ÖĞR. GÖR. FİLİZ AK AZAR    
Adı : FİLİZ
Soyadı : AK AZAR
E-posta : ak@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

1.       EĞİTİM DURUMU

 

 

Kurum adı

  Ünvan

Mezuniyet yılı

İlkokul

Ankara Namık Kemal İlkokulu

 

1980

Ortaokul

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

 

1984

Lise

Ankara Fen Lisesi

 

1987

Üniversite

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Türkçe)

MD

1994

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi

SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzman Doktor

2001

Yan dal uzmanlık eğitimi (varsa)

-

 

 

Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

MPA, Kamu Yönetimi Uzmanı

2005

Doktora (varsa)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Yüksek Lisans

 

Kurum:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Ankara

 

2002-2003 dönemi; Mezuniyet Tarihi: 22.07.2005

Yüksek Lisans

Programında

Alınan Dersler:

1.       Yönetim Hukuku

2.       Kamu Yönetimi

3.       Değişme ve Kamu Yönetimi

4.       İdeolojiler ve Siyasal Partiler

5.       Karşılaştırmalı Siyaset

6.       Bunalım Değişme ve Devlet Kuramları

7.       Araştırma Yöntem ve Teknikleri

8.       Yerel Yönetimler

9.       İnsan Kaynakları Yönetimi

10.    Kadın Sorunları

11.    Çağdaş Siyasal Akımlar

12.    Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye

Yüksek Lisans Tezi

1980 Sonrasında Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Oya Çitçi)

Yüksek Lisan Tezi Özeti:

Bu çalışma, Türk romanının 1980 sonrası döneminden seçilmiş, yazarları kadın olan, üç romanda toplumsal cinsiyet ve siyaset kavramlarını incelemiştir. Seçilen romanların çözümlenmesinde, feminist edebiyat eleştirisinin üzerinde durduğu konular olan toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadın sorunsalına yaklaşım ve kadın yazara özgü roman dili temaları dikkate alınmış; kadın kimliklerinin nasıl sunulduğu toplumsal cinsiyet rolü ve cinsellik boyutuyla tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Toplumsal cinsiyet, roman, feminist eleştiri ve ideoloji

Unvan:

Kamu Yönetimi Uzmanı, Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı (MPA: Master of Public Administration)

 

 

1.2.Tıpta Uzmanlık

 

Kurum:

Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

 

1998-2001

Klinik Rotasyonlar

1.       İç Hastalıkları: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji Kliniği (Şef: Uz. Dr. Aysel Uzuner)

2.       Genel Cerrahi: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Kliniği (Şef: Op. Dr. Ömer Cengiz)

3.       Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

·         Hematoloji Ünitesi

·         Metabolizma Ünitesi

·         Allerji ve Astım Ünitesi

·         Yenidoğan Ünitesi

·         35 Nolu Servis

·         38 Nolu Servis

·         Enfeksiyon Polikliniği

·         Genel Poliklinik ve Acil

·         İshal ve Ağızdan Sıvı Tedavi Ünitesi

4.       Kadın Hastalıkları ve Doğum: SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği (Şef: Doç. Dr. Ö. Ferit Saraçoğlu)

5.       Psikiyatri: SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniği (Şef: Doç. Dr. Erol Göka)

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Hekimlerin ve Hemşirelerin Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisine İlişkin Görüşleri (Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ö. Ferit Saraçoğlu)

Tıpta Uzmanlık Tezi Özeti:

Giriş: Hekimlerin ve hemşirelerin menopoz ve menopoz sonrası hormon replasman tedavisine (HRT) ilişkin görüşleri, kadın hekimlerin, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının annelerinin HRT kullanımı bilinmemektedir.

Amaç: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan hekimlerin ve hemşirelerin HRT’ye ilişkin görüşlerini öğrenmek; kadın hekimlerin, hemşirelerin ve tüm katılımcıların annelerinin HRT kullanımını incelemek.

Yöntem: Çalışma, 15 Haziran 2001 - 15 Ağustos 2001 tarihleri ​​arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülmüştür. Uzman hekimlerin, araştırma görevlilerinin ve hemşirelerin bir araya getirildiği hastane, büyük bir hasta grubuna sağlık hizmeti sunmaktadır. Çalışmaya katılmak isteyen tüm doktor ve hemşirelere kişisel arka plan özellikleri, kadınlara menopoz belirtileri ve sorunları, HRT’nin endikasyonları, yararları, riskleri, kontrendikasyonları  ve süresi hakkında görüşlerinin araştıran bir anket formu verildi. Ankete 183 kadın doktor, 288 erkek doktor ve 336 hemşire yanıt verdi.

Bulgular: Bütün katılımcılar arasından postmenapozal 22 kadının (2 doktor, 20 hemşire) 15'i (1 hekim, 14 hemşire) HRT kullanıyordu. Hekimlerin annelerinin HRT kullanımı (% 26,0) hemşirelerin annelerinin HRT kullanımından  (% 13,4) istatistiksel olarak anlamlı olarak daha fazlaydı. Vazomotor semptomlar ve osteoporoz neredeyse tüm katılımcılar tarafından bilinen sorunlardı. Ancak katılımcıların küçük yüzdeleri, iskemik kalp hastalığı, Alzheimer hastalığı, üriner güçlükler, vajinal sorunlar ve cilt kuruluğu gibi rahatsızlıkları postmenopozal sorun olarak görüyorlardı.HRT’nin yaraları, riskleri, kontrendikasyonları ve HRT süresiyle ilgili görüşlerinde farklılıklar vardı.

Sonuç: Katılımcılar hormon replasman tedavisine olumlu bakıyordu, ancak HRT endikasyonları, yararları, riskleri, kontrendikasyonları ve süresi hakkında görüşleri konusunda belirsizlikler vardı. Hekimlerin ve hemşirelerin toplumdaki HRT kullanımını ve uyumluluğunu optimize etmek için menopoz ve HRT hakkındaki bilgilerini geliştirmeleri gerekebilir.

