ÖĞR. GÖR. HATİCE ALSAÇ    
Adı : HATİCE
Soyadı : ALSAÇ
E-posta : alsach@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00/1214
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLÂM HUKUKU
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-alsac
Kişisel Akademik Bilgiler