PROF.DR. MUHİTTİN CENK AKBOSTANCI    
Adı : MUHİTTİN CENK
Soyadı : AKBOSTANCI
E-posta : akbostan@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 03124468445
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞİM

 

Ad ve soyadı:                          Muhittin Cenk Akbostancı

Doğum yeri ve tarihi:             Zonguldak, 1964

İlgi Alanı:                               Parkinson Hastalığı, Distoni ve diğer hareket  bozuklukları

Medeni Hal:                           Evli, iki çocuklu

Görev:                                    Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda profesör

Öğrenim Durumu:     1970-1975      27 Mayıs İlkokulu, Hisarönü-Zonguldak

                                   1975-1982      Türk Eğitim Derneği Zonguldak Özel Lisesi, Zonguldak

                                   1982-1988      Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa

Önceki Görevler:        1988-1989      Bitlis Mutki Sağlık Ocağı hekimi (mecburi hizmet)

1989-1994      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi

1994               Ankara Numune Hastanesi Acil Nöroloji Polikliniği’nde Nöroloji uzmanı (mecburi hizmet)

1994-2000      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent

2000-2006      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda doçent

2006               Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda profesör

Yurtdışı Çalışma:        1998-1999      Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon, Amerika Birleşik Devletleri’nde Nöroşirurji ve Nöroloji Bölümlerinde stereotaktik cerrahide mikroelektrot kayıtlama ve botulinum-A toksini tedavisi konusunda gözlemci (visiting professor)- 6 ay

Yabancı Dil:               İngilizce (KPDS A derecesi)

Derece ve Ödüller:     -Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1987-1988 dönemi üçüncülüğü.

-3P Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998 araştırma teşvik ödülü üçüncülüğü.

- Özel Kızıl ET, Akbostancı MC, Özgüven HD, Atbaşoğlu EC. Hareket bozukluklarında ikincil sosyal anksiyete.Türkiye Psikiyatri Derneği  Yıllık Toplantısı 10. Bahar Sempozyumu, 2006, İstanbul”  künyeli çalışma ile poster bildirileri ikincilik ödülü.

 

Katıldığı Projeler:      Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nca desteklenen “Mutluer N, Akbostancı MC, Atbaşoğlu C, Karabulut HG, Bökesoy I. Huntington hastalığında nörolojik, psikiyatrik ve genetik değerlendirme” projesi (proje no SBAG-AYD-159).

Üye Olduğu Dernekler:                     Ankara Tabip Odası, Türk Nöroloji Derneği, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Derneği, The Movement Disorders Society.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN LİSTESİ

 

A- YURTDIŞI DERGILERDE BASILAN YAYINLAR

 

1- Yiğit A, Akbostancı MC, Aydın N, Mutluer N. Localization-related epilepsies: a hospital based study in Turkey. Boletim da Epilepsia 1997;2:5-9.

 

2- Akbostancı MC, Yigit A, Ulkatan S. Cavernous angioma presenting with hemidystonia. Clinical Neurology and Neurosurgery 1998 Sep;100(3):234-7.

 

3- Akbostanci MC, Atbasoglu EC, Balaban H. Tardive dyskinesia, mild drug-induced dyskinesia, and drug-induced parkinsonism: risk factors and topographic distribution.                                         a- Acta Neurologica Belgica 1999 Sep;99(3):176-81.

b- Focus on Parkinson’s Disease 2000;12:25-26.*              

   

4-  Akbostancı MC, Slavin KV, Burchiel KJ. Stereotactic ventral intermedial thalamotomy for the treatment of essential tremor: results of a series of 37 patients. Stereotactic and Functional Neurosurgery 1999;72:174-177.

 

5- Akbostancı MC, Ulkatan S, Yiğit A, Aydın N, Mutluer N. Difference of disability between electrophysiologic subgroups of essential tremor. Canadian Journal of Neurological Sciences 2000;27:60-64.

 

6- Kocatürk PA, Akbostancı MC, Tan F, Kavaslı G. Superoxide dysmutase activity and zinc and copper concentrations in Parkinson’s disease. Pathophsiology 2000;7:63-67.

 

7- Erdemoğlu AK, Akbostancı MC, Selçuki D. Familial cerebellar ataxia and hypogonadism associated with sensorimotor axonal polyneuropathy. Clinical Neurology and Neurosurgery 2000; 102:129-134.

 

8- Yücesan C, Tuncel D, Akbostancı MC, Yücemen N, Mutluer N. Hemidystonia secondary to cervical demyelinating lesions. European Journal of Neurology 2000;7:.563.


9-  Kocaturk PA, Akbostanci MC, Isikay C, Ocal A, Tuncel D, Kavas GO, Mutluer N.

Antioxidant status in cerebrovascular accident. Biol Trace Elem Res. 2001 May;80(2):115-24.

 

10- Akbostancı MC, Arıbal Kocatürk P, Uysal Tan F, Özelçi Kavas G. Erythrocyte superoxide dysmutase activity differs in clinical subgroups of Parkinson’s disease patients. Acta Neurol Belg 2001;101:180-183.

 

11- Sener HÖ, Akbostancı MC, Yücesan C, Dora B, Selçuki D. Visual evoked potantials in Parkinson’s disease-correlation with clinical improvement. Clin Neurol Neurosurg 2001; 103:147-150.

 

*“Focus on Parkinson’s Disease” hareket bozuklukları konusunda daha önce yayınlanmış makalelerin uzun özetlerini derleyip basan bir dergidir. Konuyla ilgili olarak yollanan teklif mektubu makalenin fotokopisinden hemen önce sunulmuştur.

 

 

12- Dural A, Atay MB, Akbostanci C, Kucukdeveci A. Impairment, disability, and life satisfaction in Parkinson's disease. Disabil Rehabil 25 (7): 318-323 ; 2003.

                                    

13- Savas A, Akbostanci C, Kanpolat Y. Comment to: Results of chronic subthalamic nucleus stimulation for Parkinson's disease: A 1-year follow-up study. Vesper J, Klostermann F, Stockhammer F, Funk T, Brock M, Benabid AL. Surg Neurol 57 (5): 306-313;2002.

 

14- Savas A, Akbostanci C, Kanpolat Y. Microelectrodes. J Neurosurg 2003 Jun;98(6):1324-5

 

15- Sanli H, Ekmekci P, Akbostanci MC. Idiopathic localized crossed (left side of the upper part of the body, right side of the lower part of the body) hyperhidrosis: successful treatment of facial area with botulinum A toxin injection. Dermatol Surg. 2004 Apr;30(4 Pt 1):552-4.

 

16- Yilmaz N, Yigit A, Akbostanci MC.  Crise epileptique secondaire a la clozapine dans la maladie de Parkinson. Rev Neurol (Paris). 2004 Nov;160(11):1093.

 

17- Ergun I, Akbostanci MC, Canbakan B, Kocer B, Ensari A, Nergizoglu G, Keven K. Minimal change nephrotic syndrome with stiff-person syndrome: is there a link? Am J Kidney Dis. 2005 Jul;46(1):e11-4.

