PROF.DR. AYTEN NAMLI    
Adı : AYTEN
Soyadı : NAMLI
E-posta : namli@ankara.edu.tr, aytenkrc@gmail.com
Tel : 596 17 58
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


       

PROF. DR. AYTEN NAMLI

ayten namlı foto

   

Doğum Yılı:

1965 

Yazışma Adresi :

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Dışkapı-Ankara     06110   Ankara/Türkiye

Telefon :

312 596 17 58 

e-posta :

namli@ankara.edu.tr 

 

EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1999-2000

 

Post doktora

 

Surrey University School of Biology, UK

Co-Operative Research Programme:Biological Resource Management For Sustainable Agricultural System

1997

Doktora

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

1990

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

1987

Lisans

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

           

    AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2006

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

2000-2006

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

1988-2000

Araş. Gör.

Ankara Üniversitesi

Toprak Bilimi

Diğer Görevleri:

Journal of Agricultural Science- Baş Editör

Turkish Agriculture and Forestry- Editörler Kurulu Üyesi

 

Üye Olduğu Kuruluş ve Dernekler

Türkiye Toprak Bilimi Derneği- Başkan.  www.toprak.org.tr

Avrasya Toprak Bilimleri Federasyonu- Başkan. www.fesss.org

Member of American Society for Microbiology (ASM)

Member of International Union of Soil Science

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Uzmanlık Alanları

Toprak Bilimi, Çevre Kirliliği, Toprak Biyolojisi: Tarımsal atıkların değerlendirilmesi, biyokütle-briketleme sistemleri, biyolojik gübre, vermikompost, ağır metal, kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi, organik materyaller, organik kirleticiler, toprak enzimleri, termik santraller, arazi bozulumu ve çölleşme.

 

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

·  1. Doğan, M.İ. 2009. Fosfor döngüsü bakterileri.

·  2. Avag, K. 2010. Ağır metallerin giderilme yöntemleri

·  3. Boztepe, E. 2012. tavuk altlıklarının gazlaştırılması

·  4. Beşe, S. 2016. İklim değişikliğinin tarıma etkisi

Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

 1. Nilüfer Çevik. Kadmiyum, Çinko, Bakır ve Flouranthen’nin Toprak Bakterileri Üzerine Etkileri.

 2. Nihal Tamer. Gidya’nın Toprakta Enzim Aktiviteleri İle Kadmiyum Kapsamı Üzerine Etkisi.

 3. Seda Temeltaş, Ham Petrol Bulaşmasının Toprağın Mikrobiyal Biyokütlesi Üzerine Etkisi.

 4. Gül Aydemir. Afşin-Elbistan Termik Santrali emisyonlarının çevre topraklarına etkilerinin belirlenmesi.

 5. Sevgi Altun, 2010. Denizli Gökgöl Organik topraklarının tarımsal kullanım potansiyelinin belirlenmesi

 6. Omer Fikret, 2013 Toprak İşleme Tekniklerinin β-glukozaminidaz ve β-glukosidaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

 7. Didem Boran, 2014. Farklı ısıl işlem uygulamalarının vermikompost kalitesi üzerine etkileri.


Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

1. Esin Erdoğan. 2010. Petrol İle Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Olarak İyileştirilmesinin Laboratuvar Koşullarında Denenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı(236 sayfa).

2. Nihal Tamer. 2011. ORGANİK TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİN TOPRAĞIN ENZİM AKTİVİTELERİ İLE BUĞDAY VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı.

3. Shima Farasat, 2013. Kentsel Atıksu Arıtma Çamurlarının Toprağın Bazı Biolojik ve Biyokimyasal Özellileri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı.

4. Aliye Sepken Berber, 2014.Karaçam ve meşe ormanında yangın sonrası toprağın bazı özelliklerindeki değişimler. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı. 

5. Nuray Gök Tunç. 2015. MİKROALGLERİN MİKROBİYAL GÜBRE POTANSİYELİNİN BUĞDAY BİTKİSİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü.

6. Murat Mert. 2016. Akut Ağır Metal (Pb ve Cd) Zehirlenmesine Maruz Kalmış Ratların, Toprak Üzerinde Çürümesi Aşamasında Toksik Materyal ile Toprağın Etkileşim Mekanizması. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 

 YAYINLARI

 Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

(SCI: Science Citation IndexSSCI: Social Science Citation Index; AHCI: Arts&Humanities Citation Index’te Yer Alan Dergiler)

1.      Ayten Namlı, Ahmad Mahmood, Bahar Sevilir, Emre Özkır. 2017. Effect of phosphorus solubilizing bacteria on some soil properties, wheat yield and nutrient contents 2017.      Eurasian J Soil Sci. 6 (3) 249 – 258.     

2. Didem Boran, Ayten Namli, Muhittin Onur Akca. 2017. Determination of qualitiy parameters of vermicompost under different thermal techniques. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 26: 8/2017: 5205-5212. 

3. Özlü, S., Shiranjang, R., Elibol, O., Türkoğlu, M. Namlı, A. 2017. Effect of Paper Industrial. poultry research journal, 14:2: 12-17.

 

4. Farasat,S. Namlı, A. 2016. Evaluating Effects of Sewage Sludge on Soil Biochemical Properties Amounts (Incubation Experiment). Fresenius Environmental Bulletin. Fresenius Environmental Bulletin, 25(5), 1483-1492. (Yayın No: 3196726).

5. Akça, O. Namlı, A. 2015. Effects of poultry litter biochar on soil enzyme activities and tomato, pepper and lettuce plants growth. Eurasian J Soil Sci 4 (3) 161–168. 

6.   Ataseven, Y., Akça, M.O. Namlı, A. 2014. Farmer’s Attidues towards soil analyses in Ankara Province of Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 23 – No 8a: 2038- 2044

7.    Sepken, Berber, A., Farasat, S.,Namlı, A. 2014. Afforestration effects on soil biochemical properties. Eurasian Journal of Forest Science (2014) 1(1): 25-34 

8.    Ali Riza Tumer, Emre Karacaoglu, Ayten Namli, Alper Kete, Shima Farasat,Ramazan Akcan,Osman Sert, Aysun Balseven Odabas. 2013. Effects of different types of soil on decomposition: An experimental study. Legal Medicine. journal homepage: www.elsevier.com/locate/legalmed.

9.    Erdogan, E.E., Sahin, F., Karaca, A. 2011. Determination of petroleum-degrading bacteria isolated from crude oil-contaminated soil in Turkey. African Journal of Biotechnology Available online at http://www.academicjournals.org/AJBISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals. 

10.    Eraydın, E., Karaca, A. 2011. Bioremediation of crude oil polluted soils. asian J. of Biotechnology, DOI 10.3923/ajbkr.2011 

11.    Turgay, O.C., Erdogan, E., Karaca, A. 2009. Effect of humic deposit (leonardite) on degradation of semi-volatile and heavy hydrocarbons and soil quality in crudeoil-contaminated soil. Environmental Monitoring and Assesment, DOI: 10.1007/s10661-009-1213-1.  

12.    Oguz Can Turgay, Esin Eraydın Erdogan and Ayten Karaca. 2010. Effect of humic deposit (leonardite) on degradation of semi-volatile and heavy hydrocarbons and soil quality in crude-oil-contaminated soil Journal Environmental Monitoring and Assessment Publisher Springer Netherlands 170, 1-4; 45-58.  

13.    Cetin, S.C., Karaca, A., Celik, A., Unal, M.2007 Indicator effect of soil Enzymes in terms of plant distribution. Fresenius Environmental Bulletin, 16 (9B): 11861194. 

14.    Cetin, S.C., Karaca, A., Haktanır, K., Yıldız, H. 2007. Global attention to Turkey due to desertification. Environmental Monitoring and Assesment, 128:489-493. 

15.    Karaca, A., Turgay, C., Tamer, N. 2006. Effects of a humic deposit (Gyttja) on soil chemical and microbiological properties and heavy metal availability. Biology and Fertility of Soils 42: 585-592. 

16.    Karaca, A. and Baran, A. 2006. Changes in microbial biomass C and dehiydrogenase enzyme activity of fine and coarse-textured soils amended with Fresh and Composted Hazelnut Husk. Fresenius Environmental Bulletin 15 (1): 55-60. 

17.    Çevik, N. ve Karaca, A. 2006. Effect of Cadmium, Zinc, Copper and Fluoranthene on Soil Bacteria. Fresenius Environmental Bulletin 15 (1): 55-60. 

18.    Karaca, A. 2004. Effect of organic wastes on the extractability of cadmium, copper, nickel and, zinc in soil. Geoderma 122: 297-305. 

19.    Karaca, A., Naseby, D., Lynch, J. 2002. Effect of cadmium-contamination with sewage sludge and phosphate fertiliser amendments on soil enzyme activities, microbial structure and available cadmium. Biology and Fertility of Soil. 35: 435440.  

20.    Karaca, A., Haktanır, K. 1997. Determination of Cadmium contents of phosphate fertilizers and raw phosphates. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 21:4, 327-335.

21.    Arcak, S., Haktanır, K., Karaca, A. 1997. Soğuksu Milli Parkı topraklarında bazı ekolojik ve kimyasal özellikleri ile enzim aktiviteleri arasındaki ilişkiler. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 1:1, 35-41.

22.    Arcak, A., Haktanır, K., Karaca, A. 1996. Karayolları yakınındaki topraklarda trafikten kaynaklanan ağır metallerin üreaz enzim aktivitesine etkisi. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 20, 101-107.

23.    Unver, İ., Madenoğlu, S., Dilsiz, A., Namlı, A. 2013. Influence of rainfall and temperature on DTPA extractable nickel content of serpentine soils in Turkey. Geoderma 202-211.

24.    Erdogan, E., Sahin, F., Namlı, A. 2013. Phospholipid fatty acids analysis-fatty acid methylester (PLFA-FAME) changes during bioremediation of crude oil contamination soil. African Journal of Biotechnology. Vol. 12(44)-p-6294

 

8.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Ayten NAMLI, Muhittin Onur AKÇA, Hanife AKÇA. 2017. EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Kışlaköy Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi. 2017. Toprak Su Dergisi, 6 (2): (46-54).

