PROF.DR. SERAP ALSANCAK    
Adı : SERAP
Soyadı : ALSANCAK
E-posta : alsancak@ankara.edu.tr, serap.alsancak@gmail.com
Tel : 0 (312) 3812350
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Ortez Protez
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/serap-alsancak
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim

1995 : Doktora, Ankara Üniversitesi, Protez-Ortez ve   Biyomekanik, Doktora Tezi : Çocuklarda diz dezartikülasyonu ile diz üstü amputelerin rehabilitasyon yönünden karşılaştırılması ve dezartikülasyonun kemik gelişimine etkisi; Danışman: Prof.Dr. Zeki Korkusuz
1986 : Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi, 
Acil Yardım ve Rehabilitasyon, Yüksek Lisans Tezi: Üst ekstremite periferik sinirlerinin travmatik yaralanmalarında splintlemeler; Danışman: Prof.Dr. Rıdvan Ege

1984 : Lisans,  Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yabancı Dil         

İngilizce

Uzmanlık Alanları

Protez-Ortez ve Biyomekanik, Ampute Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu, Protez-Ortez Eğitimi     

Akademik ve Mesleki Deneyim 

2019-                    : Professör, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Aralık 2003-2020 : Professör, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
Kasım 1997-2003 : Doçent, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
1995-1997            : Öğr. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
1991-1995            : Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
1987-1991            : Danışman, Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
1886-1991            : Uz.Fzt., Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezi
1984-1986            : Fzt:, Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezi

İdari Görevleri

2019-               : Ortez-Protez Bölüm Başkanı, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak.

2009-2020       : Müdür, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO

2002-2009       : Müdür Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO

1997-               : Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO

Koordinatörlükler              

2003-2019        : ERASMUS, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO
2003-2009        : Farabi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO

Danışmanlık

2019-                : Ortez Protez, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

1991- 2020       : Ortopedik Protez ve Ortez, Ankara Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri MYO

Yurt Dışı Deneyimler

2006      : Avustralya,  Melbourne, La Trobe Üniversitesi, Protez-Ortez Bölümünde teorik ve  uygulamalı Protez-Ortez derslerine katılım ve ders verme

2000      : İngiltere, Manchester, Salford Üniversitesi, School of Health Sciences Prosthetics and Orthotics bölümünde teorik, pratik ve klinik çalışmalar

1997      : İngiltere, Glasgow, Strathclyde Üniversitesi, National Centre for Training and Education in Prosthetics and Orthotics (NCTEPO)'de teorik, pratik ve klinik çalışmalar - British Council bursu

1995      : İngiltere, Glasgow, Strathclyde Üniversitesi, NCTEPO'da Alt ekstremite protezleri   

1992      : Almanya, Duderstadt, Otto Bock Orthopaedische Industrie, Modüler alt ekstremite protezleri 

1991      : Almanya, Duderstadt, Otto Bock Orthopaedische Industrie, Alt ve üst ekstremite protezleri           

Ödüller                                

1984      : Hacettepe Üniversitesi, Bilim Teşvik Ödülü
2009      : Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği, Hizmet Ödülü

Jüri Üyeliği

Doktora : 15
Yüksek Lisans : 7


Hakemlik Yapılan Bilimsel Dergiler
2014-     : The Scientific World Journal (SCI Expended)
2011-     : Prosthetics and Orthotics International (SCI Expanded)
2010-     : Journal of Rehabilitation Research & Development (SCI)
2005 -    : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (Uluslararası)

Editörlükler  

2011- 2018   : Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Editör (Ulusal)
2000 -2007   : Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Editör Yardımcısı (Ulusal)

Projeler

Çocuklarda Ayak Sağlığı: Sağlam Ayak, Sağlam Çocuk 2019 (Sosyal Sorumluluk Projesi-Ankara Üniversitesi Kadın Platformu işbirliği)

Sudanlı Sağlık Çalışanlarınn DAFO ve TT protez eğitimleri 2018 (Eğitim Projesi-TİKA ve Ankara Üni işbirliği) 

Meksikalı Sağlık Çalışanlarının DAFO ve KAFO eğitimleri 2017 (Eğitim Projesi-TİKA ve Ankara Üni işbirliği)

Human Study, Suriyeli Teknik Elemanların Ortez Eğitimi, 2016-2017 (Eğitim Projesi, Tamamlandı)

Ankara Üniversitesi, Suriyeli Teknik Elemanların Protez Eğitimi, 2015 (Eğitim Projesi,Tamamlandı)

BAP-2003/0014, Ankara Üniversitesi,  Erken ve Geçici Protez Uygulamaları, Proje Yürütücüsü (Tamamlandı)

