DOÇ. DR. ALEV KESER    
Adı : ALEV
Soyadı : KESER
E-posta : akeser@ankara.edu.tr, alevkeser@gmail.com
Tel : (312) 3191450/1192
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/alev-keser
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri: Ankara

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sağlık Bilimleri Fakültesi  / Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1996-2000

Yüksek Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   / Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

2000-2003

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü   / Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

2003-2008

Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Ankara Üniversitesi

2016


Yabancı Dil                         : İngilizce

 

Doktora Tezi                      : Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Risk Faktörleri ile Beslenme Örüntüsü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma

 

Bilim Uzmanlığı Tezi      : Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yaşayan Yetişkin Bireylerin Diyet Örüntüleri ve Diyet Kalite İndekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

 

Lisans Tezi                         :  Alzheimer Hastalığı ve Beslenme TedavisiAkademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2016- Devam ediyor

Dr. Öğretim Görevlisi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2013- 2016

Uzman

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü/ Konuk Öğretim Elemanı

2011-2013

Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2000-2004

 

İdari Görevler: 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkan Yardımcılığı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

2016-Devam ediyorA. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
1-  Güzel, S., Keser, A., Hatun,Ş. (2018). Investigating the Nutritional Value of Foods Targeting Children. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, Doi:10.1007/s40519-018-0497-y.
2-  Alptekin, M., Keser, A. (2017). Effect of High Fat Diet on Appetite Regulation and Obesity: Endocannabinoid System Pathway. International Journal of Food Science and Nutrition, 2(6):83-90.
3-  Güzel, S., Keser, A. Hatun, Ş. (2017). The Hidden Danger in Packaged Beverages Sold in Supermarkets. International Journal of Food Science and Nutrition, 2(5):48-52.
4-   Keser, A., Binnetoğlu, F.K., Asil, E., Babaoğlu, K. (2016). Comparison of Food Consumption and Nutritional Statuses of Athletic Adolescents. The Anthropologist, 25(1,2):60-69. (Alan indeksi/Scopus).
5-   Keser, A., Yabancı-Ayhan, N., Bilgiç, P., Tayfur, M., & Şimşek, I. (2015). Determination of Dietary Status as a Risk Factor of Cardiovascular Heart Disease in Turkish Elderly People. Ecology of Food and Nutrition, 54(4):328-341. Doi: 10.1080/03670244.2014.992520  (SCI).
6-  Keser, A.,Yüksel, A.,Yesıltepe-Mutlu, G., Bayhan, A., Özsu, E., Hatun, S. (2015). A New Insight into Food Addiction in Childhood Obesity. The Turkish Journal of Pediatrics, 57(3), 219-224.  (SCI-E).
7-  Büyüktuncer, Z., Tosun, B. N., Ayaz, A., Karadağ, M. G., Kocabaş-Keser, A., Aksoy, M., Yurttagül, M., Yücecan, S. & Besler, H. T. (2010). Implications of Socio-economic Status on the Dietary Fatty Acid Intakes in Turkish Women. Turkish Journal of Medical Sciences, 40(2), 305-312 (SCI-E).
8-  Cizmecioglu, F. M., Etiler, N., Ergen, A., Gormus, U., Keser, A., Hekim, N., Hamzaoğlu, O & Hatun, S. (2009). Association of Adiponectin, Resistin and High Sensitive CRP Level with the Metabolic Syndrome in Childhood and Adolescence. Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 117(10), 622-627 (SCI).
9-   Erdönmez, D., Hatun, Ş., Çizmecioğlu, F. M., & Keser, A. (2011). No Relationship Between Vitamin D Status and Insulin Resistance in A Group of High School Students. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 3(4), 198 (Alan indeksi/Scopus).

