ARŞ. GÖR. DR. ARZU GÖKDAİ    
Adı : ARZU
Soyadı : GÖKDAİ
E-posta : agokdai@ankara.edu.tr
Tel : 0312 317 03 15/ 4496
Ünvan : ARŞ. GÖR. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/arzu-gokdai
Kişisel Akademik Bilgiler
Bireysel Bilgiler

Arzu Gökdai

Doğum Tarihi ve Yeri: 22.05.1989 / Ankara

İletişim: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr (ÖYP)
İrfan Baştuğ Cad. 06110 

Tel: 0312 317 03 15 / 4496 

Eğitim 

Lisansüstü: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Doktora Programı ( 2014-2019) 

Lisans: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mezuniyet Tarihi: 31.05.2013

Lisans: Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2012-2016)

Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile 1 yıl süreli değişim öğrencisi- Viyana Veteriner Üniversitesi /Avusturya (09.09.2010-30.06.2011)

Erasmus Doktora Öğrenci Değişim Programı ile değişim öğrencisi- Università degli Studi di Padova /Italya (01.10. 2018-31.07.2019)
Lise: Bahçelievler Deneme Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı) (2003-2007)

Staj Bilgileri
Viyana Veteriner Üniversitesi Bakteriyoloji, Mikoloji ve Hijyeni Enstitüsünde 1,5 ay süre ile staj (Temmuz-Ağustos 2011)

Erasmus Staj Hareketliliği Programı ile değişim öğrencisi- Viyana Veteriner Üniversitesi Küçük Hayvan İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji (Yoğun Bakım Ünitesi)Kliniği, At İç Hastalıkları ve Cerrahi Kliniği (01.07.2012-30.09.2012)

Yabancı Dil 
İngilizce : 2014 Sonbahar YDS (İngilizce) : 82,50
2017 YÖKDİL (İngilizce) : 88,75
2018 YÖKDİL (Almanca) : 61,25 
Almanca : Tömer B1-B2 Dil Sertifikası - C1 Başarı Belgesi
İspanyolca: A1

Korece: Temel1B Sertifikası (Sejong Enstitüsü)
Lingua Italiana livello A1- Centro Linguistico di Ateno/ Universita Degli Studi di Padova
Sertifika Bilgileri

ISO 22000 : 2005 Eğitimi Başarı Sertifikası (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi)  Mayıs- 2013

"Basic Management Skills" Eğitimi Katılım Sertifikası (2010)

GMP (İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi) Başarı Sertifikası - Mayıs 2013 

Helal Gıda Eğitimi Başarı Sertifikası -Mayıs 2013

I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi Katılım Sertifikası- Nisan 2013

I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi Katılım Sertifikası- Ekim 2014

III. Uluslararası Beyaz Et Kongresi Katılım Sertifikası- Nisan 2015

''Mezbaha Modernizasyonu: Türkiye'de Hayvan Refahı ve Et Kalitesini Geliştirmek'' Semineri Katılımcı Sertifikası (13-14.04.2015)

Ankara Üniversitesi Araştırma Görevlileri için Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı Sertifika Belgesi  (03-19.06.2015)

Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Günleri Etkinliği Katılım Belgesi (06.04.2016)

Ekolojik Tarım ve Organizasyon Derneği (ETO) ''Proje Eğitimi'' Katılım Belgesi (22.04.2017)

Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Belgesi (19.12.2016- 24.01.2017)

Ankara Üniversitesi ''Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı'' Katılım Belgesi (28.05.2018)

DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI: "Çanakkale İli Saanen Keçi İşletmelerinin Teknik ve Ekonomik Analizi"
"Technical and Economic Analysis of Saanen Goat Enterprises in Çanakkale Province, Turkey"

BİLİMSEL YAYINLARI

1.Aral, Y., Arıkan, M.S., Onbasilar, E.E., Unal, N., Gokdai, A., Erdem, E. (2017). Economic Comparison of Unenriched and Alternative Cage Systems Used in Laying Hen Husbandry-Recent Experience under Turkish Commercial Conditions. World’s Poultry Science Journal, 73(1), March 2017 (DOI: 10.1017/S0043933917000).

2. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2018). Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 89(2), 85-108.

3.Sakarya, E., Gökdai, A., & Şahin, T. S. (2019). Livestock policies and read meat sector: Republic period and ensuing years. Journal of Istanbul Veterinary Sciences. 3(3), 64-74.

4. Gökdai, A., Sakarya, E., Contiero, B., & Gottardo, F. (2020). Milking characteristics, hygiene and management practices in Saanen goat farms: a case of Canakkale province, Turkey. Italian Journal of Animal Science19(1), 213-221.

5.Gökdai, A., Sakarya E. (2020). Çanakkale ili Saanen keçi işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve mevcut sorunlar. Eurasian Journal of Veterinary Sciences. 36(2), 72-79.

PROJELER

Türkiye'de Farklı Sistemlerde (Kafes, Tünekli, Salma ve Organik Sistem) Yumurta Üretimi Yapan Ticari Yumurtacı İşletmelerin Ekonomik ve Ekonometrik Analizi, Kırıkkale, BAP (Yardımcı Araştırmacı) (2016)

 

A. BİLDİRİLER

A.1 POSTER BİLDİRİLER

1.  Akın, A.C., Cevger, Y., Gökdai, A. (2014). Türkiye’de Çiğ Süt Üretiminin Mevcut Durumu ve Sorunları. I. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa: 113-123. 17-20 Ekim 2014, Kemer-Antalya,Türkiye.

