PROF.DR. NESRİN ALGAN    
Adı : NESRİN
Soyadı : ALGAN
E-posta : algan@politics.ankara.edu.tr
Tel : 03125951470
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/nesrin-algan
Kişisel Akademik Bilgiler

 
Nesrin ALGAN

Doğum Tarihi ve Yeri :  1 Eylül 1957, Maçka (Trabzon)           
Adres : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 06590 Cebeci- Ankara

 
EĞİTİM:
   
1994 A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri), (Doktora)
 
1983 A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Politika (Yüksek Lisans)
 
1978 A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset ve İdare (Lisans)
 
 
GÖREVLER:
 
Ağustos 2006'dan bu yana  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Profesör   
 
2000–2006  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent 
                   
2000 Kamu Yönetimi Bilim Kolu, Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında Doçent        
                 
1998- 2000  A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi
 
1984- 1998  Çevre Müsteşarlığı ve daha sonra Çevre Bakanlığı, Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığında sırasıyla Uzman, Şube Müdürü ve Daire Başkanlığı görevleri
 
DİĞER GÖREVLER:

Aralık 2011/devam ediyor AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı

2007/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2009/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

2009/2012              Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi 
                                              Müdürü 

     
2002-2011                    Türkiye Bilimler Akademisi Çevre Komisyonu Üyeliği

2009/devam ediyor              AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’ Merkez Kurulu üyeliği

 
2009-2012          Mülkiye Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği


2003/devam ediyor Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği


2007/2009                            TODAİE Yönetim Kurulu Üyeliği

2003/2005 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Sosyal Bilimler Proje Değerlendirme Grubu üyeliği

2003/2005          Mülkiye Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği


Haziran 1998/ Eylül 2005 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yürütme Komisyonu Bilimsel Başkan Yardımcısı


ÇEVRE MÜSTEŞARLIĞI VE ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAKİ GÖREVİ ESNASINDA YÜRÜTTÜĞÜ DİĞER ÇALIŞMALAR:
 
1996-Şubat 1998  
Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, Akdeniz Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Üyesi
 
1995-Şubat 1998 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, T.C.Çevre Bakanlığı “Türkiye Ulusal Gündem 21 Projesi” Sorumlusu
 
1995-Temmuz 1997 DPT-Dünya Bankası, “Ulusal Çevre Eylem Planı ve Stratejisi” Yönlendirme Komitesi Üyesi
 
1995-Şubat 1998 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ABD Çevre Koruma Kurumu, T.C.Çevre Bakanlığı  “Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Çevre Merkezi Fizibilite Projesi” Sorumlusu
 
1995-Şubat 1998 Türkiye-İsrail İkili Çevre İşbirliği Ulusal Koordinatörü
 
1994-Şubat 1998 Orta Asya ve Kafkasya Çevre Bakanları İşbirliği Programı ve “Bölgesel Gündem 21” Hazırlık Sekretaryası Sorumlusu
 
1993–1994 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı,“Akdeniz Gündem 21” Hazırlık ve Müzakere Grubu Üyesi
 
1993- Şubat 1998 OECD DAC Çalışma Grubu Ulusal Odak Noktası
 
1993-Şubat 1998 Türkiye-ABD İkili Çevre İşbirliği Ulusal Koordinatörü
 
1993- Şubat 1998 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Ulusal Faaliyetler Sorumlusu
 
1992-Şubat 1998 Avrupa-Akdeniz Çevre İşbirliği Ulusal Faaliyetler Sorumlusu
 
1992-Şubat 1998 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı Ulusal Koordinatörü
 
 
Ocak 1992 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, Rio Zirvesine Sunulan “Akdeniz Raporu” Hazırlama Grubu Üyesi
 
1991–1992 Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Uluslararası Hazırlıklarında Türkiye Temsilcisi ve Ulusal Rapor Hazırlama Grubu Üyesi
 
1990–1993 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı Mavi Plan “İskenderun Projesi “Ulusal Sorumlusu
 
1988-Şubat 1998 Balkanlarda Çevre İşbirliği Ulusal Faaliyetler Sorumlusu
 
1988–1992 Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokolleri Yazım Grubu ve Müzakere Heyeti Görevlisi
 
1987–1988 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, Mavi Plan Türkiye Çevre ve Kalkınma Ulusal Senaryoları Hazırlama Grubu Üyesi
 
1987–1983 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, Sosyo-Ekonomik Komite Ulusal Temsilcisi
 
1984-Şubat 1998 Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı, Mavi Plan Ulusal Odak Noktası
 
 
VERİLMEKTE OLAN DERS VE SEMİNERLER:
 
a)      LİSANS PROGRAMINDA: 
     Çevresel Politikalar: AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 4.Sınıf Dersi. 

 
b)      YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA: 
 
Avrupa Birliğinde Çevre Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü dersi. 
 
Çevre Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı ile Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalının ortak dersi.
 
Çevre Politikaları Semineri: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı Seminer Dersi.
 
c)      DOKTORA PROGRAMINDA: 
 
Çevresel Güvenlik: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı ile Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalının ortak dersi.
 
            Uluslararası Çevre Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Çevre Anabilim Dalı ile Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalının ortak dersi.
 
            Sürdürülebilir Gelişme Politikaları: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalında (Prof. Dr. Ayşegül MENGİ’yle birlikte). 

Güncel Çevre Sorunları Semineri: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalında (Yrd. Doç.Dr. Bülent Duru ile ortak)

Uluslararası Çevre Hukuku: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalında

Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları Semineri: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalında (Yrd. Doç. Dr. Bülent Duru ile ortak)

 
 
YAYINLAR:
 
KİTAPLAR:
 
. Tabiat Varlıklarını Koruma Rehberi, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aralık 2011, (Ortak Kitap)

•        Türkiye Açısından Dünyada İklim Değişikliği, Türkiye Bilimler Akademisi Yay.,
      Ankara, 2010, (Ortak Kitap).

•        Türkiye’nin Sağlık Tarihi Bağlamı İçinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Cumhuriyetin Sağlık Sorununa Yaklaşımı, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2010, (Ortak Kitap).

•        Dünyada ve Türkiye’de Biyolojik Çeşitliliği Koruma, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2006, (Ortak Kitap).
 
•        Türkiye’nin Çevre Konusunda Verdiği Sözler, Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2005, (Ayşe KAYA DÜNDAR’la birlikte).
 
•        Yaşam Kalitesi Kavramı ve Göstergeleri: Türkiye İçin Bir Yaşam Kalitesi Veri Sistemi Önerisi, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2004, (Ortak Kitap).
 
•        Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte).
 
•        Türkiye İçin Sürdürülebilir Kalkınma Öncelikleri, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin TÜBA’nın Görüşü, (ed. İlhan TEKELİ), Türkiye Bilimler Akademisi Yay., Ankara, 2002, (Ortak Kitap).
 
•        Bölgesel Çevre Yönetiminde Model Arayışları: Akdeniz, T.C.Çevre Bakanlığı Yay. Çevre Yazıları 8, 1995, Ankara, (Doktora Tezi). 
 
KİTAP BÖLÜMLERİ:
 
•        “Environmental Security in the Aegean Sea”, Greek-Turkish Relations, the Security Dilemma in the Aegean içinde, (eds. Mustafa Aydın Kostas Ifantis), Routledge Publications, London and New York, 2004, ss. 185–210. 
 
•        “Aral ve Hazar’da Çevre Sorunlarının Uluslararası Boyutu”, Küresel Politikada Orta Asya (Avrasya Üçlemesi I) içinde, (der. Mustafa AYDIN), Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, ss.357–378
 
HAKEMLİ DERGİLER:
 
           İklim Etiği. Mülkiye Dergisi, 2008.Cilt XXXII, Sayı 259: 191-204
          
Uluslararası Politika Bağlamında Suya Erişim Sorunu, Toplum ve Hekim, 2008Cilt 23, Sayı 2: 82-86

  Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process”, European Environmental Law Review, Volume 14, Number 4, April 2005, Kluwer Law International, London, ss. 95–108, (Ayşegül MENGİ’yle birlikte). 
 
  The Significance of International Legislation in Coastal Zone Management", Turkish Journal of Marine Sciences, Volume 6, Number 1, 2000, İstanbul. ss. 55–69. 
 
