PROF.DR. NUMAN AKMAN    
Adı : NUMAN
Soyadı : AKMAN
E-posta :
Tel : 596 13 75
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

EĞİTİM

 

DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

YIL

 

Doktora

Ankara Üniversitesi

Zootekni Anabilim Dalı

1978-1983

 

Fen Bilimleri Enstitüsü (Diploma Sonrası Yüksek Okulu)

(Hayvan Yetiştirme)

 

Lisans- Y. Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Zootekni (5 Yıl)

1971-1976

C. DENEYİM

 

DÖNEM

KURUM

POZİSYON

 

2000–2002

A.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Bölüm Başkanlığı

 

1993-

A:Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Profesör

 

1993-1996

A.Ü  Ziraat Fakültesi Araş. Uyg- Çiftliği

Müdür

 

1988-1991

A.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

1987-1993

A.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Doçent

 

1986-1987

A.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Yard. Doç.

 

1978-1986

A.Ü Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Asistan 

 


VERDİĞİ DERSLER

Dersler (*Son 5 Yılın verilen ders bilgisine yer verişmiştir.)

BÜYÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRME

HAYVAN ISLAHI I

HAYVAN ISLAHI II

HAYVAN YETİŞTİRME VE BESLEME

HAYVAN ISLAHININ GENETİK ESASLARI

DAMIZLIK DEĞER TAHMİNİ YÖNTEMLERİ

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ


BAZI YAYINLAR

A.   KİTAP VE DERS NOTLARI

Düzgüneş O., Akman N. 1991. Varyasyon Kaynakları (3.Baskı) Ziraat Fak. Yayınları: 1408/406  

Ertuğrul M., Akman N., Aşkın Y., Cengiz F., Fıratlı Ç., Türkoğlu M., Yener S.M. 1997. Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik)(2.Baskı) Baran Ofset Ankara.

Akman N. 1998 ve 2003. Pratik Sığır Yetiştiriciliği, Türk Ziraat Mühendisleri Birliği Vakfı Yayını. Ankara. ISBN. 975-94410-0-4  

Akman N. 1998. Agricultural Labor Demand And Supply Balance İn Turkey And İnternal Migration.  (241-294) Agricultural Structure  And Employment İn Turkey. PartIı. Edited By  Prof. Dr.Tuncer Bulutay. State Institute Of Statistics .Publication No:2209. Isbn 975-19-2132-5.

Akman N., Emiroğlu M., Tavmen A.  2001. Koyunculuk , Dünya'da - Avrupa Birliği'nde - Türkiye'de Hayvansal Üretim Ve Ticareti. 160 S. , Türkçe Çamlıca Kültür Vakfı Yayınları

Sönmez R, Düzgüneş O., Akman N. 1992. Türkiye Tarımında Güdülecek Hayvancılık Politikasının Esasları. T.Z.Y.M. Birliği Yayını No: 2.

Akman N. 2006. Cumhuriyetimizin 100.  Yılında Türkiye’de Hayvansal Üretim, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Yayınları No: 4, ISBN:975-94093-3-X

Akman N. 2011. Hayvan Yetiştirme  (Ünite 3, Ünite 4 (S. Metin Yener ile) ve Ünite 5) Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2255, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1252.

Düzgüneş O., Eliçin A., Akman N. 2012. Hayvan Islahı. (5. Baskı) A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1212/349 

Akman N. 2013 ve 2015. Türkiye’de Hayvansal Üretim, Türkiye'de Tarımın Ekonomi-Politiği 1923-2013; Notabene Yayınları, ISBN: 9786055513658

Akman N. 2012.  Barınaklar ve Barındırma (9. Bölüm ); Süt Sığırı Sürülerinde Sürü Projeksiyonu(13. Bölüm).  AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi Cilt 1, 2012 ISBN: 978-975-01517-3-6 (1.C)

Akman N. 2012.  (Editör) AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt Sığırı İşletmelerinin Yönetimi Cilt 2, Haziran 2012 ISBN: 978-975-01517-4-3 (2.C)

B.      RAPORLAR

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), Özel İhtisas Komisyonu, Raportör.

Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Alt Grup Raporu D.P.T. S: 152-214. Ankara.

T.O.B.B. Tarım Özel İhtisas Komisyonu, Sığır ve Manda Yetiştiriciliği Raporu S: 109-112.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Raportör.

