PROF.DR. AYŞEGÜL KARATAŞ    
Adı : AYŞEGÜL
Soyadı : KARATAŞ
E-posta : akaratas@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 0090 312 203 31 58
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

            


Adı Soyadı: Ayşegül Karataş

Adresi: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Tandoğan, 06100, Ankara 

Tel :  312 2033158

Cep tel :  532 4424303

Belgegeçer: 312 2131081

Elmek :  akaratas@pharmacy.ankara.edu.tr

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 

Lisans Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi 07.10.1983 

Y.Lisans Farmasötik Teknoloji Ankara Üniversitesi 18.09.1989 

Doktora Farmasötik Teknoloji Ankara Üniversitesi 07.06.1996

Doçent Farmasötik Teknoloji Ankara Üniversitesi 01.04.2010

Profesör Farmasötik Teknoloji Ankara Üniversitesi 01.07.2016

                           

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: “Asetaminofen’in Koaservasyon-Faz Ayrışması Yöntemi ile Mikrokapsüllerinin Hazırlanması”, Prof.Dr. Tamer Baykara 

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı : “Nonsteroidal Antienflamatuvar Maddelerin Optalmik Amaçlı İnsertlerinin Hazırlanması”, Prof.Dr. Tamer Baykara

Ziyaretçi Araştırmacı (Visiting Scientist): University of London, School of Pharmacy, Department of Pharmaceutics, Centre for Drug Delivery Research, (Prof. Dr. A.T. Florence) 2004-2005 


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:  

Ecz.Özlem Sonakın, “Oküler Veriliş için Antiglokom bir Etkin Madde olan Levobunolol HCI’ün Mikropartikül Formülasyonları üzerinde Çalışmalar”, T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006


Ecz.Şerife Bekmezci, “Piroksikam’ın Yarı Katı Dispersiyon Şeklinde Sert Jelatin Kapsüller İçinde yer aldığı Formülasyonlar üzerinde Çalışmalar”, T.C. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008


Yönetilen Doktora Tezleri:  

Uzm. Ecz. Aslıhan H. Algan, “Polimerik Nanotübüler Yapıların İlaç Taşıyıcı Sistem olarak Hazırlanması ve Karakterizasyonu” T.C. Ankara üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  2014Projelerde Yaptığı Görevler:

Oküler Veriliş için - blokör içeren Polimerik Nanokapsül Formülasyonların Tasarımı, T.C. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 2003.08.03.039, Proje Yürütücüsü, 2003-2006


Lokal Uygulanan Simvastatin Grubu İlacın Yeni Kemik Oluşumuna Etkisinin Histolojik ve Radyografik olarak Değerlendirilmesi, T.C. Gazi üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 03/2004-18, Araştırmacı, 2007.

Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Lokal Simvastatin Uygulama Sonuçlarının İncelenmesi, T.C. Gazi üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 03/2008-14, Araştırmacı, 2011.

Etken Madde Salımı Amacıyla Polimerik Nanotübüler Yapıların Hazırlanması ve Karakterizasyonu, TÜBİTAK 1001 projesi, proje no:113S201, Proje Yürütücüsü, 2013-2015

Berberinin Fosfolipid Komplekslerinin Hazırlanması ve Antiromatizmal Aktivitesinin İn Vitro ve İn Vivo Yöntemlerle Değerlendirilmesi. TÜBİTAK 1005 projesi, proje no: 215S664, Proje Yürütücüsü 2015- 


İdari Görevler: 

Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2001-2004, 2008-2010 ve 2016


Fakülte Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2010-2012


Komisyon ve Kurul Üyelikleri:


T.C. Sağlık Bakanlığı, İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, “Ruhsatlandırılmış Tıbbi Farmasötik Ürünler Farmasötik Teknoloji” Bilimsel Danışma Komisyonu üyeliği, 2003-2015


T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu ” Üyeliği,  2010-


T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, “Teknolojik Değerlendirme-4”  Bilimsel Danışma Komisyonu Üyeliği, 2015-


T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Farmakopesi Ana Çalışma Grubu Üyeliği, 2016-


Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD), Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2004.


Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD), Denetim Kurulu üyeliği,  2011-2013


Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Listesi Komisyonu Üyeliği, 2005


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Almanak Hazırlama Komisyonu Üyeliği,  2010 


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Yabancı Uyruklu Mezun Öğrencileri Değerlendirme Komisyonu Üyeliği,  2013-2014


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Bilimsel Komite Üyeliği, 2015


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Eğitim Komisyonu üyeliği,  2015-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri: 

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TÜFTAD)

Kontrollü Salım Sistemleri Derneği


A. ULUSLARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

A1. T. Baykara, A. Karataş, “Preparation of Acetaminophen  Microcapsules  by   Coaservation-phase Separation Method” Drug Development Industrial Pharmacy 1993, 19(5), 587-601. SCI

A2. N. Özdemir,  A. Karataş,  “Effect of Shape Factor on the Release Rate of Drugs  from Lipid  Matrices,”  Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 1997, 54(5), 353-356.


A3. A. Karataş, T. Baykara,  “Studies on Indomethacin Inserts Prepared by  Water Soluble  Polymers I. The Effect of Preparation Method and Polymers on  Drug Release”,S.T.P.Pharma Sci, 2000, 10(2), 187-193. Basıldığı Tarihte SCI-expanded


A4. A. Karataş, T. Baykara, “Studies on Indomethacin Inserts Prepared by  Water     Soluble  Polymers”, II. The Relation Between Dissolution Rate and Swelling   Behaviour,”  Il Farmaco, 2001, 56,  197-202. Basıldığı Tarihte SCI-expanded


A5. N. Yüksel, A. Karataş, T. Baykara, ”Comparative Evaluation of Granules Made by Different Binders by a Fluidized Bed Method”, Drug Development Industrial Pharmacy 2003, 29(4), 387-395. SCI


A6. N. Yüksel, A.Karataş, S.A. Özkan,  A. Savaşer, S.A.Özkan,  T. Baykara,   “Enhanced Bioavailability of Piroxicam using Gelucire 44/14 and Labrasol: in vitro and in vivo Evaluation”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2003, 56, 453-459. SCI


A7. A. Savaşer, A. Karataş, Y.Özkan, N. Yüksel, S.A. Özkan, T. Baykara, “Validated LC Determination of the Piroxicam-Ɛ-Cyclodextrin Inclusion Complex in Tablets and in Human Plasma”,  Chromatographia, 2004, 59, May (No.9/10),  555-560. SCI


A8. Karataş, N. Yüksel,  T. Baykara, “Improved Solubility and Dissolution Rate of Piroxicam using Gelucire 44/14 and Labrasol”,  Il Farmaco, 2005,  60, 777-782.


A9. V. Jaitely, A. Karataş,  A.T. Florence, “Water-Immiscible Room Temperature Ionic Liquids (RTILs) as Drug reservoirs for Controlled Release”, International Journal of Pharmaceutics, 2008, 354, 168- 173. SCI


A10. A. Karataş, Ö. Sonakın, M.  Kılıçaraslan, T. Baykara, “Poly (Ɛ-caprolactone)    Microparticles  containing   Levobunolol HCI Prepared  by  a  Multiple Emulsion  (w/o/w) Solvent Evaporation Technique: Effects  of the Some Formulation  Parameters  on Microparticle  Characteristics”, Journal of Microencapsulation, 2009,  26(1), 63-74. SCI


A11. A. Karataş, Ş. Bekmezci,  “Evaluation and Enhancement of Physical Stability of Semi-solid Dispersions containing Piroxicam into hard Gelatin Capsules” Acta Poloniae Pharmaceutica- Drug Research, 2013,  70(5), 883-897. SCI-expanded


A12. A. Karataş, A. Bölük, A.H. Algan, “Poloxamer/Chitosan In Situ Gelling System for Ocular Delivery of Ofloxacin” Current Drug Therapy, 2014,  9, (4), June 219-225.


A13. A. Karataş, A.H. Algan, N. Pekel-Bayramgil, F.Turhan, N. Altanlar, “Ofloxacin Loaded Electrospun Fibers for Ocular Drug Delivery: Effect of Formulation Variables on Fiber Morphology and Drug Release”. Current Drug Delivery, 2016,  13 (3):433-443. SCI-expanded


A14. A.H. Algan, M.Gümüştaş, A. Karataş, S.A. Özkan, “A Selective and sensitive Stability-Indicating HPLC Method for the Validated Assay of Etoposide from Commercial Dosage form and Polymeric Tubular Nanocarriers”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, 124: 382–389,  SCI


A15. A. Karataş, A.H. Algan, “Template Synthesis of Tubular Nanostructures for Loading Biologically Active Molecules”, Current Topics in Medicinal Chemistry, 2016.  Kabul almıştır. SCI-expanded


B. ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA (PROCEEDINGS) VE ÖZET (ABSTRACT) KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER


B1. T. Baykara,  A.Karataş, M.R. Çitoğlu, “The Effect of the Various  Addition    Forms of the Sugar Originated Excipients on the Troches Properties”. 4th International Pharmaceutical Technology Symposium, Ankara, p.28,  1988.


B2. T. Baykara, A. Karataş, “The Preparation of Acetaminophen Microcapsules by using Coaservation –Phase Separation Method”. 50th International Congress of F.I.P Istanbul, International pharmacy Journal Congress Supplement, P.213,  1990.


B3. N.Özdemir,  A.Karataş, “Effect of Shape Factors on the Release Rate of Drugs from Lipid Matrices”. 52nd International Congress of F.I.P., Lyon, International pharmacy Journal Congress Supplement, P.214, 1992. 


B4. A.Karataş, T. Baykara, “An Electrical Device for Measuring Thickness of Hydrated inserts” The First International Postgraduate Research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP-98), Istanbul, Acta Pharmaceutica Turcica, Suppl, P.25, 1998.


B5. A.Karataş,  T.Baykara, “Studies on Release of Indomethacin and  Ketorolac      Tromethamine from Inserts Prepared using Hydrogels”. 6th European Congress of Pharmaceutical Sciences, EUFEPS-2000, Budapest, Abstracts/ European Journal of Pharmaceutical Sciences 11 (Suppl. 1), S47, Elsevier, 2000.  


B6. A. Karataş, N.Yüksel, ,T. Baykara, “Improved Solubility and Dissolution of Piroxicam using Gelucire 44/14 and Labrasol”. Proc. 11th International Pharmaceutical  Technology  Symposium (IPTS- 2002), Istanbul, P.177-178, 2002.  


B7. A.Savaşer, A.Karataş, Y.Özkan, N.Yüksel, S.A. Özkan,  T. Baykara,   “Validated Liquid Chromatographic Method for Rapid Assay of Piroxicam as -cyclodextrin Inclusion Complex from Tablet Dosage Form: In vitro and In Vivo Evaluation”.  Proc. Colloquium Spectroscopicum Internationale XXXIII, Granada, P.300-301, 2003.


B8. N. Yüksel, A.Karataş, Y. Özkan, A. Savaşer, S.A.Özkan, T. Baykara,   “Enhanced Bioavailability Piroxicam using Gelucire 44/14 and Labrasol”.  Proc. 30th Annual Meeting  Exposition of the Controlled Release Society, Glasgow, 567, 2003.


B9. E. Algın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, “Effects of Different Direct Tableting Agents on In Vitro Release of Verapamil HCI from Cellulose Matrix Tablets”. Proc. 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7), Ankara, P.110, 2003. 

 

B10. E. Algın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, “Effects of the Polymer Type, Polymer:Direct Tabletting Agent Ratio and Tabletting Mechanism on Verapamil Hydrochloride Extended Release from Hydroxypropylmethyl Cellulose Matrix Tablets”. The 4th International Postgraduate research Symposium on Pharmaceutics (IPORSIP-2004), Istanbul, Acta Pharmaceutica Turcica Vol.46 Suppl. P.54, 2004.

