PROF.DR. ARİF KURTDEDE    
Adı : ARİF
Soyadı : KURTDEDE
E-posta : akurtdede@ankara.edu.tr, arifkurtdede@gmail.com.tr
Tel : 03123170315/4417
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/arif-kurtdede
Kişisel Akademik Bilgiler

  

 

  

 

Adı soyadı ve ünvanı:

  

Arif KURTDEDE

Yabancı Dil : İngilizce
Kan Grubu : AB Rh (-)

Doğum yeri ve tarihi:

Ceylanpınar (ŞANLIURFA), 08.12.1956

Mezun olduğu lise ve mezuniyet yılı:

Urfa Lisesi, 1973

Mezun olduğu fakülte ve mezuniyet yılı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1978

Doktora eğitimini tamamladığı fakülte, anabilim dalı ve yılı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, 1985

Doçentlik ünvanını aldığı fakülte, anabilim dalı ve yılı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, 1988

Profesörlük ünvanını aldığı fakülte, anabilim dalı ve yılı:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, 1995

Çalıştığı kurumlar ve çalışma süresi ve görevleri:

  1. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Ankara Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü, 1978-1981, Veteriner Hekim

 2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı 1981-2007, Araştırma görevlisi, Öğretim üyesi,

Yurt içi geçici görevleri yılı ve süresi:

100.Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1989-1990, iki yarıyıl

Yurt dışı görevleri yılı ve süresi:

 1. İngiltere, Edinburg Moredun Instutue, Veterinary Investigation Centre, Large Animal Clinic 1988, 1 ay
 2. Almanya, Hannover Rinder Klinik, 1990, 2 ay

Halen çalıştığı kurum,  anabilim dalı ve görevi:

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç  Hastalıklar Anabilim Dalı, Öğretim üyesi

Yabancı dili

İngilizce

Doktora Tezi

Neonatal Buzağı Enterit’lerinin Per Os Kullanılan Glukoz-Elektrolit Solusyonu (GES) Ve Glukoz-Glisin-Elektrolit Solüsyonu (GGES) İle Sağaltımı Üzerinde Çalışmalar

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Telefon : 0 312 317 03 15 / 4417

E-posta : akurtdede@ankara.edu.tr

 
Adres:  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 06110, Ankara. 

 KAZANILAN AKADEMİK DERECELER :

 1.  DOKTORA, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı,  1985


3. DOÇENTLİK, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı,  1988


4. PROFESÖRLÜK, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, 1995

KAZANILAN ÖDÜLLER:
1. Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Destekleme

2. TUBİTAK, Bilimsel Yayınları DesteklemeDİĞER AKADEMİK FAALİYETLER : 

1. Hannover Veteriner Okulu Sığır Kliniği'nde   çalışma: Kasım-Aralık 1990


2. İngiltere Edinburg’da VIC, Tropical Health Center ve Moredun Enstitüsü'nde  çalışma:    01-21 Nisan 1988


3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Bir eğitim-öğretim yılı Öğretim Üyeliği: Ekim 1988- Haziran 1989


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER :

1. Anabilim Dalı Başkanlığı: 1997-2000

2. Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyeliği: 2003-

3. Acil Komisyonu Üyeliği: 2003-

4. Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği


UZMANLIK ALANLARI : 

1.  Köpek ve Kedi Hastalıkları

2. Ruminant Hastalıkları

3. Egzotik Hayvan Hastalıkları


  Tezler

Doktora tezi


1. Neonatal  Buzağı Enterit’lerinin Per Os Kullanılan Glukoz-Elektrolit Solusyonu (GES) Ve Glukoz-Glisin-Elektrolit Solüsyonu (GGES) İle Sağaltımı Üzerinde Çalışmalar.
 


Danışmanlığını yürüttüğü lisansüstü tezleri

Devam eden yüksek lisans tezleri


Tamamlanan yüksek lisans tezleri


 1. Cevdet Tosun, 1992, Disodyum Arseno Acetat’ın Sağlıklı Genç Köpeklerin Gelişimleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerindeki Etkisi.

   

 2. Levent Kemeröz, 1995, Kedilerde İdrar Katerizasyonu İle Oluşturulan Aşağı İdrar Yolu Hastalıkları. 

   

 3. Hayrettin Kırbıyık, 1996, Köpeklerin Kalıcı İdrar Kateterizasyonu’nun Neden Olduğu Enfeksiyonlarda Sulfisaxasolun Terapötik ve Profilaktik Etkinliği.

 4. İsmail ÖZKAPTAN, 2016, Köpeklerde Atopik Dermatitisler.

 5. Cihan Çulha, 2017, Kedilerde Aşağı Üriner Sistem Hastalıkları (FLUTD), Ankara Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

  6. Mehmet Yasin Kendirlik,2010, Kedilerde Alt Üriner Sistem Hastalıkları, Ankara Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

   

   

   


Devam eden doktora tezleri

1. Deniz Adıay, Kronik Enteropatili Kedilerde FCEAI skorlaması, İntestinal Mikrobiyota ve IL-17A, IL-17F, IL-10 Ekspresyonları, 2020
Tamamlanan doktora tezleri  

1.   Yücel ÇAM, 1998.Köpeklerde E.Coli İle Oluşturulan Aşağı Üriner Sistem Enfeksiyonunda Amoksilin-Klavulanik Asit ve Co-Trimoksazol’un Etkileri.

2.   Ramazan DURGUT, 1999.Kronik Kalp Yetmezliği Belirtileri Gösteren Köpeklerde Klinik Biyokimyasal Elektrokardiyografik, Radyografik, Ultrasonografik Bulgular ve Sağaltım.

3.   Buğrahan Bekir YAĞCI, 2003. Pilorus Stenozu Oluşturulan Köpeklerde Klinik, Biyokimyasal, Ultrasonogarafik ve Radyolojik Bulgular.


4.   Başak HANEDAN, 2003. Enteritisli Köpeklerde Metabolik Asidozisin Mikro CO2 Sistemi İle Ölçümü ve Sağaltımı.


5.   Murat GÜZEL, 2003. Deneysel Bakteriyel Prostatitis Oluşturulan Köpeklerde Klinik, Radyolojik ve Ultrasonografik Bulgular ve Sağaltım.


6.   Şükrü KOCASARI, 2003. İshalli Buzağılarda Asit-Baz Bozukluğu ve Sağaltım. 


7.   Kerem URAL, 2006. Haemobartonellosis’li kedilerde klinik, hematolojik bulgular, FeLV ve FIV infeksiyonları ile ilişkisi ve sağaltımda enrofloxacin uygulaması. 


8.        Tayfun ÇANAKÇI, 2008. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kanin Visseral Leishmaniasis’in Klinik ve Serolojik Olarak Araştırılması.

 


9.        Devrim Şebnem TÜFENK, 2011.Yüksek Çevre Sıcaklığında Barındırılan Yeni Zelanda Tavşanlarında bazı klinik, hematolojik ve biyokimyasal değişiklikler.


10.    Hadi ALİHOSSEİNİ 2014, Mitral Regurgitasyonlu Köpeklerde Lisinopril’in Kardiak Hemodinami, Renal Resistif İndeks ve Renal Pulsatilite İndeks’e Etkileri.  


11. BASTAN IDIL, (2011). Parvovirus enfeksiyonlu köpeklerde yasama sansını etkileyen parametrelerin arastırılması, Ankara Üniversitesi-Saglık Bilimleri Enstitüsü-Iç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı


  Projeler


Devam Eden


1.

Tamamlanan


 1. Koyunlarda deneysel nitrit zehirlenmelerinin laboratuar ve klinik bulgularıyla sağaltımında metilen mavisinin kullanılması üzerinde araştırmalar. TUBİTAK Projesi. TÜBİTAK VHAG Proje No. 666., 1987.

2. Köpeklerde idrar asitleştiricisi olarak amonyum klorid’in kullanılması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 92100006


3. Amonyum Klorid Verilen Gebe Koyunlarda Kan Serumu,Dışkı ve İdrarda Ca, P, Mg, Na, K ve Cl İyonları Düzeyleri " Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 943000001


4. İshalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaltımında kullanılacak bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. TUBİTAK alt yapı Projesi. VHAG-1687/ADP


5. Sağlıklı köpeklerde antiinflamatorik ve immünsupresif dozlarda verilen prednisolone’un serum T3,T4 serbest T4 değerlerine ve tiroid morfolojisine etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. 2001-081-0033


6. Haemobartonellosis’li kedilerde klinik, hematolojik bulgular, FeLV ve FIV infeksiyonları ile ilişkisi ve sağaltımda enrofloxacin uygulaması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 20040810069, 2005.


