PROF.DR. AYDIN GÜNEŞ    
Adı : AYDIN
Soyadı : GÜNEŞ
E-posta : agunes@agri.ankara.edu.tr, agunes19@gmail.com
Tel : 5961332
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Aydın GÜNEŞ’ in  Özgeçmiş ve Yayın listesi

 

Adı Soyadı:                           Aydın GÜNEŞ

Doğum Yeri:                        Ankara

Doğum Tarihi:                      08.11.1965

Medeni Hali:                        Evli, 2 çocuklu

Adres:                                   Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü,

                                               06110 Ankara

Tel:                                         312-5961332

E-mail:                                    agunes@agri.ankara.edu.tr

 

Eğitim

Ekim 1982-Haziran 1986:           Lisans, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

                                                       Toprak Bölümü

Akademik Süreç

Ekim 1986-Ağustos 1987:                Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,                                  İngilizce Hazırlık Okulu.

Ekim 1987-Eylül 1989:                       Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri                                                         Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı.

Ekim 1989-Ocak 1994:                      Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü                  Toprak Anabilim Dalı

Ekim 1995:                                           Doçentlik Ünvanı

Aralık 1995:                                          A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde Doçentlik kadrosuna atanma

Ağustos 2001:                                      A.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümünde Profesörlük kadrosuna atanma

 

Devlet Hizmetleri ve İdari Görevleri

               

16 Ekim 1987-6 Şubat 1989:            Araştırma Görevliliği, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

 

6 Şubat 1989- Ocak 1995:    Araştırma Görevliliği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü.

 

1Nisan 1994-31Aralık 1995: Askerlik hizmeti.

Ocak 1995-Devam: A.Ü.Ziraat Fakültesi Öğretim üyeliği

 

Yurtdışı Görevleri

        1 Ağustos 1992-31 Mart 1993:  TC. MEB aracılığıyla Hollanda Hükümetinin vermiş olduğu bursla Hollanda’ da Glasshouse Crops Research Station, Naaldwijk' de araştırmalar yapmak üzere bulundu.

 

16 Eylül 1993-4 Ekim 1993:              Prof. Earnest A. KIRKBY nin daveti üzerine,   Leeds  Üniversitesi Pure and Applied Biology Bölümünde incelemer yapmak üzere            İngiltere'de bulundu.

 

 

10-12 Ocak 2003:                                KKTC Tarım Bakanının daveti üzerine Tarım Bakanlığı Araştırma Kuruluşlarında Tarımsal Jips Projesi ile ilgili olarak uygulama ve görüş alışverişinde bulundu

 

26-29 Ocak 2004:                                Mısır Devlet Başkanı Yardımcısı ve  Tarım Bakanının daveti üzerine Kahire Üniversitesi ve Mısır Tarım Bakanlığına Bağlı Araştırma kuruluşlarında gübreleme konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Kahire de bulundu

 

08-10 Masrt 2004:                              Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Özbekistan Üniversitesi Rektörünün) daveti üzerine Taşkentte Üniversite ve Tarım Bakanlığına Bağlı Araştırma kuruluşlarında bilgi alışverişinde bulunmak üzere 2004 yılında resmi ziyarette bulundu

 

Aldığı Ödüller:

 

1.       Tübitak Bilimsel Yayınlar Teşvik Ödülü: SCI de yayınlanmış olan yayınlarının her biri  için alınmıştır.

 

2.       1998-1999 Akademik yılı A.Ü. Fen Bilimleri Dalı Bilim Ödülü

 

 1. 2003 yılı Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü

 

 

 

 

Proje Lideri olarak Tamamlanan ve Halen Yürüttüğü Çalışmalar

1.       A.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Ankara Koşullarında Yetiştirilen Ispanak Bitkisine Uygulanan Azotlu Gübrelerin Verim ve Nitrat Birikimine Etkisi”

2.       TÜBİTAK-Araştırma ve Altyapısını Destekleme Programı tarafından desteklenen "Çeltik Yetiştirilen Topraklarda Denitrifikasyonla Meydana Gelen Azot Kayıplarına Uygulanan Azot Formunun ve Havalanmanın Etkisi".

3.       A.Ü. Araştırma Fonu ve TÜBİTAK tarafından Desteklenen Beypazarı Yöresinde Yetiştirilen Havuçların Beslenme Durumları ve Besin Değerleriyle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler.

4.       A.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenen “Bilgisayar Kontrollü NFT Sistemde Yetiştirilen Domatesin Değişik Gelişme Dönemlerinde Besin İhtiyaçlarının Belirlenmesi”

5.       A.Ü. BAP tarafından desteklenen “ Mercimek ve nohut bitkilerinde kuraklığa bağlı oksidatif stress ve fizyolojik tolerans mekanizmalarının belirlenmesi

 

6.       TÜBİTAK destekli “Türkiye de yetiştirilen bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinde kuraklığa bağlı bağlı oksidatif stres ve fizyolojik ve biyokimyasal tolerans mekanizmalarının belirlenmesi”

 

7.       Tarımsal atıkların gerikazanımı, I. tavuk gübresinden piroliz ile biyokömür elde edilmesi II. biyokömürün gübre değerinin işlenmiş tavuk gübresi ile karşılaştırılması

 

8.       MM106 ve M9 Anaçları üzerine aşılı elma çeşitlerinin kireç kökenli kloroza toleransları ve oksidatif strese tepkilerinin belirlenmesi

 

 

 

Danışmanlıklar

 

Gübre konusunda faaliyet gösteren pek çok firmaya Ar-Ge desteği

 

Environmental Impact Analysis of  trona mining area of Kazan-Ankara. Steffen Robertson and Kirsten (U.S.) Inc.

