PROF.DR. MEVHİBE ALBAYRAK    
Adı : MEVHİBE
Soyadı : ALBAYRAK
E-posta : albayrak@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0312-5961480
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim ve Akademik Durumu


Üniversite/Bölüm

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

1985

Yüksek

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

“Ankara Şehrinde Kızartmalık Piliç (Broiler) Pazarlaması Verimlilik Analizi”

1989

Doktora

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

“Orta Anadolu'da Hububatın Taşınması ve Depolanmasının Ekonomik Analizi”

1996

Doçent

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

2001

Profesör

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

2011

 

Yabancı Dil: İngilizce

Uzmanlık Alanı: Tarım İşletmeciliği, Tarımsal Pazarlama

 

Üyelikler: Ankara Üniversiteliler Derneği

 

 

YAYIN LİSTESİ


Haghighi,E. ve Albayrak,M.2016. Küresel Doğan İşletmeler ve Uluslararasılaşma Süreci. XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25-27 Mayıs 2016,SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, s: 2173-2182,Isparta. (Poster)

Albayrak,K.,Albayrak,M. ve Taşdan,K.2016. Coğrafi İşaret Olarak Antep Fıstığının Menşe Adının Korunması.  Uluslararası Katılımlı XII.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 25-27 Mayıs 2016,SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, s: 1839-1848, Isparta. (Poster) 

Proje Lideri:Rahmi Taşçı,Yürütücüler: Sevinç Karabak, Reyhan Demirtaş, Turgay Şanal, Aliye Pehlivan, Oğuz Acar, Seda Külen, Eylem Sönmez, Prof.Dr.Erdoğan Güneş, Prof.Dr.Mevhibe Albayrak.  Ankara İlinde Buğday Çeşitlerinin Un Sanayinde Kullanım Durumu, Ekmek Fırınlarının Un Tercihi ve Ekmekte Tüketici İstekleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Proje No:TAGEM/TEAD/14/A15/P02 / 001, Aralık 2016, Ankara.

 Albayrak,M ve Şimşek,N. (2017). Tarımsal Ürün ve Gıda Piyasalarında Pazarlama Etiği. 10-11 Mart 2017 Uluslararası Katılımlı 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi, Target Tarım ve Gıda Etiği Projesi, s:143-152, Ankara.

 Haghighi,E., Albayrak,M. ve Kalati,H. (2017).The Unfair Trade in Agricultural and Food Products- Study of Dumping, Anti-dumping Cases of Turkey and Iran.10-11 Mart 2017 Uluslararası Katılımlı 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Proceeding Book, Target Tarım ve Gıda Etiği Projesi, p.213-219, Ankara.

 Albayrak,M., Güneş,E. ve Keskin,B. (2017)Geographical Indications and Legislation Developments on Food and Agricultural Products in Turkey, IV. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series  April 08-09,2017, Proceeding Books, p:800-806, Russe/ Bulgaria.

Taşçı,R., Karabak,S., Bolat,M., Pehlivan,A., Şanal,T., Acar,O., Külen,S., Güneş,E. ve Albayrak,M. (2017). Ankara İlinde Ekmek Fırınlarının Üretim Yapısı ve Ekmek İsrafı. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi 3 (2017): 1-16, <http://dergipark.gov.tr/tead/issue/29947/322414>

 Taşçı,R., Karabak,S., Bolat,M., Acar,O., Şanal,T., Pehlivan,A.,Külen,S., Güneş,E. ve Albayrak,M. (2017). Ankara İlinde Ekmekte Tüketici Tercihleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2017, 26 (1):75-85 Araştırma Makalesi (Research Article)

 Guneş, E., Keskin,B. and Albayrak, M. 2017. Agricultural Credit Marketing in Turkey. International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June - Spring Summer Issue: 20 Year: 2017, p.: 21-34

Hossein Rahmanyyoushanlouei, Ebrahim Haghighi, Mevhibe Albayrak. Identifying and prioritizing export barriers to small and medium enterprises (SMEs) regarding food Industry based on national competition diamond Cole Porter model. The International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Vol.-3, No.-5, May 2013, p.34-42

 

Mevhibe Albayrak, Melda Özdemir. The Role of Geographical Indication in brand making of Turkish handicrafts. International Journal of Business and Social Research (IJBSR), Volume-2, No.-3,pp.109-118, June 2012