7.CPV enfeksiyonlu köpeklerde serum cTn-I konsantrasyonunun değerlendirilmesi ve bunun prognostik önemi.


8.    Sahipli Köpeklerde Yaş, Beslenme Şekli Ve Ağız Bakımı İle Ağız Sağlığı İndeksi Arasındaki İlişkiler. 2209- Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2010. 

9. Subklinik Ketozisli Süt İneklerinde Böbrek, Karaciğer Fonksiyonları ile Oksidatif Stres Durumunun Fonksiyonel Biyobelirteçler ile Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi,  2020.


VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

1. İç Hastalıkları

2. Veteriner Adli Tıp

3.  Egzotik Hayvan Hastalıkları (Seçmeli)


VERDİĞİ   LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

1. Ruminantlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları


2. Köpek ve Kedilerde Solunum Sistem Hastalıkları


3. Köpek ve Kedilerde Üriner Sistem Hastalıkları


4. Buzağı ve Kuzularda Neonatal Hastalıklar


5. Ruminantlarda Enfeksiyöz ve Toksienfeksiyöz Hastalıklar


6. Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozukluklarının Düzeltilmesi


7. Atlarda Kolik


8. Ruminantlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Metabolik Hastalıklar


9. Ruminantlarda Sinir Sisteminin Enfeksiyöz ve Nonenfeksiyöz Hastalıkları


10. Köpek ve Kedilerde Viral Enfeksiyonlar


11. Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıkları


12. Toksikasyonlarda Genel Sağaltım Prensipleri


13. Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım


14. Köpek ve Kedilerde Hepatobilier Hastalıkları


15. Köpek ve Kedilerde otoimmun Hastalıklar


16. Köpek ve Kedilerde Aşılamalar


17. Köpek ve Kedilerde Zoonotik Hastalıklar


18. Köpek ve Kedilerde Dalak Yangısı, Dalak Büyümesi ve Lenfadenopati


19. Köpek ve Kedilerde Pankreas Hastalıkları


20. Hayvanlarda Kan Nakli


21. Köpek ve Kedilerde Tiroid ve Paratiroid Bezi Hastalıkları


22. Köpek ve Kedilerin İç hastalıklarında İlaçların Kullanım Prensipleri


23. Veteriner Adli tıpta Rapor Hazırlama Teknikleri


24. Ruminantlarda Solunum Sistemi Hastalıkları


25. Köpek ve Kedilerde Neuromuskuler Bozukluklar


26. Ruminantlarda Üriner Sistem Hastalıkları


27. Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvanları Hastalıkları


28. Hayvanlarda Vitamin Noksanlığı Hastalıkları


29. Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Muayenesi


30. Hayvanlarda Solunum ve Kardiovaskuler Sistemin Muayenesi


31. Hayvanlarda Üriner Sistemin Muayenesi


32. Hayvanlarda Derinin Muayenesi


33. Hayvanlarda Sinir Sisteminin Muayenesi


34. Hayvanlarda Genel Muayene Prensipleri


35. Köpek ve Kedilerde Gastrointestinal Sistem Hastalıkları


36. Köpek ve Kedilerde Kalp Hastalıkları


37. Köpek ve Kedilerde Deri Hastalıkları


38. Hayvanlarda Kan, İdrar ve Dışkı Muayene Bulgularının Yorumlanması


39. Hayvanlarda Kan Paraziti Hastalıklarının Klinik ve Laboratuar Tanısı ve Sağaltım


40. Köpek ve Kedilerde Aşılama Programları


41. Hayvanlarda Kan Nakli Uygulamaları


42. Köpek ve Kedilerin İç Hastalıklarında İlaçların Kullanım Prensipleri


43. Kafes Kuşu ve Ekzotik Hayvan Hastalıklarının Klinik ve Laboratuar Tanısı ve Sağaltım


44. Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları


45. Hayvanlarda Metabolizma Hastalıkları


46. Hayvanlarda Solunum Sistemi Hastalıkları


47. Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları


48. Hayvanlarda Deri Hastalıkları


49. Köpek ve Kedilerde Endokrin Hastalıklar


50. Hayvanlarda Kan ve Kan Yapan Organ Hastalıkları


51. Ruminantlarda ön mideler ve abomasum hastalıkları


52. Köpek ve kedilerde enfeksiyöz hastalıklar


53. Köpek ve kedilerde İmmun Sistem Hastalıkları


54. Hayvanlarda İmmunizasyon


55. Hayvanlarda Karaciğer ve Pankreas Hastalıkları


56. Hayvanlarda Zoonozlar


57. Hayvanlarda Zehirlenmeler


58. Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar


59. Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıkları


60. Atların Üriner ve Kardiyovaskuler Sistem Hastalıkları


61. Atların Deri ve Sinir Sistemi Hastalıkları


62. Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım


63. Hayvanlarda Klinik Muayene Metotları


64. Hayvanlarda Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları


65. Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları


66. Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım


67. Hayvanlarda Zehirlenmelerin Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım


68. Hayvanlarda Neonatal Hastalıkların Klinik ve Laboratuar Tanıları ve Sağaltım


69. Atların Solunum ve Sindirim Sistemi Hastalıklarının Klinik Muayene Yöntemleri ve Sağaltım


70. Hayvanlarda Acil Müdahale ve Yoğun Bakım Yöntemleri ve Sağaltım


71. Köpek ve Kedilerde Deri Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Sağaltım


Uluslarası  Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Ünsüren, H., Kurtdede, A. ve Göksu, K. (1988). Effectiviness of parvaquone in cattle infected with Theileria annulata. Trop. Anim. Hlth. Prod., 20: 256-258.

2. Kurtdede,A. ve Sancak A.A. (2002): Botulism in a long-legged buzzard (Buteo rutinus). Vet.Rec. 13:64.

3. Kurtdede,A.,Ural,K.,Güzel,M.,Gazyağcı,S. ve Arıkök,A. (2003): Cutaneous lupus erythematosus in a dog. Revue Med. Vet.154 (10):587-590.

4. Kurtdede,A., URAL,K. Haemobartonellosis in cats in Ankara,Turkey. Acta Vet.Brno  73:507-512, 2004.

5. Kurtdede,A., Ural,K. Ve Çıngı Çağrı,C. Social regurgitation in budgerigars. Veterinar, Sarajevo, 11-12: 87-89, 2004.

6. Kurtdede, A. Aştı, R N., Sel, T., Kurtdede, N., Karagül, H., Atalay, O., Güzel, M., Effects of anti-inflammatory and immunosuppressive doses of prednisolone on serum triiodothyronine, thyroxine and free thyroxine concentrations and thyroid morphology in the dog” Revue Med Vet, 155,6, 324-330,2004.

7. Kurtdede,A., Ural,K. ve Çıngı,Ç.,Haydardedeoğlu,A.E. Constipation and pathological skin changes in a green iguana. Veterinar, Sarajevo, 13-14:109-113, 2005.

8. Kurtdede, A., Karaer, Z., Acar, A., Güzel, M., Çıngı, C. C., Ural, K. ve İça, A. (2007). Use of selamectin for the treatment of psoroptic and sarcoptic mite infestation in rabbits. Veterinary Dermatology 18 (1):18-22.

9. Kurtdede,A., Ural,K.,Gazyağcı,S. Ve Çıngı,C.Ç. (2007). Usage of inactivated microsporium canis vaccine in cats naturally infected with M.canis. Mikologia Lekerska, 14 (1): 19-21.

10. Kurtdede, A., Aktaş,M.S., Çıngı,C.Ç., Ural,K.,Kar,S. Sarcoptic mange in a gazelle(Gazella Gazella) in Ankara,Turkey.Journal of Applied Biological Sciences, 1 (3): 111-112, (2007).

11. Acar,A., Kurtdede, A., Ural,K., Çıngı,CÇ., Karakurum, Ç., Yağcı, B.B. ve Sarı;B. An Ectopic Case of Psoroptes cuniculi Infestation in a Pet Rabbit. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 31(6): 423-425, 2007.

12. Ural,K., Kurtdede,A. Feline haemoplasmosis in Ankara, Turkey: pathological, haematological and biochemical findings, diagnosis and mycoplasma identification by PCR and enrofloxacin treatment efficiency. Revue Méd. Vét., 2008, 159, 7, 376-384

13. Kurtdede, A., Kırmızıgül,A.H. Suspected Postpartum Haemolytic-Uraemic syndrome in a cow. Kafkas Univ. Vet Fak Derg 14 (2): 249-251, 2008.