BAP-2011/1701-32669, Ankara Üniversitesi, Farklı Protez Aksamlarının Ampute Yürüyüşüne Etkisi, Proje Yürütücüsü (Tamamlandı)

Üyelikler

2004 -   : Türkiye-International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) (Başkan) 

2002-2013 : Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği (Başkan)

2000-2002 : Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği (Başkan Yardımcısı)  

1998-2000 : Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği (Kurucu ve Genel Sekreter)  

1997 -   : Türkiye El Terapistleri Derneği (Üye)

1990 -   : International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) (Üye)

1984 -   : Türkiye Fizyoterapistler Derneği (Üye)

Verdiği Dersler                 

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ                                   2020-2021 BAHAR DÖNEMİ        

Kinezyoloji I                                                        Protez Bilimi III  

Protez Bilimi II                                                        Protez Bilimi V 

Protez Bilimi IV                                                      Protez Mesleki Uygulama II 

Protez Mesleki Uygulama I                                     Protez Üretim Teknikleri II 

Protez Üretim Teknikleri I                                       Protez Mesleki Uygulama IV

Protez Mesleki Uygulama III                                  Protez Üretim Teknikleri IV

Protez Üretim Teknikleri III                                    Ortez Bilimi III

Ortez Bilimi II                                                         Ortez Bilimi V

Ortez Bilimi IV                                                       Ortez Mesleki Uygulama II

Ortez Mesleki Uygulama I                                      Ortez Üretim Teknikleri II

Ortez Üretim Teknikleri I                                        Ortez Mesleki Uygulama IV

Ortez Mesleki Uygulama III                                    Ortez Üretim Teknikleri IV

Ortez Üretim Teknikleri III                                      Mesleki Yabancı Dil

Mekanik Biyomekanik II                                           

                                                                                

ESERLER LİSTESİ

SCI VE SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • Güner S., Alsancak S. : Kinesiotaping Techniques to Alter Static Load in Patients With Foot Pronation Journal of Chiropractic Medicine, 2020

 • Alsancak S., Güner S., Kınık H.: Improved gait parameters after orthotic treatment in children with infantile tibia vara. Scientific Reports 2020, 10:3187. 
 • Alsancak S., Güner S., Güven E., Özgün AK.: Effects of heel height with backpack loading in young people. The J of Sports Med and Phys Fitness. Dec 5 2020, doi: 10.23736/S0022-4707.19.10222-8.
 • Alsancak S., Guner S., Celebi F.: The effects of domestic mechanical knee joints on pelvic motion in transferal amputees. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. August 2019, 1: 1-7, doi:10.1080/17483107.2019.1646822.
 • Guner S., Haghari S., Alsancak S., Uluğ N., İnanıcı F.: Effect of insoles with arch support on gait in patients with multiple sclerosis Turk J Phys Med Rehab 2018;64(x):i-vii doi: 10.5606/tftrd.2018.2246.
 • Guner S, Alsancak S, Koz M.: Effect of two different kinesio taping techniques on knee kinematics and kinetics in young females. J Phys Ther Sci. Vol: 27, No: 10: 3093-3096. October 2015.
 • Güner S., Haghari S., Inanici F., Alsancak S., Aytekin G.: Knee Muscle Strength in Multiple Sclerosis Relationship with Gait Characteristics. Physical Therapy Science. Vol. 27, No 3: 809-813, March 2015.                                                      
 • Alsancak S.: Early postoperative management in lower limb amputees. Turk J Phys Med Rehab 2013: (59 Suppl 2); 1-128, p.45.
 • Alsancak S., Güner S., Kınık H.: Orthotic variations in the management of infantile tibia vara and the results of treatment. Prosthetics and Orthotics International. Vol. 37, No: 5: 375-383, October 2013.
 • Alsancak S, Köse K, Altınkaynak H: Effect of elastic bandaging and prosthesis on the decrease in stump volume, ACTA Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 45(1), 14-22, 2011.
 • Kömürcü M., Kürklü M., Demiralp B., Ateşalp A.S., Alsancak S., Başbozkurt M.: First ray reconstruction with distraction osteogenesis. Prosthetics and Orthotics International. Vol. 32, No: 1 : 50-57, March 2008.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Kınık H.: Elbow Orthosis to Re-establish Elbow Extension Motion. Journal of Prosthetics and Orthotics, Vol 18, No: 4 : 106-110, October 2006.
 • Alsancak S.: Splint Satisfaction in the Treatment of Traumatic Radial Nerve Injuries. Prosthetics and Orthotics International. Vol.27, No : 2 : 139-146, 2003.
 • Alsancak S., Yıldız N.: Midtarsal Amputasyon Yapılan Bir Olguda AFO Ortoprotez Uygulamaları ve Ekin Deformitesi üzerine Etkileri (A Case Report: AFO Orthoprosthesis for  Midtarsal Amputation). Artroplasti Artroskopik Cerrahi. Cilt 3, Sayı 4 , 2003.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Kınık H.: Scapulothorasic Fixation Orthosis for Facio-Scapulo-Humeral Dystrophy. Journal of Prosthetics and Orthotics, Vol 12, No: 4 : 106-109, Fall 2000.
 • Alsancak S., Şener G., Erdemli B., Öğün T.: Three Dimensional Measurements of Pelvic Tilt in Transtibial Amputations. Prosthetics and Orthotics International. Vol 22, No : 1 : 17-24, 1998.
 • Alsancak S., Erdemli B., Korkusuz Z.: Effect of Knee Disarticulation on Bone Growth in Immature Rabbits. Prosthetics and Orthotics International. Vol.21, No : 3 : 189-194, 1997.
 • Alsancak S., Erdem, H.: Erişkinlerde Pes planusun İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi (The Statistical Aappraise of Flat Foot in Adults). ACTA Orthopaedica et Traumatologica Turcica. Cilt 25, No.1:61-69, 1991.  

 

DİĞER İNDEKSLERE KAYITLI / HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN  MAKALELER

 • Güven E., Çıtaker S., Alsancak S.: İnfantı̇l Tı̇bı̇a Vara’da Ortezlemenı̇n Tı̇bı̇ofemoral Açı Üzerı̇ne Etkı̇sı̇. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Ankara Health Sciences), 2019, (1), 138-143. 
 • Alsancak S., Güner S.: Why Transfemoral Amputation Instead of Knee Disarticulation? Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 17(1), 2018; ISSN : 1303-3735.
 • Alsancak S.: Medulla Spinalis Yaralanmalarında Ortez Yaklaşımları (Orthotic Approaches to Spinal Cord Injuries). Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabilitasyon-Special Topics 2018; 4(1): 1-9.
 • Güner S, Alsancak S, Altınkaynak H, Güven E, Özgün K and Aytekin G: Effects of Different Low-Density Insoles on Foot Activation Time at Different Walking Speeds in Young Females. Phys Med Rehabil Int, 5(2), 2018; ISSN : 2471-0377.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Güner S.: Geriatrik Bilateral Transfemoral Amputede Stubbies Denemesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 15(2): 10-12, 2016.
 • Alsancak S.: Patolojik Yürüyüş.  Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 15(1): 25-32, 2016.
 • Alsancak S.: Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 14(2): 7-11, 2015.
 • Alsancak S.: Yürüyüş Terminolojisi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 14(2): 1-6, 2015.
 • Alsancak S. and Guner S.: Case Report,  Orthosis Effects on the Gait of a Child with Infantile Tibia Vara. Case Reports in Pediatrics, 2015;Article ID 406359, 6 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/406359.
 • Güner S., Alsancak S.: Immediate effects of kinesio tape on acute hamstring strain; case report. Sports Medicine Journal/Medicina Sportivâ, 10(1):2305, 2014.
 • Alsancak S., Güner S., Altınkaynak H.: Case report; Lumbal spine compression fractures in spondylolisthesis modified chair back orthosis. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi (Ankara Journal of Health Services), 13(1):29-35, 2014.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Güner S.: Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre Türkiye’de hastaya özel yapılarak uygulanan protez ve ortezlerin  sayısal çeşitlilik analizi (Numerical Variety Analysis of Prostheses and Orthoses Manufacturing and Fitting in Turkey According to Social Security Administration of Turkey). Fizyoterapi Rehabilitasyon, 24(1):99-103, 2013.
 • Güner S., İnanıcı F., Alsancak S.: Long term effects of laterally wedged insoles on knee frontal plane biomechanics in patients with medial knee osteoarthritis. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 23(3):111-118, 2012.
 • Alsancak S., Güner S.: Dinamik Ayak Bilek Ortezi-DAFO (Dynamic AFO) Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 10(2), 2011 10(2) : 7-13, 2011.
 • Güner S., Alsancak S.: Multiple Skleroz ve Yürüyüş (Multiple Sclerosis and Gait). Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi. 10(2) : 1-6, 2011.
 • Alsancak S.: Ankara Üniversitesi Protez-Ortez Eğitimi (Ankara University P&O Education). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 8  (2) : 15-24, 2009.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Özgöncü N., Kuru M. : Yurt Dışındaki Protez-Ortez Eğitimi (P&O Education in Industrialized Countries). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi.  8  (2) : 9-15, 2009.
 • Alsancak S.: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Protez-Ortez Programları 1. Çalıştayı Raporu (P&O Education of Vocational Schools of Health in Turkey, I. Committee Report). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 8  (2) : 1-9, 2009.
 • Alsancak S.: Protez-Ortez Hizmetini İleriye Taşıyalım. Ortopedi Teknik. 6-8, Ocak 2006.