 

Mevhibe Albayrak. Organizing against market exploitation in Turkey: An analysis of wholesale markets, trade exchanges and producer organizations. Scientific Research and Essays Vol. 5(17), pp. 2432–2440, 4 September, 2010

 

Erdogan Gunes, Ahmet Ozcelik, O. Orkan Ozer, Mevhibe Albayrak. The analysis of some factors on feed compound production: A case study focused on the Turkish feed industry African Journal of Business Management Vol. 4(7), pp. 1329-1335, 4 July, 2010

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Gunes. Implementations of geographical indications at brand management of traditional foods in the European Union. African Journal of Business Management. Vol. 4(6),1059-1068 (2010)

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Gunes, Bülent Gulcubuk. The effects of irrigation methods on input use and productivities of sugarbeet in Central Anatolia,Turkey. African Journal of Agricultural Research. Vol. 5 (3), 188-195 (2010)

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Gunes. Traditional foods: Interaction between local and global foods in Turkey. African Journal of Business Management Vol.4 (4), 555-561(2010)

 

Mevhibe Albayrak, Zekiye Aslan. A Comparative Study of Consumer Preferences For Manufacturer or Private Labelled Food Products. African Journal of Business Management Vol.3(11),764-772 (2009)

 

Celile Özçiçek Dölekoğlu,  Mevhibe Albayrak, Ali Kara, Gülşen Keskin. Analysis of Consumer Perceptions And Preferences of Store Brands Versus National Brands: An Exploratory Study in an Emerging Market.Journal of Euromarketing. Volume 17(2), 109-125, (2008)

 

Mevhibe Albayrak, Celile Özçiçek Dölekoğlu. Gıda Perakendeciliğinde Market Markalı Ürün Stratejisi. Akdeniz İ.İ.  B.F. Dergisi (11) (2006) 204-218 (2006)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak. Ankara Şehrinde Kızartmalık Piliç (Broiler) Pazarlaması Verimlilik Analizi. Doğa Dergisi Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi (Hakemli), Cilt:16, Sayı: 1, s:84-90, Ankara (1992)

 

Mevhibe Albayrak. Marketing Channels for Agricultural Products in Turkey and Legislative Development in This Field. Rural Space Under Modernisation Process. Turkish-Polish Field Studies in Southern Anatolia 60 Years After Prof.Dr. Stanislaw Leszcycki’s Research (Ed. Janusz Godowski & Gülcan Eraktan), ISBN: 83-88238-12-4,205-213, Warszawa-Poland (1999)

 

Mevhibe Albayrak, Kemalettin Taşdan, Kürşad Albayrak, 2014.The Dimensions of Traditional Foods in Global Markets.  25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry 25-27 September 2014,17-20, İzmir/Çeşme-Turkey,http://www.agricongress2014. ege.edu.tr/index.php/component/k2/349-proceedings

 

Taşdan,K.,Albayrak,M.,Gürer,B.,Özer,O.O.,Albayrak,K., ve Güldal,H.T. (2014).Geleneksel Gıdalarda Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Ankara İli Örneği. 2. Uluslararası Davraz Mayıs 2014,Isparta. (Basımda)

 

Mevhibe Albayrak, Kemalettin Taşdan, Kürşad Albayrak, 2013. Reflections of Commercialization Concerns on Traditional Foods. The 2nd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus 24-26 Ekim 2013, Ohrid-Struga/Macedonia.

 

Erdoğan Güneş, Fahri Ünsal, Mevhibe Albayrak Marketing Practices of Turkish Agro-Food Businesses during the Global Economic Crisis. 20th International Conference Las Vegas, Nevada, May 23-26, 2010

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. Geleneksel Gıdalarda Pazarlama Stratejileri.1st International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus 15-17 Nisan 2010. 975-979.Tekirdağ-Türkiye (2010) (Poster)

 

Mevhibe Albayrak, Nuran Kayabaşı, Melda Özdemir. El Sanatları Ürünlerinin Pazarlamasında Kooperatiflerin Yeri. XIX. Milletler Arası Türk Kooperatifçilik Kongresi 9-10 Ekim 2008, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayın No:98,114-127,Ankara (2008)

 

Erdoğan Güneş, Mevhibe Albayrak. Turkish Food Industry and Development Trends In Globalization Process. 3rd Internatİonal Conference on Small And Medium Sized Enterprises: Management–Marketing–Economic Aspects 29 August-2 September 2006, Athens Institute for Education and Research, Lefkada-Greece (2006) Applied Economic Research, Athens Institute for Education and Research, 501-512, Lefkada-Greece, 2008.