14. Kurtdede, A., Baydan,E.,  Yazar, S., Hanedan,B. and Baskaya, R. The lead levels in blood of pigeons. Indian Vet J., 86 (1): 101- 102, 2009.

15. Kurtdede, A., Uzlu,E., Acar,A., Karakurum,Ç., Cıngı,C.Ç., Ural,K. One Eyed Cold Syndrome in a Pigeon. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 15 (1): 153, 2009.

16. Kurtdede,A., Haydardedeoğlu,AE., Kar,Sırrı. Ophıonyssus natricis infection in an albino Boa snake (Boa Constrıctor). Kafkas Üniv Vet Fak Derg.,15 (2):323, 2009.

17. Karaer,Z., Kurtdede,A., Ural,K., Sarı,B., Cıngı,C.Ç., Karakurum,Ç., Haydardedeoğlu, AE.Demodicosis in a Golden (Syrian) hamster (Mesocricetus auratus) Ankara Üniv Vet Fak Derg., 56, 227-229, 2009.

18. Ural,K., Kurtdede,A. Prevalence of haemoplasma infection in pet cats from 4 different provinces in Turkey. Revue Méd. Vét., 2009, 160, 5, 226-230.

19. Kurtdede,A., Kırmızıgül,A.H. Suspected Postpartum Haemolytic-Uraemic syndrome in a cow. Kafkas Univ. Vet Fak Derg 14 (2): 123-126, 2008.

20. Kurtdede A, Ural K. Serological status, epidemiology and prevalence of bovine Neospora caninum infection in Turkey: a review of published studies, Revue  Med Vet,160, 5: 244-251, 2009.

20. Ural, K., Kurtdede,A., Ulutaş, B. Prevalance of haemoplasma infection in pet cats from 4 different provinces in Turkey. Revue  Med Vet., 160, 5: 226-230, 2009.

21.  Bastan, I., Kurtdede, A., Özen, D.  Prognostic usefulness of some parameters in dogs with canine parvovirus. Ankara Üniv Vet Fak Derg,  60, 1: 53-58,• 2013.  

22. Bastan Idıl, Kurtdede Arıf, Sel Tevhıde,Özen, Dogukan,Yumusak Nihat,Tımurkan, Mehmet Özkan,Baydın Ahmet (2013). Serum Cardiac Troponin-I in dogs with CPV-2 infection. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 60(4), 251-255., Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.1501, (Yayın No: 716759).

 23. Kurtdede Arıf,Haydardedeoglu Alı Evren,Alıhosseını Hadı,Çolakoglu Ekrem Çagatay. (2014). Dermatophytosis caused by Trichophyton mentagrophytes. var. erinacei in a dog: a case report. Veterinarni Medicina, 59(7), 349-351. (Yayın No: 1094691)

24. Çolakoglu Ekrem Çagatay,Haydardedeoglu Alı Evren, Alıhosseını Hadı,Kurtdede Arıf, (2015). Mitotane-Induced Hypoadrenocorticism in a Dog with Hyperadrenocorticism. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 21(1), 135-137., Doi: 10.9775/kvfd.2014.11933 (Yayın No: 1236989)

25. Çanakçı Tayfun, Kurtdede Arıf, Pasa Serdar,Töz Seray,Özbel Yusuf (2016). Seroprevalence of Canine Leishmaniasis in Northern Cyprus. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 40, 117-120., Doi: 10.5152/tpd.2016.4807 (Yayın No: 2930353)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler  

1.    Ünsüren,H ve Kurtdede A.(1992). Investigation on the therapy of cattle theileriosis with buparvaquone on the area of Ankara. 150.Years of Veterinary Education, Proceedings 24-31 May 1992,Ankara,Turkey sayfa 312-315.

2.    A. A. Sancak, A. Kurtdede, B. Sareyyupoglu, D. Cakiroglu. Assessment Of Avıan Chlamıydıosıs Usıng Reverse Transcrıptase Polymerase Chaın Reactıon Test, And Enzyme Lınked Immunosorbent Assay In Turkey.30th World Congress of the WSAVA,Mexico, City, May 11-14th 2005, (CD).

 3. Kurtdede, A.,  Karaer, Z., Acar, A., Guzel, M., Cingi, C.Cagri, Ural, K., Ica, A. Efficacy of topical administration of selamectin for treatment of naturally occuring psoroptic and sarcoptic mite infestation in rabbits. P39- Poster presentation. 29th World Small Animal Veterinary Congress-WSAVA, 10th European Congress-FECAVA, 7th Hellenic Congress-HVMS, Rhodes, Greece, October 6-9, 2004.

 4. Semen, Z., Bölükbası, S., Günes, V., Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı,C.Ç. Weakness and tongue paralysis following egg laying in a chamaleon. Oral Presentation. VI. International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, Istanbul, 13-15 May, 2004.

5. Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı, C.Ç., Karakurum, M.C, Haydardedeoğlu, A.E,Yaprakçı, M.V. Ringworm in cats in Ankara, Turkey. Scientific conference with international participation “Stara Zagora 2005”, June 2-3, 2005.

6. Alihosseini H, Kurtdede A, Sen Y, Çolakoglu E Ç, Haydardedeoglu AE Renal Resistive and Pulsality Index in Dogs with Severe Mitral Regurgitation. 16th International Veterinary Radiology Association Meeting & EVDI Annual Meeting, Bursa, Turkey, oral sunum 2012 (Özet bildiri) (Yayın No:736702)

7. Alihosseini. Hadi, Kurtdede, Arif, Çolakoglu, Ekrem, Haydardedeoglu, Ali Evren, Özen, Dogukan (2014). Cardiac arrythmias in dogs with mitral regurgitation. 82th International SCIVAC Congress (Tam metin bildiri) (Yayın No:1094667)

  Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ünsüren, H., Emre, Z. ve Kurtdede, A. (1983). Köpek parvoviral enteritislerinde sağıtım ve hematolojik bulgular üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 30(2): 328-336.

2.  Özlem, M.B.  ve Kurtdede, A. (1985). Bir katırda tetanoz olgusu. Vet. Hek. Dern. Derg., 55(2): 44-47.

3. Ünsüren, H., Yalçın, E. ve Kurtdede, A. (1986). Rumen asidozizinin semptomları ve sağaltım çalışmaları. Vet. Hek. Dern. Derg., 56(2): 18-24.

4. Ünsüren, H., Seker, Y. ve Kurtdede, A. (1986). Köpeklerde hexachlorophene zehirlenmesi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 33(1): 165-170.

5. Ünsüren, H., Kurtdede, A., Şeker, Y. ve Fidancı, U.R. (1986). Xylazine hydrochloride uygulanan köpeklerde gözlenen klinik biyokimyasal ve hematolojik bulgular. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 33(3): 373-380.

6.  Kurtdede, A. ve Emre, B. (1987). İshalli buzağılarda hematokrit değer, kan üre nitrojeni ve plazma spesifik graviditesi üzerinde bir araştırma. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(1): 31-38.

7. Ünsüren, H., Kurtdede, A., Şeker, Y., Fidancı, U.R., Özlem, M.B. ve Şahal, M. (1987). Köpeklerde deneysel ethylene glycol (Antifiriz) zehirlenmesi ve sağaltımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(1): 154-162.

8. Kurtdede, A. ve Ünsüren, H. (1987). Neonatal buzağı ishallerinde hiperozmotik sıvıların oral kullanımı üzerinde bir araştırma. Vet. Hek. Dern. Derg., 57(2-4): 22-26.

9. Kurtdede, A., Özlem, M.B., Şahal, M., Yalçın, E., Bağcı. Ve Fidancı, U.R. (1987). Rompun (Xylazine hydrochloride) enjeksiyonunun koyunlarda meydana getirdiği klinik ve hematolojik değişiklikler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(2): 187-194.

10. Kurtdede, A. (1987). Neonatal buzağı enterit’lerinin per os kullanılan glukoz-elektrolit solusyonu (GES) ve glukoz-glisin-elektrolit solüsyonu (GGES) ile sağaltımı üzerinde çalışmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(2): 177-186. (Doktora tezi özeti).

11. Kurtdede, A., Börkü, M.K. ve Gürkan, M. (1988). Xylazine hydrochloride (Rompun) ve ketamine hydrochloride (Ketalar) uygulanan koyunlarda bazı klinik gözlemler. Lalahan Hay. Araş. Enst. Derg., 28(1-4): 42-50.

