PROF.DR. MUSTAFA AKÇELİK    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : AKÇELİK
E-posta : akcelik@science.ankara.edu.tr
Tel : 2126720/1056
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

       ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Mustafa AKÇELİK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yılı:

1960

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan, 06100, Ankara

Telefon :

2126720-1119

Faks :

2232395

e-posta :

akcelik@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

T.C.

Ankara

Fen

Biyoloji

Lisans

1984

T.C.

Ankara

Fen Bilimleri

Gıda

Yüksek Lisans

1987

T.C.

Ankara

Fen Bilimleri

Gıda

Doktora

1991

 

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

T.C.

Trabzon

Biyoloji

Arş. Grv.

1984-1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

T.C.

Ankara

Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Doç. Dr.

1988-1996

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

T.C.

Ankara

Biyoloji Biyoteknoloji

Prof. Dr.

2002- Sürüyor

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

T.C.

Ankara

Gıda Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkan Yard.

2000-2002

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

T.C.

Ankara

Biyoloji Biyoteknoloji

ABD Başkanı

2004-Sürüyor

Ankara Üniversitesi

T.C.

Ankara

Biyoteknoloji Enstitüsü

Enstitü Müdürü

2010-2012

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Genetik, Mikrobiyoloji, Biyoteknoloji

Laktik Asit Bakterileri, Salmonella Patojenitesi, Genetik Regülasyon, Plazmid Biyolojisi, Konjugasyon, Faj dirençlilik, Bakteriyosin üretimi

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY 302/Genetik II 

804629/Genlerin Organizasyonu, Fonksiyonu ve Evrimi 

BİY 495/Genetik Mühendisliği 

 

BİY101/Genel Biyoloji 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

15 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı.                                               

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı                                                                                         

  1072

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 26

 8

Doktora

 13

 2

Uzmanlık

 -

 -

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Destek Sağlayan Kurum

Proje Kodu

Başlama

Tarihi

Bitiş Tarihi

Dam ve seqA Genlerinin İfadesinin İnsan ve Hayvan Sağlığı Açısından Risk Oluşturan 7 Farklı Salmonella enterica Serovarlarının Biyofilm Üzerindeki Rolünün Belirlenmesi


Gıda Kaynaklı Patojen Bakterileri

İnhibe Eden Bakteriyofajların İzolasyonu ve Çeşitli Gıdalarda Biyokoruyucu Olarak

Kullanılma Potansiyellerinin Test Edilmes


Lactococcus lactis subsp. lactis MA83 Şuşunda Faj Adsorbsiyon İnhibisyon Mekanizmasının Hücre Yüzey Karakteristikleri ile İlişkisi

TÜBİTAK                  215Z089
TÜBİTAK

BAP/BAP Projeleri

      2130025                       
                                                  

2016             2015
2001

20192017
2003

Faj Tiplendirmesi, AntibiyotikDuyarlılık, Plazmid Profilleri ve Lateral Gen Transferi Kriterleri Esas Alınarak Salmonella enterica serovar. Typhimurium Suşlarının Karakterizasyonu

BAP/BAP Projeleri

BAP

20060705110

2006

2008

Starter Kültür Olarak Kullanılan Laktokok Suşlarında Doğal Gen Aktarım Sistemlerinin Analizi

TÜBİTAK

1001

BT2005040326

2005

2006

Endüstriyel Açıdan Kullanışlı Lactococcus lactis Suşlarının Tanısı ve Laktik Fajların İnaktivasyonu Üzerinde Araştırmalar

TÜBİTAK

1001

BT2004270162

2004

2006

Yoğurt Fabrikalarında Faj Probleminin Çözümüne Yönelik Bir Araştırma

TÜBİTAK

Diğer (Tübitak)

TOGTAG/TARP 2106

1998

2003

Laktokoklarda Faj Dirençlilik Sistemlerinin Genetik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Tanımlanması

TÜBİTAK

Diğer (Tübitak)

TÜBİTAK

2001

2003

Lactococcus lactis Suşlarının Ürettiği Bakteriyosinlerin Genetik ve Biyokimyasal Karakterizasyonu

TÜBİTAK

/Diğer (Tübitak)

TUBİTAK-TBAG-HD/90-105T506

2006

2007

Salmonella enterica serotip Typhimurim’un Patojenitesinde stj Fimbriyal Operonunun Rolünün ve Bu Operonun Genetik Regülasyonunun Tanımlanması

TÜBİTAK

/Diğer (Tübitak)

TUBİTAK-TBAG-107T459

2007

--.--.----

Salmonella enterica serotip Typhimurium’un Adhezyon Fasktörü MisL Ototransporter Proteininin Genetik Regülasyonunun, Transpozon Mutasyonu Yöntemi İle Tanımlanması

TÜBİTAK/

Diğer (Tübitak)

TUBİTAK-TBAG-106T446

2006

--.--.----

Laktik streptokoklarda Nisin üretim özelliğinin genetik determinantları, bu özelliğin aktarım olanakları ve mikrobiyel yolla nisin üretimi üzerinde araştırmalar

TÜBİTAK/

Diğer (Tübitak)

GAG36-DPT

1993

1995

Bradyrhizobium japonicum suşlarının azot fiksasyon ve nodülasyon yeteneklerinin ekolojik ve genetik analizi

TÜBİTAK/

Diğer (Tübitak)

TOAG-920

1992

1995

Süt Sanayii İçin Peynir ve Yoğurt Kültürleri İle Laktaz Enzimi Üretimi: Laktoz Tahammülsüzlüğüne Karşı Geleneksel ve Modern ÇözümlerDPT/DPT Projeleri

YUUP

2003

2006

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

TEZEL, B.U., AKÇELİK, N., YÜKSEL, F.N., KARATUĞ, N.T., AKÇELİK, M. 2016. Effects of Sub-Mic Antibiotic Concentrations on Biofilm Production of Salmonella Infantis. Biotechnology And Biotechnological Equipment, 30 (6): 1184- 1181.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

KIRMACI., H.A., ÖZER, B.H., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2016.Identification And Characterization of Lactic Acid Bacteria Isolated From Urfa Cheese.  International Journal of Dairy Technology, 69(2): 301-307.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 3

YUKSEL, F.N., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2015. Incidence of Antibiotic Resistance And Virulence Determinants in Enterococcus faecium And Enterococcus faecalis Strains Isolated From Traditional Cheeses in Turkey. Molecular Genetics Microbiology And Virology, 30 (4); 206-215. 

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 

KARACA, B., AKÇELİK, N., AKÇELIK, M. 2015. Effects of p22 Bacteriophage on Salmonella Enterica subs. enterica Serovar Typhimurium DMC4 Strain Biofilm Formation And Eradication. Archives of Biological Sciences. 67(4): 1361-1367.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 2

ERDOĞAN, İ., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2015. Comparative Proteomic Analysis of Salmonella Typhimurium LT2 and Its hisG Gene Inactive Mutant. Molecular Genetics Microbiology And Virology, 30(1): 48-56.                     