  

B11. Z. Sezgin,  U. Numanoğlu, B. Devrim, C.T. Şengel-Türk, A.Karataş,  “Preparation and In Vitro Characterization of Indomethacin Loaded PLGA Micropheres”, Proc. 13th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2006), Antalya, p.119-120, 2006.


B12. V. Jaitely, A. Karatas,  A.T. Florence, “Water-immiscible Room Temperature Ionic Liquids and Electrically Controlled Drug Release”, Proc. 33rd Annual Meeting Exposition of the Controlled Release Society, Vienna, 1110, 2006.


B13. Ö. Sonakın, A. Karataş, M. Kılıçarslan,  T. Baykara, “Influence of Stabilizers and pH of External Aqueous Phase on the Characterictics of Poly (Ɛ-caprolactone)  Microparticles prepared by a Multiple Emulsion  (w/o/w) Solvent  Evaporation Technique”, Proc. 8th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, p.360, 2006.


B14. A. Mocan, F.E.Tuğcu, A. Karataş, C.Hasçiçek, F.M. Coşkunses, İ.D. Koçyiğit, “Application of Beclamethasone and Tetracycline containing Oral Adhesive Discs to Recurrent Aphthous Stomatitis: A Pilot Study included 43 Patients”. Oral and Maxilofacial Surgery Society 1st International Congress, Antalya, Abstract Book of ACBID, p.57, 2007.


B15. A. Karataş, Ö.Sonakın, M. Kılıçarslan,  T. Baykara, “Effects of Stirring Rate and Drug/Polymer Ratio on the Characteristics of Levobunolol HCI Loaded Poly(epsilon-Caprolactone) Microparticles”, Proc. 14th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS-2008), Antalya, p. 127-128, 2008.


B16. A. Karataş, Ş. Bekmezci,  “Evaluation of Physical Stability of Piroxicam using Gelucire 44/14, Labrasol and Polyethylene Glycol 4000”, 3rd BBBB- Bosphorus International Conference on Pharmaceutical Sciences, Antalya, Eur. J. Pharm. Sci, Vol. 38, Issue 1, Suppl. p.71-73, 2009.


B17. A.Karataş, C. Hasçiçek, A.Mocan, F.E. Tuğcu, F.M. Coşkunses, İ.D. Koçyiğit, “Development and In Vitro Evaluation of Buccoadhesive Discs containing Tetracycline HCI for the treatment of Aphthous Stomatitis”, Proc. 9th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara, p.139, 2009.


B18. A.H. Kurtoglu, A. Karataş, “Preparation of One Dimensional Polymeric nanostructures for Drug release” ,  17th International Symposium on Biomedical Science and Technology (BIOMED 2011) Ankara, p. 52, 2011.


B19. M. Kartal, A. Karataş,  N. Yüksel, M. Abu-Asaker, “Formulation Studies of Silybum Marianum Dry extracts” Proc. The 9th Central European symposium on Pharmaceutical Tecnology, Croatia, p. 179, 2012.

B20. A. Karataş,  Ş. Bekmezci, “Enhanced Physical Stability of Piroxicam Using Gelucires 44/14, Labrasol and Mannitol” Proc. The 9th Central European symposium on Pharmaceutical Tecnology, Croatia, p. 143, 2012.


B21. A.H. Kurtoglu,  A. Karataş,  N. Pekel-Bayramgil,  “Ophthalmic Drug Delivery using Elektrospun Poly (epsilon-Caprolactone)” Proc. 16th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS 2012).  Antalya, p.224-226, 2012.


B22. A. Karataş, Ş. Bekmezci,  “Evaluation of Physical Stability of Semi-solid Dispersion of Piroxicam with Gelucire 44/14, Labrasol and MCC”, ” Proc. 10th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara, p.309, 2012.


B23. A.H. Kurtoglu, A. Karataş,  “Preparation of Drug Loaded Polymeric One Dimensional Nanotubular Structures” Proc. 10th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara, p.308, 2012.


B24. A. Karataş, A.H. Kurtoglu, F.Turhan, N. Pekel-Bayramgil, “Evaluation of Drug Release of Ofloxacin from Electrospun poly (Ɛ-caprolactone) Fibers” International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development (ILARUD), Antalya, p.106, 2013. 


B25. A.H. Algan, A. Karataş, “Development of Template Synthesis Method for Production Drug Loaded Nanotubular Structures” Proc. 17th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS 2014). Antalya, p.260-261, 2014.


B26. A.H. Kurtoglu-Algan. A. Karataş, “Evaluation of Template-Synthesis Method for Production of Biodegradable Nanotubular Structures” 2014 AAPS Annual Meeting and Exposition, 2-6 Kasım, San Diego, USA, 2014. 


B27. A. Karataş, A. Bölük, A.H. Algan, “Ocular Delivery of Ofloxacin from Poloxamer/Chitosan In Situ Gelling System”  Proc. 11th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, P-66, 2015.


B28. A. Karataş,  A.H. Algan, N. Pekel-Bayramgil, F. Turhan, N. Altanlar, Ofloxacin Loaded Electrospun Fibers for Ocular Drug Delivery. 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, 25-29 Ekim, Orlando, FL, USA, 2015. 


B29. A.H. Kurtoglu-Algan, A. Karataş, Evaluation of etoposide loaded polymeric tubular nanostructures produced by template synthesis method. 2015 AAPS Annual Meeting and Exposition, 25-29 Ekim, Orlando, FL, USA, 2015 


B30. A.Karataş, A.H. Algan, N. Pekel-Bayramgil, F.Turhan, The Effect of the Drug:Polymer Ratio on the Properties of Ofloxacin  Loaded Electrospun Fibers, International Gazi Pharma Symposium (GPSS), Antalya, p.155, 2015.


B31. A.H. Algan, A. Karataş, preparation And Characterization Of polymeric Tubular Nanostructures, Proc. 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium (IPTS 2016). Antalya, p.211-213, 2016.


B32. A.Karataş, A.H. Algan Evaluation of Etoposid loaded Poly(methyl methacrylate) tubular nanostructures. Drug Formulation and Bioavailability Congress, 05-06 Eylül, Beijing, Chine, 2016


      ULUSAL TOPLANTILARDA DAVETLİ KONUŞMACI VE SÖZLÜ OLARAK SUNULAN BİLDİRİLER (2010- 2016 arası)


B33. A.Karataş, “Günümüzde Eczanelerde Hazırlanan Majistral Reçeteler, Sorunları ve Çözümleri”  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kuruluşunun 50. yılı Etkinlikleri Meslek İçi Eğitim Programı (MIEP), Davetli Konuşmacı, Ankara, 15 -16 Aralık 2010. 


B34. A.Karataş,  “Bitkisel Kökenli Etken Maddeler için Uygulanan ve Tasarlanan İlaç Salım Sistemleri” BİHAT-2014, Sözlü sunum, Ürgüp, 28 Mayıs-1 Haziran, 2014.


B35. A.Karataş,  “Bitkisel İlaç Formülasyonlarında Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm önerileri”,  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Fitoterapi ve Fitoterapide Kullanılan Ürünler Paneli, 11th Intenational Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Davetli konuşmacı, Ankara,  June 09-12 2015.


B36. A.Karataş, “Majistral Formüller” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kuruluşunun 50. yılı Etkinlikleri Meslek İçi Eğitim Programı (MIEP), Davetli Konuşmacı, Ankara, 15 Aralık 2015.


B37.    A.Karataş, “Genel giriş ve bilgilendirme ilaç ve doz tanımı” Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı tarafından Meslek içi Sürekli eğitim kapsamında düzenlenen “Uygulamalı Majistral İlaçlar Kursu”, İzmir, 28-29 Kasım 2015

  

B38.  A.Karataş, “Çocuklar ve Yaşlılarda Farklı İlaç Şekillerinin Kullanımına Ait Önemli Bilgiler”, Ankara üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sosyal Sorumluluk Projesi, Davetli Konuşmacı, 29 Nisan 2016 


C1. YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR


C1.1. Bozkır, A. Karataş, C. Hasçiek, K. Canefe, M. Kılıçarslan, N. Tarımcı, N. Yüksel, N.Gönül, N. Özdemir, T. Baykara, T. Şen,  T. Çomoğlu, “ Farmasötik Teknoloji Deneysel Uygulamalar Kitabı”, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Yayın No: 95, Ankara Üniversitesi basımevi, 2007.


C2. YAZILAN ULUSAL/ULUSLARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C2.1. A.Karataş,  "Enjeksiyon ve İmplant Teknolojilerinde Son Gelişmeler", Eczacılıkta Yenilikler II, Ed. F. Onur, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Yayın No: 99, Ankara Üniversitesi basımevi, 2010.


C2.2. A Karataş “Genel Bilgiler”, Majistral İlaç Rehberi, Türk Eczacılar Birliği Yayınları, Fersa Ofset, Ağustos 2015.


C2.3. A Karataş “Emülsiyonlar”, Majistral İlaç Rehberi, Türk Eczacılar Birliği Yayınları, Fersa Ofset, Ağustos 2015.


C2.4. A Karataş, A.H. Algan “Yarı Katı preparatlar ”, Majistral İlaç Rehberi, Türk Eczacılar Birliği Yayınları, Fersa Ofset, Ağustos 2015.


C2.5. A Karataş “Geçimsizlik”, Majistral İlaç Rehberi, Türk Eczacılar Birliği Yayınları, Fersa Ofset, Ağustos 2015.


D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER


D1. N. Kaynar-Özdemir, G. Duman, B.Özateş, D.B.  Beten, A. Karataş, D.Ermiş, A. Yüksel, “Türkiye İlaç Piyasasında Bulunan Değişik Aspirin Tablet Formülasyonları Üzerinde Araştırmalar,”  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 1989, 19, 46-58.


D2. E. Alğın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, “Effect  of Polymer Type, Polymer:Direct Tabletting Agent Ratio and Tabletting Method on Verapamil Hydrochloride Extended Release from Hydroxypropylmethylcellulose  Matrix Tablets,” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,  2004, 33(3), 125-137.


D3. A. Karataş, T. Baykara, “Studies on Release of Ketorolac Tromethamine  and Indomethacin  from Ophthalmic Hydrogel Inserts,” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 2006, 35(4), 255-268. 


D4. E. Alğın, M. Kılıçarslan, A. Karataş, N. Yüksel, T. Baykara, “Effects of Direct Tabletting Agents on Drug Release Kinetics and Swelling Behavior of  Hydrophilic Matrix Tablets,” Turkish Journal of Medical  Sciences, 2006,  36(3), 177-184, (SCI-expanded) 


D5. A. Karataş, Ö. Sonakın, “ Mikrofabrikasyon Teknolojisi ve İlaç Taşıyıcı Sistemler üzerinde Uygulamaları,” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi,  2007, 36(1), 47-74.


D6. A. Karataş, Ö. Sonakın, M.  Kılıçarslan, T. Baykara, “Effects of stirring Rate and Drug:Polymer Ratio on the Charactristics of Levobunolol HCI Loaded Poly(epsilon-Caprolactone) Microparticles”, Turkish  Journal of  Pharmaceutical Sciences, 2010, 7(3), 225-236.


D7. A.H. Kurtoğlu,  A. Karataş, “Yara Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar: Modern Yara Örtüleri” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, (2009), Basım Tarihi 2012, 38(3), 211-232.


D8. A.Karataş, F. Turhan, “Phyto-phospholipid Complexes as Drug Delivery System for Herbal Extracts/Molecules”, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 2015, 12(1), 93-102.