12. Ünsüren, H. ve Kurtdede, A. (1988). Ankara yöresinde görülen sığır theileriosisi’nin buparvaquone ile sağaltımı üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 35(1): 47-54.

13. Kurtdede, A., Ünsüren., Şeker, Y., Bağcı, C. ve Fidancı, U.R. (1989). Deneysel idrar kesesi yırtığı oluşturulan köpeklerde klinik semptomlar ve bazı laboratuvar bulguları. Vet. Hek. Dern. Derg., 59(1-2): 64-69.

14. Altıntaş, A., Kurtdede. A., Fidancı, U.R. ve Börkü, M.K. (1989). Köpek gençlik hastalığında (Distemper) serum sialik asit ve protein düzeylerinin klinik önemi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 36, 154-164.

15. Kurtdede, A., Börkü, M.K.,  Ünsüren, H., Güzel, N. ve Akgül, Y. (1989). Köpeklerde deneysel uretra obstruksiyonu. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 36(2): 367-368.

16. Börkü, M.K., Kurtdede, A., Ünsüren, H. ve Akgül, Y. (1989). Köpeklerde deneysel hemorajik anemi, hipovolemi ve kan transfüzyonları üzerinde araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 36(3): 553-564.

17. Ünsüren, H., Emre, B., Özlem, M.B. ve Kurtdede, A. (1989). Koyunlarda deneysel nitrit zehirlenmelerinin laboratuvar ve klinik bulgularıyla sağaltımında metilen mavisinin kullanılması üzerinde araştırmalar. A.Ü.  Vet. Fak. Derg., 36(3): 604-613.(TUBİTAK destekli)

18. Kurtdede, A., Börkü, M.K., Karaer, Z. Ve Eren, H. (1990). Demodicosis’li köpeklerin phoxim ile sağaltımı üzerinde bir araştırma. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37(1): 181-185.

19. Börkü, M.K., Kurtdede, A., İmren, H.Y. ve Ünsüren, H. (1990). Köpeklerde deri lezyonlarının oluşumunda çiğ tavuk yumurtasının rolü üzerinde bir araştırma. Tarımda Kaynak., 1(3): 33-35.

20. Kurtdede, A., Börkü, M.K., Aslanbey, D., Altıntaş, A ve Uysal, H. (1990). Tek yönlü ve fazla miktarda etle beslenen genç köpeklerin ekstremitelerinde belirlenen klinik ve radyolojik bulgular, kan serumu kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz değerleri ve sağaltım çalışmaları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 37(3): 470-484.

21. Salmanoğlu, M.R., Kurtdede, A., Börkü, M.K., Yılmazer, Ç. ve Kılıçoğlu,Ç. (1990). Yeni doğmuş köpek yavrularının kan parametreleri ve yaşam güçleri. A.Ü. Vet.Fak. Derg., 37(3):420-434.

22. Salmanoğlu, M.R., Börkü, M.K.,  Kurtdede, A. ve Kılıçoğlu,Ç. (1990). Yeni doğmuş yavru köpeklerede hipotermi. A.Ü. Vet. Fak.Derg., 37(3):467-475.

23. Kurtdede, A., Börkü M.K., Imren, H.Y., ve Atasever, A. (1990). Köpeklerde deneysel ivermectin toksikasyonu. A.Ü. Vet.Fak. Derg., 37(3):599-608.

24. Kurtdede, A., Kalınbacak, A. (1991). Bir inekte thiamine (B1 vitamini) bağlı duyarlılık. Vet. Hek. Dern. Derg., 62(1,2):31-35.

25. Börkü, M.K., Kurtdede, A., ve İmren, H.Y. (1991). Kedi ve köpeklerin kıl dökülmesi ve bazı deri lezyonlarında gabiotan (Biotin) uygulamaları. Vet. Hek. Dern. Derg., 62(1,2):9-13.

26. Kurtdede, A., Baydan, E., Börkü, M.K. ve Kalınbacak, A.(1992). Köpeklerde tetramizol ve triklorfon’un kan parametrelerine etkileri. AÜ Vet Fak Derg., 39(1,2): 163-173.

27. Milli, Ü.H., Hazıroğlu, R., Öğe, S., Kurtdede, A. ve Karademir, N. (1992). Peritoneal tetrathyridiosis in a dog. Turk J Med Biol Res., 3(4): 311-313.

28. Kurtdede, A., Börkü, M.K., İmren, H.Y. ve Kalınbacak, A. (1992). Köpeklerde deneysel ivermectin toksikasyonunda picrotoxin’in kullanımı.A.Ü  Vet.Fak.Derg., 39(1,2):201-206.

29. Kurtdede, A., Sancak, A.A.., ve Ünsüren, H. (1992). Bir köpekte eozinofilik enteritis. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 39(3):353-358.

30. Kurtdede, A., Şahal, M., ve Bağcı, C. (1993). Sığırlarda xylazine, chlorpromazine ve propionylpromazine uygulamalarında bazı klinik bulgular ile hematolik ve biyokimyasal değişiklikler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 40(3): 427-446.

31. Kurtdede, A., Börkü, M.K., İmren, H.Y., Ünsüren, H., Kalınbacak, A., ve Tanyel, B. (1994). Köpeklerde idrar asitleştiricisi olarak amonyum kloridin kullanılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(1):48-62. . (A.Ü. Araştırma fonu No. 92100006)

32. Kurtdede, A., Börkü, M.K., Kalınbacak, A., Erdemoğlu, A. (1994). Köpeklerde uretral katerizasyonun neden olduğu aşağı üriner sistem enfeksiyonlarında amoxicillin ile sağaltım denemeleri. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 41(2): 189-198

33. Alkan, Z., Kurtdede, A., Bumin, A. (1994). Kedilerde kulak uyuzunun (otodektik otitis) sağaltımında ivermectin in kullanımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(2): 270-274.

34. Kurtdede, A. , Alkan, Z., İlhan, T. (1994). Kedi Chyletiellosisi’nin ivermectin’le sağaltımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(2):275-279.

35. Kurtdede, A. , Börkü, M.K., Kalınbacak, A., ve Tanyel, B.(1994). Uretral kateterizasyon sonucu oluşturulan enfeksiyonda idrar asitleştiricisi olarak amonyum klorid, askorbik asit ve potasyum dihidrojen fosfatın akut etkileri. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 41(3,4):319-325.

36. Kurtdede, A. , Börkü, M.K., Özlem, M.B. ve Kalınbacak, A. (1994). Sağlıklı köpeklerde xylazine ve xylazine+ketamine ‘nin kan gazları ve bazı hematolojik parametreler üzerindeki etkileri. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(3,4): 327-335.

37. Sahal, M., Kurtdede, A. , Özlem, M.B., Börkü, M.K., İmren, H.Y., Ünsüren, H. Kalınbacak, A. ve Tanyel, B. (1994). Kuzularda doğum sonrası venöz kan gazları, asit-baz dengesi, kan serumu glukoz, laktat, üre ve elektrolit düzeyleri ile apgar puanlama sistemine göre saptanan kriterler arasındaki ilişkiler. A.Ü. Vet. Fak. Der., 41(3,4): 373-378.

38. Sahal, M., Kurtdede, A. , Börkü, M.K., Ünsüren. H., İmren, H.Y. Özlem, M.B., Kalınbacak, A. (1994). Yeni doğan ishalli buzağıların klinik bulguları ve asit-baz dengesi dikkate alınarak sodyum bikarbonat ve elektrolitik sıvılarla sağaltımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(3,4): 509-525.

39. Sahal, M., Kurtdede, A. ve İmren, H.Y. (1994). Premature asfeksili bir kuzuda asidozisin sodyum bikarbonat ve glukoz ile sağaltımı. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 41(3,4):439-450.

40. Kurtdede, A., Şahal, M., Börkü, M.K., Özlem, M.B., Kalınbacak, A., Tanyel, B., Ulutaş, B., Gökçe, G. ve Dikicioğlu, T. (1995). Gebeliğin son dönemi ve laktasyonun başlangıcındaki koyunlarda amonyum klorid’in kan serumu, idrar, dışkı ve sütte kalsiyum ve bazı parametrelere etkisi. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 42(3): 393-405.(AÜ Araştırma fonu destekli)

41. Seker, Y., Kurtdede, A., Alkan, Z., Sarıca, A., Karademir, N. ve Bumin, A. (1995). Köpeklerde deneysel hidronefrozis. A.Ü. Vet. Fak. Derg. 42(4): 533-541.

