri: Teşhis İlişkili Gruplar ve Vaka Karması”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası[1] 2016, 69 (1)[1]

 

9.11. Soylular B., Ağırbaş İ.,” Tıbbi Cihaz Yatırım Kararlarının Maliyet Fayda Endeksine Göre Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015, 68(1)

 

9.12. Özkan O., Ağırbaş İ.,” Radyoloji Departmanında Birim Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 7 Sayı: 13 Aralık-2015 (115-128)

 

9.13.  Ağırbaș İ,, Akbulut Y., Azap A., Çiftçi E., Önder Ö.R., Doğanay Payzıner P., “Sağlık Bakımı İle İlișkili İnfeksiyonların Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015, 68 (2)

 

9.14. Özkan O., Ağırbaş İ.,” Hastane Poliklinik Birim Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 8, Sayı 2, Aralık 2015

 

9.15. Öner N., Ağırbaş İ.,” Bilgisayar Tomografisi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Sağlıkta Teknoloji Değerlendirme ve Maliyet-Fayda Analizi ile Değerlendirilmesi”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı: 8, 2014, 147-163

 

9.16. Azap A., Ağırbaş İ., “Üniversite Hastaneleri İşletmeleşme veya Batma Sarmalından Kurtulabilir mi?”, Toplum ve Hekim Dergisi, 2014 Cilt: 29 Sayı: 6, 439-442.

9.17. Çetin E., Ağırbaş İ., “Farmakoekonomi ve Grip Aşısının Maliyet-Fayda Analizi”, Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi, Sayı: 6, 2013, 37-53

 

9.18. Ferda AK ERGÜN, İsmail AĞIRBAŞ, Işınsu KUZU, “Activity-Based Costing for Pathology Examinations and Comparison with the Current Pricing System in Turkey”, Turkish Journal of Pathology 2013, 29:1-14, doi: 10.5146/tjpath.2013.01141

 

9.19. Ağırbaş İ., Akbulut Y., Önder Ö.R., “Atatürk Dönemi Sağlık Politikası”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Cilt 12, Sayı 48, 2011

 

9.20. Erkol Ü., Agirbas İ., “.,”Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Dayalı Bir Uygulama”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(2)  

 

9.21.Ünsal E., Agirbas İ “Tıbbi Cihaz Yatırım Kararlarının Analitik Hiyerarşi Yöntemi ile Değerlendirilmesi” “, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2011, 64(1)   

 

9.22. Demirbaş T., Önder Ö. R., Esatoğlu A. E., Ağırbaş İ., “Ankara İl Merkezindeki Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”,  Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 10, Sayı: 1, 2011

 

9.23. ÖNDER Ö.R., Ağırbaş İ., YENİMAHALLELİ YAŞAR G., AKSOY A.,”Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi”, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 10, Sayı: 1, 2011.

 

9.24. Esatoğlu A. E., Ağırbaş İ., Payziner P. D., Akbulut Y., Göktaş B., Özatkan Y., Uğurluoğlu E., Yıldırım T., Törüner, M., Gök H., Atasoy K. Ç.,  Çakır S. Ü., Ökten İ., “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2010, 63(1)  

9.25. Aksoy Ş., Ağırbaş İ., Gürcan İ.S., “Reçetelerin Reçeteleme Göstergelerine Göre İncelenmesi: Ankara İl Merkezi Örneği”, Sağlık ve Toplum; Yıl, 17, Sayı;4, 2007

 

9.26. Ağırbaş İ., Aksoy Ş., Çakar K.S., “Farmakoekonomi ve Biyoeşdeğer İlaç Kullanımına Yönelik Bir Araştırma” Sağlık Ve Toplum ;Yıl, 15, Sayı; 4, 2005

 

9.27. Varol S., Ağırbaş İ., “Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Maliyet Analizi ve Dr. Sabiha Uzun Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde Bir Uygulama”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; Cilt:8, Sayı:2; 2005

 

9.28. Ağırbaş İ.,Çelik Y., Büyükkayıçı H., “Motivasyon Araçları ve İş Tatmini: Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hastane Başhekim Yardımcıları Üzerinde Bir Araştırma”., Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; Cilt:8, Sayı:3; 2005

 

9.29. Esatoğlu E., Ağırbaş İ., Akbulut Y., Çelik Y.,''Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Hemşirelerin Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği Düzeylerinin Belirlenmesi'' Amme İdaresi  Dergisi, 37/4, Aralık 2004.