 

18- Kahilogullari G, Ugur HC, Savas A, Dirik EB, Akbostanci MC, Elibol B,
Kanpolat Y. Management of a hemidystonic patient with thalamotomy, campotomy and cervical dorsal root entry zone operation.Stereotact Funct Neurosurg. 2005;83(4):180-3. 
 
19-Togay-Isikay C, Bolluk B, Ergin O, Akbostanci MC. Delayed recovery of conjugate eye deviation and head version. Eur J Neurol. 2007 Jun;14(6):e1-3.
 
20- Ozel-Kizil ET, Akbostanci MC, Ozguven HD, Atbasoglu EC. Secondary social anxiety in hyperkinesias. Mov Disord. 2008 Apr 15;23(5):641-5.
 
21- Kurtais Y, Kutlay S, Tur BS, Gok H, Akbostanci C. Does treadmill training improve lower-extremity tasks in Parkinson disease? A randomized controlled trial. Clin J Sport Med. 2008 May;18(3):289-91.
 
22- Celikel E, Ozel-Kizil ET, Akbostanci MC, Cevik A. Assessment of sexual dysfunction in patients with Parkinson's disease: a case-control study. Eur J Neurol. 2008 Nov;15(11):1168-72
 
23- Kocyigit P, Akay BN, Saral S, Akbostanci C, Bostanci S. Unilateral
hyperhidrosis with accompanying contralateral anhidrosis. Clin Exp Dermatol. 2009
Feb 13.
 

24- Bolluk B, Özel-Kizil  ET, Akbostanci MC, Atbasoglu E. Social Anxiety in Patients With Parkinson’s Disease. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2010, 22:390-394, Fall.

 

25- Sorgun MH, Akbostancı MC, Yücesan C, Erdoğan S, Mutluer N. Striatal infarct

with paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia. Acta Neurol Belg. 2012 Sep 14.

 

26- Yilmaz NH, Akbostanci MC, Oto A, Aykac O. Prevalence of restless legs syndrome

in Ankara, Turkey: an analysis of diagnostic criteria and awareness. Acta Neurol

Belg. 2012 Oct 31.

 
 

B- ULUSAL DERGILERDE BASILAN YAYINLAR

 

1-Ünaldı O, Çağlar I, Aydın N, Akbostancı MC. Santral pontin miyelinolizis ve renal amiloidoz. Optimal Tıp Dergisi 1990;3:92-94.

 

2-Arıkan N, Yücemen N, Yaman S, Berk H, Akbostancı MC. Multiple sklerozlu hastalarda ürodinamik çalışma sonuçları. Nöroloji 1990;7:53-59.

 

3-Akbostancı MC, Aydın N, Güvener A. An echovirus type 33 meningoencephalitis with ataxia. Journal of Ankara Medical School 1991;13:373-375.

 

4-Ünaldı O, Akbostancı MC, Aydın N, Çağlar I. Semple tip kuduz aşısına bağlı nörolojik komplikasyonlar. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 1992;1:59-63.

 

5-Güney M. Akbostancı MC. Nöroleptik malign sendrom (bir olgu nedeniyle).Optimal Tıp Dergisi 1993;5:163-166.

 

6-Akbostancı MC, Yiğit A. Eksitatör amino asitlerin nörolojik hastalıkların oluşumundaki rolü. Düşünen Adam 1993; 6(3):57-64.

 

7-Akbostancı MC, Kütükçü Y. Sıcak su epilepsisi:Olgu sunumu. Nöroloji 1993;10:41-44.

 

8-Akbostancı MC, Aysun S, Ciğer A, Topçu M. Çocukluk çağının sentrotemporal dikenli benign parsiyel epilepsisi, 22 olgunun incelenmesi. 4. Nöroloji Kongresi Kitabı 1994,165-171.

 

9-Aysun S, Turanlı G, Akbostancı MC, Üçkardeşler L. Hiperekpleksialı iki olgunun incelenmesi. 4. Nöroloji Kongresi Kitabı 1994;342-346.

 

10-Akbostancı MC, Yiğit A, Öztürk N, Güvener A, Aydın N. Juvenile myoclonic epilepsy, a clinical study. Doğa Turkish Journal of Medical Sciences 1994;22:179-182.

 

11- Akbostancı MC, Mutluer N. Parkinson Hastalığı’nda otonomik sinir sistemi bozuklukları. Nöroloji 1994; 21(1):84-89.

 

12- Yiğit A, Akbostancı MC, Mutluer N. Ilaca dirençli psikomotor nöbetli 15 hastanın temporal lobektomi sonrası izlem sonuçları. Epilepsi 1996,2:146-148.

 

13- Atbaşoğlu C, Akbostancı MC, Özden A, Göğüş AK, Özsan H, Mutluer N. Antipsikotiklere bağlı diskinezinin ve parkinsonizmin beden bölgelerine dağılımı ve diğer klinik özellikleri. 3P Dergisi 1998;6:111-118.

 

14- Akbostancı MC. Parkinson Hastalığı’nın Tedavisindeki Gelişmeler. Türk Nöroloji Dergisi 1998;1-2:69-77.

 

15- Akbostancı MC. Mikroelektrod kayıtlama ve parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 1999;2(1):33-34.

 

16- Karabulut HG, Akbostancı MC, Atbaşoğlu C, Bökesoy I, Mutluer N. Huntington hastalığında genetik yordama testi: nörolojik, genetik ve psikiyatrik değerlendirme. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000;3(1):7-12.

 

17- Tan F, Akbostancı MC, Küçük Ö, Kurtuluş F, Mutluer N. Kortikobazal dejenerasyonlu bir olgunun görüntüleme bulguları. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000;3(1):57-61.

 

18- Akbostancı MC, Tan F, Usar S, Balaban H, Mutluer N. Parkinson hastalığının ortaya çıkışına genel anestezinin etkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2000;1:17-22

 

19- Balaban H, Akbostancı MC, Atbaşoğlu C, Göğüş AK. Tardive dystonia or tardive myoclonus. Turkish Journal of Medical Sciences 2000;30:619-621.

 

20- Akbostancı MC, Balaban H, Atbaşoğlu C. Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği Motor Muayene Bölümü ve Anormal Istemsiz Hareketler Ölçeği’nin değerlendiriciler arası güvenirlik çalışması. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000;3:7-13.

 

21- Uysal-Tan F, Akbostancı MC. Demanslarda klinik ayırıcı tanı. Demans Dergisi 2001;1:15-25.

 

22- Uysal-Tan F, Balaban H, Ulkatan S, Akbostancı MC. Paroksismal diskinezili dört olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2001; 7:101-107.

 

23 - Akbostancı MC, Usar S, Savaş A. Parkinson Hastalığı’nın cerrahi tedavisi-literatüre bir bakış. Türk Nöroşirurji Dergisi 2001;11:151-162.

 

24-  Balaban H, Şener HÖ, Akbostancı MC, Yücesan C, Yücemen N, Mutluer N. Multipl sklerozda fasiyal miyokimi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2001;4:100-102.

 

25- Akbostancı MC. Dopamin Agonistleri. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi Panel ve Konferans Özetleri Kitabı, 2002;208-213.

 

26- Akbostancı MC. Oromandibüler diskinezi ve botulinum toksini tedavisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2002;5:107-109.

 

27- Akbostancı MC. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2003:1;223-227.

 

28- Balaban H, Akbostancı MC. Parkinson hastalığının değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2003:1;231-236.

 

30- Togay-Işıkay C, Akbostancı C, Yaman A, Mutluer N, Yavuzer S. Platelet functions during secondary prevention with aspirin or ticlopidine: a preliminary study. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2003;9: 67-70.

 

31- Uysal Tan F, Akbostancı MC, Dora B, Bolluk B, Çulcuoğlu A. Sigara kullanımı ve Parkinson hastalığı. Türk Nöroloji Dergisi 2004:10(6);497-502.

 

32- Gök H, Kutlay Ş, Kurtaiş Gürsel Y, Sonal B, Turan EB, Usar S, Akbostancı MC. Parkinson hastalığında yürüme analizi ve klinik testlerle ilişkisi. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2004; 7:7-12.

 

33- Eryiğit N, Akbostancı MC, Aytürk Z, Bolluk B. Parkinson hastalığında ürogenital semptomların sıklığı. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2006 : 9(1), 17-20.

 

34- Dirik EB, Togay-Işıkay C, Akbostancı C, Gönenli B, Mutluer N. Akut inmeli hastalarda tedaviye başlama süresini etkileyen faktörler. Türk Nöroloji Dergisi 2006 ; 12(6) :446-451.

 

35- Savaş A, Akbostancı C, Kanpolat Y. Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri Nöroşirurji 2008;1(2):5-12.

 

36- Arıca B, Akbostancı C. Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozukluklarında cerrahi uygulamalar için hasta seçimi: preoperatif ve postoperatif değerlendirme. Türkiye Klinikleri Nöroşirurji 2008;1(2):13-18.

 

37- Çakmur R, Dönmez Çolakoğlu B, Yılmaz R, Akbostancı MC. Parkinson hastalığının tedavsinde kanıta dayalı yaklaşım. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008;1(4):51-59.

 

38- Savaş A, Akbostancı MC. Parkinson hastalığında cerrahi teknik ve tedavinin ana hatları. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008;1(4):103-108.

 

39- Akbostancı MC. Parkinson hastalığınn değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler ve yeni UPDRS. Türkiye Klinikleri Nöroloji 2008;1(4):115-117.

 

40- Akbostancı MC, Yılmaz R. Botulinum toksini tedavisi ve oromandibuler diskinezi. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47 Özel Sayı: 15-18.

 

41- Akın YA, Akbostancı MC, Mercan FN, Aksun Z, Sorgun M. Botulinum Toksini Tedavisi Almış 118 Servikal Distonili Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi. Türk Nöroloji Dergisi; 2012; 18 - 3, 104 - 107.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 

1- Akbostancı MC. Başağrıları. Klinik Nöroloji. Editör Mutluer N. Ankara;Antıp AŞ 1998:101-110.

 

2- Akbostancı MC. Hareket bozuklukları. Klinik Nöroloji. Editör Mutluer N. Ankara;Antıp AŞ 1998:129-138.

 

3- Akbostancı MC. Medulla spinalis hastalıkları. Klinik Nöroloji. Editör Mutluer N. Ankara;Antıp AŞ 1998:145-154.

 

4- Akbostancı MC. Duyu sistemi ve bozukulukları. Klinik Bilimlere Giriş 2. Ankara;Antıp AŞ 1999: 321-332.

 

5-  Akbostancı MC. Ekstrapiramidal sistem ve hastalıkları. Klinik Bilimlere Giriş 8. Editörler Candan I, Mutluer N, Sayıl I, Tekeli E. Ankara:Antıp AŞ 2000:149-153.

 

6- Akbostancı MC.  Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında cerrahi tedavi. Klinik Nöroloji. Editör Erhan Oğul. Nobel & Güneş 2002: 96-103.

 

7- Akbostancı MC. Hareket Hastalıklarının Tedavisi. Medikal Tedavi. Editör İsfendiyar Candan. Antıp AŞ Yayınları, 2003:1451-1456.

 

8- Akbostancı MC. Parkinson Hastalığında Kullanılan Ölçekler. Parkinson Hastalığı. Editör Murat Emre. Güneş Tıp Kitapevleri, 2009. 215-224.

 

9- Yılmaz R, Akbostancı MC, Savaş A. Parkinson Hastalığı’nın Cerrahi Tedavisi. Parkinson Hastalığı. Editör Murat Emre. Güneş Tıp Kitapevleri, 2009. 345-356.

 

10- Yılmaz R, Akbostancı MC. İleri evre Parkinson hastalığının tedavisinde medikal ve cerrahi yaklaşımlar. Hareket Bozuklukları. Editör Bülent Elibol. Rotatıp Kitapevi, 2011. 163-177.

 

11- Durmaz N, Akbostancı MC. Primer distoniler. Hareket Bozuklukları. Editör Bülent Elibol. Rotatıp Kitapevi, 2011. 283-307.

 

Tıpkı Basım (reprint): Durmaz N, Akbostancı MC. Primer distoniler. Nöroloji Temel Kitabı. Editör Murat Emre. Hareket Bozuklukları bölümü. Bölüm editorü Bülent Elibol. Güneş Tıp Kitabevleri,2012, syf:855-862.

 

12- Erdoğan S, Akbostancı MC. Edinsel ataksiler. Hareket Bozuklukları. Editör Bülent Elibol. Rotatıp Kitapevi, 2011.447-453.

 

Tıpkı Basım (reprint): Erdoğan S, Akbostancı MC. Edinsel Ataksiler. Nöroloji Temel Kitabı. Editör Murat Emre. Hareket Bozuklukları bölümü. Bölüm editorü Bülent Elibol. Güneş Tıp Kitabevleri,2012, syf:889-892.

 

 

13- Balaban H, Akbostancı MC. Hareket bozukluklarında kullanılan ölçekler. Hareket Bozuklukları. Editör Bülent Elibol. Rotatıp Kitapevi, 2011.511-529

 

 

KİTAP ÇEVİRİSİ

 

1- Parkinson Hastalığı. Sorular ve Yanıtlar. İkinci basımdan Türkçe çeviri (Çeviren Akbostancı MC). Deomed Medikal yayıncılık, İstanbul, 2002.

 

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

 

Parkinson Hastalığı Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar. Yazar Şahin G. Editör Akbostancı MC. Veri Medikal Yayıncılık, 2008.

 

Huzursuz Bacak Sendromu Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar. Yazar Şahin G. Editör Akbostancı MC. Veri Medikal Yayıncılık, 2008.

 

Hareket Bozuklukları. Editor Bülent Elibol, Yardımcı Editörler M Cenk Akbostancı, Raif Çakmur, Gürdal Şahin, Rotatıp Yayıncılık, 2011.

 

 

ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ

 

1- Nörolojide Ayırıcı Tanı El Kitabı. Editör Poolos NP. Çeviri Editörleri Akbostancı MC, Ulkatan S.Güneş Kitabevi, 2003.