B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
1- Duman, E., Keser, A. (2018). Evaluation of Nutritional Habits and Physical Activity Levels of Individuals According to Working Satus. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 766-767) 3-5 Mayıs, Nevşehir (Sözlü Bildiri).
2- Bodur M., Yılmaz, M.V., Keser, A. (2018). The Assessment of Levels of Amino Acids Intake Involved in Neurotransmitter Synthesis in Patients with Dementia. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 772-773) 3-5 Mayıs, Nevşehir (Poster Bildiri). 
3- Güzel, S., Keser, A. (2018). The Relationship Between Blood Lipid Profile and Anthropometric Measurements with Fatty Acid Composition of Diet in Adult Individuals. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 633-634) 3-5 Mayıs, Nevşehir (Sözlü Bildiri).
4- Alptekin İ.M., Özgür, M., Keser, A. (2018). Determination of Total Fat Content of Potato and Corn Chips in Markets. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, (p. 640-641), 3-5 Mayıs, Nevşehir (Sözlü Bildiri).
5- Şahin G., Keser A., Şıklar Z., Berberoğlu M (2018). The Relationship Between Physical Activity Levels and HbA1c in Type 1 Diabetic Adolescents. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 36), 24-27 Mayıs, Ankara (Sözlü Bildiri)
6- Bayındır-Gümüş A., Köktas E., Keser A. (2018). Evaluation of the Association between Beverages Consumption Habits and Sleep Quality in Adults. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 115), 24-27 Mayıs, Ankara (Sözlü Bildiri)
7- Bodur M., Şahin G., Meriç Ç.S. Keser A. (2018). Is the Time of Day Effective to Perception of Taste? An Example from Consumer Panel. 1st International Food and Medicine Congress, (p, 118), 24-27 Mayıs, Ankara (Sözlü Bildiri).
8- Güzel S., Şahin G., Keser A. (2018). Metabolik Sendromda Kurkimin-Piperin Kombinasyonunun Antiinflamatuar Etkisi. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya (Poster Bildiri). 
9- Güzel S., Şahin G., Keser A. (2018). Menapoz Durumuna Göre TG/HDL-C Oranı ile Framingam Risk Skoru ve Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişki. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya (Sözlü Bildiri).
10- Keser A., Asil E., Binnetoğlu FK, Babaoğlu K. (2017). An Analysis of the Nutritional Behaviors of Children and Adolescents who are Professional Athletes. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, s.61, 16-18 November, Barcelona, Spain. (Sözlü Bildiri). 
11- Keser A., Asil E, Yilmaz MV., Karataş E., Erem S., Canbolat E., Aslan-Ceylan J., Özçelik AÖ. (2017). Evaluation of Malnutrition Risk in General Surgery Clinic Inpatients. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, s.50, 16-18 November, Barcelona, Spain. (Sözlü Bildiri). 
12- Bayındır Gümüş A., Özdemir R., Keser A. (2017). Evaluation of Nutrition Habits and Some Antropometric Measurements of Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. 17th International Nutrition and Diagnostic Conference, s. 62, 9-12 October, Prague
13- Keser, A., Şahin, G., Duman, E. (2017). Obez Adölesanların Beslenme Alışkanlıkları ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri: Kesitsel Bir Çalışma. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, s.15, 5-7 Ekim 2017, İzmir (Sözlü Bildiri).  
14- Güzel, S., Akkuş, A.T., Saraçoğlu, G., Çalışır, M., Üstünsoy, M., Keser, A. (2017). Çizgi Film Kanallarındaki Balık Yağı Reklamlarının Sıklığının Değerlendirilmesi. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, s.51, 5-7 Ekim 2017, İzmir (Poster Bildiri).  
15- Bayındır-Gümüş, A., Yılmaz, S., Günaydın, Z.E., Dede, D., Kutlu, H., Keser, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Durumlarının Yeme Davranışı Üzerine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.415, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
16- Güzel, S., Keser, A. (2017). Tüketime Hazır Süt ve Süt Ürünlerinin Protein İçeriğinin Karşılaştırılması. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.941, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
17- Şahin, G., Keser, A. (2017). Resveratrolün Glukoz Kontrolü ve İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkisi. 1.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, s.962, 29 Haziran-1 Temmuz, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
18- Keser, A., Yardımcı, H., Özçelik, A.Ö., Sürücüoğlu, M.S. (2015). Fermented Dairy Drink. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, s. 196, 1-4 Ekim, Bosnia and Herzegovina (Poster Bildiri).  
19- Yardımcı, H., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S., Özçelik, A.Ö. (2015). A Tradition of Sharing: Ashura. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus”, s. 390, 1-4 Ekim, Bosnia and Herzegovina (Poster Bildiri).  
20-  Keser, A., Asil, E. (2015). Assessment of the Nutritional Status in Patients with Alzheimer’s Disease. 1st Turkish Congress of One Health, 101-102, 8-10 Nisan, Konya (Poster Bildiri).  
21- Keser, A., Yabancı N., Çıracıoğlu, E.D., Bilgiç, P., Sürücüoğlu, M.S. (2014). Adölesanların Vücut Ağırlıkları ve Boy Uzunluklarından Memnun Olma Durumları ile Beslenme Davranışlarının Değerlendirilmesi. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 157, 2-5 Nisan, Ankara (Sözlü Bildiri). 
22- Yabancı, N., Keser, A., Çıracıoglu, E.D., Kalon, D., Derin, K., Gündoğan, K., Dikmen, Z. (2014). Okul Çağı Çocuklarının Diyabet Bilgi Düzeylerinin Saptanması. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 228, 2-5 Nisan, Ankara (Poster Bildiri).  
23- Yabancı, N., Keser, A., Asil, E., Nergiz-Ünal, R., Bilgiç, P. (2014). Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Riski: Pilot Bir Çalışma. IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 236-237, 2-5 Nisan, Ankara (Poster Bildiri).  
24- Keser, A., Yüksel, A., Bayhan, A., Yeşiltepe-Mutlu, G., Özsu, E., Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş. (2013). Food addiction in obese children. 9th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology, 80(1), 250-251, 19-22 September, Milan (Poster Bildiri).  
25- Keser, A., Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M, Hatun, Ş. (2010). Metabolik sendrom olan ve olmayan çocukların günlük enerji ve makro besin ögeleri tüketimlerinin besin gruplarından karşılanma yüzdelerinin değerlendirilmesi. VII Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 352, 14-18 Nisan, İstanbul (Sözlü Bildiri). 
26- Çızmecioğlu, F.M., Etiler-Lordoğlu, N., Keser, A., Hamzaoğlu, O., Hatun, Ş. (2006). Usefulness of serumadiponectin and resistin levels as a diagnostic marker of metabolic syndrome in children and adolescents: A population based study. 45th Annual Meeting of European Society of Pediatric Endocrinology, 65(4), 91, June 30- July 3, Rotterdam (Poster Bildiri).  
27- Keser, A., Yücecan, S. (2006). Farklı sosyo-ekonomik düzeyde yasayan yetişkin bireylerin besin ögesi tüketim düzeylerinin, diyet kalite indekslerinin ve besin çeşitliliğinin belirlenmesi. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 218-219, 12-15 Nisan, Ankara (Sözlü Bildiri).
28- Keser, A., Büyüktuncer, Z., Gezmen, M., Güleç, A., Nursal, B.,Yücecan, S. (2006). Bazı Sebze ve Meyvelerden Ekstrakte Edilen Fenolik Bilesiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Saptanması. V. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 215-216, 12-15 Nisan, Ankara (Sözlü Bildiri). 

C. YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER
C1 - Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler
Keser, A., Atik-Altınok, Y., Eliuz-Tipici, B., Gürsoy, N. (2018). Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Tip 1 Diyabet Tanı Tedavi İzlem Rehberi. R. Bundak, D. Gökşen (Editörler). Tıbbi Beslenme Tedavisi  (s.32-44), Sağlık Bakanlığı: Ankara.
Keser, A. (2018). Diyabetes Mellitusun Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı Yöntemi. İçinde: Z. Aycan (Editör), Çocukluk Çağı Diyabeti Tanı ve Tedavi Rehberi (s.41-46), Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği: İstanbul.
Keser, A., Güzel, S. (2018). Çocukluk Çağı Obezitesinde Tıbbi Beslenme Tedavisi. İçinde: H. Gökmen Özel, G. Samur (Editörler), Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme (s.123-135), Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği.
Keser, A. (2018). Diyet ve Yara İyileşmesi. İçinde: İ. Kalkan, M. Akman (Editörler), Klinik Uygulamalarda Beslenme (s. 342-346), İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri.
Keser, A. (2017). Obezite: Sağlıklı Beslenme Kültürü ve Fiziksel Aktivite. İçinde: İ.B. Akçakaya, E. Özmete (Editörler), Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi-2017 (s. 105-113). T.C: Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM). Ankara: Azim Matbaacılık.
Keser, A. (2017). Malnutrisyonun İlaç Aktivitesine Etkisi. İçinde: E. Karabudak, P. Türker (Editörler), Besin-İlaç Etkileşimleri (s. 192-197), Ankara: Türkiye Diyetisyenler Derneği.
C1.1. Keser, A. (2016). HIV ve AIDS. Pediatrik Beslenmenin Esasları. In:P. Queen Samour, K. King (Eds). Çeviri Editörü: F. Gülhan Samur, (s. 235-241) (çeviri). Ankara: Nobel Akademik.
C1.2. Keser, A. (2016). Kan Şekerini Sadece Karbonhidratlar mı Etkiler? Diyabetli Bireylerin Beslenmesinde Nelere Dikkat Edilmelidir? İçinde: Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s.39-75), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı.
C1.3. Keser, A. (2016). Diyabetli Çocuklar Neden Egzersiz Yapmalıdır? Egzersize Bağlı Kan Şekeri Düşüklüğünden Nasıl Korunur? İçinde: Sık Sorulan Sorular ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet ve Tedavisi (s.77-90), İstanbul: Diyabetli çocuklar Vakfı.
C1.4. Keser, A., Çıracıoğlu, E.D. (2015). Sağlık ve Beslenme Okuryazarlığı. İçinde: F. Yıldırım, A. Keser (Editörler), Sağlık Okuryazarlığı (s.39-59),  Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
C1.5. Keser, A., Saruhan, S.,Yassıbaş, E. (2014). Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi. İçinde: Z. Aycan, D. Çalışkan, M. Garipağaoğlu, N. Olgun, S. Özkan, N. Yıldırım (Editörler),  Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberi (s. 41-51), Ankara: Sağlık Bakanlığı.
C1.6. Besler, H.T., Keser, A. (2000). Besin Duyarlılığı. İçinde: S. Yücecan, B. Nursal, G. Pekcan, T. Besler (Editörler), Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi (s.195-209) (çeviri), Ankara: Acar Matbaacılık Yay. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 
C2 - Yazılan Uluslararası Kitaplardaki Bölümler
Keser, A. and Yıldırım, F. (2017). Evaluation of the Relationship Between Nutritional Status and Quality of Life Among Nursing Home Residents with Alzheimer’s Disease. In . Jinglong Wu (Ed.). Improving the Quality of Life for Dementia Patients through Progressive Detection, Treatment, and Care (pp. 42-73). United States of America: IGI Global (formerly Idea Group Inc.).