 

Mevhibe Albayrak. Sürdürülebilir Gelişmede Tüketicilerin Rolü: Türkiye ve Avrupa Birliği Karşılaştırması. I. International Home Economics Congress Sustainable Development and Quality of Life’22-24 March 2006, 97-105, Ankara (2006)

 

Mevhibe Albayrak. Türkiye’de Hayvansal Ürünlerde Tüketim Şekillerindeki Değişimin İncelenmesi.Uluslararası Hayvancılık’ 99 Kongresi 21-24 Eylül 1999,Ege Üni.Ziraat F.,521-526, İzmir (1999)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak. Türkiye Tavukçuluğunda Pazarlama Sorunları ve Çözüm Yolları. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi YUTAV-97, 4-17.05.1997,4-14, İstanbul (1997) (Poster)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak, Mesut Türkoğlu, Okan Elibol, Fatma Handan Giray. Değişik Sosyal Çevrelerde İlkokul Öğrencilerinin Yumurta Tüketim Durumları ve Eğitimin Tüketimin Arttırılmasına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi YUTAV-95 24-27.05.1995, 655-666, İstanbul (1995)

 

Mevhibe Albayrak, Turan Güneş, Mesut Türkoğlu. Türkiye'de Tavuk Eti Sanayiinde Pazarlama Hizmetleri ve Dağıtım Kanalları. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi'93 13-14 Mayıs 1993,47-66, İstanbul (1993)

 


Adanacıoğlu,H., Albayrak,M., Çalış,H., Ekmen,E., Şener,H.B., Baytar,Z., Nacak,İ.P. ve Güler,D. 2015. Değişen Küresel Stratejiler Çerçevesinde Türkiye’deki Tarımsal Pazarlama Sisteminin Değerlendirilmesi, TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak 2015, Bildiriler Kitabı-2, s:1456-1483, Ankara.

 

Albayrak,M., Güneş,N.T., Güldal, H.T. 2014. Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hallerinde Depolama Hizmetinin Durumu: Ankara İli Örneği, VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 22- 25 Eylül 2014, Bahçe Bilimi Yayın No:5, s:131-137, Bursa.

 

Taşdan,K.,Albayrak,M. ve Albayrak,K.2014.Coğrafi İşaret Tescilli Geleneksel Ürünlerde İzlenebilirlik: Ankara İli Örneği.11.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi 3-5 Eylül 2014, Cilt:3, s:1292-1300, Samsun.

 

Taşdan,K., Özer,O.O., Albayrak,M., Albayrak,K.,Güldal, H.T. 2014. Geleneksel Gıdalarda Tüketici Algı ve Tercihleri: Ankara İli Örneği, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu 17-19 Nisan 2014, s:910-914, Adana.

 

Mevhibe Albayrak. Su Ürünleri Pazarlama Sistemleri. Su Ürünleri Piyasalarında Dinamikler: Üretim, Tüketim, Ticaret ve Pazarlama Paneli 28 Mart 2013, Ankara.

 

Berrin Taşkaya Top, Mevhibe Albayrak. Türkiye’de Tarım Ürünleri Pazarlaması ve Kırsalda Yoksulluğun Azaltılmasında Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Rolü. 10.Tarım Ekonomisi Kongresi 5-7 Eylül 2012, Konya,s:1039-1044

 

Mevhibe Albayrak. Kemalettin Taşdan, Erdoğan Güneş, Gamze Saner, Ela Atış, Figen Çukur, Filiz Pezikoğlu. Küresel Rekabet Açısından Türkiye’de Tarım Ve Gıda Ürünleri Pazarlama Sistemlerine Bakış: Mevcut Yapı, Sorunlar, Fırsatlar, Hedefler. ZMO 7.Teknik Kongresi 11-15 Ocak 2010,1305-1320, Ankara (2010)