 

 

Türkiye FRAMEWORK CONTRACT EuropeAid/119860/C/SV/multi Lot 6: Environment Request No. ALTUN/ND/TR.0504.03/FWC/032 Technical Assistance for the Preparation of Technical Specifications, Market Research and Terms of Reference for the ‘Capacity Strengthening and Support of Implementation of Nitrate Directive in Turkey Project’ adlı çalışmada Danimarka-COWI firmasına Danışmanlık

 

 

National Programme for Turkey 2007 under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) kapsamında Yunan VAKAKİS firması ile işbirliği yapılarak. Output 4.2: Codes of Good Agricultural Practice Technical Assistance for the Implementation of the Nitrates Directive ve Output 6.2: Manure Management Plan raporlarının hazırlanması

 

Yardımcı Araştırıcı OlarakTamamlanan ve Halen Yürüttüğü Çalışmalar

1.       TÜBİTAK-Araştırma ve Altyapısını Destekleme Programı tarafından desteklenen "Çeltik Yetiştirilen Topraklarda Denitrifikasyonla Meydana Gelen Azot Kayıplarına Uygulanan Azot Formunun ve Havalanmanın Etkisi".

2.       TÜBiTAK-Araştırma ve Altyapısını Destekleme Programı tarafından desteklenen "Konya ve Niğde Yöresi Topraklarında Üre' den Amonyak Kayıpları ile Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Arasındaki İlişkiler".

3.       Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen "Akdeniz Bölgesi Seralarında Yetiştirilen Domates ve Salatalık Bitkilerinin Beslenme Durumları ve Toprak Özellikleri.

 1. TÜBİTAK Tarafından Desteklenen, Tokat Yöresinde Yetiştiriciliği Yapılan Bazı Yazlık ve Kışlık Sebzelerde Azotlu Gübrelerin Nitrat Akümülasyonuna Etkisi TOGTAG 1676.
 2. A.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen ” NFT Sistemde Yetiştirilen Çilek Bitkisinin Kritik N, P, K Fe, Zn ve Mn İhtiyacının Belirlenmesi.

6.       A.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen, A.Ü. Veteriner Fakültesi ile Ortaklaşa “Muğla Yatağan İlçesinde Endüstriyel Florozis ve Hayvan Sağlığına Etkileri.

 1. TÜBİTAK (TARP) tarafından desteklenen “Fosfor Eksikliğine Dayanıklı (Fosfor-etkin) Buğday Genotiplerinin Belirlenmesi ve Etkinlik Mekanizmalarının Morfolojik ve Fizyolojik Açıdan Karakterize Edilmesi”.

8.       TÜBİTAK (TARP) tarafından desteklenen “Domates, Ürün Kayıpları, Fiziki Girdi  Miktarları, Etkinlik Ölçümü.

9.       A.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen “Sedir ve Karaçam Fidan Yetiştiriciliğinde Gübreleme ve Bazı Bitki Gelişim Düzenleyicilerinin Etkisi.

10.    TÜBİTK “Nohut tarımında kimyasal gübre girdisinin azaltılma olanaklarının araştırılması I. Nohut Çeşitlerinin (Cicer arietinum L.) Fosfor Etkinliklerinin Belirlenmesi II. Organo-mineral Gübre Ar-Ge Çalışması ve Nohut Tarımında Kullanım Potansiyeli

 

11.    TÜBİTAK “Amerikan asma anaçlarında bor ve tuz stresine tolerans mekanizmalarının stres ile ilgili fizyolojik ve parametreler ve antioxidant enzimler ile belirlenmesi”

 

Eğitim Öğretim ve Bilimsel Etkinlikler

Dersler:

·         18 Ekim 1995 tarihine kadar,  "Bitki Besleme", "Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği", "Bitki Fizyolojisi" derslerinin uygulamalarında görev aldım

·         23 Ekim 1995 tarihinden itibaren, lisans dersleri olarak; “Bitki Fizyolojisi”, "Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği”, "Bitki Besleme ve Gübreleme", “ Bitki Besleme”, “Gübreler ve Gübreleme” lisansüstü olarak "Yaprak Gübreleri",  “Bitkilerde Beslenme Bozuklukları”, “Gübre Çevre İlişkileri”  ve “ Yetiştirme Ortamlarında Bitki Besleme Teknikleri” derslerini vermekteyim.

 

6. Yönetsel Görevler (Komisyonlar Dahil)

 

Yönetsel Görevler

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

BOREN Hakem Kurulu Üyesi

2012

-

A.Ü.BAP Üyesi

2001

2009

A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Yrd.