 • Alsancak S.: Postoperative dönemde güdüğün proteze hazırlanması ve fizyoterapi yaklaşımları (Postoperative Stump Management and Physiotherapy Approaches). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. 7 (1) : 19-33, 2005.
 • Alsancak S.:  Üst ve Alt Ekstremite Ortez Kullanım Yöntemleri (Using Methods of Upper and Lower Limb Orthoses). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 5, Sayı : 1 : 23-30, Haziran 2004.  
 • Alsancak S.: Ortezlemenin 6000 Yıllık Gelişimi Berry Craig, Orthotics:. 6000 Years of Progress. O&P Business News, March 1, 2000, Pp.25-28. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 5, Sayı : 1 : 35-39, Haziran 2004.  
 • Alsancak S.: Ortopedik Özürlülerde Kullanılan Destekleyici Teknoloji (Assistive Technology for Disabled People). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 4, Sayı : 1 : 25-31, Haziran 2003.  
 • Alsancak S., Altınkaynak H.:  Farklı Tip PTB Ortezleri Kullanan Hastaların Ortezlerinden Memnuniyetleri: Pilot Çalışma. (Patients’ satisfaction in Using Different Types of PTB Orthoses: A Pilot Study) Fizyoterapi Rehabilitasyon. Cilt 14, Sayı 1: 28-31,  2003.
 • Alsancak S., Altınkaynak H.: Fantom Hissi, Fantom Ağrısı ve Ağrılı Güdük(Phantom Sensation, Phantom Pain and Residual Limb Pain). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 4, Sayı : 1 : 21-25, Haziran 2003. 
 • Alsancak S.: Alt Ekstemite Protezlerinde Biyomekanik Yaklaşımlar (Biomechanical Approaches of Lower  Limb Prostheses). Ankara   Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi. Cilt 2, Sayı : 1 : 33-44, Aralık 2001.     
 • Alsancak S.: Ortez ve Protez Tarihçesi (History of Prostheses and Orthoses). Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yıllığı. Sayı : 1 : 27-33, Mayıs 2000.
 • Esatoğlu E., Alsancak S.: İşyerlerinde Acil İlk Yardım Eğitimi ve Organizasyonu Modeli (First Aid Education and Organization in Work Place). Sağlık. Cilt : 8, Sayı : 85 : 62-65, 1999.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Kumbasar H., Yıldız N.: Bilateral Diz Dezartikülasyonlu Şizofren Bir Hastaya Protez Uygulaması ve Rehabilitasyonu (Prosthetic Rehabilitation of A Bilateral Knee Disarticulation with Schizophrenia). Fizyoterapi Rehabilitasyon. Cilt 9/10  Sayı : 7/8 : 60-66, Haziran - Aralık 1998.
 • Alsancak S.: Diz Altı ve Diz Üstü Amputelerde Güdük Atrofisinin Protez Kullanım Süresi, Güdük Kas Kuvveti ve Güdük Boyu ile İlişkisi (Using Duration of Prosthesis, Stump Length and Strenght of Stump Muscles as Related to Stump Atrophy in Transtibial and Transfemoral Amputees). Optimal Tıp Dergisi. Cilt 10, Sayı : 2 : 67-70, 1997.
 • Alsancak S.: Bir Diz Altı ve Diz Üstü Amputede Elastik Bandajın Hatalı Sarılmasına Bağlı Cilt Sorunları (Skin Problems of a Transtibial and Transfemoral Amputee Because of the Wrong Wrapping of Elastic Bandage). Optimal Tıp Dergisi. Cilt 10, Sayı : 2 : 78-80, 1997. 
 • Alsancak S., Erdemli B.: Bir Olguda Ekstansör Hallusis Longus Tendon Onarımı Sonrası Splintleme (Splinting After Extansor Hallusis Longus Tendon Repair in a Case). Artroplasti Artroskopik Cerrahi. Vol. 8, No : 15 : 56-59, 1997. 
 • Alsancak S.: Ekstremite Protezlerinde Silikon Uygulamaları (Silicone Using for the Limb Prosthesis). Optimal Tıp Dergisi. Cilt 9, Sayı : 2 : 77-80, 1996.
 • Alsancak S., Korkusuz Z.: Çocuklarda Diz Dezartikülasyonu ile Diz Üstü Amputasyonun Protez Eğitimine Etkisi (Effects of Child Knee Disarticulation with Above Knee Amputation on Prosthetic Training). Fizyoterapi Rehabilitasyon. Cilt 8, Sayı : 3 : 30-35, 1996.
 • Alsancak S., Korkusuz Z.: Amputelerde Maluliyet (Disability of Amputees-Baremes). Fizyoterapi Rehabilitasyon. Cilt 8, Sayı : 2 : 52-56, Aralık 1995.

