PROF.DR. MEHMET AKAN    
Adı : MEHMET
Soyadı : AKAN
E-posta : akan@ankara.edu.tr
Tel : 03123170315/4221
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-akan
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Telefon : 0 312 317 03 15 / 4221

E-posta : akan@ankara.edu.tr

Adres:  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 06110, Ankara 

KİŞİSEL BİLGİLER :

Doğum Yeri : Silifke
Doğum Tarihi : 03..12.1966
Medeni Hali : Evli 
Tabiyeti : T.C
Yabancı Dil : İngilizce 
Kan Grubu : A Rh+

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER :

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1988.
2. DOKTORA, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1993. 
3. DOÇENT, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1997.
4. PROFESÖR, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2003.

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER :

1. Hannover Veteriner Okulu Mirobiyoloji Bölümünde bilgi ve görgü artırmak amacıyla çalışmalar, Kasım-Aralık 2006.

AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER :

1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği 2000-2003. 
2. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 1995’ten itibaren devam ediyor.
3. Veteriner Tavukçuluk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, 2003’ten itibaren devam ediyor.

UZMANLIK ALANLARI :

1. Kanatlı Hayvan Hastalıklar
2. Mikrobiyoloji
3. Epidemiyoloji
4. İmmunoloji
5. Moleküler Biyoloji

BİLİMSEL MAKALELER
1- Diker, K.S., Akan, M., Hasçelik, G., Emekdaş, G. (1991): Beta-lactamase production in human and animal isolates of Campylobacter jejuni in Turkey. J. Antimicrob. Chemother., 27:693-694. 
2- Diker, K.S., Akan, M., Hasçelik, G., Yurdakök, M. (1991): The bactericidal activity of tea against Campylobacter jejuni and Campylobacter coli. Lett. Appl. Microbiol., 12:34-35.
3- Diker, K.S., Hasçelik, G., Akan, M. (1992): Reversible expression of flagella in Campylobacter spp. FEMS Microbiol. Lett., 99:261-264.
4- Diker, K.S., Akan, M., Hazıroğlu, R. (1994): Antimicrobial susceptibility of Pasteurella haemolytica and Pasteurella multocida isolated from pneumonic ovine lungs. Vet. Rec., 134:597-598.
5- Gürgan, T., Diker, K.S., Hazıroğlu, R., Urman, B., Akan, M. (1994): In vitro infection of human fetal membranes with Candida species. Gynecol. Obst. Invest., 37:164-167.
6- Hazıroğlu, R., Diker, K.S., Gülbahar, M.Y., Akan, M., Güvenç, T. (1994): Studies of the pathology and microbiology of pneumonic lungs of lambs. Dtsch. Tierarztl. Wschr., 101: 441-443.
7- Akan, M., Eyigör, A., Diker, K.S. (1998): Motile Aeromonads in the feces and carcasses of broiler chickens in Turkey. J. Food Protect., 61: 113-115.
8- Diker, K.S., Akan, M., Kaya, O. (1999): Serotypes and electrophoretic protein profiles of Pasteurella haemolytica isolated from pneumonic ovine lungs. Dtsch. Tierarztl. Wschr., 106:207-209.
9- Diker, K.S., Akan, M., Kaya, O. (2000): Evaluation of immunogenicity of Pasteurella haemolytica serotypes in experimental models. Turk J. Vet. Animal. Sci., 24: 139-143.
10- Diker, K.S., Esendal, O.M., Akan, M. (2000): Epidemiology of ovine Campylobacter infection determined by numerical analysis of electroforetic protein profiles. J. Vet. Med. B., 47: 739-743.
11- Aydın, F., Atabay, H.I., Akan, M. (2001): The isolation and characterization of Campylobacter jejuni subsp. jejuni from domestic geese (Anser anser). J. Appl. Microbiol., 90: 637-642.
