DOÇ. DR. EGE AKGÜN    
Adı : EGE
Soyadı : AKGÜN
E-posta : akgun@ankara.edu.tr
Tel : 03123633350/5106
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ege-akgun
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doç. Dr. Ege AKGÜN                                  

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi                      

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0.312.363.33.50 / 5106

E-posta: akgun@ ankara.edu.tr

Görüşme Saatleri: Çarşamba 12.30-13.30

                              Perşembe  12.30-13.30
1. ÖZGEÇMİŞ:                               Akademik görevler


Kasım 2018 - Doçent ünvanı aldı. 


Temmuz 2012 - A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.


Haziran 2008-  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doktor Unvanı aldı.


Aralık 2002- A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atandı.


Ocak 2002- Aralık 2002 Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Bağımsız Anaokulunda Rehber Öğretmen olarak çalıştı.


Eylül 1994- Aralık 1999 Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi ve Liselerde Rehber Öğretmen olarak çalıştı.   
Eğitim Durumu


Doktora: 2008, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı‘ndan Doktora Derecesini aldı.


Yüksek Lisans: 2001, Université Lyon II Lumière, Institut des Sciences et Pratiques d’Education et de Formation, Sciences de l’Éducation Yüksek Lisans Derecesini aldı. 


Lisans: 1994, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Lisans Derecesini aldı.


 

Üye olunan akademik dernek ve kuruluşlar

 

“Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği” Üyesi


“Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği” Üyesi

 

Akademik ilgi alanları ve araştırma konuları

 

“Anne çocuk ilişkisi, Aile Eğitimi, Okul Öncesi dönemde Rehberlik, Sınıf Yönetimi, Sosyal-duygusal gelişim” konularında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak.

 

Yüksek Lisans /  Doktora tez konuları

Yüksek Lisans Tezi: " İki- Dört Yaş Grubu Türk Çocuklarının Fransız Anaokullarına Uyumunun İncelenmesi", 2001.

 

Doktora Tezi: “Anne Çocuk İlişkisini Oyunla Geliştirme Eğitiminin” Anne Çocuk Etkileşim Düzeyine Etkisi",  2008.

 

Uluslarası Değişim Programları:

Universite Franche Comte Besançon Fransa Eğitim alma hareketliliği kapsamında 5 gün  (20-24 Eylül 2010)Burslar

  • 1416 sayılı yasa uyarınca yurtdışı lisansüstü öğrenim bursu

  • 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Yüksek Öğenim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen “Öğrenim Üyesi ve Araştırıcı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına sağlanacak destek kapsamında 15.09.2011 tarihinden itibaren 9 ay süre ile Université Franche Comte Psikoloji Laboratuarında Doktora Sonrası Araştırma bursu

 PROJELER

  • Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı CFCU/TR 0801.06-03-299 numaralı “Anaokuluna Gidiyorum: Oynuyorum, Öğreniyorum” isimli projede araştırmacı 88.250 Euro

  • TÜBİTAK SOBAG-113K713 Numaralı “İnanılmaz Yıllar (The Incredible Years) Öğretmen Sınıf Yönetimi Programının Sınıf Ortamına Uyarlanması: Türkiye Örneklemi” isimli projede araştırmacı 108.110,66 TL