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
1- Duman, E., Keser, A. (2018). Saponinler ve Diabetes Mellitus Üzerine Potansiyel Etkileri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):50-60.
2- Eşer Durmaz S., Keser, A. (2018). Yapay Tatlandırıcıların Vücut Ağırlığı ve İnsülin Direnci Üzerine Etkileri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(2):8-15.
3- Bayındır Gümüş, A., Yardımcı, H., Keser, A. (2018). Sınava Hazırlanan Öğrencilerin Beslenme Durumlarının Kaygı Puanlarına Göre Değerlendirilmesi.Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1):22-28.
4- Bozbulut, R., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S., Bideci, A. (2018). Okul Çağı Çocuklarının Beslenme Durumları ile Bazı Biyokimyasal Parametreleri Arasındaki İlişki. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1):40-53.
5- Şahin G., Keser, A. (2017). Resveratrolün Adipozite Üzerine Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 45(3):264-272.
6- Erem, S., Keser, A. (2017). Krill Yağı ve Sağlık Üzerindeki Etkileri. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 4(16): 40-46.
7- Alptekin, İM., Keser, A. (2016). Endokanabinoid Sistem, İnsülin Direnci ve Yağ Asitleri Arasındaki İlişki. Beslenme ve Diyet Dergisi, 44(2):144-153.
8- Keser, A. (2017). Metabolik Sendrom Tedavisinde Bazı Besin Bileşenlerinin Rolü. Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Dergisi, 3(1): 22-30.
9- Keser, A. (2016). Çocukluk Çağı Etyolojisinde “Besin Bağımlılığı”. e-Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi, 1(3): 32-39.
10- Keser, A., Karataş, E. (2015). Sirkadiyen Ritim ve Metabolizma: Obezite Üzerine Etkileri. Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(2): 113-119. 
11- Yıldırım, F. ve Keser, A. (2015). Kuşaklararası Dayanışma Modelleri: Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İçin Bir Çözüm Önerisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 217-236.
12- Keser, A., Yabancı, N., Öztürk,  E.M. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Vitamin Mineral
Desteği Kullanım Durumları. Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(2), 108-113.
13- Keser, A.,Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2010). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom Risk Faktörleri ile Besin Ögeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 53(4), 267-276.
14- Keser, A., Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2008). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Beslenme Örüntüsü Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), 9-22.
15- Keser, A.,Yücecan, S. (2007). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yasayan Yetişkin Bireylerin Diyet Örüntülerindeki Besin Çeşitliliğinin Belirlenmesi.Sağlık ve Toplum, 17(2), 91-102.
16- Keser, A.,Yücecan, S. (2006). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yasayan Yetişkin Bireylerin Diyet Kalite İndekslerinin Belirlenmesi. Gıda Teknolojisi, 10, 96-102.
17- Keser, A.,Yücecan, S. (2005). Genetik Modifikasyon ve Genetik Modifiye Besinler. Beslenme ve Diyet Dergisi, 33(2), 83-93. 
E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
1- Bayındır-Gümüş, A., Keser, A. (2018). Serebral Palsili Çocuklarda Beslenme Müdahaleleri. 1. Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 1-4 Mart 2018, Ankara.      
2- Özdemir-Bozbulut, R., Keser, A., Sürücüoğlu, M.S. (2016). Anne Sütü Alma Süresinin ve Ek Gıdaya Geçiş Zamanının Obeziteye Etkisinin İncelenmesi. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.125, 3-5 Mart, Ankara.    
3- Özdemir-Bozbulut, R., Sürücüoğlu, M.S., Keser, A. (2016). Fazla Kilolu Çocukların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.126, 3-5 Mart, Ankara.
4- Keser, A., Binnetoğlu, F.K., Asil, E., Babaoğlu, K. (2015). Farklı Branşlarda Spor Yapan Çocuk ve Adölesanların Besin Tüketimlerinin ve Beslenme Durumlarının Karşılaştırılması. Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, s. 767-768, 20-23 Mayıs, Bilecik.  
5- Keser, A. (2013). Tip 1 Diyabette Beslenmenin Planlanması. XVII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s. 27-33, 1-3 Ekim, Edirne.
6- Keser, A.,Yüksel, A., Bayhan, A., Özsu, E., Yeşiltepe-Mutlu, G. Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş. (2012). 100 Çocuğun Obezite Süreci ve Özellikleri. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s.197, 6-10 Kasım, Samsun.
7- Ercanlı-Ağdas E., Akbel, S., Keser, A., Bayhan, A., Özsu, E.,Yüksel, A., Yeşiltepe-Mutlu, G. Çizmecioğlu, F.M., Hatun, Ş.(2012). Arkadaşım Diyabet Kamp 2012. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, s.46-47, 6-10 Kasım, Samsun.
8- Keser, A.,Yücecan, S., Çizmecioğlu, F.M., Etiler, N., Hatun, Ş. (2009). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom Risk Faktörleri ile Besin Öğeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, s.93. 17-21 Kasım, Antalya.

