PROF.DR. FÜGEN AKTAN    
Adı : FÜGEN
Soyadı : AKTAN
E-posta : aktanf@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 2033055
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fugen-aktan
Kişisel Akademik Bilgiler

 Ö Z G E Ç M İ Ş

Adı ve Soyadı: Fügen Aktan

Milliyeti: Türk

Görevi:  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 Akademik Aşamalar:

 

1982-1985: Master., Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

                    Biyokimya Anabilim Dalı

                 1985-1991: Doktora., Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

                                      Biyokimya Anabilim Dalı

1993-1996:  Yardımcı Doçent., Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

                     Biyokimya Anabilim Dalı

1996-       : Doçent., Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

                     Biyokimya Anabilim Dalı

 

İş Hayatı:

 

1985-1986: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalında Sağlık Bilimleri kadrosunda Araştırma Görevlisi

1986-1993: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalında Fakülte kadrosunda Araştırma Görevlisi

1993-1997: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent

1997-2004: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalında Doçent

2004-          : Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalında Profesör

 

İdari Görevler:

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü İle İlgili Talimatın hazırlandığı komisyonda üyeliği (tamamlandı)

Üniversitemizin 50. Kuruluş Yılı Kutlama Programı çerçevesinde kurulan komüsyonda fakülte temsilciliği (tamamlandı)

24 Şubat 1998 yılından itibaren 3 yıl Fakülte Kurulu Üyeliği

Fakülte Sosyal Yardım Kolunda Üyeliği (tamamlandı)

Kariyer Merkezinin Fakülte koordinatörü (tamamlandı)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (devam ediyor)

Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Üyeliği (tamamlandı)

Sağlık Bilimleri Müdür Yardımcısı (devam ediyor)

 

Yurtdışı Çalışmalar:

 

            1994-1995: Londra Üniversitesi, Quenn Mary Kolej, Farmakoloji Bölümünde Prof. Richard Tomlinson ile BDNF faktör DNA yapısında çalışmalar (Ücretsiz izinli)

            2001-2003: Sidney Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Prof. Basil Roufogalis ile Bitkisel kaynaklı ilaçların iNOS üzerindeki etki mekanizmaları konusunda çalışmalar (Ücretsiz izinli)

 

Çalışma alanları:

 

Kalsiyum ve NADPH-bağımlı enzimler, hücrede H+ tüketimi, konstitutive and indüklenebilir sistem, antioksidan sistem, lipoprotein oksidasyonu ve ve sistemlerle ilişkili bazı bileşiklerin biyokimyasal mekanizmaları.

 

Kazanılan Burslar:

 

1984-1991: TÜBİTAK Öğrenci Bursu

 

Hobiler: Kitap okumak, seyahat, yürüyüş ve sanat

 

 Yayınlar:

 

1.   " Oral yolla alınan C vitamininin serum immünglobulin düzeylerine etkisi. "

Erden (Aktan) F., Şimşek B. ve Nebioğlu S.,

Biyokimya Dergisi, 9(2):18-27, 1984.


2.   " Effect of vitamin C intake on whole blood plasma, leucocyte and urine ascorbic acid and urine oxalic acid levels. "

Erden (Aktan) F., Hacısalihoğlu A., Koçer Z., Şimşek B. and Nebioğlu S.,

Acta Vitaminol. Enzymol., 7(1-2):123-130, 1985.

 3.   " Ascorbic acid effect on some lipid fractions in human beings. "

Erden (Aktan) F., Gulenç S., Torun M., Koçer Z., Şimşek B. and Nebioğlu S., Acta Vitaminol. Enzymol., 7(1-2):131-138, 1985.

 

4.   " Biyokimyasal taramalara uygulanan korelasyon matriksinin hesaplanmasında kullanılan bir bilgisayar programı. "

Büyükbingöl E., Erden (Aktan) F. ve Nebioğlu S.,

Biyokimya Dergisi, 10(3):7-17, 1985.

 

5.   " C vitamininin antiaterojenik ve antikanserojen etkileri. "

      Nebioğlu S. ve Aktan F.,

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 60:20-22, 1986.

            

6.   " Bazı nonsteroidal antienflamatuvar bileşiklerin kalmoduline bağımlıcAMP-fosfodiesteraz enzimi üzerine inhibitör etkileri ve yapı-etki ilişkileri. "

Nebioğlu D., Koçer Z., Büyükbingöl E., Aktan F. ve Nebioğlu S., 

Biyokimya Dergisi, 12(1):31-39, 1987.


7.   " Vanadium effect on calmodulin dependent cAMP-phoshodiesterase, in vitro."