Akman N., Yener S. M., Türkoğlu M., Tamer Ö.S., Öztürk D., İmır M., Sungur H., Gürbüz A., Çizmeci C. 1997. Hayvansal Üretim Komisyon Raporu. Türk Ziraat Mühendisler, Birliği ve Vakfı, Ankara.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2000-2005), Hayvansal Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Başkan

 Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013),  Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Başkan

  Araştırma, Makale, Tebliğ vb.

Bayraktaroğlu E., Akman N., Tuncel E.1983. Erkek ve Geç Kastre Edilmiş Melez Keçilerde Kesim ve Karkas Özellikleri. U.Ü. Ziraat Fak. Dergisi. 2:1 (83-94).

Akman N.1984. Hayvancılığımızda Üretimin Artırılması İçin Öneriler. Dünya Gazetesi (23 Temmuz 1984).

Akman N., Tuncel E.1984. Akkeçi'lerde Erken Kastrasyonun Süt İçme Dönemindeki Büyüme Performansına Etkileri. U.Ü. Ziraat Fak. Dergisi 3: 17-23.

Akman N., Tuncel E..1984. Dişi, Erkek ve Erken Kastre Edilmiş Akkeçi Oğlaklarında Besi Performansı Üzerinde Araştırmalar. U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. 3: 25-31.

Akman N., A.ELİÇİN., 1984. Hayvancılık Kayıtlarının Tutulması ve Değerlendirilmesi. Hayvancılıkta İleri Teknikler Semineri: (304-327).

Akman N.1984. Sığırcılıkta Sürü Yönetimi. Hayvancılıkta İleri Teknik Semineri: (265-303).

Akman N.1985. Türkiye Sığırcılığının Islahı Olanakları. Ziraat Fak. Yayınları 947. Seminer. 24(44-81).

Akman N. 1985. Cumhuriyet Döneminde Sığırcılık. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi. 77 (2430-2436).

Düzgüneş O., Eliçin A., Akman N. 1985. Ankara Keçisinde Çeşitli Verim Özelliklerinin Yörelere Göre Durumu. 1. Tiftik Özellikleri. A.Ü.Ziraat Fak. Yıllığı 35 (1-2-3-4):338-348.

Düzgüneş O., Eliçin A., Akman N. 1985. Ankara Keçisinde Çeşitli Verim Özelliklerinin Yörelere Göre Durumu. II. Yaşama Gücü ve Canlı Ağırlık A.Ü.Ziraat Fak. Yıllığı. 35 (1-2-3-4): 349-359.

Düzgüneş O., Yener S.M., Akman N., Kaptan N., Yargıcı M.Ş. 1986. Büyükbaş Hayvancılığın Entansifleşme İmkanları ve Sorunları. Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Kalkınma Simp. 18-21 Kasım 1986 (345-366). Ankara.

Eliçin A., Akman N. 1986. Ülkemiz Sığır Yetiştiriciliğinde Melezleme Çalışmalarının Dünü Bugünü, Yarını. Hayvancılık Sempozyumu 5-8 Mayıs 1986 Tokat.

Eliçin A., Aşkın Y., Akman N., Cengiz F., Ertuğrul M. 1987. Hayvancılıktaki Gelişmeler ve Üretimin Artırılması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı, I. Tarım Kongresi. 14-18 Aralık 1987. Lefkoşe-Kıbrıs.

Tuncel E., Akman N. 1987. Breed Characteristics of Angora Goats in Turkey Symposium on Evaluation of Mediterranean Sheep and Goats 23-25 September, Santaram-Portugal.

Aşkın, Y., Kaymakçı, M., Akman N., Cengiz, F., Ertuğrul, M., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamalarının Gelişme Yönleri ve Hayvansal Üretime Etkileri. I. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu. Biyoteknoloji Derneği Yayın No: 1:126-130.

Eliçin, A., Aşkın, Y., Akman N., Cengiz, F., Ertuğrul, M., Kaymakçı, M., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:29, 12-17.

Bayraktaroğlu E., Akman N., Tuncel E.1988. Effects of Early Castration on Slaughter and Carcass Characteristics in Crossbreed Saanen x Kilis Kids. Small Ruminant Research, I (189-194) Elsevier Science Publishers B.V

Akman N., Düzgüneş O. 1988. Türkiye'de Tiftik Keçisi Yetiştiriciliğinin Problemleri Ziraat Mühendisliği, Eylül 1988, Sayı 209: 16-19.

Yener S. M., Akman N., Ertuğrul M. 1988. Avrupa Zootekni Federasyonu’nca Sığırda Karkas Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Temel Metotlar El Kitabı (1). Yem Sanayii Dergisi 58 (18-23).

Kaymakçı M., Türkmut L., Aşkın Y., Tuncel E., Akman N. 1988. Avrupa Topluluğuna Giriş Süresince Türkiye'de Hayvan Islahı Stratejisine Verilecek Yön. A.T. ile İlişkiler Açısından Türkiye Hayvancılığı Simp. 4-6 Nisan 1988 İzmir.

Eliçin, A., Aşkın, Y., Kaymakçı, M., Akman N., Ertuğrul, M., Cengiz, F., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. I. Uluslararası Tarım ve Biyoteknoloji Sempozyumu. 1-3 Haziran 1988. Adana. S:194-208.

Akman N., Yener S.M. 1989. Crossbreeding for Beef Production in Turkey. Tarım Alanında Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Bilimsel Sonuçları 26-30 September 1989 448-454 İzmir.

Akman N., Ertuğrul, M., 1990. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Tarım ve Yaşam 4 (2-13).

Akman N., Ertuğrul M., Tatayoğlu A., Kor A., Yavuzer A. Ü. 1991. Tiftik Keçisinin Kesim ve Karkas Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 31 (3-4): 39-47.

Akman N., Yener S.M., Eliçin A., Mutaf S., 1990. Türkiye'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Damızlıkların Etkin Olarak Kullanılması. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak 1990 510-521 Ankara.

Yargıcı M. Ş., Akman N., Arık İ.Z., Dellal G.1991. Ak Keçilerde Erken ve  Yarı Erken Sütten Kesimin Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ak. Üniv. Zir. Fak. Derg., 4 (1-2) 139-151. Antalya.

Yargıcı Ş.M., Eliçin A., Akman N., Yener S.M., Mutaf S, Arık, İ.Z. 1991. Akkeçilerde Canlı Ağırlık ve Canlı Ağırlık Artışının Tekrarlanma Derecesi Üzerine Bir Araştırma A.Ü.Ziraat Fak. Dergisi 4(1-2).

Akman N., Ertuğrul, M., Eliçin, A., Alpan, O. 1991. Türkiye’de Hayvan Islahı “Sorunlar ve Öneriler”. İkinci Hayvancılık Kongresi. 17-19 Haziran 1991. s:119-144.

Eliçin A., Akman N., Yener S.M. 1991. Türkiye'de Yapağı ve Tiftik Üretimi Uluslararası Akdeniz ve Ortadoğu Ülkeleri Deri, Kıl, Yapağı Üretimi, Değerlendirilmesi ve Geleceği Sempozyumu 2-6 Kasım 1991 Adana.

Akman N., Özder M. 1992. Tekirdağ İlinde İthal İneklerle Çalışan İşletmelerin Durumu ve Sorunları. Trakya Bölgesi 1. Hayvancılık Semp. 8-9 Ocak 1992, 51-61 Tekirdağ.

Düzgüneş O., Akman N. 1992. Suni Tohumlamada Kullanılacak Boğaların Seçiminde Performans Testinin önemi. Ziraat Mühendisliği. Mayıs 1992. Sayı 253, 21-26.

Yener S.M., Akman N. 1992. Türkiye Sığırcılığının Bugünü ve Geleceği TOK Dergisi

Akman N., Ertuğrul, M., Türkoğlu, M., 1992. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Türk Cumhuriyetleri I. Tarım Sempozyumu. 24-28 Haziran 1992. Ankara Ün. Zir. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı  I. Tarım Sempozyumu. 24-28 Haziran 1992. Ankara Ün. Zir. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı ayınları No.:1. s:119-156.

Akman N. 1992. Süt Sığırlarında Hastalıklara Karşı Direnci Artırma İmkanı. Ziraat Mühendisliği. Mart 1992. Sayı 251, 16-18, (Çeviri).

