DOÇ.DR. AYŞE GÜL AKALIN ORBAY    
Adı : AYŞE GÜL
Soyadı : AKALIN ORBAY
E-posta : akalin@ankara.edu.tr, akalin.ayse@gmail.com
Tel : 312 3103280-1043
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doç. Dr. Ayşe Gül Akalın Orbay                                                          

Uzmanlık-Meslek: Arkeolog ve Eskiçağ Tarihçisi-Öğretim Üyesi

Aile-Eş: Prof. Dr. Kayhan Orbay

Kurum:   Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Adres: A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi 

                Anabilim Dalı 06100 Sıhhıye-Ankara

Telefon:312 3103280/1043 

E.Posta: akalin@ankara.edu.tr

Ortaöğretim ve Lise

1978-1984 : Ankara Bahçelievler DENEME LİSESİ

Üniversite

1984-1988   :   Lisans Öğrenimi, A.Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji ABD.

1988                 :   Lisans Tezi:  "Troas Limantepe Larisa'sı"

1988-1990     :   Yüksek Lisans Programı, A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi ABD ,Klasik Arkeoloji Bilim Dalı,1990  

Yüksek Lisans Tezi: " Troia Bölgesi Skepsis ve Hamaksitos Şehirlerinin Tarihi ve Arkeolojik Araştırmaları"

1990 -1994     :  Almanya, Münster Westfaelische Wilhelms Üniversitesi ve İngiltere University College of Swansea`de Eskiçağ Tarihi  Bölümlerinde Doktora Öğrencisi /  Misafir Araştırmacı

1994-1999   :  Doktora Programı A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Tarihi      

Doktora Tezi "Troia Bölgesinde Hellenistik Synoikisis'e Değin Sosyal-Politik Gelişim“

Uzmanlık Alanı

Grek-Roma Tarihi ve Arkeolojisi

Araştırma Alanı ve Uzmanlıkları

Tarihi Coğrafya ve Yerleşim Arkeolojisi

Sualtı Arkeolojisi

Konular

Antik Politika, Hellenistik Dönem, Antik Dönemde Kentleşme

Yabancı Diller

Almanca (İyi, konuşma, okuma ve yazma düzeyleri)

İngilizce (İyi konuşma, okuma ve yazma düzeyleri)

Antik Grekçe (Alan Literatürünü değerlendirme düzeyi/Okuma, tercüme)

Antik Latince (Alan Literatürünü değerlendirme düzeyi/Okuma, tercüme)

Mesleki Durum

1990-1999 : A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında        Araştırma Görevlisi

1999-2003 : A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında      Araştırma Görevlisi Doktor

16.12.2003: A.Ü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalında        Yardımcı Doçent

02.02.2011: Üniversiteler Arası Yüksek Kurul Doçentlik Ünvanı

25.10.2011: A.Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doçent Kadrosu

Mesleki Deneyimler

1985-1997:  Her yıl Temmuz-Eylül aylarında Prof. Dr. Coşkun Özgünel (A.Ü DTCF- Kls. Arkeo. ABD) başkanlığında  yürütülen Çanakkale Apollon Smintheus tapınağı kazılarında ekip üyesi.

1989 Eylül: Prof. Dr. Gustav Gamer'in (Almanya, Tübingen Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü) yönetiminde Çanakkale Arkeoloji Müzesi'de "Calvert Koleksiyonu" envanteri hazırlama çalışmaları.