42. Seker, Y., Alkan, Z., Kurtdede, A., Sarıca, A ve Bumin, A. (1995). Köpeklerde deneysel akut pankreatitisde biyokimyasal, ultrasonografik patalojik bulgular ve sağaltım. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 42(4): 461-471

43. Alkan, Z., Seker, Y., Kurtdede, A., Sarıca, A. ve Bumin, A. (1995). Köpeklerde deneysel ethylen glycol zehirlenmesinde ultrasonografik tanı ve bazı kan parametrelerinde değişiklikler. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 42(4): 473-478.

44. Seker, Y. Kurtdede, A. Alkan, Z., börkü, M.K., Bumin, A., Kalınbacak, A. ve Yarım, M. (1996). Deneysel ekstrahepatik safra kanalı obstruksiyonu oluşturulan köpeklerde klinik, patolojik ve ultrasonografik bulgular. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 43(1): 65-71.

45. Börkü, M.K., Kurtdede, A., İmren, H.Y., Kalınbacak, A., Tanyel, B. ve İlhan, T. (1996). Köpeklerde uzun süre amonyum klorür kullanımının idrar ve dışkıda bazı parametrelere etkisi. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 43(2):235-246.

46. Börkü, M.K., Kurtdede, A., Azizoğlu, D. ve Kilit, M. (1996). Dirofilaria immitis ile doğal enfekte köpeklerde thiacetarsamide sodium uygulamaları. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 43(2): 247-256.

47. Çam, Y., Bumin, A., Kurtdede A., ve Alkan, Z. (1997). Köpeklerde Escherichia coli ile oluşturulan sistitisde ultrasonografik bulgular. Erciyes Üniv. Sağ. Bilim Derg., 6(1-2) 27-33.

48. Baydan,E.,Kurtdede,A.,Kaya,S.,Börkü,M.K.(1998). Sağlıklı ve piyelonefritisli köpeklerde enrofloxacin’in farmakokinetiği üzerine araştırmalar.YYÜ Vet Fak Derg.,9 (1-2):73-76.

49. Gökçe,P.,Acar,A.Sarıtaş,Z. Ve Kurtdede,A.(1999).Bir köpekte konjenital ekstrahepatik portofrenik şant olgusunun operatif sağaltımı.Vet.Cerrahi Derg., 5(3-4): 18-22.

50. Emre, B. Sağmanlıgil, V. ve Kurtdede, A. (2000), Köpekte sağ dal bloğu. Türk Vet. Hek. Derg., 12 (1):33-36.

51. Kurtdede,A.,Börkü,M.K.,Özkanlar,Y. Ve Arpacı,F.(2000). Bir köpekte aplastik anemi. AÜ Vet Fak Derg.,47(1):59-62.

52. Börkü,M.K.,Kurtdede,A.,Aydın,Y.,Durgut,R.,Pekkaya,S.,Özkanlar,Y (2000) Kronik böbrek yetmezliği belirtileri gösteren kedi ve köpeklerde klinik, laboratuar ve patolojik bulgular . A. Univ. Vet.  Fak. Derg., 47 (3):281-289.

53. Kurtdede,A., Güzel,M., Özkanlar,Y., Safalı,M., Arpacı,F., Temizsoylu,D. (2001). İki köpekte ileri evrede multisentrik Non-hodgkin’s lenfoma.Veteriner Cerrahi Dergisi.7(3-4):73-77.

54. Börkü,M.K.,Kurtdede,A.,Durgut,R.,Pekkaya,S. (2001): Bir Kangal Köpekte Lenfoma Olgusu. J Fac Vet Med., 20(3):93-96.

55. Börkü, M.K., A. Kurtdede, R. Durgut ve S. Pekkaya, “Bir Kangal Köpekte Ostesarkom Olgusu,” Yüzüncü Yıl Üniv. Sağ. Bil. Derg, 7 (1–2), 1–3 (2001).

56. Börkü, M.K., A. Kurtdede, R. Durgut ve S. Pekkaya, “Bir Van Kedisinde infeksiyöz peritonitis,” Yüzüncü Yıl Üniv. Sağ. Bil. Derg, 7 (1–2), 4–6 (2001).

57. Kurtdede,A.,Börkü,M.K., Sancak,A.A. ve Pekkaya,S., İshalli buzağılarda metabolik asidozisin ve sağaltımda kullanılacak sodyum bikarbonat miktarının mikro CO2 sistemi ve kan gazı analizörü ile saptanması. Ankara Üniv.Vet.Fak.Derg., 51, 105-109, 2004.

58. Çamkerten,İ., Kurtdede,A. ve Acar,A., Köpekte generalize derialtı anfizemi (pneumoderma). Vet.Bil.Derg., 19,3-4:69-71.2004.

59. Kurtdede,A, Çıngı,Ç.Ç., Ural,K. ve Sarı,B., İki muhabbet kuşunda pullu bacak sendromu ve sağaltımı. İstanbul Üniv.Vet.Fak.Derg. 30 (1),29-33,2004.

60. Börkü,MK.,Kurtdede,A.,Şeker,Y.,Alkan,Z.,Çakıroğlu,D.,Kilit,M.,Bumin, A. Köpeklerde Karbontetraklorür ile oluşturulan hepatik toksikasyonda klinik-patolojik ve ultrasonografik incelemeler.Türk Vet.Hek.Derg.3-4:42-47,2004.

61. Börkü,MK.,Kurtdede,A.,Yılmaz,M.,Z., Kilit, M.,Çakıroğlu,D. Epilepsi benzeri Sinirsel kriz(seazures) gösteren köpeklerin prescription diet (k/d) ile beslenmesi üzerine klinik gözlemler. Türk Vet.Hek.Derg.3-4:48-51,2004.

62. Aştı RN, Kurtdede A, Kurtdede N, Ergün E , Güzel M.  Mast cells in the dog skin: distrubition, density, heterogeneity and influence of fixation techniques. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 52, 7-12, 2005.

63. Kurtdede, A., Ural, K., Aktaş, S., Cıngı,C.Ç., Sarı, B. (2005). Bir kırlangıçta Dermanyssus gallinae olgusu ve sipermetrin ile sağaltımı. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 11(2): 175-177.

64. Kurtdede, A., Karakurum,M.Ç., Güzel,M., Kırmızıgül, AH., Aktaş, S. (2005). Bir köpekte yüksek dozda aspirine bağlı hematemezis. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 11(2): 167-169.

65. Hanedan, B. Kurtdede, A.. (2006). Enteritisli Köpeklerde Metabolik Asidozisin Mikro CO2 Sistemi İle Ölçümü ve Sağaltımı. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 53, 2, 123 - 127.

66. Yağcı, B.B., Kurtdede, A., (2006). Pilorus Stenozu Oluşturulan Köpeklerde Klinik, Biyokimyasal, Ultrasonografik ve Radyolojik Bulgular. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 53, 2, 117-122.

67. Kurtdede, A., Küplülü, S., Ural, K., Çıngı, C.C., Güzel, M., Haydardedeoğlu, A.E. (2006). Serodiagnosis of bovine Neosporosis in Ankara, Turkey: evaluation of immunocomb. Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg. 53 (3): 207-209.

68. Kurtdede, A., Cıngı, CÇ., Ural,K. Ve Şahin, F. (2006). Kaplumbağalarda kabuk yumuşaması ve kabuk çürüğü. Vet. Bil. Derg.,22,3-4: 109-111.

69. Kurtdede, A., Haydardedeoğlu, A.E., Ural,K., Karakurum,Ç., Çıngı, C.C., ve Kar,S., Güvercinlerde Trikomoniazisin Metronidazol ve Oksitetrasiklin Kombinasyonu ile Sağaltımı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg., 13 (2): 199-202, 2007.

70. Kurtdede,A., Cıngı,CÇ., Ural,K.,Aktaş,S., Çanakçı,T. Güvercinlerde Ascaridia sp. Enfestasyonu ve Sağaltımı. FU Sağlık Bilimleri Derg., 2008, 22, 1 : 31-32

71. Kurtdede,A., Alkan,Z., Cıngı,CÇ., Ural,K., Noyan,D. Güvercinlerde Atipik Kursak Kandidiazisli Bir Muhabbet  Kuşunda Radiografik Bulgular ve Sağaltım, Kocatepe Vet J. (2008), 1:53-57.

72. Uğurlu,L., Dinç,G., Baş,B., ve Kurtdede,A. Muhabbet Kuşunda Kursakta Aspergillus fumigatus Olgusu, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 82, 1, 59-62, 2011.