Anahtar Sözcükler hormon replasman tedavisi (HRT), menopoz: hekim ve hemşirelerin görüşleri, HRT kullanımı

Unvan:

Aile Hekimliği Uzmanı

 

 

2.       GÖREV DURUMU

 

Kurum adı

Görevi

Çalıştığı Yıllar

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Aile Hekimliği Uzmanı

01.05.2007 - Halen

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kurum Hekimliği

Aile Hekimliği Uzmanı,

Kurum Hekimi

22.11.2004 - 01.05.2007

TC Sağlık Bakanlığı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ve Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen Mevzuat Uyumu ve Projeleri Eğitim Programı Eğiticisi

18.03.2004 - 01.07.2004

TC SB Çankaya 3 Nolu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Eğitim Merkezi

Aile Hekimliği Uzmanı,

Aşılama Sorumlusu,

Eğitim Sorumlusu

21.01.2002 - 22.11.2004

TC SB Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi

22.07.1998 - 06.12.2001

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağışıklama Şubesi

İl Aşılama Sorumlusu,

Pratisyen Hekim

27.12.1996- 22.07.1998

TC SB Ankara Demetevler Sağlık Ocağı

Pratisyen Hekim

24.09.1996 - 27.12.1996

TC SB Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Pratisyen Hekim

13.03.1995 - 10.09.1996

 

 

3.       YURT DIŞI DENEYİM

 

Kurum adı/ülke

Süre

Finansal destek (varsa)

Araştırma konusu

Open Medical Institude (OMI). At Schloss Arenberg Salzbourg, Austria. Organized by  the Salzbourg Stiftung of the American Austrian Foundation (AAF) and

10.04.2016-16.04.2016 (7 gün)

Co-funded by the Federal Ministry of Science, Research and Economy and  the Open Society Foundation (OSF).

 

Salzbourg Medical Seminars International Post-graduate Medical Education Program “Family Medicine”.

 L’Ecole Nationale d’Administration (Fransa Ulusal Yönetim Okulu) Paris, Fransa,

3-7 Kasım 2003 (5 gün)

Fransa Hükümeti

“Fransa ve Avrupa Kurumları Etüdü”

 

4.       KURSLAR/SERTİFİKALAR

 

Kurs/sertifika adı

Kurum içi

Kurum dışı

Yıl

 

4.1. Eğitici Eğitimleri

 

 

 

 

Akademik Gelişim Programları  4- Makale Yazma

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

14-15-16 Şubat 2018

Akademik Gelişim Programları 3 -Araştırma Planlama, Yürütme-Tıpta İstatistik Kullanımı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

13-14-15 Aralık 2017

Akademik Gelişim Programları 2-Ankara Tıplı Olmak-Ölçme Değerlendirme

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

29-30 Kasım-

1 Aralık 2017

Akademik Gelişim Programları 1 – Tıp Eğiticisi olmak-Farklı Eğitim Modellerinde Eğitici

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

 

15-16-17 Kasım 2017

Öğretim Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

 

4 Kasım-18 Aralık 2014

Ölçme-Değerlendirme

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

 

4 Kasım-18 Aralık 2014

Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Soru Hazırlama Teknikleri Kursu

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ile Ölçme Değerlendirme Merkezi

 

21-30 Kasım 2005

Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Eğitimi Kursu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Ankara

 

13-14 Mayıs 2014

Etkili İletişim Eğitici Eğitimi Kursu

AÜTF

Yürütücü: Klinik Psikolog Sema Yüce. M.A. Psikolojik Danışman ve Aile Terapisti. AÜTF adına Atölye Tempo, Ankara

 

27-30 Eylül 2016

Dönem IV öğrencilerine Yönelik uyum programı kapsamında “Akılcı İlaç Uygulaması Eğitici Bilgilendirme” Toplantısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

28-29 Haziran 2016

LGBTİ Eğitici Eğitimi: “LGBTİ Hakları Alanında İnsan Hakları Eğitimi Atölyesi”

 

Uluslararası Af Örgütü, Ankara

6-7 Aralık 2014

e-Eğitmenlik Sertifika Programı Kursu

(Uluslararası geçerliliği olan “e-Instructer Certificate”)

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

 

Kasım 2011-Ocak 2012

Aile Hekimliği I. Aşama Uyum Eğitimi Eğiticilik Sertifikası

 

 

SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

21-30 Kasım 2005

Avrupa Birliği Eğiticilerinin Eğitimi Kursu Katılım Belgesi

 

 

SB Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

10.05.2004-14.05.2004

 

4.2. Araştırma Yöntemleri Eğitimleri

Kadın Çalışmalarında Araştırma Tasarımı, Analizi ve Yazımı Kursu

 

Türk Tabipleri Birliği “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” başlıklı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

21-22-23 Mayıs 2010

Kadın Araştırmalarında Yöntem Bilim Kursu

 

 

Türk Tabipleri Birliği “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” başlıklı II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi

21-22-23 Mayıs 2010

Klinik Araştırmalarda İstatistik Kursu

 

Ankara Tabip Odası

15/22/29 Mayıs 1999

 

4.2. Yönetim Bilimi Eğitimleri

UNFPA koordinatörlük eğitimi (uluslararası sertfikalı)

 

UNFPA

 

Proje Döngüsü ve Yönetimi Semineri

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

23-24 Mayıs 2007

Sorun Yönetimi Teknikleri Semineri

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

27-28 Mart 2007

Uygulamalı Elektronik İmza Semineri

 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

8-9 Şubat 2007

I. İnsan Hakları Eğitim Programı

 

Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ankara Barosu İnsan Hakları Hukuku Araştırma Uygulama ve Danışma Merkezi ve Staj Kurulu Ortaklaşa Etkinliği

18.03.2005-17.06.2005

Fransa ve Avrupa Kurumları Etüdü

 

Fransa Ulusal Yönetim Okulu (L’Ecole Nationale

d’Administration), Paris, Fransa

3-7 Kasım 2003

Sağlık Yönetimi Eğitim Programı

 

Ankara Tabip Odası, SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ortak Etkinliği

1 Mart-3 Mayıs 1998

 

 

 

 

 

4.3. Mesleksel Sürekli Eğitim Kursları

 

 

 

 

Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi

Ankara Üniversitesi

 

22 Mart 2017

EndNote Semineri

Ankara Üniversitesi

 

7 Şubat 2017

 

 

 

 

Family Medicine, Salzbourg Medical Seminars.

 

Open Medical Institude (OMI), At Schloss Arenberg Salzbourg, Austria. Organized by  the Salzbourg Stiftung of the American Austrian Foundation (AAF) and Co-funded by the Federal Ministry of Science, Research and Economy and  the Open Society Foundation (OSF).

10.04.2016-16.04.2016

Dönem IV öğrencilerine Yönelik uyum programı kapsamında “Akılcı İlaç Uygulaması”  eğitimi için toplantı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

13 Nisan 2016

WONCA kurs (uluslararası)

 

WONCA

 

Akılcı İlaç Uygulaması Eğitici Bilgilendirme Toplantısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

08.06.2015

 

 

 

 

Hastane Atıkları Eğitimi

AÜTF Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

23 Aralık 2014

Temel Geriatri Kursu

 

Ankara Tabip Odası

29-30 Nisan 2011

CPR Eğitimi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi

 

24.06.2010-02.07.2010

Hasta ve Hekim Hakları Kursu

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

Erken Artrit ve Artritli Hastaya Yaklaşım Kursu

 

 

9 Ocak 2010

Farmokovijilans Eğitim Toplantısı

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi

 

4 Aralık 2009

Depresyon, Anksiyete ve OKB Tedavilerinde Psikoterapi Uygulamaları

 

Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu

ve Doç. Dr. Hakan Türkçapar

22 Mart 2008

Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Kursu

 

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

23 Şubat 2008

Depresyonda Tanı Takip Tedavi Kursu

 

Pof. Dr. Aytül Çorapçıoğlu Özdemir,

23 Haziran 2007

Sigara Bağımlılığı ve Tedavisi Kursu

 

 

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Günleri

16 Haziran 2007

Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitim Programı Yeterlilik Belgesi

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara, 2000

Güvenli Annelik Programı Hizmetiçi Eğitim Kursu

 

SB Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Güvenli Annelik Programı

18-20 Kasım 1996

4.4. Yabancı Dil Eğitimi

Devlet Dil Okulu Fransızca Bölümü Kurs Bitirme Sertifikası

 

Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi

07.10.1997-30.06.1998

 

 

5.       ALINAN BURSLAR

 

Bursu veren kurum

Burs gerekçesi

Yıl

Salzbourg Stiftung of the American Austrian Foundation (AAF)  and Co-funded by the Federal Ministry of Science, Research and Economy and  the Open Society Foundation (OSF).

 

Salzbourg Medical Seminars International Post-graduate Medical Education Program “Family Medicine”.

10.04.2016-16.04.2016

(7 gün)

Fransa Hükümeti

“Etudes des Instititudes de la France and l’Europe” (Fransa ve Avrupa Kurumları Etüdü), L’Ecole Nationale d’Administration (Fransa Ulusal Yönetim Okulu) Paris, Fransa,

3-7 Kasım 2003

(5 gün)

 

 

6.       ALINAN ÖDÜLLER

 

Ödülün adı

Veren kurum

Yıl

En iyi Sözel Sunum Ödülü

Filiz Ak, Zehra Dağlı,  

AÜ SHMYO Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Tutumları.

 

TAHUD 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

3 Kasım 2017

Birincilik ile mezuniyet ödülü

Devlet Dil Okulu Fransızca Bölümü Kurs Bitirme Sertifikası”, Ankara

“Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi

07.10.1997-30.06.1998

İkincilik Ödülü,

TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması Biyoloji Dalı

TÜBİTAK

1986

 

 

7.       KONUŞMALAR

 

Konuşmanın adı

Konuşmanın yapıldığı kurum

Yıl

 

Uluslararası Toplantılarda

Can you  imagine to where the eye complaints take you? Case Presentation.

Open Medical Institute, Salzburg Duke University Seminar “Family Medicine”. Salzburg, Austria.

 

April-10-16, 2016,

1.1.    AK FİLİZ,DAĞLI ZEHRA (2015).  Gender based Violence Against Women and Appproach in Primary Care. 

20th WONCA Europe Conference 2015, İstanbul

 

AK FİLİZ (2015).  LGBTI Health and Primary Care in Turkey.  20th WONCA Europe Conference 2015

20th WONCA Europe Conference 2015, İstanbul

 

 

Ulusal Toplantılarda

“Birinci Basamakta LGBTİ Sağlığı” başlıklı konferans

TAHUD Okulu Modül 4.

AÜTF İbn-i Sina Hastanesi

10 Aralık 2016

 

 

 

“LGBTİ’lere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele için Neler Yaptık, Neler Yapabiliriz?” başlıklı panel

LGBTİ ve Kadın Örgütleri Buluşuyor! LGBTİ’lere Yönelik Ayrımcılıkla Ortak Mücadele İçin Arama Toplantısı, Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitim Programı Koordinatörlüğü, Ankara

2 Ekim 2015

“Feminizmin Tıptaki Yansımaları” başlıklı konferans

Feminist Yaklaşımlar ve Belleğimizdeki Kadınlar Toplantısı, Kadın Yazarlar Derneği, İzmir.

 

30 Mayıs 2015

“Lezbiyenlerin, Biseksüel Kadınların ve Trans Kadınların Sağlık Alanında Yaşadığı Sorunlar” başlıklı panel

KAOS-GL-TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Ortak Etkinliği, Ankara.

 

18 Nisan 2015

“Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı”nda Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına sunum

HÜ Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’

24 Mart 2015

“LGBT Sağlığı” başlıklı konferans

4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi, 18-22 Mart 2015, Edirne

21 Mart 2015

“Sağlık alanında Çalışan Kadınlar Sorunları Konuşuyor, Çözümler Öneriyor” konulu forum

Ankara Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası Etkinliği

14 Mart 2014

“Hekimlik ve LGBTİ Bireylere Yaklaşım” başlıklı konferans

AÜTF Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nın düzenlediği Tıp Etiği Sorun Tartışmaları (TEST)

16 Ekim 2014

“LGBT Hastalara Yaklaşım” başlıklı konferans

Uzmanına Danış-19 Oturumu

13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 23-27 Nisan 2014, Antalya

26 Nisan 2014

“Feminizmden Edebiyata Dokunmak: Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyetçilik” başlıklı konferans

Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği

12 Aralık 2013

“Tıbbi Düşükler” başlıklı konferans

18. Pratisyen Hekimlik Kongresi, 14-17 Kasım 2013, Antalya, Kundu

16 Kasım 2013

“Karın Ağrısı”, “Kabızlık” ve “İrritabl Bağırsak Sendromu” başlıklı eğitimlerde konuşmacı

 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) “Aile Hekimliği Eğitsel Buluşmaları Toplantısı”, Ankara

6 Nisan 2013

“Kadın Bedeni ve Kadın Sağlığı” başlıklı konferans

Yapı Sanatevi ve Kültür Derneği’nin Ovacıkta başlattığı kadın çalışması çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı, Ankara

10.02.2013

“Bitkisel tedaviler – Alternatif mi, değil mi?” başlıklı panel

11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, 16-20 Mayıs 2012, Antalya

18 Mayıs 2012

“Kadınların Toplumdaki Yeri ve Anne-Çocuk Sağlığı” başlıklı konuşma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle davetli konuşmacı

TRT AVAZ Gün Çiçekleri Programı

8 Mart 2012, Saat: 13:00-14:30

“1980 Sonrasında Türk Romanında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset” başlıklı konferans

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik A.D.  Konukevi Çevresi 2010-2011 Dönemi Seminerleri

21 Ekim 2010

“Ev İçi ve Kamusal Emek Süreçlerinde Kadın Hekimlerin Durumu” başlıklı konferans

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu II. Örgüt Okulu, 3-4 Ekim 2009, Hatay

3 Ekim 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       PROJE GÖREVLERİ

 

Projenin adı

Projedeki görevi

Başlama zamanı

Tamamlandı/devam ediyor

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı proje

TC Avrupa Birliği Bakanlığının yararlanıcı kurum, Merkezi Finans İhale Biriminin sözleşme makamı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir doğrudan hibe projesidir.