1988-1992 : Prof.Dr.Elmar Schwertheim, (Münster Üniversitesi, Eskiçağ Tarihi) başkanlığında  Ağustos ve Eylül aylarında Çanakkale, antik Neandria yerleşiminde yürütülen topografik planını çıkartma çalışmalarında ekip üyesi

1993-1996: Ağustos-Eylül aylarında Prof.Dr.Elmar Schwertheim başkanlığında Çanakkale, antik

Aleksandria Troas yerleşiminde yürütülen surveylerde ekip üyesi

1996-1997: Eylül aylarında Doktora Tezim için, projemde yer alan Hamaksitos, Larisa, Kebren, Skepsis, Kolonai'da survey ve Çanakkale Arkeoloji Müzesindeki, söz konusu yerleşimlerden geleneserlerin envanter çalışmaları

2001Eylül: Kuzey İzmir- Menemen Ovası Arkeolojik Surveyinde Prof. Dr. Armağan Erkanal (HÜ.Arkeoloji Bölümü) Başkanlığında, Dr. K.Lichter ve Dr. K. İren ile ortak çalışma                   

2002Ağustos: Sualtı Arkeolojisi çalışmalarına katılmak amacıyla dalgıçlık kursunun ilk aşaması ve Balıkadam brövesi.                   

2002-2007 Temmuz-Eylül : Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında yürütülen Urla, Limantepe Sualtı ve Höyük Kazılarında (İzmir) ekip üyesi.

2004 Eylül: A.Ü DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı "Erythrai (Ildırı) Antik Yerleşimi Yüzey  Araştırması" projesinde ekip üyesi

2006 Mayıs’dan beri : ANKÜSAM (Ankara Üniversitesi Sualtı Arkeolojik Araştırmalar Merkezi) Yönetim Kurulu  Üyeliği ve Müdür Yardımcısı

2006 Haziran’dan beri: Erythrai Antik Yerleşimi Kazısı Başkanı

2015 KÜLTÜR VE TURIZM BAKANLIGI, Karabük  Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Üyeliği

Verilen Dersler

Lisans Dersleri

1) Antik Batı Mitolojisi

2) Akdeniz Medeniyetleri Tarihi

3)Antik Batı Anadolu Tarihi

4)Antik Dönemde Kentleşme

Master Dersleri

1)Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

2) Grek Kolonizasyonu

3)Akdeniz Ticareti ve Fenikeliler

4)Antik Batı Tarihi Araştırma Methotları

Doktora Dersleri

1)Erken Hellenistik Dönem ve Makedon Krallığı

 2)Doğu’da Hellenizm, Seleukoslar ve Ptolemaioslar

 3)Grek Uygarlığında Kentleşme

 4)Prehistorik Ege Kültürleri

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans

FARİZ ÖNCÜ , (2012). M.Ö. 6. yüzyıl ile M.Ö. 4. yüzyıl arasında Batı Anadolu'da Pers satraplık merkezleri arasındaki politik iliskiler: Sardeis ve Daskyleion, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Anabilim Dalı 2011

SERPIL AYTÜRE, (2011). Panionion, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Anabilim Dalı

GÖKÇE  BÖCEK, (2011). , Grek Kültürünün Yayıldıgı Halklarda Hukuk, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü

SULTAN DENIZ KÜÇÜKER, (2007). , Geç klasik- Erken Hellenistik Dönem Makedonya diplomasisi, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü

EFECAN ANAZ (2019) Batı Akdeniz’de Fenike Kolonizasyonu 

Doktora

SULTAN DENIZ KÜÇÜKER, (2014). Doğuşundan Hellenistik Döneme Degin Hellen Polisinin Kavramsal Boyutları, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Anabilim Dalı

SERPIL AYTÜRE, (2017). Roma Döneminde İonia Bölgesinde Yönetim Düzeni ve Memuriyetler, Ankara Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Tarih Anabilim Dalı

FARİZ ÖNCÜ  (2018) Anadolu’da Pers Ekonomisi

T. BANU GÜLER (Sürüyor) Hellenistik Dönem Ege Dünyasında Yabancı Yargıçlık Sistemi

Tamamlanan Projeler

A.Ü BAP Destekli; Erythrai Antik Yerleşimi Topografik Plan Çıkartılması, Prof. Dr C. Özgünel Başkanlığında, 2003-2006, Yardımcı Araştırmacı

