PROF.DR. HAMDİ AKAN    
Adı : HAMDİ
Soyadı : AKAN
E-posta : hamdiakan@gmail.com, Hamdi.Akan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5957342
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ HEMATOLOJİ BİLİM DALI