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 

GÜNAY-EŞİYOK, Ö., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2014. Identification of Genomic Heterogeneity Among Lactococcus lactis Strains by Plasmid Profiling, PFGE And 16 S rDNA Sequence Analysis. Polisj Journal of Microbiology, 63 (2): 157-166.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 

KARACA, B., BUZRUL, S., TATO, V., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. Modelling And Pedicting the Biofilm Formation of Different Salmonella Strains. Journal of Food Safety., 33(4): 503-508.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 3

ŞİMŞEK, Ö., SABANOĞLU, S., ÇON, A:H:, KARASU, N., AKÇELİK, M., SARİS, P.E.J. 2013. Immobilization of Nisin Producer Lactococcus lactis Strains to Chitin With Surface Displayed Chitin-Binding Domain. Applied Microbiology And Biotechnology, 97(10): 4577-4587.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 11

TABAN, B.M., AYTAÇ, S.A., AKKOÇ, N., AKÇELİK, M. 2013. Characterization of Antibiotic Resistance in Salmonella Enterica Isolates From Ready-to-Eat RTE Salad Vegetables. Brazilian Journal of Microbiology. 44(2): 385-391.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:6

KARACA, B., AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2013. Biofilm Producing Abilities of Salmonella Strains Isolated From Turkey. Biologia, 68(1): 1-10.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 10

GÜNEŞ, M., ŞANLIBABA, P., AKÇELİK, N. 2012. Genomic Analysis of Antibiotic Resistance Properties of Salmonella Strains Originated From Turkey. New Biotechnology, 29(1): 172.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

KUMARI, A., AKKOÇ, N., AKÇELİK, M. 2012. Purification And Partial Characterization of Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis subs. lactis LL171. World Journal of Microbiology And Biotechnology, 28(4): 1647-1655.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:14

TAŞKALE, N., AKÇELİK, M. 2012. Use of RAPD-PCR, Plasmid Profilig, Class I Integron Analysis And Antimicrobial Resistance for Molecular Characterization of Salmonella Strains Isolated From Turkey. Acta Alimentaria, 41 (1): 56-66.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

ÖZDOĞAN, D.K., AKÇELİK, N., ASLIM, B., SULUDERE, Z., AKÇELİK, M. 2012. Probiotic and Antixidative Properties of. L. lactis LL27 Isolated From Milk. Biotechnology And Biotechnological Equipment, 26(1): 2750-2758. MUSTAFA 

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:


ŞAHİNGİL, D., İŞLEROĞLU, H., YILDIRIM, Z., AKÇELİK, M., YILDIRIM, M. 2011. Characterization of Lactccin BZ Produced by Lactococcus lactis subs. lactis BZ Isolated From Boza. Turkish Journal of Biology, 35(1):21-33.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 30

AKKOÇ, N., AKÇELİK, M., HAZNEDAROĞLU, İ.C., GÖKER, H., TURGUT, M., AKSU, S., KİRAZLI, Ş., FIRAT, H.C. 2009. In-Vitro Antibacterial Activities of Ankaferd Medicinal Plant Extract. Türkiye Klinikleri, 29(2): 410-415.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:40

AKÇELİK,M., NEZİHE TUNAİL,.A 30 Kd Cell Wall Protein Produced by Plasmid DNA Which Encodes Inhibition of Phage Adsorption in Lactococcus lactis subsp. lactis P25,1992,Milchwissenschaft,47 (4): 215-217. 

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:26

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,Demircan, S,.Detection and cloning of nisin A gene from Lactococcus lactis subsp. lactis strains..,1995,Milcwissenschaft,50 (6): 310-311.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

MUSTAFA AKÇELİK,KAMURAN AYHAN,SAADET DEMİRCAN ,.Detection and Cloning of Nisin A Gene From  lactis subsp. lactis Strains,1995,Milchwissenschaft,50 (6): 310-312.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,Durlu,F,Demircan, S,Tunail, N,.Definition of genetic determinants of nisin production ability in Lactococcus lactis subsp. lactis strains isolated from Turkey,,1996,Turkish Journal of Biology,20, Issue: SUPPL. , 9-18.

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,Karuç, K,.Detection of genetic determinants of nodulating ability in Bradyrhizobium japonicum strains.,1997,Turkish Journal of Biology,21 ( 3 ): 237-247 .

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,Gürgün, V,Karuç,K,.The nitrogen fixation, nodulation and competition abilities of Bradyrhizobium japonicum strains.,1997,Turkish Journal of Biology,21( 1): 27-38.

MUSTAFA AKÇELİK,.A Phage DNA Injection-Blocking Type Resistance Mechanism Encoded by Chromosomal DNA in Lactococcus lactis subsp. lactis PLM-18,1998,Milchwissenschaft,53 (11): 619-622.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:16

MUSTAFA AKÇELİK, Plasmid Mediated Industrial Traits in Lactococcus lactis subsp. lactis LL140,1999, Milchwissenschaft, 54 (11): 603-606.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:7

MUSTAFA AKÇELİK,.The Conjugal Plasmid pLL10236 Encodes Lactose Fermentation Ability, Restriction/Modification Activitiy and Bacteriocin Production and Immunity in Lactococcus lactis subsp. lactis LL102,1999, Food Microbiology, 16: 487-494. 

Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:16

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,.Phage Resistance in Lactococcus lactis subsp. lactis Strains Isolated From Traditional Fermented Milk Products in Turkey,2000,International Journal of Food Science and Technology,35 (5): 473-48l..
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:5

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,.Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları,2001,Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences,25: 615-621.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:9

MUSTAFA AKÇELİK,.Identification of A Lactose Utilization and Copper Resistance Plasmid in Lactococcus lactis subsp. lactis MCL64,2001,Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences,25: 783-787.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.A Protein Which Masks Galactose Receptor Mediated Phage Susceptibility in Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56,2002,International Journal of Food Science and Technology,37:139-144.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:11

ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Isolation and Characterization of Temperate Bacteriophages from Lactococcus lactis Strains,2002,Milchwissenschaft,57: 621-625.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,.Characterization of an Exopolysaccharide Preventing Phage Adsorption in Lactococcus lactis subsp. cremoris MA39,2002,Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences,26: 1151-1156.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:11

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,NEZİHE TUNAİL,.Analysis of Bacteriophage Adsorption Inhibition Type Resistance Mechanism in Streptococcus salivarius subsp. thermophilus MR27a and St76,2004,Milchwissenschaft,59:138-140.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

ARZU ÇÖLERİ CİHAN,CUMHUR ÇÖKMÜŞ,BİRGÜL ÖZCAN,ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Determination of Antibiotic Resistance and Resistance Plasmids of Clinical Enterococcus Species.,2004,Journal of General and Applied Microbiology,50: 213-219.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:20

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Plasmid Encoded Lacticin 481 Production in L. lactis subsp. lactis CM41,2004,Milchwissenschaft,59: 601-604.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

ELA KOÇER,ÇAĞLA TÜKER,MUSTAFA AKÇELİK,.Conjugal Transfer and Stability of the Plasmids, Determining Exopolysaccharide Production in Lactococcus lactis Strains,2004,Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences,28:481-487.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Analysis of the High Frequency Conjugal Transfer Systems in Lactococci.,2005,Milchwissenschaft,60: 262-265.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

MUSTAFA AKÇELİK,1) Ç. TÜKEL,2) M. RAFFATELLU,3) A. D. HUMPHRIES,4) P.W. WILSON,5) H.L.POLYMENIS,6) T. GULL,7) J.F. FIGUEIREDO,8) M. H. WONG,9) K. S. MICHELSEN,10) G. ADAMS,11) A.J. BAUMLER,.CsgA is a Pathogen-Associated Molecular Pattern of Salmonella enterica serotype Typhimurium that is Recognized by Toll-Like Receptor 2.,2005,Microbiology,58: 289-304.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:111

PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Classification of Virulent Lactococcal Bacteriophages Based on Protein Composition and Restriction Endonuclease Analysis,2005,Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences,29: 865-871.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:7

MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,S. BUZRUL,H. ALPAS,F. BOZOĞLU,.Use of the Weibull Model for Lactococcal Bacteriophage Inactivation by High Hydrostatic Pressure,2006,International Journal of Food Microbiology,108:78-83.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:60

MUSTAFA AKÇELİK,Ç. TÜKEL,M. RAFFATELLU,D. CHESSA,P. W. WILSON,A. J. BAUMLER,.Neutrophil Influx During Non-Typhoidal Salmonellosis: Who is in the Driver’s Seat?,2006,FEMS Immunology and Medical Microbiology,46:320-329.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:59

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,O. AKÇELİK,G. ÖZCENGİZ,.Characterization of Bacteriocins from Two Lactococcus lactis subsp. lactis Isolates.,2006,Molecular Nutrition and Food Research,50: 306-313.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:37

MUSTAFA AKÇELİK,M. RAFFATELLU, D. CHESSA,P. W. WILSON,Ç. TÜKEL,A. J. BAUMLER,.Capsule Mediated Immune Evasion: A New Hypothesis Explaining Aspects of Typhoid Fever Pathogenesis,2006,