 

9.30. Yiğit V., Agirbas İ., ''Bir Hastane İşletmesinde Fiili Birim Maliyetlerin Bütçe Uygulama Talimatı Fiyat Tarifesi İle Karşılaştırılması: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama'' Sağlık Ve Toplum ;Yıl, 14, Sayı; 3, 2004

 

9.31. Yiğit V., Agirbas İ., ''Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanma Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama'' Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; Cilt:7, Sayı:2; 2004

 

9.32. Yiğit V., Agirbas İ., ''Hastane İşletmelerinde Hastalık Tedavi Maliyeti: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama'' Modern Hastane Yönetimi; Cilt: 8, Sayı: 1; 2004

 

9.33. Yiğit V., Agirbas İ., ''Hastanelerde Maliyet Performans Analizi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama'' Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi; Cilt: 6, Sayı: 3; 2003

 

9.34. Ağırbaş İ,"Finansal Analiz ve Oran Analizi Yönteminin Üç Özel Hastane Finansal Tablolarına Uygulanmasına Yönelik Bir Çalışma'' Sağlık ve Toplum; Yıl: 13, Sayı: 3; 2003

 

9.35. Ağırbaş İ. "Sağlık Kurumlarında Müşteri Tatmini'' TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 14 Sayı: III, 2002

 

9.36. Aslan K., Tengilimoğlu D., Ağırbaş İ,"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında Meydana Gelen Kazalar ve Bu Kazaların Önlenmesinde   Psikoteknik Yöntemin Etkisine İlişkin Bir Araştırma". TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 14, Sayı: I, 2002

 

9.37. Ağırbaş İ.“Eşdeğer Ucuz İlaç Kullanımı ve Örnek Bir Çalışma’’. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 13, Sayı: II, 2001.

 

9.38. Ağırbaş İ.,Tatar M., “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri’’. Yeni Türkiye, Sayı: 40, Sağlık Özel Sayısı II, 2001. 

 

9.39. Ağırbaş İ.,Tatar M., "Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme:Bir Maliyet Etkililik Analizi Uygulama Örneği''. Verimlilik Dergisi, 2001/1.

 

9.40. Ağırbaş İ.,Tatar M., “Benign Prostat Hiperplazisinin Alternatif Cerrahi Tedavi Yöntemlerinin  Hasta Algıları Açısından Değerlendirilmesi’’. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 12, Sayı: I – II, 2000.

 

9.41. Ağırbaş İ., Ersoy K.,"Yönetsel Stres ve TCDD Merkez Teşkilatında Görev Yapan Yöneticilerin Stres ve Nedenleri Hakkındaki Düşüncelerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma''. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 8, Sayı: 1 - 2, 1996.

 

9.42. “Kamu Hastaneleri Yönetim Sorunları’’. Nusret Fişek Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri 1995 Grup Çalışması Sonuç Raporu, Toplum ve Hekim, Cilt: 10, Sayı: 69 – 70, 1995.

 

9.43. Özcan C., Ağırbaş İ.,"TCDD Hastanelerinde Genel Maliyet Analizi''. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 7, Sayı: 2, 1995.

 

9.44. Akgün A., Çelik Y., Özgen H., Ağırbaş İ.,“Zaman Yönetimi: Hastane Yöneticileri Zamanlarını Nasıl Yönetiyorlar?''. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,Cilt:III Sayı:1, 1995

 

9.45. Özcan C., Ağırbaş İ.," Hastanelerde Maliyet Etkinlik Performans Analizi ve TCDD Ankara Hastanesinde Bir Uygulama'' TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni, Cilt: 6, Sayı: 1. 1994

 

10. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

10.1. Çetin E., Ağırbaş İ.,” Diz ve Kalça Protezi İşlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Getirdiği Finansal Yükün Değerlendirilmesi”, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1 – 3 Aralık 2016, Ankara (Sözlü Bildiri)

 

10.2. Bülüç F., Özkan O., Ağırbaş İ.,”Üniversite Hastanelerinin Finansal Performansının Değerlendirilmesi”, 10. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 1 – 3 Aralık 2016, Ankara (Sözlü Bildiri)

 

10.3. Mut S., Ağırbaş İ., “ Sağlık Kurumları Finansal Yönetiminde Gelecek Trendler”, 9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 8 – 9 Ekim 2015, İstanbul(Sözlü Bildiri)

 

10.4. Ağırbaş İ., “Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim”, 3. Sağlık Yönetimi Kongresi, 13 – 16 Nisan 2015, Ankara(Sözlü Bildiri)

 

10.5. Azap A., Ağırbaş İ., “Yoğun Bakım Enfeksiyonlarının Maliyet Analizi”, XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi(Klimik 2015), 25-29 Mart 2015  Antalya(Poster Bildiri)

 

10.6. Ağırbaş İ., “TİG Maliyet Çalışmaları ve Sıklık Düzeyi”, 2. Ulusal TİG Sempozyumu: Yatan Hastalarda Teşhise Dayalı Gruplandırma, Geri Ödeme ve Kalite 30 Eylül 2014 – Ankara(Sözlü Bildiri)