12- Diker K.S., Hazıroğlu, R., Akan, M., Çelik, S., Kabakçı, N. (2002): The prevalence, colonization sites and pathological effects of gastric Helicobacters in Dogs. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26:345-351
13- Akan, M., Erdeğer, J., İlhan, Z. (2002): Tavuk orijinli campylobacterlerin immunblotting ile analizi. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26:1361-1365 
14- Yardımcı, H., Erdeğer, J., Akan, M., Yıldırım, M. (2002): Civcivlerin deneysel Campylobacter infeksiyonunda kolonizasyon, translokasyon ve antikor yanıtı. Turk J. Vet. Anim. Sci., 26:1367-1374
15- Keskin O., Altay, G., Akan, M. (2003): Farklı hayvansal kaynaklardan izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime üretimi ve adherans. Turk J. Vet. Anim. Sci. 27: 253-257.
16- Altay, G., Keskin O., Akan, M. (2003): Tavuklardan izole edilen stafilokok suşlarının identifikasyonu ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. Turk J. Vet. Anim. Sci. 27: 595-600.
17- Çetin, C., Cangül, İ.T., Akan, M., Özel, E., Akkoç, A (2004): Meningitis associated with Brucella abortus in an aborted bovine foetus. Turk J. Vet. Anim., 28:451-453.
18- Öncel, T., İça, T., Akan, M. (2004): Beta lactamase production rate and antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from clinical and subclinical mastitis cases in Turkey. Rev. Med. Vet., 155:385-388.
19- Yurdakök, M., Akan, M., Diker, K.S. (1992): Efficacy of human intravenous immunoglobulin and ceftriaxone against experimental Salmonella infection in mice. Acta Reprod.Turc., 15:67-70.
20- Diker, K.S., Akan, M., Kızıl, S., Aydın, F. (1994): Prevalence of Histophilus ovis and Actinobacillus seminis in the epididymis of healthy young rams. Turk J. Vet. Anim. Sci.,18:113-116. 
21- Yardımcı, H., Diker, K.S., Akan, M. (1994): Use of ELISA for detection of Campylobacter antibodies in sheep. Turk J. Vet. Anim. Sci., 18:129-133.
22- Akan, M, Diker, K.S. (1996): Isolation of motile Aeromonas species from chicken faeces. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 43: 267-269.
23- Erdeğer J, Akan M., Diker, K.S.(1996): Moraxella bovis’in tüm hücre proteinlerinin elektroforetik analizi. Ankara Üniv.Vet. Fak. Derg. 43:61-63.
24- Boynukara, B., Bıyık, H., Gülhan, T., Gürtürk, K., Öğün, E., Akan, M., (1998): The presence and frequency of motile aeromonads in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) farming stations in Van. Bull. Pure. Appl. Sci., 17: 23-26.
25- Koçak, C., Akan, M., Yardımcı, H. (1998): Bacteriological quality of ice cream marketed in Ankara. Ankara Üniv.Vet. Fak. Derg., 45:131-134.
26- Ergün, A., Saçaklı, P., Akan, M., İlhan, Z. (1998): Enzim İçerikli Altlık (Kopros) ile Pridoksin ve İnositol İçerikli İçme Suyu (ZOİ) Katkısının Broylerlerin Büyüme Performansına Etkisi. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg., 45:243-250. 
27- İzgür, M., Akan M., İlhan, Z., (1999): Koyunlarda kazeöz lenfadenitis olgularından izole edilen etkenler. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 46:43-50.
-hemolitik Streptokokların identifikasyonu ve serogruplandırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak Derg. 46:69-76.
b28- Erdeğer, J., Akan, M., Dakman, A., Altay, G., Vural, R., Çelebi, M. (1999): Kısrakların genital organlarından izole edilen
29- Keskin, O., Kökçü, L., Akan, M. (1999): Otitis eksternalı köpeklerden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 46:163-168.
30- Akan, M., Keskin, O., İlhan, Z., Dakman, A., Kökçü, L. (1999): Newcastle Hastalığına Karşı Aşılama Denemeleri. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 46:241-248.