Journal of Infection and Immunity,74: 19-27.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:124

ÇAĞLA TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,BANU ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK,.Identification of Adsorption Inhibition, Restriction/Modification and Abortive Infection Type Phage Resistance Systems in Lactococcus lactis Strains,2006,

Acta Biologica Hungarica,57 (3): 377-385.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017  Sayısı:6

MUSTAFA AKÇELİK,R. LALE,Ç. TÜKEL,.Protein Profiles and Plasmid Contents of Lactococcus lactis subsp. lactis LL52 and Lactococcus lactis subsp. cremoris LC79 Strains Under Several Stress Conditions,2007,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,31(4): 247-252.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:1

ÖZAY MENTEŞ,RECAİ ERCAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Inhibitor Activities of Two Lactobacillus Strains, Isolated From Sourdough, Against Rope Forming Bacillus Strains,2007,Food Control,18: 359-363.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:48

BURCU ÖZKALP,BANU ÖZDEN,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,Y. TUNCER,.Technological Characterization of Wild Type Lactococcus lactis Strains Isolated From Raw Milk And Fermented Milk Products In Turkiy,2007,Lait,87:521-534.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:19

MUSTAFA AKÇELİK,YASİN TUNCER,.Preliminary Biochemical and Genetic Characterisation of the Bacteriocins Produced by Three Lactococcus lactis subsp. lactis strains,2007,Australian Journal of Dairy Technology,62: 19-25.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 4

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ÖZTÜRK,S. BUZRUL,H. ALPAS,.Thermal And Chemical Inactivation of Lactococcal Bacteriophages,2007,LWT-Food Science And Technology,40: 1671-1677.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 25

MUSTAFA AKÇELİK,NEFİSE AKKOÇ,İ HAZNEDAROĞLU,H. GÖKER,S. AKSU,Ş. KİRAZLI,H. C. FIRAT,.In-Vitro Anti-Bacterial Activities of Ankaferd Blood Stopper,2007,International Journal of Laboratory Hematology,30: 95-95.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:34

MUSTAFA AKÇELİK,.Plasmid-Mediated Quinolone Resistance Conferred by qnrS1 in Salmonella enterica serovar Virchow from Turkish Food of Avian Origin,2007,Journal of Antimicrobial Chemotherapy,60:1146-1150.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:43

MUSTAFA AKÇELİK,Ç. TÜKEL,M. de JONG,R. M. TSOLIS,A. J. BAUMLER,.MarT Activates Expression of the MisL Autotransporter Protein of Salmonella enterica serotype Typhimurium,2007,Journal of Bacteriology,189: 3922-3926.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:35

MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,R. HELMUTH,M. JABER,A. SCHROETER,F. BOZOĞLU,B. GUERRA,.Isolation and Characterisation of Salmonella From Turkish Avian Food Samples,2007,International Journal of Antimicrobial Agents,29: 341-341.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,M. D. AVŞAROĞLU,S. BUZRUL,H. ALPAS,.A Kinetic Study on the Plasmid Stability of three Lactococcus lactis Strains,2007,Journal of Industrial And Microbiological Biotechnology.,34:729-737.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:4

ÇAĞLA TÜKEL,ÖMER ŞİMŞEK,MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,.Isolation and Partial Characterization of a Novel Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis MC38,2007,Journal of Food Safety,27: 17-29.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:10

MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,R. HELMUTH,E. JUNKER,K. NOECKLER,A. SCHROETER,F. BOZOĞLU,B. GUERRA,.Phenotypic and Genotypic Characterisation of Antimicrobial Resistance in Turkish Salmonella Infantis Isolates From Chicken And Minced Meat,2007,International Journal of Antimicrobial Agents,29: 112-112.

MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,S. BUZRUL, H. ALPAS,.Hypochlorite İnactivation Kinetics of Lactococcal Bacteriophages,2007,LWT-Food Science And Technology,40:1369-1375.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:18

BANU ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK,.Genetic Analysis of Bacteriocin Production Ability And Phage Adsorption Inhibition Type Resistance System In Six Lactococcus lactis Strains,2008,Acta Alimentaria,37: 167-179.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

MUSTAFA AKÇELİK,NEFİSE AKKOÇ,İ HAZNEDAROĞLU,H. GÖKER,S. AKSU,Ş. KİRAZLI,H.C. FIRAT,.In-Vitro Anti-Bacterial Activities of Ankaferd Medicinal Plant Extract,2009,Türkiye Klinikleri J. Med Sci,29: 410-415.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 40


MUSTAFA AKÇELİK,NEFİSE AKKOÇ,ÖMER ŞİMŞEK,.Determination of Metabolic Plasmids And Their Effects on the Growth of Lactococcus lactis subsp. lactis MN24,2009,International Journal of Dairy Technology,62: 118-125.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

BAŞAR UYMAZ,ÖMER ŞİMŞEK,NEFİSE AKKOÇ,HALUK ATAOĞLU,MUSTAFA AKÇELİK,.In Vitro Characterization of Probiotic Properties of Pediococcus pentosaceus BH105 Isolated From Human Feces,2009,Annals of Microbiology,Basımda.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 11

PINAR ŞANLIBABA,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.Identification and Characterisation of Antimicrobial Activity of Nisin A Produced by Lactococcus lactis subsp. lactis LL27,2009,Czech Journal of Food Science,27: 55-64.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:8

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,Ömer Şimşek,A. Hilmi Çon ,P..J..Saris ,FİLİZ ÖZÇELİK,.Continuous nisin production bioengineered Lactococcus lactis strains,2009,J. Ind. Microbial. Biotechnol,36:863-871.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:7

NEFİSE AKKOÇ,BANU ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK, B. G. TAN,.The Role of stj Fimbrial Operon in the Intestinal Persistence of Salmonella Typhimurium in Mice,2009,Biologia, Basımda.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 2

MEHTAP ÜSTÜN,BANU ÖZDEN,ÖMER ŞİMŞEK,MUSTAFA AKÇELİK,.Identification of L. lactis subsp. Isolates Based on Their Cell Wall Protein Profiles and Plasmid Contents,2009,Turkish Journal of Biology,33: 21-27.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 2

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,NEFİSE AKKOÇ,S. BUZRUL,H. ALPAS,.Thermal Inactivation Kinetics of Lactococcus lactis subsp. lactis Bacteriophage pll98-2,2009,Acta Biologica Hungarica,60: 127-136.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 

A. Coleri,C. Cokmus,Birgül Özcan (B. Ozcan),N. Akkoc,M. Akcelik,.Isolations of α-Glucosidase-producing Thermophilic Bacilli from Hot Springs of Turkey,2009,Microbiology, 78:1, 56-66.
Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:15

ÖMER ŞİMŞEK,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,S. BUZRUL,H. ALPAS,.Stress Response Kinetics of Two Nisin Producer Strains of Lactococcus lactis spp. Lactis,2009,Applied Biochemistry and Biotechnology,Basımda.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:8

MUSTAFA AKÇELİK,NEFİSE AKKOÇ,ÖMER ŞİMŞEK,A. H. ÇON,P. E. J. SARIS,.Influence of Growth Conditions on the Nisin Production of Bioengineered Lactococcus lactis Strains,2009,Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology,36:481-490.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 17

MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,A. BAYINDIRLI,F. BOZOĞLU,.Effect of High Pressure on Lactococcal Bacteriophages,2009,Journal of Food Safety,29: 26-36.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 6

ERCAN KOCA,NEFİSE AKKOÇ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Nisin Dirençlilik ve Regülasyon Genlerinin Laktisin 481 Üreticisi L. lactis subsp. lactis MLL9 Suşunda Anlatımı,2010,Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg,16(5), 765-769.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:

Başar UYMAZ,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.Partial Characterization of Bacteriocins Produced by Two Lactobacillus Strains with Probiotic Properties.,2011,Acta Biologica Hungarica,62(1):95-105.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 11

Hüseyin Avni KIRMACI,A. HAYALOĞLU,Barbaros ÖZER,MUSTAFA AKÇELİK,NEFİSE AKKOÇ,.Proteolytic propertıes of Turkish whıte-brıned cheese (Beyaz peynir) made by using wild-type Lactococcal strains.,2011,International Journal of Dairy Technology,64: doi: 10.1111/j.1471-0307.2011.00673.x..

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:4

AKKOÇ, N., AKÇELİK, M. 2009. Salmonella Patojenitesinin Moleküler Mekanizmaları. Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi. 30: 312-322

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:2

KOCA, E. AKKOÇ, N., ŞANLIBABA, P., AKÇELİK, M. 2010. Nisin Dirençlilik ve Regülasyon Genlerinin Laktisin 481 Üreticisi L. lactis subsp. lactis MBLL9 Suşunda Anlatımı. Kafkas Univ Vet. Fak. Derg., 16 (5): 765-769

UYMAZ, B.,  AKKOÇ, N., AKÇELİK, M. 2011. Partial Characterization of Bacteriocins Produced by Two Lactobacillus Strains with Probiotic Properties. Acta Biologica Hungarica. 62(1): 95-105.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 6

AKKOÇ, N., GHAMAT, A., AKÇELİK, M. 2011. Optimization of bacteriocin production of L. lactis subsp. lactis MA23, a strain isolated from Boza. International Journal of Dairy Technology.64: doi: 10.1111/j.1471-0307.2011.00671.x.

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 14

ÖZER, B., KIRMACI, H.A., HAYALOĞLU, A.A., AKÇELİK, M., AKKOÇ, N. 2011. The effects of incorporating wild type strains of Lactococcus lactis into Turkish white brined cheese (beyaz peynir) on the fatty acid and volatile content.  Journal of Dairy Technology, 64: doi: 10.1111/j.1471-0307.2011.00683.x

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı: 10

AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2011. Salmonella enterica serovar Typhimurium 14028 suşunda MisL ototransporter proteininin in vitro üretimi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (Suppl. A): 159-166

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:1

 
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

AKÇELİK, N., AKÇELİK, M. 2017. Bakteriyel Biyofilmler ve Konakçı Savunma Sistemi İle Etkileşimleri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 33(1): 15-28.YÜKSEL,F.N., AKÇELIK M. 2015. Mikrobiyal biyosürfektanlar: yüzey aktif

bilesikler. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 31(3), 135-143. (Kontrol No:

1718325)


MUSTAFA AKÇELİK,.Restriksiyon Endonukleazlar,1988,Tr. J. of Biology,12 (3): 149-159.

MUSTAFA AKÇELİK,.Bacillus thuringiensis’te Parasporal Kristal Oluşumunun Plazmidler ve Sporulasyon ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma,1989,Tr. J. of Agriculture and Forestry,13 (3a) : 890-901.

MUSTAFA AKÇELİK,.Laktik Streptokoklarda Plazmidlerin Fonksiyonel Özellikleri,1990,Mikrobiyoloji Bülteni,24: 164-176 .

MUSTAFA AKÇELİK,.Streptococcus lactis Suşlarının Tanımlanmasında Plazmid Profillerinin Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma,1991,Mikrobiyoloji Bülteni,25: 373-380.

MUSTAFA AKÇELİK,.Plasmid Mediated Antibiotic Resistance in Streptococcus lactis,1991,Tr. J. of Biology,15: 181-189.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

MUSTAFA AKÇELİK,.Streptococcus lactis’de Faj Dirençliliğinin Plazmidlerle Olan İlişkisi ve Faj Dirençlilik Plazmidlerinin Faja Duyarlı Suşlara Aktarım Olanakları Üzerinde Araştırmalar,1992,Tr. J. of Biology,16: 112-124.

MUSTAFA AKÇELİK,.Streptococcus lactis’de Protoplast Füzyonu,1992,Tr. J. of Biology,16: 1-7.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

MUSTAFA AKÇELİK,.Morphologies and Host Specificities of Lactic Bacteriophages,1992,Tr. J. of Biology,16: 8-15.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

MUSTAFA AKÇELİK,.Conjugative Mobilization of A Heat-Sensitive Phage Resistance (Hsp+) Plasmid Between Lactococcus lactis subsp. lactis Strains,1993,Tr. J. of Biology,17: 155-161.

MUSTAFA AKÇELİK,.Adsorption and Growth Characteristics of Some Lactic Phages,1994,Tr. J. of Biology,18: 155-160.

MUSTAFA AKÇELİK,ÖNDER ERGÖNÜL,İSMAİL BALIK,.Plasmid Profiles of Some Escherichia coli Strains in Urinary Tract Infection,1995,Tr. J. of Medical Sciences,24: 319-321.

MUSTAFA AKÇELİK,SAADET DEMİRCAN,KAMURAN AYHAN,FÜGEN DURLU,NEZİHE TUNAİL,.Türkiye’den İzole Edilen Lactococcus lactis subsp. lactis Suşlarında Nisin Üretim Özelliğinin Genetik Determinantlarının Belirlenmesi,1996,Tr. J. of Biology,20: 9-18..

MUSTAFA AKÇELİK,SAADET DEMİRCAN,NEZİHE TUNAİL,.Lactococcus lactis subsp. lactis LL37 Suşundan Nisin Üretim Özelliğinin Genetik Aktarımı,1996,Tr. J. of Biology,20: 1-8.

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,Velittin GÜRGÜN,K. KARUÇ,.Bradyrhizobium japonicum Suşlarının Azot Fiksasyon, Nodülasyon ve Rekabet Yetenekleri,1997,Tr. J. of Biology,21: 27-38.

MUSTAFA AKÇELİK,KAMURAN AYHAN,Velittin GÜRGÜN,K. KARUÇ,.Bradyrhizobium japonicum Suşlarının Nodülasyon Yeteneğine Ait Genetik Determinantların Belirlenmesi,1997,Tr. J. of Biology,21: 237-247.

MUSTAFA AKÇELİK,ÖNDER ERGÖNÜL,İSMAİL BALIK,.Detection of TMP-SMX Resistance by Genetic Analysis in An E. coli Strain,1997,Tr. J. of Medical Sciences,27: 579-582.

MUSTAFA AKÇELİK,.Construction of Multiple Phage Resistance in Lactococcus lactis subsp. lactis,1998,Advances in Food Sciences (CMTL),20: 101-104.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis Suşlarında Laktoz Plazmidlerinin Tanımlanması,2000,Tr. J. of Biology,24: 405-424.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Çiğ Süt ve Peyniraltı Sularından İzole Edilen Laktokokların Faj Duyarlılıkları,2000,Tr. J. of Biology,24: 425-435.
Alınan Atıflar ; Yılı:2009, Sayısı:1

MUSTAFA AKÇELİK,NAZAN AKÇELİK,.Sürekli Kültür Sistemlerinin Teorik Analizi,1988,Gıda Dergisi,13 (5): 349-353.

MUSTAFA AKÇELİK,A. BAYSAL,.Un güvesi (Ephestia kuenhniella Zell) Üzerine Bacillus thuringiensis var. thuringiensis’in Etkisi,1988,Cumhuriyet Ünv. Fen-Edebiyat Fak. Fen Bil. Dergisi,6: 57-64.

MUSTAFA AKÇELİK,.Laktik Streptokoklarda Gen Aktarım Sistemleri,1991,KÜKEM Dergisi,14 (1): 1-7.

MUSTAFA AKÇELİK,.Genetic Analysis of Lactose Fermentation Ability in Streptococcus lactis Strains,1991,KÜKEM Dergisi,14 (1) : 17-24.

MUSTAFA AKÇELİK,.Laktokok Fajları ve Süt Endüstrisindeki Önemi,1996,Gıda Dergisi,21 (5): 311-315.

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis Suşlarında Yüksek Sıklıkla Konjugal Transfer Sistemlerinin Analizi,1999,Gıda Dergisi,24 (4): 261-267.