  “Transboundary Population Movements: Refugees, Environment and Politics”, The Turkish Yearbook of International Relations, Number XXVIII, 1998, Ankara University Faculty of Political Science, Ankara. ss. 75–103, (Özlen KÜNÇEK’le birlikte). 
 
  “Türk Boğazları’nda Çevresel Güvenlik”, Mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Mayıs-Haziran, Cilt: XXVI, Sayı:234, 2002, ss. 21–34. 
 
  “Akdeniz Eylem Planı ve Sürdürülebilir Kalkınma”, MHB, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, Yıl 17–18, Sayı 1–2, 1997–1998, MMAUM, İ.Ü. Hukuk Fakültesi, İstanbul. ss. 37–54. 
 
 ULUSLARARASI KONGRE: 
 
  “Ship Originated Pollution in the Turkish Straits System”, Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001, (Editor in Chief Bayram ÖZTÜRK, Co-Editor Nesrin ALGAN), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001, ss.86-94, (Bayram, ÖZTÜRK ve Ayaka A.ÖZTÜRK’le birlikte). 
 
  “Common International Commitments of Turkey and Greece on the Protection of the Aegean Sea With Special Reference to the Mediterranean Action Plan”, International Symposium on Aegean Sea 2000, 5–7 May 2000, Bodrum, TÜDAV Yay. İstanbul, 2000, ss.237–248. 
 
  “Protection of Regional Seas and The Black Sea”, Proceedings of the Black Sea Symposium, ”Ecological Problems and Economical Prospects, Published by The Black Sea Foundation for Education, Culture and Protection of the Nature, İstanbul,1994, ss.393–404. 
 
      ORTAK EDİTÖRLÜK:
 
•    Problems of Regional Seas 2001, Proceedings of the International Symposium on the      Problems of the Regional Seas, 12-14 May 2001 (Editor in Chief: Bayram Öztürk, Co-Editor: Nesrin Algan), İstanbul, TÜDAV Yay., İstanbul, 2001.
 
ULUSAL KONGRE/PANEL:
 
• Türkiye’nin Biyoçeşitliliği Tehlike Altında Paneli, 22 Mayıs 2012, Ankara, “Türkiye’de Ekolojik Kırım: Politikalar ve Hukuk” başlıklı sözlü sunuş.

• TTB Dilovası Raporu’nun Kocaeli Halkı İle Paylaşılması Forumu, 15 Mart 2012, Kocaeli, “Uluslararası Hukukta Çevre Hakkı” başlıklı sözlü sunuş. 

• Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Aptallık Çağı”  film gösterimi, 10 Aralık 2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu.

• Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Çernobil, Nükleer Tehdit ve Türkiye” konulu panel, 26.04.2010, AÜ SBF Aziz Köklü Konferans Salonu.

• Küresel Isınma, Uluslararası Çevre Hukuku ve Türkiye. Kapitalizm ve Küresel Isınma Sempozyumu, Tüketici Hakları Derneği, Ankara, 2007.

• İklim Güvenliği ve Etik. Küresel Isınma Baskısı Altında Toplumsal ve Etik Sorunlar Sempozyumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi, 2007Ankara.

• Kyoto Protokolü Bir Çözüm mü?. Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Yönetimi Paneli, Ziraat Mühendisleri Odası, 2007Ankara.

• “Doğa Koruma Politikaları ve Fiziksel Planlama, 1968’den 21.Yüzyıla Ulusal Fiziki Planlama Semineri, 18–19 Ocak 2002-Ankara, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, Ocak 2002, ss. 98–105. 

• “Enerji ve Çevre Etkileşimi Konusunda Uluslararası Tüzel Düzenlemeler ve Türkiye”, Türkiye III. Enerji Sempozyumu: Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Ulusal Enerji Politikaları, 5- 6 Aralık 2001, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayını, Ankara, Aralık 2001, ss.263–278 

• “Türk Boğazlarında Çevrenin Korunmasına Yeni Bir Yaklaşım: Özellikle Duyarlı Bir Deniz Alanı”, Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 11–12 Kasım 2000, İstanbul, TÜDAV Yay. No:5, İstanbul, 2000. ss.55–69, (Özden N.SAV’la birlikte).