2.  Ayten Namlı, Muhittin Onur Akça, Hanife Akça. 2017. Tarımsal atıklardan elde edilen biyokömürün buğday bitkisinin gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi 5 (1) 39 – 47.Namlı, A. Başalma, D. Türkmen, C. 2016. Organik toprak düzenleyicilerin toprak parametreleri ve ayçiçeği  Helianthus annuus L   bitkisinin verim ve verim öğeleri üzerine etkileri. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi. 4(1): 11-21.

  3. Namlı, A. Akça, M.O. 2015. Sağlıklı topraklar için sağlıklı toplumlar. TÜRKTOB Dergisi, sayı 14: 31-32, Ankara.

 4. Namlı, A. 2014. Tarımsal atıkların biyokütle enerjisi olarak kullanımı. Enerjimiz dergisi. http://www.agri.ankara.edu.tr/soil_sciences/index.php?No=27.

 5.  Namlı, A., Akça, O., Soba, R. 2014. Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması. Toprak Su dergisi. 3:1, 44-52.

6. Erdogan, E. Namlı, A., Şahin, F. 2013. Türkiye’de petrol hidrokarbonlarını parçalayan yerli bakterilerin izolasyonu, karakterizasyonu ve hidrokarbon parçalama yeteneklerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 15:45 (3). 

7.  Karaca, A., Mert, M. 2012. Adli Toprak Bilimi. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, TTBD Yayını, s 40-44.

8.  Haktanır, K. Sözüdoğru Ok, S., Karaca, A., Arcak, S., Çimen, F., Topçuoğlu, B., Türkmen, C., Yıldız, H. 2010. Muğla-Yatağan Termik Santrali Emisyonlarının Etkisinde Kalan Tarım ve Orman Topraklarının Kirlilik Veri Tabanının Oluşturulması ve Emisyonların Vejetasyona Etkilerinin Araştırılması. A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi, Cilt:2, sayı:1, sayfa:13-30.

9.  Ünal, M., Karaca, A., Camcı Cetin, S., Çelik, A. 2011. İçme Suyu Tesisi Arıtma Çamurunun Arpa Zambağı (Freesia spp.) Bitkisi Gelişimi ve Bazı ToprakÖzellikleri Üzerine Etkiler. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 46-56, ISSN:1309-0550i

10. Karaca, A., Türkmen, C., Arcak, S., Haktanır, K., Topçuoğlu, B., Yıldız, H. 2009. Çayırhan Termik Santralı Emisyonlarının Yöre Topraklarının Bazı Ağır Metal ve Kükürt Kapsamlarına Etkilerinin Belirlenmesi. A.Ü. Çevre Bilimleri Dergisi,Cilt:1 Sayı: 1 Sayfa:25-41.

11. Karaca, A., Öztürk, HS., Bayramin, İ., Erpul, G., Suiçmez, B. 2008. Küresel ısınma ve ülkemiz tarımına etkisi, Türk Tarım dergisi, sayı: 179.

12. Tamer, N. Karaca, A. 2006. Gidya ve linyitin toprağın enzim aktiviteleri üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (38): 14-22.

13. Karaca, A. 2001. Afşin-Elbistan Termik Santralı Emisyonlarının Çevre Topraklarının Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri.

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7 (1): 95-102. 

14.  Arcak, S., Karaca, A., Haktanır, K., Turgay, O.C. 1999. A.Ü.Z.F. Kenan Evren Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarında bitki türlerinin bazı enzim aktiviteleri üzerine etkileri. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5:1, 959-967.15.    Karaca, A., Arcak, S. 1999. Bazı tarımsal atıkların üreaz enzim aktivitesi, azot mineralizasyonu ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20:13, 94-107.

16.  Arcak, S., Karaca, A., Kaplan, M., Turgay, O.C., Haktanır, K. 1999. Antalya sera topraklarında ağır metal dağılımı ve bunların toprak biyolojik özellikleri ile ilişkileri. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 20:13, 138-155.

17. Karaca, A., Kızılkaya, R., Horuz, A., Arcak, S. 1998. Fındık tarımı yapılan toprakların biyokimyasal aktivite özellikleri ile toprak özellikleri arasındaki ilişkiler. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4:3, 813-822 

18. Kızılkaya, R. Arcak, S., Horuz, A., Karaca, A. 1998. Çeltik tarımı yapılan toprakların enzim aktiviteleri üzerine toprak özelliklerinin etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4:3, 797-804.

19. Omar, S.M., Karaca, A., Sözüdoğru, S. 1998. The simulation model of salt and boron transport in surface soil. Pamukkale University Engineering College, Journal of Engineering Sciences, 4:3, 829-836.

20. Sözüdoğru, S., Karaca, A., Haktanır, K. 1996. Tavuk gübresinin azot mineralizasyonu ve üreaz aktivitesi üzerine etkisi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayın No 1445, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 798, Ankara.