Çağla TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.L. lactis subsp. lactis Suşlarında Faj Dirençli Mutantların İzolasyonu,1999,KÜKEM Dergisi,23(2): 121-126.

PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.L. lactis Suşlarında Faj Reseptör Bölgeleri Maskeleyen Plazmid Kodlu Ürünlerin Özellikleri,1999,KÜKEM Dergisi,23(2): 113-119.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,.Lactococcus Cinsine Ait Starter Kültür Suşlarında Faj Dirençlilik Sistemleri,2000,Gıda Dergisi,25(1): 25-31.

YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunda Faj Adsorbsiyonunun Engellenmesi ve Abortif Enfeksiyon Tipte Faj Dirençlilik Sistemlerinin Analizi,2000,KÜKEM Dergisi,24(2): 1-8.

MUSTAFA AKÇELİK,.İnsan Genom Projesinin Bugünkü Durumu ve Ulusal Görevler,2000,VESTED Dergisi,43:27-31.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,.Laktokoklarda Kazein Metabolizması,2000,Gıda Dergisi,25: 325-329.

ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Laktokok Fajlarının Moleküler Genetik Doğası,2001,Gıda Dergisi,27: 27-33.

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Laktokoklarda Plazmid Replikasyonu,2001,Gıda Teknolojıisi Derneği Yayın No: 26,1-18.

MUSTAFA AKÇELİK,.Cloning and Expression of Citrate Permease Gene from Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis MAD61,2001,Gıda Dergisi,26(3): 157-162.

MUSTAFA AKÇELİK,.Characterization of Bacteriophage Resistance Mechanisms Encoded by Plasmids in Lactococcus lactis subsp. lactis MLL76,2001,Communications,19: 1-11.

MUSTAFA AKÇELİK,.Interaction Between Proteinase-Positive and Proteinase-Negative L. lactis subsp. lactis Strains Cocultured in Milk,2001,KÜKEM Dergisi,25(1): 59-65.

YASİN TUNCER,ÇAĞLA TÜKER,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis MPL56 Suşunun Ozmotik Şok Koşullarına Yanıtı.,2002,Gıda Dergisi,27: 399-406.

ELA KOÇER,ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis Suşlarında Ekzopolisakkarit Üretiminin Faj Dirençlilik ile İlişkisi,2003,Gıda Dergisi,28 (1):47-53.

ÇAĞLA TÜKEL,H. Beyhan HALKMAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Characterization of Virulent Bacteriophages of Streptococcus salivarus subsp. thermophilus and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus,2003,Communications,20: 1-14.

ÇAĞLA TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis MA83 Suşunda Aktif Bir Faj Dirençlilik Sisteminin Genetik ve Biyokimyasal Doğası,2003,Gıda Dergisi,28: 235-239.

PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Bacteriophage-Host Interactions in Lactococci. Communications,2003,Communications,20: 15-31.

ÖZAY MENTEŞ,RECAİ ERCAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Türkiye’de Üretilen Ekşi Hamurlardan Lactobacillus Suşlarının İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Bu Suşların Temel Endüstriyel Özellikleri,2004,Gıda Dergisi,29(5): 347-355..

RAHMİ LALE,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis Suşlarının Stres Koşullarına Dirençlilik Özellikleri,2004,Tarım Bilimleri Dergisi,10(32): 329-335.

ÖZAY MENTEŞ,RECAİ ERCAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Türkiyede Üretilen Ekşi Hamurlardan İzole Edilen Lactobacillus Suşlarının Antibakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi,2005,Gıda Dergisi,30:155-164.

MUSTAFA AKÇELİK,.Genetik Mühendisliği ve Yaşamımızdaki Yeri,2007,Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Yayınları,ISBN:97975-482-755-2. Sayfa: 5-18.

ÖMER ŞİMŞEK,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,A. H. ÇON,.Endüstriyel Nisin Üretiminde Etkili Faktörler ve Model Sistemler,2007,Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi,13: 57-67.

BANU ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK,YASİN TUNCER,.Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Lactococcus lactis sbsp. lactis YBML9 ve YBML21 Suşları Tarafından Üretilen Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonları,2008,Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,12-2: 141-148.

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,M. D. AVŞAROĞLU,R. HELMUTH,F. BOZOĞLU,B. GUERRA,.Antibiyotik Dirençli Salmonella enterica Serotiplerinde Sınıf 1 İntegron Varlığının Saptanması,2008,Gıda Dergisi,33: 19-22.

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.Salmonella Patojenitesinin Moleküler Mekanizmaları,2009,Türkiye Klinikleri, Tıp Bilimleri Dergisi,. 30: 312-322.

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.Genetik Mühendisliği ve Gıda Uygulamaları,2009,Gıda Mühendisleri Odası, Küresel Kriz ve Gıda Güvenliği Paneli Kitabı,7-21.

NEFİSE AKKOÇ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Bakteriyosinler: Alternatif Gıda Koruyucuları,2009,Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,25 (1-2), s: 59-70.

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Laktik asit bakterilerinin tedavi edici rolü.,1992,Biyoteknoloji Haber Bülteni,Yıl: 5 Sayı:2-3.

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Laktik asit bakterilerinin antikolesteremik ve antikandorejen etkileri,1992,Biyoteknoloji Haber Bülteni.,Yıl: 5 Sayı:4. 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

NEFISE,AKÇELIK MUSTAFA (2016). Does Sub-Inhibitory Concentrations of Clinically Important

Antibiotics Induce Biofilm Production of Enterococcus faecium Strain?. International Conference

On Biological Sciences (ICBS) (/)(Yayın No:3079612)


UYMAZ TEZEL BASAR,SANLIBABA PINAR,AKÇELIK NEFISE,AKÇELIK MUSTAFA (2016).

Bacteriocins Produced by Enterococcus ssp.. International Conference On Biological Sciences

(ICBS) (Özet Bildiri/)(Yayın No:3079180)


UYMAZ TEZEL BASAR,AKÇELIK NEFISE,YÜKSEL FATMA NESLIHAN,TASKALE KARATUG

NESLIHAN,SANLIBABA PINAR,AKÇELIK MUSTAFA (2016). Effects of Sub-MIC Antibiotic

Concentrations On Biofilm Production of Food Originated Salmonella Infantis Strains. . 25th

International ICFMH Conference (FoodMicro 2016) (Özet Bildiri/)(Yayın No:3078823)


YÜKSEL FATMA NESLIHAN,TASKALE KARATUG NESLIHAN,AKÇELIK NEFISE,AKÇELIK MUSTAFA

(2016). Determination the Efficiency of Nisin Against Salmonella enterica serovar Typhimurium

SL1344. European Congress of Clinical Microbiology And Infectious Diseases (ECCMID) (Özet

Bildiri/)(Yayın No:3078362)


UYMAZ TEZEL BASAR,SANLIBABA PINAR,AKÇELIK NEFISE,AKÇELIK MUSTAFA (2015). In Vitro

Survival of Two Isolate: Lactobacillus Plantarum and Pediococcus Pentosaceus.. International

Scientific Conference Probiotics and Prebiotics (/)(Yayın No:1719638)


KARACA BASAR,ÖZDEMIR CANER,FATMA NESLIHAN YÜKSEL,AKÇELIK MUSTAFA (2015). More

Powerful Salmonella Biofilms: A New Scenario Directed by the Subinhibitory Antibiotic

Concentrations. 25th ECCMID Congress, Copenhagen, DENMARK, 2015 (/)(Yayın No:1719711)


TASKALE KARATUG NESLIHAN,AKÇELIK MUSTAFA (2015). Production and Purification of

Salmonella Typhimurium MisL ototransporter Protein in Escherichia coli. International Congress on

Cellular and Molecular Biology. International Congress on Cellular and Molecular Biology (Özet

Bildiri/)(Yayın No:1719591)KOCA ERCAN,SANLIBABA PINAR,AKÇELIK MUSTAFA (2015). Expression of Nisin Resistance and