METNİ BASILMIŞ KONFERANSLAR VE BİLDİRİLER

 • Alsancak S., Güner S., Akkaş Y.: Protez-Ortez meslekleri için uluslararası protez-ortez eğitim standardının evrensel standartlar içerisindeki yeri, 1.Uluslararası SABAK Kongresi 2019, Abstract Book, Ankara, s.49.
 • Alsancak S., Güner S.: Effect of backpack load on head posture and performance. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.143,2018.
 • Güven E., Özgüne K., Güner S., Alsancak S.: Comparison of foot plantar pressure measurement with footprint method. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.119,2018.
 • Güner S., Alsancak S.: Effects of upper limb prosthesis on kinetic parameters in gait cycle. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.99,2018.
 • Güven E., Özgüne K., Alsancak S.: Determination of plantar pressure distribution and satisfaction in different sport shoes. ISPO Eastern European Conference 2018, Abstract Book, Portoroz, s.40,2018.
 • Alsancak S.: Orthotic treatments of infantile tibia vara.16th ISPO World Congress, Cape Town, 2017 (Davetli Konuşmacı/Panel).
 • Güner S., Alsancak S.: Immediately rotational effect of  knee brace and full laterally wedged insole on patient with medial knee osteoarthritis; case reports. 16th World Congress 2017 Abstract Book. Cape Town, s.505-506,2017.
 • Alsancak S.: Türkiye'de ve Dünyada Ortopedik Protez ve Ortez Eğitimi.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı Kitabı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s.96-98,2016.
 • Güven E., Alsancak S.: Eğitim Kalitesinin Artırılması ile İlgili Ortopedik Protez Ve Ortez Programı Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyinin. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarında Uygulanan Programların Eğitim Standartlarının Belirlenmesi Çalıştayı Kitabı. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, s.23,2016.
 • Alsancak S.: Knee-Ankle-Foot Orthoses. In: 7th ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics 2014 Abstract Book. Topkon, S: 74-79, 16-18 October, Antalya 2014.
 • Alsancak S., Güner S.: Orthosis effects on the gait of a child with infantile tibia vara.
  In: 7th ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics 2014 Abstract Book. Topkon, S: 114, 16-18 October, Antalya 2014.
 • Güner S., Alsancak S.: Foot orthosis fot short leg and effect on pelvic rotation; case report. In: 7th ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics 2014 Abstract Book. Topkon, S: 119, 16-18 October, Antalya 2014.
 • Alsancak S., Altınkaynak H, Güner S.: Numerical Analysis of Prosthetics and Orthotics Manufacturing and Fitting in Turkey According to Social Security Administration of Turkey. In: ISPO 2013 World Congress Book. KW Conferences Pvt Ltd, Hyderabad, India, S : 331, 4-7 Şubat 2013.
 • Alsancak S., Güner S., Kinik H.: Orthotic corrections of infantile tibia vara In: ISPO 2013 World Congress Book. KW Conferences Pvt Ltd, Hyderabad, India, s.268, 4-7 Şubat 2013.
 • Altınkaynak U., Alsancak S.: Prostetik komponent seçiminde nümerik yaklaşımlar (Numerical analysing of prosthetic component selection). In : Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, S: 161, Eylül 2012.
 • Özgür Ş., Alsancak S., Altınkaynak H.: Brackial pleksus yaralanması olan bir olguda statik progressif ve dinamik önkol rotasyon ortezi (Dynamic and Progressive Forearm rotation orthosis in a case with brachial plexus injury). In : Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, S: 35-37, Eylül 2012.
 • Alsancak S., Güner S.: Infantil tibia varalı olguda stance fazda ayak altı basınç değerlendirmesi ve ortotik plan (Case report: Plantar pressure measurements during the stance phase and orthotic plane in infantile tibia vara). In : Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, S: 21-28, Eylül 2012.
 • Guner S, Alsancak S.: Effect of socket flexion degree on the knee at stance phase in transtibial amputees. Ortopadie Reha-Technic 2012. www.ot-leipzig.de 
 • Alt Ekstremite Ortezlerine Genel Bakış ve Ortez Terminolojisi (Lower Limb Orthotics and Terminology of Orthoses) (Konferans). Alt Ekstremite Problemlerinde Ortezler Sempozyumu. 20-22 Ekim, Çanakkale 2011. www.canakkaleftr2011.org/
 • Alsancak S.: Prosthetics and Orthotics Education: Past, Present and Future  in Turkey (Panelist). ISPO - The 13th World Congress. 10-15  May, Leipzig 2010. www.leipziger-messe.de/LeMMon/.../ISPO.../ISPO_KONGRESSPRGM.pdf
 • Alsancak S.: Prosthetics and Orthotics Education in Turkey. ISPO - The 13th World Congress. 10-15  May, Leipzig 2010 (Open Session).
 • Alsancak S.: Türkiye’de Protez-Ortez eğitimi (Panelist). In :Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Editör : Serap Alsancak, S : 121-129, Lazer Ofset, Ankara, Eylül 2009.
 • Alsancak S.: Prosthetics and Orthotics Developments in Turkey. 16th ISPO Interim Meeting of International Committee Representatives Reports. 11 February,Bangkok 2009. http://homepage.mac.com/eaglesmoon/IC16_Reports/IC16_Final Minutes_110209.htm
 • Alsancak S.: Reasons of Gait Deviations in Amputees (Konferans), 17th Annual Meeting of  European Society of Movement. Pp: 36-39, 2008.
 • Alsancak S.: Protez-Ortezde tasarımın önemi (Importance in Prosthetics and Orthotics Design) (Konferans). In :Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal  Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, S : 55-59, Ekim 2007.
 • Alsancak S.: Custom Molded Orthoses for  Elbow Contractures. 12th World Congress of ISPO. S : 342, July 29-August 3, Vancouver 2007.
 • Alsancak S.: Development Prosthetics and Orthotics in Turkey. 15th ISPO Interim Meeting of International Committee Representatives Reports. Vancouver 27-28 July, 2007.
 • Alsancak S.: The Elderly Amputee and Prosthetic Rehabilitation (Konferans). In :3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with Older People Book. P.129, 3-5 November 2006, Istanbul.
 • Akdoğan S., Ülgen Ö., Yiğiter K., Alsancak S., Şener G.: Uzun süre protez kullanan amputelerde proteze yönelik deneyimlerin değerlendirilmesi. In: Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara,  S : 233-239, Ekim 2005.
 • Alsancak S.: Transfemoral amputelerde yürüyüş bozuklukları ve çözümleri (Gait Deviations and Solutions of Transfemoral Amputees) (Konferans). In :Uluslararası Katılımlı 5.Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, S : 140-149, Ekim 2005.
 • Kaya Ü., Altınkaynak H., Alsancak S., Yaprakçı M.V.: Bir kukumav’da bacak protezi uygulaması. In: Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, S : 299, Ekim 2005.
 • Alsancak S., Altınkaynak U.:  Tek eksenli ayak-ayak bileği ekleminin hareketinin matematiksel olarak incelenmesi In : Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez  Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, S : 296-299, Ekim 2005.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Demirtaş M.: Posttravmatik brakial pleksus paralizili trans-radial amputede mekanik fonksiyonel protez uygulaması. In : Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara,  S : 293-296, Ekim 2005.
 • Alsancak S.: Yaşlılarda ayak deformiteleri ve ortezleri (Foot deformities and orhoses in older people and their orthoses). In: 4. Ulusal Geriatri Kongresi Kitabı, S : 68-72, Antalya, 31 Ağustos-4 Eylül 2005.
 • Alsancak S.:  Education Programs. International Society for Prosthetics and Orthotics European Conference for Education in Prosthetics and Orthotics. Conference Survey Results. 31st March - 3rd April, Dortmund 2004.
 • Alsancak S.: Alt Ekstremite Protezlerinde Biomekanik Ayarlar (Biomechanics Alignments of  Lower Limb Prostheses) (Konferans). Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, 15 Ocak 2004.
 • Alsancak S.: Üst Ekstremite Periferik Sinir Yaralanmalarında Ortezler (Upper Lİmb Peripheral Nerve Injuries and Splints) (Konferans). 4. Ulusal Protez Ortez Kongresi Kitabı. Editör : Serap Alsancak. S : 195-202, Lazer Ofset, Ankara, 2004.
 • Altınkaynak U., Alsancak S.: Rijit Kontraktür İçin Lateral Eklem Tasarımı ve Simülasyonu. 4. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Editör : Serap Alsancak. S : 295-296, Lazer Ofset, Ankara, 2004.
 • Alsancak S., Altınkaynak H.: The NEO for Elbow Flexion Contracture. XI. World Congress Book of the ISPO. S : 69, 1-6 August, Hong Kong 2004.
 • Alsancak S.: Ortez Kullanım Yöntemleri (Methods of Use Upper and Lower Limb Orthoses) (Konferans). 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 4-8 Ekim, Antalya, 2003.
 • Alsancak S.: El-El Bileği Ortezleri (WHOs). Ortez-Protez Günleri (GATA-Koferans). 17-19 Kasım, Ankara 2001.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Yıldız N.: Lepralı Bir Hastada Bilateral Chopart Protezleri Uygulaması. III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi. 13-15 Kasım, Ankara 2001.
 • Alsancak S.: Postoperatif Dönemde Güdüğün Proteze Hazırlanması (Postoperative Stump Management and Physiotherapy Approachements) (Konferans). III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi. 13-15 Kasım, Ankara 2001.
 • Altınkaynak H., Alsancak S., Yıldız N.: Formu Değiştirilebilen Yarı Fonksiyonel Parsiyel El Protezleri. III. Ulusal Protez-Ortez Kongresi. 13-15 Kasım, Ankara 2001.
 • Alsancak S., Altınkaynak H.: The Effect of STFO on Shoulder Motion for Scapular Winging. The 10th World Congress Book of the ISPO. S : THO5.4, 1-6 July, Glasgow 2001.
 • Alsancak S.: Alt Ekstremite Protezlerinde Yenilikler Neler? (What is the News of Lower Limb Prostheses?) (Konferans). VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 6-8 Kasım, Ankara 2000.
 • Alsancak S.: The Orthoses and Biomechanics of Upper Limb Contractures (Konferans). 3rd. International Physical Therapy and Rehabilitation Congress. S : 32, September 21-24, İzmir 2000.
 • Alsancak S.: Üst Ekstremite Kontraktürlerinde Ortezleme (Contracture Orthoses of Upper Extremity) (Konferans). II. Ulusal Protez - Ortez Kongresi. Editör : Hidayet Erdem. S : 97-106, Türk Hava Kurumu Matbaası, Ankara, 1999.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Çekmen V.: New Approaches to The Orthotics Correction of  Clubfoot. IX. World Congress Book of the ISPO. S : 800-802, June 28-July 3, Amsterdam 1998.
 • Alsancak S., Erdemli B., Korkusuz Z.: Comparision of Child Knee Disarticulation with Above Knee Amputee Rehabilitation and the Effect of  Knee Disarticulation on Bone Growth. XIII. International Interbor Congress. S : 11, Oslo, 1996. 
 • Alsancak S.: Alt Ekstremitenin Açısal ve Rotasyonel Deformitelerinde Ortezleme (Rotational and Angular Deformities of the Lower Extremity) (Konferans). I. Ulusal Protez-Ortez Kongresi. Editör : Hidayet Erdem. S: 231-238. Estetik Matbaacılık, Ankara, 1995.
 • Alsancak S., Ege R., Erdem H.: Üst Ekstremite Periferik Sinirlerinin Travmatik Yaralanmalarında Splintleme (Contracture Orthoses of Upper Extremity). I. Ulusal Protez-Ortez Kongresi. Editör : Hidayet Erdem. S : 231-238, Estetik Matbaacılık, Ankara, 1995.
 • Alsancak S.: El, Kol ve Omuz Splintleri  (Upper Extremity Orthoses) (Konferans). Ortopedide Ortezler ve Protezler. Editörler : Hidayet Erdem, Ünal Kuzgun. S : 35-42, Damla Matbaacılık, İstanbul, 1994.
 • Erdem H., Alsancak S., İyidoğan D.: İki Taraflı Kalça Dezartikülasyonunun Modüler Pylon Protezle Bağımsız Olarak Yürütülmesi. Bildiri Özetleri. II. Ortopedik Biomekanik Kongresi ve Türk Ortopedi ve Travmatolojisinin Uluslararası Dostları Cemiyetinin III. Kongresi. S : 66, İstanbul, 1989.