73. Çolakoglu Ekrem Çagatay,Haydardedeoglu Alı Evren,Alıhosseını Hadı,Kurtdede Arıf. (2014). Chow chow ırkı Bir Köpekte Siklus Düzensizligine Baglı Östrojene Yanıt Veren Dermatozda Spontan Iyilesme. Fırat Üniversitesi Saglık Bilimleri Veteriner Dergisi, 28(3), 155-157. (Kontrol No: 1286441).

74. KURTDEDE ARİF,BÖRKÜ MEHMET KAZİM,KESKİN NEVRA,KARACAN SEVER NURDAN, (2018), Feather Loss in a Budgie, Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 3,1, 41-43.

75. Alihosseini Hadi,ÇOLAKOĞLU EKREM ÇAĞATAY,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,KURTDEDE ARİF, (2018), Hepatic Fibrosis in Four German Shepherd Dogs: İdidopatic predisposition or a familial relationship, Kocatepe veterinery Journal, 11,4,501-507.

76. Alihosseini Hadi,ÇOLAKOĞLU EKREM ÇAĞATAY,HAYDARDEDEOĞLU ALİ EVREN,ÖZEN DOĞUKAN,KURTDEDE ARİF. (2019),  Cardiac Arrhythmias in Dogs with Mitral Regurgitation due to Myxomatous Mitral Valve Disease, 16,2, 98-102.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

 1. Kurtdede, A., Şahal, M., Börkü, M.K., Özlem, M.B., Kalınbacak, A., Tanyel, B., Ulutaş, B., Gökçe, G. ve Dikicioğlu, T. (1995). Gebeliğin son dönemi ve laktasyonun başlangıcındaki koyunlarda amonyum klorid’in kan serumu, idrar, dışkı ve sütte kalsiyum ve bazı parametrelere etkisi. I.Ulusal İç Hastalıklar Kongresi,28-30 Eylül, Elazığ.

   

  2. Çam, Y., Bumin, A., Kurtdede A., ve Alkan, Z. (1997). Köpeklerde Escherichia coli ile oluşturulan sistitisde ultrasonografik bulgular. II. Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 2-4 Temmuz İstanbul.

   

  3. Kurtdede,A.,Börkü,M.K.,Özkanlar,Y. Ve Arpacı,F. (1999). Bir köpekte idiopatik aplastik anemi. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu sayfa 28.

  4. Kurtdede, A., Börkü, M.K., Alkan Z.,Kutsal,O.,Bumin,A.,Pekkaya,S., Temizsoylu, M. ve Özkök,S. (1999). Köpeklerde Escherichia coli ile oluşturulan Deneysel pyelonefritis. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, sayfa 26.

   

  5.  Gökçe,P.,Acar,A.,Sarıtaş,Z.Kurtdede,A.(1999).Bir köpekte ekstrahepatik portofrenik şant olgusunun sağaltımı. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, sayfa 37.

   

  6. Kurtdede, A., Börkü, M.K., Sancak,A.,Pekkaya,S. Ve Tanyel,B. İshalli buzağılarda venöz kan serumu total CO2 miktarının sahada belirlenmesi. IV.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 4-6 Temmuz, Konya, 2001 sayfa 185.

   

  7. Kurtdede, A.,Güzel,M.,Özkanlar,YE.,Safalı,M.,Arpacı,F.,Temizsoylu,D. İki Köpekte İleri Evrede Multisentrik Non-Hodgkins Lenfoma. IV.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 4-6 Temmuz, Konya, 2001,sayfa 96-100.

   

  8. Kurtdede,A.,Börkü,M.K.,Erol,İ.,Özkanlar,Y.E.,Acar,A.A.,Güzel,M.,Özkanlar,YE., Üç Köpekte Akut Generalize Nöromuskuler Fonksiyon Bozukluğu. IV.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 4-6 Temmuz, Konya,2001, sayfa 31-33.

   

  9. Kurtdede, A., Karagül,H.,Sel,T.,Atalay,O. ve Güzel,M. (2002). Sağlıklı köpeklerde prednisolonun serum T3,T4 ve fT4 düzeylerine etkileri. I.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-22 Haziran, Ankara.

   

  10. Kurtdede, A., Karagül,H.,Sel,T., Güzel,M. ve Atalay,O. (2002). Sağlıklı köpeklerde prednisolonun bazı kan serum parametrelerine etkisi. I.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 21-22 Haziran, Ankara.

   

  11. Kurtdede, A., Güzel,M.,Acar,A, ve Kabakçı,N. Bir Van kedisinde membranöz glomerulonefritise bağlı nefrotik sendrom. 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, Van, 2003. sayfa 79.

   

  12. Kurtdede, A., Ural, K., Gazyağcı, S., Cıngı,C.Ç. (2003). Microsporum canis ile doğal enfekte kedilerde inaktive edilmiş M.canis aşısının kullanımı. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, sayfa120.

   

  13. Kurtdede, A., Ural, K., Güzel, M., Gazyağcı, S., Arıkök, A. (2003). Bir köpekte Discoid lupus Erythematosus. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, sayfa172.

   

  14.    Kurtdede,A.,Aştı,R.,Karagül,H.,Kurtdede,N.,Ergün,L.,Sel,T.,Atalay,Ö.,Güzel, M. Prednisolone uygulanan sağlıklı köpeklerde karaciğerle ilgili incelemeler. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, sayfa177.

   

  15.    Kurtdede, A., Karaer, Z., Acar, A., Güzel, M., Cıngı, C.Ç., Ural, K., İça, A. (2003). Tavşan uyuzunda selamectin’in etkinliği. XIII. Ulusal Parazitoloji Kongresi, Konya 8-12 Eylül 2003.

   

  16.  Kurtdede, A., Hanedan,B. Ve Ulusoy,Y. Bir sürüde karaciğer yağlanması ve koyun ölümü. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa 30.

   

  17. Sancak, A.A.,Kurtdede,A., Çakıroğlu,D. ve Sarıeyyüpoğlu,B. Ters Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyon Testi ve Enzime bağlı İmmunosorbant Testi Kullanılarak Kuş Klamidiyozisinin belirlenmesi. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 40.

18. Kurtdede,A.,Çanakçı,T.,Ural,K.,Aktaş,S.,Cıngı,C.Ç.,Haydardedeoğlu,A. Kafes Kuşlarında Tüy Yolma ve Otomutilasyon. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 42.

19. Kurtdede, A., Ural, K., Cingi, C.C., Acar, A., Guzel, M, Karakurum, M.Ç., Aktaş, S., Güzel, M., Haydardedeoğlu, A.E., Çelik, N., Yağcı, B.B. (2005). Tavşan uyuzunda klinik yaklaşım ve sağaltım üzerine retrospektif değerlendirme. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005, Kars, sayfa 43.

20.   Kurtdede,A., Çanakçı,T., Ural,K., Cıngı,C.Ç.,Özcan,S. Membranöz glomerulonefritisli bir köpekte uzun dönem sağaltım. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa,59.

21. Kurtdede,A., Cıngı,C.Ç., Karakurum,M.Ç., Ural,K., Kaya,M., Erekul,S., Haydardedeoğlu, A.E. Bir Köpekte Poliüri,Polidipsi,Polifaji ve Perioral Ülser:Pemhigus Kompleksi. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 64.

22. Kurtdede,A., Gazyağcı,S., Aktaş,S., Süer,C. Bir Köpekte Aspergillozise bağlı Nazal Granüloma Olgusu. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 66.

23. Kurtdede, A., Ural, K., Kazancı, D., Cingi, C.Ç., Karakurum, M.Ç., Pekcan, Z., Haydardedeoğlu, A.E. (2005). Diabetes mellitus’a bağlı hepatik lipidosis gelişen bir kedide nazo-gastrik sondayla beslenmenin önemi. VI. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005, Kars, sayfa 67.

24. Kurtdede,A., Haydardedeoğlu,A.E., Acar,A., Barut,A.,Sancak,A.A.,Çanakçı,T. Bir Köpekte Apokrin Gland Adenokarsinoma. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 70.

25.  Kurtdede,A., Akademik Aktivitelerin Bugünü Ve Reorganizasyonu İle İlgili Bazı Düşünceler . 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/Antalya, sayfa: 11.

26. Kurtdede,A., Ankara Yöresinde Kafes Kuşlarında Son 5 Yıl Süresince Rastlanılan Bozukluklar. 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/ Antalya, sayfa: 69.