Proje Yürütme Kurulu Üyesi ve Sağlık Konu Uzmanı

1 Mart 2017 (Uygulama süresi 24 ay)

Devam ediyor

 

 

9.       ÖĞRENCİ DERSLERİ

 

Dersin adı

Ders tipi (sunum/pratik?)

Yıl

“Akılcı İlaç Uygulaması”  Eğitimi,  Dönem IV Öğrencilerine Yönelik Uyum Programı, AÜTF, Ankara.

 

Sunum + Pratik

3 gün

2015-Halen

“Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”,  Dönem 6 Eğitim Programı Aile Hekimliği Rotasyonu, AÜTF, Ankara.

Sunum

Her ay 3 saat

2015-Halen

“Birinci Basamakta LGBTİ Sağlığı” Dönem 6 Eğitim Programı Aile Hekimliği Rotasyonu, AÜTF, Ankara.

Sunum

Her ay 3 saat

2015-Halen

“Aile hekimliği ve Etik”, Dönem 6 Eğitim Programı Aile Hekimliği Rotasyonu, AÜTF, Ankara.

Sunum

Her ay 3 saat

2015-Halen

“Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı”, Dönem 5 Seçmeli Aile hekimliği Rotasyonu

Sunum

3 saat

2009-2015

“Aile hekimliği ve Etik”, Dönem 5 Seçmeli Aile hekimliği Rotasyonu , AÜTF, Ankara.

Sunum,

3 saat

2009-2015

“Hastalıklar Bilgisi II: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın sağlığı - Çocuk sağlığı ve Hastalıkları – Epidemiyoloji”, AÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, Örgün Eğitim Programı, Ankara.

II. Sınıf Güz Dönemi,

Haftada 3 kredi

2008-Halen

“Hastalıklar Bilgisi II: Toplumsal Cinsiyet ve Kadın sağlığı - Çocuk sağlığı ve Hastalıkları – Epidemiyoloji”, AÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü, Uzaktan Eğitim Programı, Ankara.

 

2010-Halen

 

10.   DANIŞMANLIKLAR

 

10.1.         Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanıta Dayalı Tıp Araştırma Planlama ve Yürütme Dersi, Dönem III Araştırma Projelerinde Danışmanlık. (2015 – Halen)

Projenin Adı

Danışmanlık Yılı

10.1.1.    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 6 Öğrencilerinin Homofobi Tutumlarının ve Homoseksüellik Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İlişkilendirilmesi

2014-2015

10.1.2.    Ankara Üniversitesi öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Konusunda Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi.

2015-2016

10.1.3. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

2016-2017

 

11.   Araştırma ilgi alanları:

11.1.         Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık

11.2.         Kadın Sağlığı

11.3.         Farklı Toplumsal Kimlikler ve Cinsel Yönelimler

11.4.         Birinci Basamakta LGBTİ Sağlığı

11.5.         Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet

 Araştırma anahtar kelimeler:

1.       gender and health

2.       woman health

3.       gender identity and sexual orientation

4.       LGBTI and primary care

5.       gender based violence

 

YAYINLAR

12.              ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

12.1.         Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker, Filiz Ak, Zehra Dağlı, Serpil İnan, Atıl Çakmak. İmmün Kompetan Bir Olguda Kandida Özefajiti. Bakırköy Tıp Dergisi 2015;11:40-42. (İndeksler: Scopus, Embase, Ebsco Academic Search Complete, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, CINAHL, Infobase, ASI (Advanced Science Index), ISRA (International Society for Research Activity), Journalindex.net, Researchbib, Citefactor, Journaltocs, Worldcat, HINARI, ScopeMed, Akademik Dizin, Index Scholar, TÜBİTAK Türk Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline)

12.2.         Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Zehra Dağlı, Ayşegül Cömert Okutucu, Serpil İnan, Filiz Ak, Mehmet Ungan. Adherence to statin use for primary prevention in family practice. HealthMED 2014; 8(5):651-656.

12.3.         Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağlı ve Filiz Ak. Üniversite Hastanesi Doktorlarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkında Fikirleri. Opinions of University Hospital Physicians on Complementary and Alternative Medicine. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):621-9.

12.4.         İnan, Serpil; Peker, Gülsen Ceyhun; Tekiner, Selda; Ak, Filiz; Dağlı, Zehra. Engellilik, Türkiye’de Engellilerin Durumu ve Sağlık Hizmeti Sunumuna Bir Bakış. TAF Preventive Medicine Bulletin 2013; 12(6):723-728. (İndeksler: EBSCOhost, ScopeMed, TÜBİTAK Turkish Medical Index, Akademik Dizin, Index Scholar, Scopus, CAB Abstracts, Global Health Database, DOAJ, Index Copernicus, Turk Medline (Pleksus), Google Scholar)

12.5.         A. Selda Tekiner, A. Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağlı, Filiz Ak. Üniversite Hastanesi Doktorlarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkında Fikirleri. Opinions of University Hospital Physicians on Complementary and Alternative MedicineTurkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(3):621-9. (İndeksler: EMBASE, Scopus, EBSCO, Chemical Abstracts Service (CAS), ProQuest, Turkiye Citation Index, Turkiye Klinikleri Medical Database, SCI-E: 2007-2012, 2013’te SCI, C Grubu)

12.6.         Erinç K, Aslan M, Aslan F, Beyan C, Demirtaş E. Bone marrow supression and acute denal failure related to single dose of 500 miligram dipyrone. Case Rep Clin Pract Rew 2003; 4(2): 94-96.

12.7.         Soran A, Aslan F, Çete M, Sayek İ. The Saga of Surgery in Turkey. Journal of Investigative Surgery 2000; 13:175-179.

 

13. ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER

13.1.         Atilla Soran, Filiz Aslan, Mükerrem Cete and Iskender Sayek. Section I. Surgery of Old Times: 6. Turkey. (Ed. Luis H. Toledo-Pereyra) In Vignettes on Surgery, History and Humanities. Landes Bioscience, Georgetown, Texas, U.S.A. 2005. p.17-20.

 

14. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZEL BİLDİRİLER

14.1.         Zehra Dagli, Canan Tuz, Filiz AK, Ayse Selda Tekiner, Ayse Gülsen, Ceyhun Peker, Mehmet Ungan. Multi-drug use in hypertensive patients at a family medicine out-patient clinic of a university hospital. Saturday 15th October, 2016 Poster. European General Practice Research Network, Leipzig-Germany, 12th -16th October, 2016.

14.2.         Filiz Ak..  LGBTI Health and Primary Care in Turkey.  20th WONCA Europe Conference 2015, İstanbul.

14.3.         Filiz Ak, Zahra Dağlı. Gender based Violence Against Women and Appproach in Primary Care.  20th WONCA Europe Conference 2015, İstanbul.

14.4.         Filiz Ak, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Zehra Dağlı, Mehmet Ungan. What are the Health Issues of Lesbians and Bisexual Women Concerning Family Medicine/General Practice? European General Practice Network (EGPRN) Kongresi, 16-19 Mayıs 2013,  Kuşadası, Türkiye. Sözel bildiri.

14.5.         Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Zehra Dağlı, Ayşegül Cömert Okutucu, Filiz Ak, Serpil İnan, Mehmet Ungan. Why don’t you take your cholesterol-lowering pills? Sözel bildiri. European General Practice Network (EGPRN) Kongresi, Slovenia Ljubljana, 10-13 Mayıs 2012.

14.6.         Dağlı Z, Ak Parlak F, Tekiner AS, Sav Aydınlı M, İnan S, Ceyhun Peker AG. “Are family physicians aware of hypermobility and hypermobility syndrome?”. Sözel bildiri. “19th WONCA World Conference of Family Doctors”. Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010

14.7.         Ak Parlak F, Ceyhun A.G, Tekiner AS, Dağlı Z. Physicians’ and nurses’ attitudes towards hormone replacement therapy, WONCA Europe 2008. Sözel bildiri. 4-7 Eylül 2008. İstanbul, Türkiye.

 

15. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTERLER

15.1.         Zehra Dağlı, Ayşe Selda Tekiner, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Filiz Ak. Heart Burn Turning Out to be Pulmonary Embolism. 7th International Trakya Family medicine Congress. March 21-25 2018 Edirne, Turkey.

15.2.         ZEHRA DAĞLI, FİLİZ AK, AYŞE SELDA TEKİNER, AYŞE GÜLSEN CEYHUN PEKER PRIMARY CARDIOVASCULAR CARE IN TURKEY. 10th EPCCS Annual CV Summit for Primary Care. March 15-16, 2018, Barcelona, Spain.

15.3.         Filiz Ak, Zehra Dağlı, Funda Seher Özalp Ateş, Zeynep Yavuz.  HOMOFOBIA NOS ESTUDANTES DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIADO E DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. WONCA Ibero- Americana CIMF Conference, Peru, 17-19 19 Aug , 2017.

15.4.         Zehra Dagli, Canan Tuz, Filiz AK, Ayse Selda Tekiner, Ayse Gülsen, Ceyhun Peker, Mehmet Ungan. Multi-drug use in hypertensive patients at a family medicine out-patient clinic of a university hospital. PRESENTATION 51: Saturday 15th October, 2016 Poster. European General Practice Research Network, Leipzig-Germany, 12th -16th October, 2016

15.5.         Zehra Dagli, AG Ceyhun Peker, F Ak, AS Tekiner. Outcome of andullation therapy in an elderly patient with Parkinson’s disease. Poster, PS2.053. Wonca Europe 2016. WONCA EUROPE CONFERENCE 15 -18 June 2016, Copenhagen, Denmark.

15.6.         Zehra Dağli, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Filiz Ak. Pain Control With a Novel Non-Pharmacological Method in A Patient With Pain in Multiple Locations: Case Report. Poster. 5. INTERNATIONAL TRAKYA FAMILY MEDICINE CONGRESS. 16 - 20 MARCH 2016, BALKAN CONGRESS CENTER, EDIRNE, TURKEY.

15.7.         DAĞLI ZEHRA,CEYHUN PEKER AYŞE GÜLSEN,TEKİNER AYŞE SELDA,AK AZAR FİLİZ (2016).  Pain Control with a Novel Non pharmacological Method in a Patient with Pain in Multiple Locations Case Report.  5th International Trakya Family Medivine Congress

15.8.         Ak Parlak F, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Dağlı Z, İnan S, Sav Aydınlı M. "Sexist attitudes of medical students”.Poster sunumu. “19th WONCA World Conference of Family Doctors”. Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010.

15.9.         Dağlı Z, Ak Parlak F, Tekiner AS, Ceyhun Peker AG, Sav Aydınlı M, İnan S. “Hypermobility syndrome with multiple musculoskeletal disorders: A case report”, Poster. “19th WONCA World Conference of Family Doctors”. Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010.

15.10.      Tekiner AS, Ceyhun Peker AG, Ak Parlak F, Dağlı Z, Sav Aydınlı M, İnan S, Kopuk MK. “University hospital doctors’ attitudes towards complementary and alternative medicine”. Poster. “19th WONCA World Conference of Family Doctors”. Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010.

15.11.      Sav Aydınlı M, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Dağlı Z, Ak Parlak F, İnan S. “Influenza vaccination rates and immunization awareness of adults in risk groups”. Poster. “19th WONCA World Conference of Family Doctors” . Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010.

15.12.      İnan S, Kopuk MK, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Ak Parlak F, Dağlı Z, Sav Aydınlı M. "H1N1 epidemic in Ankara/TURKEY: What did we do?”. Poster. “19th WONCA World Conference of Family Doctors” . Cancun, Meksiko, 19-23 Mayıs 2010.

15.13.      Dağlı Z, Ak Parlak F, Tekiner AS, Ceyhun A.G. A Case of Hypermobility Syndrome With Family History, WONCA Europe 2008. Poster. İstanbul, 4-7 Eylül 2008.

15.14.      Kocaman S, Ceyhun AG, Tekiner AS, Ak Parlak F. The Incidence and Related Factors of Urinary Incontinence in Patients Attending to Ankara University Ibn-I Sina Hospital, European General Practice Research Network (EGPRN) Meeting. Poster. Antalya, 8-11 Mayıs 2008. 

 

16.   ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

16.1.         Filiz Ak, Selda Tekiner. Mülteci Kadınların Sağlığı. Actual Medicine 2017, 25(3): 22-34. Medical Network.

16.2.         Selda Tekiner, Gülsen Ceyhun Peker, Filiz Ak, Zehra Dağlı,Serpil İnan, Atıl Çakmak. İmmün Kompetan Bir Olguda Kandida Özefajiti. Bakırköy Tıp Dergisi 2015;11:40-42.

16.3.         Filiz Ak. Cinsel Şiddet. Sexual Violence. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2015;6(2):100-114. (İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı)

16.4.         Filiz Ak. Aile Hekimliği ve Gebelikte Enfeksiyonlar. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(5):81-94. (İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı)

16.5.         Filiz Ak. Geç Gebelik Kanamaları. Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2014;5(5):120-124. (İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı)

16.6.          Filiz Ak. Sağlık Açısından Kadın Olmak. Being a Woman Through the Health Aspects. Türkiye Klinikleri J of Family Medicine-Special Topics 2013; 4(6):1-6. (İndeksler:  Türkiye Atıf Dizini, Türkiye Klinikleri Tıp Veri Tabanı)

16.7.         Filiz Ak. Birinci Basamakta Tıbbi Düşük Yönteminin Uygulanabilirliği. STED 2013; 22(5):197-205.

16.8.         Filiz Ak. Sağlık Açısından Kadın Olmak. Being a Woman Through the Health Aspects. Türkiye Klinikleri J of Family Medicine-Special Topics 2013; 4(6):1-6.