A.Ü BAP Destekli; Kiklad Tekneleri Canlandırma Projesi, ANKÜSAM adına Doç Dr. V. Şahoğlu başkanlığında, 2010-2011, Yardımcı Araştırmacı

Tübitak ARGE Projesi, Urla Yarımadası Prehistorik Kazı ve Araştırmalar Projesi, Doç Dr. V. Şahoğlu başkanlığında, 2008-2010, Yardımcı Araştırmacı

Devam Eden Projeler:

 A Ü Erythrai Kazıları, Araştırma Projesi, Kazı Başkanı/Yönetici, , 03/09/2006 (Devam Ediyor) (Uluslararası)

Idari Görevler

2013- devam: Ars. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı ANKARA ÜNIVERSITESI/DENIZ ARKEOLOJISI UYGULAMA VE ARASTIRMA MERKEZI

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. AKALIN AYSE GÜL (2008). Der Hellenistische Synoikismos In der Troas. Asia MinorStudien, 55, 1-38. (Yayın No: 3426605)

2. AKALIN AYSE GÜL (2008). Traces Of The Mother Goddess In Erythrai. Asia Minor Studien, 65, 1-12. (Yayın No: 3426610)

3. AKALIN AYSE GÜL (2005). Antik Grek Yerlesim Tipleri , Kavramlar Ve Tartısmalar. OLBA, 12, 17-49. (Yayın No: 3426598)

4. AKALIN AYSE GÜL (1991). Larisa und der Limantepe. Asia Minor Studien, 3, 63-69.(Yayın No: 3426572)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.Ömer Çapar'a Armagan, Bölüm adı:(Erythrai’da Ana Tanrıça’nın Izleri II) (2012)., AKALIN ORBAY, AYSE GÜL, Hel, Editör:Turgut Yigit, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:3426620)

2.Patronus-Coskun Özgünel Anı Kitabı, Bölüm adı:(Troas´da Arkaik Kökenli Bir Yerlesim: Gargara)(2007)., AKALIN AYSE GÜL, Homer, Editör:Erhan Öztepe, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3426616)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. AKALIN AYSE GÜL (2007). Hellenlestirmede Bir Yerlesim Ögesi: Katoikia. A.Ü DTCF Tarih Arastırmaları Dergisi(34), 65-74. (Kontrol No: 3426601)

2. AKALIN AYSE GÜL (2003). Troas Synoikisisi. A.Ü-DTCF Tarih Arastırmaları Dergisi(33), 1-16. (Kontrol No: 3426592)

3. AKALIN AYSE GÜL (1997). Troia Bölgesi Antik Kıyı Sehirlerinde Tarihi CografyaÇalısmaları. Türk Romatoloji Dergisi, 6, 1-14. (Kontrol No: 3426587)

4. AKALIN AYSE GÜL (2003). Eskiçagda Grek Kadının Toplumsal Yasantısı.A.Ü-DTCF Tarih Arastırmaları Dergisi(33), 1-17. (Yayın No: 3426596)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :

1.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2015). 2014 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 36. Uluslararası Kazı,Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426689)

2.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2014). 2013 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 35. Uluslararası Kazı,Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426687)

3.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2013). 2012 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 34. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426685)

4.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2012). 2011 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 34. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426681)

5.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2011). 2010 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 33. Uluslararası Kazı,Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, 4, 509-535. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426677)

6.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2010). 2009 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 32. Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, 4, 345-355. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426671)

7.AKALIN AYSE GÜL (2009). 2008 Sezonu Erythrai Kazı Çalısmaları. 31. Uluslararası Kazı,Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, 3, 381-395. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426661)

8.AKALIN AYSE GÜL (2008). Erythrai Kazısı 2007 Sezonu. 30.Uluslararası Kazı, Arastırma ve Arkeometri Sempozyumu, 1, 139-158. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426650)