21. Baran, A., Karaca, A., Haktanır, K. 1996. Bakteri (Rhizobium meliloti) ve Mantarın (aspergillus niger) peat karıştırılan ve karıştırılmayan killi tınlı bir toprağın agregat stabilitesi üzerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2:2, 143-14. 

22. Karaca, A. Haktanır, K. 2000. Arıtma Çamurlarının Toprakta Alınabilir Kurşun ve Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri. A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 6:3; 13-19.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ayten Namlı, 2018. Vermicompost Production, Problems and Proposed Solutions in TurkeyUluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018. Temmuz 2018, Ankara.

2. Ayten Namlı, 2018. Microbial Diversity of Vermicompost. Uluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018. Temmuz 2018, Ankara. 

3.  Koç, İ. Yarım, E.N., Çelik, A., Mendeş, M., Mirtagioğlu, H., Namlı, A. 2017. Determination of Antifungal Effect of Wood Vinegar Obtained from Hazelnut Shells Against Mold Factors in In Vitro Conditions. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology (IMESET’17 Bitlis)., October 27-29, 2017, Bitlis, Turkey.

4. Shima Farasat, Muhittin Onur Akça, and Ayten Namlı. 2018. Effects of Municipal Wastewater Treatment Sludges on some of the Biochemical Properties of Soil and Yield of Wheat in Greenhouse Experiment. Oral presentation. Ecology 2018. Congress. April 2018, Kastamonu.

5. Muhittin Onur Akça, Shima Farasat, Ayten Namlı and Dilek Sanin. 2018. Effects of Municipal Wastewater Treatment Sludges on Some Soil Properties in Field Experiment. Poster Presentation . Ecology 2018. Congress. April 2018, Kastamonu. 

6.  Burcu Ertit Taştan, Hanife Akça, Ayten Namlı. 2018. Microalgae Cultivation in Broiler Chickens Fertilizer and Gaining the Biomass to The National Economy by Using It in Agriculture as Natural Fertilizer. Oral presentation. Ecology 2018. Congress. April 2018, Kastamonu. 

7. Ayten Namlı, Muhittin Onur Akça, Shima Farasat, Dilek Sanin. 2018. Effects of Municipal Wastewater Treatment Sludges on Heavy Metal Contents of Soil and Wheat Stalk and Grain in Field Experiment.. Poster Presentation. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018, Van.

8. Onur Akça, Hanife Akça, Ayten Namlı. 2018. Determination of the Impacts of Organic and Organomineral Fertilizers Developed from the Organic Materials of EUAŞ Afşin-Elbistan Basin Lignite on the Yield of Wheat and on Some Soil Characteristics in Field Experiment. Oral Presentation. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018, Van.

9. Ayten Namlı, Dilek Başalma, Muhittin Onur Akça. 2017. Ankara Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamurunun Aspir Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi. Sözlü Bildiri. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.  12-15 Eylül 201, Kırklareli.5

10.  Muhittin Onur Akça, Ayten Namlı. 2017. Arıtma Çamurlarından Elde Edilen Biyokömürün Mısır Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkisi. Poster Bildiri. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.  12-15 Eylül 201, Kırklareli.

11. Ayten Namlı, Muhittin Onur Akça, Hanife Akça. 2017. Çeşitli tarımsal atıklardan elde edilen biyokömürün buğday bitkisinin gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkileri. Poster Bildiri. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.  12-15 Eylül 201, Kırklareli.

12. Namlı, A. Fikret, O., Surek, D. 2016. The effect of different tillage technices on N acetyl    D Glucosaminidase and   Glucosadase enzyme activities in soil. . Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, sözlü bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

13. Erdoğan, Eraydın, E., Namlı, A., Şahin, F. 2016. Phospholipid fatty acids analysis fatty acid methyl ester changes duringbioremediation of crude oil contamination soil. Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, sözlü bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

14.   Sakin, D.E., Şaylan, L., Namlı, A., Sakin, E. 2016. Comparison of soil CO2 flux from an agrıcultural land surface under arıd conditions. Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, sözlü bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

15.   Namlı, A., Tunç, N. 2016. Determination of Microalgae s Potential of Microbial Fertilizer. Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, poster bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

 16. Namlı, A., Sevilir, B., Özkır, E., Mahmud, A. 2016. Effect of Phosphorus Solubilizing Bacteria on Bulk and Rhizospheric Soil sBiological Properties. Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, poster bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

  17.  Kaptanoğlu, Berber, A., Namlı, A. 2016. Wildfire effects on soil enzyme activities and carbon dynamics in an oak pine mixedforest. Uluslararası 5. Eurosoil Kongresi, sözlü bildiri, 18-21 Temmuz, 2016, İstanbul.

  18.  Berber, A., Tavşanoğlu, Ç., Namlı, A., Turgay, O.C. 2015. Surface fire effects on soil properties in a Mediterranean (Pinus brutia) area. 5th International Conference of Fire Effects on Soil Properties. 14-17 Temmuz, Dublin.

  19. Namlı, A.,  Akça, O.. 2014. Biochar amendment affects soil enzyme activities and tomato, pepper, lettuce plants productivity. (Poster Presentation). 9th. International Soil Science Congress on " The Soul of Soil and Civilization , 14-16 October 2014, Side-Antalya.

  20. Shima Farasat , Ayten Namlı, M. Onur Akça, F. Dilek Sanin. 2014. Evaluating effects of sewage sludge on soil chemical and biological properties and heavy metals amounts (incubation experiment). (Oral Presentation). 9th.  International Soil Science Congress on " The Soul of Soil and Civilization , 14-16 October 2014, Side-Antalya.

  21.  Dellal,İ., Çolak, A.,Namlı, A., Söylemezoğlu, G., Ülgentürk, S., Barış, E., Demir,N., Yetişmeyen, A.,Yıldırım, Y.E., Ulukan, H., Dellal, G. 2014. Agriculture in Turkey and its Role in the way of Green Growth. 2th International Carbon Summit, 3-4 Nisan 2014, İstanbul.

  22.    Erdoğan, E.E., Namlı, A., Farasat, S., Turgay, O.C. 2013. Composting Board Paper Mill Sludge with Different Organic Material. 1st Central Asia Congress on modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition. 30 Eylül-4 Ekim 2013, Bişkek, Kırgızistan.

  23. Karaca, A., Turgay, C., Tanrıvermiş, H. 2010. Türkiye Koşullarında Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevre-İnsan Sağlığına Olan Olumsuz Etkilerinden Dolayı Kamulaştırma Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Kamu Yatırımları İçin Arazi Edinimi Ve Kamulaştırma Sorunları Sempozyumu. 14-18 Haziran, 2010, Ankara.

  24. Karaca, A. 2010. Detoxification of Heavy Metals using Plant Growth Promoting Bacteria and Fungi. Indo- Italian Workshop on "Bacteria and Fungi for Environmental Sustainability" from November 29- December 1, 2010 at Amity University Campus, Sector-125, Noida, India.  

  25. Yutkuran, Z. Toksöz, S., Erdogan, E.E., Karaca, A., Akyüz, L. 2010. Degredation of pesticide residues from soil by bioremediation techniques. International Soil Cngress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Helath and Quality.     26-28 May 2010, Samsun Turkey.

  26. Karaca, A., Erdogan, E.E., Farasat, S., Turgay, O.C., Sahin, Y., Yay, H. 2010. Influence of Paper Board Mill Sludge on Soil Properties. International Soil Cngress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Helath and Quality. 26-28 May 2010, Samsun Turkey.

  27.    Karaca, A., Erdogan, E.E., Farasat, S., Turgay, O.C., Sahin, Y., Yay, H. 2010. Composting Board Paper Mill Sludge with Different Organic Wastes. International Soil Cngress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Helath and Quality. 26-28 May 2010, Samsun Turkey.

  28. Erdogan, E., Karaca, A. 2010. Determination of the Hydrocarbon-Degrading Metabolic Capabilities of Bacterial İsolates from Turkey. International Soil Cngress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Helath and Quality. 26-28 May 2010, Samsun Turkey.18.    Erdogan, E.E., Karaca, A., Sahin, F. 2010. Isolation and Characterization of Crude Oil Degrading Indigenous microrganisms in Turkey. 1. Molecular Biology and Biotechnology Congress. 26-29 Ekim 2010, Antalya / Turkey." 

  29. O. C. Turgay, H. Altınözlü, A. Dilsiz, T. Polat and A. Karaca. 2008. Evaluation of Ni and Cd Accumulating Central and West Anatolian Brassicaceae Species. The 6th International Symposium AgroEnviron, April 28th-May 1st 2008, Antalya,

  30.  Oğuz Can Turgay, Esin E. Erdogan, Ayten Karaca, Serdar Bilen. 2007. Evaluation of Soil Enzyme Activities and Biochemical Index for Monitoring the Impacts of Humic Substances Induced Biostimulation on Hydrocarbon Degradation in a Crude Oil Contaminated Soil. The third International Conference’’ 15-19 July, 2007 Viterbo / Italya

 

8.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.     Ayten Namlı. 2017. Organik ve organomineral gübrelerin toprağın enzim aktivitesi ile buğday verimi üzerine etkileri. Sözlü Bildiri. Organomineral Gübre Çalıştayı. 27 Eylül 2017, İstanbul.

2. Ayten Namlı, 2018, Solucan Gübresinin Mikrobiyal Çeşitliliği. Vermikültür Çalıştayı. Ahi Evran Üniversitesi- KOP İdaresi Başkanlığı, Nisan 2018, Kırşehir.

3. Ertit, B., Namlı, A., Bakır, B. 2016. Ağır gübresinde yüksek verimli mikroalgal biyo gübre üretimi ve mikroalgal gübrenin tarımsal kullanım potansiyelinin açığa çıkarılması. 5. ulusal biyoloji ve biyoteknoloji kongresi, 18-21 Temmuz, 2016.

4.     Namlı, A., Boran, D., Akça, M.O., Mert, M. 2015. Organik Tarım ve Çevre Koruma Açısından Solucan Gübresi. Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015 Bildiri Özet Kitabı, s: 37-38. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik, Türkiye. (Poster Sunum)

5.     Namlı, A., Akça, M.O.. 2015. Toprak: Gıdanın Başladığı Yer. Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi 2015 Bildiri Özet Kitabı, s: 247-248. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik, Türkiye. (Sözlü Sunum) .

6.    Anaç, D., Turan, M., Namlı, A., Adiloğlu, A., Daşgan, Y. 2015. Tarım, İyi tarım uygulamaları ve organik üretim. Uluslararası katılımlı; ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi’ 2015 Sonuç Bildirgesi.

7.      Namlı, A., Akça, M.O. 2015. Arıtma Çamurlarının Solucanlar (Eisenia Fetida) İle Vermistabilizasyonu. 2015. 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Bildiri Özet Kitabı, s: 83. 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye. (Sözlü Sunum).

8.     Yusuf      Kağan Kadıoğlu,        Ayten Namlı,             Selma Kadıoğlu,    Cumhur Özcan Kılınç, Muhittin Onur Akça. 2015. EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesinin Havza Araştırılmasının Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle Organik ve İnorganik Bileşenlerin Belirlenmesi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, Türkiye. (Sözlü Sunum)

9.   Namlı, A., M. Onur Akça, Hanife Mert, Yusuf Kağan Kadıoğlu. 2015. EÜAŞ AfşinElbistan Havzası Linyit İşletmesinde Bulunan Organik Materyallerin Tarımda Kullanım Olanaklarının Araştırılması. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi 01-04 Eylül 2015, Kahramanmaraş, Türkiye. (Sözlü Sunum)

10.   Yusuf Kağan KADIOĞLU, Selma KADIOĞLU, Muhittin GÖRMÜŞ, Cumhur KILIÇ, Ayten NAMLI. 2014.  Geophysical, geochemical and paleontological investigations of Afşin-Elbistan coal basin development in Kahramanmaraş. 15. Paleontoloji-Stratigrafi Workshop. 25-27 October 2014, Ankara.

11. Namlı, A. Akça, O., Soba,Gür, Ş., Terlemez, M., Bölük, Y., Yazgan, R., Eyiger, M. R. 2013. Odun Sirkesinin Biyogübre ve Biyopestisit Olarak  Kullanılabilirliğinin Araştırılması. 6. Bitki Besleme kongresi, 3-7 Haziran 2013, Nevşehir.

12.    Karaca, A. Turgay, O.C., Farasat, S. Karabağ, S. Tümer, A.R., Karacaoğlu, E. 2011. Parçalanma üzerine farklı toprak tiplerinin etkileri. 2011. Ulusal Nuri Munsuz Toprak ve Su Sempozyumu Bildiri kitabı, Ankara.

13.   Karaca, A. Turgay, O.C. 2011. Türkiyede Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığından Kaynaklanan Afetler. Türkiyenin afet risk yönetimi, 13. Yuvarlak masa toplantısı. 14 OCAK 2011, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi

14.  Tümer, A.R., Karacaoğlu, E., Karaca, A., Keten, A., Turgay, O.C., Özdemir, S. 2010. Çürüme sürecinde toprak ve dokuda oluşan değişikliklerin toprak çeşitlerine göre farklılıkları. Adli Tıp Kongresi sözlü bildiri, Ekim 2010, İzmir.

15.  S.Ozlu, R. Shiranjang, M.Türkoğlu, A. Karaca ve O. Elibol (2010). Kağıt Sanayi Artıklarının Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Altlık Olarak Kullanılması. Kümes Hayvanları Kongresi. 7 – 9 Ekim, Kayseri. (Poster)

16.  Boztepe,E.,Karaca, A. Yenilenbilir enerji kaynağı olarak tarımsal atıklar. 2010. Türkiye 9. EnerjiKongresi.www.dektmk.org.tr/pdf/enerji kongresi 11/49.pdf  

17.    Oğuz Can Turgay, Esin Eraydın Erdogan, Ayten Karaca. 2007. Değişik Biyoremidasyon Uygulamalarının Ham Petrol ile Kirlenmiş Toprak Koşullarında Karşılaştırılması. Ulusal Çevre Sempozyumu, Mersin Üniversitesi, 18-21 Nisan 2007 Mersin / TÜRKİYE

 

 

8.6. Alana İlişkin Kitap ya da Kitap Bölümü Yazarlığı

8.6.1. Kitap Yazarlığı

 1. Colon Joan, Manuel Alarcon, Healy Mark Gerard, Namlı, Ayten, Sanin, Dilek, Carlota Taya,Ponsa Sergio. 2017. Innovative Wastewater Treatment Resource Recovery Technologies: Impacts on Energy, Economy and Environment in: Producing sludge for agricultural applications. IWA Publisihing.

   2. Kapur, S. Erşahin, S. Namlı, A. Akça, E. Erdoğan, E. 2016. Carbon Management  Technologies  and Trends in Mediterranean Ecosystems . Editör. Springer, Hollanda.