2.  Özeler, E., Gökdai, A. (2015). AB ve Türkiye’de kanatlı beslemede antibiyotiklerin büyüme uyarıcı olarak kullanımının yasaklanması sonrasında rasyonlara ilavesi önem kazanan yem katkı maddelerinin verim, sağlık ve ekonomik boyutlarıyla incelenmesi. III. Uluslararası Beyaz Et  Kongresi. 22-26 Nisan 2015, Manavgat-Antalya, Türkiye.

3. Murat, H., Aral, Y., Çevrimli, M.B., Gökdai, A. (2015). Determination of Characteristics and Management Models of Animal Attendants at Dairy Farms in The Central Anatolian Region of Turkey. BALNIMALCON 3-6 Haziran 2015, Bosnia and Herzegovina.

4.  Aral, Y., Gökdai, A., Sarıhan, T., Ermiş, Y. (2015). Analysis of The Current Situation and Export Potential of Chicken Meat Production and Marketing in Turkey. Gelişmekte Olan Ülkelerde Kanatlı Üretim Potansiyeli Uluslararası Kongresi. 15-18 Ekim 2015, Belek-Antalya, Türkiye.

5.   Aral, Y., Arıkan, M.S., Çevrimli, M.B., Akın, A.C., Polat, M., Gökdai, A. (2015). The Producer Profiles and Socio-Economic Structure of Angora Goat Breeding in Turkey. 32. Dünya Veteriner Hekimliği Kongresi. 13-17 Eylül 2015, İstanbul, Türkiye.

6.  Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T., Aral, Y. (2017). Sectoral Structure in The Scope of Contracted Breeding and Broiler Integration Relations in Chicken Meat Production (Piliç Eti Üretiminde Sözleşmeli Yetiştiricilik-Broiler Entegrasyonları İlişkileri Kapsamında Sektörel Yapı). 4thInternational Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

7.  Sakarya, E., Gökdai, A.Sarıhan Şahin, T., Altın, O. (2017). Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi.  Belek-Antalya, Türkiye.

8. Sakarya, E., Sarıhan Şahin, T., Gökdai, A. (2018).  AB Ortak Piyasa Düzeni Çerçevesinde Rekabet Politikasının İşleyişi ve Hayvansal Ürünlerdeki Rekabete Genel Bakış. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:54-55, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

9. Sakarya, E., Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T. (2018).  Avrupa Birliği’ne Müzakere Sürecinde Türkiye Kırmızı Et Piyasasının Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzenine Uyum Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. III. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:10-11, 11-14 Ekim 2018, Lara-Antalya, Türkiye.

10.Sakarya, E, Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T. (2019). Hayvancılık Politikaları, Kırmızı Et Üretimi ve Geleceği. Uluslararası VETEXPO Veteriner Bilimleri Kongresi.  20-22 Eylül 2019, Avcılar-İstanbul, Türkiye. 

A.2 SÖZLÜ BİLDİRİLER

1.  Sakarya E., Gökdai A., Sarıhan Şahin T., Altın O. (2017). Perakende Piyasada Et ve Ürünleri Pazarlaması, Gelişimi ve Pazara Etkisi Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. 27-30 Nisan 2017, Antalya, Türkiye.

2. Sarıhan Şahin, T., Aral, Y., Gökdai, A. (2017). The Market Structure of Genetically Modified Products in the World and Their Effects on Nutrition, Socio-Economic Status and Sustainability (Dünyada Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Pazar Yapısı ve Bu Ürünlerin Beslenme, Sosyo-Ekonomik Durum ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri). 4th International Poultry Meat Congress (4. Uluslararası Beyaz Et Kongresi). 26-30 Nisan 2017, Antalya, Turkey.

3.   Aral, Y., Arıkan, M.S., Akın, A.C., Çevrimli, M.B., Polat, M., Cevger, Y., Gökdai, A. (2017). Türkiye’de Tiftik Üretimi ve Ekonomisi. 2. Ulusal Hayvancılık Ekonomisi Kongresi. Sayfa:80-87, 27-30 Nisan 2017, Belek-Antalya, Türkiye.

4. Gökdai, A., Sakarya E. (2017). "The Production Structure and Milking Characteristics of Saanen Goat Farms in Çanakkale Province, Turkey". II. International Congress on Advances in Veterinary Sciences&Technics 4-8 October 2017, Skopje-Macedonia.

5. Sakarya, E, Gökdai, A., Sarıhan Şahin, T. (2018). Türkiye'de Kırmızı Et Piyasasını Düzenleme Çalışmaları ve Kalite-Fiyat (Grading) İlişkisinin Pazara Etkisi

6. Gökdai, A., Sakarya E., Contiero B., Gottardo F. (2019). Socio-Economic Analysis and Current Problems of Saanen Goat Farms in Turkey: A case of Çanakkale Province. 23rd Congress of the Animal Science and Production Association, ASPA 11-14 June, 2019, Sorrento, Italy