2005

2011

A.Ü. Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi Yürütme Kurulu Üyesi

2005

 2008

ANKÜSEM Genel Kurul Üyesi

2005

2011

 

 

Hakemlik Yaptığı Dergiler:

·         Plant and Soil

·         Australian Journal of Agricultural Research

·         Crop Science

·         Environmental and Experimental Botany

·         Scientia Horticulturea (Editorial Board member)

·         Soil Science and Plant Nutrition

·         Scientia Agricola

·         Journal of Plant physiology

·         Acta Physiologia Plantarum

·         Tübitak Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi

·         Tübitak Türk Biyoloji Degisi

·         Ekin Dergisi’ nde hakemlik ve yayın kurulu üyeliği

·         A.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi

 

 

Araştırma Konuları

 

·       Bitki Beslenme

·       Stres Fizyolojisi

·       Toprak Verimliliği

·       Hidroponik sistemler

·       Tarımsal atıklar ve yönetimi

·       Organik ve Organomineral Gübreler

 

Yayınlar

 

Articles in Science Citation Index

 

 

50 SCI yayına 600 den fazla atıf almış ve H faktörü 15 dir.

 

 

 1. Gunes, A., Post, W.H.K., Kirkby, E.A., Aktas, M. 1994. Influence of Partial Replacement of Nitrate by Amino acid-N or Urea in the Nutrient Medium on Nitrate Accumulation in NFT Winter Grown Lettuce. Journal of Plant Nutrition, 17: 1929-1938.

 

 1. Inal, A., Gunes, A., Aktas, M. 1995. Effects of Chloride and Partial Substitution of forms of Nitrogen for  Nitrate in Nutrient Solution on the  Nitrate, Total-N and Chloride Content of Onion, Journal of Plant Nutrition, 18: 2219-2227.

 

 1. Gunes, A., Post, W.H.K., Aktas, M. 1995. Effect of Partial Replacement of Nitrate by NH4-N, Urea-N and Amino acid-N in Nutrient solution on Nitrate Accumulation in Lettuce (Lactuca sativa L.) grown on NFT. AGROCHIMICA, Vol.XXXIX: No 5-6, 326-333.

 

 1. Gunes, A., Post, W.H.K. 1995. The Effect of Various Levels and Combination of Molybdenum and Tungsten on the Growth and Nitrate Accumulation in Lettuce (Lactuca sativa L.)Grown in Nutrient Solution, AGROCHIMICA, Vol.XL: No 4, 153-156.

 

 1. Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M. 1996. Effect of Salinity on Stomatal Resistance, Proline, and Mineral Composition of Pepper (Capsicum Annuum L.) Journal of Plant Nutrition, 19(2): 389-396.

 

 1. Gunes, A., Inal, A., Aktas, M. 1996. Reducing Nitrate Content of NFT Grown Winter Onion Plants (Allium cepa L.) by Partial Replacement of NO3 with Amino Acid in Nutrient Solution. Scientia Horticulturea 65: 203-208.

 

 1. Inal, A., Gunes, A., Alpaslan, M., Demir, K. 1998. Nitrate Versus Chloride Nutrition Effects in a Soil-Plant System on the Gouth, Nitrate Accumulation and N, K, Na, Ca and Cl Content of Carrot Daucus Carota L. Journal of Plant Nutrition. 21: 2001-2011. 

 

 1. Gunes, A., Alpaslan, M., Inal, A. 1998. Critical Nutrient Concentrations and Antagonistic  Synergistic Relationships Amog the Nutrients of NFT Grown Young Tomato (Lycopersicon esculentum L.) Plants. Journal of Plant Nutrition. 21: 2035-2047. 

 

 1. Gunes, A., Alpaslan, M., Çıkılı, Y., Ozcan, M. 1999. Effect of Zinc on the Alleviation of Boron Toxicity in Tomato. Journal of Plant Nutrition. 22: 1061-1068.

 

 1. Gunes, A., Alpaslan, M. 2000. Boron uptake and toxicity in maize genotypes in relation to boron and phosphorus supply. Journal of Plant Nutrition 23: 541-550.

 

 1. Alpaslan, M., Gunes, A. 2001. Interactive effects of boron and salinity stress on the growth, membrane permeability and mineral composition of tomato and cucumber plants. Plant and Soil 236: 123-128.

 

 1. Inal, A., Gunes, A., Alpaslan, M., Adak, S.,Taban, S., Eraslan, F., 2003.  Diagnosis of sulphur deficiency and effects of sulfur on yield and yield components of wheat grown in central Anatolia, Turkey, Journal of Plant Nutrition, 26: 1483-1498.

 

 1. Gunes, A., Inal, A., Alpaslan M., Cicek N., Guneri, E., Eraslan F., Guzelordu, T. 2005. Effects of exogenously applied salicylic acid on the induction of multiple stress tolerance and mineral nutrition in maize (Zea Mays L.) Archieves of Agronomy and Soil Science, 51:687-695.

 

 1. Gunes A., Inal A., Alpaslan M., Cakmak I., 2006. Genotypic variation in phosphorus efficiency between wheat cultivars grown under greenhouse and field conditions. Soil Science and Plant Nutrition. 52: 470-478

 

 1. Gunes A., Soylemezoğlu G., Inal A., Bagci E.G., Coban S, Sahin O. 2006. Antioxidant and stomatal responses of grapevine (Vitis vinifera L.) to boron toxicity. Scientia Horticulturae. 110: 279-284

 

 1. Gunes A., Cicek N., Inal A., Alpaslan M., Eraslan F., Guneri E., Guzelordu T., 2006. Genotypic response of chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars to drought stress implemented at pre- and post-anthesis stages and its relations with nutrient uptake and efficiency. Plant Soil and Environment. 8: 368-376.

 2. Gunes A., Inal A., Alpaslan M., Eraslan F., Guneri E., 2007. Salicylic acid induced changes on some physiological parameters symptomatic for oxidative stress and mineral nutrition in maize (Zea mays L.) grown under salinity. Journal of Plant Physiology. 164:728-736.

 

 1. Gunes A., Inal, A., Bagci E.G., Pilbeam D.J. 2007. Silicon-mediated changes of some physiological and enzymatic parameters symptomatic for oxidative  stres in spinach and tomato grown in sodic-B toxic soil. Plant and Soil, 290: 103-114.

 

 1. Gunes A, Inal A., Adak M.S., Alpaslan M., Bagci E.G., Erol T., Pilbeam D.J. 2007. Mineral nutrition of wheat, chickpea and lentil as affected by mixed cropping and soil moisture. Nutrient Cycling in Agroecosystem. 78: 83-96

 

 

 1. Gunes A., Inal A., Bagci E.G., Coban S., Pilbeam D.J. 2007. Silicon mediates changes to some physiological and enzymatic parameters symptomatic for oxidative stress in spinach (Spinacia oleracea L.) grown under B toxicity. Scientia Horticulturae 113: 113-119.

 

 1. Eraslan F., Inal A., Gunes A., Alpaslan M., 2007. Impact of exogenous salicylic acid on the growth, antioxidant activity and physiology of carrot plants subjected to combined salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae. 113: 120-128.

 

 1. Gunes A., Inal A., Bagci E.G., Coban S., Sahin O., 2007. Silicon increases boron tolerance and reduces oxidative damage of wheat grown in boron toxic soil. Biologia Plantarum. 51: 571-574.

 

 1. Gunes A., Inal A., Bagci E.G., Coban S. 2007. Silicon-mediated changes on some physiological and enzymatic parameter sypmtomatic of oxidative stres in barley grown in sodic-B toxic soil.  Journal of Plant Physiology. 164: 807-811.

 

 1. Inal A., Gunes A., Zhang F., Cakmak I. 2007. Peanut/maize intercropping induced changes in rhisosphere and nutrient concentrations in shoots. Plant Physiology and Biochemistry 45: 350-356

 

 1. Eraslan F, Inal A., Gunes A., Alpaslan M., 2007. Boron Toxicity Alters Nitrate Reductase Activity, Proline Accumulation, Membrane Permeability, and Mineral Constituents of Tomato and Pepper Plants. Journal of Plant Nutrition. 30: 981-994. 

 

 1. Eraslan F., Inal A., Savasturk O., Gunes A., 2007. Changes in antioxidative system and membrane damage of lettuce in response to salinity and boron toxicity. Scientia Horticulturae. 114: 5-10.

 

 1. Gunes A., Pilbeam D.J., Bagci E.G., Coban S. 2007. Influence of silicon on antioxidant mechanisms and lipid peroxidation in chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars under drought stres. Journal of Plant Interaction. 2:105-113.

 

 1. Gunes A., Bagci E.G., Inal A. 2007. Interspecific facilitative root interactions and rhizosphere effects on phosphorus and iron nutrition between mixed grown chickpea and barley. Journal of Plant Nutrition. 30:1455-1469.

 

 1. Adak M.S., Kayan, N., Gunes A., Inal A., Alpaslan M., Cicek N., Guzelordu T. 2007. Effect of harvest timing on yield and mineral nutritional value of kabuli type chickpea (Cicer arietinum L.) seeds. Journal of Plant Nutrition. 30: 1397-1407.

 

30.   Gunes A., Inal A., Cicek N., Eraslan F. 2007.  Role of phosphates and iron reducing and solubilizing activity on the nutrient acquisition in mixed cropped peanut and barley. Journal of Plant Nutrition. 30: 1555-1568 .

 

31.   Eraslan F., Inal A., Gunes A., Alpaslan M. 2007. Boron toxicity alters nitrate reductase activity, proline accumulation, membrane permeability, and mineral constituents of tomato and pepper plants Journal of Plant Nutrition. 30: 981-994.  

 

 1. Inal A., Gunes A. 2008. Interspecific root interactions and rhizosphere effects on salt ions and nutrient uptake between mixed grown peanut/maize and peanut/barley in original saline-sodic-boron toxic soil. Journal of Plant Physiology. 165: 490-503.

 

 1. Gunes A., Inal A., Adak M.S. Bagci E.G., Cicek N., Eraslan F., 2008.  Effect of Drought Stress Implemented at Pre-and Post-anthesis Stage on Some Physiological Parameters as Screening Criteria in Chickpea Cultivars. Russian Journal of Plant Physiology. 55: 59-67.

 

 1. Gunes A., Pilbeam DJ.,  Inal A.,  Coban S . 2008. Influence of silicon on sunflower cultivars under drought stress, I: Growth, antioxidant mechanisms, and lipid peroxidation. Communications in Soil Science and Plant Analysis 39: 1885-1903.

 

 1. Gunes A., Kadioglu YK., Pilbeam DJ., Inal A., Coban S., Aksu A. 2008. Influence of silicon on sunflower cultivars under drought stress, II: Essential and nonessential element uptake determined by polarized energy dispersive x-ray fluorescence. Communications in Soil Science and Plant Analysis 39: 1904-1927.

 

 1. Eraslan F., Inal A., Pilbeam DJ., Gunes A. 2008. Interactive effects of salicylic acid and silicon on oxidative damage and antioxidant activity in spinach (Spinacia oleracea L. cv. Matador) grown under boron toxicity and salinity. Plant Growth Regulation. 55: 207-219.

 

 1. Gunes A., Inal A., 2008. Significance of intracellular and secreted acid phosphatase enzyme activities, and zinc and calcium interactions, on phosphorus efficiency in wheat, sunflower, chickpea, and lentil cultivars. Australian Journal of Agricultural Research. 59: 339-347.

