PROF.DR. AHMET ALPMAN    
Adı : AHMET
Soyadı : ALPMAN
E-posta : info@ahmetalpman.com
Tel : 312 4423838
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

1960 yılında doğdum. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. 1983 ve 85 yılları arasında geçen 2 yıl zorunlu hizmet dışında, 1983 yılından beri, bir üyesi olmakla her zaman gurur duyduğum Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyim. Burada geçen yıllarım içinde 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı, 1992 yılında ise Kardiyoloji Uzmanı oldum. Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda 1993'de Yardımcı Doçent, 1995'de Doçent ve 2001'de Profesör ünvanlarını aldım. Kardiyolojide invaziv kardiyoloji (koroner anjiyografi, balon anjiyoplasti, stent vb) ile özellikle ilgileniyorum.

Kardiyoloji dışındaki ilgi alanlarım ise sanat (özellikle resim, müzik, sinema), seyahat, kitaplar ve bilgisayar.