 

10.7. Şimşek İ., Ağırbaş İ., “Ameliyathanelerde Yapılan İşlemlerin Birim Maliyet Analizleri: Yerköy Devlet Hastanesi’nde Bir Çalışma, V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 20 – 22 Kasım 2014 Antalya(Poster Bildiri)

 

10.8. Ağırbaş İ., Taş Ö., “İş Yüküne Dayalı Norm Kadro Belirlenmesi: Özel Bir Hastane Ameliyathanesinde Hemşire İhtiyacının Planlanması”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.9. Kahveci O., Ağırbaş İ., “Hizmet Kalitesinin Hasta ve Sağlık Çalışanları Tarafından Değerlendirilmesi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Örneği”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.10. Şimşek İ., Ağırbaş İ., “Biyakimya Labaratuvarında Çalışılan Testlerin Birim Maliyetleri: Yerköy Devlet Hastanesinde Bir Çalışma”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.11. Öner N., Ağırbaş İ.,”Sağlık Hizmetlerinde Veri Madenciliği ve Örnek Bir Uygulama” ”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.12. Özatkan Y., Ağırbaş İ., “Bir Üniversite Hastanesinde PACS Sisteminin Maliyet Etkililik Analizi”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.13. Özkan O., Kutlu G., Aydın C.J., Aydemir İ., Ağırbaş İ.,”Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama”, ” 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Sözlü Bildiri)

 

10.14. Çetin E., Ağırbaş İ.,” İlaç Fiyatlandırma Yöntemleri”, 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC(Poster Bildiri)

 

10.15. Öner N., Ağırbaş İ., “Sağlıkta Teknoloji Değerlendirme ve Bilgisayar Tomografisi ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Maliyet Fayda Analizi ile Değerlendirilmesi”, ”, 7. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013 Konya (Sözlü Bildiri)

10.16. Denge Aykut T, Aral A., Ağırbaş İ., “Geri Ödeme Yöntemi Olarak TİG ve Türkiye”, “7. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013 Konya (Sözlü Bildiri)

 

10.17. Çetin E., Ağırbaş İ., “Farmakoekonomi ve Grip Aşısının Maliyet-Fayda Analizi”, ”, 7. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013 Konya (Sözlü Bildiri)

 

 

10.18. Ağırbaş İ., Taş Ö., “Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve İş Doyumu Arasındaki İlişki: Özel Hastane Örneği”, 6. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 Isparta (Sözlü Bildiri)

 

10.19. Ergün Ak F., Ağırbaş İ., Kuzu I., “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Patoloji Laboratuvarı Uygulaması”, 6. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 Isparta (Sözlü Bildiri)

 

10.20. Yiğit V., Ağırbaş İ., Şahin İ., “Üniversite Hastanelerinin Finansal Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma”, 6. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 Isparta (Sözlü Bildiri)

 

10.21.Bayın G., Önder Ö.R., Ağırbaş İ.Hasta Bağlılığı Araştırması: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği”, 6. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 Isparta (Sözlü Bildiri)

 

10.22. Söylemez Bayram G., Önder Ö. R., Ağırbaş İ., Uğurluoğlu E., Göktaş B., Doğanay Payziner P.,”Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerin Stres Durumları”, V. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-16 Ekim  2011 Fethiye  (Sözlü Bildiri)

 

10.23. Ağırbaş İ., Akbulut Y., Bayın G., “Sağlık Sektöründe Verilen Reklam Cezalarının Sistematik Analizi”, V. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-16 Ekim  2011 Fethiye  (Sözlü Bildiri)

 

10.24. Önder Ö. R., Akbulut Y., Ağırbaş İ.,  Taş Ö., Yalçınkaya K., “Hemşirelerin Stres Kaynaklarının Belirlenmesi: Özel Hastane Örneği”, V. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-16 Ekim  2011  Fethiye  (Sözlü Bildiri)

 

10.25. Ağırbaş, İ., B.Şahin, G. Osmanoğlu “Hekimlerin Sağlık Hizmetlerinin Maliyetleri Hakkındaki Tutumlarının İncelenmesi”, IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya (Sözlü Bildiri)

 

10.26.Ağırbaş İ., Özel G., Erkol Ü., “Hekimlerin Sağlık Kurumlarının Maliyetleri Hakkındaki Tutum ve Görüşlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı)”, 22-26 Ekim 2008, Antalya

 

10.27.  Erkol Ü., Ağırbaş İ., “Sağlık Kurumlarında Geleneksel ve Çağdaş Maliyet Hesaplama Yöntemlerinin Kullanılması”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı)”, 22-26 Ekim 2008, Antalya

 

10.28. Yaşar Y. G., Esatoğlu A. E., Ağırbaş İ., Önder Ö. R., “Ankara Üniversitesi Sağlık Yönetimi Eğitim Programlarının Hollanda ve Yunanistan daki Eğitim Programları ile Karşılaştırılması”, Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı)”, 22-26 Ekim 2008, Antalya

 

10.29.Demirbaş T., Önder Ö.R., Esatoğlu A. E., Ağırbaş İ., “Ankara İl Merkezindeki Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Stres Kaynakları Ve Stresle Başa Çıkma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi”, XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, , 23 - 26 Ekim 2007, Denizli.

 

10.30.Karaodul G., Önder Ö.R., Ağırbaş İ., “Sağlık Meslek Liselerinde Çalışan Yönetici Ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumları”, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), 9 – 12 Kasım  2006 Marmaris – MUĞLA

 

10.31. Aksoy A., Önder Ö. R., Ağırbas İ., “Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi”, 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6 – 8  Eylül 2006 Van

 

10.32. Esatoğlu E., Ağırbaş İ., Acuner A., Önder Ö., Sarp N., “Sağlık Ocağı İşgörenlerinde İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25 – 27 Mayıs 2006 Erzurum.

 

10.33. Yorgancıoğlu G., Ağırbaş İ., Tarcan M., “Teknoloji ve Kalitenin Hastane Finansal Performansına Etkisi: Ankara İl Merkezindeki Hastane Yönetici Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), 28 – 30 Eylül 2005, Ankara

 

10.34. Engin D., Ağırbaş İ., Sapaz B., “Sağlık Bakanlığı Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi İç Müşterilerinin Tatmin Düzeyler”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), 28 – 30 Eylül 2005, Ankara

 

10.35. Aksoy Ş., Ağırbaş İ., Çakar K. S., “Eşdeğer İlaç ve Biyoeşdeğer İlaç Kullanımına Yönelik Bir Araştırma”, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3 - 6 Kasım 2004, Ankara.

 

10.36. Agırbas İ.; ''Türkiye'de Sağlık ve Hastane Yönetimi Eğitimi'' Sağlık İdaresi 40. Yıl Bilimsel Etkinliği; Aralık; 2003, Ankara

 

10.37. Ağırbaş İ., Yiğit V., "Hastane İşletmelerinde Maliyet Analizi: Maliyete Dayalı Fiyatlandırma'' (Poster Bildiri), Hastane Yönetimi Platformu 1, Dokuz Eylül Üniversitesi, 19-22 Nisan 2003 İzmir.

 

10.38. Başdoğan Z., Önder Ö., Acuner A., Ağırbaş İ., Yalçın T.,"Sağlık Meslek Lisesi Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ve Öğretmenlerin Yöneticilerine İlişkin Liderlik Algıları: Ankara Örneği''(Serbest Bildiri) 5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 16 - 19 Ekim, 2002 ESKİŞEHİR.

 

10.39. Ağırbaş İ., Tatar M., ”Benign Prostat Hiperplazisinin Alternatif Cerrahi Yöntemlerinin Hasta Algıları Açısından Değerlendirilmesi” ( Serbest Bildiri).  III. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 28 – 29 Eylül 2000, Ankara

 

10.40. Ağırbaş İ., Tatar M., “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri” (Serbest Bildiri). 1. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, 20 – 21 Mayıs 2000, Ankara

 

10.41. Çelik Y., Ağırbaş İ., Top M.,"TCDD Ankara Hastanesinde Hasta Tatminini Etkileyen Faktörler''( Serbest Bildiri).  II. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 15 - 16 Mayıs 1999, Ankara

 

10.42.Ağırbaş İ.,"TCDD Hastanelerinde Gelir Gider Analizi ve Etkinlik Değerlendirmesi''(Serbest Bildiri), Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Ölçümü Sempozyumu, 1 - 2 Kasım 1996, Ankara.

 

10.43. Özcan C., Ağırbaş İ., Çınar T.,"TCDD 1. Basamak Sağlık Kurumlarında Kaliteli Hizmet Sunumu Çalışmaları (Serbest Bildiri). 1. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Sempozyumu, 24 - 25 Kasım 1995, Ankara.

 

10.44."Türkiye' de Kamu Sağlık Kuruluşlarının İşletme Sorunları''. Nusret Fişek Halk Sağlığı Değerlendirme Günleri, Ankara, 1994.

11. ULUSAL KİTAP, KİTAPTA BÖLÜM VE EDİTÖRLÜK

11.1. Ersoy F.F., Özsarı H., Ağırbaş İ., Şener O.(Ed),  “Periton Diyalizinin Böbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri, Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Raporu”, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1076, ISBN: 978-975-590-651-5, 2017

 

11.2. Ağırbaş İsmail., “Hastane Yönetimi ve Organizasyon” Siyasal Kitabevi, 2016, Ankara

 

11.3. Kitap Bölümü: Yaşar Yenimahalleli G., Payzıner Doğanay P., Özkan O., Aydemir İ., Ağırbaş İ., (2015) “Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi”, s:37 – 83, İçinde; Türkiye ve Almanya Sağlık Finansman Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Editörler: Yasemin Akbulut, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Türkan Yıldırım, Ankara Üniversitesi Yayın No: 481, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara

 

11.4. Kitap Bölümü: Yenimahalleli Yaşar G., ÖZKAN O., Doğanay Payziner P., Aydemir İ.,  Ağırbaş İ., Shwendler M.,  ve Da-Cruz P.,(2015). “Türkiye ve Almanya Sağlık Harcamalarının Karşılaştırmalı Analizi”, s: 355 – 369. İçinde; Türkiye ve Almanya – Cilt III Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, Editörler: Theda Borde - Erol Esen, Siyasal Kitabevi, Ankara

 

11.5. Ağırbaş İsmail., “Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi”

Siyasal Kitabevi, 2014, Ankara

 

11.6. Editör: Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2863, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1820, 2. Baskı, Eylül 2014, Eskişehir

 

11.7. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Sağlık Kurumlarında Finansal Planlama”, (İçinde; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim), Editör: Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2863, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1820, 2. Baskı, Eylül 2014, Eskişehir

11.8. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme”, (İçinde; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim), Editör: Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2863, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1820, 2. Baskı, Eylül 2014, Eskişehir

11.9. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Sağlık Kurumlarında Finansal Analiz ve Denetim”, (İçinde; Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim), Editör: Doç. Dr. İsmail AĞIRBAŞ, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2863, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1820, 2. Baskı, Eylül 2014, Eskişehir

 

11.10. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar”, (İçinde; Sağlık Kurumları Yönetimi I), Editör: Prof. Dr. Mehtap TATAR, T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2631, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1599, 2. Baskı Temmuz 2013, ESKİŞEHİR.

11.11. Armağan Kitapta Makale: Karaodul G., Ağırbaş İ., Önder Ö.R. “Sağlık Meslek Liselerinde Çalışan Yönetici ve Öğretmenlerin Tükenmişlik Durumları”(İçinde Sağlık ve Yönetim) Ankara Üniversitesi Yayın No:359, Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 2, 2012, Ankara

11.12. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Hastanelerde Yönetim Muhasebesi”, (İçinde; Sağlık İşletmeciliği), Editör: Metin ATEŞ, Beta yayınları, 2011, İstanbul.

11.13. Kitap Bölümü: İsmail AĞIRBAŞ, “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme”, (İçinde SAĞLIK EKONOMİSİ ve SAĞLIK YÖNETİMİ), Editörler: Çoşkun Can Aktan ve Ulvi Saran),Aura Yayınları,2007, İstanbul  

11.14. Esatoğlu A. E., Önder Ö.R., Ağırbaş İ., (Ed.), Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi(Uluslararası Katılımlı),  Bildiriler Kitabı 28 – 30 Eylül 2005, Ankara

12. ATIFLAR

Toplam Atıf Sayısı: 368

BAŞLIK

ATIF SAYISI

YAYIN YILI

Verbal and physical abuse against nurses in Turkey Verbal and physical abuse against nurses in Turkey
SŞ Çelik, Y Celik, İ Ağırbaş, Ö Uğurluoğlu
International Nursing Review 54 (4), 359-366

127

2007

Motivasyon araçları ve iş tatmini: sosyal sigortalar kurumu başkanlığı hastane başhekim yardımcıları üzerinde bir araştırma
İ AĞIRBAŞ, Y Çelik, H BÜYÜKKAYIKÇI
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 8 (3)

55

2005

Additional cost of hospital-acquired infection to the patient: a case study in Turkey
AE Esatoğlu, I Agirbas, OR Onder, Y Celik
Health services management research 19 (3), 137-143

22

2006

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme
Ü Erkol, İ AĞIRBAŞ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 64 (02), 087-095

17

2011

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim ve Maliyet Analizi
İ Ağırbaş
Ankara: Siyasal Kitabevi

15

2014

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması.
İ Ağirbaş, H Gök, Y Akbulut, ÖR Önder
Journal of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

15

2012

Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama
V Yiğit, İ AĞIRBAŞ
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 7 (2)

15

2004

Hastanelerde Maliyet Performans Analizi ve TCDD Ankara Hastanesinde Bir Uygulama
İ Ağırbaş
Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

15

1993

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Maliyet Analizi
AE Esatoğlu, İ AĞIRBAŞ, PD Payziner, Y Akbulut, B Göktaş, Y Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (01), 017-027

14

2010

Activity-Based Costing for Pathology Examinations and Comparison with the Current Pricing System in Turkey/Patoloji Tetkiklerinde Faaliyet Tabanlı Maliyet Hesapl...
FA Ergün, I Ağirbaş, I Kuzu
Turkish Journal of Pathology 29 (1), 1-14

12

2013

Ankara numune eğitim ve araştırma hastanesinde Çalışan hekim ve hemşirelerin geçirdikleri iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden Değerlendirilmesi
ÖR Önder, İ Ağırbaş, GY Yaşar, A Aksoy
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi 10 …

7

2011

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde hemşirelerin rol çatışması ve rol belirsizliği düzeylerinin belirlenmesi
AE Esatoğlu, İ Ağırbaş, Y Akbulut, Y Çelik
Amme İdaresi Dergisi 37 (4), 133-146

7

2004

Hastanelerde Rol Çatışması ve Rol Belirsizliği: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Uygulama
E Esatoğlu, İ Ağırbaş, Y Akbulut, Y Çelik
Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu Kitabı, Osmangazi Üniversitesi

7

2002

Hastane Yönetimi ve Organizasyon
İ Ağırbaş
Siyasal Kitapevi, Ankara

6

2016

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim
Y Akbulut, B GÖKTAŞ, İ AĞIRBAŞ, EU ALDOĞAN, PD Payzıner
Eskişehir, TC Anadolu Üniversitesi Yayını

5

2013

Outsourcing profile in the Turkish health care system
S Mollahaliloglu, S Kavuncubasi, H Gursoz, I Agirbas, H Oguz Ari, ...
Journal of health care finance 35 (4), 74

4

2009

İlker (2010),“Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri’nde Maliyet Analizi”
AEA Esatoğlu, İD Payziner, YG Pınar-Akbulut, YU Bayram-Özatkan, ...
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 63 (1), 17-27

4

 

Clinical impact and cost-effectiveness of a central line bundle including split-septum and single-use prefilled flushing devices on central line–associated bloodstrea...
İ Devrim, N Yaşar, R İşgüder, G Ceylan, N Bayram, N Özdamar, N Turgut, ...
American journal of infection control 44 (8), e125-e128

3

2016

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama
O ÖZKAN, G KUTLU, C AYDIN, İ AYDEMİR, İ AĞIRBAŞ
Bildiri]. N. Sarp ve Ç. Yiğit (Ed.) 8, 830-841

3

2014

Benign prostatic hyperplasia: cost and effectiveness of three alternative surgical treatment methods used in a Turkish hospital
I Agirbas, M Tatar, A Kisa
Journal of medical systems 29 (5), 487-492

3

2005

Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim. İsmail Ağırbaş
İ Ağırbaş
Sağlık Kurumlarında Finansal Örgütlenme, 54-82

2

2013

Hastanelerde Yönetim Muhasebesi, İçinde: Sağlık İşletmeciliği
İ AĞIRBAŞ
Ed.: M. Ateş, Beta Basım Yayın, İstanbul 2, 355-378

2

2012

Atatürk Dönemi sağlık politikası
İ AĞIRBAŞ, Y AKBULUT, ÖR ÖNDER
Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 12 (48)

2

2011

Hastanelerde Maliyet Performans Analizi: Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama
Y Vahit, A İsmail
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 6 (3)

2

2003

Ömer-Rıfkı (2012),“Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması”
İG Ağırbaş, YÖ Haydar-Akbulut
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 103-108

2

 

Relationship Between Health Expenditure And Inflation In Turkey
AGM TURGUT, İ AĞIRBAŞ, EU ALDOĞAN
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (50), 289-299

1

2017

Hastane Poliklinik Birim Maliyet Analizi ve Örnek Bir Uygulama
O Özkan, İ AĞIRBAŞ
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2)

1

2015

 

13. YÖNETİLEN VE DEVAM EDEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİ

Tamamlanan Doktora Tezi Sayısı: 2

Devam Eden Doktora Tezi Sayısı: 3

Tamamlanan Yüksek Lisans Tezi Sayısı:  12

Devam Eden Yüksek Lisans Tezi Sayısı: 8

14. PANEL, KONFERANS ve EĞİTİMLER

14. Panelist: “Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinin Finansmanı”, 4. Ulusal ve Uluslar arası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, 23 – 25 Kasım 2017 – İstanbul

14. Panelist: “Palyatif Bakımda Geri Ödeme ve Maliyetler”, 1. Palyatif Bakım Sempozyumu, 22 – 23  Mayıs 2017 Lefke Avrupa Üniversitesi/KKTC

14. Çağrılı Konuşmacı: “Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim”, 3. Sağlık Yönetimi Kongresi 13-16 Nisan 2015/Ankara

 

14.1  Çağrılı Konuşmacı: “TİG Maliyet Çalışmaları ve Sıklık Düzeyi” 2. Ulusal TİG Sempozyumu: Yatan Hastalarda Teşhise Dayalı Gruplandırma, Geri Ödeme ve Kalite 30 Eylül 2014 - Ankara

14.2. Panelist: “Global Bütçe ve Kanıta Dayalı Tıp: Politik Kararlar ve Kanıta Temelleri”, 3. Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Forumu, 08 Ekim 2012 - Ankara

14.3. Panelist:  “Üniversite Hastanelerinin Sorunları” 6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 – 15 Eylül 2012 Isparta

14.4. Panelist: “Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası” 12. Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, 17 Mart 2012 Ankara

14.5. Panelist: “Patolojide Ücret ve Performans Değerlendirmesi Paneli”, Patolojide Faaliyete Dayalı Maliyet analizi Hesaplamaları 21. Ulusal Patoloji Kongresi 16 – 21 Kasım 2011 İzmir.

 

14.6. Panelist: Sağlık Sektöründe Yeni Düzenlemeler Paneli,  IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya

14.7. Panelist: Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi, Sosyal Politika ve Sağlık Finansmanı Paneli, Türkiye de Sağlık Harcamaları Sağlıklı mı? 8 – 12 Nisan 2009 Antalya

14.8. Çağrılı Konuşmacı / Panelist: “Sosyal Güvenlik Yasası Paneli” Muğla Üniversitesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri 12 -16 Mayıs 2008 Muğla

14.9.  Çağrılı Konuşmacı / Panelist : “Sağlık Güvenliği: Sağlığa Yatırım Yap, Daha Güvenilir Bir Gelecek Yarat”  konulu Sempozyum, Muğla Üniversitesi, 12 Nisan, 2007

14.10. Konferans: “Türkiye’de Sağlık Yönetiminin Geleceği”, Süleyman Demirel Üniversitesi, 27 Ekim 2011, Isparta

14.11. Konferans:  “Üniversite Hastaneleri Yönetimi” Üniversite Hastanelerinin Sorunları Platformu,  Süleyman Demirel Üniversitesi, 27 Ekim 2011, Isparta

14.12. Konferans: “Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme” Ankara Tabip Odası 3 Mart 2009, Ankara

14. 13. Eğitimci: Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı, Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2008, Kayseri

14.14. Eğitimci: TC Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü, Türkiye 2. Flagship Kursu, Sağlık Sektörü Reformu ve Sağlık Finansmanı. 27 Kasım – 4 Aralık 2006 İstanbul

 

14.15. Eğitimci: “Sağlık Kurumları Yönetimi Sertifika Programı”, ANKÜSEM, Ocak, Şubat 2007

 

14.16. Eğitimci:  “Sağlık Hizmetleri ve Hastane Yönetimi Eğitimi Projesi", Sağlık Bakanlığı Projesi, 2002  

 

14.17.Sertifika: E – Eğitmen Sertifikası, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi, 2012

 

15. PROJELERDE GÖREVLER

15.1. Proje Yürütücüsü: Hastane Enfeksiyonları Maliyet Analizi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Proje Kod No: 10B343001,Bitiş Tarihi: Eylül 2012.

 

15.2.  Araştırmacı: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Maliyet Analizi, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: 09Y3330001,2010.

 

15.3.  Araştırmacı: Türk Sağlık Sistemi’nde Kurum Dışından Hizmet Alımı Uygulamaları, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, 2010

15.4. Katılımcı: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Merkezi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi, “Daha İyi Sağlık Sistemleri İçin Daha Nitelikli Sağlık Yöneticileri” 2007 -2008

15.5. Kurul Üyesi: Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA.) Full Costing Projesi Ankara Üniversitesi Koordinasyon Kurulu Üyeliği

 

15.6.  Araştırmacı: Sağlık Bakanlığı Hastanelerde Maliyet Performans Analizi Projesi, 1990

 

16. KOMİSYON ÜYELİKLERİ

16.1. Komisyon Üyesi:  Sağlık Bakanlığı TİG Maliyet Çalışması Bilimsel Komisyonu,2012

16.2. Komisyon Üyesi: Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Katkı Payı Ödeme Komisyonu,2010

16.3. Komisyon Üyesi: “Sağlık Bakanlığı Paket Fiyat Hazırlama komisyonu, 2003

 

 

 

 