• “Türkiye’de Devlet Politikaları Bağlamında Çevre ve Çevre Korumanın Tarihine Kısa Bir Bakış”, Türkiye’de Çevre ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, 5–8 Nisan 2000, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay. Ekim 2000. ss.221–234. ARAŞTIRMA PROJELERİ:
  In-Depth Study on Local Governance and Capacity Building Report for UNDP Country Evaluation: Assessment of Development Results Turkey, Ankara, 2004., Çelik ARUOBA ve Tezcan ABAY’la birlikte). 
 
  Nüfus/Kalkınma ve Çevre, Türkiye Bilimler Akademisi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Alt Programı Çalışmaları Raporu, Türkiye Bilimler Akademisi Yay. , Ankara, 2004, (Nuran TALU’yla birlikte). 
 
  Nihai Strateji: Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Doğa Koruma için Yasal Çerçevenin Akılcı Hale Getirilmesi, Ankara,  Çevre ve Orman Bakanlığı, Mayıs 2003. (Türkçe ve İngilizce), (Eamon Barret, Alistair Fulton, Anna MacGillivray, Sabine Hoefnagel. Sema Alpan, Filiz Demirayak ve Gülün Egeli ile birlikte). 
 
  Evaluation of the Blue Plan Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/9, Athens, 2001. (İngilizce ve Fransızca), Henry SMETS’le birlikte). 
 
  UNEP/MAP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Programı External Evaluation of the Priority Actions Programme Regional Activity Centre, UNEP (DEC)/MED WG.190/8, Athens, 2001.(İngilizce ve Fransızca), (Alex HOLLAND’la birlikte). 
 
  UNEP / MAP / PAP, Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations as an Essential Element of Integrated Planning in the Coastal Regions of the Mediterranean, “Case Study: Coast-Hinterland Socio-Economic Interrelations in a Selected Area of Turkey”, March,1989. (Nuran TALU’yla birlikte). 
 
  UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) “Akdeniz Eylem Planı Mavi Plan Türkiye Ulusal Senaryoları”, Nisan 1988, Ankara, (Zeynep ARAT, Can HAMAMCI, Özcan SEZER ve Nuran TALU’yla birlikte). 
 
 
DİĞER YAYINLAR:
 
  “Kirlilikten Ulusal Güvenliğe”, Yeşil Ufuklar, Yıl 1, Sayı 1, Ocak 2005, Ankara, ss.14,15.  
 
  “Çevre Gerçeğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı”, Yeni Türkiye, Temmuz-Ağustos 1995, Yıl 1, Sayı 5, Ankara, ss. 110–119. 
 
  “Akdeniz Havzasının Korunması ve Avrupa Topluluğu”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 5, Sayı 13, Ocak 1991, Ankara, ss.50-52. 
 
  “Uluslararası İlişkiler ve Çevre”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 120, Haziran 1990, Ankara, ss. 44–46. 
 
  “Mare Nostrum”, Image of Turkey, August 1988, Ankara, ss. 10–11. 
 
  “Ülkemizde Deniz Korumacılığı”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay., Yıl 3, Sayı 8, Haziran 1988, Ankara, ss. 51–66. 
 
  “Avrupa Topluluklarının Çevre Politikasına Kısa Bir Bakış”, Çevre ve İnsan Dergisi, Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü Yay.,Yıl 3, Sayı 7, Mart 1988, Ankara, ss. 43–47. 
 
  “Karadeniz Yıkımın Eşiğinde”,Trabzon Ticaret, Yıl:7, Sayı:77, Şubat 1999, ss.12- 6. 
 
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER:
 
  “Türkiye’de Çevre Yönetimi”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitim Programı”, Eskişehir 
 
  “Türkiye’de Çevre Yönetimi”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitim Programı”, 27 Eylül 2001, Diyarbakır. 
 
  “Türkiye’de Çevre Yönetimi”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “Yerel Yönetimler İçin Bütünsel/Önleyici Çevre Yönetimi Eğitim Programı”, 27 Aralık 2001, Samsun. 
 
  “Sürdürülebilir Kalkınma”, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, “1972’den Günümüze Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”, 8 Haziran 2002, Ankara. 
 
  “Çevre ve Çocuk”,  Dünya Sağlık Günü Paneli, 7 Nisan 2003, Ankara. 
 
  “Savaş ve Çevre”,  Irak Savaşı, Bölgesel-Küresel Nedenler, Etkiler, Beklentiler Konferansı, 17 Nisan 2003, Ankara. 
 
  “Akdeniz Havzasında Sürdürülebilir Kalkınma”,  Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu Toplantısı, 18–19 Mayıs 2003, Antakya. 
 
  “Küreselleşme ve Çevre Politikaları”, V. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi 1 Ekim 2003, Ankara. 
 
  “Kamu Reformu, Çevre ve AB Uyum Süreci Konferansı”, Küresel Denge Derneği, 4 Kasım 2003, Ankara. 
 
  “Doğu Karadeniz Bölgesinde Katı Atık Yönetimi Konusunda Çevre Bilinci Geliştirilmesi Eylem Planı”, 13 Eylül 2004, Trabzon. 
 
  “Kyoto Protokolü: Çevre Felaketinden Önceki Son Çıkış Paneli”, Ankara Barosu ABİHM Kent ve Çevre Kurulu, 5 Mayıs 2005,Ankara. 
 
  “Küresel Isınma, Uluslararası Çevre Hukuku ve Türkiye”, Kapitalizm ve Küresel Isınma Sempozyumu, Tüketici Hakları Derneği, 29 Eylül 2007, Ankara.

  “İklim Güvenliği ve Etik”, Küresel Isınma Baskısı Altında Toplumsal ve Etik Sorunlar Sempozyumu, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi,1 Kasım 2007, Ankara. 
 
  “Kyoto Protokolü Bir Çözüm mü?”, Küresel Isınma, Kuraklık ve Su Yönetimi Paneli, Ziraat Mühendisleri Odası, 1 Aralık 2007, Ankara. 
 
 
SONUÇLANDIRILMIŞ TEZ YÖNETİMİ:
 
a. DOKTORA TEZLERİ:
1. Hülya Şahin, Gençlik Örgütlerinin Çevre Politikalarına Etkisi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı). 
 
2. Filiz Demirayak, Türkiye’de Alan Korumada Yeni Bir Model Önerisi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2006. 
 
3. Örgen Uğurlu, Çevresel Güvenlik Bağlamında Türkiye’de Sürdürülebilir Enerji Politikaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006. 
 
4. Hayriye Şengün, Doğal Afetler ve Çevre, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2007.

5. Seyfi Kılıç, Kuzey-Güney Dengesizliği ve Uluslararası Çevre Politikaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

6. Elif Çolakoğlu, Su Hakkı, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2008.

7. İlke Bezen Aydoğdu, Çevresel Güvenlik ve Tehlikeli Atıklar, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

8. Selim Erdoğan, Ramsar Sözleşmesi ve Ulusal Güvenlik, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2008.

9. Evren Canatan Tanrıverdi, Silahlanma ve Çevreye Etkileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2010.

10. Feyza Karavelioğlu, Savaş Durumunda Çevrenin Korunması, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı),

11. Fatma Nuran Talu, Avrupa Birliği Kentsel Çevre Tematik Stratejisinin Türkiye’de Yerel Çevre Politikalarıyla Uyumu, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2007.

12. Tuncay Porsuk, Orman Kaynaklarının Turizm Amaçlı Tahsisine İlişkin Sorunlar Ve Çözümleri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2009.
 
 
b.YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:
 
1.      Özge Atalay, Toplumsal Cinsiyet ve Çevre Politikaları: Uluslararası ve Ulusal Metinler Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003,  
 
2.      Asım Açıkel, Çevre ve Güvenlik, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003,
 
3.      Sadık Arın, Çevresel Suçlar ve Türkiye’deki Durum, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003,
 
4.      Nüzhet Berk Eriçok, Türkiye’de Çimento Sanayiinin Yer Seçimi ve Çevre Sorunları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2003,
 
5.      Ayşegül Keleş, Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Türkiye’de Yat Turizmine Ekolojik Yaklaşım, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2003,
 
6.      Aysel Kekillioğlu, Biyoteknoloji Biyolojik Çeşitlilik Biyogüvenlik ve Türkiye, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2003,
 
7.      Gencay Serter, Çevresel Değerlendirme Sürecinin Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi ve ÇED-SÇD İlişkisi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2005,
 
8.      Ayşe Kaya Dündar, İklim Değişikliğinin Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki Çevre Politikalarına Etkileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2005,
 
9.      Tamer Efe, Tarihi Eser Kaçakçılığının Türkiye’de Çevre Koruma Politikaları Açısından İncelenmesi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002,
 
10.  Ebru Poyraz, Türkiye’de Peyzajın Korunması İçin Bir Model Önerisi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2002,
 
11.  Sevgim Deniz Azcanlı, Türkiye’de Sulak Alan Yönetimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2002,
 
12.  İrge Şatıroğlu, Yerli Halklar ve Çevresel Adalet, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2002,
 
13.  Özlem Güner, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Küresel Çevre Politikalarındaki Yeri (Birleşmiş Milletler Konferansları), (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2002,
 
14.  Şule Candan, Avrupa Topluluklarında Çevre Politikaları ve Uygulamaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü A.T. Anabilim Dalı), 2002, 
 
15.  Ebru Ersöz,  AB ve Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemleri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),
 
16.  Yahya Kayrancıoğlu, Doğal Afet Yönetimi ve Uygulamaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),
 
17.  Cemalettin Demircioğlu, Türkiye İçin Sürdürülebilir Enerji Politikaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı), 2004,
 
18.  Feyza Karavelioğlu, Türkiye’de Nüfus ve Çevre Politikaları, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2002,
 
19.  Tolga Olcay, Çimento Üretiminde Yakıt Kullanımına Bağlı Çevresel ve Ekonomik Yönler, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003,
 
20.  Nuran Talu, TBMM’de Çevre Siyaseti, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2004,
 
21.  Şenay Arslan, Petrokimya Sektöründe Uygulanan Çevre Politikaları ve Etkinliği, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2004,
 
22.  Hande Hakimoğlu, Tehlikeli Atıkların Yakılarak Bertarafının Çevresel Açıdan İncelenmesi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal  Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2003,
 
23.  Tuncay Özçelik, Uluslararası Ticaretin Azgelişmiş Ülkelerin Çevre Politikalarına Etkileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı), 2005,
 
24. Esra Uzel, Küresel Çevresel Yönetişim (İyi Yönetim), (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2006.

25. G. Hande Songür Özüt, Kentsel İklim Değişikliği, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı),

26. İlkem İlktan Gül, "EKOSİSTEM YAKLAŞIMI" -HUKUKİ VE TEKNİK BOYUTLARI UYGULAMALAR, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı), 2009.DEVAM ETMEKTE OLAN TEZ YÖNETİMİ:
 
a. DOKTORA TEZLERİ:
 
1. Ayşe Kaya Dündar,

2. Tezcan Abay, Uluslararası Düzeydeki Çevre Programlarının Türkiye’deki Çevre Sektörüne Etkileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı),   

3. Derya Kubalı, Uluslararası Çevre Sözleşmelerinin Denetimi, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı),

4. Ayşe Esin Başkan, Karadeniz’de Çevresel Güvenlik, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı),   

5. İlke Örçen, Türkiye’nin Maden Politikası (Ekonomi – Toplum – Çevre), (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı).

6. Ece Ateş, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma (Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma), (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı).

7. İbrahim Çakan, Sürdürülebilir Açısından Ekoturizm, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı).

8. Seçil Uyar Çetinkaya, Sürdürülebilir Tüketim: Tületim Biçimlerinin Çevresel Baskısı ve Türk Halkı Tületim Tercihlerinin Sürdürülebilir Tüketime Yönlendirilebilirliği, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı).

9. Murat Sungur Bursa, Türkiye'de Çevresel Uyum/Uygunluk ve Yaptırım Sorunsalının Çözümü, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı).

10. Münevver Nilgün Egemen, 

 
 
 b. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

       1. Berkan Can Toros, BM’nin Türkiye Çevre Politikalarına Etkileri, (AÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı). 
 
 
  
ÜYESİ OLDUĞU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:
 
  Mülkiyeliler Birliği 
 
  Küresel Denge Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
 
  Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 
 
  Ankara Caz Derneği