F. KONGRE, SEMPOZYUM, KURS KATILIMI (DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK)
Keser, A. (2018). Obezitenin Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Çocuk İçin Yaklaşımlar.  
Uluslararası ‘AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ 2018, 12-15 Temmuz, Ankara, Türkiye.
Keser, A. (2018). Öğün Sıklığının Metabolik Kontrol Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 18-22 Nisan 2018, Antalya. (Basıldı).
Keser, A. (2018). Olgularla Karbonhidrat Sayımı Uygulamaları. 22. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 17. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 18-22 Nisan 2018, Antalya.
Keser, A. (2018). Çocukluk Obezitesinde Tedaviler. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, 14-18 Mart, Antalya.
Keser, A. (2017). Dumping Sendromu. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, 5-7 Ekim, İzmir. 
Keser, A. (2017). Öğün Sıklığının Protein ve Yağ Metabolizmasına Etkisi. Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, s. 22-24, 11-13 Mayıs, Ankara.
Keser, A. (2017). Karbonhidrat Sayımı Olgu Çözümleri. 21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Basıldı)
Keser, A. (2017). Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı, 2. ve 3. Aşama. 21. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 26-30 Nisan 2017, Antalya. (Basıldı)
Keser, A. (2017). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Beslenme Sempozyumu, Türkiye Diyetisyenler Derneği, 7-9 Nisan, Ankara. (Basıldı)
Keser, A. (2017). Obezite Sağlıklı Beslenme Kültürü ve Fiziksel Aktivite. Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi 2017, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2 Mart 2017, Ankara. (Basıldı)
Keser, A. (2017). Malnutrisyon (İlaç Dozajlama, Proteine Bağlanan İlaçlar, GIS ve Emilim, Taşınma Klirens, Toksisite vb.). Besin – İlaç Etkileşimleri Kursu, Türkiye Diyetisyenler Derneği, 25-26 Şubat, Ankara. (Basıldı)
Keser, A. (2017). Fiziksel Aktivite ve Karbonhidrat Sayımı. Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 09-10 Şubat, Ankara.
Keser, A. (2017). Karbonhidrat Sayımında Ortak Dil Var Mı? Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Nelerdir?. Hastalıklarda Beslenme Sempozyumu: Karbonhidrat Sayımı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 09-10 Şubat, Ankara.
Keser, A.  (2016). Böbrek Hastalıkları ve Mikronutrientler. Böbrek Hastalıkları ve Beslenme Çalıştayı. 22-23 Ekim, Ankara.
Keser, A.  (2016). Tip 1 Diyabet İzleminde Doğru Bilinen Yanlışlar. Diyetisyen Gözüyle. 20. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 15. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 6-9 Ekim 2016, Antalya. (Basıldı)
Keser, A. (2016). Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Beslenme Tedavisi Yaklaşımı ve Karşılaşılan Sorunlar. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.
Keser, A. (2016). Karbonhidrat Sayımı 2. Aşama uygulaması. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.
Keser, A. (2016). Tip 1 Diyabetli Çocukların Tedavisinde Karbonhidrat Sayımı-Vaka Çalışması. Türkiye Diyabet Programı, Diyabetli Bireyler İçin Eğitici Eğitimi-5. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Daire Başkanlığı, 26-27 Eylül, Ankara.
Keser, A. (2016). Gereksinmelerin Belirlenmesi: Ne Vereceğiz? Ne Kadar Vereceğiz? Malnutrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Kursu, 3-5 Haziran 2016, Ankara.
Keser, A. (2016). Doğum Ağırlığı ve Obezite Gelişimi Arasındaki İlişki. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün 4. Kongresi, s.69-71, 3-5 Mart, Ankara.
Keser, A. (2015). Yara İyileşmesinde Beslenme ve İmmünonutrisyon. Yara Bakımı ve Yönetimi Sempozyumu, 11 Şubat, Ankara.
Keser, A. (2015). Diyabette Egzersiz Yönetimi. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 22-25 Ekim İstanbul.
Keser, A. Atik-Altınok, Y., Saruhan, S. (2015). Olgularla Karbonhidrat Sayımı ve Ortak Dil Oluşturulması. 19. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 22-25 Ekim İstanbul.
Keser, A. Tip I Diyabetes Mellitus Yönetiminde Beslenme Tedavisi. (2015). 3. Trakya Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, 14-15 Mayıs, Edirne.
Keser, A. Diyabet Yönetiminde Egzersiz Uygulama İlkeleri. (2015). 3. Trakya Beslenme ve Diyetetik Sempozyumu, 14-15 Mayıs, Edirne.
Keser, A. (2014). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Eğitici Eğitimi, 14-17 Ekim, Ankara.
Keser, A. (2014). Obezitede Tıbbi Beslenme Tedavisi. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Eğitici Eğitimi, 24-27 Kasım, Ankara.
Keser, A. (2014). Fiziksel Aktivite ve Karbonhidrat Sayımı. I. Karbonhidrat Sayımı Kursu, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü,13-14 Mart, Ankara.
Keser, A. (2012). İnsülin dozlarının ayarlanması. XVI. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, XII. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 6-10 Kasım, Samsun.
Keser, A. (2005). Beslenme Eğitimi. V. Ulusal Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, / Eylül, Ankara.
Keser, A. (2014). Çocuk ve Gençlerde Obezite Nasıl Bir Sorun? Adölesan Çağındaki Çocuklar, Velileri ve Öğretmenlerinin Obezite Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