Akman N., Ertuğrul, M., Kolsarıcı, N., Koyuncu, M., Tatayoğlu, A., 1993. Ankara Keçisinin Tiftik Dışındaki Verimlerini Artırma İmkanları. Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi’93. 20-21 Ekim 1993, Ankara.

Ertuğrul, M., Akman N.,Yavuzer, A. Ü., 1993. An Experiment on The Fattening Performance of Angora Goat. 44’th Annual Meeting of The EAAP. 16-19 August 1993. Aarhus Denmark.

Akman N. 1993. Süt sığırı İthalinin Sorunları ve Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Teşviki. 5. Türkiye Sütçülük Kongresi, 20-22 Mayıs 1993. Ankara.(41-51).

Akman N., Kızılkaya K.1993. Hayvan Islahı Stratejisi Ne Olmalıdır. Hayvancılık 2000. “2000’lere Doğru Türkiye Hayvancılığı Kongresi Tebliğleri. 9-10 HAZİRAN 1993 ANKARA.

Akman N., Eliçin A., Örkiz M.,1993. Ankara Keçisi Islahı İmkanları. Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi’93., 20-21 Ekim, 1993, Ankara.76-86.

Akman N., Ertuğrul M. 1993. Besiciliğe Faizsiz Kredi. Hasad Dergisi. Yıl 8: (Bulunacak)

Tuncel E, Akman N. 1993. Fattenning Performance of Castrated and Intact Crossbreed  Male Kids. U.Ü.Ziraat Fak. Dergisi. 2:1 (13-18).

Akman N. 1994. Ankara Keçisi. Ankara Dergisi. Cilt:2, Sayı 6: 5-16.

Akman N. 1995. Et İthalatı Çözüm mü?. AGRO-Tech. Sayı 2: 16:18

Akman N. 1996. Üretici Sektörün Dışında Bırakılıyor. AGRO-Tech. Sayı 6: 14:17

Türkoğlu M., Akman N., Elibol O.,  Erkuş T. 1995. Türkiye’de Yetiştirilen Farklı  Broiler Hibritlerinin Verim Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. YUTAV-95 Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı, (459:474). 24-27/5/14995. İSTANBUL.

Koyuncu, M., Tuncel E, Akman N. 1996. Ankara Keçisi Erkek Oğlaklarının Mera Ve Entansif Koşullarda Besi Gücü Ve Karkas Özellikleri. Türk Veterinerlik Ve Hayvancılık Dergisi: 20 (157-161)

Gürbüz A., Akman N., Başaran A. H., Öztürk D. 1998. Farklı Mevsim ve Barınak Sistemlerinin Siyah Alaca Erkek Danaların Besi Gücü ve Kesim Özelliklerine Etkileri. 1998, 4 (3) 45-52. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 

Kızılkaya K., Akman N. 1998. Akrabalığın Tahmin Edilmesi. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt 38 Sayı 2 (116-132)

Akman N. 1998. Hayvancılık Kongresinin Ardından. Ekin Dergisi. Yıl:2, Sayı:6. (12-13), ANKARA.

Dellal, G., Akman N. 1998. Koyun Islahı ve Yapay Tohumlama. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Dergisi. Sayı: 35, 20-22.

Gürbüz A., Akman N., Ankaralı B.1999. Ile de France ve Sakız Koçları Kullanarak Akkaraman Koyunlarının Islahı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalat Genel Müdürlüğü. Araştırma Sonuç Raporu)

Elmacı C., Dellal G., Asal S., Akman N. 1999. Ankara Keçisi Oğlaklarının Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre Faktörleri ile Amilaz ve Transferrin Tiplerinin Etkisi. Hayvansal Üretim 39-40: 49-53 (1999)

Kumlu S., Akman N. 1999. Türkiye Damızlık Siyah Alaca Sürülerinde Süt ve Döl Verimi. . Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 39 (1): 1-16

Tatayoğlu A., Akman N., Ertuğrul M..1999. Akkaraman koyunlarından Kasaplık Kuzu Üretiminde Yararlanma İmkanları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Araştırma Sonuç Raporu)

Akman N.1999. Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliğinde Döl Kontrolü .Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi. Yıl:2 Sayı:5(14-15)

Akman N. 1995. Hayvancılık ve Su Ürünleri Müşteşarlığı veya Hayvancılığın Kurtuluşu. Hasad Dergisi.Yıl :10, Sayı: 120:29-31. 

Ertuğrul, M., Akman N., Eliçin, A., Arık, İ. Z., 1995. Küçükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri TMMOB; ZMO, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No.:26(753-770).

Yener S.M., Akman N., Kumlu S., Özder M., Çakmak N., Fidan H. 1995. Büyükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 9-13 Ocak  1995. Ankara. T.C.Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26:733-751.

Akman N. 1995. Süt Sığırı Islahında Süper Ovulasyon ve Embriyo Transferi (SOET). Hayvancılık Araştırma Ensitüsü Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2(107-109).

Akman N., Ertuğrul, M., 1997. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Gıda Güvencesi, Bugünkü Durumu, Sorunlarımız ve Önerilerimiz. 15 Kasım 1996. Sayın Prof:Dr. Necmi Sönmez'in girişimiyle A.Ü. Ziraat Fakültesinde Yapılan seminerde sunulan tebliğlerin yer aldığı kitapta) T.C. Ziraat Bankası Yayınları. 

Yener, M.S., Akman N., Mutaf S.1997. Animal Production  In TURKEY. Tarım Alanında Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Bilimsel Sonuçları .Antalya.

Akman N.,  Eraç A.1998. Türkiye'de Hayvancılığın Geliştirilmesinde Mera Kanunun Önemi. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu 29-30 Nisan 1998-ANKARA.

Akman N.,  Kumlu S.1998. Türkiye Hayvancılığının Örgütlenme Sorunları. II. Ulusal Zootekni Kongresi .22-25 Eylül  1998  (34-52).  BURSA.

Akman N.,  Doğaner Y.1998. Tarımda Kamu Kesiminin Yeniden Yapılandırılması. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası 98. Hayvansal üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu: 7-9 Ocak 1998. . T.C.ZİRAAT BANKASI YAYINLARI No:34 (90:104)ANKARA

Akman N. 1998. Türkiye Sığırcılığında Damızlık Üretim Alternatifleri. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası 98. Hayvansal üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu: 7-9 Ocak 1998. T.C.ZİRAAT BANKASI YAYINLARI No:34 (181-202)ANKARA.

Ertuğrul, M., Akman N. 1998. Cumhuriyet Döneminde Hayvansal Üretim. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998. Tübitak Feza Gürsey Salonu Ankara (148-171).

Ertuğrul, M., Akman N. 1998. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı. TMMOB, ZMO Kayseri Şubesi.

Akman N.  Kumlu S. 1999. Türkiye’de Siyah Alaca (Holstein) Damızlık Yetiştiriciliğinde Gelişmeler. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi.  21-24 Eylül, İzmir: 9-16

Gürbüz A., Akman N., Ankaralı B., Öztürk H. 2000. Ile de France (IF), Akkaraman (AK) Ve Bunların Melezi (F1 ve G1) Erkek Kuzularda Besi Performansı Lalahan Hayvancılık Araş. Enst. Derg. 40(2):27-36

Akman N.,  Aksoy F., Kumlu S. 2000. Türkiye'de Hayvan Islahı. Türkiye-2000 Hayvancılık Kongresi. 31 Mart- 2 Nisan 2000. Patalya Termal Resort Kızılcahamam -Ankara. Ankara Ticaret Borsası.102-119.

Ertuğrul M., Akman N.,  Dellal G., Goncagül, T. 2000. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Türkiye Hayvan Gen Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 17-21 Ocak-Ankara.

Akman N., Ulutaş Z., Efil H., Biçer S. 2001. Gelemen Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah-Alaca Sürüsünde Süt Ve Döl Verimi Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32(2), 173-179

Erkuş T., Akman N. 2001.Yumurtacı Hibrit Ebeveynlerin Geliştirilmesinde Değişik  Seleksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Tavukçuluk Araştırma Dergisi 3:2, 17-22.

Koç A., Akman N.  2003. Farklı Ağırlıkta Besiye Alınan İthal Edilmiş Siyah-Alaca Tosunların Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Hayvansal Üretim 44(1): 26-36 (2003)

Akman N. 2003. Bir Populasyonda Kırmızı Et ve Süt Üretiminin Tahmini - Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi, Sayı 21(14-19)

Akman N., Kumlu S. 2004. Türkiye Siyah Alaca Populasyonunda 305-Gün Süt Verimine Ait Genetik ve Fenotipik Parametreler. TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (3) 281-286

Alic, D., Akman N. 2004. Determination of the Most Suitable Production Testing Interval and Calculation Method for Estimating the Lactation Milk Yield in Holstein Cows and Computation of the Parameters of Lactation Curve. Book of Abstracts of the 55th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Bled, Slovenia. 5-9 September, 2004.

Ulutaş Z., Akman N., Akbulut Ö. 2004. Siyah-Alaca Irkı Sığırların 305 Günlük Süt Verimi ve Buzağılama Aralığına Ait Genetik ve Çevre Varyansları Tahmini. Turk J Vet Anim Sci 28 (2004) 101-105.

Erdoğdu G., Akman N. 2004. Süt Sığırlarında Farklı Süt Verim Seviyesindeki Sürülerde Süt Verimine Ait Varyans Unsurlarının Tahmini 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 01-03 Eylül 2004 Isparta . Sözlü Bildiriler. Cilt 1:(91-97)

Kumlu S., Akman N. 2004.  Uluslararası Standartlar Ve Türkiye Ulusal Sığır Islah Programı 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 01-03 Eylül 2004 Isparta . Sözlü Bildiriler. Cilt 1:(1-10)

Akman N., E. Tuncel, M. Yener, S. Kumlu, Özkütük K., Tüzemen N., Yanar M., Koç A., Şahin O., Kaya Ç.Y. 2005. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği.Türkiye Ziraat Mühendisliği Vı.Teknik Kongresi,Ocak2005. Ankara.

Akman N., Kumlu S., Ertuğrul M., Özkütük K., Elibol O., Aksoy F., Durmuş İ., Erdoğdu G., 2005.Türkiye’de Damızlık Üretimi Ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VI.Teknik Kongresi,Ocak 2005. Ankara.

Ertuğrul M., Dellal G., Akman N., Barıtçı İ. 2006. Hayvansal Üretim. Dünya Gıda Günü Kongresi, 3-14. Ekim, Milli Kütüphane, Ankara.

Gummi M., Elibol O., Akman N., Türkoğlu M., Corduk M. 2006. Comparison of growth performances of American Bronz, Large White turkey breeds and their crosses under intensive and semi intensive management conditions. XII European Poultry Congress, Book of Abstracts, 455.

Ertuğrul, M., Dellal, G., Akman N., Barıtçı, İ. 2006. Hayvan gen kaynaklarının korunması. Türktarım Dergisi. Kasım-Aralık, 172: 23-32.

Akman N., Gummi B., Elibol O., Sariyüz K.U., Ozlu S. 2007. Heterosis in Turkeys. Turkey Production: Current challenges. Proceedings of the 4th International Symposium on Turkey production. Berlin. Germany.

Göger H., Yurtoğulları Ş., Akman N. 2007. Kahverengi Yumurtacı Saf Hatların Yumurta Verim Özellikleri Bakımından Seleksiyonu. Tavukçuluk Araştırma Dergisi 7 (1): 5-9, 2007 ISSN:1302-3209, www.turkishpoultryscience.com Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu

Koç A., Akman N.  2007. Siyah-alaca tosunların değişik dönemlerdeki vücut ölçüleri ve vücut ölçülerinden canlı ağırlığın tahmini. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2007; 4(1-2) : 21 – 25

Elibol O., Akman N. , Turkoglu M., Corduk M., Gummi M. B. 2009.  Comparison of growth performances of American Bronze, Large White turkeys and their crosses under intensive and semi-intensive management conditions. ARCHIV FUR GEFLUGELKUNDE, 73(1), 13-20.

Özyurt, A., Akman N. 2009.  Süt Sığırlarında Damızlık Değerinin Hesaplanmasında Farklı Yöntemlerden Yararlanma Olanakları ve Çeşitli Parametrelerin Tahmini. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 2009 6(3)

Akman N. 2009.  Türkiye'nin Et Üretimi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi. Sayı 46 (17-23)

Akman N. 2010. İthalatın gerekçesi et fiyatları mıdır? Konya Ticaret Borsası Dergisi, Yıl:13 Sayı:37 Temmuz- 2010 (24-28) de yayınlanmıştır.