KİTAPLAR, BÖLÜM YAZARLIĞI VE ONLINE ÇEVİRİ

 • Alsancak S.: Üst Ekstremize Ortezleri. Yaşlılar İçin Ergoterapi, Ed.: Hülya Kayıhan. S: 83-98, Matsa Basımevi, Ankara, 2018. 
 • WHO Standards for Prosthetics and Orthotics, Part I and Part II, ...., Alsancak S. et al. External Reviewer, 2017.
 • Aker M, Allen M, Alsancak S, Altin N, Andrich R.et al: Priority Assistive Products List. WHO publication, 2016.
 •  Alsancak S.: Ortez, 2. Baskı, Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2015.
 • Alsancak S.: 7th ISPO European Congress in Prosthetics and Orthotics 2014, Congress Abstract Book, Topkon, 16-18 October Antalya, 2014.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 8. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2012.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 7. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2009
 • Ateşalp S, Alsancak S.: Protez Biyomekaniği (Biomechanics in Prosthetics). Kas-İskelet Sistemi Biyomekaniği. Editörler : İbrahim Deniz Akçalı, Mahir Gülşen, Kerem Ün. S : 1193-1232, ISBN 978-975-6813-89-8, Adana, 2009.
 • Alsancak S.: Ortez. Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2009.
 • Alsancak S.: Ortez II : Üst Ekstremite Ortezleri, Spinal Ortezler (Orthotics II : Upper Limb Orthoses, Spinal Orthoses). Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2008.
 • Alsancak S.: Ortez I : Ayak Ortezleri, Diz Ortezleri, Kalça Ortezleri (Orthotics I : Foot Ortheses, Knee Orthoses, Hip Orthoses). Hatiboğlu Yayınları, Ankara, 2007.
 • Alsancak S.: Prosthetics Orthotics Online Definition/Dictionary, www.ispo.ca/lexicon/, 2007.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 6. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2007.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 5. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2005.
 • Alsancak S.: Uluslararası Katılımlı 4. Protez-Ortez Kongresi Kitabı. Lazer Ofset, Ankara, 2004.
 • Alsancak S., Erdem E.: Ortez-Protez Terminolojisi Kitapcığı (P&O Terminology Booklet). Protez-Ortez Bilim Derneği Yayını, Ankara, 2000. 
 • Alsancak S.: Diz Ortezleri (Knee Orthoses). Diz Sorunları (Knee Problems). Ed : Rıdvan Ege. S : 1239-1249, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998.
 • Alsancak S.: Diz Altı Kovanları ve Protezleri (Below Knee Sockets and Prostheses). Diz Sorunları (Knee Problems). Ed : Rıdvan Ege. P : 1250-1258, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1998.
 • Alsancak S.: Eklem Sertlikleri ve Kontraktürlerinde Rehabilitasyon (Rehabilitation of Joint Limitations and Contractures). El Cerrahisi (Hand Surgery). Ed : Rıdvan Ege. S : 507-513, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991.  

              KONGRE VE BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME

 • Dizliksiz Suspanse Olabilen Hypobarik Sistem Uygulamaları Transfemoral Soket Eğitimi, Workshop, 30 Mart 2018. Görev: Düzenleyen
 • Ortopedik Protez ve Ortez Programı Aktif Vakum Uygulamaları, Workshop, 15 Şubat 2018. Görev: Düzenleyen
 • Güncel Ortez Yaklaşımları Semineri, 27 Aralık 2017. Görev: Düzenleyen
 • Protez ve Ortezde CAD-CAM Uygulamaları Eğitimi, Rodin4D Kursu, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 12 Kasım - Ankara, 2015.  Görev: Düzenleyen
 •  EPO 2014 ISPO Eastern European Regional Congress in Prosthetics and Orthotics 2014,      16-18  October 2014. Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi                     
 •  Rheo Knee ve Aktif Vakum Sistemi Kursu-Össur, 13 Mart 2014. Görev: Düzenleyen   
 •  Diyabetik Ayakta Tabanlık Uygulama Konseptleri, NORA Eğitim Kursu, Ankara      
 •  Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO, 28-29 Kasım-Ankara, 2013.  Görev: Düzenleyen      Protez ve Ortezde CAD-CAM Uygulamaları Eğitimi, Vorum Research     
 •  Corporation  Sistemleri  Kursu, Ankara   Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 2-3 Mayıs-Ankara, 2013.  Görev: Düzenleyen
 • Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 26-29 Eylül, Manavgat-Antalya 2012Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi       
 • Uluslararası Katılımlı 7. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 14-17 Eylül, İstanbul 2009. Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi                
 • Protez-Ortez Eğitim Standardı Çalıştayı,  25-26 Haziran, Ankara 2009. Görev: Başkanve Düzenleme Kurulu Üyesi            
 • Protez-Ortez Eğitim Standardı Çalıştayı, 16-17 Nisan, Ankara 2009. Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi                
 • Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 17-20 Ekim, Ankara 2007.  Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi                
 • Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 28 Eylül-2 Ekim, Side 2005. Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi                
 • TSE  Komite Çalışmaları ‘Protez ve Ortez Yapım ve Uygulama Merkezleri Genel Kurallar’ Mayıs, Ankara 2005.  Görev: Raportör
 • Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 15-18 Ekim 2003, Ankara 2003.  Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi    
 • ISPO (International Society for Prosthetics and Orthotics) Komite Çalışmaları, Ocak, Ankara 2003. Görev: Başkan ve Düzenleme Kurulu Üyesi       
 • Ortopedik Engelliler İçin Yardımcı Teknoloji Sempozyumu, 1-2 Aralık, Ankara 2001. Görev: Düzenleme Kurulu Üyesi     
 • Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Protez-Ortez Kongresi, 13-15 Kasım, Ankara 2001. Görev: Başkan Yardımcısı
 • Engelli Bireyler İçin Günedoğu Bölgesi Gelişim Projesi, Ortez-Protez, Yardımcı Araç ve Gereçler Grup Çalışması, 21-23 Kasım, Diyarbakır 2000. Görev: Komite Başkanı