   3.  Erşahin, S. Öztaş, T., Namlı, A., Karahan, G. (Editörs). 2015. Toprak Amenajmanı Kitabı. Gazi Kitapevi,  Ankara.

  4. Namlı, A. Bekyürek, Y. Topaç, E. 2016. Vermikompost  Solucan gübresi  El Kitabı Editör. GTHB, Ankara.

    5. Karaca, A. EDİTÖR. Biology of Earthworms. Springer Soil Biology Series Volume 22, 2011, DOI: 10.1007/978-3-642-14636-7.

 

 

Kitap Bölümü Yazarlığı

1.        Namlı, A. Kızılkaya, R. Vermikompost yapımında kullanılan solucanlar. Solucan gübresi  El Kitabı, 16-22.

2.        Namlı, A. Akça, O. 2016. Solucanlar ile çalışmanın temel ilkeleri. Vermikompost  Solucan gübresi  El Kitabı, 23-38.

3.        Namlı, A. Kızılkaya, R. Akça, O. 2016. Vermikompost Üretimi ve solucan toplama (hasat) yöntemleri. Vermikompost  Solucan gübresi  El Kitabı, 61-71.

4.        Cetin, S.C., Karaca, A., Kizilkaya, R. Turgay, O.C., 2011. Role of plant growth promoting bacteria and fungi in heavy metal detoxification. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Irena Sherameti & Ajit Varma (Eds.).Springer-Soil Biology Series: Detaxifcation of Heavy Metals, vol: 30, chapter 19, pp:369-388.

5.    Turgay, O.C., Kizilkaya, R.,Karaca, A., Cetin, S.C.2011. Detoxifitaion of heavy metals using earthworms. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Irena Sherameti & Ajit Varma (Eds.).Springer-Soil Biology Series: Detaxifcation of Heavy Metals, vol: 30, chapter 21, pp:407-421.

6.     Kizilkaya, R. Turgay, O.C. Cetin,S.C., Karaca, A. 2010. Earthworms interactions with soil enzymes interactions. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Ayten Karaca (Eds.), Springer-Soil Biology Series: Biology of Earthworms: vol 22chapter: 9; pp 141-158.

7.     Karaca, A., Cetin, C.S., Turgay, O.C., Kizilkaya, R. 2010. Soil enzymes as indication soil quality. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Girish C. Shukla and Ajit Varma (Eds.). Springer-Soil Biology Series: Soil Enzymology: vol 22: chapter 7, pp: 119-149.

8.      Karaca, A., Kizilkaya, R., Turgay, O.C., Cetin, S.C. 2009. Effects of earthworms on the availability and removal of heavy metals. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Irena Sherameti & Ajit Varma (Eds.).Springer-Soil Biology Series: Soil Heavy Metals: vol: 19, chapter 17, pp: 369-388.

9.    Karaca, A. Cetin, S.C., Turgay, O.C., Kizilkaya, R. 2009. Effects of heavy metals on soil enzyme activities. Editor-in-Chief: Prof. Dr. Ajit Varma, Irena Sherameti & Ajit Varma (Eds.).Springer-Soil Biology Series: Soil Heavy Metals: vol: 19, chapter 11, pp:237-262. 

Projedeki Görevi

Proje Türü (**) ve Adı

Başlama-Bitiş Tarihi

Destek Miktarı (TL)

Yürütücü

TÜBİTAK 1003

Çay Topraklarından İzole Edilen Bakteri ve Farklı Organik Materyaller ile Çay Tarımında Kullanılabilecek Biyolojik Gübre Geliştirilmesi

1 Şubat 2018- 2020

770000

     Araştırmacı

COST

Ülkemiz Su Ve Topraktan Izole Edilen Mikroalglere Üç Farklı Ön Arıtım Yöntemi Uygulanarak Biyogaz Üretim Potansiyelinin Ve Elde Edilecek Digestatın Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması.

01 Ocak 2016- devam ediyor

200000TL

Uzman

Soil Organic Carbon Project TÜBİTAK BİLGEM

 

2017-2018

300.000 TL,

     Rio Uzmanı

FAO, GEF, ÇEM

Alignment of Turkey's National Action Plan with UNCCD 10-Year Strategy and reporting process"projesi -

Ocak 2014- Eylül 2014

150000$

Yürütücü

Çay Atıklarından Elde Edilen Biyokömürün Mikrobiyel Taşıyıcı Olarak Çay Gelişimi ve Çay Topraklarının Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerine Etkisi

15 Mayıs 2017- 15 Mayıs 2019

20000

Yürütücü

Şeker Fabrikası Atığı Vinasın İnkübasyon Süresince Toprağın Bazı Kimyasal ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri

30 Haziran 2017- 30 Haziran 2018

17000

     Araştırmacı

TAGEM

Etlik piliç (broiler) dışkısında mikroalg geliştirilmesi ve elde edilen biyokütlenin tarımda doğal mikrobiyal gübre olarak kullanılmasıyla ülke ekonomisine kazandırılması -

Nisan 2015- Nisan 2017

200000

Yürütücü

EUAŞ Döner Sermaye

EÜAŞ Afşin-Elbistan Havzası Linyit İşletmesi Organik Materyallerinden Geliştirilen Organik ve Organomineral Gübrelerin Buğday Verimi ve Verim Komponentleri ile Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi- Enerji Bakanlığı

Ekim 2016- Ekim 2017

200.000

Yürütücü

A.Ü. BAP

Akut ağır metal zehirlenmesine maruz kalmış ratların, toprak üzerinde çürümesi aşamasında toksik materyal ile toprağın etkileşim mekanizması

 

Haziran 2015- Haziran 2016

30.000

Yürütücü

A.Ü. BAP

Çeşitli tarımsal atıklardan elde edilen biyokömürün buğday bitkisinin gelişimi ve bazı toprak özellikleri üzerine etkiler

01.01.2016-01.01.2017

20000

Araştırıcı

Enerji Bakanlığı EUAŞ

Afşin-Elbistan havzasındaki obruk oluşumlarının yer radarı (GPR) yöntemi ile incelenmesi

 

Ağustos-Ekim 2015

150.000

Yürütücü

Enerji Bakanlığı EUAŞ

Afşin-Elbistan Linyit Havzasında Bulunan Organik Materyallerin Havza Araştırması (Tanım-Tespit-Etüt) ve Tarımda Kullanım  Olanaklarının Belirlenmesi

 

Mayıs 2014-Haziran 2015

400.000

    Araştırmacı

TAGEM

Toprakların Karbon Tutulumu ve Sürdürülebilirliği Üzerine Toprak İşleme Tekniklerinin Etkileri

 

01.01.2010-01.01.2017

100000 

Yürütücü

Ankara Üniv. BAP

Evsel ve Kentsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Solucanlar (Eisenia fetida) ile kompostlanması

 

01.07.2013- 01.07.2014

15000

Yürütücü

A.Ü. BAP

Mikroalglerin Biyolojik Gübre Potansiyelinin Araştırılması

01.05.2012-01.05.2015

90000

Araştırmacı/

OSİB

Karaçam (Pinus nigra Arnld. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe.) Ayıklama Kesimlerinin Toprak Solunumu ve Mikrobiyal Özelliklere Etkileri

 

Ocak 2014- Ocak 2017

120000

Yürütücü

Ankara Büyük Şehir Belediyesi

Ankara Merkez Atıksı Arıtma Tesisi Arıtma Çamurunun İç Anadolu Koşullarında Kanola, Aspir ve Soya Bitkisi Gelişimi Üzerine Etkilerinin Tarla Koşullarında Belirlenmesi

Ekim 2015- Ekim 2016

650000

Araştırmacı/

OSİB

Orman yangınlarının toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkisi

 

Ocak 2011- Ocak 2015

250000

Yürütücü 

AÜ BAP

Ankara ilinde tarımsal üretimde toprak analizinin önemi konusunda çiftçi bilinç düzeyinin artırılması

 

15.11.2010-15.11.2011

14000 

Araştırmacı

Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Bilimleri BAP

Toprak bünyesi ile adli bilim arasındaki ilişki.

01.03.2009-01.03.2010

15000 

Yürütücü 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 

EÜAŞ Afşin Elbistan-A ve B Termik santralleri işletme sahaları ve çevresinin toprak, jeoloji, jeokimyasal ve çevre kirliliği bakımından incelenmesi ve tarımsal değerleme çalışmaları 

 

01.08.2009-01.01.2010

250000

Yürütücü 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 

Seyitömer Termik Santrali emisyonlarının çevre topraklarına etkisi  

 

01.03.2008-01.07.2008

180000

Yürütücü 

AÜ BAP

Çayırhan Termik Santral Emisyonlarının Etkisinde Kalan Tarım Topraklarının Kirlilik Veri Tabanının Oluşturulması ve Vejetasyon Etkilerinin Araştırılması 

 

01.01.2001-01.06.2005

15000 

Yürütücü 

AÜ BAP

Odun sirkesinin biyogübre ve biyopestisit olarak kullanılabilirliğinin araştırılması 

 

01.01.2012-01.01.2013

14000

Araştırmacı

Devlet Planlama Teşkilatı 

Muğla- Yatağan termik santral emisyonlarının etkisinde kalan tarım ve orman topraklarının kirlilik veri tabanının oluşturulması ve vejetasyon etkilerinin araştırılması

 

01.01.1995-01.01.1997

15000 

Araştırmacı

Kocaeli Üniversitesi  BAP

İçme suyu tesisi arıtma çamurlarının Fresesia yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçek kalitesi üzerine etkileri  

01.01.2004-01.01.2006

25000 

Yürütücü 

OECD-Surrey University 

Effects of phosphate fertilizer and sewage sludge on soil biological properties and cadmium concentration 

 

01.04.1999-01.01.2000

25000 Sterlin 

Araştırmacı

Devlet Planlama Teşkilatı 

Toprakta petrol kirliliğinin biyoremidasyonla giderilmesi

 

2006-2008

54000

Araştırmacı

A.Ü. BAP

Antalya sera topraklarında ağır metal dağılımı ve bunların toprak biyolojik özellikleri ile ilişkileri

 

1995-1997

12000

 

 

 

 

 


Formun Altı