DR. ÖĞR. ÜYESİ YASEMİN ALTAYLI    
Adı : YASEMİN
Soyadı : ALTAYLI
E-posta : altayli@ankara.edu.tr
Tel : 3103280/1691
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yasemin-altayli
Kişisel Akademik Bilgiler

1980 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Hungaroloji Anabilim Dalı lisans programına kayıt oldu. 2002 yılında Hungaroloji Anabilim Dalı lisans programından mezun oldu ve aynı yıl yüksek lisansa başladı. 2004 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında araştırma görevlisi oldu. 2008 yılında doktor unvanını aldı.

 

Lisans: 1998 / 2002

Yüksek Lisans: 2002 / 2004

Doktora : 2004 /  2008

 

ALANI İLE İLGİLİ YAYINLARI:


*Mihály (Michael) Polányi (1891-1976): Polimat, Dört Öge Dergisi, 7/14 (2018), s.163-175.  

Batı Kültür ve Edebiyatlarında 20.Yüzyıl, “Géza Gyóni (1884-1917)”, s.605-614, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2018.

 

“Macar Halk Şarkılarında 1848-1849 Macar İhtilali ve Lajos Kossuth” DTCF Dergisi, 57.1 (2017), s.327-340.

 

“Zrínyi Kadınları: Margit, Katalin (Kata), Dorottya (Dorica) ve Ilona Zrínyi”  Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 9/9 (2017), s.91-104.

 

* "Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies), Yıl / Year 13,  Sayı / Number 19 (Güz / Autumn 2015), s. 65-92.

 

Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm, "Mór Jókai" s.465-475, Ankara, 2014.

 

* Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, "İlk Macarca Gazete Magyar  Hírmondó ve Mátyás Rát", s.561-569, Ankara, 2014. 

 

Macaristan’da Osmanlı Hakimiyetinin Tesisi ve İdarî Temsilcileri, Tiydem, Ankara, 2013.

 


* “İbrahim Müteferrika”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:16, Ankara, Ağustos 2012.

 

* “16.Yüzyıl Macarca Mektuplarda Esir Alınan Türk Kadınına Dair Bir İnceleme”, 2023 Dergisi, 15 Mart 2011, Sayı: 119, Ankara, 2011.


* “Mikes’in Kalemiyle: Kelemen Mikes (1690-1761)”, Tekirdağ’ımızda IX.Macar Günü, Türk-Macar Dostluk Derneği Gazetesi, s. 6-7, Haziran 2011.


* Gévay, Antal, Budin Paşaları, Çev.Yasemin Altaylı, Tiydem, Ankara, 2011. 


* “Bertalan Szemere (1812-1869) ve Utazás Keleten (Doğuda Yolculuk) Adlı Eseri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD), (2009) 6/2, 66-76, Ankara, 2009.

 

* “Macarların Sigetvar Destanı: Szigeti Veszedelem (Siget Tehlikesi) ve Zrínyiler”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi (MTAD), (2009) 6/4, 88-108, Ankara, 2009.

 

* “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.

 

* “Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.

 

* “Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1, s. 255-269, Ankara, 2006.

 

* “Budin Paşalarının Macar Dilini Teşviki ve Dini Hoşgörüsü”, 2023 Dergisi, 15 Mart 2006, sayı: 59, Ankara, 2006.

 

SEMPOZYUMLAR:

* “Ferenc Kazinczy ve Macar Dil Yenileştirme Hareketi” IV.Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2018.

 

* “Macarların Ulusal Sembolleri” IV.Uluslararası Filoloji Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2018.

 

* “Türk-Macar Dostluğunun Tarihsel Temelleri” I.Uluslararası Türk Kültür Dünyası Sempozyumu, 24-28 Eylül 2017, Dubrovnik-Hırvatistan, 2017.

 

* “Edebi ve Basın Örnekleriyle 17-19.Yüzyılda Gerçekleşen Macar Bağımsızlık Mücadeleleri” II.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 2017.

 

* “Son Sefer: 1566 Zigetvar Seferi ve Kanuni’nin Ölümü Üzerine Yeni Bir Tartışma”, Türkler ve Macarlar Konferansı, Macaristan Tanıtım Günleri Etkinliği, Ankara, 21-24 Ekim 2014.

 

* “I.Dünya Savaşı’nın Macar Basını Üzerindeki Yansımaları (Szentesi Lap)” Dokuz Eylül Üniversitesi, 100.Yılında I.Dünya Savaşı, II.Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, 16-18 Ekim 2014.

 

* “16.Yüzyılda Bilinmeyen Yönleriyle Osmanlı Hizmetindeki Macar Kâtipleri” Akademisyenler Birliği-Aylık Konferans-, Ankara, 14 Mart 2014.

 

* “Kelemen Mikes’in Türkiye Mektupları Adlı Eserinde Türk İmgesi” ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 24-27 Ekim 2011.

 

* “Budin Beylerbeyleri” II.Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Edebiyat ve Bilim I, Ankara, 4-6 Mayıs 2009.

 

* “Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü I.Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu, Ankara, 2006.

 

 

ATIFLAR (atıf yapılan eserler parantez içinde verilmiştir):

* Bayram, Fatih: “Sultan I. Ahmed Tarafından Sadrazam Malkoçoğlu Ali Paşa’ya Tevcih Edilen Engürüs Seferi Serdarlığı Beratı”, Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, 2018. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Radway, Robyn Dora: Vernacular Diplomacy in Central Europe: Statesmen and Soldiers between the Habsburg and Ottoman Empires 1543-1593, Doktora Tezi, Princeton University, 2017. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Duran, Alev-Köse, İsmail: “Lajos Kossuth ve Macar Mülteciler”, USAD, Bahar 2017, 6, s. 291-314, 2017. (Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies), Yıl / Year 13,  Sayı / Number 19 (Güz / Autumn 2015), s. 65-92)

 

* Öz, Ayşe: “Trianon Antlaşması ve Macar Şiirine Yansımaları” DTCF Dergisi, 57/1, s.89-101, 2017. ("Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies), Yıl / Year 13,  Sayı / Number 19 (Güz / Autumn 2015), s. 65-92/ I.Dünya Savaşı’nın Macar Basını Üzerindeki Yansımaları (Szentesi Lap)” Dokuz Eylül Üniversitesi, 100.Yılında I.Dünya Savaşı, II.Uluslararası Tarih Sempozyumu, İzmir, 16-18 Ekim 2014.Sempozyum Bildiri Kitabı).

 

* Römer, Claudia – Vatin, Nicolas :“Faux, usage de faux, faux témoignage, accusation mensongère et usurpation d’identité à la fin du règne de Soliman le Magnifique” Osmanische Welten: Quellen und Fallstudien, Festschrift für Michael Ursinus, hg. von Johannes Zimmermann, Christoph Herzog und Raoul Motika, Bamberger Orientstudien-8,  Nümberg, s.509-561, 2016. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Ocak, Derya: Gift and Purpose: Diplomatic Gift Exchange Between The Ottomans and The Transilvania During The Reign of István Báthory (1571-1576), MA Tez, Central European University, Budapest, 2016. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006/(“Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.)

 

* Dávid, Géza: “Macaristan’da Yönetici Osmanlı Aileleri” OTAM, 38/Güz, 2015, s.13-30, Ankara, 2015. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Yılmaz, Mehmet Emin-Günel, Gökçe: “Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokullu) Mustafa”, OTAM, 38/Güz, 2015, s.219-252, Ankara, 2015.Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.)

 

* Yılmaz, Mehmet Emin-Günel, Gökçe: “Sâhib’ül-Hayrât Makbûl (Sokullu) Mustafa”, OTAM, 38/Güz, 2015, s.219-252, Ankara, 2015. (“Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Zahirović, Nedim: “Crtica iz ratovanja na Krajini:  napad zapovjednika Bihaća Franza Hornera na Ostrožac 31. svibnja 1585. godine”, Historijski Zbornik God. LXVII (2014) br.1, str.83-92, 2014.Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.)

 

* Dağlar, Abdülkadir: “Türkçe Mektupları Işığında Ebussuud Efendi’nin Beşeri Münasebetleri”, Osmanlı Araştırmaları, ISAM, sayı:14, İstanbul, 2013.Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.).

 

* Uroš Dakič: The Sokullu Family Clan and The Politics of Vizierial Households in The Second Half of The Sixteenth Century (MA Thesis in Comparative History), Central European University, Budapest, 2012. “Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009./ “Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Kolçak, Özgür: XVII.Yüzyıl Askeri Gelişimi ve Osmanlılar: 1660-64 Osmanlı-Avusturya Savaşları, Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, 2012.

 

* Işıksel, Güneş: “16.Yüzyılın ikinci Yarısında Osmanlı-Safevi Sınırında Eşkıyalar: Bir Çözümleme Denemesi”, Kebikeç, Sayı: 33/2012, s.35-48. (“Macarca Mektuplarıyla Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa (1566-1578)”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49/2, 157-171, Ankara, 2009.)

 

* Çalışır, M. Fatih: “Decline of a “Myth”: Perspectives on The Ottoman “Decline”. Tarih Okulu. Ocak-Nisan 2011, sayı: IX, s.37-60, İzmir, 2011. (“Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1, s. 255-269, Ankara, 2006.)

 

* Bilge, Sadık Müfit: Osmanlı’nın Macaristan’ı, Kitabevi, İstanbul, 2010. (“Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1, s. 255-269, Ankara, 2006./ “Budin Beylerbeyi Arslan Paşa (1565-1566)”,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), sayı: 19, s. 33-51, Ankara, 2006.)

 

* Çalışır, M.Fatih: War and Peace in The Frontier: Ottoman Rule in The Uyvar Province, 1663-1685, Master Tezi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, Ankara, 2009. (“Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/1, s. 255-269, Ankara, 2006.)

 

DİĞER:

* Editörlük/Yayın Kurulu Üyeliği: Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014.

 * "Macaristan Tanıtım Günleri" düzenleme kurulu üyeliği, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Anabilim Dalı, 2014.

* Macar Bilimler Akademisi Tarih Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma yapmak üzere alınan doktora sonrası araştırma bursu. Budapeşte, 2011.

 

* Milli Eğitim Bakanlığı bursu. Debrecen, 2004.

 

* Milli Eğitim Bakanlığı bursu, Debrecen, 2003.

 

* Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği, ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri, ÇTAS 2011 Sekretaryası, 2011.

 

* Yayın Kurulu Üyeliği: II.Uluslararası Batı Dilleri ve Edebiyatları Edebiyat ve Bilim I Sempozyum Bildirileri Kitabı, DTCF yayın no.407.