9.AKALIN ORBAY AYSE GÜL (2007). 2006 Erythrai Kazısı, Ilk Sezon. 29. Uluslararası Kazı,Arastırmalar ve Arkeometri Sempozyumu,, 3, 299-312. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426641)

10.AKALIN AYSE GÜL,IREN KAAN (2002). 2001 Kuzey Izmir-Menemen Ovası Yüzey Arastırması. 20.Uluslararası Kazı,Arastırma ve Arkeometri Çalısmaları Sempozyumu, 2, 301-314.(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3426631)

Sempozyumlar-Toplantılar

Akalin Orbay A.G., "2016Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 22 Mayıs-26 Mayıs 2017, Bursa

Akalin Orbay A.G., "2015 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 23 Mayıs-27 Mayıs 2016, Edirne

Akalin Orbay A.G., "2014 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 11 Mayıs-15 Mayıs 2015, Erzurum

Akalin Orbay A.G., "2013 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 26 Mayıs-30 Mayıs 2014, Gaziantep

Akalin Orbay A.G., "2012 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 20 Mayıs-25 Mayıs 2013, Muğla

Akalin Orbay A.G., "2011 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 28 Mayıs-1Haziran 2012, Çorum

Akalin Orbay A.G., "2010 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 30 Mayıs-3Haziran 2011, Malatya

Akalin Orbay A.G., "2009 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 32. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 26 -30 Mayıs 2010, İstanbul

Akalin A.G., "2008 Sezonu Erythrai Kazı Çalışmaları ", 31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 25 Mayıs-29 Mayıs 2009, Denizli

Akalin A.G., "2007 Erythrai Kazısı, İlk Sezon", 30. Uluslararası Kazı, Araştırmalar ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 28 Mayıs-1 Haziran 2008, Ankara

Akalin A.G., "Erythrai Kazısı 2006 Sezonu ", 29 Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, TÜRKIYE, 26 Mayıs-30 Mayıs 2007, Kocaeli

Akalin A.G., "2001 Kuzey İzmir-Menemen Ovası Yüzey Araştırması", 20.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Çalışmaları Toplantısı, TÜRKIYE, 27 Temmuz-2 Haziran 2002, Ankara

KONFERANSLAR-ÇALISTAYLAR

Konferans:” Erythrai Tarihi ve Arkeolojik Araştırmalar Projesi” 15.05.2019, Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Antalya

Konferans: “Erythrai, Second Generation Ankara University Project”, 13.06.2018 (ÖAI- Wien) Avusturya Arkeoloji Enstitüsü, Viyana-Avusturya

Konferans; Erythrai; “A Commercial Center in İonia” 23.10.2019, İstanbul Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI), İstanbul

Çalıştay: “Ildırı, A Village Living with Ancient Erythrai” 5.10.2017, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü (BIAA), Workshop Archaeology, Society and Sustainable Development, Ankara

Konferans: “İonia’da Bir Fenike Kolonisi, Erythrai”, 12.05.2016, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü-İzmir

Kongre: “Roma Dönemine Değin Erythrai’da Şehirleşme Süreci ve Etnik Yapı”, 22-23.10.2015 I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu TTK, Muğla

Konferans; “Erythrai-A Harbour City in Ancient Aegean” 22.01.2015 , Technische Universitaet Wien, Viyana-Avusturya

Konferans: “Erythrai; a Harbour City in Ancient Aegean”,15.04.2014, Univercita ca Foscari, Venezia, İtalya

Konferans¸“Erythrai; Recent excavations in the ancient City-State of Erythrai”,11.04.2014 Alma Mater Studiorum- Universita di Bologna Dipartimento Storia Cultura Civilta, Bolonya-İtalya

Konferans “Erythrai Kazıları”, 19.03.2013. A.Ü Başkent Yüksek Okulu, Ankara

Konferans; “Ankara Üniversitesi II. Nesil Erythrai Kazıları”, 16.04.2010, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir