PROF.DR. AHMET RÜÇHAN AKAR    
Adı : AHMET RÜÇHAN
Soyadı : AKAR
E-posta : akarruchan@gmail.com, akar@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 69 83
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 ADI SOYADI:

Ahmet Rüçhan AKAR

 

DOĞUM YERİ ve TARİHİ:

Afyonkarahisar, 25 Kasım 1963

UYRUĞU:

Türkiye Cumhuriyeti

ÜNVANI:

Profesör

LİSE EĞİTİMİ

T.E.D. Ankara Koleji, 1981

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1987

AKADEMİK GEÇMİŞ

Genel Cerrahi, 1987-1992 (Ankara)

 

Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahi, 1992-2001 (İngiltere ve İskoçya)

AKADEMİK ÜNVANLAR

Tıp Doktoru (MD), 31.07.1987  (Diploma No: 7981)

 

Genel Cerrahi Uzmanı, Ankara, 29.09.1992

 

Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı (FRCS-CTh), İngiltere, 31.05.2001

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı, Ankara, 06.10.2001

 

Kalp ve Damar Cerrahisi-Doçent, Kalp Damar Cerrahisi, 22.04.2004

 

Kalp ve Damar Cerrahisi-Profesör, Kalp Damar Cerrahisi, Nisan 2011

 

 

YÖNETİM GÖREVLERİ

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Bilgi İşlem Merkezi Koordinatörü, 03.10.2007- 04.08.2008

 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Grubu Üyesi (BAP-PDG), 2008-2014

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yeterlik ve Gelişim Sınav Komisyonu Üyesi, 2010-2013         

 

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi 2009-2013

 

Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü, Müdür Yardımcısı

05.01.2010 - Halen

 

Ankara Üniversitesi Kalp Nakli Sorumlu öğretim üyesi,

03.01.2011- Halen          

 

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastaneleri Başhekim Yardımcısı, 2012-2014

 

Ankara Üniversitesi Transplantasyon Mesul Müdürü,

18.10.2012 - Halen         

 

Ankara Üniversitesi Cebeci Hastaneleri Başhekimi

12.05.2014 - Halen         

 

Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

20.11.2014 - Halen

ÜNİVERSİTE DIŞI KAMU GÖREVLERİ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Kök Hücre Çalışma Grubu, 2009

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kalp Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği,

Eylül 2012 - Halen

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Kök Hücre Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği,

15.08.2012- Halen

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Perfüzyonist Sertifikasyon Kursu, Ankara Koordinatörü

6-11.02.2012     

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Bilimsel Danışma Kurulu üyeliği, 2015 - Halen

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Klinik Araştırmalar Çalıştayı, 2015

YAYINLAR ve ATIFLAR

Uluslararası Makale: 71

 

Ulusal Makele: 36

 

Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı: 6

 

Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı: 14

 

Uluslararası Bildiri: 84

 

Ulusal Bildiri: 79

 

Kitap Bölümü Çevirisi: 5

 

Atıflar: 1279  

 

h-endeksi: 18

 

i10-endeksi: 26


DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

Editör Yardımcısı, Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery, 2011- Halen

 

Editör Yardımcısı, European Journal of Cardio-thoracic Surgery/ Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery (ICVTS), 2015 - Halen

 

Baş-Editör, Türk Gögüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2015 - Halen

ULUSLARARASI DERGİ DANIŞMANLIKLARI

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (57)

 

European Journal of Cardio-thoracic Surgery (45)

 

Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery (8)

 

Innovations: Technology and Techniques in Cardiothoracic and Vascular Surgery (28)

 

American Journal of Cardiology

 

American Journal of Transplantation

 

Bone Marrow Transplantation

 

Artificial Organs

 

Journal of Heart Valve Disease

 

European Journal of Heart Failure

 

International Journal of Cardiology

 

Vascular Medicine

 

Stem Cell Reviews and Reports

 

European Journal of Clinical Investigation

 

Perfusion

Cell Biology International

 

The Open Cardiovascular and Thoracic Journal

 

Journal of Cellular and Molecular Medicine

 

Journal of Cardiothoracic Surgery

 

International Journal of Cardiology Heart & Vessels

 

The Turkish Journal of Pediatrics

ULUSAL DERGİ DANIŞMANLIKLARI

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

 

Anadolu Kardiyoloji Dergisi (The Anatolian Journal of Cardiology)

 

Turkish Journal of Vascular Surgery-Damar Cerrahisi Dergisi

 

Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences

 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

 

Journal of Cellular Therapy and Regenerative Medicine

 

MN Kardiyoloji Dergisi

 

Turkish Journal of Hematology

 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası

ULUSLARARASI MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ

 

The European Association for Cardio-Thoracic Surgery (4814)

 

The Society of Thoracic Surgeons

 

International Society of Heart Lung Transplantation

 

The Society for Heart Valve Disease

 

The International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery

 

The Cardiothoracic Surgery Network

 

British Medical Association

 

ULUSAL MESLEKİ DERNEK ÜYELİKLERİ

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği

Başkan (2017 - )

 

Türk Tabipler Birliği

 

Ulusal Vasküler Cerahi Derneği

 


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYEN KURUMLAR ADINA DANIŞMANLIK

 

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programları (1001, 1002, 1007)

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SAN-TEZ Programı

 

Ankara Üniversitesi BAP Proje Değerlendirme Grubu

İLGİ ALANLARI

Organ, doku ve hücre nakli

 

Kalp yetmezliği cerrahi tedavisi, ventrikül destek sistemleri, total yapay kalp

 

Yenileyici (onarımsal) tıp

 

Kalp kapak onarımları

 

Miyokardiyal revaskülarizasyon, off-pump koroner bypass cerrahisi, iskemik mitral yetmezliği

 

Minimal invaziv ve robotik  kalp cerrahisi

 

Aritmi cerrahisi radyofrekans ablasyon, cryoablasyon

Venöz yetmezlik (varis)

 

Kalp cerrahisinde veri tabanı, risk kademelendirme ve hasta bilgilendirmesi

 

Kalp ve damar cerrahisi tarihi

 

Etik

 YAZIŞMA ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastaneleri, Kalp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Dikimevi, 06340 Ankara


RANDEVU ve İLETİŞİM

İş Tel:  
İlk Muayene, taburculuk sonrası poliklinik kontrolleri için 

tüm klinik randevularımdan sorumlu Müge hanım ile iletişime

 geçilmesi gerekmektedir. 


Klinik Sekreterya: Müge Çakmak

 Tel: +90 (312) 595 69 83 


Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı ilişkili başvurular için

Klinik Sekreterya: Filiz Dedeoğlu veya Reyhan Güngör Cibir

Tel: +90 (312) 595 60 84 


 


Cebeci Hastanesi Başhekimliği ile ilgili başvurular için

 

Sekreterya: Nursel Temur veya Sinem Karagöz

 

Tel: +90 (312) 595 68 00


  

 


E-posta

akarruchan@gmail.com

akar@ankara.edu.tr

Fax:

+90 (312) 362 56 39  (Kalp Damar Cerrahisi ABD)