 

Mevhibe Albayrak. Küreselleşmenin Türkiye’de Meyve Sebze Pazarlama Hizmetlerine Yansımalarının Değerlendirilmesi. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri Bölümü, 209-216, Antalya (2008)

 

Mevhibe Albayrak. Bahçe Ürünleri Pazarlama Sürecine Üretici Birliklerinin Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza Ve Pazarlama Sempozyumu 08-11 Ekim 2008, Akdeniz Ü. Ziraat F. Bahçe Bitkileri Bölümü, 119-128, Antalya (2008)

 

Mevhibe Albayrak. Gıda Pazarlamasında E-Ticaretin Uygulanma Şekilleri ve Olası Gelişmeleri. VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri Gıda Pazarlaması 25-27.06.2008, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, 248-260, Bursa (2008)

 

Bülent Gülçubuk, Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. Tarımda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tarımsal Üretime Etkileri: Tuz Gölü Havzası Araştırması. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi “Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı” 13-15 Eylül 2006,Cilt:II,789-800, Antalya (2006)

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. Avrupa Birliğinde Üretici Organizasyonlarına Yönelik Mali Yardımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi “Küreselleşme ve AB’ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Tarımı” 13-15 Eylül 2006,Cilt:I, 420-432, Antalya (2006)

 

Faruk Emeksiz, Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş, Ahmet Özçelik, Orkan Özer, Kemalettin Taşdan. Türkiye’de Tarımsal Ürünlerin Pazarlama Kanalları ve Araçlarının Değerlendirilmesi. Tarım Haftası’2005 Kongre VI.Teknik Kongre 3-7 Ocak 2005, 1155-1171, Ankara (2005)

 

Erdoğan Güneş,Mevhibe Albayrak. Gıda Sanayinin Yapısı ve Gelişme Eğilimleri. Dünya Gıda Günü “Tarladan Sofraya” Gıda Güvenliği Sempozyumu 15-16 Ekim 2004, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası-TMMOB  Ziraat Mühendisleri Odası, Kozan Ofset, 77-85,Ankara (2004)

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. AB’ye Uyum ve Rekabet Açısından Türkiye Gıda Sanayinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları. Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004, ISBN: 975-7328-39-1, Birim Matbaacılık Ltd.Şti.,532-538,Tokat (2004)

 

Mevhibe Albayrak, Bülent Gülçubuk, Erdoğan Güneş. Uluslararası Tarım  Politikalarının Türkiye’de Üretim Deseni ve Pazarlama Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişimler.Türkiye VI:Tarım Ekonomisi Kongresi 16-18 Eylül 2004, ISBN: 975-7328-39-1, Birim Matbaacılık Ltd.Şti.,26-36, Tokat (2004)

 

Mevhibe Albayrak. Orta Karadeniz Bölgesi’nde Tarımsal Yapının ve Ürünlerin Pazarlanmasının  Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme. Karadeniz Bölgesinde  Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu 15-16 Ekim’99, 281-288, Samsun (1999) (Poster)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak, Fatma Handan Giray. Hayvansal Üretimde Pazarın Düzenlenmesi ve Arz-Talep Dengesizliğine İlişkin Çözüm Önerileri. Hayvansal Üretimi Arttırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 7-9 Ocak 1998. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını:34, 279-301,Ankara (1998)

 

ALANINDA YAZILMIŞ KİTAP VE ARAŞTIRMA PROJE RAPORLARI

Ahmet Özçelik, Halil Fidan, Mevhibe Albayrak, Harun Tanrıvermiş, Bülent Gülçubuk, Erdoğan Güneş. Tarım Ekonomisi. Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2226 Açıköğretim Fakültesi Yayın No:1225,s:199, Eskişehir (2011)

 

Mevhibe Albayrak, Bülent Gülçubuk, Erdoğan Güneş. Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi Tarımsal Yapı Analizi Araştırması,  WWF (2010)

 

Mevhibe Albayrak. Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlama Merkezleri: Toptancı Haller-Pazarlar Dünya, Avrupa Birliği Ve Türkiye’den Örneklerle Yapısı Ve İşleyişi.TKB TEAE Yayın No:177 ISBN:978-975-407-284-6, s:70,Ankara (2009)