27. Ural,K. ve Kurtdede,A. Ankara Yöresinde Hemobartonellozisli Kedilerde Klinik, Hematolojik Bulgular FIV/FLV Enfeksiyonları ile İlişkisi, Sağaltımda Enrofloksasin Uygulamaları. 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/ Antalya, sayfa: 49.

28. Haydardedeoğlu,A.E.,Çolakoğlu,E.,Alihosseini,H.,Baydın,A.,Kurtdede,A. (2009). Terier ırkı Bir Köpekte MRI ile desteklenmiş Sentral Diabetes İnsipitus’un Klnik Sunumu ve Nasal Desmopresin ile Sağaltımı VIIı: Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 01-04 Temmuz 2009, İzmir.

29. Kurtdede,A., Baştan, İ., Sel, T. (2010): CPV Enfeksiyonlu Köpeklerde Yaşam Şansını Etkileyen Bazı Parametrelerin Değerlendirilmesi, 5.KHVHD 5. TSAVA ''Anadolum'' Sürekli Eğitim Kongresi, Küçük Hayvan Veteriner Hekimler Derneği, 15-16 Ekim 2010, p. 203. İstanbul.  

30. KURTDEDE ARIF,KOCASARI SÜKRÜ (2015). Ishalli Buzagılarda Metabolik Asidozisin Mikro CO' Sistemi ile Ölçümü ve Sagaltımı. 11. Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN, (Yayın No:1513538)

31. KURTDEDE ARIF,KARA HALIME,KARA ERDAL (2015). Nörolojik Belirtiler Gösteren Gebe Tiftik Keçilerinde Erken Sagaltım. 11. Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN, (Yayın No:1513545)

 

32.  Hosseini Hadi, KURTDEDE ARIF (2015). Köpeklerde Lisinoprilin Renoprotektif Etkileri. 11. Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, (Yayın No:1513560)

 

31.  KURTDEDE ARIF (2015). Kafes Kuslarında Sık Görülen Bozuklukların Degerlendirilmesi. 11. Veteriner Iç Hastalıklar Kongresi, SAMSUN, (Yayın No:1513535)

 

 Posterler 

1.Börkü,M.K.,Kurtdede, A., Durgut,R.,Pekkaya,S. Bir Kangal Köpekte Osteosarkom Olgusu. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, Poster Sunumu, 1999, sayfa 58.

2. Börkü,M.K.,Kurtdede, A., Pekkaya,S., Durgut,R.Bir Van Kedisinde İnfeksiyöz Peritonitis Olgusu. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, Poster Sunumu, 1999, sayfa 59.

3. Börkü,M.K.,Kurtdede, A., Durgut,R.,Pekkaya,S. Bir Kangal Köpekte Lenfoma Olgusu. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, Poster Sunumu, sayfa 60.

4. Börkü,M.K.,Kurtdede, A., Durgut,R.,Pekkaya,S.,Özkanlar YE.Kronik Böbrek Yetmezliği Belirtileri GösterenKedi ve Köpeklerde Klinik,Laboratuar ve Patolojik Bulgular. III.Ulusal Veteriner İç Hastalıklar Kongresi, 8-9 Temmuz, Kastamonu, Poster Sunumu, sayfa 61.

5. Kurtdede, A., Karakurum,M.Ç., Güzel,M.,Kırmızıgül,A.H. Bir köpekte yüksek doz aspirine bağlı haematemesis, II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, Poster sunumu, sayfa 201.

6. Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı,C.Ç. Muhabbet Kuşunda Sosyal regurgitasyon olgusu. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, Poster sunumu, sayfa 209.

7. Kurtdede, A., Cıngı,C.Ç. Ural, K.,Sarı,B Muhabbet Kuşunda Pullu Bacak Sendromu. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, Poster sunumu, sayfa 210.

8.  Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı,C.Ç. Yeşil İguana’da ısırık yarasına bağlı granülom şeklinde şişlik. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, Poster sunumu, sayfa 211.

9. Kurtdede, A., Şahin, F. Kara Kaplumbağasında Derin Kabuk Apsesi. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003, Poster sunumu. sayfa 212.

10. Kurtdede, A., Alkan, Z., Cıngı,C.Ç. Ural, K., Noyan, D. Muhabbet kuşunda kursak Kandidiyazisi. II.Ulusal Küçük Hayvan Hekimliği Kongresi, Bursa 10-13 Nisan 2003 Poster sunumu, sayfa 217.

11. Kurtdede, A., Alkan,Z.,Bumin,A.,Güzel,M.,Cıngı,CÇ.,Ural,K. Bir Köpekte Unilateral Akciğer Anfizemi. 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, Van, 2003,sayfa 156.

12.Kurtdede, A., Cıngı,CÇ:;Ural,K.,Güzel,M.,Aktaş,MS. Güvercin Çiçeği ve Sağaltımı, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, Van, 2003, sayfa 176.

13. Kurtdede, A., Cıngı, C,Ç.., Ural, K., Şahin, F. Kaplumbağalarda kabuk yumuşaması ve kabuk apsesi. Poster sunumu, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, Van, 2003, sayfa 178.

14. Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı, C.Ç., Güzel, M. Muhabbet kuşunda kronik yumurtlama sendromu. Poster sunumu, 5. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 2-5 Temmuz, Van, 2003, sayfa 180.

15. Kurtdede,A., Kırmızıgül,A.H. Postpartum Haemolytic –Uremic Syndrome in a cow. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005, Kars, sayfa 75.

16. Kurtdede,A., Ural,K., Cıngı,C.Ç., Yağcı,B.B., Güzel,M., Karakurum,M.Ç., Haydardedeoğlu,A.E., Aktaş,S. Sığırların Solunum Yolu Hastalıkları Kompleksinde IBR/PI-3/BRSV’nin İmmunucomb  Testi ile Tanısı. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 89.

17. Kurtdede,A., Küplülü,Ş.,Ural,K., Cıngı,C.Ç., Güzel,M., Karakurum,M.Ç.,  Haydardedeoğlu,A.E. Sığır Neosporozisi’nin Ankara,Türkiye’de serodiagnozu: İmmunocomb’un Değerlendirilmesi. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 90.

18. Kurtdede,A., Haydardedeoğlu,A.E., Cıngı,C.Ç., Ural,K., Karakurum,M.Ç., Bumin,A. Bir Kedide Kolesistitis ve Hipertroidizm.. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 106.

19. Kurtdede,A.,Pekcan,Z.,Bilgihan,S.,Özcan,S.,Çelik,N. Kanaryalarda tüy kisti. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 121.

20. Acar,A., Kurtdede,A., Ural,K., Cıngı,C.Ç., Karakurum,M.Ç., Yağcı,B.B.,Sarı,B. P.cuniculi ile şiddetli enfeste bir pet tavşanında ektopik otokariazis.6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 122.

21. Kurtdede,A.,Uzlu,E.,Acar,A., Karakurum,M.Ç., Cıngı,C.Ç., Ural,K., Bir Güvercinde One-Eyed Cold Sendromu. 6.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 4-7 Temmuz 2005,Kars, sayfa: 126.

22. Kurtdede, A., Ural, K., Cıngı, C.Ç., Karakurum, M.Ç., Haydardedeoğlu, A.E. (2005). Diabetes mellitus’lu bir kedide sağaltımda glargin’in kullanımı ve uzun dönem monitorizasyon. Poster sunumu, I.Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Ankara 22-24 Eylül 2005, sayfa 327.

23.  Kurtdede, A., Haydardedeoğlu, A.E., Ural, K., Karakurum, M.Ç., Cingi, C.Ç., Kar, S. (2005). Bir yetiştiricilikteki güvercinlerde trikomoniazis. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir,sayfa 166.

24.  Kurtdede,A. Cingi, C.Ç., Ural, K., Aktaş, S., Çanakçı, T. (2005). Güvercinlerde Ascarid sp. Enfeksiyonu ve sağaltımı. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005, İzmir, sayfa 205.

25.  Karaer, Z., Kurtdede, A., Ural, K., Sarı, B., Cingi, C.Ç., Karakurum, M.Ç., Haydardedeoğlu, A.E. (2005). Bir Golden (Suriye) Hamsterinde (Mesocricetus auratus) Demodikozis olgusu. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005 İzmir, sayfa 218.

26.  Kurtdede,A., Aktaş, S., Cingi, C.Ç., Ural, K., Kar, S. (2005). Bir ceylanda Sarcoptes sp. Uyuzu ve sağaltımı. XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-25 Eylül 2005 İzmir, sayfa 226.