17. KONGRE SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ

17.1.  Düzenleme Kurulu Üyeliği: Değişen Sağlık Sistemlerinin Hastane Yönetim Yapısına Etkileri: Almanya ve Türkiye'nin Karşılaştırmalı Analizi Çalıştayı, 16-18 Mayıs 2014 Beypazarı/Ankara

17.2.  Düzenleme Kurulu Üyeliği: 90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Sempozyumu, 12 Eylül 2011 Haymana - Ankara

17.2. Düzenleme Kurulu Üyeliği: I. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Gelişen Tıp Teknolojileri Kongresi(TEKNOMED 2010), 3 – 7 Mart 2010 Antalya

17.3.  Düzenleme Kurulu Üyesi: Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 28 – 30 Eylül 2005, Ankara

18. KONGRE SEMPOZYUM BİLİMSEL KURUL ÜYELİĞİ

18.1. Bilim Kurulu Üyeliği: V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 20 -22 Kasım  2014 ANTALYA

18.2. Bilim Kurulu Üyeliği: 8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 – 12 Eylül 2014 KKTC

18.3. Bilim Kurulu Üyeliği: 7. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013 Konya

18.4. Bilim Kurulu Üyeliği: IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi,

2 – 4 Mayıs 2013 Ankara

 

18.5. Bilim Kurulu Üyeliği: 6. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 13-15 Eylül 2012 Isparta

 

18.6. Danışma Kurulu Üyeliği: Türkiye’de Sağlık Yönetimi ve Kamu Hastane Birlikleri Sempozyumu, 7-8 Haziran 2012 Ankara,

 

18.7.  Bilim Kurulu Üyeliği: Uluslararası Yaşlanma ve Yaşlılık Kongresi, 29 Eylül – 2 Ekim 2011, Bursa

 

18. 8.  Bilim Kurulu Üyeliği: III. Uluslar arası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24 – 26 Kasım 2011 Ankara

 

18.9. SCIENTIFIC COMMITTEE, Sixth International Conference on Health Care Systems , October 20 – 22, 2010 Gaziantep, Turkey

 

18.10. Bilim Kurulu Üyeliği: IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya

 

18.11. Bilim Kurulu Üyeliği: II. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 28 Nisan – 1 Mayıs 2010 Antalya

 

18.12. Bilim Kurulu Üyeliği: Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı)”, 22-26 Ekim 2008, Antalya

 

18.13. Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), 28 – 30 Eylül 2005, Ankara

 

18.14. Bilim Kurulu Üyesi: IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 3 – 6 Kasım 2004, Ankara

18.15. Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Analizi Projesi, 2002–2003

19. HAKEMLİK VE JURİ ÜYELİKLERİ

19.1. Hakem: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi(Uluslararası Hakemli Dergi)

19.2. Hakem: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi,

19.3. Hakem: Hacettepe İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,

19.4. Hakem: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

19.5. Hakem: Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Dergisi

19.6. Hakem: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

19.7. Hakem: Hemşirelik Araştırmaları Dergisi

19.8. Jüri Üyeliği: 4 adet doktora, 45 adet yüksek lisans tezi

 

20. BİLİMSEL KATKILAR VE DİĞER ÇALIŞMALAR

20.1. Oturum Başkanlığı: 2. Ulusal TİG Sempozyumu: Yatan Hastalarda Teşhise Dayalı Gruplandırma, Geri Ödeme ve Kalite 30 Eylül 2014 - Ankara

20.2. Oturum Başkanlığı: 7. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 27-29 Eylül 2013 Konya

20.3. Oturum Başkanlığı: IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24 – 2 – 4 Mayıs 2013 Ankara

20.4. Oturum Başkanlığı: III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, 24 – 26 Kasım 2011 Ankara

 

20.5. CONFERENCE TRACK CHAIRS,  Sixth International Conference on Health Care Systems , October 20 – 22, 2010 Gaziantep, Turkey

 

20.6. Oturum Başkanlığı:  I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi(Uluslar arası Katılımlı) Sağlık Yönetimi Oturumu, , 9 – 12 Kasım 2006 Marmaris – MUĞLA

 

20.7. Sözlük Çalışması: Türkiye Bilimler Akademisi, Sağlık Yönetimi Terimleri Sözlüğü hazırlanması çalışması,  Nisan 2006 - Ankara

 

20.8. Yayın Kurulu Üyeliği: TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni

 

 

21. KATILIM BELGELERİ

….. adet katılım belgesi

 

 

22. DİĞER

22.1. Anadolu Ajansı

22.2. TRT Türk

22.3. TRT2 Avrupa Vizyonu Programı Canlı Yayın

22.4. Öğrenci Değerlendirme Sonuçları

22.5. Haymana Milli Eğitim Dergisi