PROF.DR. ALİ KEMAL GÖĞÜŞ    
Adı : ALİ KEMAL
Soyadı : GÖĞÜŞ
E-posta : akgogus@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler