PROF.DR. KADRİYE FUNDA AKALTAN    
Adı : KADRİYE FUNDA
Soyadı : AKALTAN
E-posta : akaltan@ankara.edu.tr, akaltanfunda@gmail.com
Tel : 03122965712
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı  Soyadı                :

K. Funda AKALTAN  (KOÇAK)

Akademik Ünvanı     :

Prof. Dr.

Görevi                        :

Öğretim Üyesi

Doğum Yeri, Yılı       :   

Keşan, 05.11.1964

İş Adresi                    :

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik  Diş Tedavisi Anabililm Dalı 06500   

 Beşevler / ANKARA

 

İş Telefonu                 :

2965712

E-mail                        :

akaltan@ankara.edu.tr

Ev Adresi                   :

Konutkent 2   A 7 Blok  Daire No: 13   Çayyolu/ANKARA 06530

    


Medeni Hali              :

 

Evli (Bir çocuklu)

Eğitim Durumu         :  

 

1978 - 1981 Lise (S.H.A.P.E. American High School / Mons, Belçika)

 

 

1982 - 1987 Üniversite (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Dip No: 713 / Ankara)

 

 

1987 – 1992 Doktora (A.Ü.D.H.F.)

 

1996 -Doçentlik  (A.Ü.D.H.F.)

2003- Profesörlük (A.Ü.D.H.F.)

 

 

Doktora Tez Konusu:

Hareketli Bölümlü Protezlerde Manyetik Tutuculuk

Doktora Yöneticisi    :  

 

Prof. Dr. Gülşen CAN

Yabancı Dili              :  

 

İngilizce

Doçentlik Sınavı        :

 

11 Ekim 1996

Doçentlik Kadro Ataması:                     

16. 11.1999 tarih ve 526 / 7972 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

         

Profesörlük Kadro

 Ataması                     : 13.05.2003

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

1. CAN  G, KOÇAK   F. Overdenture ' ların değerlendirilmesi. A Ü Diş Hek Fak Der 1988; 15: 379-84.

2. ERSOY  E, ÇETİNER  S, KOÇAK   F. Post-core uygulamalarında core materyali olarak kullanıldığında, cam-cermet simanların basınç dayançlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. A Ü Diş Hek Fak Der 1989; 16: 413-7.

3. CAN  G, TÜRKÖZ  Y, AKALTAN   F. Kompozit ve metal döküm yüzeylerde oluşturulan lingual rest yuvaları. A Ü Diş Hek Fak Derg 1991; 18: 241-7.

4. ZAİMOĞLU  A, ÖZDEN  N, AKALTAN  F, İMİRZALIOĞLU  P. Bond strength of

porcelain repair materials. 79th Annual World Dental Congress of  FDI 1991; VII: 147-52.

5. ZAİMOĞLU  A, CAN  G, AKALTAN   F. Bir akrilik kaide materyalinin (Paladent 20) esneme özelliğinin değerlendirilmesi. A Ü Diş Hek Fak Derg 1992; 19: 247-50.

6. CAN  G, AKALTAN  F, ÖZDEN  N. Bağlantı ajanlarının kenar sızdırmazlığı üzerindeki etkisi. A Ü Diş Hek Fak Der 1992; 19: 463-8.

7. ZAİMOĞLU  A, CAN  G, AKALTAN  F. Akrilik kaide materyallerinin su emilimi ve suda çözünürlüğü. A Ü Diş Hek Fak Der 1992; 19: 469-74.

8. ÖZDEN  N, AKALTAN  F, CAN  G. Effect of various surface treatments on the shear bond strength between porcelain and dual-cured cement. J Prosthet Dent 1994; 72: 85-8.

 9. ZAİMOĞLU  A, ÖZDEN  N, YÜCEL-EROĞLU  E, AKALTAN  F. Yarı ayarlanabilir artikülatörlere yüzarkı ile transferin güvenilirliği. G Ü Dişhek Fak Der 1994; XI: 29-33.

10. AKALTAN  F, CAN  G. Effect of assembly-diassembly cycling on retention of       dental magnetic systems. T J Med Sci 1995; 24: 151-4.

11. AKALTAN  F, CAN  G. Retentive characteristics of different dental magnetic systems. J  Prosthet Dent  1995; 74 (4): 422-7.

12. AKALTAN  F, KEDİCİ  PS, ALTUĞ  Z. Kök kırıklarında, ortodontik sürdürme metodu ile restorasyon. T Klin Diş Hek Bil 1996; 2: 52-6.

13. AKALTAN  F, CAN  G,  AKINAY  A. Silikon esaslı elastomerik ölçü materyallerinin yırtılma dayanıklılığı. A Ü Diş Hek Fak Der 1996; 23: 57-61.

14. AKALTAN  F, CAN  G,  AKINAY  A. Silikon esaslı elastomerik ölçü materyallerinin çekme dayanıklılığı. A Ü Diş Hek Fak Der 1996; 23: 63-6.

15. AKALTAN  F, ÖZDEN  N, AKOVALI  G. Plazma işleminin PMMA’nın ıslanabilirliğine etkisi. A Ü Diş Hek Fak Der  1996; 23: 67-76.

16. ÖZDEN  AN, AKALTAN   F. Farklı yüzey işlemlerinin porselenin ıslanabilirliğine etkisi. T Klin Diş Hek Bil 1997; 3: 109-11.

17. AKALTAN  F, ERSOY E. Fabrikasyon post-core uygulamalarında post başı tasarımının core materyallerinin baskı dayanıklılığına etkisi. T Klin Diş Hek Bil 1997; 3: 184-7.

18. SÜZER Ş, ÖZDEN N, AKALTAN F, AKOVALI G. Characterization of denture acrylic resin surfaces modified by glow discharges. Soc Applied Spectroscopy 1997;  51: 1741-4.

19. ÖZDEN AN, AKALTAN F, SÜZER Ş, AKOVALI G. Effect of glow discharge treatments on acrylic resin surfaces. J Dent Res 1997; 76: 421.

20. ÖZDEN N, AKALTAN F, SÜZER Ş, AKOVALI G. Time related wettability characteristic of acrylic resin surfaces treated by glow-discharge.  J Prosthet Dent 1999; 82:680-4.

21. AKALTAN F, KESKİN Y, ÖZKAN Y. Kompozit rezinlerde görünür ışıkla polimerizasyonun renk değişikliğine etkisi. A Ü Diş Hek Fak Der  1999; 26: 281-7.

22. AKALTAN F, TERZİOĞLU H, MISIRLIGİL A. Dezenfektanların aljinat ölçü materyali ile karıştırılmasının mikrobiyolojik etkinliği. A Ü Diş Hek Fak Der  1999; 26: 289-97.

23. AKALTAN F, TERZİOĞLU H. Aljinatın dezenfektanla karıştırılmasının doğrusal boyutsal sabitlik açısından değerlendirilmesi. A Ü Diş Hek Fak Der  2000; 27: 57-62.

24. ÖZDEN N, AKALTAN F. Düşük ısı porseleninin yüzey sertliğinin değerlendirilmesi. A Ü Diş Hek Fak Der  2000; 27: 63-7.

25. AKALTAN F. Tükrük kontaminasyonunun tek aşamalı bağlantı ajanının mineyle olan bağlantısı açısından önemi. A Ü Diş Hek Fak Der 2001; 28: 201-6

26. AKALTAN F, ÖZDEN AN.  Effect of provisional cements on the shear bond strength of various adhesive bonding systems on dentine. J Dent Res  2001; 80: 658.

27. KANSU G, AKALTAN F. Amalgam bağlayıcı ajanı ve post kullanımının amalgam core’ların makaslama bağlantı direnci üzerine etkisi. A Ü Diş Hek Fak Der  2001; 28: 317-22.

28. ÖZDEN AN, AKALTAN F.  Bağlantı ajanlarının mine ve dentin yüzeyindeki makaslama bağlantı dirençlerinin değerlendirilmesi. A Ü Diş Hek Fak Der  2002; 29: 137-42.

29. AKALTAN F. Rezin esaslı ve geleneksel yapıştırma simanlarının çözünürlükleri.  A Ü Diş Hek Fak Der  2002; baskıda.

30.AKALTAN F.  Restoratif materyaller ve klinik uygulamaları: Yapıştırma simanları, TDBD 71 Özel Sayı, 2002;58-63.

31. AKALTAN F, KAYNAK D. An evaluation of the effects of  two distal-extension removable partial denture designs on tooth stabilization and periodontal health.  J Oral Rehabil 2005; 32: 823-839.

32. AKALTAN F. Hareketli bölümlü protezlerde planlama I: Model analizi . Dental Laboratuvar Diş Teknisyenliği Derg. 2006; 1: 48-51.

33. AKALTAN F. Hareketli bölümlü protezlerde planlama II: Kroşe tutuculu hareketli bölümlü protezler için metal alt yapı planlaması . Dental Laboratuvar Diş Teknisyenliği Derg. 2006; 1: 54-60.

34. ŞAHİN V, AKALTAN F, PARNAS L. Effects of the type and rigidity of the retainer and the number of abutting teeth on stress distribution of telescopic-retained removable partial dentures. J  Dent Sci, 2012; 7: 7-13,

35. KILIÇASLAN MA, AKALTAN F, KASKO Y, KOCABAŞ Z. Clinical evaluation of maxillary edentulous patients to determine the prevalence and oral risk factors of combination syndrome. J Dent Sciences 2014; 9:394 -9.


36. KAZOKOĞLU Ş, AKALTAN F. Strain characteristics of Marburg double crown-retained implant overdentures compared with bar and ball-retained implant overdentures, with and without a rigid major connector. J Prosthet Dent, 2014; 112: 1416-20.KİTAP:

CAN G, AKALTAN F. Hareketli Bölümlü Protezler – Planlama, A Ü Diş Hek Fak Yayınları, Sayı: 22, A Ü Basımevi, Ankara, 2002.

CAN G, AKALTAN F. Hareketli Bölümlü Protezler- Planlama, A Ü Diş Hek Fak Yayınları, Sayı: 22,  2. Baskı, A Ü Basımevi, Ankara, 2005.

CAN G, AKALTAN F. Hareketli Bölümlü Protezler- Planlama, Rotatıp Kitabevi Tic. Ltd. Şti.,  3. Baskı, , Ankara, 2014.