Regulation Genes in Lacticin 481 Producer Strain Lactococcus lactis subsp. lactis. International

VET Istanbul Congress (/)(Yayın No:1719674)  


UYMAZ BASAR, AKÇELIK. NEFISE, AKÇELIK MUSTAFA, SANLIBABA PINAR (2014). In Vitro

Assesment of The Probiotic Potential of 7 Strains Originated From Turkey. 3rd International

Congress of Molecular Biology And Biotechnology Congress, 170 (/)(Yayın No:1287245)


YÜKSEL FATMA NESLIHAN, KARATUG TASKALE NESLIHAN, AKÇELIK NEFISE, AKÇELIK MUSTAFA

(2014). Comparison of PCR-RLFP and PFGE for Determining The Genetic Diversity of Salmonella

Isolates. 3rd International Congress of Molecular Biology And Biotechnology Congress, 49

(/)(Yayın No:1287254)


KARATUG TSKALE NESLIHAN, YÜKSEL NESLIHAN FATMA, BUYER BURCU, AKÇELIK NEFISE,

AKÇELIK MUSTAFA (2014). Genetic Nature of Plasmids Derived From Multiple Drug Resistant

Salmonella Strains. 3rd International Congress of Molecular Biology And Biotechnology Congress

(/)(Yayın No:1287259)


SANLIBABA PINAR, AKÇELIK NEFISE, UYMAZ BASAR, AKÇELIK MUSTAFA (2014). . Biogenic

Amine Production by Microorganisms.. International Food Congress, 159 (/)(Yayın No:1287262)


ALTUNTAS GÜNES EVRIM, DIANI MARYAM, BADALLI NIMA, IÇE YENER BURCU, AKÇELIK NEFISE,

AKÇELIK MUSTAFA (2013). Comparison of two different evaluation methods for biofilm formation

of bacteria isolated from teeth.. 23 rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious

Diseases (ECCMID) (/)(Yayın No:1287285)


ILÇE YENER BURCU, AKÇELIK NEFISE, AKÇELIK MUSTAFA (2013). The effect of induced MarT

expression on biofilm producing Salmonella typhimurium. 23 rd European Congress of Clinical

Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID (/)(Yayın No:1287279)


KARACA BASAR, AKÇELIK MUSTAFA, KARATUG TASKALE NESLIHAN, YÜKSEL FATMA NESLIHAN

(2013). The efficacy of P22 bacteriophage as a method of Salmonella Typhimurium biofilm

eradication. 23 rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)

(/)(Yayın No:1287289)


BADALLI NIMA, DIANI MARYAM, KARATUG TASKALE NESLIHAN, AKÇELIK NEFISE, AKÇELIK

MUSTAFA (2013). Biofilm-producing abilities of Salmonella enterica Virchow serotypes, isolated

from Turkey. 23 rd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)

(/)(Yayın No:1287282)


KARACA BASAR, YÜKSEL FATMA NESLIHAN, GÜNAY ÖZLEM, DIANI MARYAM, BADALLI NIMA,

YAVAS BARIS, AKÇELIK NEFISE, AKÇELIK MUSTAFA (2012). Biofilm producing ability of

Salmonella Typhimurium BK4, isolated from Turkey. 22nd. European Congress of Clinical

Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID. 22nd. European Congress of Clinical Microbiology-and Infectious Diseases (ECCMID) (/)(Yayın No:1287298)


MUSTAFA AKÇELİK,A. GÜL KARAHAN,NEZİHE TUNAİL,.Faja Dirençli S. lactis Transkonjugantların Seçiminde Temel Olacak Marker’ların Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma,1989,6. KÜKEM Kongresi, Erzurum,.

NEZİHE TUNAİL,A. GÜL KARAHAN,MUSTAFA AKÇELİK,.Laktik Starterlerde Faj Dirençliliğinin Plazmidlerle Olan İlişkisi,1989,6. KÜKEM Kongresi, Erzurum,.

MUSTAFA AKÇELİK,.Streptococcus lactis Suşlarından İzole Edilen Bir Proteinaz Plazmidinin Genetik Aktarımı Üzerinde Araştırmalar,1991,7. KÜKEM Kongresi, Ankara,.

MUSTAFA AKÇELİK,NEZİHE TUNAİL,.Türkiye Kökenli ve Yabancı Laktik Streptokok Fajlarının Konakçı Spesifiklikleri ve Bazı Türk Fajlarının Morfolojik Özellikleri,1991,7. KÜKEM Kongresi, Ankara,.

K. KARUÇ,KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,V. GÜRGÜN,.Bradyrhizobium japonicum Suşlarının Azot Fiksasyon ve Nodulasyon Yeteneklerinin Ekolojik ve Genetik Analizi Üzerinde Araştırmalar,1993,8. KÜKEM Kongresi, Adana,.

KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,DURLU, F.,AYDAR, L.Y.,TUNAİL, N.,.Nisin üreten Lactococcus lactis suşlarının bu özelliğinin genetik determinantlarının araştırılması,1993,8. KÜKEM Kongresi-ANKARA.Kükem Dergisi. ,Vol:16(2): 6-7..

MUSTAFA AKÇELİK,KAMURAN AYHAN,FÜGEN DURLU,L. Y. AYDAR,NEZİHE TUNAİL,.Nisin Üreten Lactococcus lactis Suşlarında Bu Özelliğin Genetik Determinantlarının Araştırılması,1993,8. KÜKEM Kongresi, Adana,.

N. TUNAİL,SEDAT DÖNMEZ,MUSTAFA AKÇELİK,A.K. HALKMAN,N. ÖZCAN,.Mikrobiyolojik Gen Kaynaklarının Koruma ve Kullanımı,1995,Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ankara,.

KAMURAN AYHAN,KARUÇ, K.,MUSTAFA AKÇELİK,GÜRGÜN, V.,.Bradyhizobium japonicum suşlarının azot fiksasyon ve nodülasyon yeteneklerinin ekolojik ve genetik analizi üzerinde araştırmalar.,1995,9. KÜKEM Kongresi-DENİZLİ.Kükem Dergisi.,Vol: 16 (12): 108-109..

KAMURAN AYHAN,DEMİRCAN, S.,MUSTAFA AKÇELİK,TUNAİL, N.,.Nisin transpozonunun diğer laktik asit bakterilerine aktarım olanakları.,1995,9.KÜKEM KONGRESİ-DENİZLİ. Kükem Dergisi., Vol: 18(2):4.

S. DEMİRCAN,KAMURAN AYHAN,MUSTAFA AKÇELİK,N. TUNAİL,.NisinTranspozonunun Diğer Laktik Asit Bakterilerine Konjugal Aktarım Olanakları,1997,9. KÜKEM Kongresi, Denizli,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,.Lactococcus Suşlarında Restriksiyon/Modifikasyon Aktiviteleri,1999,2000’li Yıllarda Gıda Bilimi ve Teknolojisi Kongresi, İzmir,.

MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis Suşlarında Saptanan Faj Direnç Sistemleri,1999,10. KÜKEM Kongresi, Mersin,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,Ç. TÜKEL,Y. TUNCER,.fp76 Fajının Gelişme Parametreleri,2000,VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Tekitdağ,.

A. İMRE,Ö. ERGÖNÜL,MUSTAFA AKÇELİK,B. DOKUZOĞUZ ,.Çoklu İlaç Direnci Olan Shigella sonnei Suşunun Plazmid Profilleri,2000,Türk Mikrobiyoloji Kongresi, İzmir,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,YASİN TUNCER,.Laktokoklarda Endüstriyel Açıdan Önem Taşıyan Özelliklerin Genetik Determinantları,2000,XV. Ulusal Biyoloji Kongresi,s: 27-28.

