PROF.DR. BARIŞ AKAOĞLU    
Adı : BARIŞ
Soyadı : AKAOĞLU
E-posta : akaoglu@eng.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 2033464
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Fotonik ve Elektromagnetizma Araştırma Grubu web sayfası: nanofotonik.ankara.edu.tr

Eğitim
(1992-1996) Lisans/Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fizik
(1996-1998) Yüksek Lisans/Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fizik
(1998-2004) Doktora/Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fizik 
Doktora çalışmalarının bir kısmı North Carolina (Chapel Hill) Üniversitesi’nde misafir araştırmacı  olarak yapılmıştır (2002, 3 ay).

Akademik ve Mesleki Deneyim
(1996-2004)  Araştırma Görevlisi/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Fizik Bölümü
(2005-2007)  Dr. Öğretim Görevlisi/Gazi Üniversitesi/Fizik Bölümü
(2007-2010)  Yrd.Doç.Dr Öğretim Üyesi/Gazi Üniversitesi/İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı
(2009)            Doçentlik Ünvanı
(2010-2011)  Yrd.Doç.Dr Öğretim Üyesi/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği
(2011- 2015)  Doç.Dr Öğretim Üyesi/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği
(2015-          )  Prof.Dr Öğretim Üyesi/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği

Projeleri
(1996-2000) Fotolitografik yöntemle silisyum tabanlı optoelektronik mikroyapıların üretilmesi, DPT projesi,    AFP-01-05-DPT96K121560, Araştırmacı.
(2000-2001) Silisyum tabanlı ince filmlerde (a-Si1-xCx:H) kızılötesi soğurma, ODTÜ AFP projesi, AFP-2000-01-05-05, Araştırmacı.
(2001-2002) Production of silicon based light emitting structures, TÜBİTAK projesi, TBAG-1835, Araştırmacı.
(2001-2002) Gözenekli silisyum tabanlı ışıyan yapıların üretilmesi, ODTÜ AFP projesi, AFP-2001-01-05-04, Araştırmacı.
(2006-2007) Yarıiletken nano yapıların ve kristallerin tavlanması, Gazi Üniversitesi BAP, FEF.05/2006-12, Araştırmacı. 
(2008-2010) Silisyum Tabanlı Amorf İnce Filmlerin Plazma Destekli Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Üretimi ve Optik Özelliklerinin İyileştirilmesi, Gazi Üniversitesi BAP, 18/2008-02, Proje Yöneticisi.
(2012-2013) Düşük dağınımlı ve düşük kayıplı fotonik kristal dalga kılavuzlarının sayısal hesaplamalı tasarımı ve çözümlenmesi, Ankara Üniversitesi BAP, 12B4343011, Proje Yöneticisi.
(2013- 2015) Periyodik yapıların tasarımı, üretilmesi ve araştırılması, Ankara Üniversitesi BAP, 13B4343015, Proje Yöneticisi.

Yayın Bilgileri
Yayın Sayısı: 27
Yayınlarına Aldığı Toplam Atıf Sayısı: 122 (Web of Science)

Yayın Listesi

Uluslararası makaleler:

 1. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2016, "Consequences of unit cell design in metamaterial perfect absorbers", Acta Physica Polonica A, vol. 129, no. 4, pp. 792-796.
 2. Karakaya, E., Mülazimoǧlu, C., Can, S., Yilmaz, A.E. & Akaoǧlu, B. 2016, "Metamaterial design for energy harvesting applications", 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference, SIU 2016 - Proceedings, pp. 509.
 3. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2015, "Enhancement of buffer capability in slow light photonic crystal waveguides with extended lattice constants", Optical and Quantum Electronics, vol. 47, no. 3, pp. 791-806.
 4. Bagci, F., Can, S., Akaoglu, B. & Yilmaz, A.E. 2015, "Parametric analysis of different radii of concentric rings and substrates in frequency selective surfaces", 2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering, ISFEE 2014.
 5. Can, S., Bagci, F., Yilmaz, A.E. & Akaoglu, B. 2015, "A novel tunable metasurface for filtering the electromagnetic waves", 2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering, ISFEE 2014.
 6. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2014, "A systematic analysis of hole size, hole-type and rows shifting on slow light characteristics of photonic crystal waveguides with ring-shaped holes", Optik, vol. 125, no. 11, pp. 2702-2707.
 7. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2014, "Enhanced electro-optic modulation performance in optical buffers by slowing light in optimized photonic crystal slab structures", Acta Physica Polonica A, vol. 125, no. 2, pp. 611-614.
 8. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2014, "Tailoring slow light properties by shifting the innermost rows of holes in photonic crystal waveguides with ring-shaped holes", Optoelectronics and Advanced Materials, Rapid Communications, vol. 8, no. 5-6, pp. 353-358.
 9. Bagci, F., Can, S., Akaoglu, B. & Yilmaz, A. 2014, "Polarization beam splitter based on self-collimation of a hybrid photonic crystal", Radioengineering, vol. 23, no. 4, pp. 1033-1037.
 10. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2013, "A1×4 power-splitter based on photonic crystal Y-splitter and directional couplers", Optica Pura y Aplicada, vol. 46, no. 3, pp. 265-273.
 11. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2013, "Enhancement of refractive index sensitivity in photonic crystal waveguide-based sensors by selective infiltration", Acta Physica Polonica A, vol. 124, no. 1, pp. 50-55.
 12. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2013, "Influences of supercell termination and lateral row number on the determination of slow light properties of photonic crystal waveguides", Optik, vol. 124, no. 21, pp. 4739-4743.
 13. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2012, "Effects of innermost rows on slow light properties of photonic crystal waveguides", 2012 International Conference on Photonics in Switching, PS 2012.
 14. Bagci, F. & Akaoglu, B. 2012, "Effects of structurally deformed sub-lattice points on the dispersion properties of 2D hybrid triangular-graphite photonic crystal", Optics Communications, vol. 285, no. 6, pp. 1486-1493.
 15. Sel, K., Akaoglu, B., Atilgan, I. & Katircioglu, B. 2011, "Effects of tail states on the conduction mechanisms in silicon carbide thin films with high carbon content", Solid-State Electronics, vol. 57, no. 1, pp. 1-8.
 16. Sel, K., Akaoglu, B., Ozdemir, O. & Atilgan, I. 2009, "Electroluminescence properties of a PIN structure made by nearly stoichiometric a-SiCx:H active layer", Vacuum, vol. 83, no. 5, pp. 813-818.
 17. Akaoglu, B., Sel, K., Atilgan, I. & Katircioglu, B. 2008, "Carbon content influence on the optical constants of hydrogenated amorphous silicon carbon alloys", Optical Materials, vol. 30, no. 8, pp. 1257-1267.
 18. Hubbezoglu, I., Akaoǧlu, B., Dogan, A., Keskin, S., Bolayir, G., Özçelik, S. & Dogan, O.M. 2008, "Effect of bleaching on color change and refractive index of dental composite resins", Dental materials journal, vol. 27, no. 1, pp. 105-116.
 19. Caykara, T., Izol, D., Birlik, G. & Akaoǧlu, B. 2007, "Adsorption of surfactant by hydrophobically modified Poly[2-(diethylamino) ethylmethacrylate-co-N-vinyl-2-pyrrolidone/octadecyl acrylate] hydrogels and effect of surfactant adsorption on the volume phase transition", Journal of Applied Polymer Science, vol. 103, no. 6, pp. 3771-3775.
 20. Çörekçi, S., Öztürk, M.K., Akaoǧlu, B., Çakmak, M., Öz̧elik, S. & Özbay, E. 2007, "Structural, morphological, and optical properties of AlGaN/GaN heterostructures with AlN buffer and interlayer", Journal of Applied Physics, vol. 101, no. 12.
 21. Demirel, G., Çaykara, T., Akaoǧlu, B. & Çakmak, M. 2007, "Construction of a novel multilayer system and its use for oriented immobilization of immunoglobulin G", Surface Science, vol. 601, no. 19, pp. 4563-4570.
 22. Korçak, S., Öztürk, M.K., Çörekçi, S., Akaoǧlu, B., Yu, H., Çakmak, M., Saǧlam, S., Özçelik, S. & Özbay, E. 2007, "Structural and optical properties of an InxGa1-xN/GaN nanostructure", Surface Science, vol. 601, no. 18, pp. 3892-3897.
 23. Ozdemir, O., Atilgan, I., Akaoglu, B., Sel, K. & Katircioglu, B. 2006, "Frequency dependence of conductivity in intrinsic amorphous silicon carbide film, assessed through admittance measurement of metal insulator semiconductor structure", Thin Solid Films, vol. 497, no. 1-2, pp. 149-156.
 24. Akaoglu, B., Gulses, A., Atilgan, I. & Katircioglu, B. 2006, "Influences of carbon content and power density on the uniformity of PECVD grown a-Si1-x:Cx:H thin films", Vacuum, vol. 81, no. 1, pp. 120-125.
 25. Atilgan, I., Ozdemir, O., Akaoglu, B., Sel, K. & Katircioglu, B. 2006, "Transport studies of carbon-rich a-SiCx:H film through admittance and deep-level transient spectroscopy measurements", Philosophical Magazine, vol. 86, no. 19, pp. 2771-2796.
 26. Akaoglu, B., Atilgan, I. & Katircioglu, B. 2003, "Thickness and optical constant distributions of PECVD a-SiCx: H thin films along electrode radial direction", Thin Solid Films, vol. 437, no. 1-2, pp. 257-265.
 27. Akaoǧlu, B., Atilgan, I. & Katircioǧlu, B. 2000, "Correlation between optical path modulations and transmittance spectra of a-Si:H thin films", Applied Optics, vol. 39, no. 10, pp. 1611-1616.

Ulusal Hakemli Dergilerde yayımlanan makaleler:
1. F. Bağcı, S. Tezcan, B. Akaoğlu, "Fotonik kristal temelli sıcaklık algılayıcısının duyarlılığının iyileştirilmesi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, doi:10.5505/pajes.2014.94695, 2014.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
1. B. Akaoğlu, M.K. Öztürk, S. Sağlam, T. Mammadov, S. Özçelik, “Analysis of GaAs/AlxGa1-xAs multi-quantum well by ellipsometry, photoluminescence and X-ray diffraction”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi Bildirileri, 216-219, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
2. B. Akaoğlu, M Çakmak, S. Özçelik, “Effects of carbon and power density on the surface properties of silicon carbon alloys”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi Bildirileri, 220-223, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
3. B. Akaoğlu, S. Özçelik, “Elliminatıon of  back-surface reflection of Corning 7059 glass substrates in ellipsometry measurements”, Türk Fizik Derneği 23. Uluslararası Fizik Kongresi Bildirileri, 224-227, 13-16 Eylül 2005, Muğla, Türkiye.
4. T.S. Mammadov, S.T. Agaliyeva, B. Akaoğlu, S. Özçelik, Y. Ulu, “Wet chemical etching of Si and Zn doped GaAs and undoped semi-insulating GaAs with citric acid/hydrogen peroxide solutions”, Fizika-2007 International Conference, 2007, Baku, Azerbaycan, Fizika, XIII, 303-304 (2007).
5. F.Bağcı, B.Akaoğlu, “Enhancement of slow light properties in photonic crystal waveguides with ring-shaped scatterers”, TFD 28 Uluslararası Fizik Kongresi Bildirileri, Balkan Physics Letters, yayına kabul edildi, 2011.