G. ULUSAL/ ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ YAYIN HAKEMLİĞİ
1. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi
2. Beslenme ve Diyet Dergisi
3. Childhood Obesity
4. Journal of Food and Health Science
5. Sağlık Bilimleri Dergisi
6. Journal of Obesity and Overweight 
7. Journal of Nutrition and Health Science,
8. Beslenme ve Diyet Dergisi
9. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
10. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
11. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi
12. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi
13. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism
14. Journal of Developmental Origins of Health and Disease

H. EDİTÖRLÜK
Keser, A., Yıldırım, F., Kaplan, M. (Editörler) (2016). Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.
Yıldırım, F., Keser, A. (Editörler) (2015). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

I. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
Proje adı: Bazı Sebze ve Meyvelerden Ekstrakte Edilen Fenolik Bilesiklerin Antioksidan Aktivitelerinin Saptanması
Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2003-2005
Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN
Projedeki Görev: Yardımcı Araştırmacı 
2. Proje adı: Özel Bir Okulda Okul Çağı Çocuklarında Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi
Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2017-2018
Projedeki Görevi: Proje yürütücüsü
3. Proje adı: Tip 1 Diyabetli Adölesanlarda Yağ ve Protein İçeriği Yüksek Öğün İçin Uygulanan Farklı İnsülin Rejimlerinin Postprandiyal Kan Glukoz Düzeyi Üzerine Etkisi
Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2018-2019
Projedeki Görevi: Proje yürütücüsü 

J. ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM 
Görev yeri: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
Görevi: Klinik ve poliklinik diyetisyenliği
Görev süresi: 2004-2012

K. BİLİMSEL YAYIN KURULU / DANIŞMA KURULU / DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ
1. 19. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği 14. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 22-25 Ekim 2015, İstanbul.
2. IV. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2-5 Nisan 2003, Antalya.
3. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği
4. Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği
5. 20. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği 15. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 5-8 Ekim 2016, Antalya.
6. 21. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği 16. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu Düzenleme Kurulu Üyeliği, 26-30 Nisan 2017, Antalya.
7. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar Bilimsel Kurul Üyeliği, 5-7 Ekim 2017, İzmir.
8. 6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 Gün Gebe –Çocuk Beslenmesi Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği, 14-18 Mart, Antalya.
9. 1st International Food and Medicine Congress, Bilimsel Kurul Üyeliği, 24-27 Mayıs, 2018, Ankara

