PROF.DR. BAYRAM AKDOĞAN    
Adı : BAYRAM
Soyadı : AKDOĞAN
E-posta : akdogan@divinity.ankara.edu.tr
Tel : (0312) 2126800/1278
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ (Türk Din Mûsikîsi)
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bayram-akdogan
Kişisel Akademik Bilgiler


 Bayram Foto

 

Prof. Dr. Bayram AKDOĞAN

 

 Aslen Trabzon / Çaykara kökenli olup 1956’da Sivrihisar / İlören’de doğdu. Erken yaşlarda müziğe ilgi duydu. Hânende olan annesi Şehriye Hanım’ın İlâhilerini ve onun sık sık okuduğu Muhammediye’sini duyarak etkilendi. İmamlık görevi yapan babası Hâfız Ali Hoca Efendi’nin güzel sesle okuduğu Kur’an, Mevlîd ve Kasîde gibi çeşitli dini formlarını dinleyerek büyüdü. İlk enstrümanı olan Bağlama’yı ağabeyi Hasan’dan öğrendi, erken yaşlarda sesini ve sazını kullanarak Türk Halk Mûsikîsiyle ilgilendi.

İlköğrenimini Kaynaşlı İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini Düzce İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. Öğretmenleri Dr. Mustafa Kılıç, Ahmet Tezcan, Mustafa Koçyiğit ve Aybeniz Tümer adlı hocaların sesli dînî mûsikî çalışmalarından istifade etti. Özellikle Dr. Mustafa Kılıç Hoca’nın tüm müzik çalışmalarına katıldı, hocasının özel ilgisine mazhar oldu. Yine buradaki eğitimi devam ederken Türk Tasavvuf ve Mehter Mûsikîlerine ilgi duydu. Mehter sazları üzerinde uygulamalar yaptı. Öğrenimi süresince bir yandan da hıfza çalıştı.

1977 yılında Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi. Enstitü’de Fıkıh-Kelâm Bölümündeki eğitimi boyunca bir yandan da Öğretim Üyesi Yunus Vehbi Yavuz Bey tarafından 4 yıl boyunca kesintisiz yürütülen medrese usûlü Arapça, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Ferâiz ve Kasîde-i Bürde çalışmalarına katıldı ve başarılı olarak icâzet aldı. 1981 yılında Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversitedeki öğrencilik yıllarında Bursa / Ruscuk Câmii İmam-Hatibi Hâfız Ahmet Argun Aktuğ Hoca Efendi’den Ney, Ud ve Türk Mûsikîsi makam dersleri aldı. Bu arada Câmi Mûsikîsi formları üzerinde Bursa / Emir Sultan Câmii Müezzini Hâfız Hüsamettin Fındıkoğlu ile uygulamalar ve çalışmalar yaptı. 1977-81 yılları arasında Bursa Mevlithanlar Derneğindeki dînî mûsikî çalışmalarına katıldı.

1982 Tuzla Piyade Okulundaki Yedek Subay Öğrencilik eğitimini tamamladıktan sonra Çorlu 176. Piyade Alayında subay olarak çalıştı. 1983 yılında silâh takım komutanı olarak askerlik görevini tamamladı.

1983-87 yılları arasında muhtelif orta dereceli okullarda idarecilik ve öğretmenlik görevinde bulundu, çeşitli müzik çalışmalarını yönetti.

1988’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi oldu. Hocası Yrd. Doç. Dr. Ruhi Kalender’den uygulamalı Kanun dersleri aldı ve onun danışmanlığında akademik çalışmalarını sürdürdü.

1991 yılında “İsmâil-i Ankaravî’nin Huccetü’s-Sem⒠Adlı Eserine Göre Mûsikî Anlayışı” adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Tunus ve Mağrib ülkeleri mûsikîsi üzerinde araştırmalarda bulunmak, Arapça ve Fransızca dilleri üzerinde pratikler yapmak üzere on ay süre ile Tunus’a gitti. Tunus’ta kaldığı sürece Konservatuar ve müzik çevreleriyle yakın temaslarda bulundu. Türk Mûsikîsini tanıtıcı resitaller verdi.

1996 yılında “Fethullah Şirvânî ve Mecelletun fi’l-Mûsîka Adlı Eserinin XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatındaki Yeri” adlı teziyle doktorasını tamamladı.

1999 yılında Yrd. Doç. Dr. unvanını alan Bayram Akdoğan’ın İslâm ve Müzik konularında Türkçe, Fransızca, Arapça ve İngilizce olmak üzere yayımlanmış birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Uygulama alanı olarak Türk Mûsikîsi sazları, bilimsel çalışma alanı olarak da İslâm ve Müzik Sanatı konularında  uzman olan Bayram Akdoğan, yurt içinde M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından açılan Hizmet içi Eğitim Kurslarında Öğretim Üyesi olarak; Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tertip edilen Din Görevlilerinin Mûsiki Eğitimi için açılan çeşitli  kurs ve seminerlerde Öğretim Görevlisi olarak hizmetlerde bulundu.

Çeşitli Radyo Televizyon konuşmaları yanında, yurt dışında başta Tunus, Yunanistan, Almanya, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Fransa, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya, Kazakistan, Kırgızistan ve Norveç olmak üzere çeşitli ülkelerde Kanûn, Ud ve Ney sazlarıyla konserlere katıldı ve resitaller verdi, Türk Mûsikîsini, inanç ve kültürünü tanıtıcı çalışmalarda bulundu.

23 Eylül 2011 tarihinde Mevlevîlik ve Mûsikî (Er-Risâletü’t-Tenzîhiyye fî-Şe’ni’l-Mevleviyye) adlı Doçentlik takdim teziyle Doçent unvânı aldı. Doçentlik süresi ve çalışmalarını 23.09.2016 Tarihinde tamamlamış, Profesörlük takdim çalışması olarak da Sanat’ın Kitabı adlı eserini yayımlayan ve Profesörlük dosyalarını teslim eden Bayram Akdoğan 27.10.2017 tarihinden beri aynı Anabilim Dalında Prof. Dr. Unvanıyla görev yapmaktadır.

Halen adı geçen Fakültede çok yoğun bir eğitim öğretim görevi ve telif çalışmaları yanında Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı olarak resmi görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Bayram Akdoğan evli olup, ikisi kız, biri erkek üç çocuk babası ve iki de torun dedesidir.