Akman N., Tuncel E., Tüzemen N., Kumlu S., Özder M., Ulutaş Z. 2010. Türkiye Sığırcılık İşletmelerinin Yapısı ve Geleceğin Sığırcılık İşletmeleri . Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. 11-15 Ocak 2010. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara.

Özlü S.,  Elibol O., Akman N., Türkoğlu M., Çördük M. 2011. Ağır Beyaz (ABE) ve Amerikan Bronz (Br)Hindiler ile Bunların Melezlerinin (F1,F2 ve G1) Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda Karkas Maliyeti. I. Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15 Mayıs, Antalya. (Sözlü Bildiri) (Cost per kg of carcass of Large White (ABE), American Bronze (Br) and their crosses (F1, F2 and BC1) reared intensive (IMG) or semi intensive management conditions.)

Akman N. 2011 Sığır eti maliyetinin ana unsurları ve Türkiye’de sığır eti üretimini artırmanın yolları, Hasad Hayvancılık dergisi, KASIM-ARALIK 2011

Akman N., Şen A. Ö. 2011.  Hayvansal Üretim.  21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3427171)

Akman N., Şen A.Ö. 2011. Döl Verimindeki Aksamalardan Kaynaklanan Kayıplar,  Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi  Mart 2011

Akman N., Kaya Kuyululu Ç. Y.  2011. Türkiye’de Süt Ve Kırmızı Et Üretiminin Geleceği. Yem Magazin, yıl 2011, sayı 60(53-62)

Akman N., Kaya Kuyululu Ç. Y.  2011. Türkiye’de Süt Ve Kırmızı Et Üretiminin Geleceği. Hasad Hayvancılık.Temmuz-Ağustos 2011, Yıl 27, Sayı:315(22-28)

Akman N. 2012. Sığır besisi ve karkas maliyetini etkileyen faktörler. Hasad Hayvancılık dergisinin Ocak-Şubat 2012 sayısında yayınlanmıştır.

Akman N., Şen A.Ö. 2013. Süt Sığırı Sürülerinde Döl Veriminin Değerlendirilmesi İçin Bir Öneri. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi (Temmuz)

Akman N. 2013. Süt sığırı sürülerinde servis periyodu ve gebelik oranının hesaplanması. Hasad Hayvancılık.Temmuz-Ağustos 2013

Akman N. 2015. Hayvansal Protein Üretimi ve Başarı. Süt Dünyası. Yıl:10 Sayı:55.

Akman N., Şen A.Ö. 2015. Sığır Populasyonunu Oluşturan Gruplar ve Bunlardaki Hayvan Sayısının Değişimini Etkileyen Unsurlar. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi. Kasım/Aralık 2015

Akman N. 2015. Süt üretim istatistikleri ne kadar doğru? Süt Dünyası. Yıl:10 Sayı:56.

Akman N. 2005.Türkiye Hayvansal Üretiminde Değişim Doğrultusu,, Avrupa Birliği Hazırlık ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koşullarında Türkiye Tarımı” Sempozyumu, 4-5 Mayıs 2005- Ankara

Akman N., Şen A.Ö. 2012. Buzağı Büyütme ve Barındırma. http://www.amasyadsyb.org/docs/Amasya_DSYB_Yayin_007.pdf

Akman N., Şen A.Ö. 2012. Türkiye’de Kırmızı Et Üretimi Sığır Eti Üretimine Etçi Irkların Katkısı Ne Olur? Köy-Koop Merkez Birliği ̇ ̇ Haziran 2012 Köy Koop Haber. Yıl 1 sayı 7,8,9

Akman N., Özkütük K., Kumlu S, Yener S. M. 2013. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği ve Sığır Yetiştiriciliğinin Geleceği

http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/71c50ad1a156d72_ek.pdf?tipi=14?=

Akman N., Yener S. M., Cedden F., Şen A. Ö. 2015. Türkiye'de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde; Durum, Değişimler ve Anlayışlar.  Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3425320)

Akman N., Şen, A. Ö., Cedden, F. 2017. Türkiye’de Sığır Yetiştiriciliği. Animal Production in Turkey (Present Situation and Future) Symposium 10-11 January 2017.