PROF.DR. ŞEFAY AYSUN İDİL    
Adı : ŞEFAY AYSUN
Soyadı : İDİL
E-posta : sefayaysunidil@gmail.com, aidil@ankara.edu.tr
Tel : 0312 5957234
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ GÖZ HASTALIKLARI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sefay-aysun-idil
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF DR. AYSUN İDİL

PROF DR. AYSUN İDİL

 

Tıpta uzmanlık eğitimini iki alanda tamamlamış olup, Halk Sağlığı-Epidemiyoloji (1978-1982) ve Göz Hastalıkları (1983-1987) uzmanıdır.

1987- 1991 yılları arasında zorunlu hizmet kapsamında çalıştığı Bilecik ilinde kırsal bölgeler ve okullarda gerçekleştirdiği göz sağlık taramaları ile ilgili olarak Bilecik Valiliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından takdirname ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca sanayi bölgesi olan Bilecik ilinde çok sayıda oluşan ve ikinci basamakta aşırı yığılım ve iş gücü kaybına yol açan kornea yabancı cisimlerinin çıkarılması konusunda birinci basamağın aktive edilmesine yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu konuda WHO nun ‘Körlüklerin Önlenmesi’ programına dayanarak pilot sağlık ocakları seçilmiş ve burada çalışan ocak hekimleri uygulamalı kursa alınarak, kornea yabancı cisimlerinin çıkarılması işlevi birinci basamağa integre edilmiştir

Türkiye’de Diabetik retinopati ve Behçet Hastalığı konusunda ilk epidemiyolojik saha taramalarını yürütmüştür. Yine Türkiye’de bir ilk olarak Ankara Üniversitesi Görme Engelliler Rehabilitasyon Birimi’ni kurmuş ve halen yönetmektedir. Bu konuda ophthalmologlara yönelik olarak ‘Az Görenlerin Rehabilitasyonu Tezli Yüksek Lisans’ ve doktora programlarını hazırlamış ve yürütmektedir. Ayrıca ARGUS II biyonik göz çalışmaları için yetki alınmıştır.

 

Ankara Üniversitesinde 1991 yılında yardımcı doçent, 1994 yılında doçent, 2000 yılında profesör ünvanını almıştır.

 

Körlüklerin önlenmesi ve az görenlerin rehabilitasyonu konusunda çok sayıda uluslar arası-ulusal proje, araştırma, yayın ve bilimsel çalışması mevcuttur.

Körlüklerin önlenmesi, az görenlerin rehabilitasyonu ve oftalmolojide halk sağlığını önceleyen çalışmaları nedeni ile 2010 yılı ATO (Ankara Tabip Odası) BİLİM VE HİZMET ÖDÜLÜNE  layık görülmüştür.

2016 yılında 'ömür boyu engelli dostu' ödülünü almıştır.


Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi birçok devlet kurumunda görme engelliliği konusunda kıdemli danışman olarak görev yapmaktadır

Dr. İdil International Afro-Asian Ophthalmological Society Board üyesidir. Turkish Ophthalmological Socitey Türk Oftalmoloji Derneği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneğininin aktif üyesidir. Aynı zamanda İlk Bakış az görenlere yardım derneğinin yönetim kurulu başkanıdır

Şu anda ,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ‘ Görme Araştırmaları ve Az Görme Rehabilitasyon Birimi ‘nin başkanıdır