 

Bülent Gülçubuk, Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. Konya Kapalı Havzasında Şeker Pancarı Tarımının Ekonomik Analizi Uygulanan Politikaların Üretici Davranışlarına Etkisi ve Tarım-Su İlişkileri. WWF-Türkiye, (2006)

 

Bülent Gülçubuk, Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş,  Türkiye’de Çay Üretim-İşleme Ekonomisi ve Çay Politikalarının Üretici Davranışlarına Etkisi, Tek Gıda İş Yayınları, ISNB-975-93141-1-8, 154 s., Ankara, (2003)

 

Erdoğan Güneş, Mevhibe Albayrak, Bülent Gülçubuk. Türkiye’de Gıda Sanayi, Tek Gıda İş Yayınları, ISNB–975–93141–0-X, 384 s., Ankara, (2002)

 

Mevhibe Albayrak. Ankara İlinde Gıda Maddeleri Paketleme ve Etiketleme Bilgileri Hakkında Tüketicilerin Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi, Gıda Maddeleri Alım Yerleri ve Ambalaj Üzerine Bir Çalışma. TZOB, Burcu Ofset Mat., 90 s., Ankara (2000)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak, Ahmet Turan, Erdoğan Güneş, The Comprehensive Information on Economy And Development of Food Industry in Turkey, The Union of Turkish Chambers of Agriculture: ISNB–975–94500–8–9, 37p, Ankara, (1999)

 

Turan Güneş, Taner Kıral, Mehmet Bülbül, Hasan Vural, F Füsun Tatlıdil, Ahmet Turan, Nurşen Albayrak, Mevhibe Albayrak, Halil Fidan,  Bahattin Çetin. Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi (1990)

 

Turan Güneş, Taner Kıral, Rauf Arıkan, Mehmet Bülbül, Bahattin Çetin, F.Füsun Tatlıdil, Nurşen Albayrak, Mevhibe Meşhur (Albayrak),Hürriyet Çelen. Başlıca Tarım Ürünleri Maliyetleri Araştırma Projesi. (1988)

 

Mehmet Bülbül, Ahmet Turan, Mevhibe Albayrak, Cengiz Sayın. Hayvansal Üretimde Üretici Örgütlenmesi (Kooperatif ve Şirketler). Hayvansal Üretimi Arttırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu 7-9 Ocak 1998. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını: 34, 62-77,Ankara (1998)

 

Ahmet Turan, Mevhibe Albayrak. Tarımsal Ürünlerin Standardizasyon Ambalajlama ve Depolanması. 2000'li Yıllara Doğru Tarımsal Sanayilerimizin Gelişimi ve Ziraat Mühendislerinin Bu Sektördeki Yeri Sempozyumu 29 Nisan -1 Mayıs 1997, 163-173, Ankara (1997)

 

Ahmet Turan, Mevhibe Albayrak, Fatma Handan Giray. Tüketicinin Korunması ve Konu İle İlgili Gelişmeler. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi 4-6 Eylül 1996.Cilt:1, 204-213, Adana (1996)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak, Emine Olhan, Fatma  Handan Giray. Türkiye ve Avrupa Topluluğu'nun Gıda Maddeleri Dış Ticaret Mevzuatı. Gıda Mevzuatımızda Aksayan Hususlar ve Çözüm Yolları Sempozyumu 2-3 Haziran 1992. Tekirdağ Üni. Zir.Fak. Yayın No:153, Yardımcı Ders Kitabı No:1, 35-55,Tekirdağ (1992)

 

Mevhibe Albayrak, Turan Güneş. Pazarlamada Verimlilik Ölçülmesi ve Kızartmalık Piliç (Broiler) Pazarlamasına Uygulaması. I.Verimlilik Kongresi- Bildiriler 27-29 Kasım 1991.  MPM Yayın No: 454, 283-292, Ankara (1991)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak, Ahmet Turan. Türkiye'de Canlı Hayvanlar, Ham ve İşlenmiş Ürünler İç ve Dış Pazarlaması, Topluluğa Uyum Sorunları. İkinci Hayvancılık Kongresi 17-19 Haziran 1991. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Set Ofset Ltd.Şti., 36-77, Ankara (1991)

 