 

 1. Inal A., Gunes A., 2008. Interspecific root interactions and rhizosphere effects on salt ions and nutrient uptake between mixed grown peanut/maize and peanut/barley in original saline-sodic-boron toxic soil. Journal of Plant Physiology. 165: 490-503.

 

 1. Inal A., Gunes A., Pilbeam D.J., Kadioglu Y.K., Eraslan F.2009. Concentrations of essential and nonessential elements in shoots and storage roots of carrot grown in NaCl and Na2SO4 salinity  X-RAY SPECTROMETRY    38: 45-51.

 

 1. Inal A., Pilbeam D.J., Gunes A,  2009. Silicon Increases Tolerance to Boron Toxicity and Reduces Oxidative Damage in Barley. Journal of Plant Nutrition 32: 112-128.

 

 1. Gunes A., Pilbeam D.J., Inal A., 2009. Effect of arsenic-phosphorus interaction on arsenic-induced oxidative stress in chickpea plants. Plant and Soil. 314: 211-220.

 

 1. Gunes A., Inal A., Bağci E.G. 2009. Recovery of bean plants from boron-induced oxidative damage by zinc supply. Russ. J. Plant Physiol. 56, No. 4, pp. 503–509.

 

 1. Gunes A., Inal A., Kadioglu Y.K. 2009.Determination of mineral element concentrations in wheat, sunflower, chickpea and lentil cultivars in response to P fertilization by polarized energy dispersive X-ray fluorescence. X-RAY SPECTROMETRY    38: 451-462.

 

 1. Soylemezoglu G., Demir K., Inal A., Gunes A. 2009. Effect of silicon on antioxidant and stomatal response of two grapevine (Vitis vinifera L.) rootstocks grown in boron toxic, saline and boron toxic-saline soil. Scientia Horticulturae, 123: 240-246    

 

45.    Gunes A., Inal A., Pilbeam D.J., Kadioğlu Y.K., 2009. Effect of sulfur on the yield and essential and nonessential element composition of alfalfa determined by polarized energy dispersive X-ray fluorescence. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 40: 2264- 2284.

 

46.    Gunes A., Inal A., 2009. Phosphorus efficiency in sunflower cultivars and its relationships with phosphorus, calcium, iron, zinc and manganese nutrition
Journal of Plant Nutrition 32: 1201-1218.

 

47.    Gunes A., Inal, A.,  Bagcı, E.G., Kadioglu Y.K. 2010. Combined effect of arsenic and phosphorus on mineral element concentrations of sunflower
Communications in Soil Science and Plant Analysis 41:   361-372.

 

 1. Birsin M.A.,  Adak M.S.,  Inal A., Aksu A., Gunes A., 2010. Mineral element distribution and accumulation patterns within two barley cultivars. Journal of Plant Nutrition  33:  267-284.

 2. Demir K., Sahin O., Kadioğlu Y.K., Pilbeam D.J., Gunes A. 2010. Essential and non-essential element  composition of tomato plants fertilized with poultry manure. Scientia Horticulturae. 127: 16-22.

 

50.   Sahin, O., Taskin, M.B., Kadioglu Y.K., Inal A., Pilbeam D. J., Gunes A. 2012.  Influence of chloride and bromate interaction on oxidative stress in carrot plants. Scientia Horticulturae. 137

 

51.    Sahin, O., Taskin, M.B., Kadioglu Y.K., Inal A., Pilbeam D. J., Gunes A. 2013.  Elemental composition of pepper plants fertilized with pelletized poultry manure. Journal of Plant Nutrition. İn press.

 

 

 

 

B. Other Articles

 

1.       Gunes, A., 1994. Ankara Koşullarında Yetiştirilen Ispanak Bitkisine Uygulanan Azotlu Gübrelerin Verim ve Nitrat Birikimine Etkisi (A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Yayımlanmamış) 101s.

 

(The effect of nitrogenous fertilizers on the growth and nitrate accumulation in spinach grown in Ankara region, Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Soil Sciences, PhD Thesis 101 p.)

 

2.       Gunes, A., Aktas, M. (1992). Kireçli Bir Toprakta N-Servin Nitrifikasyon Oranı ve Azot Kaybı Üzerine Etkisi. Tr. J. of  Agricultural and Forestry, 16, 501-506.

 

(The effect of N-serve on the nitrification rate and nitrogen loss in a calcareous soil)

 

3.       Aktas, M., Gunes, A., Baltutar, N. (1993). Kireçli Amonyum Nitrat ve Üre Gübrelerinin Soğan Bitkisinde Nitrat Akümülasyonuna Etkileri. Tr. J. of  Agricultural and Forestry, 17, 855-861.

 

(Effects of calcium ammonium nitrate and urea on nitrate accumulation in onion plant)

 

4.       Aktas, M., Gunes, A., Baltutar, N. (1993). Effects of Various Forms of Nitrogen Sources on Nitrate and Nitrite Accumulation in Maize. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 17, 931-937.

 

5.       Aktas, M., Gunes, A., Baltutar, N. (1993). Aminoasit ve Diğer Formlarda Uygulanan Azotun Arpa Bitkisinde Nitrat ve Nitrit Akümülasyonu ile Okzalik Asit Kapsamına Etkisi. Tr. J. of  Agricultural and Forestry, 17, 1113-1119.

 

(Effect of applied nitrogen as amino acid and other forms of nitrogen on nitrate, nitrite accumulation and oxalic acid content in barley)

 

6.       Aktas, N., Çakıroğlu, P., Gunes, A. (1993). Değişik Hazırlama ve Pişirme Yöntemlerinin Ispanak Bitkisinin Nitrat ve Nitrit Kapsamına Etkisi. J. Nutr. and Diet, 22(1): 59-68.