16.9.         Öztopçu C, Aslan F, Bulut F, Atalay C, Saraçoğlu F. Hekim ve Hemşirelerin Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisine İlişkin Görüşleri. Kadın Doğum Dergisi 2005; 3(3): 552-559.  (Uzmanlık Tezinin Yayını)

16.10.      Akpınar C, Aslan F, Büken NÖ, Çalıkoğlu E, Çay F, Oğuz, NY, Öztürk H, Yetener M, Yıldız A. Ankara Özelinde Yerel Araştırma Etik Kurullarına Yönelik Bir Çalışma. In Arda B, editör. Tıp Etiği Araştırmaları. Ankara: Biyoetik Derneği Yayını 5; 1999. s. 13-18.

16.11.      Doğan BG, Bertan M, Ak F, Akkaş Z, Erdoğan K, Öztürk L. Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların İlaç Kullanımları Konusunda Bir Araştırma (Yunus Emre Sağlık Ocağı-Ankara). MN Doktor 1996: 4/5, Ekim: 258-261.

 

17.   YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR

17.1.         Filiz Ak, “Hastalıklar Bilgisi II”,  Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim yayınları No: 61, Ankara, 2010. ISBN: 978-975-482-919-8.  (12 üniteden oluşan ders kitabı)

 

18.   ULUSAL KİTAPLARDA BÖLÜMLER

18.1.         Filiz Ak. Kadın Hekimler ve Örselenebilir Gruplar. Savunmasız/Örselenebilir Gruplarda Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ve Sağlık Araştırmaları Çalıştayı Kitabı içinde, s. 101-103. Editörler: Nüket Büken, Aslıhan Akpınar. H.Ü. Biyoetik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını. Yayın No: 3. Ankara, 2016. ISBN:978-975-491-427-6. (Kitap Bölümü)

18.2.         Filiz Ak. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Cinsiyetçi Şiddet. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı V. Ulusal Kongresi 24-25 Ekim 2015 Kongre Kitabı içinde. Yayına Hazırlayan: Hasan Oğan. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu. Türk Tabipleri Birliği Yayını, Nisan 2016. ISBN:978-605-9665-07-0. (Kitap Bölümü)

18.3.         Filiz Ak. Streptokok Enfeksiyonları. Birinci Basamakta Bulaşıcı Hastalıklar Kitabı (Ed. Kurtuluş Öngel, Ümit Aydoğan). ARGÜN Ofis Ürünleri Satışı Kırtasiye Dijital Baskı Matbaa, İzmir, 2015. ISBN: 978-605-60196-2-3. (Yayın No: 2216498) (Kitap Bölümü)

 

19.   KILAVUZ KİTAPLAR

19.1.         TTB LGBTİ Çalışma Grubu. Hazırlayanlar: Filiz Ak, Seven Kaptan. Birini Basamak için El Kitapçığı: Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı. Türk Tabipleri Birliği Yayını, Ankara, Mayıs 2016. ISBN:978-605-5867-99-7.

 

20.   ULUSAL KİTAPLARDA EDİTÖRLÜK

20.1.         Akpınar C, Aslan F, Büken NÖ, Çalıkoğlu E, Çay FiIiz, Oguz Y, Önder E, Öztürk H, Yetener M, editörler. Etik Bunun Neresinde! 1. baskı, Ankara: Ankara Tabip Odası Yayını; 1997.

 

21.   ÇEVİRİ KİTAPLARDA BÖLÜMLER

21.1.         Filiz Ak. Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu. Rakel Aile Hekimliği (9. Baskı), Bölüm 23 Çocuklarda ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar içinde. (Ed. Esra saatçi).Güneş Kitabevi. Yayın aşamasında.

21.2.         Filiz Ak. Davranış Bozukluğu. Rakel Aile Hekimliği (9. Baskı), Bölüm 23 Çocuklarda ve Ergenlerde Davranışsal Sorunlar içinde. (Ed. Esra saatçi).Güneş Kitabevi. Yayın aşamasında.

21.3.         Filiz Ak. Madde veya İlaca Bağlı Cinsel İşlev Bozukluğu. Rakel Aile Hekimliği (9. Baskı), Bölüm 42 İnsan Cinselliği içinde. (Ed. Esra saatçi). Güneş Kitabevi. Yayın aşamasında.

21.4.         Filiz Ak. Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Yönelim. Rakel Aile Hekimliği (9. Baskı), Bölüm 42 İnsan Cinselliği içinde. (Ed. Esra saatçi). Güneş Kitabevi. Yayın aşamasında.

21.5.         Kitap Bölümü Çevirisi: Jeannette E. South-Paul. Osteoporoz. Çeviri: Mehmet Ungan, Filiz Ak. Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi içinde. Çeviri Ed: Altuğ Kut. Kitap dizgidedir.

21.6.         Filiz Ak (Çev.). “12. Kabızlık”. Aile Hekimliği, Ayaktan Tedavi ve Korunma. (Ed. Mengel MB ve Schwiebert LP) Çev. Ed. Ümit Aydoğan ve Kenan Sağlam. Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2013, s.71. ISBN:978-975-277-479-7. Kitap Bölümü Çevirisi.

21.7.         Filiz Ak (Çev.). “16.6 Ürtiker”. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı. (Ed.Paulman PM ve ark.) Çev. Ed. Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2011, s.625. ISBN: 978-975-277-353-0. Kitap Bölümü Çevirisi.

21.8.         Filiz Ak (Çev.). 16.7 Staz Dermatidi, Staz Ülserleri ve Dekübitis Ülserleri. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı. (Ed.Paulman PM ve ark.) Çev. Ed. Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2011, s.628. ISBN: 978-975-277-353-0. Kitap Bölümü Çevirisi.

21.9.         Filiz Ak (Çev.). 16.8 Sık Görülen Cilt Kanserleri. Taylor Aile Hekimliği El Kitabı. (Ed.Paulman PM ve ark.) Çev. Ed. Okay Başak, Serpil Aydın Demirağ, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2011, s.631. ISBN: 978-975-277-353-0. Kitap Bölümü Çevirisi.

 

22.   ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZEL BİLDİRİLER

22.1.         Filiz Ak, Zehra Dağlı, Funda Seher Özalp Ateş, Zeynep Yavuz.  AÜ SHMYO Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Tutumları. TAHUD 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, 26-29 Ekim 2017. (En iyi Sözel Sunum Ödülü)

22.2.         Zehra Dağlı, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşegül Cömert, Ayşe Selda Tekiner, Serpil İnan, Filiz Ak, Mehmet Ungan. Lipit Düşürücü İlaçların kullanımını Etkileyen Faktörler. Sözel sunum. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Kemer, 16-20 Mayıs 2012.

22.3.         Ak F, Dağlı Z, Tekiner AS, Ceyhun Peker AG, İnan S.  “Aile Hekimliğinde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Yaklaşım için Model Önerisi”, sözel sunum, sunucu. “10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, Fethiye, Muğla, 18-22 Mayıs 2011

22.4.         Ak Parlak F, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Dağlı Z, İnan S, Sav Aydınlı M. “Tıp fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin tutumları”. Sözel bildiri. “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” başlıklı Türk Tabipler Birliği (T.T.B.) II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi. Ankara 21-22-23 Mayıs 2010.

22.5.         Tekiner AS, Ceyhun AG, Ak Parlak F, Dağlı Z. Bir Üniversite Hastanesi Hemşirelerinin Çocuklarına Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanma Durumları, Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu, III. Kırıkkale Üniversitesi Pediatri Günleri. Sözel Bildiri. Kırıkkale, 6-8 Kasım 2008. 

22.6.         Aslan F, Usubütün S. Aile Hekimliği Kavramı ve Türkiye’de Aile Hekimliğinin Bugünü. IV. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Tartışmalı Sözel Bildiri. İstanbul, 14-17 Ekim 1999.

 

 

 

23.   ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN POSTERLER

23.1.         Serpil İnan, Ayşe Gülsen Ceyhun Peker, Ayşe Selda Tekiner, Gülseren Lale, Tuğba Apaydın, Seval Şehabettinoğlu, Filiz Ak. Periyodik Sağlık Muayenesi için Başvuran Asemptomatik Hastaların Kardiyovasküler Risk Durumlarının Saptanması. Poster sunumu. 11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Antalya, Kemer, 16-20 Mayıs 2012

23.2.         Tekiner AS, Ceyhun Peker AG, Dağlı Z, Ak F, İnan S.. “Tıp Fakültesi Doktorlarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Bilgi ve Tutumları”,  poster. “10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, Fethiye, Muğla, 18-22 Mayıs 2011.

23.3.         Ceyhun Peker AG, Polat O, Tekiner AS, Günalp M, Ak F, Demirkan A, Dağlı Z, Gürler S, İnan S. “Ankara’da Aile Hekimliği Uygulaması Öncesi ve Sonrasında Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi ”, poster. “2. Ulusal Acil Tıp Aile Hekimliği Kongresi”, Ankara, 7-10 Nisan 2011

23.4.         Dağlı Z, Ceyhun Peker AG, Ak Parlak F, Tekiner AS, Sav Aydınlı M, İnan S. “Aile Hekimlerinin Hipermobilite ve Hipermobilite Sendromu Hakkındaki Farkındalıkları”. Poster. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Belek, Antalya, 3-7 Kasım 2010.

23.5.         Sav Aydınlı M, Ceyhun Peker AG, Tekiner AS, Dağlı Z, Ak F, İnan S. “Risk Gruplarında Mevsimsel Grip Aşısıyla Bağışıklanma ve Aşı Hakkında Bilgilendirilme Durumu”. Poster. 9. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Belek, Antalya, 3-7 Kasım 2010.

23.6.         Akpınar C, Aslan F, Büken NÖ, Çalıkoğlu E, Çay F, Oğuz, NY, Öztürk H, Yetener M, Yıldız A. Ankara Özelinde Yerel Araştırma Etik Kurullarına Yönelik Bir Çalışma, IV. Tıbbi Etik Sempozyumu. Poster. Adana, 11-14 Kasım 1999. 

23.7.         Arıbaş B, Aslan F, Büken Örnek N, Duman Yenier Ö, Öztürk H, Sayek İ, Yetener M, Yıldız A. Hekim-İlaç Endüstrisi İlişkisinde Etik Sorunlar, IV. Tıbbi Etik Sempozyumu. Poster. Adana, 11-14 Kasım 1999

 

24.   ÇALIŞTAYLAR

24.1.         28 Mart 2015’te Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) tarafından İstanbul’da düzenlenen “Sağlıkta LGBTİ’leri Hesaba Katmak: Neden ve Nasıl?” başlıklı toplantıya katıldım.

24.2.         5 Mart 2015’te Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen “Trans Kadınlara Yönelik Psiko-Sosyal Destek Mekanizmaları” konulu toplantıya katıldım.

24.3.         TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 22 Aralık 2012’de Ankara’da düzenlediği “Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj" Çalıştayı’

24.4.         “TTB-UDEK Çalışma Grupları IX. Genel Kurulu”, “Acillerde Yaşanan Şiddet ve Uzmanlık Derneklerine Düşenler” Başlıklı Çalışma Grubunda TAHUD’u Temsilen Görevlendirilme, Ankara, 25 Kasım 2011

24.5.         “Türk Tabipleri Birliği II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”, “Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirge”, “Yaşamın Son Dönemine İlişkin Bildirge”, “Kızlık Zarı Bildirgesi” Çalışma Grubu,  TTB, Ankara, 20 Haziran 2009

24.6.         “Uzaktan Eğitim Yaz Çalıştayı”, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ankara, 24 Haziran 2011

24.7.                   Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Genel Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile yürüttüğü “Üreme Sağlığı Hizmetleri Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”nin Yönlendirme Komitesi Toplantısında TODAİE Temsilciliği, Ankara, 25.01.2005

 

25.   GAZETE/BÜLTEN/EDEBİYAT DERGİSİ YAZILARI

25.1.              Filiz Ak. Türkiye’de Kadın Hareketleri. F Dergi 2015;11:58-64.

25.2.              Filiz Ak. Ayla Kutlu ve Hoşçakal Umut. F Dergi

25.3.              Ak Aslan F. Hekim İlaç Firmaları, Toplumsal Sorumluluk. Cumhuriyet, 20 Haziran 1998, s.2.

 

26.   DÜZENLEYİCİSİ OLDUĞU BİLİMSEL ETKİNLİKLER

26.1.              Araştırma Yöntemleri, Araştırmada Örnekleme, Temel İstatistik Kavramları Kursu. TAHUD Okulu Modül 3. 7 Mayıs 2016. Hasan Ali Yücel Salonu, İbn-i Sina Hastanesi, Ankara.

26.2.              Birinci Basamakta LGBTİ Sağlığı. TAHUD Okulu Modül 4. 10 Aralık 2016, Hasan Ali Yücel Salonu, İbn-i Sina Hastanesi, Ankara.

26.3.               “IV. Ayrımcılık Karşıtı Sempozyum: LGBTİ’lerin Sağlığa Erişim Sempozyumu” 11 Aralık 2015. Ankara Tabip Odası LGBTİQ Çalışma Grubu-KAOS GL Ortak Etkinliği. İbn-i Sina Hastanesi. Ankara. Düzenleme Kurulu üyeliği.

26.4.              Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun düzenlediği 16 Mayıs 2015’te Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Üreme Sağlığı Sempozyumu” Düzenleme Kurulu üyeliği

26.5.              TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun  düzenlediği “Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj" Çalıştayı. Ankara Tabip Odası, Ankara. 22 Aralık 2012

26.6.              İstanbul’da düzenlediği “Kadını Görmeyen Aile ve Sağlık Politikaları”. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu III. Kadın Sağlığı Kongresi. 18-20 Mayıs 2012. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu, Ankara. Düzenleme Kurulu üyeliği

26.7.              “Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi Sempozyumu”, TAHUD Sürekli Mesleksel Gelişim Eğitimleri, Mardin, 14-15 Nisan 2012, TAHUD adına  “Düzenleme Kurulu Üyeliği”

26.8.              “Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu” Denizli, 14 Mayıs 2011, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına “Düzenleme Kurulu Üyeliği”

26.9.              21-22-23 Mayıs 2010’da Ankara’da gerçekleşmiş olan  “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” başlıklı Türk Tabipler Birliği (T.T.B.) II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresinin Yürütme Kurulu üyeliği

26.10.           “Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 24 Mart 2009 (Düzenleme Kurulu Üyeliği,  Çalıştay yürütülmesi ve sunulması)

 

27.   KATILDIĞI ULUSLARARASI KONGRE/SEMPOZYUM

27.1.              20th WONCA Europe Conference 2015, October 22-25, 2015, Istanbul, Turkey.

27.2.              European General Practice Network (EGPRN) Kongresi, May 16-19, 2013, Kuşadası, Türkiye.

27.3.              Second Virtual Congress of General Practice and Family Medicine. 21st September-20th December 2009. www.virtualcongressgpfm.com

27.4.              WONCA Europe 2008. September ,  2008, Istanbul, Turkey.

 

28.   KATILDIĞI ULUSAL KONGRE/SEMPOZYUM

28.1.         TAHUD 16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, Ankara, 26-29 Ekim 2017. “4. Trakya Aile Hekimliği Kongresi”, Edirne, 18-22 Mart 2015.

28.2.         “13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi” Antalya,  23-27 Nisan 2014

28.3.         “12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, Kuşadası  15-19 Mayıs 2013

28.4.         “Birinci Basamak için Temel Geriatri Sempozyumu”, Ankara, 22-23 Eylül 2012

28.5.          “11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, Antalya, Kemer 16-20 Mayıs 2012

28.6.         “Birinci Basamakta Ağrı Yönetimi Sempozyumu”, TAHUD Sürekli Mesleksel Gelişim Eğitimleri, Mardin, 14-15 Nisan 2012

28.7.         “Sigara ve Sağlık Sempozyumu”, A.Ü. Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigara Savaş Grubu, 4 Nisan 2012

28.8.         “3. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu”, İbn-i Sina araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankara, 22 Aralık 2011

28.9.         “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”, Ankara, 2-3-4 Aralık 2011

28.10.               “10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, Fethiye, Muğla, 18-22 Mayıs 2011

28.11.               “Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu” Denizli, 14 Mayıs 2011

28.12.               “2. Ulusal Acil Tıp Aile Hekimliği Kongresi”, Ankara, 7-10 Nisan 2011

28.13.               “Sigara ve Sağlık Sempozyumu”,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 1 Nisan 2011

28.14.               “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları” başlıklı Türk Tabipler Birliği (T.T.B.) II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, Ankara 21-22-23 Mayıs 2010.

28.15.               “Sigara ve Sağlık Sempozyumu”,  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 31 Mart 2010.

28.16.               “Göç ve Kadın Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 11 Mart 2010.

28.17.               “Beşinci Yılında Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Sempozyumu”, Ankara, 27-28 Şubat 2010

28.18.               “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 28-30 Eylül 2009.

28.19.               “Engelli Kadın ve Sağlık Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 24 Mart 2009 (Düzenleme Kurulu Üyeliği, Çalıştay yürütülmesi ve sunulması)

28.20.               “V. Tıp Etiği Kongresi: Tıp Etiğinden Biyoetiğe” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 13-15 Kasım 2008

28.21.               “Koruyucu Çocuk Sağlığında Beslenme ve Alternatif Tıp Uygulamaları Sempozyumu”, III. Kırıkkale Üniversitesi Pediatri Günleri, Kırıkkale, 6-8 Kasım 2008

28.22.               “8. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, İstanbul, 4-7 Eylül 2008

28.23.               “II. Ankara Tıp İç Hastalıkları Günleri”, Ankara 17-19 Nisan 2008

28.24.               “Birinci Uluslararası Sağlıkta Gelecek Sempozyumu” Sağlık Mensupları Dayanışma, Toplum Sağlığı ve Çevreyi Koruma Derneği-Kamu Araştırmaları Vakfı, Ankara, 13-14 Haziran 2007

28.25.                “Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Sempozyumu”, Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği, Ankara, 4-5 Mayıs 2007

28.26.               “Dingin Yaşama Doğru: Duygudurum Bozuklukları Sempozyumu”, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel İşbirliği Kapsamı, Ankara, 19-21 Haziran 2001

28.27.               “VI. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi”, İstanbul, 14-17 Ekim 1999

28.28.               “I. Basamak Hekimliğinde Sürekli Tıp Eğitimi Paneli” Ankara, 18.10.1997

 

29.       Üye Olunan Kuruluş ve Dernekler

 

Türk Tabipleri Birliği Ankara Tabip Odası

1995-Halen

 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Ankara Şubesi

1998-Halen

 

Society of Teachers of Family Medicine (STFM)

2013-Halen

 

European General Practice Research Network(EGPRN)

2013-Halen

 

World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA)

 

 

2015-Halen

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

 

2016-Halen

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)

 

2003-Halen

Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği (KAYUD)

 

2003-2006

Kadın Yazarlar Derneği (KYD)

 

2013-Halen

Gay Lesbian Medical Association (GLMA)

 

2017-Halen

 

30.   KURUL/KOMİSYON ÜYELİKLERİ/SORUMLULUKLAR

19.1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakitesi, İbn-I Sina Hastanesi Anne Ölümleri Bildirim Sorumlusu

2007-Halen

19.2.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  İbn-I Sina Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Farmakovijilans Sorumlusu

2007-Halen

19.3.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-I Sina Hastanesi……. Sorumlusu

2016 -Halen

19.4.

Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu Üyesi

2007-Halen

19.5.

Ankara Tabip Odası LGBTİQ Çalışma Grubu Üyesi

 

2014-Halen

19.6.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Üyesi

 

2007-Halen

19.7.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Sorumlusu

2012-2014 dönemi

19.8.

World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) Family Violence Working Group

2015-halen

19.9.

World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians (WONCA) Women and Family Medicine Group

2015-Halen

19.10.

WONCA EUOPE LGBT Working Group

 

2017-Halen

19.11

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)  “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı Proje, Proje Yürütme Kurulu Üyesi

2017-Halen

19.12

 Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)  “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı Proje, Sağlık Alanında Konu Uzmanı

2017-halen