Diğer yayınlar :
1. B. Akaoğlu, İ. Atılgan, B. Katırcıoğlu, “Effect of irregularities on the optical constants of a-Si:H by transmittance spectrum”, Workshop on Interface and Optics, 4-8 Mayıs 1999, Sainte Maxime, Fransa (poster sunumu, özeti basıldı).
2. B. Akaoğlu, K. Sel, İ. Atilgan, B. Katrıcıoğlu, “a-Si1-x:Cx:H İnce Filmlerin Optik Sabitlerinin Karbon Oranı ile Ayarlanabilmesi”, 11. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Özetler Kitabı, s. 15, 3 Aralık 2004, Ankara, Türkiye (Sözlü sunum, özeti basıldı).
3. B. Akaoğlu, A. Gülses, İ. Atılgan, B. Katırcıoğlu, “Karbon oranı ve güç yoğunluğunun PECVD sisteminde büyütülen a-Si1-x:Cx:H ince filmlerdeki düzensizliklere etkileri”, 11. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Özetler Kitabı,  s. 38, 3 Aralık 2004, Ankara, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
4. Y. Alper, B. Akaoğlu, T.S. Mammedov, S. Ozçelik “Utilization of a wet chemical etching procedure combined with spectroscopy ellipsometry and optical microscopy measurements to analyze a AlGaAs/GaAs heterostructure”, International Workshop on Nanostructured Materials, Book of Abstracts, s. 84,  21 – 23 June 2006, Antalya, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
5. İ. Kars, B. Akaoğlu, T.S. Mammedov, S. Özçelik, “Investigation of Lateral Irregularities of a GaAs/AlGaAs Multi-Quantum Well Structure by Spectroscopic Ellipsometry and Optical Microscopy” , International Conference on Superlattices, Nano-Structures and Nano-Devices, 30 Temmuz-4 Ağustos 2006, İstanbul, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
6. G. Demirel, M. Çakmak, T. Çaykara, B. Akaoğlu, “Stepwise formation of Si(100) surfaces with biological activities” , International Workshop on Nanostructured Materials, Book of Abstracts, s. 219, 21 – 23 June 2006, Antalya, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
7. Demirel Birlik G., Kışlak B., Gürbüz N., Akaoğlu B., Çörekçi S., Çakmak M., Çaykara T.," A Novel Approach to Molecular Design of Amino-Terminated Si(100) Surface" NANOTR III, Book of Abstracts, s. 67, Bilkent, Ankara, 11-14 Haziran 2007 (sözlü sunum, özeti basıldı). 
8. Demirel Birlik G., Gürbüz N., Kışlak B., Akaoğlu B., Çakmak M., Çaykara T., "Polymer-Modified Si(100) Surface for DNA Immobilization" , NANOTR III, Book of Abstracts, s. 78, Bilkent, Ankara, 11-14 Haziran 2007 (sözlü sunum, özeti basıldı). 
9. Kars İ., Öztürk M., Akaoğlu B., Mammadov T., Özçelik S.  "Investigatıon of Structural and Optical Propertıes of Al0,2Ga0,8As/GaAs Multi Quantum Well", Türk Fizik Derneği 24. Uluslararası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos 2007, Malatya, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
10. S. Özçelik, H. Altuntaş, B. Akaoğlu, A. Bengi, T. Mammedov, “Growth and characterizations of AlGaAs/ GaAs multi quantum well infrared photodetector structure” 17th International Vacuum Conference, 2-6 Temmuz 2007, Stockholm, İsveç (poster sunumu, özeti basıldı). 
11. K. Sel, B. Akaoğlu, İ. Atılgan, “Plazma Ile Büyütülmüş Amorf Silisyum Karbür Film Tabanlı Pin Diyotların üretilmesi” 10. Ulusal Optik, Elektro-Optik ve Fotonik Çalıştayı, 17 Ekim 2008, Kocaeli, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
13. F. Bağcı, B. Akaoğlu, “İki Boyutlu kare örgülü fotonik kristallerde simetrinin azaltılmasının bant yapısına etkisi”, 17. Yoğun Madde Fiziği Toplantısı, 5 Kasım 2010, Ankara, Türkiye (poster sunumu, özeti basıldı).
14. F. Bağcı, B. Akaoğlu,  “Halka Şeklinde Saçıcılı Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlarında Yavaş Işık Özelliklerinin Optimize Edilmesi”, Turkish Physical Society 28th International Physics Congress, Bodrum, Turkey (sözlü sunum), 2010.
15. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Çizgi kusurlu fotonik kristal dalga kılavuzlarında saçıcıların konumlarının değiştirilmesi ile yavaş ışık özelliklerinin iyileştirilmesi" 18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye (poster sunumu) , 2011.
16. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "A systematic analysis of the effects of rows adjacent in the line-defect on slow light properties of ring-shaped photonic crystal waveguides", 8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Türkiye (sözlü sunum), 2012.
17. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Remarks on the supercell design for accurate determination of dispersion and slow-light properties of photonic crystal waveguides", 8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Türkiye (poster sunumu), 2012.
18. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Effects of shifting innermost rows on slow light properties of photonic crystal waveguides with one row of ring shaped holes", 11. International Conference on Nanostructured Materials, Yunanistan (sözlü sunum), 2012.
19. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Effects of innermost rows on slow light properties of photonic crystal waveguides", Photonics in Switching 2012, Fransa (poster sunumu), 2012.
20 E. Güven, R. Hepgüler, F. Bağcı, B. Akaoğlu, " Implementation of ring resonators in L-shaped photonic crystal waveguide bands", 8. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, Ankara, Türkiye (poster sunumu), 2012.
21.E. Güven, F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Design, analysis and optimization of photonic crystal demultiplexer with ring resonators", 14. National Optic, Electro-optic and Photonics Workshop, İstanbul, Türkiye (poster sunumu),  2012.
22. O. Özdemir, F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Improved transmisson characteristics in a photonic crystal waveguide geometry with two 60o waveguide bends",  14. National Optic, Electro-optic and Photonics Workshop, İstanbul, Türkiye (poster sunumu),  2012.
23. G.R. Hepgüler, F. Bağcı, B. Akaoğlu, " Characterization of the photonic crystal ring resonator strucure of optical sensing", 14. National Optic, Electro-optic and Photonics Workshop, İstanbul, Türkiye (poster sunumu),  2012.
24 F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Enhanced temperature sensitivity of lattice-shifted microcavity in GaAs photonic crystal structure", The Fourth International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Yunanistan (poster sunumu), 2013.
25. F. Bağcı, B. Akaoğlu, "Enhanced electro-optic modulation performance in optical buffers by slowing light in photonic crystal in optimized photonic crystal slab structures", 3rd International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Antalya, Turkey, (poster sunumu), 2013.
26. T. Demirsoy,  F. Bağcı, B. Akaoğlu, " Electro-optic modulation of slow light in photonic crystal coupled-cavity resonator arrays", The Fourth International Conference from Nanoparticles and Nanomaterials to Nanodevices and Nanosystems, Yunanistan (poster sunumu), 2013. 
27. F. Bağcı, B. Akaoğlu, " Dependence of slow light characteristics of photonic crystal waveguides on the properties of holes surrounding the line defect", Progress in Electromagnetics Research Symposium, Stockholm, İsveç (poster sunumu), 2013.
28. S. Tezcan, F. Bağcı, B. Akaoğlu, " Enhancement of sensitivity of photonic crystal based temperature sensor" ,4th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, Fethiye, Turkey, (sözlü sunum), 2014.