 

(The effects of different methods of preperation and cooking on the nitrate contents of spinach)

 

7.       Gülşen, Y., Dumanoğlu, H., Gunes, A., Inal, A. (1994). Quince A (Cydonia oblonga Mill) nin in Vitro Çoğaltılmasında Aminoasit Kleyti “ Çok mineralli proteinate” Yaprak Gübresinin Sürgün Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. Kükem Dergisi, 17 (1) 23-32.

 

(Effects of amino acid chelated leaf fertilizer on shoot proliferation and quality in micropropagation of quince A (Cydonia oblonga Mill.)

 

8.       Gunes, A., Aktas. M. (1995). Değişik Amonyum Kaynaklarının Perlitte Yetiştirilen Marul (Lactuca sativa L.) Bitkisinin Gelişmesi ve Nitrat Akümülasyonuna Etkisi, Tr. J. of  Agricultural and Forestry, 19 (2) 103-111.

 

(The effect of various ammonium sources on the growth and nitrate accumulation in lettuce (Lactuca sativa L.) grown in perlite)

 

9.       Gunes, A., Post, W.H.K. (1995). Combined Effects of Calcium and Phosphorus on Nitrate, Calcium and Phosphorus Content of Two Lettuce Cultivars Grown in Nutrient Solution. Tr. J. of Agricultural and Forestry 19: 179-183.

 

10.   Inal, A., Gunes, A. (1995). Effects of Nitrogenous Fertilization on Yield and Nitrate Accumulation in Sugarbeet. Journal of Agricultural Sciences 1 (1) 27-30.          

 

11.   Gunes, A., Inal, A. (1995). Farklı Işıklanma Sürelerinde Yetiştirilen Buğday (Triticum aestium L.) ın Verim ve Klorofil Kapsamına Yapraktan Uygulanan Glikozun Etkisi. Pamukkale Üniv. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi 1(1) 69-72.

 

(The effect of foliar applied glucose on the yield and chlorophyll content of wheat (Triticum aestium  L.) grown at different photoperiods)

 

12.   Gunes, A., İlbay, M.E. (1996). Artan Düzeylerde ve Değişik Formlarda Uygulanan Azotun Yemeklik Mantarın (Agaricus bisporus) Verim ve Nitrat Akümülasyonuna Etkisi, Tr. J. of Agricultural and Forestry, 20(1) 67-73.

 

(The effect of nitrogen applied various forms and increasing rates on the yield and nitrate accumulation in mushroom (Agaricus bisporus))

 

13.   İlbay, M.E., Gunes, A. (1996). 20.20.20 Gübresinin Agaricus bisporus  Verim ve Ham Protein Kapsamına Etkisi, Tr. J. of Biology, 20 (3), 279-283.

 

(The effect of 20.20.20. fertilizer on the yield and crude protein quantity of Agaricus bisporus  Agaricus bisporus

 

14.   Gunes, A., Aktas, M. (1996). NH4/NO3/ure Oranlarının Domatesin Verim ve Kalitesine Etkisi, Tr. J. of Agricultural and Forestry, 20 (1), 35-41.

 

(The effect of various NH4/NO3/urea rates on the yield and quality of tomato)

 

15.   Gunes, A., Aktas, M., Inal, A.,  Alpaslan, M.  (1996). Konya Kapalı Havzası Topraklarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri. A. Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları Bilimsel Araştırma ve İncelemeler Yayın No: 1453,  24s.

 

(Physical and chemical properties of the soils of Konya Closed Basin)

 

16.   Hatipoğlu, F., Alpaslan,M., Gunes, A, (1996). Türkiye'de Gübre Kullanımı ve Çevre Üzerine Etkileri. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 20 (Özel sayı)1-5.

 

(Fertilizer use and its effect on the environment in Turkey)

 

17.   Gunes, A., Alpaslan, M., Taban, S., Hatipoğlu, F. (1997). Değişik Buğday Çeşitlerinin Tuz Stresine Dayanıklılıkları. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 21 165-169.

(Salinity resistance of various wheat varieties)

 

18.   Inal, A., Gunes, A., Alpaslan, M. (1997).  Peat -Perlit Ortamında Besin Çözeltisi ile Yetiştirilen Domates (Lycopersicon Esculentum L.) in  Gelişmesi, Klorofil, Prolin ve Mineral Madde İçeriğine Değişik NaCl Düzeylerinin Etkisi. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 21 95-99.

 

(Effect of various NaCl levels on the growth, chlorophyll, proline and mineral compositions of tomato (Lycopersicon esculentum L.) grown on peat-perlite medium with nutrient solution)

 

19.   Gunes, A., Alpaslan, M., Inal, A., Erdal, İ., Samet, H. (1997). Ereğli Demir Çelik  Fabrikaları Baca Filtresi Atığındaki Demirden Yerfıstığı (Arachis Hypogea L.) Bitkisinin Yararlanmasına Humik Asitin Etkisi. Pamukkale Üniv. Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi. 3(2)371-375.

 

(The effect of humic acid on the utilization of iron from stack filter wastes of Ereğli Iron and Steel Smelting Plant by penaut (Araschis hypogea L.)

 

20.   Alpaslan, M., Gunes, A., Taban, S., Erdal, İ., Tarakçıoğlu, C. (1998). Tuz Stresinde Çeltik ve Buğday Çeşitlerinin Kalsiyum, Fosfor, Demir, Bakır, Çinko ve Mangan İçeriklerinde Değişmeler. Tr. J. of Agricultural and  Forestry, 22: 227-233.

 

(Variations in calcium, phosphorus, iron, copper, zinc and manganese contents of wheat and rice varieties under salt stress)

 

21.   Alpaslan, M., Gunes, A., Taban, S.  (1999). Salinity Resistances of Rice (Oryza sativa L.) Cultivars. Tr. J. of Biology, 23: 499-506.

 

22.   Alpaslan,M., Inal,A., Gunes, A., Çıkılı,Y., Özcan, H. (1999). Effect of Increasing Zinc Supply on the Alleviation of Sodium and Chloride Injury in Tomato (Lycopersicon esculentum (L.) Mill.cv. Lale) Grown Under Salinity. Turkish J. of Botany, 23: 1-6.

 

23.   Inal, A., Gunes, A., Alpaslan, M. (1999). Anamur ve Silifke Yöresinde Çilek Yetiştirilen Alanların Toprak Özellikleri ile Beslenme Durumları Arasındaki İlişkiler Tr. J. of Agricultural and Forestry, 23 (Ek sayı 3) 729-740.

 

(The relationships between soil properties and nutritional status of strawberry plants grown in Anamur and Silifke districh)

 

24.   Taban, S., Gunes, A., Alpaslan, M., Özcan, H. (1999). Değişik Mısır (Zea mays L. Cvs.) Çeşitlerinin Tuz Stresine Duyarlılıkları. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 23; 625-633.

 

(Sensitivity of various maize (Zea mays L.) varieties to salinity)

 

25.   Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M., Taban, S. (1999). Beypazarı Yöresinde Yetiştirilen Havuçların Beslenme Durumları ve Besin Değerleriyle Toprak Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Journal of Agricultural Sciences 5 (1) 33-44.

 

(Nutritional status and the relationships between soil characteristics and nutriitiva value of the carrots grown in Beypazarı region)

 

26.   Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M., Çıkılı, Y., (1999). Effect of Salinity on Phosphorus Induced Zinc Deficieny in Pepper (Capsicum annuum L.) Plants. Tr. J. of Agricultural and Forestry, 23: 459-464.

 

27.   Gunes, A., Alpaslan, M., Çıkılı, Y., Özcan, H., (2000). Türkiye’ de Yaygın Olarak Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Bor Toksisitesine Duyarlılıkları. Tr. J. of Agricultural and  Forestry,  24, 277-282.

 

(Tolerance to boron toxicity of maize (Zea mays L.) cultivars widely cultivated in Turkey)

 

28.   Karaman, M.R., Brohi, A.R., Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M., (2000). Yöresel Değişik Azotlu Gübre Uygulamalarının Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Bazı kışlık Sebzelerin Nitrat Akümülasyonuna Etkisi. Doğa Tr. J. of Agricultural and  Forestry, 24, 1-9.

 

(Effect of regional N fertilizer applications on the nitrate accumulation in some winter vegetables grown in Tokat region)

29.     Gunes, A., (2000). Fosfor Eksikliğine Dayanıklı Mısır (Zea mays L.) Genotiplerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences, 6 (3), 144-148.

 

         (Determination of phosphorus deficiency resistent maize (Zea mays L. Cvs) genotypes)

 

30.   Gunes, A., (2001).  Ekmeklik (T. aestivum) ve Makarnalık (T. durum) buğday genotiplerinin bor alımı üzerine fosforun etkisi. Journal of Agricultural Sciences, 6(4), 44-48.

 

         (Boron uptake in bread (T. aestivum) and durum (T. durum) wheat genotypes in relation to phosphorus nutrition)

 

31.     Alpaslan, M., Gunes, A., Inal, A., Aktas, M., (2001). Akdeniz bölgesi seralarında yetiştirilen bitkilerin beslenme durumlarının incelenmesi. I. Sera topraklarının verimlilik durumları. Journal of Agricultural Sciences, 7 (1), 47-55.

 

         (Nutritional status of the plants grown in Mediterranean region greenhouses I. Fertility status of greenhouse soils)

 

32.   Alpaslan, M., Gunes, A., Inal, A., Aktas, M., (2001). Akdeniz bölgesi seralarında yetiştirilen bitkilerin beslenme durumlarının incelenmesi. II. Domates, hıyar, biber ve patlıcan bitkilerinin beslenme durumları. Journal of Agricultural Sciences, 7 (4), 12-22.

 

         (Nutritional status of the plants grown in Mediterranean region greenhouses II. Nutritional status of tomato, cucumber, pepper and eggplant)

 

33. Gunes, A., Alpaslan, M., Inal, A., Adak, M.S., Eraslan, F., Çicek, N., 2003. Effect of boron fertilization on the yield and some yield components of bread and durum wheat grown under greenhouse and field conditions. Tr. J. Agric. and Forestry, 27, 329-335.

34.  Soy, M.,  Gunes, A.,  2003. Fosforun domates (Lycopersicon esculentum L.) bitkisinde bor toksisitesini önlemede etkisi. Journal of Agricultural Sciences, 9 (3) 255-372.

        (Effect of phophorus on the alleviation of boron deficiency in tomato (Lycopersicon esculentum L.)

 

35.Gunes, A., Alpaslan, M., Karaman, M.R., Yalvaç, K., Yazar, S., 2003. Ankara yöresinde yetiştirilen buğdayın azot, fosfor, potasyum, çinko, bor beslenme durumlarının toprak ve bitki örnekleri ile değerlendirilmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 149-155.