MUSTAFA AKÇELİK,Y. TUNCER,Ç. TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,.Bacteriophage fll12 Receptor of Lactococcus lactis subsp. lactis LL12,2000,Blacksea and Central Asian Symposium on Food Technology, Ankara,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,Ç. TÜKEL,Y. TUNCER,.Identification of A Plasma Membrane Protein From Lactococcus lactis subsp. lactis PLM-18, Blocking DNA Injection of Phage fla2,2000,The World Congress of Biotechnology, Berlim,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,ÇAĞLA TÜKEL,YASİNTUNCER,.Lactococcus lactis subsp. lactis LL210 Suşunda fmlc88 Adsorbsiyonunun Fruktoz Toleransı ile İlişkisi,2001,XII. Biyoteknoloji Kongresi,s: 279-282.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,Ç. TÜKEL,Y. TUNCER,.Lactococcus lactis subsp. lactis LL210 Suşunda fmlc88 Adsorbsiyonunun Fruktoz Toleransı ile İlişkisi,2001,XII. Biyoyeknoloji Kongresi, Ayvalık,.

MUSTAFA AKÇELİK,E. KOÇER,Ç. TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,.Characterization of An Exopolysaccharide, Preventing Phage Adsorption in Lactococcus lactis subsp. cremoris MA39,2001,10th European Congress on Biotechnology, Madrid,.

E. KOÇER,Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis Suşlarında Kapsüler ve Hücre Duvarı Dışına Salgılanmış Ekzopolisakkarit Üretiminin Plazmid Doğası,2002,XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya,.

Ç. TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,Y. TUNCER,E. KOÇER,MUSTAFA AKÇELİK,.Analysis of the Bacteriophage Adsorption Material in Lactococcus lactis subsp. cremoris MLC01,2002,The World of Microbes, Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Paris,.

R. LALE,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis’in 3 Alt Suşunun Hidroklorik Asit ve Laktik Asit İle Sağlanmış Düşük pH Ortamında Geliştirdiği Stres Yanıtının Biyokimyasal, Genetik Analizi,2003,XIII. Biyoteknoloji Kongresi, Çanakkale,.

Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis’de Plazmid Kodlu Laktisin 481 Üretimi,2003,Süt Endüstrisinde Yeni Eğilimler Sempozyumu, İzmir,.

MUSTAFA AKÇELİK,Y. TUNCER,H. ALPAS,F. BOZOĞLU,.Inactivation of Lactococcal Phages by High Hydrostatic Pressure (HHP),2003,International Conference on High Pressure Science and Technology. July 7-11, Bordeaux,.

Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Identification of a Novel Lactococcal Bacteriocin From a L. Lactis subsp. lactis Strain,2003,1st FEMS Congress of European Microbiologists, Ljubljana,.

MUSTAFA AKÇELİK,Ç. TÜKEL,E. KOÇER,.Conjugal Transfer of the Plasmid Encoded Bacteriocin Production in L. lactis subsp. lactis MC211,2003,11th European Congress on Biotechnology, Basel,.

Y. TUNCER,Ç. TÜKEL,B. ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK,.L. lactis subsp. lactis YML18 Suşunda Adsorbsiyonun Engellenmesi Tipte Faj Dirençlilik Sistemi ve Bakteriyosin Üretiminin Analizi,2004,XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,.Laktokok Fajlarının Restriksiyon Endonukleaz Analizleri Esas Alınarak Sınıflandırılması,2004,Türkiye 8. Gıda Kongresi, Bursa,.

B. ÖZDEN,MUSTAFA AKÇELİK,.Türkiye Kökenli Bazı Laktokok Suşlarının Ürettiği Bakteriyosinlerin Kısmi Karakterizasyonu,2005,XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir,.

Y. TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Bakteriyosin Üreticisi Lactococcus lactis subsp.lactis Suşlarının Karakterizasyonu,2005,XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir,.

P. BAŞÇI,Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Gıda Kökenli Enterokokların Tanısı,2005,XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir,.

Ç. TÜKEL,M. RAFFATELLU,A. D. HUMPHRIES,P.W. WILSON,H.L.POLYMENIS,G. ADAMS,MUSTAFA AKÇELİK,A.J. BAUMLER,.Thin Curled Fimbriae are a Pathogen-Associated Molecular pattern of Salmonella enterica serotype Typhimurium that is Recognized by Toll-Like Receptor,2005,2. Microbial Pathogenesis and Host Response Meeting, Cold Harbor Laboratory, New York,.

P. BAŞÇI,PINAR ŞANLIBABA,Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,.Enterokok Suşlarının Ürettiği Bakteriyosinlerin Tanısı,2006,Türkiye 9. Gıda Kongresi., Bolu,.

M. ÜSTÜN,B. ÖZDEN,Y. TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Hücre Duvarı Protein Profilleri ve Plazmid İçerikleri Esas Alınarak Lactococcus lactis Suşlarının Tanımlanması,2006,18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası,.

Ç. TÜKEL,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis Suşlarında Faj Dirençlilik Sistemleri,2006,Türkiye 9. Gıda Kongresi., Bolu,.

E. ANAYOL,Ö. ŞİMŞEK,B. ÖZDEN,M.D. AVŞAROĞLU,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis subsp. lactis EYL38 Suşunda Nisin Üretiminin Genetik Analizi ve Konjugal Aktarımı,2006,18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Kuşadası,.

Ç. TÜKEL,MUSTAFA AKÇELİK,A.J. BAUMLER,.Regularion of MisL Autotransporter Protein in Salmonella enterica serotype typhimurium,2006,ASM Conference on Salmonella: From Pathogenesis to Therapeutics,Victoria.,.

Ö. ŞİMŞEK,A. H. ÇON,İ. ÇELİK,MUSTAFA AKÇELİK,.Evaluation of Bacteriocin Producing Strain Lb. salivarius H862 for Sourdough Starter Culture,2006,3rd International Symposium on Sourdough.From Tradition to Innovation, Bari,.

E. UĞUZ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Lactococcus lactis Suşlarında İnkübasyon Sıcaklığı ve Süresinin Plazmid Stabilitesi Üzerine Etkisi,2007,5. Gıda Mühendisliği Kongresi, Ankara,.

Ö. ŞİMŞEK,M. D. AVŞAROĞLU,PINAR ŞANLIBABA,B. ÖZDEN,Y. TUNCER,MUSTAFA AKÇELİK,.Farklı Biosit ve Sıcaklık Uygulamalarının Laktokok Fajlarının İnaktivasyonu Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması,2007,15. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya,.

Ö. ŞİMŞEK,B. UYMAZ,NEFİSE AKKOÇ,K. YILDIRIM,MUSTAFA AKÇELİK,.L. lactis subsp. lactis LL27 Suşunda Nisin Üretiminin Artırılmasına Yönelik Bir Genetik Yaklaşım,2007,15. Biyoteknoloji Kongresi, Antalya,.

B. ÖZKALP,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Türkiye Kökenli Bazı Lactococcus lactis Suşlarında Bakteriyosin Üretim Özelliklerinin Belirlenmesi,2007,4. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Bergama,.

M. D. AVŞAROĞLU,M. JABER,MUSTAFA AKÇELİK,F. BOZOĞLU,A. SCHROETER,B. GUERRA,R. HELMUTH,.Isolation and Characterisation of Salmonella from Turkish Avian Food Samples,2007,17th European Congress of Clinical Microbiology And Infectious Diseases. 25th International Congress of Chemotherapy., Munich.,.

M. D. AVŞAROĞLU,E. JUNKER,R. HELMUTH,A. SCHROETER,MUSTAFA AKÇELİK,F. BOZOĞLU,K. NOCKLER,B. GUERRA,.Phenotypic and Genotypic Characterisation of Antimicrobial Resistance in Turkish Salmonella Infantis Isolates from Chicken And Minced Meat,2007,17th European Congress of Clinical Microbiology And Infectious Diseases. 25th International Congress of Chemotherapy., Munich.,.

MUSTAFA AKÇELİK,PINAR ŞANLIBABA,.Laktokok Fajlarının Gelişme Parametreleri,2008,Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum,.

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,İ HAZNEDAROĞLU,Ş. KİRAZLI,H. C. FIRAT,.Ankaferd Proteomix Besin Takviyesi ve Ankaferd Sır Kozmetik Preparatının İn-Vitro Anti-Mikrobiyal Etkinliklerinin Karşılaştırılması,2008,10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya,.