27. Kurtdede,A., Haydardedeoğlu,AE.,Kar,Sırrı. Ankara Yöresinde Şehir Güvercinlerinde (Columbia Livia) Haemoproteus Columbae’nin Prevalansı, . 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/Antalya, sayfa: 96.

28. Kurtdede,A. ve Mustafa Caner Bezgal Bir Erkek Yeşil İguanada Dönemsel Agresyon. 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/Antalya, sayfa: 94.

29. Kurtdede,A., Haydardedeoğlu,AE., Kar,Sırrı. Bir Albino Boa Yılanında  (Boa Constrıctor) Ophıonyssus Natrıcıs Enfeksiyonu. 7.Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 1-4 Eylül 2007, Kemer/Antalya, sayfa: 95.

30. KURTDEDE ARIF,DÜZLÜ SULE (2015). Bir red eared slider kaplumbagada (Trachemys scripts elegans)kannibalizm. 11. Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN,  (Yayın No:1513566)

 

31. KURTDEDE ARIF,KESKIN NEVRA,KARACAN NURDAN (2015). Bir muhabbet kusunda (Melopsittacus undulatus) ilginç bir tüy dökülme anamnezi. 11. Veteriner Iç Hastalıkları Kongresi, SAMSUN, (Yayın No:

1513563)


Derlemeler
1. Ünsüren, H ve Kurtdede A. (1986). Yeni doğan buzağıların ishallerinde oral sıvıların kullanılması. Vet.Hek.Dern.Derg., 56 (1):20-25.


2. Ünsüren, H, Şeker, Y ve Kurtdede A. (1987). Kedi ve köpeklerde kronik deri hastalıklarının etyoloji,semptom ve sağaltımı. Vet.Hek.Dern.Derg., 57 (1):17-28.


3. Ünsüren,H ve Kurtdede A (1988). Theileriosis sağaltımında yeni bir preperat:Buparvaquone. Vet.Hek.Dern.Derg., 58 (1-2):75-78.


4. Kurtdede A. (1988). İshalin fizyopatolojisi. Vet.Hek.Dern.Derg., 58 (3-4):32-36.


5. Durgut,R. ve Kurtdede,A (2000):Köpeklerde kronik kalp yetmezliği.Türk Vet.Hek.Derg., 12 (1):49-52.


6. Durgut,R. ve Kurtdede,A (2000): Gastrointestinalimmun sistem ve immuniteyle ilişkili gastrointestinal hastalıklar.Türk Vet.Hek.Derg., 12 (3):63-66.

 

7. KURTDEDE ARIF (2016). Konurlarda Eritremik Myelozis. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Iç  Hastalıklar Özel Sayısı-Kafes Kuslarında Metabolik ve Endokrin Bozukluklar, 2(3), 23-24.(Ulusal) (Hakemli) (Derleme Makale) (Yayın No: 3058585)

 

8. KURTDEDE ARIF (2016). Kafes Kuslarının Beslenmesinde Karbonhidratlar Proteinler ve Lipidler. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Iç Hastalıklar Özel Sayısı Kafes Kuslarında metabolik ve Endokrin Hastalıklar, 2(3), 1-9.(Ulusal)(Hakemli)(Derleme Makale) (Yayın No: 3058013)

 

9. KURTDEDE ARIF (2013). Sıklıkla karsılastıgımız buzagı sorunları. Tüsedad, 4(23), 14-15.(Ulusal) (Hakemsiz) (Derleme Makale) (Yayın No: 1094701)

 Kitaplar 

 1. Gevis Getiren Hayvanların Iç Hastalıkları, Bölüm adı:(Solunum Sistemi Hastalıkları) (2016)., KURTDEDE ARIF,KALINBACAK ASLAN, Medipres, Editör:Yusuf Gül, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 630, ISBN:9786059720090, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3054699).

   

 2. Gevis Getiren Hayvanların Iç Hastalıkları (Sıgır, Koyun-Keçi), Bölüm adı:(Üriner Sistem Hastalıkları) (2016)., KURTDEDE ARIF, Medipres, Editör:Yusuf Gül, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 630, ISBN:9786059720090 , Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3054514).

   

 3. Kedi ve Köpek Hekimligi, Bölüm adı:(Kardiyovasküler Sistem Bozuklukları) (2015)., KURTDEDE ARIF, Günes Tıp Kitapevleri, Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Tic. Ltd Sti, Ostm, ANKARA., Editör:Ender Yarsan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 907, ISBN:978-975-277-590-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293223).

   

 4. Kedi ve Köpek Hekimligi, Bölüm adı:(Enfeksiyöz Hastalıklar) (2015)., KURTDEDE ARIF, Günes Tıp Kitapevleri, Editör:Prof. Dr. Ende Yarsan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 907, ISBN:978-975-277-590-9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1508951)

 5. Kedi ve Köpek Hekimligi, Bölüm adı:(Üriner Sistem Bozuklukları) (2015)., KURTDEDE ARIF, Günes Tıp Kitapevleri, Editör:Prof. Dr. Ender Yarsan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 907, ISBN: 978-975-277-590-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1508954)

   

 6. Kedi ve Köpek Hekimligi, Bölüm adı:(Sindirim Sistemi Hastalıkları) (2015)., KURTDEDE ARIF, Günes Kitapevleri, Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Ltd. Sti, Ostim, Ankara, Editör: Ender Yarsan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 907, ISBN:978-975-277-590-9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293375)

   

 7. Kedi ve Köpek Hekimligi, Bölüm adı:(Solunum Sistemi Hastalıkları) (2015)., KURTDEDE ARIF, Günes Kitapevleri, Ayrıntı Basım ve Yayın Matbaacılık Hiz. San. Ltd. Sti, Ostim, Ankara, Editör: Ender Yarsan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 907, ISBN:978-975-277-590-9, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293321).

   

 8. Temel Klinik Bilgisi, Bölüm adı:(Temel Kavramlar) (2013)., KURTDEDE ARIF, Anadolu Üniversitesi WEB Ofset Tesisleri, Eskisehir, Editör:A. Arda Sancak, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 12, ISBN:978-975-06-1046-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293237).

   

 9. Temel Klinik Bilgisi, Bölüm adı:(Sıgır ve Koyun-Keçi Klinigi) (2013)., KURTDEDE ARIF, Anadolu Üniversitesi WEB Ofset Tesisleri, Eskisehir, Editör:A Arda Sancak, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 19, ISBN:978-975-06-1046-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293270).

   

 10. Temel Klinik Bilgisi, Bölüm adı:(Klinik Çalısmalar) (2013)., KURTDEDE ARIF, Anadolu Üniversitesi WEB Ofset Tesisleri, Eskisehir, Editör:A Arda Sancak, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 28, ISBN:978-975-06-1046-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293253).

   

   

 11. Temel Klinik Bilgisi, Bölüm adı:(Kafes Kusları ve Egzotik Hayvan Klinigi) (2013)., KURTDEDE ARIF, Anadolu Üniversitesi WEB Ofset Tesisleri, Eskisehir, Editör:A Arda Sancak, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 40, ISBN:978-975-06-1046-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1293277)

12. Gevis Getiren Hayvanların Iç Hastalıkları,Bölüm: Solunum Sistemi Hastalıkları, Ikinci baskı. (2006)., KURTDEDE ARIF, Medipres Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Sti. Malatya., Editör:Yusuf Gül, Sayfa Sayısı 526, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 14334)

13. Gevis Getiren Hayvanların Iç Hastalıkları,Bölüm: Üriner sistem Hastalıkları, Ikinci baskı. (2006)., KURTDEDE ARIF, Medipres Matbaacılık Yayıncılık Ltd.Sti. Malatya., Editör:Yusuf Gül, Sayfa Sayısı 526, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 14354)

14. Kedi ve Köpeklerin Klinik Hekimligi, Bölüm: Üriner Sistem Bozuklukları (2006)., KURTDEDE ARIF, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd.Sti. Çapa,Istanbul., Editör:Tahsin Yesildere, Oktay Deprem, Sayfa Sayısı 576, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 14350)

15. Köpek ve Kedi hastalıkları, Bölüm adı:(Üriner Sistem Hastalıkları) (1998)., KURTDEDE ARIF, BÖRKÜ MEHMET KAZIM, Medisan Ltd.Sti. Ulus-Ankara, Editör:Hüseyin Yılmaz Imren, Basım sayısı:1, ISBN:975-7774-29-4, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 15885) 

 Diğer faaliyetler

 1. Çeşitli Bilimsel dergilerde hakemlikler.

 2. 2. Türkiye Yırtıcı Kuşları Bilimsel Araştırma ve Rehabilitasyon Derneği, 2002-