L. ÇALIŞTAY, SEMPOZYUM VE KONGRE KATILIMLARI
Konuşmacı Olarak
Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Diyabetin Önlenmesi için Kocaeli’de Neler Yapabiliriz? Çalıştayı, 20 Mart 2012, Kocaeli 
Katılımcı Olarak
Diyabetli Hasta, Eğitimci Rehberi Hazırlık Çalıştayı, 10-12 Aralık, 2012, Ankara
Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, 19 Nisan, 2013, Ankara
9. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu, 9 Mayıs, 2007, Antalya
8. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu, 10 Mayıs, 2006, Antalya
7. Diyabet Diyetisyenliği Sempozyumu, 13 Mayıs, 2005, Antalya
II. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 24-26 Mart, 2005, İstanbul
Besin-İlaç Etkileşimi Sempozyumu, 30 Nisan, 1999, Ankara
43. Ulusal Diyabet Kongresi, 9-13 Mayıs, 2007, Antalya
X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 8-11 Eylül, 2005, Ankara
41. Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs, 2005, Antalya
VI. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Ankara

N. SEMİNER, KURS ve HİZMET İÇİ EĞİTİM KATILIMLARI
1. Toplu Beslenme Sektöründe Kalite ve Güvenlik Semineri, 6 Aralık, 2000, Ankara
2. Çalışma Ortamı ve Mesleki Riskler Semineri, 1 Kasım, 2000, Ankara
3. 13. Çocuk Diyabet Ekibi Kursu, 3-5 Kasım, 2014, Bursa
4. IV. Çocuk Diyabet Hemşireliği Kursu, 27 Eylül-1 Ekim, 2004, Malatya
5. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 21 Nisan 2015, Ankara
6. Akademik Personel için Hizmet içi Eğitimi, 11-13 Şubat, 2004, Ankara.
7. Keser, A. (2018). Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı, Ankara, Ankara Üniversitesi.

O. TOPLUMA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI
Türkiye Diyabet Programı Çerçevesinde Planlanan “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” Etkinliğinde Bakanlık Sosyal Medya Hesaplarından Halkın Diyabet ile İlgili Sorularının Cevaplandırılması, Sağlık Bakanlığı Halka Sağlığı Kurumu, 2016.
Yaşam için Kalori, Sağlık için Koşu Sosyal Sorumluluk Projesinde Broşür Hazırlanması, 2015. 
Keser A. (2015). Soru ve Cevaplarla Diyabette Beslenme. Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Diyabet Günü Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Gençlerle Sohbet Toplantısı, Ankara. 
“Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Tıbbi Beslenme Tedavileri”nin verilmesi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü’nde görevlendirilme (2014).
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Valiliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Flavius Kilo Yönetim Merkezlerinin İşbirliği Sosyal Projesi (2014).  Adölesan Çağındaki Çocukların (11-14 yas), Velilerinin ve Öğretmenlerinin Obezite Durumları ile Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi.
Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Ortaokulu’na Yönelik Dengeli Beslenme Eğitimi, 2014.
Küçük Şeyler Akademisi Anaokulu’na Yönelik Sağlıklı Beslenme Eğitimi, 2013.
Sağlıklı Beslenme, Obezite ve Diyabetin Önlenmesi için Kocaeli’de Neler Yapabiliriz?   Çalıştayı, 20 Mart 2012, Kocaeli.
Türkiye Diyabet Kontrol Programı Çerçevesinde Okullarda Diyabet Eğitimi Projesi (2011-Devam Ediyor). Okulda Diyabet Programı.
Alman-Türk Vakfı Saraylı Çocuk Köyü’ne Yönelik Aylık Menü Planlanması, 2011.
Diyabetle Güzel Yaşam Yaz Kampı, 14-21 Temmuz, 2007, İznik.
Diyabetle Güzel Yaşam Yaz Kampı, 10-17 Temmuz, 2005, İznik.

P. DİĞER YAYINLAR
Keser, A., Yücecan, S., Hatun, Ş. (2010). Çocukluk Çağında Metabolik Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavisine Yönelik Öneriler, Kocaeli: Sesim Ofset.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
1. Diyabetli Çocuklar Eğitim Vakfı, Danışman, 2015
2. Arkadaşım Diyabet, Danışman, 2011
3. Türkiye Diyabet Diyetisyenleri Derneği, Üye, 2010
4. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği, Üye, 2005
5. Türkiye Diyetisyenler Derneği, Üye, 2000