 

2- Hareket Bozuklukları İlkeler ve Uygulamalar. Editör Fahn S, Jankovic J. Çeviri Editörü Akbostancı MC, Veri Medikal Yayıncılık, 2008.

 

3- Klinik Pratikte Parkinsonizm Bozuklukları (Parkinson Disorders in Clinical Practice), Editors Schapira AHV, Hartmann A, Agid Y. Çeviri Editörü Akbostancı MC. 121 Medikal/Wiley-Blackwell, 2010.

 

4- Hareket Bozuklukları 100 Eğitici Vaka. (Movement Disorders 100 Instructive Cases) Editor  Reich SG. Çeviri Editörleri Şahin G, Akbostancı MC, Rota tıp yayınları, 2011.

 

5- Klinik Uygulamada Hareket Bozuklukları (Movement Disorders In Clinical Practice). Editors Chaudhuri RC, Ondo WG. Birinci basımdan Türkçe çeviri (Çeviren Akbostancı MC-F.Nazlı Durmaz’ın katkılarıyla). Pelikan yayıncılık, Ankara, 2011.

 

6- Parkinson Hastalığının Non-motor Semptomları (Non-motor Symptoms of parkinson's disease)Editors Chaudhuri KR, Tolosa E, Schapira A, Poewe W, Oxford. Çeviri Editörü M Cenk Akbostancı, Sigma Yayıncılık, 2011.

 

BÖLÜM ÇEVİRİSİ

 

Pocket Companion to Neurology in Clinical Practice üçüncü baskıdan Türkçe’ye çeviri. Editörler: Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD. Çeviri Editörü: Selekler K. Hareket Hastalıkları (çeviren Akbostancı MC). Güneş Kitabevi 2003: 547-581.

 

ULUSLARARASI KONGREDE OTURUM BAŞKANLIĞI 
 
1- Eleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, İstanbul, Türkiye, 2007.
4104 Parallel Session: Movement Disorders Surgery Meets Psychiatry
(Co-Chair with Andres Lozano)
 

2- Seventeenth Anuual Meeting Of European Society of Movement Analysis for Adults and Children (ESMAC), Antalya, Türkiye, 2008.

Clinical Assessment of Spasticity: The REPAS (Resistance to passive movement scale)- an Asworth Based Summary Rating Scale.

Konuşmacı: Thomas Platz.

 

 

KURS DÜZENLEME

 

Botulinum Toksininin Nörolojik Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2002, Ankara.

 

Botulinum Toksini 2. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2005, Ankara.

 

Botulinum Toksini 3. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2006, Ankara.

 

Botulinum Toksini 4. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2007, Ankara.

 

Botulinum Toksini 5. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2008, Ankara.

 

Botulinum Toksini 6. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2009, Ankara.

 

Botulinum Toksini 7. Güz Sempozyumu, Düzenleme Komitesi: Mutluer N, Akbostancı MC; 2010, Ankara.

 

Botulinum Toksini 8. Güz Sempozyumu, Düzenleme Akbostancı MC; 2011, Ankara.

 

Botulinum Toksini 9. Güz Sempozyumu, Düzenleme Akbostancı MC; 2012, Ankara.

 

Parkinson hastalığı ve Nadir Görülen Hareket Bozukluklarında Tedavi Pratiği Toplantısı, Düzenleme Akbostancı MC; 2012, Ankara.

 

 

ATIFLAR

 

ISI Web of Knowledge sitasyon sayısı 147, H İndeksi 24 (Aralık 2011)

 

ISI’nın taramadığı ancak A1-4 kapsamindaki bir dergiden atıf

 

Azevedo MFA, de Souzo LAM, Leite AC, Rodriguez FF. Distonia segmentar comc manifestacao de angiomo cavernoso. Arq Neuropsiquatr 2001;59 (3-A):613-615’te Akbostancı MC, Yigit A, Ulkatan S. Cavernous angioma presenting with hemidystonia. Clinical Neurology and Neurosurgery 1998 Sep;100(3):234-7.

 

KONGRE  BİLDİRİLERİ:

 

A- ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİLERİ

 

1- Erdemoğlu AK, Akbostancı MC, Gürçay S. Correlation of electrocardiographic changes with mortality in stroke. First Congress of European Federation of Neurological Societies 1995 Marseille (Fransa). (European Journal of Neurology 2 (S1);19-20, 1995)

 

2- Akbostancı MC, Erdemoğlu AK, Selçuki D. Cerebellar ataxia with hypogonadotrophic hypogonadism (Holmes type) associated with motor demyelinating polyneuropathy. First Congress of European Federation of Neurological Societies Marseille (Fransa). (European Journal of Neurology 2 (S1);95, 1995)

 

3- Yiğit A, Akbostancı C, Mutluer N. Postsurgical outcome in 15 patients with pharmacoresistant psychomotor seizures. Fourth Mediterranean Epilepsy Conference Hammamet (Tunus) 1996.

 

4- Turgut M, Bayülkem K, Soylu U, Akbostancı MC. Peripheral trauma-induced torticollis: report of four patients with normal neuroradiological findings. 4th International Congress of Movement Disorders 1996 Viyana (Avusturya) (Movement Disorders 1996, 11 (S1): 226).

 

5-  Arasıl T, Küçükdeveci A, Akbostancı C, Kutlay Ş. Sympathetic skin response and RR interval variation in primary fibromyalgia syndrome. The 8th World Congress of the Internaltional Rehabilitation Medicine Association 1997 Kyoto (Japonya).

 

6- Bökesoy I, Karabulut HG, Akbostancı C, Atbaşoğlu C, Mutluer N. Neurologic, psychiatric and genetic evaluation in Huntington’s Disease. The 29th Annual Meeting of the European Society of Human Genetics 1997 Genoa (Italya).

 

7- Akbostancı MC, Atbaşoğlu EC, Togay-Işıkay C, Kurtuluş F. Two cases with atypical drug-induced tremor. Tremor: Basic Mechanisms and Clinical Aspects 1997 Kiel (Almanya).

 

8- Akbostancı MC, Karabulut H, Güngör G, Ulkatan S, Yiğit A, Bökesoy I, Mutluer N. Two families with familial parkinsonism. Eighth Meeting and Tenth Aniversary of the European Neurological Society 1998 Nice (Fransa) (Journal of Neurology 1998;245:455).

 

9- Ulkatan S, Akbostancı MC, Yiğit A, Aydın N, Mutluer N. Essential tremor patients with synchronous activity of antagonist muscles are more disabled than the ones with alternating activity. Eighth Meeting and Tenth Anniversary of the European Neurological Society 1998 Nice (Fransa) (Journal of Neurology 1998;245:477).

 

10- Özelçi-Kavas G, Akbostancı MC, Arıbal-Kocatürk P, Işıkay C, Öcal A, Tuncer D, Mutluer N. Antioxidant status in cerebrovascular accident. III International Congress of Pathophysiology 1998 Lathi (Finlandiya) (Pathophysiology 1998;5(S1):210).

 

11- Akbostancı MC, Slavin KV, Burchiel KJ. Stereotactic VIM thalamotomy for treatment of essential tremor: results of a series of 37 patients. Quadrennial Meeting of the American Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery 1999 Utah (ABD)

 

12- Slavin KV, Akbostancı MC, Burchiel KJ. Thalamic surgery for treatment

of essential tremor: results in 46 patients. Annual Meeting of the Congress of Neurological Surgeons 1999, Boston, Massachusetts (Neurosurgery 45: 716-717, 1999).

 

13- Slavin KV, Akbostanci MC, Burchiel KJ. Thalamic surgery for treatment

of essential tremor: results in series of 52 patients. Thirteenth Annual Symposia on Etiology, Pathogenesis, and Treatment of Parkinson’s Disease and Other Movement Disorders 1999 Seattle (ABD) (Movement Disorders 14: 908, 1999).

 

14-Şener HÖ, Akbostancı MC, Yücesan C, Dora B, Selçuki D. Chromatic and achromatic visual evoked potentials in Parkinson’s disease. XI International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology, Prague (Çekoslavakya). (Clinical Neurophysiology 1999;110(S1):112.)

 

15-Akbostanci MC, Slavin KV, Burchiel KJ. Risk factors for delirium after stereotactic thalamic operations for tremor. 13th Meeting of the World Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Adelaide (Australia), 2001. Abstract Book, p. 2/17.

 

16- Togay-Işıkay C, Akbostancı C, Dora B, Ulkatan S, Mutluer N. Stroke subgroups and risk factors in diabetics and non-diabetics in a mutli center stroke study. 10th European Stroke Conference, Lisbon, Portugal, 2001 (Cerebrovasc Dis 2001; 11(Supl 4):98).

 

17- Savas A, Akbostancı C, Yağmurlu B, Elibol B, Erden I, Kanpolat Y. A new method for subthalamic nucleus targeting using CT/MRI image-fusion technology. 15th Congress of European Society for Stereotactic and Functional Neurosurgery, Toulouse, Fransa. (Acta Neurosurg;2002:144;076-1077).

 

18- Gök H, Kutlay S, Gürsel Y, Sonel B, Akbostancı MC, Ergin S. Computerized gait analysis in Parkinson’s disease- correlation to clinical rating scales. 13th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Brighton, İngiltere, 2002.

 

19- Sanlı H, Ekmekci P, Akbostancı C. Idıopathic localised contralateral (left side of the upper body, right side of the lower part of the body) hyperhydrosis: successful treatment of facial area with botulinum a toxin injection. Cosmoderm III, İstanbul, Türkiye, 2002 (Journal of Cosmetic Dermatology 2002;1:166).

 

20- Akbostancı C, Eryiğit N, Aytürk Z, Bolluk B. Co-occurance of increased libido and erectile dysfunction in men with Parkinson’s disease. 18th European College of Neuropsychopharmacology Congress 2005, Amsderdam, Holland. (European Neuropsychopharm 2005;15(S3), 560)

 

21- Akbostancı C, Eryiğit N, Dursun G. Acoustic analysis of voices of patients with multiple system atrophy.10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, Birleşik Krallık, 2006 (European J Neurol 2006;13(S2),221).

 

22- Akbostancı F, Erden İ, Kundakçı N, Akbostancı C. Social anxiety in patents with leprosy neuropathy. 10th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Glasgow, Birleşik Krallık, 2006 (European J Neurol 2006;13(S2),274).

 

23- Akbostancı MC, Oto-Bozkurt A, Aydın N, Mutluer N. Prevalence of restless legs syndrome in Ankara, Turkey. Tenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Kyoto, Japonya, 2006 (Mov Disord 2006: 21 (S15), 439.)

 

24- Çelikel E, Özel T, Akbostancı C, Çevik A. Sexual dysfunction in patients with Parkinson’s disease: a controlled study. Tenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Kyoto, Japonya, 2006 (Mov Disord 2006: 21 (S15), 561.)

 

25- Akbostancı C, Arıca BS, Eryiğit N, Aytürk Z. Better sexual function in women with Parkinson’s disease. Eleventh International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, İstanbul, Türkiye, 2007 (Mov Disord 2007: 22 (S16), 250)

 

26- Arıca B, Sarıkaya AC, Akbostancı MC, Mutluer. Retrospective evaluation of 33 patients with blepharospasm treated with botulinum A toxin. Eighteenth Meeting of European Neurological Societies, Nice, Fransa, 2008, P699. (J Neurol 25; 173-173,2008 .)

 

27- Selçuk F, Akbostancı MC. Oromandibular dystonia due to cerebellar infarct: a case report. Thirteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, Fransa, 2009. (Mov Disord 2009; 24:S1, 72).

 

28- Burçluköse Ö, Selçuk F, Akın AY, Akbostancı MC. Retrospective evaluation of 29 oromandibular dystonic cases who underwent botulinum toxin treatment. Thirteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, Fransa, 2009. (Mov Disord 2009; 24:S1, 72).

 

29- Sorgun MH, Erdoğan S, Yücesan C, Paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia: a case report. Thirteenth International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Paris, Fransa, 2009. (Mov Disord 2009; 24:S1, 82).

 

30- Akbostanci CM,  Durmaz NF, Arica BS, Yılmaz R.Cervical injury-related polymininnyoclonus: Case report. 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, ARGENTINA, 2010.( Movement Disorders Volume: 25 Issue: 7 Supplement: S Pages: S489-S489, 2010)

31- Arica BS, Yilmaz R, Akbostanci MC Abdominal myoclonus associated with vitamin B12 deficiency: Report of three cases. 14th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Buenos Aires, ARGENTINA, 2010. (Movement Disorders Volume: 25 Issue: 7 Supplement: S Pages: S490-S490.)

 

32- Durmaz FN, Kutlay S, Sarp U, Aliskan T, Oztuna D, Kucukdeveci AA, Akbostanci MC. The characteristics of neck pain in patients with cervical dystonia. 15th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Toronto, Canada, 2011 (Movement Disorders, Vol. 26, Suppl. 2, 2011, s209.)

 

33- Durmaz FN, Akbostanci MC. Case report: Fragile X tremor/ataxia syndrome 15th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Toronto, Canada, 2011.(Movement Disorders, Vol. 26, Suppl. 2, 2011, S375.)

 

34- Usar Incirli S, Akbostancı CM. Botulinum toxin A injections for the treatment of hereditary geniospasm. 15th International Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders, Toronto, Canada, 2011( Movement Disorders, Vol. 26, Suppl. 2, 2011 S384.)

 

35- Mercan FN, Akbostanci MC. Hashimoto encephalopathy with parkinsonism. XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders, Şangay, Çin, Aralık 2011(Parkinsonism and Related Disorders Vol. 18Supplement 2, Page S51)

 

36- Usar İncirli S, Akbostanci C. Hemifacial spasm in sleep - A polysomnographic study.

16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders, Dublin, IRELAND, JUN 17-21, 2012. (Movement Disorders Volume: 27 Supplement: 1 Pages: S201-S202 Meeting Abstract: 621).

 

37- Oto A, Aykac O, Yilmaz N, Akbostancı MC. Prevalence of restless legs syndrome in Ankara, Turkey. 16th International Congress of Parkinson's Disease and Movement DisordersLocation: Dublin, IRELAND, JUN 17-21, 2012 (Movement Disorders Volume: 27 Supplement: 1 Pages: S8-S8 Meeting Abstract: 27)

 

B-ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ

 

1-Güney M, Akbostancı MC. Nöroleptik malign sendrom (Bir olgu nedeniyle). XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi 1990 Balçova-Izmir.

 

2-Ünaldı O, Akbostancı MC, Aydın N, Çağlar I. Semple tipi kuduz aşısına bağlı nörolojik komplikasyonlar. 3. Nöroloji Kongresi 1990 Istanbul.

 

3-Akbostancı MC, Aysun S, Ciğer A, Topçu M. Çocukluk çağının sentrotemporal dikenli benign parsiyel epilepsisi:22 olgunun değerlendirilmesi. 4. Nöroloji Kongresi 1991 Kuşadası.

 

4-Aysun S, Turanlı G, Akbostancı MC, Üçkardeşler L. Hiperekspleksialı iki olgunun incelenmesi. 4. Nöroloji Kongresi 1991 Kuşadası.

 

5-Inan LE, Aydın N, Akbostancı MC, Demirci S, Bostancı G. Bir  lokalize skleroderma olgusu. 4. Nöroloji Kongresi 1991 Kuşadası.

 

6-Akbostancı MC, Yiğit A, Öztürk N, Aydın N, Güvener A. Jüvenil miyoklonik epilepsi. V. Ulusal Nöroloji Kongresi 1992 Altınyunus-Marmaris.

 

7-Arıkan N, Yücemen N, Yaman Ö, Akbostancı MC, Yaman S. Multiple sklerozlu hastalarda ürolojik değerlendirme sonuçları.XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 1993 Istanbul.

8-Yiğit A, Akbostancı MC, Aydın N. Parsiyel nöbetli 244 hastanın değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 1993 Istanbul.

 

9-Akbostancı MC, Eroğlu G, Bilgin K, Güner A. Polinöropatiye eşlik eden monoklonal gammopatili üç olgunun değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 1993 Istanbul.

 

10-Akbostancı MC, Yiğit A. Progressif supranükleer paralizi: Olgu sunumu. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 1993 Istanbul.

 

11- Akbostancı MC, Tan E, Sencer H, Çağlar I. Vitamin E eksikliği, akantositoz, kore, parkinsonizm, polinöropati, selfmutilasyon: Olgu sunumu. XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi 1993 Istanbul.

 

12- Mutluer N, Yücemen N, Akbostancı MC, Dora B. Multipl skleroz ve dilde atrofi. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi 1995 Kapadokya (Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 31. Türkiye Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, s. 30, 1995)

 

13- Yiğit A, Akbostancı MC, Mutluer N. Lamotrigin tedavisiyle ilişkili tremor. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi 1995 Kapadokya. (Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 31. Türkiye Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, s. 51, 1995)

 

14- Akbostancı MC, Yiğit A, Selçuki D, Melek I. Distoniya muskulorum deformansın botulinum-A toksiniyle tedavisi. 31. Ulusal Nöroloji Kongresi 1995 Kapadokya. (Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 31. Türkiye Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, s. 83, 1995)

 

15- Mutluer N, Akbostancı MC, Gökdemir Ö, Akgün D. Laküner infarktların etyolojisi. Beyin Damar Hastalıkları Derneği Ikinci Sempozyumu 1997 Kemer Antalya (Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1997, 3:3)

 

16- Mutluer N, Akbostancı MC, Akgün D, Gökdemir Ö. EKG’de sol ventrikül hipertrofisi skorunun iskemik inmenin prognozuna etkisi. Beyin Damar Hastalıkları Derneği Ikinci Sempozyumu 1997 Kemer Antalya (Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 1997, 3:4)

 

17- Akbostancı MC, Güngör G, Dora B. Parkinson Hastalığında depresyon tedavisinin Birleşik Parkinson Hastalığı Değerleme Ölçeği skorlarına etkisi. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi 1997 Antalya.

 

18- Akbostancı MC, Tun K, Yiğit A, Mutluer N. Serebral derin ven trombozuna bağlı derin infarktlar. 33. Ulusal Nöroloji Kongresi 1997 Antalya.

 

19- Uysal-Tan F, Usar S, Akbostancı MC, Balaban H, Mutluer N. Parkinson hastalığının patojenezinde geçirilmiş operasyonların rolü. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 Bursa (Türk Nöroloji Dergisi 1998;4(Özel Sayı):67).

 

20-Gökdemir Ö, Yiğit A, Akbostancı MC. Nöronal migrasyon anomalisine bağlı hemidistoni. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 Bursa (Türk Nöroloji Dergisi 1998;4(Özel Sayı):71).

 

21- Balaban H, Tan F, Akbostancı MC, Mutluer N. Bir Türk ve bir Amerikan hareket bozuklukları polikliniğinin karşılaştırılması. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 Bursa (Türk Nöroloji Dergisi 1998;4(Özel Sayı):72).

 

22- Akgün D, Akbostancı MC, Karataş A. Fenitoin toksisitesine bağlı diskinezi. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi 1998 Bursa (Türk Nöroloji Dergisi 1998;4(Özel Sayı):73).

 

23- Akbostancı MC, Savaş A, Balaban H, Tan F, Elibol B, Kanpolat Y. Parkinson hastalığında pallidotominin yürüme hızına etkisi. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, Kuşadası (Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:25).

 

24- Tan F, Akbostancı MC, Dora B, Eroğlu G, Gökdemir Ö, Çulcuoğlu A. Tütün kullanımı ve Parkinson hastalığı. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, Kuşadası (Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:38).

 

25- Tan F, Gökdemir Ö, Dora B, Eroğlu G, Akbostancı MC, Çulcuoğlu A, Mutluer N. Ilaçların Parkinson hastlığının ilerleme hızına etkisi. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, Kuşadası (Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:38).

 

26- Balaban H, Akbostancı MC, Mutluer N. Konjugal Parkinsonizm. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, Kuşadası (Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:38).

 

27-Akbostancı MC, Balaban H, Ulkatan S. Botulinum-A toksini tedavisi: Ibni Sina hastanesi deneyimi. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi 1999, Kuşadası (Türk Nöroloji Dergisi 1999;5:42).

 

28- Usar S, Akbostancı MC, Yılmaz A, Göğüş AK. Posttravmatik bazal ganlion hematomu, frontal lob sendromu, malign gliom. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi 2000, Istanbul (Türk Nöroloji Dergisi 2000;3:50).

 

29- Akgün D, Turan EB, Torun F, Akbostancı MC, Mutluer N. Bir servikosefalik fibromüsküler displazi olgusu. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi 2000, Istanbul (Türk Nöroloji Dergisi 2000;3:56).

 

30- Usar S, Akbostancı MC, Çulcuoğlu A, Mutluer N. Uykuda hemifasiyal spazm. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi 2001, Kemer-Antalya. Program ve Bildiri Özet Kitabı, 148.

