DOÇ. DR. MELİKE AKTAŞ    
Adı : MELİKE
Soyadı : AKTAŞ
E-posta : aktas@media.ankara.edu.tr, aktasmlke@gmail.com
Tel : 3197714/248
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/melike-aktas
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

Doktora : 2003-2008 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı. Tez Başlığı: “Kent Yoksulu Gençlerin Tüketim Toplumunda Yaşama Deneyimleri: Ankara Örneği”.

Yüksek  Lisans: 2001-2002 University of Nottingham, Business School, MA in Marketing, Nottingham, İngiltere. Tez Başlığı: “Relationship Marketing in Professional Services: A Study of Advertising Agency-Client Relationships in Turkey”.

Lisans: 1996-2000 Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

Lise: 1996 TED Ankara Koleji.

ESERLER

Kitaplar:

(2013). Türkiye’de Halkla İlişkiler Tarihi: Kurumsallaşma Yılları 1960-1980. Ankara: De Ki.(G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2013) (Ed.). Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler, Yeni Yönelimler. Ankara: De Ki. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

Uluslararası Yayınlar: 

(2015). "Public Relations" J. Michael Ryan ve Daniel Cook (Ed), Encyclopedia of Consumption and Consumer Studies. Wiley-Blackwell Publications.

(2014). “Turkey”. Tom Watson (Ed.), Middle Eastern and African Perspectives on the Development of Public Relations. London: Palgrave Pivot. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2014). "Tracking Public Relations History in 1960s’ Turkey: The Prevalence and Reflections of Development Discourse". Public Relations Review40 (2014) ( s. 632-638). (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2014). “Consumer Culture and Turkish Poor Youth’s Identity: Issues of Vulnerability and Exclusion”. Nita Mathur (Ed.), Consumer Culture, Modernity and Identity. Sage.

(2013). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Founders: The Early Years”. Aydemir Okay, Valerie Carayol, Ralph Tench (Eds.), Researching the Changing Profession of Public Relations (s. 19-32)Bruxelles: Peter Lang. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2012). “Relationship Marketing to Cosmopolitan Consumers”. Melvin Prince (Ed.), Consumer Cosmopolitanism in the Age of Globalization (s. 187-211). New York: Business Expert Press. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2012). “Turkey”. Carl A. Zimring ve William L.Rathje (Ed.), Encyclopedia of Consumption and Waste, Vol II (s. 939-941). California: Sage Publications. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: 

(2019). “Dı̇jı̇tal Savunuculuk Örneğı̇ Olarak “Özgecan Yasası” Change.Org İmza Kampanyası”. Moment Dergi, 6(2), 305-336. (Ebru Akçay ile birlikte)

(2019). “Dijital İletişim ve Halkla İlişkiler Araştırmaları: Uluslararası Literatürde Güncel Yönelimler ve Tartışmalar”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 48 Bahar/2019, 65-78.

(2018). "Public Relations in Turkey During 1920-1955: The Display of a Western Image".  İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi(46), 76-88. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2012). “CSR Initiatives of Private Sector Companies in Turkey: Main Approaches, Issues and Motivations”. iletişim: araştırmaları Dergisi, 2010/8(1), 95-110.

(2010). “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşları Web Sitelerinin Diyalojik İletişim Kapasiteleri Üzerine Bir İnceleme”. Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), DOI: 10.1501/sbeder_0000000018. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2010). “Örgütsel Etkinliğin Arttırılmasında Web Sitelerinin Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanımı”. Verimlilik Dergisi, 2010/3, 105-123. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2010). “Durumsal Kriz İletişimi Teorisinin Türk Eczacıları Birliği (TEB) Örnek Olayı Çerçevesinde İncelenmesi”. Selçuk İletişim Dergisi, 6(3), 123-136. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2010). “Tüketim Toplumunda Genç ve Yoksul Olmak: Tüketim Toplumundan Dışlanma ve Dışlanma Sürecine Karşı Geliştirilen Stratejiler”. Kültür ve İletişim, 13(2), 41-80. 

(2010). “Kent Yoksulu Gençlerin Yaşam Koşulları ve Yoksulluğun Yeniden Üretimi”. iletişim: araştırmaları Dergisi, 2006/4(1), 9-48. 

Ulusal Kitaplarda Bölümler: 

(2013). “Yerine Göre Konuşmayı Bilmek: Kent Yoksulu Gençlerin Dil Kullanım Pratikleri ve Dilsel Stratejiler”. Demet Lüküslü ve Hakan Yücel (Ed.). Gençlik Halleri. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (s. 54-71). Efil Yayınları.

(2013). “Halkla İlişkiler Araştırmalarında Vaka İncelemesinin Kullanımı Üzerine”. Melike Aktaş ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkilerin Kazancı: Geçmiş Eğilimler Yeni Yönelimler (s. 187-197). Ankara: De Ki. 

(2009). “Disiplinlerarası Bir Alan Olarak Halkla İlişkiler: Türkiye’deki Akademik Çalışmalar Üzerine Niteliksel Bir İnceleme”. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 15-29). Ankara: Dipnot. (B. Pınar Özdemir ile birlikte)

Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler ve Konuşmalar: 

(2019) "Günümüz Tüketicisini Anlamak". Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, 28-30 Kasım 2019, Ankara, Türkiye. 

(2018) "Dijital Halkla İlişkiler Araştırmaları: Uluslararası Literatürde Yeni Yönelimler". International Symposium on Communication in the Digital Age, 18-19 Ekim 2018, Mersin, Türkiye. 

(2018).“Halkla İlişkiler Literatüründe Güncel Araştırma Eğilimleri”. 16th International Symposium Communication In the Millennium, 25-28 April 2018, Eskişehir, Türkiye

(2016) “‘Signum authenticum’ of women: Herstories in Turkey’s Public Relations”. International History of Public Relations Conference, 6-7 July 2016, Bournemouth, UK. (B. Pınar Özdemir ve G. Senem Gençtürk Hızal ile birlikte)

(2015). “Public Relations Activities of National Economy and Saving Society during 1930s in Turkey”. International History of Public Relations Conference, 7-8 July 2015, Bournemouth, UK.

(2014). “Public Relations as a Tool for Social Transformation: Case Study of Railroads in Turkey”.  International History of Public Relations Conference 2014, 2-3 July 2014, Bournemouth University, Bournemouth, UK.

(2012). “CSR Initiatives of Private Sector Companies in Turkey: Main Approaches, Issues and Motivations”. Conference on Corporate Communication 2012, Baruch College, NY, USA.

(2012). “History of Public Relations in Turkey Narrated by the Pioneers: The Early Years”. European Public Relations Education and Research Association, Euprera Congress 2012, 20-22 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye. (G. Senem Gençtürk Hızal ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2010). “Choosing Right Word For The Right Occasion: Language Practices of Poor Youth in Turkey”.  Association for Cultural Studies, 8th Crossroads in Cultural Studies Conference, 17-21 Haziran 2010, Hong Kong. (Eser Köker ile birlikte)

(2009). “Understanding Poverty From Poor Young People’s Experiences”: Thinking Over the Reproduction Processes of Poverty in Turkey”. 9th European Sociological Association Conference, Youth and Generation Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

(2009) “Included or Excluded? Poor Youth Consumer’s Account on Living in a Consumer Society”. 9th European Sociological Association Conference, Sociology of Consumption Research Network, 2-5 Eylül 2009, Lizbon, Portekiz.

(2009). “Halkla İlişkilerde Güncel Araştırma Eğilimleri”. International Symposium on Public Relations. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, 15-17 Nisan 2009, Lefkoşa, KKTC.

(2004). “The Globalization Impact on Islamic Poplular Culture in Turkey”. 6th Interdisciplinary International Graduate Conference- Border and Crossings: Media, Culture and Economy, 5-7 Kasım 2004, University of Erlangen, Nuremberg, Almanya.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

(2010). “Halkla İlişkiler Alanında Güncel Araştırma Eğilimleri”. Uluslararası Halkla İlişkiler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 2 (s. 277-282). Antalya: Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları.

Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler ve Konuşmalar: 

(2019). “Post-Hakikat Çağında Stratejik İletişim: Yeni Arayışlar ve Yaklaşımlar”, Yeni Zamanlar ve Halkla İlişkiler Sempozyumu, 25-26 Nisan 2019, Eskişehir, Türkiye.

(2019) “Stratejik İletişimde Yeni Yönelimler: Araştırma ve Uygulamadaki Dönüşümleri Açımlamak”. Stratejik İletişim Yönetimi Konferansları-I/ 21.Yüzyılın Krizleri: Yönetim, İletişim ve Etik, 19 Aralık 2019, İstanbul, Türkiye

(2015). 'Tüketim Kültürü ve Medya'. İletişim Tüketici ve Çevre Sempozyumu, 23 Mart 2015 Hacettepe Üniversitesi TÜPADEM, Ankara, Tükiye. 

(2005). “1975’ten Günümüze Halkla İlişkiler Alanındaki Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi”. İletişim Araştırmaları Sempozyumu, 20-21 Ekim 2005, Ankara Üniversitesi, Ankara, Türkiye. (Pınar Uçak ve B. Pınar Özdemir ile birlikte)

(2003). “Tüketim Kültürü ve Reklamın Dili”. Dil ve Dilimiz Türkçe Sempozyumu, 13-14 Kasım 2003, TÖMER, Ankara, Türkiye.

Ders Kitabında Bölümler:

 (2014). “Turizm Sektöründe Pazar Bölümlendirme ve Ölçütleri”. Abdülrezak Altun (Ed.), Turizm ve Tanıtım, Ünite 4. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.

(2011). “Hedef Kitlenin Tanımı ve Özellikleri”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 2. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

(2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Bireysel Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 10. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

(2011). “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Grupsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 11. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

(2011) “Hedef Kitle Davranışlarını Etkileyen Toplumsal Faktörler”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 12. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

(2011) “Satın Alma ve Satış Tutundurma”. İletişimde Hedef Kitle, Ünite 13. Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı Ders Kitabı.

Çeviriler:

Peter Hartley (2010). Kişilerarası İletişim. Çev.: Ülkü Doğanay, Melike Aktaş, B. Pınar Özdemir, İnan Özdemir, Halise Karaaslan Şanlı, Burcu Şimşek. Ankara: İmge.

Oyvind Ihlen (2009) “Bourdieu’yü Temel Almak: Halkla İlişkilerin Sosyolojik Kavranışı”. Çev.: Melike Aktaş. Fatih Keskin ve B. Pınar Özdemir (Ed.), Halkla İlişkiler Üzerine: Disiplinlerarası Bir Alanın Yönelimleri (s. 225-237). Ankara: Dipnot

Poster Bildiri Sunumu:

(2010). “Ulusal ve Yerel Basında Kadın Sığınma Evlerinin Temsili”. Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü,  Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile yürütülen “Kadın Sığınmaevleri Projesi” kapsamında gerçekleştirilen poster sunumu, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye. (B. Pınar Özdemir ve İlksen S. Dinçtürk ile birlikte)

Atölye Çalışmaları: 

(2010). Kadına Yönelik Şiddet ve Medya Atölyesi, Kadın Sığınma Evleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Atölye Çalışması’nda sorumlu atölye yürütücülüğü, 25-29 Ocak 2010, A.Ü. İletişim Fakültesi, Ankara, Türkiye.

(2007). Engendering Economic Policies in a Globalizing World: A Closer Look at International Financial Institutions, 28 Temmuz- 3 Ağustos 2007, Heinrich Böll Foundation, Washington DC, ABD.

(2006). Consumption Emerging Themes, New Approaches, Young Researchers’ Workshop, 7-8 Aralık 2006, Cultures of Consumption Research Programme, Birkbeck College, London, İngiltere.

Radyo Programına Katılım:

TRT Ankara Radyosu’nda 5 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan “Tüketim Toplumu ve Genç Tüketiciler” konulu Şehrin Nabzı adlı programda konuk konuşmacı.