 

        (Evaluation of nitrogen, phosphorus, potassium, boron, zinc nutritional status of wheat grown in Ankara Districth with soils and plant samples.)

 

36. Gunes, A., Çelik, H., Alpaslan, M., Söylemezoğlu, G., Eraslan, F., Yaşa, Z., Koç, Ö., 2003. Asmaların (Vitis spp.) bor toksisitesi ve tuzluluğa karşı toleransının belirlenmesine yönelik olarak bor, sodyum ve klor alımlarının karşılaştırılması. Journal of Agricultural Sciences, 9 (4) 428-434.

 

 (Comparison of Boron, Sodium and Chloride Absorption of Grapevines as a Measure of Boron toxicity and Salinity Tolerance)

               

C. Conference Articles

 

 1. Gunes, A., Aktas, M. (1991). Mısır Bitkisinde Demir Noksanlığının Giderilmesinde Nitrifikasyon İnhibasyonunun Etkisi. Toprak ilmi Derneği XI Bilimsel Toplantı Tebliğleri, 481-494, Antalya

 

 

 1. Aktas, M., Gunes, A. (1991). Türkiyede Gübre Tüketiminde Gelişmeler. II. Ulusal Gübre Kongresi Tebliğleri, 30 Eylül-4 Ekim, 117-129, Ankara

 

 

 1. Gunes, A. (1993). Tavuk Gübresi ve Diğer Atıkların Değerlendirilmesinde Yeni Teknolojiler. Uluslararası Tavukculuk Kongresi 93, 13-14 Mayıs, 118-128, Istanbul.

 

 

 1. Gunes, A., Inal.,  Alpaslan, M., Aktas, M., (1995). Effect of Salinity Stress on Stomatal Resistance, Proline, Chlorophyll and Mineral Composition of Potato (Solanum tuberosum L.)9th Syp. of CIEC,  Soil Fertilitiy and Feretilizer Management, 235-241 Kuşadası/Turkey                                  

 

 1. Taban, S., Alpaslan, M., Gunes, A., Aktas, M., Erdal, İ., Eyüboğlu, H., Baran, İ., 1997. Değişik Şekillerde Uygulanan Çinkonun Buğday Bitkisinde Verim ve Çinkonun Biyolojik Yarayışlılığına Etkisi. Ulusal Çinko Kongresi 12-16 Mayıs, Eşkişehir, 147-155.

 

 

 1. Demir, K., Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M. (1997). Effects of Humic Acids on the Yield and Mineral Nutrition on Cucumber (Cucumis sativus L.) Grown with Different Salinity Levels. Acta Horticulturae, 1st International ISHS Symposium on Cucurbits, 20-23 May 1997, Adana-Turkey.

 

 1. Karaman, M.R., Brohi, A.R., Gunes, A., Inal, A., Alpaslan, M. (1998). Effect of Nitrogen Fertilizer on Nitrate Accumulation in Some Summer Vegetables Grown on Tokat Region. M. Şefik Yeşilsoy Int. Symp. on Arid Region Soil. 21-24 September, Menemen-İzmir-TURKEY.

 

 1. Karaman, M.R., Erşahin, S., Gunes, A., Er, F., Derici, M.R. (1999). Modelling Nitrogen Uptake of Tomato Under Different Irrigation Programs Using The Computer Program NLEAP. Dahlia Greidinger Int. Symp. on Nutrient Managenet Under Salinity and Water Stress. Technion-IIT, Haifa, Israel.

 

 1. Eraslan F., Guneş, A., İnal., A., Çiçek, N., Alpaslan M., 2008. Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Gelişimi ve Mineral Madde İçeriğine Kükürtlü Gübrelemenin Etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre kongresi.8-10 Ekim. Konya. Bildiri Kitabı s: 268-278

 

 1. Eraslan F., Guneş, A., İnal., A., Çiçek, N., Alpaslan M., 2008. Gübrelerden kaynaklanan Tuzluluğun Domates ve Biber Bitkisinde Bazı Fizyolojik Özellikler ve Mineral 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre kongresi.8-10 Ekim. Konya. Bildiri Kitabı s: 641-650.

 

 1. Eraslan F., Guneş, A., İnal., A., Çiçek, N., Alpaslan M., 2008. Antalya Yöresi Sera Topraklarının Verimlilik Durumları. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre kongresi.8-10 Ekim. Konya.
 2. Eraslan F., Guneş, A., İnal., A., Çiçek, N., Alpaslan M., 2008. Comparative Physiological and Growth Responses of Tomato and Pepper Plant to fertlizer Induced Salinity and Salt Stress under Greenhouse Conditions. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology. 29 October-1 November. Kuşadası Turkey.

 

 

D. Kitaplar

 

1.ALPASLAN, M., GUNES, A., INAL, A. (1998). Deneme Tekniği (Experimental   Techniques)  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 1501. Ders Kitabı 455.

 

2. GUNES, A., ALPASLAN, M., INAL, A. (2000).  Bitki Besleme ve Gübreleme (Plant Nutrition and Fertilizers) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları. 1514 Ders Kitabı. 467

 

2. Güneş, A., İnal A:, Karaman M.R., Gebeloğlu N., 2012. Topraksız Yetiştiricilik Sisteminde Bitki Besleme Yönetimi.  Bitki Besleme Ed. M. Rüştü Karaman. Gübretaş Rehber Kitap Dizisi 2. Ankara.