M. D. AVŞAROĞLU,NEFİSE AKKOÇ,B. GUERRA,MUSTAFA AKÇELİK,F. BOZOĞLU,R. HELMUTH,.Antibiyotik Dirençli Salmonella enterica Serotiplerinde Sınıf I İntegronların Varlığının Araştırılması,2008,Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum,.

NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,İ. HAZNEDAROĞLU,H. GÖKER,S. AKSU,Ş. KİRAZLI,H. C. FIRAT,.Ankaferd Tıbbi Bitki Ekstresinin İn-Vitro Anti-Fungal Etkinliğinin Tanımlanması,2008,34. Ulusal Hematoloji Kongresi, Çeşme,.

NEFİSE AKKOÇ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Salmonella Typhimurium’da MisL Ototransporter Proteininin İfadesi,2008,33. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bodrum,.

M. D. AVŞAROĞLU,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.Stj Fimbrial Operon Has Role on S. typhimurium Pathogenicity,2008,European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona,.

Ö. ŞİMŞEK,NEFİSE AKKOÇ,A.H. ÇON,P.E.J. SARIS,MUSTAFA AKÇELİK,.Production of Bioengineered L. lactis Strains,2008,9 th. Symposium of Lactic Acid Bacteria,. Egmond aan Zee,.

M. D. AVŞAROĞLU,E. JUNKER,A. SCHROETER,MUSTAFA AKÇELİK,F. BOZOĞLU,B. GUERRA,.Multidrug-Resistant Salmonella enterica serovar. Virchow Encoding blaCTX-M3 Located on an IncN Plasmid Isolated From Turkish Food of Avişan Origin,2008,European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona,.

B. ÖZKALP,NEFİSE AKKOÇ,PINAR ŞANLIBABA,Ö. ŞİMŞEK,MUSTAFA AKÇELİK,.Çig Süt Örneklerinden _zole Edilen Lactococcus lactis Suslarının Antimikrobiyel Aktiviteleri ve Baktreriyosin Üretme Yetenekleri,2009,Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli,.

B. Ç. YILMAZ,PINAR ŞANLIBABA,NEFİSE AKKOÇ,MUSTAFA AKÇELİK,.L. lactis subsp. lactis BLL 27 Suşunda Değişik Stres Koşulları Altında Plazmid ve Hücre Duvarı Proteini Stabilitesi,2009,6. Gıda Mühendisliği Kongresi,s:105.

Ömer ŞİMŞEK,Ahmet Hilmi ÇON,NEFİSE AKKOÇ,Per E.J. SARIS,MUSTAFA AKÇELİK,.Over-Expressing Regulation Genes in Lactococcus lactis Results High Nisin Production in Continuous Culture.,2009,3rd Congress of European Microbiologists,1.

NEFİSE AKKOÇ,AYLA GHAMAT ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Characterization of the bacteriocin produced by Lactococcus lactis subsp. lactis MA23, isolated from boza,2010,1st International Congress on Food Technology,pp: 260.

Dilek KAYA ÖZDOĞAN,NEFİSE AKKOÇ,PINAR ŞANLIBABA,MUSTAFA AKÇELİK,.Characterisation of probiotic and antioxidative properties of nisin A producer L. lactis LL27 strain.,2011,ECCMID-ICC,1.

 

Kitaplar

 Farmasötik Mikrobiyoloji, B.lüm adı:(Rekombinant DNA Teknolojisi (B.lüm 5)) (2015)., AKÇELIK

MUSTAFA,AKÇELIK NEFISE,ABBASOGLU DUYGU,SANLIYÜKSEL YÜCEL DENIZ, Efil Yayınevi,

Editör:Ufuk ABBASOGLU, Adile ÇEVIKBAS, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 570, ISBN:978-605-

4334-78-7, Türk.e(Ders Kitabı), (Yayın No: 1804689)


Dairy Microbiolohy and biochemistry, B.lüm adı:(Recent Advances in Genetics of Lactic Acid

Bacteria) (2014)., AKÇELIK NEFISE, SIMSEK ÖMER, AKÇELIK MUSTAFA, CRC Press,

Editör:ÖZER BARBAROS, EVRENDILEK AKDEMIR GÜLSÜM, ISBN: 9781482235029 ,

Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1287228)

Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:10


Farmasötik Mikrobiyoloji, B.lüm adı:(Rekombinant DNA Teknolojisi) (2011)., AKÇELIK

MUSTAFA, AKKOÇ NEFISE, ABBASOGLU DUYGU, YÜKSEL DENIZ, Efil Yayınevi,

Editör:ABBASOGLU UFUK, ÇEVIKBAS ADILE, ISBN:9786054334797 , Türk.e(Bilimsel Kitap),

(Yayın No: 1287209)


Mikroorganizmaların Biyolojisi, B.lüm adı:(Mikrobiyal Genomikler ) (2010)., AKÇELIK MUSTAFA,

AKKOÇ NEFISE, SIMSEK ÖMER, Palme Yayıncılık, Editör:ÇÖKMÜS CUMHUR, ISBN:978-605-

5829-62-9, Türk.e(Ders Kitabı), (Yayın No: 1287181)


Mikroorganizmaların Biyolojisi, B.lüm adı:(Mikroorganizmaların Insanlarla Etkilesimleri) (2010).,

AKÇELIK MUSTAFA, AKKOÇ NEFISE, AVSAROGLU DILEK, GÜNESER PINAR, Palme Yayıncılık,

Editör:ÇÖKMÜS CUMHUR, ISBN:978-605-5829-62-9, Türk.e(Ders Kitabı), (Yayın No: 1287185)


Metabolism And Applications of lactic Acid Bacteria, B.lüm adı:(Natural Phage Resistance

Systens In Lactococci) (2007)., ÖZDEN BANU, SANLIBABA PINAR, SIMSEK ÖMER, AVSAROGLU

DILEK, AKÇELIK MUSTAFA, Research Singpost, Editör:ÖZER BARBAROS, ISBN:978-81-308-

0203-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1287171)


Biyoteknoloji Biyogüvenlik ve Sosyoekonomik Yaklasımlar (Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji

Enstitüsü, 6. Biyoteknoloji Günleri Kitabı)., B.lüm adı:(Genetik Mühendisligi ve Yasamımızdaki

Yeri) (2007)., AKÇELIK MUSTAFA, Ankara Üniversitesi, Editör:AKÇELIK MUSTAFA, ISBN:97975-

482-755-2, Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1287163)


Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, B.lüm adı:(Mikroorganizmalar ve Taksonoömik Özellikleri)

(2000)., AKÇELIK MUSTAFA, AYHAN KAMURAN, ÇAKIR IBRAHIM, HB Dogan, V Gürgün, AK

Halkman, D Kaleli, H Kuleasan, FD Özkaya, N Tunail, Ç Tükel, SIM MATBAACILIK, Editör:M.

Akçelik, K. Ayhan, I. Çakır, H.B. Dogan, V. Gürgün, A.K. Halkman, D. Kaleli, H. Kuleasan, F.D.

Özkaya, N. Tunail, Ç. Tükel. , Türk.e(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1287155)


Alınan Atıflar ; Yılı:2017, Sayısı:16


Gıda Mikrobiyolojisi ve Uygulamaları, B.lüm adı:(Gıdaların Mikrobiyolojik Analizi) (2000).,

HALKMAN KADIR, AKÇELIK MUSTAFA, Sim Matbaacılık, Editör:AKÇELIK MUSTAFA, AYHAN

KAMURAN, ÇAKIR IBRAHIM, DOGAN H.BEYHAN, GÜRGÜN VELITTIN, HAKMAN A. KADIR, KALELI

DEGER, KULEASAN HAKAN, ÖZKAYA FIGEN, TUNAIL NEZIHE, TÜKEL ÇAGLA, Türk.e(Bilimsel 

Düzenlenme tarihi: 01.03.2013