DOÇ.DR. AYŞE KARAKEÇİLİ    
Adı : AYŞE
Soyadı : KARAKEÇİLİ
E-posta : akarakecili@eng.ankara.edu.tr
Tel : 203 34 22
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


 ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Doç. Dr. Ayşe Karakeçili

Doğum Tarihi: 09 Aralık 1971

İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Böl. 06100 Tandoğan Ankara

                              akarakecili@eng.ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans

 Kimya Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

1995

Doktora

 Kimya Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

2006

Doçentlik

 Kimya Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2013

 

Yüksek Lisans :

Polimerik Yüzeylerde Biyofilm Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi ve Biyotıp Uygulamaları İçin Uygun Materyal Dizaynı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu

Doktora :

Mikrodesenli Biyoaktif Malzemelerin Dizaynı, Karakterizasyonu ve Doku Mühendisliği’ndeki Uygulanmaları

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu

Akademik Görevler:

2013-devam Öğretim Üyesi, Doç.Dr, Kimya Mühendisliği, Ankara Üniversitesi.

2014-2015  Visiting Res., Biomedical Engineering, Columbia University, USA.

2010-2013  Öğretim Üyesi, Y. Doç.Dr, Kimya Mühendisliği, Ankara Üniversitesi

2000-2006 Araştırma Görevlisi, Kimya Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi

2004-2005  Visiting Researcher, Universita Degli Studi di Catania, Laboratory for Molecular Surfaces and Nanotechnology (LAMSUN), Catania, Italy

 


Araştırma Konuları:

Biyomalzeme Bilimi ve Mühendisliği

Polimer Teknolojisi

Mikro/Nanofabrikasyon Teknikleri

Doku Mühendisliği

Projelerde Yaptığı Görevler :

 1. Osteokondral Rejenerasyon için Biyomimetik Gradyen Doku İskelelerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 116M437, 2016-devam, Proje Yürütücüsü.
 2. Antimikrobiyal Peptid ve Büyüme Faktörlerini İçeren Enfeksiyona Dirençli Biyoaktif Malzemelerin Geliştirilmesi, TÜBİTAK, Proje No: 111M640, 2012-2014, Proje Yürütücüsü.
 3. Üç Fazlı Biyoaktif Polimerik Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, Ankara Üniversitesi BAP, Proje No: 13H4343003, 2014, Proje Yürütücüsü.
 4. Büyüme Faktörlerini Sıralı Salan Kitosan Doku İskelelerinin Üretimi ve Periodontal Doku Mühendisliği Uygulamaları, Ankara Üniversitesi BAP, Proje No: 11B4343006, 2011-2013, Proje Yürütücüsü.
 5. Elektroeğirme İle Nanodesenlenmiş Kitosan Yüzeylerde Hücresel Davranışların İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: 110M381, 2011, Proje Yürütücüsü.
 6. Poli(e-Kaprolakton) Membran-Biyosinyal Etkileşiminin Moleküler Düzeyde İncelenmesi. Doktora sonrası araştırma projesi, TÜBİTAK, 2007.
 7. Kıkırdak Rejenerasyonunda Doku İskelesi Destekli Biyoreaktör Performansının İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: MAG 105M097, 2008, Yardımcı Araştırmacı.
 8. Doku Mühendisliği İçin Mikrodesenli Biyoaktif Malzeme Dizaynı, DPT, Proje No: 03 K 120 570-5, 2003, Yardımcı Araştırmacı.
 9. Fotolitografik Yöntemle Biyomalzeme Dizaynı ve Doku Mühendisliği Uygulamalarının İncelenmesi, DPT, Proje No: 03 K 120 570, 2004, Yardımcı Araştırmacı.
 10. Poli (vinil ester) Bazlı Amfifilik Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Polipeptid Salım Kinetiğinin İncelenmesi, TÜBİTAK, Proje No: MİSAG-179, 2002, Yardımcı Araştırmacı.
 11. Polimerik Yüzeylerde Biyofilm Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi ve Biyoteknolojik Uygulamalar İçin Malzeme Dizaynı, TÜBİTAK, Proje No: TBAG-1199, 1195, Yardımcı Araştırmacı.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

BDMD Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği

Burslar ve Ödüller :

2014   TÜBİTAK, Yurtdışı Doktora sonrası araştırma bursu.

2007   TÜBİTAK, Yurtiçi Doktora sonrası araştırma bursu.

2005   Consorzio Interuniversitario per i Sistemi a Grande Interfaccia (CSGI), Research Fellowship

2004   L’OREAL-UNESCO 2004 ‘Yılın Genç Bilim Kadını’ ödülü.

ESERLER

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.   Yıldırım, S., Demirtaş, T.T., Dinçer, C.A., Yıldız, N., Karakeçili, A., Preparation of polycaprolactone/graphene oxide scaffolds: A green route combining supercritical CO2 technology and porogen leaching, Journal of Supercritical Fluids (133), 156-162, 2018.

2.   Dinçer, C.A., Yıldız, N., Karakeçili, A., Aydoğan, N., Çalımlı, A., Synthesis and Characterization of Fe3O4-MPTMS PLGA nanocomposites for anticancer drug loading and release studies, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, DOI: 10.1080/21691401.2016.1243546

3.   Eroğlu, A., Aydın, R.S.T, Karakeçili, A., Çalımlı, A., Fabrication and Process Optimization of PHEMA nanofibers by Response Surface Methodology, Journal of Nanoscience and Nanotechnology (16), 1-10, 2016.

4.   Aydın, R.S.T, Eroğlu, A., Karakeçili, A., Çalımlı, A., Designing Double-layered Nanofibrous Membranes as a Wound Dressing Material, Fibers and Polymers (17) 1765-1775, 2016

5.   Gürbüz, S., Demirtaş, T.T., Yüksel, E., Karakeçili, A., Doğan, A., Gümüşderelioğlu, M., Multi-layered Functional Membranes for Periodontal Regeneration:Preparation and Characterization, Materials Letters (178), 256-259, 2016.

6.   Demirtaş, T.T., Göz, E., Karakeçili, A., Gümüşderelioğlu, M., Combined Delivery of PDGF-BB and BMP 6 for Enhanced Osteoblastic Differentiation, Journal of Materials Science:Materials in Medicine (27), 12, 2016.

7.   Yüksel, E., Karakeçili, A., Demirtaş, T.T., Gümüşderelioğlu, M., Preparation of Bioactive and Antimicrobial PLGA Membranes by Magainin II/EGF Functionalization, International Journal of Biological Macromolecules (86), 162-168, 2016.

8.   Karakeçili, A., Messina, G. M. L., Yurtsever, M. Ç., Gümüşderelioğlu, M., Marletta, G., Impact of Selective Fibronectin Nanoconfinement on Human Dental Pulp Stem Cells, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces (123), 1, 39-48, 2014.

9.   Yüksel, E., Karakeçili, A., Antibacterial Activity on Electrospun Poly(lactide-co-glycolide) Based Membranes via Magainin II Grafting, Materials Science and Engineering C (45), 510-518, 2014.

10.Göz E., Karakeçili, A., Effect of Emulsification-Diffusion Parameters on Formation of Poly (3-hydroybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) Particles, Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology, DOI: 10.3109/21691401.2014.937869.

11.Karakeçili, A., Arıkan, A., Preparation of Chitosan-nanohydroxyapatite Composite Scaffolds by a Supercritical CO2 Assisted Process, Polymer Composites, DOI 10.1002/pc.22253

12.Şimşek, M., Çapkın, M., Karakeçili, A., Gümüşderelioğlu, M., Chitosan and PCL Membranes Patterned via Electrospinning:Effect of Underlying Chemistry and Pattern Characteristics on Epithelial/Fibroblastic Cell Behavior, Journal of Biomedical Materials Research: Part A, DOI: 10.1002/jbm.a.34287

13.Gümüşderelioğlu, M., Karakeçili, A., Demirtaş, T.T., Osteogenic Activities of MC3T3-E1 Cells on Heparin-immobilized Poly(caprolactone) Membranes, Journal of Bioactive and Compatible Polymers (26), 3, 257-269, 2011.

14.Karakeçili A. G., Satriano C., Gümüşderelioğlu M., Marletta, G.,  Thermoresponsive and bioactive poly(vinyl ether)-based hydrogels synthesized by radiation copolymerization and photochemical immobilization, Radiation Physics and Chemistry  (77), 154-161, 2008.

15.Demirtaş, T. T., Karakeçili, A. G., Gümüşderelioğlu, M., Hydroxyapatite Containing Superporous Hydrogel Composites: synthesis and in-vitro characterization, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, (19), 729-735, 2008.

16.Karakeçili, A. G., Gümüşderelioğlu, M., Physicochemical and Thermodynamic Aspects of Fibroblastic Attachment on RGDS-modified Chitosan Membranes, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (61), 216-223, 2008.

17.Karakeçili A. G., Satriano C., Gümüşderelioğlu M., Marletta, G.,  Enhancement of the Fibroblastic proliferation on chitosan surfaces by immobilized epidermal growth factor, Acta Biomaterialia, (4), 989-996, 2008.

18.Karakeçili A. G., Demirtaş T. T., Satriano C., Gümüşderelioğlu M., Marletta, G., Evaluation of L929 Fibroblast Attachment and Proliferation on RGDS Immobilized Chitosan in Serum-containing/Serum-free Cultures, Journal of Bioscience and Bioengineering, (104), 69-77, 2007.

19.Tığlı S., Karakeçili, A. G., Gümüşderelioğlu, M., In vitro Characterization of Chitosan Scaffolds: Influence of Composition and Deacetylation Degree, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, (18), 1665-1674, 2007.

20.Karakeçili A. G., Satriano C., Gümüşderelioğlu M., Marletta, G., Surface Characteristics of Ionically Crosslinked Chitosan Membranes, Journal of Applied Polymer Science, (106), 3884-3888, 2007.

 

21.Karakeçili A. G., Satriano C., Gümüşderelioğlu M., Marletta, G., Relationship Between The Fibroblastic Behavior and Surface Properties of RGD-immobilized PCL Membranes, Journal of Materials Science: Materials in Medicine, (18), 317-319, 2007.

22.Gümüşderelioğlu, M., Müftüoğlu, O., Karakeçili, G. A., Biomodification of Thermosensitive Copolymer of Ethylene Glycol Vinyl Ether by RGD and Insulin. Reactive and Functional Polymers, 58 (2), 149-156, 2004.

23.Gümüşderelioğlu, M., Karakeçili, G. A., Uses of Thermoresponsive and RGD/Insulin Modified Poly(Vinyl-Ether)-Based Hydrogels in Cell Cultures. Journal of Biomaterials Science Polymer Edn., 14(3), 199-211, 2003.

24.Karakeçili, G. A., Gümüşderelioğlu, M., Comparison of Bacterial Adhesion and Animal Cell Initial Adhesion on Hydrophilic/Hydrophilic Biomaterials. Journal of Biomaterials Science Polymer Edn., 13(2), 185-196, 2002.

 

Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler :

Biyomedikal Mühendsiliğinin Temelleri, Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.


Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (seçilmiş):

1.  WBC2016, World Biomaterials Congress. Dual Functional Biodegradable Membrane: A Combined Approach for Enhanced Tissue Integration and Antibacterial Properties, May 2016, Montreal, Canada (sözlü sunum).

2.  BIOMED 2011, 17th International Symposium on Biomedical Science and Technology. Cell-Material Interactions on Patterned Chitosan and PCL Surfaces. Ankara University, November 2011, Ankara (sözlü sunum).

3.  ESB 2011, 24th European Conference on Biomaterials. Surface Modification of Polycaprolactone Membrane via Heparin for Osteogenic Differentiation of MC3T3-E1 Cells. Dublin, Irland, November 2011.

4.  BIOMED 2007, Physico-chemical aspects of fibroblastic adhesion on RGDS immobilized chitosan membranes. Yeditepe University, İstanbul, August 2007 (sözlü sunum).

5.  ESB 2006, Relationship Between the Fibroblastic Behavior and Surface Properties of RGD-immobilized PCL Membranes   European Society For Biomaterials, September 2006, Nantes, France (sözlü sunum).