PROF.DR. ÖZNUR YILDIZ    
Adı : ÖZNUR
Soyadı : YILDIZ
E-posta : akkoca@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 312 5956535-5956510
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD