DOÇ.DR. ALİ KARADOĞAN    
Adı : ALİ
Soyadı : KARADOĞAN
E-posta : alikaradogan@ankara.edu.tr
Tel : +903123197714-5295
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Bölüm : RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladıktan sonra, yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı’nda Şerif Gören Sineması başlıklı tez çalışması ile tamamladı. Modernizmin İzini Sürmek: Türkiye’de Sanat Sinemasının Gelişimi (1896-2000) adlı tez çalışmasıyla 2014te doktora derecesi aldı. İlgi alanları arasında Türkiye sineması, film kuramı, anlatı teorisi, estetik ve edebiyat gibi konular vardır.

  • 2019 Türk Sineması Hakkında Raporlar.(Ed.) Ankara: De Ki.
  • 2018 Modernist Estetik: Türkiye'de Sanat Sineması Tarihine Giriş (1896-2000), Ankara: De Ki.
  • 2016 Senaryo ve Anlatı, Ankara: De Ki.
  • 2016 Auteur Kuram ve Sanat Sineması Üzerine: Yaklaşımlar ve Tartışmalar. (Ed.). Ankara: De Ki.
  • 2008 Sinemada Son Adam: Makinist-Ankara Sinemaları Tarihi. Ankara: DKİV Yayınları. (Burçak Evren'le Birlikte).
  • 2007 Yoksul: Zeki Ökten (Der.). Ankara: Dipnot Yayınevi.
  • 2005 Film Çeviriyorum Abi: Şerif Gören Sineması’nda Öykü, Söylem ve Tematik Yapı. Ankara: Phoenix.
  • 2005 Bir Yüzün İki Hali: Tarık Akan.(Ed.). Ankara: DKİV.
  • 2005 Çok Tuhaf Çok Tanıdık: Vesikalı Yarim Üzerine. İstanbul: Metis Yayınları. (Nilgün Abisel, Semire Ruken Öztürk, Nejat Ulusay, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğlları ile birlikte).
  • 2003 Bir Sinemanın ve Sinemacını Serüveni: Halit Refiğ. (Ed.).  Ankara: DKİV.