Aktan F., Nebioğlu D. and Nebioğlu S.,

Biyokimya Dergisi, 18(4):1-12, 1993.

            

8.   " Inhibitory effect of some new diarylamine derivatives on calmodulin activity." Nebioğlu D., Aktan F., Altuntaş G. and Göker H.,

J. Fac. Pharm. Gazi, 11:73-82, 1994.

 

 9.   " Effect of vanadium compounds on calmodulin activity in experimental diabetes in rats. "

Aktan F. and Nebioglu S.,

Can. J. Physiol. Pharmacol., 72:753-758, 1994.

  

10. " Effect of glycated calmodulin on cyclic AMP- phoshodiesterase activity in diabetic rat liver. "

Aktan F. Daş Evcimen N. and Nebioğlu S.,

Biyokimya Dergisi,  21(4):1-10, 1996.

            

11. " Alpha-lipoic acid treatment ameliorates metabolic parameters, blood pressure, vascular reactivity and morphology of vessel already demaged by streptozotocin-diabetes. "

Koçak G., Aktan F., Canbolat O., Özoğul C., Elbeğ S., Yıldızoglu-Arı N. and Karasu Ç.,

Diab. Nutr. Metab. 13:308-318, 2000.

12. " Short-term gemfibrozil treatment reverses lipid profile and peroxidation but does not alter blood glucose and tissue antioxidant enzymes in chronically diabetic rats."

Ozansoy G., Akin B., Aktan F. and Karasu C.,

Mol. Cell. Biochem. 216:59-63, 2001.

  

13. " Effects of cod liver oil on tissue antioxidant pathways in normal and streptozotocin- diabetic rats. "

Hünkar T., Aktan F., Ceylan A., Karasu Ç. and The ADIC Study Group,

Cell Biochem. Funct. 20:297-302, 2002.

  

14. " In vivo treatment with stobadine prevents lipid peroxidation, protein glycation and calcium overload but does not ameliorate Ca-ATPase activity in heart and liver of streptozotocin- diabetic rats: comparison with vitamin E. " 

The ADIC Study Group, Pekiner B., Ulusu N.N., Das-Evcimen N., Sahilli M., Aktan F., Stefek M., Stole S., Karasu Ç.

Biochim. Biophys. Acta 1588:71-78, 2002.

 

 

15. " Gypenosides derived from gynostemma pentaphyllum suppress NO synthesis in murine macrophages by inhibiting iNOS enzymatic activity and attenuating NF-kB-mediated iNOS protein expression. "

Aktan F., Henness S., Roufogalis B.D., Ammit A.

Nitric Oxide 8:235-242, 2003.

  

16. " Effects of L-carnitine treatment on oxidant/antioxidant state and vascular reactivity of streptozotocin- diabetic rat aorta. "

İrat A.M., Aktan F. and Ozansoy G.

J. Pharm. Pharmacolog. 55(10):1389-95, 2003.

 

17. " iNOS-mediated nitric oxide production and its regulation. "
Aktan F.
Life Sci. 75(6): 639-653, 2004.

18.  " Effects of simvastatin treatment on oxidant/antioxidant state and ultrastructure of diabetic rat myocardium. "
Ceylan A., Karasu Ç., Aktan F., Güven C., Can B. and Ozansoy G.,
J. Gen. Physiol. Biophys., 22(4):535-547, 2003.

19. " Simvastatin treatment restores vasoconstriction and the inhibitory effect of LPC on endothelial relaxation via affecting oxidizing metabolism in diabetic rats. "
Ceylan A, Karasu C, Aktan F, Ozansoy G.
Diabetes Nutr Metab. 17(4):203-10, 2004.

20. " Phytopreventative Anti-Hyperlipidemic Effects Of Gynostemma Pentaphyllum In Rats. "
Megallia S., Aktan F., Davies N.M., Basil D. Roufogalis B.D.
J. Pharm. Pharmaceut. Sci. 8(3):507-515, 2005.

21.   " Effects of simvastatin treatment on oxidant/antioxidant state and ultrastructure of streptozotocin-diabetic rat lung. "
Ozansoy G, Guven C, Ceylan A, Can B, Aktan F, Oz E, Gonul B.
Cell Biochem. Funct. Nov-Dec;23(6):421-6, 2005.


22.  “ Gingerol metabolite and a synthetic analogue Capsarol inhibit macrophage NF-kappaB-mediated iNOS gene expression and enzyme activity.“
Aktan F, Henness S, Tran VH, Duke CC, Roufogalis BD, Ammit AJ.

     Planta Med. 2006 Jun;72(8):727-34. Epub 2006 May 29.