 

31- Özay E, Turan E, Doğanyiğit F, Bolluk B, Aydın N, Akbostancı MC. Toronto Western Spazmodik Tortikollis Değerleme Ölçeğin’nin Türkçe standardizasyonu. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002, Kemer, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 68.

 

32- Özay E, Turan E, Bolluk B, Akbostancı MC. Abuli: olgu sunumu. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002, Kemer, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 117.

 

33- Turan E, Özay E, Akbostancı MC, Cesur M, Gürsoy A, Erdoğan G. Parkinsonizm bulguları olmayan bir olguda tek doz levodopa kullanımına bağlı diskinezi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002, Kemer, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 147.

 

34- Akbostancı MC, Savaş A, Turan E, Usar S, Elibol B, Karabudak R, Bora-Tokçaer A, Baysal Aİ, Kanpolat Y. Multipl skleroza bağlı tremorda stereotaktik cerrahi tedavi. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi 2002, Kemer, Antalya, Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, 224.

 

35- Turan EB, Oto A, Akbostancı MC. Ortostatik tremorlu üç olgunun gözden geçirilmesi. Beşinci Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Konresi, 2003, Uludağ, Bursa.

 

36- Gönenli B, Akbostancı MC. Stiff person sendromlu bir olgu. Beşinci Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Konresi, 2003, Uludağ, Bursa.

 

37. Sarıkaya S, Berksun O, Aytürk Z, Akbostancı MC. İdyopatik Parkinson hastalığı gelişen bir kronik şizofreni olgusu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Kongre Kitabı 2003, Belek, Antalya, 460.

 

38. Gönenli-Koçer B, Togay-Işıkay C, Akbostancı C. Sisplatine bağlı bir vasküler toksisite olgusu. İkinci Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Çeşme, İzmir, 2004 (Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004;10:24)

 

39. Bolluk B, Togay-Işıkay C, Ergin Ö, Akbostancı MC. Uzamış Vulpian belirtisi:olgu sunumu. İkinci Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Çeşme, İzmir, 2004 (Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004;10:27)

 

40. Bolluk B, Togay-Işıkay C, Yılmaz N, Akbostancı MC. Serebral İnfarrkta bağlı refleks blefarospazm:iki olgu sunumu. İkinci Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Çeşme, İzmir, 2004 (Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2004;10:28).

 

41. Eryiğit N, Oral D, Akbostancı M. Metoprolol kullanımına bağlı kore. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2004 (Kongre Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, 275).

 

42- Sorgun MH, Akbostancı MC. Lyme hastalığının neden olduğu bilateral fasiyal paralizili olgu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 5 (Ek 4), 99.

 

43- Sarıkaya S, Akbostancı MC. Yazıcı krampı ve botulinum toksini tedavisi. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 5 (Ek 4), 116.

 

44- Burçluköse Ö, Özaydın Z, Akın YA, Akbostancı MC. Botlinum toksini tedavisi almış 22 oromandibüler distonili olgunun retrospektif değerlendirmesi. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 5 (Ek 4), 116.

 

45- Akın YA, Burçluköse Ö, Özaydın Z, Akbostancı MC. Botulinum toksini tedavisi almış 101 hemifasiyal spazmlı olgunun retrospektif değerlendirmesi. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 5 (Ek 4), 117.

 

46- Özaydın Z, Akın YA, Burçluköse Ö, Akbostancı MC. Botulinum toksini tedavisi almış 118 servikal distonili olgunun retrospektif değerlendirmesi. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006. Türk Nöroloji Dergisi 2006; 5 (Ek 4), 117.

 

47- Arıca B, Akbostancı MC. Antifosfolipit antikor pozitifliğine bağlı kore olgusu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2007. Türk Nöroloji Dergisi 13(5) S1, 81, 2007.

 

48- Özlenen Şimşek Papur, Orhan Terzioğlu, Raif Çakmur, Cenk Akbostancı, Okan Doğu,

Nermin Mutluer, Egemen İdiman. Nörolojik Tutulumu Olan Wilson Hastalarında ATP7B Geninin 8, 9, 12, 13, 14, 16 ve 18 Nolu Ekzonlarındaki MutasyonlarIn DNA Dizi Analizi ile Saptanması 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özeti Kitabı s32, Turk Norol Derg 2009; 15(Ek 2): 23-28.

 

49- Büşra S. Arıca, F. Nazlı Durmaz, M. Cenk Akbostancı. Lance Adams Sendromundaki Miyokloniler Kortikal mi? Olgu Sunumu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özeti Kitabı s158. Turk Norol Derg 2009; 15(Ek 2): 157-223

 

50- Nazlı Durmaz. Esansiyel Tremorda İşitme Azlığı. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özeti Kitabı S26.  Turk Norol Derg 2009; 15(Ek 2): 23-28.

 

51- Akbostancı MC, Yılmaz R, Sarılar Ç. Apomorfin infüzyonu Ankara Tıp deneyimi. 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Bildiri Metinleri Kitabı, s90, 2011.

 

UZMANLIK TEZI

 

Parkinson Hastalığı’nda Otonomik Sinir Sistemi Bozuklukları.

 

KONUŞMALAR

Uluslararası Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

1- Blepharospasm and Oromandibular Dystonia. Neuromediterranee, 2004, İstanbul.

 

2- The Pathophysiology of the Motor Complications of Long-Term Levodopa Therapy. Neuroscience Days, Czech-Turkish Platform, 2004, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

3- Spectrum of Choreic Disorders. 2nd Mediterranean School of Movement Disorders and Neurodegeneration, 2011, İstanbul.

 

4- Pharmacokinetic Considerations in the Treatment of Alzheimer's Disease. 3rd Neuroscience Forum, 2012, Kuala Lumpur, Malezya.

 

5- Drug Adherence in Parkinson's Disease. 3rd Neuroscience Forum, 2012, Kuala Lumpur, Malezya.

 

Ulusal Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

 

1- Parkinson hastalığının tedavisinde pallidotomi. Türk Nöroloji Derneği Bilimsel Toplantısı 1996, Ankara.

 

2- Hiperkinetik bozukluklarda cerrahi tedavi (Hareket hastalıkları panelinde). 33. Ulusal Nöroloji Kongresi 1997, Antalya.

 

3- Mikroelektrod kayıtlama ve Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. 3. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu 1999, Istanbul.

 

4- Sağ ve sol ağırlıklı Parkinson hastalarının kognitif işlevlerinin karşılaştırılması. Normalden Davranış Bozukluklarına Serebral Asimetri ve Dopaminerjik Sistemle Ilişkisi Paneli 2000, Ankara.

 

5- Sağ ve sol ağırlıklı Parkinson hastalarının kognitif işlevlerinin karşılaştırılması. Serebral Asimetri Paneli. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 2000, Belek, Antalya.

 

6- Esansiyel Tremor ve Jeneralize Distoninin Cerrahi Tedavisi. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi 2000, Istanbul.

 

7- Parkinson Hastalığı’nın Cerrahi Tedavisi-Dünya Deneyimi. 4. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu 2001, Kemer, Antalya.

 

8-  Oromandibüler distoni ve botulinum toksiniyle tedavisi- Botulinum Toksininin Nörolojik Hastalıklarda Kullanımı Kursu, Mayıs 2002, Ankara.

 

9- Parkinson hastalığının tedavisine güncel pratik yaklaşımlar- Konya Tabip Odası Toplantısı, Ekim 2002, Konya

 

10- Dopamin agonistleri- Ulusal Nöroloji Kongesi, Ekim 2002, Antalya.

 

11- Oromandibüler Distoni: Tedavi seçenekleri ve botulinum toksininin tedavideki yeri- Botulinum Toksini-İyi Klinik Uygulamalar sempozyumu, Aralık 2002, İstanbul.

 

12- Hareket Bozuklukları Semiyolojisi. Türkiye Psikiyatri Derneği VII. Bahar Sempozyumları, 2003, Kemer, Antalya

 

13- Psikiyatri Polikliniğinde Nörolojinin İlgi Alanına Giren Hareket Bozuklukları. Türkiye Psikiyatri Derneği VII. Bahar Sempozyumları, 2003, Kemer, Antalya

 

14- İlaca Bağlı Hareket Bozuklukları. Beşinci Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 2003, Uludağ, Bursa.

 

15- Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi Paneli. Beşinci Ulusal Parkinson Hatsalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, 2003, Uludağ, Bursa.

 

16- Parkinsonizmin ön planda olduğu taupatiler ve patoloji. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Belek, Antalya.

 

17- Progresif Supranükleer Felç. Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizm Sempozyumu, 2004, İstanbul.

 

18- Botulinum Toksininin  Etki Mekanizması. 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG EMG Kongresi, 2004, Samsun.

 

19- Parkinson Hastalığı’nın Cerrahi Tedavisi. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004, Antalya.

 

20- Parkinson Hastalığında Ürogenital Sistem Bozuklukları ve Tedavileri. Hareket Bozukluğu Hastalıklarında Tedavi Sempozyumu, 2004, İstanbul.

 

21- Parkinson Hastalığında Cerrahi tedavi. Neden ? 6. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi. 2005, Çeşme, İzmir.

 

22- Botulinum Toksininin Etki Mekanizması. Botulinum Toksini 2. Güz Sempozyumu 2005, Ankara

 

23. Toronto Western Servikal Distoni Değerleme Ölçeği’nin Türk Toplumu İçin Standardizasyon Çalışması Sonuçları. Botulinum Toksini 2. Güz Sempozyumu 2005, Ankara

 

24. Tremorlar: Tedavi. I. Uludağ Nöroloji Günleri, 2006, Uludağ, Bursa.

 

25. Parkinson Hastalığında Fonksiyonel Cerrahi. Kime, Ne Zaman ve Nasıl Yapılmalı? 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2006.

 

26. Olgularla Parkinson hastalığının geç dönem motor sorunları (dalgalanma-diskinezi yürümede donma ve dengesizlik): Cerrahi yaklaşımlar 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2007.

 

27. Parkinson Hastalığı’nda Alternatif Tedaviler, Apomorfin. 7. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Bodrum, 2008.

 

28. Filmlerde Hareket Bozuklukları. 7. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Bodrum, 2008.

 

29. Parkinsonda Klinik Değerlendirme ve Tedavi. I. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2008.

 

30. Diskinezileri olan olguda tedavi yaklaşımı. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2008.

 

31. Zor olgularla Parkinson Hastalığı: Siz olsanız ne yapardınız? (İleri stratejilerin tartışılması : Cerrahi, infüzyon vs.) : Panel tartışma. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2008.

 

32. Uykuyla İlişkili Hareket Bozuklukları. 2. Uyku Bozuklukları Kursu, Ankara, 2009.

 

33. Botulinum toksini: molekülden kliniğe. Ulusal Distoni Sempozyumu, İstanbul, 2009.

 

34. Hareket Bozukluklarında Cerrahi tedavi: Nörolog Gözüyle. Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Marmaris, 2009.

 

35. Hareket hastalıklarında etkin destrüktif fonksiyonel cerrahi: olgu önekleriyle stratejiler. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009, Antalya.

 

36. Molekülden kliniğe botulinum toksini. TPRECD Kış Sempozyumu 2010, Yüz Gençleştirmede Güncel Yaklaşımlar. Kartalkaya, Bolu, 2010.

 

37. Tremorların cerrahi tedavisi: Kime, ne zaman, nasıl? Tremor Sempozyumu, Hatay, 2010.

 

38. Parkinson Hastalığında Tedavi Algoritmaları. 6. Uludağ Nöroloji Günleri, Uludağ, Bursa, 2011.

 

39. Parkinson Hastalığında Cerrahi Tedavi Endikasyonları ve Hastanın  Cerrahiye Hazırlanması.2. Uludağ Nöroşirurji Kış Sempozyumu, Uludağ, Bursa, 2011.

 

40- Parkinson hastalığında Cerrahi Uygulamalar. 9. Ulusal Parkinson Hastalığı Kongresi, Antalya, 2011.

 

41- Botulinum Toksininin Ticari Formlarının Karşılaştırılması. Botulinum Toksini 8. Güz Sempozyumu, Ankara, 2011.

 

42- Belleğin Moleküler Biyolojisi. Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferansları. Ankara, 2011.

 

43- Hareket bozukluklarında fonksiyonel cerrahi için pratik öneriler:Nasıl seçip yönlendirelim? 47. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2011.

 

44- Botulinum toksini, oromandibuler distoni ve siyalore. 7. Uludağ Nöroloji Günleri Uludağ, Bursa, 2012.

 

45- Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi. 7. Uludağ Nöroloji Günleri Uludağ, Bursa, 2012.

 

46- Distoni ve Tremorda Cerrahiye İyi Cevap. Parkinson Hastalığı Derneği Sempozyum Serisi, 2012, Mardin.

 

47- Parkinson Hastalığı ve Parkinsonizmde İnvazif Tedavilerin Pratikteki Yeri;
Karar ve Uzun Dönemde Takip Sorunları. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2012.

 

TEZ YÖNETİMİ

 

Epley manevrasının benign pozisyonel vertigo  tedavisindeki etkinliğinin belirlenmesi: Çift kör plasebo kontrollü etkinlik çalışması.

Ar. Gör. Dr Tuncay Çelik ile birlikte.

 

Parkinson Hastalığında Antiparkinson Tedaviye Bağlı Cinsel İşlev Bozukluğu ve Hiperseksüalite Sıklığı.

Ar Gör. Büşra Sümeyye Arıca ile birlikte.

 

Parkinson Hastalığında Bilateral Subtalamik Çekirdek Üzerine Uygulanan Derin beyin Stimülasyonunun Sözel Akıcılık ve Görsel Uzaysal Oryantasyona Etkisinin Stimülasyon Tarafı ile İlişkisi.

Ar Gör. Rezzak Yılmaz ile birlikte.

 

KOMİSYON ÜYELİKLERİ

 

Nütrüsyon komitesi üyeliği 5 yıl

Beyin ölümü tespit komisyonu üyeliği 5 yıl

 

EDİTÖRLER KURULU ÜYELİĞİ

 

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi

Türk Nöroloji Dergisi

Nöropsikiyatri Arşivi