Turan Güneş, Mevhibe Albayrak. Avrupa Topluluğu Karşısında Türk Peynirlerinin Pazarlanmasında Ambalajlama Hizmetleri. II Milli Süt ve Ürünleri Sempozyumu Her Yönüyle Peynir 12-13 Haziran 1991. Trakya Üni. Tekirdağ Zir. Fak. Yayın No: 125, 212-237, Tekirdağ (1991)

 

Mevhibe Albayrak ve Hüseyin Tayyar Güldal,2014. Küçükbaş Hayvancılıkta Yetiştiricilikten Pazarlamaya Genel Bir Bakış. GTHB Dergisi Türktarım Mayıs-Haziran 2014 Sayı:217, s:32-35, Ankara.

 

Mevhibe Albayrak,2013. 5957 Sayılı Kanunun Toptancı Hallerine Yansımaları, Köy-KoopHaber, Ağustos 2013, s:17,  Ankara.

 

Mevhibe Albayrak,2012. Türkiye’de Tarım Ürünleri Pazarlama Sistemlerindeki Gelişmeler. Türktarım Dergisi, Eylül-Ekim 2012 sayı:207. s:12-23, Ankara.

 

Mevhibe Albayrak.Toptancı Hallerinin Ürün Piyasalarındaki Rolü ve 5957 Sayılı Kanunun Etkileri. TÜSEMKOM Dergisi, Ocak-Mayıs 2012, Sayı:18, s.52-55, Ankara.

 

Mevhibe Albayrak. Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Sürecinde Üretici-Pazar İlişkisinin Durumu. Tüsemkom Dergisi, Mayıs Haziran 2009, Sayı:14, 26-31, Ankara (2009)

 

Mevhibe Albayrak. Hububat Tarımı ve Politikalarına Bir Bakış.TKK Tarım Kredi Dergisi, Eylül 2008 Yıl:24, Sayı:434, 14, Ankara (2008)

 

Mevhibe Albayrak, Erdoğan Güneş. Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Sanayindeki Uygulamaları. Tekgıda-İş Sendikası Yayın Organı, Aralık 2005 sayı:95,Umut Tanı Sağlık Matbaa Tur.İnş. ve Tic.A.Ş., 23-30, Ankara (2005)

 

Mevhibe Albayrak. Üretici Birlikleri Tarımda Sorunları Azaltacaktır. Türktarım Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos 2005 Sayı:164, 16-18, Ankara (2005)

 

Erdoğan Güneş, Mevhibe Albayrak. Küreselleşme Sürecinde Dünya’da ve Türkiye’de Çay Üretim ve Pazar Yapısının Analizi. TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi (Hakemli),Yıl:41 Sayı:492-Aralık 2002,Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş.,22-28, Ankara (2002)

 

Mevhibe Albayrak. Pazarlama Araştırmalarının Tanımı, Kapsamı, Çeşitleri, Yararları, Aşamaları ve Gıda Firmalarındaki Uygulamaları. Pazarlama Dünyası Dergisi (Hakemli), Yıl:2,Sayı:2000-03,Dünya Yayıncılık A.Ş.,28-31,İstanbul (2000)

 

Mevhibe Albayrak. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan Sonra Tüketici Davranışlarındaki Değişmeler. Ziraat Dünyası Dergisi (Hakemli), Sayı:447 Mart-Nisan1999, s:24-27, Ankara (1999)

 

Mevhibe Albayrak. Yaş Meyve ve Sebze Pazar Yapısı ve Pazarlama Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Türk-Koop. Ekin Dergisi, (Hakemli) ,Yıl:2, Sayı:3,20-31,Ankara(1998)

 

Mevhibe Albayrak. Türkiye Tahıl Tarımı ve Politikalarındaki Son Gelişmeler. Ziraat Dünyası Dergisi  (Hakemli), Sayı:435-436,21-24,Ankara (1997)

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans Dersler

Ekonomi

Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik

Tarımsal Pazarlama

Girişimcilik

 

Lisansüstü Dersler

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarım Ürünleri Pazarlaması

Tüketim Teorileri

 

Lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci ve tez danışmanlıkları yürütmektedir.

Ulusal ve uluslararası dergilerde, kongrelerde hakemlik yapmış ve jüri üyeliklerinde bulunmuştur.