Aldığı Ödüller
(2002) Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Programı (BDP) bursu / TUBİTAK
(1996) En iyi mezuniyet projesi ödülü / ODTÜ Fizik Bölümü

Tez Danışmanlıkları
-Fulya Bağcı, Fotonik Kristal Dalga Kılavuzları ve Yavaş Işık Elde Edilmesi, Doktora, 2013.
-Yeşim Dildar, Fotonik Kristal Dalga Kılavuzu Temelli Küçük Optik Filtrelerin Tasarlanması ve Sayısal Çözümlenmesi, Yüksek Lisans, 2012.
-Gökhan Kurt, LiNbO3 Tabanlı Periyodik Dielektrik Yapıların Üretimi ve Optik ÇözümlenmesiYüksek Lisans, 2013.
-Seda Tezcan,  Fotonik Kristal Algılıyıcıların Tasarlanması ve Sayısal Çözümlenmesi, Yüksek Lisans, 2014.
-Seval Dönertaş, LiNbO3 Tabanlı Şiddet Kipleyicisi Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Lisans, 2014.
-Osman Özdemir, Çizgi Kusurlu Fotonik Kristal Dalga Kılavuzlarına Işığın Bağdaştırılması, Yüksek Lisans, 2014.
-Tuğçe Demirsoy, Yapay Periyodik Yapılarda Işığın Davranışının Sayısal ve Deneysel Çözümlenmesi,  Yüksek Lisans, 2015.
-Öznur Çapraz, Yüksek Lisans, Elektromanyetik Dalgaların Yüzey Düzeni Değiştirilmiş Fotonik Kristallerdeki Davranışı, Devam etmekte.
-Yasemin Güneş Dulkadir, Bükülü Fotonik Dalga Kılavuzları, Yüksek Lisans, Devam etmekte.
-Serkan Kale, Aydınlatma amaçlı LED matrisi üretimi ve ısıl özelliklerinin iyileştirilmesi, Yüksek Lisans, 2010.

Katılınan Öğrenci Konferansları
(1996) Uluslararası Fizik Öğrencileri Konferansı, Szeged, Macaristan.
(1997) Uluslararası Fizik Öğrencileri Konferansı, Vienna, Avusturya.
(1998) Uluslararası Fizik Öğrencileri Konferansı, Coimbra, Portekiz.
(1999) Uluslararası Fizik Öğrencileri Konferansı, Helsinki, Finlandiya.


Akademik Danışmanlık
(2011- devam etmekte)  Ankara Üniversitesi, Hidromobil Topluluğu.
               2011 Temmuz TUBITAK Alternatif Enerjilili Araç Yarışları, Pınarbaşı Ülkü Yarış Pisti, İzmir.
               2012 Temmuz TUBITAK Alternatif Enerjilili Araç Yarışları, İzmit Körfez Pisti, Kocaeli. (Türkiye 3.lüğü)
               2013 Mayıs SHELL Eco-marathon Europe, Rotterdam, Hollanda..
               2013 Ağustos TUBITAK Alternatif Enerjilili Araç Yarışları, İzmit Körfez Pisti, Kocaeli. (Türkiye 3.lüğü ve en iyi tasarım ödülü)

Verilen Lisans ve Lisansüstü Düzeyindeki Dersler
Genel Fizik 1 (Mekanik) / Lisans  (Türkçe / İngilizce).
Genel Fizik 2 (Elektromanyetizma) / Lisans  (Türkçe / İngilizce).
Elektromagnetizma / Lisans
Elektromagnetik Dalgalar ve Uygulamaları / Lisans
Fotonik / Yüksek Lisans
Optik Malzemeler / Yüksek Lisans
Optik Fiber Komünikasyonu / Yüksek Lisans
Nanofotonik 1 / Yüksek Lisans

Yabancı Dil 
İngilizce 
Fransızca (Başlangıç düzeyi)

Üyelikler
(2000-2001) American Physical Society
(1995-1996) ODTÜ Fizik Topluluğu

İdari Görevler
(2002-2004) Genel Fizik Laboratuvarı Koordinatörlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü.
(2008-2009) Bölüm Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı .
(2013-        ) Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği.

Yetişkin Eğitimi Kapsamında Verilen Eğitimler:
Temmuz 2011 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Optik Dersi), Sandıklı, Afyon.
Şubat 2012 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Optik Dersi), Sandıklı, Afyon.
Temmuz 2012 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Optik Dersi), Sandıklı, Afyon.
Ağustos 2012 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 2. Kademe (Optik Dersi), Sandıklı, Afyon.
Şubat 2013 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 1. Kademe (Optik Dersi), Antalya.
Şubat 2013 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 3. Kademe (Özel Görelilik Dersi), Antalya.
Temmuz 2013 Fizik Öğretmenleri Formasyon Eğitimi 2. Kademe (Optik Dersi), Sandıklı, Afyon.