ÖĞR. GÖR. AYSEL KÖKSAL    
Adı : AYSEL
Soyadı : KÖKSAL
E-posta : akoksal@ankara.edu.tr
Tel : (312) 357 32 42
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel bilgiler

 

Medeni Hali    :            Evli 1 çocuk

Yabancı Dil     :           İngilizce

Bilgisayar        :           Dos Windows Windows NT, Network İşletim Sistemi, Basic, Cobol, Clipper, Acces, C, Visual Basic, Programlama Dilleri, Web Sayfası Tasarımı

 

 

Öğrenim Durumu


Lisans: Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu (1984 - 1989)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi ( 2001- 2004)


Mesleki Tecrübe :


1990- 2000: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgi İşlem Merkezi Bilgisayar Programcısı
2000- : Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, Tıbbi Dokümantasyon Programı


 

A-             Bilimsel Yayın ve Bildiriler

-Köksal A., Esatoğlu A.E. ; “Türkiye’de Hasta Dosyaları Arşivlerinde Yaşanan Sorunlar”, 3. Ulusal Sağlık  ve Hastane Yönetimi Sempozyumu”,  Bildiriler Kitabı” Ankara 28-29 Eylül 2000, S: 256-271

- Köksal A., Esatoğlu A.E.,  “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı”, 4.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül, 2001, ss:270-290.

- Esatoğlu A.E., Köksal A., “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (1) 29-40 (2002).

- Köksal A., Tokgöz Yılmaz S., “ II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu”  “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Durumu ve Çözüm Önerileri ’   poster bildiri.  

-  Esatoglu A.E., Köksal A.,  VI. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi 25-27 Ekim 2007,  Ankara “Sağlık Kurumlarında Hasta Dosyaları Arşiv Komiteleri 

-Köksal A., Esatoğlu A.E.,” Ankara İlindeki Üniversite ve Özel Hastanelerde Kullanılan Elektronik Hastane Bilgi Sistemlerinin Analizi ”, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Bildiriler Kitabı, 28-30 Eylül 2005, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Ankara, ss:122-132 (Sözlü Bildiri).

- Esatoğlu A.E., Köksal A., Yiğit V., Göktaş B., “Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı”, IV. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 276-290 Marmara Üniversitesi, Sağlık Eğitim Fakültesi, 27-28 Eylül 2001 (sözlü bildiri).

Esatoğlu A.E., Büyükkayıkçı, H., Köksal A., "Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanelerinde Halkla İlişkiler Uygulamaları Ve Karşılaşılan Sorunlar", 5.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ed.: E.Göktürk, A.Şahin, Y. Odacıoğlu, Bildiriler Kitabı, 313-323, Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir, 16-19 Ekim 2002 (sözlü bildiri).

- Esatoğlu A.E., Elmas A., Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi Üzerine Bir İnceleme”, 1. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,11-12 Mayıs 2006, Ankara, Gölbaşı s:18 (sözlü bildiri)

 

B-        Dersler (Teorik ve Uygulama)

- Tıbbi Dokümantasyon I Teorik (3)

- Tıbbi Dokümantasyon II Teorik (3)

- Mesleki Uygulama  (14)

- Tıbbi Sekreterlik  Teorik (3)

- Sağlık Kodlama Sistemleri I Teorik (2) Uygulama (4)

- Mesleki  Bilgisayar Eğitimi  Teorik (1) Uygulama (2)

- Sağlık Kodlama Sistemleri IITeorik (2) 

- Sağlık Bilgi Sistem Analizi  Teorik (2) Uygulama (4)

 Uzaktan Eğitim Programı Dersler

- Tıbbi Dokümantasyon I Teorik (3)

- Tıbbi Dokümantasyon II Teorik (3)

- Tıbbi Sekreterlik Teorik (2)

- Sağlık Kodlama Sistemleri I Teorik (3)

- Sağlık Kodlama Sistemleri II Teorik (3)

- Sağlık Bilgi Sistem Analizi Teorik (3)

 

 

C-        Bilimsel Kongre Kurs Katılımları

-28-29 Eylül 2000 “3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu” (Uluslararası katılımlı)

- 20-21 Mayıs 2000 “I. Sağlık İdaresi Kongresi”

Aralık 2001 Hasta Hakları Kursu, Hacettepe Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Merkezi

-27-28 Eylül 2001 “4. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu” İstanbul, Marmara Üniversitesi

-Mart 2002 Çok Değişkenli Analizler, Faktör Analizleri Kursu, Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

-Mart 2002 Hastalık İstatistikleri Kursu, Hacettepe Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dalı

-2-4  Eylül 2007 “ II. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, 9 Eylül Üniversitesi

- I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Merslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 11–12 2006, Gazi Universitesi, Ankara.

-II. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, Eylül 28–30, 2005, Ankara Universitesi, Ankara.

D- Kitaplar

1- Köksal A., D.Tengilimoğlu “Tıbbi Dokümantasyon” Kitap, Anadolu Üniversitesi yayınları 2009

2- Köksal,  D.Tengilimoğlu “Tıbbi Sekreterlik”  Seçkin Kitabevi, 2. Baskı Kitap

3- Köksal, A.,  Esatoğlu A.E., “Sağlık Bilgi Sistemleri”, Kitap, uzaktan eğitim, ANKUZEM 2009

4- Köksal A., “ Tıbbi Sekreterlik”, kitap, uzaktan eğitim, ANKUZEM, 2009

 

E-        Düzenlenmesinde Görev Alınan Kurs ve Panel, Konferans

-Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’nin düzenlediği “3. Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu”nda bilgisayar sistemlerinin düzenlenmesi konusunda görev

 -“Sağlık Kurumlarında Tıbbi Kayıt Yönetimi” konulu Sosyal Sigortalar Kurumu Hizmet İçi Eğitim Programı, 12-14 Şubat 2002, Ankara (Ders anlatımı)

F-        Staj Uygulamaları

- Sağlık Kodlama Sistemleri II. sınıf

- Tıbbi Dokümantasyon I. sınıf yaz stajı

 

G- Proje ve Benzeri Çalışmalar

Projenin Konusu          Başlangıç              Bitiş Tarihleri

Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı (60 SAAT) ANKUSEM        15.04.2008            29.05.2008

Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim Programı (60 SAAT) ANKUSEM        15.12.2009            Şubat-2009

H- Üyesi Olunan Dernekler ve Kuruluşlar

Türkiye Tıp Bilişimi Derneği

I-  Yürütmekte Olduğunuz Projeler

- “Tıbbi Sekreterlik Sertifikalı Eğitim programı” Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)

J-   Yüksek Lisans Tez Konusu  

Hastanelerde Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı (Danışman: Prof.Dr. A.Ezel Esatoglu )