31- Kırşan, İ., Akan, M., Şenünver, A. (2000): Sağlıklı dişi köpeklerin genital kanalında bakteriyel flora üzerinde araştırmalar. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg., 26:235-241.
32- Erdeğer, J., Akan, M., Altay, G., Demirel, M.(2002): Atlarda infertiliteye neden olan Taylorella equigenitalis’in bakteriyolojik ve serolojik tanısı. Ankara Üniv. Vet. Fak Derg. 49:39-44. 2002
33- Aydın, N., Akan, M., Erdeğer, J. (1993): Ankara ve çevresinde rastlanan Swollen Head Syndrome (Şişkin Baş Sendromu ) olguları üzerinde bir çalışma. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg., 7:24-33.
34- Akan, M., Yıldırım, M., Öcal, N., Diker, K.S. (1996): Köpeklerde hareketli Aeromonas türlerinin sıklığı. Yüzüncü Yıl Üniv. Sağ. Bil. Derg., 2:44-46.
35- Akan, M., Diker, K.S., Koçak, C., Yıldırım, M., Bozkurt, Ş.(1996): Çiğ sütlerden hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonu. Gıda Derg., 21:383-386.
36- Akan, M., Diker, K,S., Yıldırım, M., Altay, G., Hasçelik, G. (1996): Tavuk orijinli Campylobacter suşlarının hemolitik aktivitelerinin saptanması. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg., 7:78-80.
37- Şanlı, Y, Aştı, R., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi, A., Akan, M. (1997): Kanatlı hayvan immün sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg., 9:159-179.
38- Yardımcı, H., Akan, M., Erdeğer, J., (1998): Dezenfektanların Brucella canis üzerine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniv. Sağ. Bil. Derg., 4:13-16.
39- Yardımcı, H., Boynukara, B, Akan, M., Diker, K.S., (1998): Van çevresindeki koyunlarda Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg. 9:5-8.
40- Yardımcı, H., Akan, M., Atasever, A., (1998): Brucella canis’in biyolojik materyallerde yaşam süresi. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg. 9:77-79.
41- İlhan, Z., Akan. M, İzgür, M., Akay, Ö., Keçeli, H. (2001): Koyunlarda Corynebacterium pseudotuberculosis’e karşı oluşan antikorların hemoliz inhibisyon testi ile saptanması. Vet. Hek. Mikrobiol.Derg. 1(1): 4-10. 
42- Baştan, A., Akan, M., Öncel, T (2001): İneklerde klinik mastitisin tedavisinde Amoxycillin-Klavulanik asit kombinasyonunun etkinliğinin araştırılması. Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg. 1(1):51-55. 
43- Akan, M., Kökçü, L., Öncel, T., Eken, H.S. (2001): Mastitislerden izole edilen stafilokok suşlarının beta laktamaz aktivitesi ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. Vet. Hek. Mikrobiyol. Derg. 1(2): 31-34. 
44- İlhan, Z., Akan, M., Sareyyüpoğlu, B., Çiftçi, A. (2001): Arap aygırlarının genital bakteriyel florası. Vet. Hek. Mikrobiol. Derg. 1 (2): 65-70.
45- Diker, Ş., Akan, M., Taştan, R., Diker, K.S.(1989): Actinobacillus lignieresii’ye bağlı koyun aktinobasillozisi. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg., 6:151-154. 
46- Akan, M., Yıldız, H., İzgür, M., Atay, D. (1996): Levreklerde Vibrio anguillarum’a bağlı Vibriozis olgusu.Yüzüncü Yıl Üniv. Sağ. Bil. Ens. Derg., 2:40-43.
47- Akan, M., Atasever, A.,Yardımcı, H. (1996): Bir bıldırcın sürüsünde Aspergillus fumigatus infeksiyonu. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg. 43: 147-150.
48- İlhan, Z., Keskin. O., Sareyyüpoğlu, B., Kökçü, L., Akan, M. (1999): Bir sığırcılık işletmesinde Brucella abortus epidemisi. A. Ü. Vet. Fak. Derg. 46:257-262.
49- Akan, M., Haziroğlu, R., İlhan, Z., Sareyyüpoğlu, B., Tunca, R. (2002): A case of aspergillosis in a broiler breeder flock. Avian Dis., 46:497-501.

TEBLİĞLER
1- Aydın, N., Akan, M., Erdeğer, J.: Ankara ve çevresinde rastlanan Swollen Head Syndrome (Şişkin Baş Sendromu) olguları üzerinde bir çalışma. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 13-14 Mayıs l993, İstanbul, Kongre Kitabı. 367-375. (C-1 nolu çalışma)
2- Diker, K.S., Esendal, Ö.M., Akan, M.: Koyun Campylobacter infeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.42-43. (A-10 nolu çalışma)
3- Erdeğer, J., Akan, M., Diker, K.S.: Moraxella bovis’in tüm hücre proteinlerinin elektroforetik analizi. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.140-141 (B-5 nolu çalışma).
4- Yardımcı, H., Boynukara, B., Akan, M., Diker, S.: A serosurvey for campylobacter antibodies in sheep in East Anatolia. 1. International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity. October 223-25, 1999, Irbid, Jordan. (C-7 nolu çalışma).
5- Hazıroğlu, R., Diker, K.S., Gülbahar, M.Y., Akan, M., Güvenç,G.: Studies of the pathology and microbiology of pneumonic lungs of lambs. ESNA XXV Annual Meeting, September 15-19, 1995, Castelnuovo Fogliani, Italy. (A-6 nolu çalışma).
6- Akan, M., Diker, K.S., Koçak, C., Yıldırım, M., Bozkurt, Ş.: Sığırlarda hareketli Aeromonas türlerinin sıklığı. I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.178-179 ( Doktora tezinin bir bölümü ve C-3 nolu çalışma).
7- Akan, M., Yıldırım, M., Öcal, N., Diker, K.S.: Köpeklerde hareketli Aeromonas türlerinin sıklığı I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.180-181 (C-2 nolu çalışma).
8- Akan, M., Diker, K.S.: Tavuklarda hareketli Aeromonas türlerinin sıklığı I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.182-183 (B-4 nolu çalışmanın ön bulguları)
9- Akan, M., Atasever, A., Yardımcı, H.: Bıldırcınlarda Aspergillozis I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.184-185 (I-3 nolu çalışma).
10- Koçak, C., Akan, M., Yardımcı, H.: Bacteriological quality of ice cream marketed in Ankara. Ice Cream Semposium, International Dairy Federation, 18-19 September 1997, Athensi Greece. Proceedings of the Int. Symposium, p:201. (B-7 nolu çalışma).
11- Yardımcı, H., Akan, M., Atasever, A., Yıldırım, M. : Bir broiler sürüsünde saptanan femur başı nekrozu olgusu. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 14-17 Mayıs l997, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.337.
12- Akan, M., Eyigör, A., Diker, K.S. : Tavuk dışkı ve karkaslarından hareketli Aeromonas türlerinin izolasyonu. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 14-17 Mayıs l997, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.350 (A-7 nolu çalışma). 
13- Şanlı, Y, Aştı, R., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi, A., Akan, M. : Kanatlı hayvan immün sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 14-17 Mayıs l997, İstanbul, Kongre Özet Kitabı. s.90-102. (C-5 nolu çalışma).
14- Diker, K.S., Hasçelik, G., Yurdakök, M., Akan, M. : Çayın Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli üzerindeki bakterisidal etkisi. XXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Haziran 1990, Kayseri, Kongre Özet Kitabı, s. 36. (A-2 nolu çalışma).
15- Diker, K.S., Yardımcı, H., Akan, M., Yıldız, A., Erdeğer, J., Aydın, N., İstanbulluoğlu, E.: 1982-1992 yılları arasında hayvanlardan Campylobacter izolasyonu: retrospektif bir çalışma. XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1992, Bursa, Kongre Kitabı 1. s.37. 
16- Akan, M., Diker, K.S.: Hayvansal ve çevresel kaynaklardan izole edilen hareketli aeromonasların patojenite faktörleri. XXVI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994, Antalya, Kongre Özet Kitabı. s.65. (Doktora tezinin bir bölümü bildiri olarak sunulmuştur).
17- Diker, K.S., Hazıroğlu, R., Akan, M.: Köpek midelerinde Gastrospirillum hominis (Helicobacter heilmannii) ve Helicobacter felis. XXVI.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994, Antalya, Kongre Özet Kitabı. s.88.
18- Bilgehan, M.K., Akan, M., Hasanreisoğlu, B., Diker, K.S.: Çayın göz orijinli bakterilere etkisi. Türk Oftalmi Derneği, Dr. Vefik Hüsnü Bulat Yaz Sempozyumu, Oküler İnfeksiyonlar, 9-12 Haziran 1994, Silifke, Kongre Özet Kitabı. s.152-155.
19- Akan, M., Atay, D., İzgür, M., Yıldız, H.: Levreklerde (Dicentrachus labrax) Vibrio anguillarum’a bağlı Vibriozis olgusu. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan 1997, İzmir, Kongre Özet Kitabı. s.54 (I-2 nolu çalışma). 
20- Yardımcı, H., Diker, K.S., Akan, M.: Koyunlarda kampilobakter antikorlarının ELISA ile saptanması. Ulusal Sığır ve Koyun Yavru Atma Sempozyumu, 6-8 Ekim 1998, Pendik, İstanbul. (B-3 nolu çalışma).
21- Diker, K.S., Yıldırım, M., Akan, M., Çelik, S., Kabakçı, N.: Koyun abortuslarından Flexispira (Helicobacter) rappini izolasyonu. III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 23-25 Eylül 1998, Bursa, Kongre Özet Kitabı. S. 19.
22- İzgür, M., Akan, M., İlhan, Z.: Kazeöz lenfadenitis olgularından izole edilen etkenler. III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 23-25 Eylül 1998, Bursa, Kongre Özet Kitabı. S. 23. (B-9 nolu çalışma).
23- Diker, K.S., Akan, M., Kaya, O.: Koyun pnöymonilerinden izole edilen Pasteurella haemolytica suşlarının serotipleri ve elektroforetik protein profilleri. III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 23-25 Eylül 1998, Bursa, Kongre Özet Kitabı. S. 39. (A-8 nolu çalışma).
24- Akan, M., Diker, K.S., Yıldırım, M.: Kanatlı Campylobacter infeksiyonlarının moleküler epidemiyolojisi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 78.
25- Yardımcı, H., Erdeğer, J., Akan, M., Yıldırım, M.: Civcivlerin deneysel Campylobacter infeksiyonunda kolonizasyon, translokasyon ve antikor yanıtı. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 80. (A-14 nolu çalışma).
26- Akan, M., Keskin, O., İlhan, Z., Dakman, A., Kökçü, L.: Newcastle hastalığına karşı aşılama denemeleri. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 100 (B-12 nolu çalışma).
27- Erdeğer, J., Akan, M., Altay, G., Demirel, M.: Atlarda infertiliteye neden olan Taylorella equigenitalis’in bakteriyolojik ve serolojik tanısı. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 140. (B-14 nolu çalışma).
28- Akan, M.: Evcil hayvanlarda zoonotik infeksiyonlara neden olan etkenler ve bunların hayvanlara göre gruplanması. 1.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi. 4-6 Mayıs 1999, İzmir. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 36 s:223.
29- Erdeğer, J., Akan, M., İzgür, M.: Hayvanlarda mantar infeksiyonlarının sağaltımı ve kontrolü. 2.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi. 19-21 Haziran 2001, Ankara. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Yayını No: 39 s:125-130.
30- İlhan, Z., Keskin, O., Sareyyüpoğlu, B., Kökçü, L., Akan, M.: Bir sığır işletmesinde brucella olgusu. I. Ulusal Buiatri Kongresi. 20-22 Ekim 1999, Ankara. s: 89. (I-4 nolu çalışma).
31- İzgür, M., Akan, M., İlhan, Z., Yazıcıoğlu, N.: Koyun kazeöz lenfadenitisine karşı aşılama çalışmaları. II. Ulusal Buiatri Kongresi. 11-13 Ekim 2001, Bursa. s: 31-32.
32- Akan, M., Hazıroğlu, R., İlhan, Z., Sareyyüpoğlu, B., Tunca, R.: Bir broiler damızlık sürüsünde aspergillozis olgusu. I. Veteriner Patoloji Kongresi, 12-13 Eylül 2002, Konya, Kongre Özet Kitabı. s: 34-35. (I-5 nolu çalışma).
33- Akan, M., İça, T., Öncel, T.: Mastitislerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarının bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. V. Veteriner Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül 2002, Konya. s: 62-63
34- Akan, M., Çiftçi, A., Sareyyüpoğlu, B., İlhan, Z.: Broiler damızlıklarda NDV ve IBV antikorlarının ELISA ile saptanması. V. Veteriner Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül 2002, Konya. s: 136-137.
35- Sareyyüpoğlu, B., Akan, M., İzgür, M. Broiler tavuklarda infeksiyöz bursal hastalık viruslarının RT-PCR ile saptanması ve moleküler karekterizasyonu. V. Veteriner Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül 2002, Konya. s: 162-163.
36- Erdeğer, J., Akan, M., Dakman, A., Altay, G., Vural, R., Çelebi, M.: Kısrakların genital kanalından izole edilen streptokokların identifikasyonu ve serogruplandırılması. III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 23-25 Eylül 1998, Bursa, Kongre Özet Kitabı. S. 174. (B-10 nolu çalışma).
-laktamaz aktivitesi ve bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 186. (C-11 nolu çalışmanın ön bulguları).
b37- Akan, M., Kökçü, L., Öncel, T., Eken, H.S.: Mastitislerden izole edilen stafilokok suşlarının
38- Keskin, O., Altay, G., Akan, M.: Sığır sütlerinden ve tavuklardan izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime yapımı ve aderans. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 190. (A-15 nolu çalışma).
39- Altay, G., Keskin, O., Akan, M.: Tavuklardan izole edilen stafilokokların biyotiplendirilmesi ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2000, Ankara, Kongre Özet Kitabı. S. 198.


KİTAP
Bölüm Yazarlığı 
Akan, M.: Türkiye’de Kanatlı Endüstrisi. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s: 1-8, 2002, Ankara.
Akan, M.: Kampilobakter İnfeksiyonları. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:69-78, 2002, Ankara.
Akan, M.: İnfeksiyöz Bursal Hastalık. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:169-178, 2002, Ankara.
Akan, M.: Şişkin Baş Sendromu. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:183-185, 2002, Ankara.
İzgür, M., Akan, M., Arda, M.: Hastalıkların Teşhisi. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:69-78, 2002, Ankara.
Akan, M: Kümes Hayvanların Sağaltımı. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:415-418, 2002, Ankara.
Akan, M: Dezenfeksiyon. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:419-426, 2002, Ankara.
Akan, M: Aşılar ve Aşılama Yöntemleri. Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayın Serisi:50, Medisan Yayınevi, s:427-436, 2002, Ankara.